LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

SHISH kërkon agjentë/ Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët  

10 Nëntor 2021, 10:57, Aktualitet CNA
SHISH kërkon agjentë/ Kushtet që duhet të

Shërbimi Informativ Shtetëror kërkon punonjës, agjentë në terren.

Në një njoftim në faqen zyrtare, SHISH ka publikuar edhe kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët e interesuar.

Të interesuarit duhet të paraqiten pranë njësive të SHISH në rrethet pranë vendbanimeve, si dhe pranë Shërbimit Informativ të Shtetit në AQ, Tiranë, deri në datën 15/11/2021, me dokumentet e kërkuara.

?Shërbimi Informativ i Shtetit kërkon të punësojë shtetas, të cilët pas konkurrimit do t? i nënshtrohen dhe një trajnimi.

Nevojat e SHISH janë fokusuar në:

? Inspektorë në SHISH, të gatshëm për të punuar në terren dhe jashtë vendbanimit.

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e poshtëshënuara:

? Të jenë shtetas shqiptar;

? Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;

? Të kenë mbaruar arsimin e lartë;

? Të mos jenë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për kryerjen e një krimi;

? Të jenë të aftë nga ana shëndetësore, për të kryer detyrën;

? Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga administrata shtetërore për shkak të një shkelje të rëndë të disiplinës.

Preferohen:

? Të kenë njohuri të mira në gjuhën angleze, apo gjuhë të tjera;

? Të jenë deri në moshën 35-vjeç;

? Të kenë njohuri për programet bazë të kompjuterit;

Të interesuarit të paraqiten pranë Njësive të SHISH në rrethet pranë vendbanimeve, si dhe pranë Shërbimit Informativ të Shtetit në AQ, Tiranë, deri në datën 15/11/2021, me dokumentet e mëposhtme:

? Kërkesë për punësim;

? CV, sipas modelit bashkëlidhur, të publikuar dhe në faqen zyrtare të SHISH;

? Fotokopje e kartës së identitetit, apo pasaportës;

? Certifikatë familjare;

? Raport mjeko-ligjor ;

? Fotokopje e noterizuar e diplomës së arsimit përkatës dhe e listës së notave;

? Vërtetim nga Prokuroria e rrethit përkatës;

? Vërtetim nga Gjykata e rrethit përkatës;

? Vërtetim nga Zyra Përmbarimore e rrethit përkatës;

? Vërtetim nga administrata shtetërore (në rastet kur kanë qenë të punësuar), që nuk janë larguar nga puna me masë disiplinore, për shkak të një shkelje të rëndë të disiplinës;

? Certifikata apo dëshmi për njohuri në gjuhët e huaja, kompjuter, si dhe certifikatë trajnimesh në sfera të tjera, (nëse kanë).

? Fotografi 4×6 (4 copë) dhe 9×12 (2 copë).

Dokumente të tjera plotësuese, nëse disponojnë:

a) Vlerësim pune nga punëdhënësit e mëparshëm;

b) Fotokopje të librezës së punës.?-thuhet në njoftimin e SHISH./CNA.al

Lajmet e fundit nga