LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

Tregëtia e vezëve rrezikon falimentimin, çmimi mund të rritet 3-4 herë/ Qeveria “harron” ligjin, asnjë kompensim për stabilimentet e prodhimit

10 Prill 2022, 15:44, Aktualitet CNA

Industria e prodhimit të mishit të pulave dhe vezëve është sot ndodhen në një situatë shumë të rëndë nga gripi i shpendëve.
Që nga momenti kur u konstatua rasti i parë me gripin e shpendëve në vendin tonë, e deri më sot janë me miliona pula të ngordhura, ndërsa dëmi llogaritet për disa miliona euro.

Numri i madh i shpendëve të eleminuara ka sjellë një goditje të madhe për stabilimentet e prodhimit të vezëve. Ku duket se gripi dhe rritja e kostove, në rast mos reagimi nga strukturat shtetërore mund të sjellë rritjen e çmimit të vezës.

Sot sasia e vezëve në treg është më e pakët, ato po rrallohen për shkak të ngordhjes masive të pulave e cila ka bërë që numri i vezëve në treg të jetë minimalist, ku çmimi i tyre rrezikon të rritet në tre apo katër fish dhe nuk është çudi kur një kokërr vezë të kushtojë nga 80 lekë deri në 100 lekë në rast se nuk kompensohen bizneset dhe investohet me urgjencë tek stabilimentet. Duhet të ketë një ndërhyrje të menjëhershme në ndihmë të kompanive që përfshihen në zinxhirin e rritjes dhe prodhimit të vezëve dhe mishit të pulës, ndryshe situata mund të përkeqësohet në dëm të konsumatorit.

Por çfarë thotë ligji në një rast si ky?

Ligji ?Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë? në nenin 45, pika 1 thekson se pronarët e pularive duhet të dëmshpërblehen nga buxheti i Ministrisë së Bujqësisë.

?Përdorimet e financimit
Burimet financiare të shërbimit veterinar, të siguruara nga buxheti i ministrisë dhe të ardhurat e tjera të përdoren për: a)Zbatimin e masave kundër sëmundjeve në kafshë, të përfshira në programin shtetëror të profilaksisë dhe në listën e sëmundjeve infektive; b)dëmshpërblimin e pronarëve të kafshëve, të eliminuara sipas shkronjës (a) të kësaj pike?, thuhet ndër të tjera në nenin 45.

Ndërsa në nenin 46 të këtij ligji thuhet se në rast se ka një shpërthim epidemi në shkallë të gjerë, atëherë kostot dinanciare përballohen nga buxheti i shtetit.

?Financimet për emergjencat dhe sëmundjet zoonotike
1-masat e nevojshme dhe kostot financiare për kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve, në rastet e emergjencave nga shpërthimi në shkallë të gjerë të tyre, që shkaktojnë dëmtime në masë të kafshëve dhe paraqesin rrezik për shëndetin publik, përballohen nga Buxheti i Shtetit?, thuhet në nenin 46.

Dëmshpërblimet e pronarëve

Pra në rastin kur gripi i shpendëve ka sjellë një dëm të madh në kompanitë prodhuese, pritet që kjo të ndikojë drejtpër drejtë edhe tek konsumatori, në rast se qeveria nuk dëmshpërblen pronarët që janë prekur.

Sipas një vendimi me nr.408, datë 08.05.2013 të miratuar nga Këshilli i Ministrave bëhet fjalë për dëmshpërblimin e kafshëve të eliminuara.
Duke u mbështetur në në nenin 100 të Kushtetutës dhe në nenin 49 të ligjit ?Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë?, Këshilli i Ministrave vendosi që pronarët e kafshëve që kanë ngordhur, në rastin konkret pulat, pronarët të dëmshpërblehen.

?Pronarët e kafshëve të cilat janë eliminuara në zbatim të vendimit të marrë nga autoriteti kompetent ose për të cilat është provuar që kanë ngordhur pas zbatimit të masave të parashikuar në programin shtetëror të profilaksisë veterinare dëmshpërblehen në masën e vlerës së dëmit, sipas pikës 13 të këtij vendimi?, thuhet në vendimin e Këshillit të Ministrave.


Ndërsa në pikën 13 thuhet: ?Vlera e dëmshpërblimit për kafshën e miratuar nga komisioni do të përcaktohet nga vlera mesatare e tregut për llojin e kafshës në rajonin përkatës gjatë muajit paraardhës, të përllogaritur nga sektori i statistikës në ministri.
Për rastet kur produktet e marra nga therrja e kafshës së eliminuar për shkak të kushteve të përmendura në shkronjën (a) të pikës 2 të këtij vendimi mund të shiten, vlera e produktit të shitur do ti zbritet vlerës së pagesës së dëmshpërblimit të përcaktuar sipas pikës 11 të këtij vendimi?.

Pra sa më sipër, kompensimi për shpendët e ngordhura i paguhet pronarëve sipas legjislacionit dhe urdhrave në fuqi, në mënyrë që kjo situatë mos çojë në falimentim, të rimekëmbë sa më shpejt këtë segment të goditur të ekonomisë dhe nga ana tjetër të mos prekë xhepat e konsumatorit./E.K-CNA.al

Lajmet e fundit nga