LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Nuk mbarojnë borxhet e Shpresim Bajraktarit në Tatime/ Miliona sigurime të papaguara

27 Maj 2022, 11:04, Aktualitet CNA
Nuk mbarojnë borxhet e Shpresim Bajraktarit në Tatime/ Miliona
Shpresim Bajraktari

Kompania "Klo Market”, ish-kompania “Tirana SMS parking”, me numër L41406005H është një tjetër kompani e Shpresim Bajraktarit që ka detyrime miliona lekë ndaj organeve tatimore.

Me 27.01.2021 Drejtoria e Tatimeve i ka dërguar Qendrës Kombëtare të Biznesit, kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit të detyrimit tatimor.

Sipas tatimeve, kompania "Kliko Market” nuk ka paguar në afatin e kërkuar ligjor detyrimet në vlerën  2 391 620 lekë.

Nuk mbarojnë borxhet e Shpresim Bajraktarit në Tatime/ Miliona

Nuk mbarojnë me kaq borxhet nga kompania e Shpresim Bajraktarit.

Më datë 31. 05. 2021 është lëshuar urdhri për sekuestro të kuotave të kësaj kompanie nga përmbaruesi gjyqësor privat.

“Për pagimin  e deyrimit që është në shumën 1 042 082 lekë, kamat vonesat 163931 lekë, plus taksën përmbarimore të plotë në masën 10 për qind, ose në shumën 144.721 lekë me TVSH, plus aktin e ekspertimit në shumën 50 000 lekë. Në total detyrimi është 1.350.732”, thuhet në vendimin për sekuestro të datës 31.05.2011.

Nuk mbarojnë borxhet e Shpresim Bajraktarit në Tatime/ Miliona

Sërish në fund të vitit 2021 është nxjerrë një tjetër urdhër për sekuestro të kuotave të kompanisë, “Kliko Market”.

Në shkresën numër 216/7 thuhet, se “kompania 'Kliko Market', duhet të përmbushë detyrimin në vlerën 656 349 lekë, që rrjedh si detyrim i papaguar, për disa fatura tatimore të shitjeve".

Nuk mbarojnë borxhet e Shpresim Bajraktarit në Tatime/ Miliona

16 milionë lekë borxh në vitin 2022

Në vitin 2022, pra në periudhëm që jemi, sipas të dhënave nga Tatimet, rezulton se Shpresim Bajraktari me kompaninë “Kliko Market”, është i zhytur në borxhe.

Jo pak, por janë 16 milionë lekë borxh të regjistruara në Tatime.

Nuk mbarojnë borxhet e Shpresim Bajraktarit në Tatime/ Miliona

Te 16 milionë lekët borxh, 10 milionë lekë janë sigurime të papaguara.

Thënë më qartë, ka shkelur edhe një sërë ligjesh, të cilat po i radhisim më poshtë.

Ligjet  e shkelura

Shpresim Bajraktari ka shkelur bazën ligjore mbi të cilën paguhen kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për të vetëpunësuarit.

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

Ligji nr. 9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, i ndryshuar;

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

Ligji nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me VKM nr. 77, datë 28.01.2015, “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, ndryshuar me VKM 653 dt. 22.07.2015, VKM 551 dt. 27.07.2016, VKM Nr. 660 dt. 10.10.2019, VKM Nr. 720 dt. 16.09.2020 dhe me VKM nr. 158, datë 12.03.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”./CNA.al

 

Lajmet e fundit nga