LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Miratohet Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2024–2030/ Parashikohet të shpenzohen 2,3 mld euro për zbutjen e varfërisë

21 Mars 2024, 18:00, Ekonomi CNA

Miratohet Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2024–2030/

Rreth 2,3 miliardë euro llogaritet kostoja për zbatimin e strategjisë kombëtare të mbrojtjes sociale për periudhën 2024-2030, ku 96% e shumës do të mbulohet ndër vite nga buxheti i shtetit.

Vendimi “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024– 2030 dhe të planit të veprimit në zbatim të saj” është botuar në Fletoren Zyrtare.

Nëpërmjet saj synohet zbutja e varfërisë për çdo individ në nevojë dhe përmirësimi i jetesës për personat me aftësi të kufizuara përmes mbështetjes me skemat financiare. Kjo strategji ndër të tjera synon edhe zgjerimin e shërbimeve sociale dhe konsolidimin e procesit të decentralizmit të shërbimit të kujdesit social për financim të qëndrueshëm dhe zgjerim të mbulimit gjeografik.

Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e masave administrative të kësaj strategjie dhe të planit të veprimit është rreth 244,756,815,031 lekë sipas dokumentit.

Për zbatimin e politikës sektoriale që përfshin zbutjen e varfërisë për çdo individ në nevojë dhe përmirësimi i jetesës për personat me Aftësi të Kufizuara përmes mbështetjes me skemat financiare dhe përfitimeve të përshtatshme, të përgjegjshme gjinore, transparente, të afta për përballimin e rreziqeve e krizave buxheti i nevojshëm llogaritet në vlerën e 233,3 miliardë lekë.

Për përmirësimin e performancës përshtatshmëria dhe përgjigjja ndaj krizave të skemave financiare dhe përfitimeve për individët (burra, gra, djem dhe vajza) llogaritet një buxhet prej rreth 61 miliardë lekë.

Për konsolidimin e reformave të mbrojtjes sociale në fushën e aftësisë së kufizuar për mbështetje dhe pjesëmarrjen në jetën publike dhe private parashikohen të shpenzohen 150,6 miliardë lekë.

Rreth 21,8 miliardë lekë parashikohen të shpenzohen për programin e mbrojtje sociale me fokus fëmijët dhe me ndjeshmëri gjinore.

Burimet e përcaktuara për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për programin buxhetor “Përkujdesi social” dhe “Planifikim, menaxhim dhe administrimi” mbulojnë rreth 96,2% të kostos së përllogaritur për këtë strategji. Kostoja financiare e mbuluar nga buxheti i miratuar i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për çdo vit buxhetor përkatës, është e përfshirë brenda parashikimeve të tavaneve të shpenzimeve buxhetore për periudhën afatmesme e më tej.

Kostoja e planit të veprimit specifikon për çdo objektiv dhe nën objektiv lidhjen me programin buxhetor sipas fushave kryesore që mbulon strategjia. Burimet financiare nga partnerët e zhvillimit mbulojnë 1,1% të kostos së strategjisë, dhe hendeku financiar është 2,7%./ Revista Monitor

Lajmet e fundit nga