Konsistuohet KED/ Kush janë anëtarët e saj

17 Janar 2022, 15:15, Aktualitet CNA
Konsistuohet KED/ Kush janë anëtarët e saj

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka zhvilluar mbledhjen e parë për këtë vit.

Gjatë mbledhjes së sotme, është konsistuuar KED, i zgjedhur me short nga Presidenti i Republikës, në datën 03.12.2021, me këtë përbërje:

-Marsida Xhaferllari nga Gjykata Kushtetuese

-Elsa Toska nga Gjykata Kushtetuese

-Sokol Binaj nga Gjykata e Lartë

-Anila Leka nga Prokuroria e Përgjithshme

-Edlira Petri nga Gjykatat e Apelit

-Enton Dhimitri nga Gjykatat e Apelit

-Arta Marku nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit

-Etien Kapo nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit

-Klodiana Mema (Veizi) nga Gjykatat Administrative

Anëtarët Zëvendësues të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, të zgjedhur me short me të njëjtën procedurë, janë si më poshtë:

-Altin Binaj nga Gjykata Kushtetuese

-Sandër Simoni nga Gjykata e Lartë

-Thoma Jano nga Prokuroria e Përgjithshme

-Ridvan Hado nga Gjykata e Apelit

-Genti Xholi nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit

-Erarbër Madhi nga Gjykatat Administrative

 

Në mbledhje morën pjesë gjithashtu Avokatja e Popullit, përfaqësuesit e autorizuar të Kryetarit të Kuvendit dhe të Presidentit të Republikës, si dhe përfaqësues të misionit të asistencës OPDAT.

KED vlerësoi se me konstituimin e tij, ky organ duhet të angazhohet menjëherë për të përmbushur të gjitha kompetencat dhe detyrimet që i ngarkon Kushtetuta dhe ligji, lidhur me verifikimin, vlerësimin dhe renditjen e kandidatëve për pozicionet vakante për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese.

Në vijim të mbledhjes, në zbatim të rendit të ditës, Këshilli u njoh me masat e marra nga Gjykata e Lartë për mbështetjen e shtuar administrative, buxhetore dhe me burime njerëzore për veprimtarinë e KED me qëllim përballimin e ngarkesës së punës së Këshillit gjatë vitit 2022. Duke vlerësuar masat e marra në këtë drejtim, Këshilli vlerësoi të evidentojë nevojën për saktësimin e mënyrës së shpërblimit të anëtarëve të tij përmes planifikimit buxhetor në kohën e duhur sipas parashikimeve ligjore. Po ashtu, Këshilli evidentoi edhe nevojën për efektivitetin e burimeve njerëzore administrative, duke kërkuar që këto burime t?i japin përparësi funksioneve në KED e për rrjedhojë, të lehtësohen nga ngarkesa e punës pranë Gjykatës së Lartë./CNA.al

Lajmet e fundit nga