Qeveria publikon vendimin/ 3 ditë pushim për njërin prind me fëmijë të mitur

24 Janar 2022, 16:43, Aktualitet CNA
Qeveria publikon vendimin/ 3 ditë pushim për njërin prind me

Pas vendimit për ndërprerjen e procesit mësimor nga data 24?26 janar për shkak të uljes së temperaturave, qeveria ka vendosur që të lërë pushim edhe njërin nga prindërit kujdestarë të fëmijëve, që frekuentojnë, arsimin parashkollor dhe arsimin bazë. Bëhet fjalë për ata prindër që janë nëpunës civilë dhe punonjës të tjerë të administratës publike, të nivelit qendror e vendor, si dhe në institucionet e tjera shtetërore.

Prindërit me fëmijë të mitur lejohet të qëndrojë në shtëpi pa pasoja administrative dhe financiare.

V E N D I MI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.152/2013, ?Për nëpunësin civil?, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995, ?Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë?, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave V E N D O S I:

1.Caktimin e datave 24, 25 dhe 26 janar 2022 ditë pushimi për njërin nga prindërit kujdestarë të fëmijëve, që frekuentojnë/ndjekin ose jo çerdhet, arsimin parashkollor dhe arsimin bazë, që janë nëpunës civilë dhe punonjës të tjerë të administratës publike, të nivelit qendror e vendor, si dhe në institucionet e tjera shtetërore.

2.Nëpunësit civilë dhe punonjësit e përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, gjatë kësaj periudhe, për aq sa është e mundur, përjashtimisht, me kërkesë të eprorit të drejtpërdrejtë ose titullarit të institucionit, mund të kryejnë detyrat më të domosdoshme funksionale të cilat përmbushen në kushtet e banesës, nëpërmjet telepunës.

3.Për shkak të mbylljes së çerdheve dhe të institucioneve arsimore, si pasojë e motit të ftohtë të këtyre ditëve, jo të zakonshëm në vend, dhe përshkallëzimit të përhapjes së infeksionit nga COVID-19, iu bëjmë thirrje të gjithë punëdhënësve privatë që të gjejnë mundësitë për trajtimin me pushim të punëmarrësve të tyre, sipas pikës 1, të këtij vendimi.

4.Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore për zbatimin e këtij vendimi, duke garantuar funksionalitetin e domosdoshëm të çdo institucioni./E.K-CNA.al

Lajmet e fundit nga