Lirohet nga detyra Drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve

26 Janar 2022, 16:00, Aktualitet CNA
Lirohet nga detyra Drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve

Është liruar nga detyra e drejtorit të Galerisë së Arteve, Erzen Shkololli

Vendimi është bërë me dije nga Këshilli i Ministrave.

V E N D I M PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË DREJTORIT TË GALERISË KOMBËTARE TË ARTEVE

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 100, të Kushtetutës, dhe të pikës 4, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, ?Për artin dhe kulturën?, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Erzen Shkololli, drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

Lajmet e fundit nga