Qeveria jep 3 milionë lekë për kurimin e kreu të Apelit të Shkodrës

26 Janar 2022, 15:50, Aktualitet CNA
Qeveria jep 3 milionë lekë për kurimin e kreu të Apelit

Është miratuar këtë të mërkurë nga qeveria vendimi për mbulimin e shpenzimeve për mjekimin e gjyqtarit të Shkodrës Fuat Vjerdha.

Vendimi përcakton 3 milionë lekë. Fondi për kurimin e problemeve shëndetësore të tij do të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

VENDIMI I PLOTE

MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË Z. FUAT VJERDHA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.115/2021, ?Për buxhetin e vitit 2022?, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave.

V E N D O S I:

Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Fuat Vjerdha, në masën 3 000 000 (tre milionë) lekë.

Ky fond të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të kurimit.

Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në ?Fletore zyrtare?.

 

Lajmet e fundit nga