LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he bought an apartment for 170 million ALL

2022-11-05 11:39:00, Vetingu CNA

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he

Vetting commissioners, during the period that judges and prosecutors are investigating, have become the subject of scandals with their past.

As a gross product of politics, in order to serve it without going to the polls, they have been appointed to the vetting commissions to clean up the justice system.

While they themselves are to be cleared and investigated, of course, since the precedents have not been lacking.

One of the members of the Vetting commission, who has been under investigation, and whose file has been suspiciously closed, is Roland Ilia.

 

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he
Roland Ilia

Prokurorja që ka mbyllur  dosjen sot nuk është më në drejtësi, por nga ana tjetër është Roland Ilia, vendimet e të cilit janë të dyshimta si për shkak të hetimeve apo edhe lidhjeve politike të tij.

Vërtet ai ka një votë në një çështje të caktuar, por kjo është parimisht, pasi gjithçka vendoset me prapaskena.

Lidhja e Roland Iliajt me politikën, është Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës.

Ilia nuk mund ta mohojë këtë gjë, pasi ai ka qenë kandidat për deputet në koalicionin e majtë në vitin 2009, nën siglën e G99, por kjo e fundit dështoi pasi nuk mori asnjë mandat.

 

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he
Roland Ilia, kur Erion Veliaj e prezantonte per deputet

Pas dështimit spektakolar Roland Ilia ka punuar si avokat dhe pedagog në Shkodër, derisa erdhi koha për t’i hyrë sërish në punë ndoshta Veliajt dhe Partisë Socialiste ku ai bën pjesë aktualisht.

Kur u emërua në KPK, Roland Ilia, paraqitej si më i varfëri nga kolegët e tij, madje ai nuk deklaronte as shtëpi, por për dy vite ai ka blerë një apartament 108 m2. Çmimin e deklaron 17 000 000 lekë, që me lekë të vjetra, i bie 170 milion lekë.

Pvarësisht pagës së lartë dhe të gjitha përfitimeve që ka në KPK, si komisioner Vettingu, pasi dihet se sot për sot ata janë njerëzit më të paguar në vend, ai deklaron se ka marrë kredi për të blerë këtë apartament.

Një metodë kjo e përdorur nga gjyqtarë e prokurorë.

Ndërkohë që deklaron pagën e tij dhe të bashkëshortes që punon në sinstitucione shtetërore, konkretisht në Prefekturën e Tiranës me një pagë që varion tek diku mbi 700 mijë lekë në muaj.

Më poshtë po sjellim pasurinë e deklaruar prej tij, sipas të dhënave të ILDKP-së.

Viti 2017 (Deklarata fillestare)

Mjet motorik, 250.000 lekë.

Kursime personale, nga paga dhe biznesi 1.350.000 lekë

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he

Llogari bankare, 65.819.58 lekë

Llogari  bankare,  26.307,68 lekë

Llogari bankare kursime për fëmijë, 385.24 € = 51.005.78 lekë.

Paga nga universiteti i Shkodrës, 63 710 lekë.

Të ardhura si avokat, 1 159 826 lekë.

Kredi personale në shumën, 1 419 991 88 lekë.

Kartë krediti personale në shumën 991 37 euro.

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he

Llogari bankare në emër të bashkëshortes, 51 812 32 lekë. në këtë lloogari është hapur dhe overdraft ne 200 000 lekë.

Paga e bashkëshortes si Drejtoreshë e Komisionit Vendor të Verifikimit të titujve të pronësisë në Prefekturën e Shkodrës, në shumën 89 500 lekë.

Viti 2017 (Deklarimi vjetor)

Llogari bankare.Burimi i krijimit: Të ardhura nga biznesi Person Fizik. Gjendja -362.46 lekë.

Llogari bankare. Burimi i krijimit: Të ardhura nga paga. Gjendja -108.826,78 lekë.

Llogari bankare. Gjendja 386.05 EURO

Shtuar gjendja cash në shumën 400.000 lekë.

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he

Të ardhura nga paga në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në shumën totale 1.864.552 lekë nga të cilat deri më 31 12.2017, kanë kaluar 1.576.256 lekë,  pasi paga e muajit Dhjetor ka kaluar në muajin 3 Janar 2018.

Hua, kredi nersonale, Data i krijimit: 16/11/2016.  Shuma e shlyer 109,297.88,  principal 13.858.87,  interesa në total: 123.157 lekë. Shuma e pashlyer 1,310,694 lekë.

Hua marrje. Kartë Krediti personale. Data i krijimit: 06/11/2017. Shuma: 3.000 Euro e pa përdorur

Hua marrje. Kartë krediti personale. Shuma e pashlyer 625,91 EURO

Llogari bankare e bashkëshortes Sonola Rudi, në shumën 55 004 88 lekë.

Paga e bashkëshortes si Drejtoreshë e Komisionit Vendor të Verifikimit të titujve të pronësisë në Prefekturën e Shkodrës, në shumën 447 500 lekë.

Viti 2018

Llogari bankare. Mbajtës i llogarisë Roland Ilia. Gjendja në dt. 31.12.2017 ka qenë – 362 Euro.

Shtuar llogaria me 2.325 Euro gjatë vitit për pagesë komisione dhe është mbyllur në shtator 2018. 0 lekë.

Llogari bankare. Mbajtës i llogarisë Roland Ilia.  Burimi i krijimit: Të ardhura nga paga. Gjendja në dt. 31.12.2017 ka qenë – 108.826 lekë. Në këtë llogari është çelur mundësi overdrafli 200.000 lekë që nga muaji Nëntor 2017. Gjendja në dt. 31.12.2018 ka qenë 157.413 lekë.

Llogari bankare, kursime për fëmijët. Burimi i krijimit: Të ardhura nga kursimet e prindit. Gjendja në dt. 31.12.2018 ka qenë 387, 45 Euro

Gjendja cash shtuar: 1.000.000 lekë.

Shuma 3.459.564 lekë janë të ardhura nga paga dhe dieta, periudha 12 muaj të vitit 2018, ndërsa shuma 77.000 lekë, të ardhura nga shpërblime të prapambetura nga viti 2017, kaluar në llogari me dt. 12.01.2018.

Llogari bankare. Burimi i krijimit: Të ardhura nga paga në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, në shumën 3.536.564 lekë.

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he

Hua marrje. Kredi personale: Shuma e shlyer 175,314.01 lekë, me principal 130,713.35 lekë,  interesa Total: 306,027.36 . Shuma e pashlyer është 1,177,546 lekë.

Hua marrje. Kartë Krediti personale: Data e krijimit: 06/11/2017. Shuma: 3.000 Euro e pa përdorur

Hua marrje. Kartë krediti personale:Data e krijimit: 06/11/2017. Gjendja në dt. 31.12.2017 ka qenë -625 Euro

Gjendja në dt. 31.12.2018 është -195, 43 Euro.

Paga e bashkëshortes si Drejtoreshë e Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë. Në periudhën 1 Janar 2018 deri 31 Gusht 2018, në shumë 717.912 lekë.

Paga e bashkëshortes në Prefekturën e Qarkut Tiranë.Detyra: Përgjegjëse e Sektorit Juridik. Në periudhën 3 Shtator 2018 deri 31 Dhjetor 2018, në shumën 246.396 lekë.

Hua marrje. nga bashkëshortja, Sonila Rudi. Afati i përdorimit deri me 27.06.2033. Shuma: 200.000 lekë.

Llogari page me gjendje 55.004 lekë në dt. 31.12.2017. Gjendja në dt. 31.12.2018, -46.335 lekë. 

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he

Viti 2019

Apartament sip 108 m2, blerë në vitin 2019 me vlerë 17 000 000 lekë.

Llogari bankare të subjektit deklarues, me vlerë 3 365 760 lekë dhe 195.43 euro,.

Në të njëjtin vit deklaron pakësime të gjendjes financiare me 2 000 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues si komisioner Vettingu në shumën 3 659 677 lekë.

Disbursim kredi për blerje ap. Në shumën 17 000 000. Shlyer shuma 52 727 lekë dhe pa shlyer shuma16 947 273 lekë.

Hua në një bankë, (nuk e deklaron shifrën). Shlyer shumat 198 286 lekë dhe 100 764 lekë. Pa shlyer shuma 979 260 lekë.

Kartë krediti me limit 3 000 euro. Pa shlyer shuma 2 648 euro.

Bashkëshortja Sonila Rudi, gjendje llogarie deklaron shumën 406 972 lekë.

Të ardhura nga Prefektura e Tiranës, si përgjegjëse e sektorit juridik në shumën 739 188 lekë.

Roland Ilia G-99, from Vetting who could not become an MP/ For two years he

Viti 2020

Gjendja e llogarive të subjektit deklarues në shumat 845 euro dhe 200 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues si komisioner Vettingu në shumën 3 383 989 lekë.

Loan disbursement for purchase ap. In the amount of 17,000,000. Repaid the amount of 827,666 ALL. Unpaid amount 16 119 607 ALL.

Loan in a bank, obtained in 2016 (does not declare the figure). The amount of ALL 657,089 repaid. Unpaid 322 171

The balance of the salary account of the wife Sonila Rudi in the amount of ALL 727 443.

Income from the Prefecture of Tirana, as responsible for the legal sector in the amount of 743,004 lek./CNA.a

Lajmet e fundit nga