LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Vettingu,131 punonjës policie u dorëhoqën/ Gledis Nano ngre dyshime, zbardhet letra

22 Shtator 2022, 10:41, Vetingu CNA

Vettingu,131 punonjës policie u dorëhoqën/ Gledis Nano ngre

Ish kreu i Policisë, Gledis Nano në një letër drejtuar sekrestares së përgjithshmë të Ministrisë së Brendshme Elena Pici, jepte alarmin për problematikat e Vettingut.

Sipas tij Vettingu nuk e ndryshon situatën në polici, pasi te treja kriteret hetohen, pasi janë të parashikuara me Ligj.

131 punonjës policie u dorëhoqën

Vettingu,131 punonjës policie u dorëhoqën/ Gledis Nano ngre

“Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 12/2018, paraqitën kërkesën për lirim nga Policia e Shtetit 131 punonjës policie, kryesisht me motivacionin “për arsye familjare”.

Pavarësisht motivacionit zyrtar të përdorur, mendohet se të shumtat e këtyre dorëheqjeve kanë ardhur si pasojë e tensionit të lartë të krijuar, lidhur me afatet e plotësimit të dokumenteve të kërkuara, pamundësisë së sigurimit të plotë të dokumenteve justifikues, mungesës së informacionit dhe stafit këshillues, etj”.

Kështu thuhet në letrën e  shkruar nga Gledis Nanos për Ministrinë e Brendshme.

Sipas Nanos, vlen të përmendet se procesi i vetingut ka ecur me ritme të ngadalta dhe një numër shumë i vogël, relativisht rreth 32 punonjës të policisë në nivele të larta drejtuese, kanë përfunduar plotësisht këtë proces.

“Kjo shifër zyrtare brenda një harku kohor të gjatë, si dhe pezullimi i këtij procesi me ligjin 30/2021, cenojnë qëllimin e hartimit dhe miratimit të ligjit.

Procesi i vetingut, është shoqëruar me një kosto të përballuar nga buxheti i shtetit, për anëtarët dhe sekretariatin e KJV për paga, shpenzime, dieta, por edhe kosto shtesë për të gjithë punonjësit e policisë, për të siguruar dokumente në institucione, noterizim të tyre etj.

Referuar largimit të punonjësve të policisë me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 12/2018, GRECO si një organizëm i rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e anti-korrupsionit, në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është shprehur se: “vetingu mund të rezultojë në largimin e një numri të madh të stafit të kualifikuar, duke e bërë të vështirë ushtrimin e funksioneve bazë të policis”, shkruan Nano.

Vettingu në polici në pikëpyetje

Vettingu,131 punonjës policie u dorëhoqën/ Gledis Nano ngre

Në letrën e Nanos theksohet se, efektiviteti i procesit është në pikëpyetje, pasi ai nuk parashikon në mënyrë adekuate të gjitha rreziqet e mundshme të integritetit, prandaj rekomandohet që ky proces duhet të zëvendësohet me kontrolle të rregullta integriteti gjatë karrierës së personelit të policisë.

 Rregullat adekuate pas punësimit gjithashtu duhet të rishikohen në këtë kontekst”.

Rekomandimet e Nanos

Vettingu,131 punonjës policie u dorëhoqën/ Gledis Nano ngre

Sipas Gledis Nanos, Vetingu në Policinë e Shtetit duhet të shtrihet vetëm në nivelet e larta drejtuese, si drejtor dhe zëvendësdrejtor i përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtor departamenti, drejtor i drejtorisë qendrore, drejtor në strukturat e veçanta, drejtor e zëvendësdrejtor në drejtoritë vendore të policisë, drejtor në drejtoritë e kufirit dhe migracionit dhe shef komisariati.

“Funksionet e mësipërme deklarojnë pasurinë me fillimin e detyrës dhe në mënyrë periodike për çdo vit pranë ILDKPKI, institucion i cili ka historikun ndër vite të të gjithë deklarimeve të drejtuesve përsa i përket vlerësimit të pasurisë. Me ligjin e miratuar, dhe nuk ndodhi asgjë më shumë se u krijua një institucion paralel me të, madje me përfaqësues të ILDKPKI. Këtij institucioni duhet t’i delegohet kontrolli i pasurisë edhe në të ardhmen.

Përsa i përket kontrollit të figurës dhe të integritetit, për të gjithë punonjësit e policisë, ka funksionuar një strukturë tjetër në Ministrinë e Brendshem me emrin SHKB, SHÇBA e cila ka investiguar gjatë gjithë viteve në drejtim të punonjësve të policisë. Aktualisht është në proces miratimi i projektligjit për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore dhe besoj se ky institucion është i mjaftueshëm për të verifikuar integritetin e punonjësve të policisë edhe në të ardhmen.

Edhe në shtyllën e tretë, të vlerësimit të aftësive profesionale nuk erdhi ndonjë risi. Policia e Shtetit, në bazë të nenit 19 të ligjit nr. 108 /2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, është unike, e centralizuar, e organizuar në nivel qendror dhe vendor. Ajo ka kontrollin vertikal administrativ, të eprorit, i cili për çdo vit në bazë të nenit 48 të ligjit, duhet të vlerësojë punën e çdo vartësi, por ka edhe Drejtorinë e Standardeve Profesionale që verifikon performancën e strukturave dhe të punonjësve të policies”, rekomandon Nano.

Vettingu,131 punonjës policie u dorëhoqën/ Gledis Nano ngre

Ky i fundit shkruan më tej, se rregullat se si kryhet ky proces janë të sqaruara plotësisht në nenet 174, 175, 176, 177, 178, të Rregullores së Policisë së Shtetit të miratuar me VKM nr. 750 datë 16.09.2015, e ndryshuar. Me Urdhër nr. 526 datë 10.06.2021 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit është miratuar procedura standarde “Për vlerësimin e punës së punonjësve të Policisë së Shtetit”, e cila është përgatitur në referencë të VKM nr. 109 datë 26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë”, i ndryshuar dhe që do të hyjë në fuqi në vitin e ardhshëm. Pra nuk mund të bëhet një vlerësim profesional nga funksione jashtë profesionit dhe që nuk e njohin atë.

Oficerët e policisë gjyqësore pa Vetting

Sipas Gledis Nanos, Vetingu i punonjësve të policisë edhe në funksionet drejtuese, vë në pozita më diskriminuese Policinë e Shtetit kundrejt institucioneve të tjera ligjzbatuese.

“Kujtojmë se pjesa më e madhe e punonjësve të Policisë së Shtetit, bazuar në nenin 18 të  ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”, gëzojnë statusin e oficerit të Policisë Gjyqësore, status të cilin e kanë edhe punonjës të strukturave hetimore në fushën e tatimeve, doganave, etj. Të gjithë punonjësit që gëzojnë atributet e policisë gjyqësore, janë në të njëjtat kushte sipas Kodit të Procedurës Penale në RSH, pra përbëjnë një nga hallkat e zhvillimit të një procesi penal. Por, theksojmë se ndaj oficerëve të policisë gjyqësore pranë prokurorive nuk është zhvilluar asnjë proces vetingu, por vetëm ndaj prokurorëve”, shkruan në letër Nano.

Vettingu me dy standarte

Vettingu,131 punonjës policie u dorëhoqën/ Gledis Nano ngre

“Ky ligj është i drejtë edhe në raport me atë për vetingun në drejtësi, pasi nuk parashikon institucion për apelimin administrativ, trajtimin ekonomik të punonjësit të policisë nga vendimi i KJV deri në vendimin përfundimtar, etj.

Sigurimi i dokumentacionit për justifikimin e të ardhurave që kanë përfituar punonjësit e policisë në vite krijon vështirësi, për arsye se një pjesë e dokumentacionit është djegur gjatë ngjarjeve të vitit 1997, por edhe për faktin se një pjesë e konsiderueshme e punonjësve të policisë janë larguar 1 ose 2 herë nga puna për arsye subjektive.

Është shumë e rëndësishme të sjellim në vëmendje se barra e provës për këtë çështje i është lënë punonjësit të policisë dhe jo subjektit ku ka punuar”, shkruan Nano.

Nano këmbëngul që në të ardhmen përsa i përket kontrollit të figurës dhe të integritetit, të punonjësve të Policisë së Shtetit të ngarkohet me ligj Agjencia e Mbikqyrjes Policore, e cila për drejtuesit e saj sipas pikës 1, të kryejë veting të hollësishëm.

Ndërsa për punonjësit e tjerë të policisë, jo në nivele të larta drejtuese, për të shmangur ekspozimin ndaj rreziqeve të integritetit, të bëhen kontrolle të rregullta integriteti gjatë karrierës./CNA.al

Lajmet e fundit nga