LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Situata kaotike me plehrat në Durrës/ Qeveria “zotohet” për financim: Të zgjidhet urgjent problemi me mbetjet

15 Korrik 2021, 15:07, Aktualitet CNA
Situata kaotike me plehrat në Durrës/ Qeveria “zotohet”

Qeveria ka marrë vendimin për t’i dhënë një zgjidhje situatës kaotike me mbetjet në Durrës.

Këshilli i Ministrave kanë treguar se janë të gatshëm të paguajnë diferencat e shpenzimeve për pastrimin e qyteteve.

VENDIMI I PLOTË

VENDIM PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE NË BASHKITË E QARKUT TË DURRËSIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.10431, datë 9.7.2011, ?Për mbrojtjen e mjedisit?, të ndryshuar, të ligjit nr.10463, datë 22.9.2011, ?Për menaxhimin e integruar të mbetjeve?, të ndryshuar, të neneve 10 e 22, pika 3, të ligjit nr.139/2015, ?Për vetëqeverisjen vendore?, të ndryshuar, të shkronjës ?b?, të pikës 1, të nenit 28, të ligjit nr.68/2017, ?Për financat e vetëqeverisjes vendore?, dhe të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, ?Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë?, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe të ministrit të Financave dhe Ekonominë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Bashkitë e Qarkut të Durrësit të marrin masa të menjëhershme për gjetjen e zgjidhjeve për menaxhimin/trajtimin e mbetjeve urbane në këtë qark, duke mbajtur në konsideratë legjislacionin në fuqi në fushën e mbetjeve.

Pas studimit të tregut dhe gjetjes së zgjidhjeve më të mira financiare për trajtimin e mbetjeve urbane, në përputhje me standardet e menaxhimit të integruar të mbetjeve, nëse efektet financiare të zgjidhjes janë të pamjaftueshme për t?u përballuar nga buxheti i bashkisë përkatëse të Qarkut të Durrësit, bashkia i drejtohet ministrisë përgjegjëse për financat, me qëllim mbulimin e diferencës së efekteve financiare të kërkuara.

Pas dërgimit të kërkesës financiare, ministritë propozuese të këtij akti i propozojnë Këshillit të Ministrave miratimin e mbështetjes financiare për bashkitë e përfshira në Qarkun e Durrësit, në përputhje me instrumentet e parashikuara në legjislacionin në fuqi.

Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, bashkitë e Qarkut të Durrësit, këshilli i qarkut përkatës dhe prefekti i Qarkut Durrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi me botimin në ?Fletoren zyrtare?./ CNA.al

Lajmet e fundit nga