LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Cikli rritës i normave të interesit përmirësoi kthimet e fondeve të pensionit, ja cilat ofrojnë kthime më të larta

25 Mars 2024, 07:24, Ekonomi CNA

Cikli rritës i normave të interesit përmirësoi kthimet e

Cikli i rritjes së normave të interesit ka përmirësuar kthimet e fondeve të pensionit gjatë vitit të kaluar. Sipas të dhënave nga shoqëritë administruese të këtyre fondeve, shumica e fondeve kanë rritur normën e kthimit vjetor neto krahasuar me një vit më parë.

Kthimin më të lartë nga investimi në fund të vitit 2023 e ofronte fondi Smart Pension, fondi më i ri i shoqërisë administruese Albsig Invest, me 4.62%.

Ky fond e ka nisur aktivitetin në 12.01.2023 dhe kthimi është llogaritur mbi këtë datë. Ndërkohë, sipas të dhënave më të fundit të raportuara nga shoqëria administruese, në mars 2024, kthimi vjetor i fondit ka arritur në 5.23%. Kthimi më i lartë neto është i lidhur edhe me komisionin më të ulët të administrimit që ka ky fond, në masën 1.5% në vit mbi vlerën neto të aseteve.

Ndjek me një diferencë të vogël fondi Raiffeisen Pension, që në fund të 2023 ofronte një kthim vjetor nga investimi në masën 4.54%, nga 4.09% që kishte qenë kthimi në fund të vitit 2022. Sipas të dhënave më të fundit, të muajit shkurt 2024, kthimi vjetor i fondit ishte 4.53%.

Edhe ky fond, që administrohet nga shoqëria Raiffeisen Invest, ka një komision administrimi në masën 1.5%.

Kthimi i tretë më i lartë ofrohet nga fondi Credins Pension, me 4.15%, në rritje të ndjeshme nga niveli prej 3.47% i fundit të vitit 2022. Sipas të dhënave më të fundit të raportuara nga shoqëria administruese, në shkurt 2024, kthimi vjetor i fondit të pensionit ka arritur në 4.2%. Credins Pension administrohet nga shoqëria administruese Credins Invest dhe ka një komision vjetor administrimi prej 2.2%.

Vijon Albsig Pension, me një kthim vjetor nga investimi në masën 3.81%, edhe kjo në rritje të ndjeshme nga niveli prej 2.75% i vitit 2022. Sipas të dhënave më të fundit të raportuara nga shoqëria administruese në mesin e muajit mars kthimi vjetor ka arritur në 3.9%. Albsig Pension administrohet nga shoqëria administruese Albsig Invest dhe ka një komision administrimi prej 2.5%.

Fondi me kthimin vjetor më të ulët në fund të vitit 2023 ishte Sigal Pension, me 3.52%. Fondi më i madh për nga vlera e aseteve ishte i vetmi që pësoi një rënie të lehtë kthimit vjetor, që në fund të vitit 2022 kishte qenë 3.63%. Sipas të dhënave më të fundit të raportuara, të muajit shkurt 2024, kthimi vjetor ka arritur në 3.57%. Sigal Pension administrohet nga shoqëria administruese Sigal Life Uniqa Group Austria dhe aplikon një komision vjetor administrimi në masën 2.2%.

Kthimi vjetor llogaritet si ndryshimi vjetor i çmimit të kuotës, pasi zbritet komisioni i administrimit që aplikon shoqëria administruese. Në këtë mënyrë, kthimi neto i fondeve të pensionit ndikohet edhe nga masa e komisionit të administrimit, që është i ndryshëm për fonde të ndryshme pensioni dhe lëviz në intervalin midis 1.5% dhe 2.5%.

Fondet e pensionit në Shqipëri kanë një strukturë asetesh të ngjashme, që dominohet në masën dërrmuese nga investimet në obligacione të qeverisë shqiptare. Edhe për këtë arsye, kthimet nga investimi nuk kanë diferenca shumë të mëdha, ndërsa një efekt të konsiderueshëm mbi kthimin neto ka komisioni i administrimit që aplikon secili fond.

Në treg aktualisht veprojnë gjashtë fonde të pensioneve private, të administruara nga katër shoqëri administruese.

Për nga vlera e aseteve neto, fondi më i madh është Sigal Pension me 41.29% të totalit, i ndjekur nga Credins Pension me 30.38%, Raiffeisen Pension me 20.73%, Albsig Pension me 7.33%, Smart Pension, me 0.26% dhe Sigal Pro, me 0.01%.

Sipas numrit të anëtarëve, aktori më i madh në treg në fund të vitit 2023 Credins Pension, me rreth 49.38% të numrit të përgjithshëm të anëtarëve, i ndjekur nga Sigal Pension me 29.45%, Albsig Pension me 10.68%, Raiffeisen Pension me 9.93%, Smart Pension, me 0.51% dhe Sigal Pro, me 0.06%./ Revista Monitor

Lajmet e fundit nga