LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Aspekti njerëzor i transformimit dixhital

27 Qershor 2022, 09:18, Ekonomi Kristina Nano

Aspekti njerëzor i transformimit dixhital

Mund të jetë sfiduese të dalësh me një përshkrim që vlen për të gjitha bizneset sepse transformimi dixhital do të duket i ndryshëm për secilin. Megjithatë, në përgjithësi, ne i referohemi transformimit dixhital si zbatimi i teknologjisë dixhitale në çdo aspekt të një biznesi, i cili ka një ndikim të thellë në mënyrën se si ato firma drejtojnë dhe si ato ofrojnë vlerë për konsumatorët. Përtej kësaj, është një ndryshim kulture që ka nevojë për eksperimentim të shpeshtë dhe njohje me dështimin nga ana e organizatave. Kjo herë pas here nënkupton braktisjen e procedurave të vendosura të biznesit sipas të cilave bizneset janë themeluar në favor të procedurave më të zhvilluara së fundmi.

Ana njerëzore e ndryshimit është pa dyshim aspekti më i vështirë i transformimit të një kompanie dixhitale. Megjithëse transformimi i suksesshëm kërkon shumë më tepër sesa thjesht adoptimin e teknologjisë, trajnimit dhe zhvillimit për t'u mundësuar njerëzve të përdorin me sukses zgjidhjet dixhitale. Mendësia drejt zgjidhjeve teknologjike është në qendër të transformimit. Kjo nënkupton jo vetëm realizimin e domosdoshmërisë së adoptimit dhe ndryshimit, por edhe mbështetjen dhe avokimin për zbatimin e rregullt të tij. Megjithatë, kjo është pak më e vështirë për t'u bërë dhe kërkon punë të vazhdueshme.

Kompanitë mund të fillojnë një sërë procesesh thelbësore për të arritur në mënyrë efektive transformimin e biznesit dixhital, duke përfshirë:

1. Lidhni transformimin dixhital me një qëllim të përbashkët dhe një këndvështrim afatgjatë.

Kur njerëzit e kuptojnë arsyen e një ndryshimi, është më e thjeshtë ta çosh atë përpara brenda një kompanie. Krijoni një vizion dhe mision transformues të dukshëm. Njerëzit do të motivohen për të mbështetur procesin e ndryshimit nëse ka një objektiv të qartë dhe një besim të përbashkët.

2. Përshkruani dhe përforconi qartë veprimet dhe sjelljet e dëshirueshme.

Kur ka qartësi se çfarë duhet bërë dhe si të arrihet, ndryshimi është më i thjeshtë për t'u pranuar. Kjo përfshin një shpjegim të qartë të modeleve të sjelljes të nevojshme për të përmbushur të ardhmen e synuar të organizatës, si dhe mënyrën se si do të vlerësohet dhe shpërblehet suksesi.

Duke vendosur shembuj të sjelljeve dhe aktiviteteve që mbështesin procesin e transformimit, ekipet e lidershipit mund ta udhëheqin këtë përpjekje. Përafrimi i objektivave të performancës me këto aktivitete dhe sjellje të sapopërcaktuara është një strategji më formale. Për më tepër, sigurohuni që struktura organizative, procedurat e qeverisjes dhe mjedisi operacional të jenë ndryshuar për të pasqyruar ndryshimin.

Qëllimi kryesor i kësaj nisme është pajisja e organizatës me kompetencat dhe aftësitë e nevojshme për të mbështetur qëllimet e transformimit. Punëdhënësit duhet ta ndihmojnë këtë proces duke siguruar që anëtarët e stafit të kenë akses në arsimin dhe trajnimin e kërkuar për të përmirësuar ose rikualifikuar.

3. Ecni përpara duke bërë përparim të ngadalshëm dhe të qëndrueshëm.

Besimi themelor se transformimi kërkon veprim të madh dhe të guximshëm për të qenë i suksesshëm është ai që është shpesh i pranishëm. Kompanitë kanë më shumë gjasa të kenë sukses në udhëtimet e tyre të transformimit kur përqendrohen në përpjekjet e vazhdueshme që përfshijnë përmirësime në rritje. Kompanitë do të jenë në gjendje të prodhojnë rezultate afatgjata, rezistencë më të ulët ndaj ndryshimit dhe të ecin përpara gjatë gjithë transformimit duke i zbërthyer operacionet në operacione të vogla, që duken jo kërcënuese dhe janë më të thjeshta për t'u përshtatur.

4. Zgjidhni ambasadorë të brendshëm dhe influencues të besueshëm për të promovuar ndryshimin.

Analiza e palëve të interesuara, një vlerësim i detajuar i roleve, ndikuesve dhe vendimmarrësve brenda kompanisë, është një komponent thelbësor i transformimit të biznesit dixhital. Ky hulumtim, i kryer në fazat fillestare të transformimit, ndihmon në gjetjen e agjentëve të mundshëm të ndryshimit të kompanisë.

Influencuesit janë shumë më të suksesshëm për të fituar mbi punonjësit dhe për t'i bindur ata për domosdoshmërinë e ndryshimit sesa vendimmarrësit dhe autoritetet e bazuara në role. Ndikuesit mund të gjenden në çdo nivel brenda biznesit dhe nuk janë gjithmonë në pozicione drejtuese. Ata shpesh kanë një rrjet të madh dhe ndërveprojnë mirë me njerëz nga kapanone të ndryshme organizative.

Ana njerëzore prodhon ndryshim dhe vlerë afatgjatë.

Inovacioni dhe zbatimi janë thelbësore për suksesin e transformimit të biznesit dixhital. Ndërsa zbatimi i teknologjisë, ndryshimi i modeleve operacionale dhe zbatimi i aktiviteteve me në qendër klientin janë thelbësore për krijimin e një biznesi të ndryshuar dixhitalisht, suksesi i transformimit mbështetet në përshtatshmërinë e organizatës ndaj ndryshimit të qëndrimeve dhe sjelljeve të reja. Me fjalë të tjera, aspekti njerëzor i transformimit dixhital do të sigurojë që ndryshimi të jetë i qëndrueshëm dhe që përfitimi i pritur të arrihet me të vërtetë./CNA.al

Lajmet e fundit nga