LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Ngrihet Komiteti Kombëtar i Shëndetit Mendor, organ këshillimor i ministres së Shëndetësisë

13 Shtator 2023, 17:39, Aktualitet CNA
Ngrihet Komiteti Kombëtar i Shëndetit Mendor, organ këshillimor i
Foto ilustruese - Ministria e Shëndetësisë

Këshilli i Ministrave vendosi sot të ngrejë Komitetin Kombëtar të Shëndetit Mendor (KKSHM), një organ këshillimor i ministres së Shëndetësisë, i cili të kryesohet nga zëvendësministri i shëndetësisë.

Në mbledhjet e KKSHM-së do të ftohen të marrin pjesë pacientë, familjarët e pacientëve, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, që promovojnë dhe mbrojnë të drejtat e personave me çrregullime të shëndetit mendor, si dhe përfaqësues nga organizma të ndryshëm ndërkombëtarë, që kanë zyrat e përfaqësimit në Shqipëri dhe kanë në fushën e veprimtarisë së tyre çështje të shëndetit mendor.

Komiteti do të këshillojë ministren e Shëndetësisë për:

- Zhvillimin e politikave për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit mendor,

- deinstitucionalizimin e orientimin komunitar të shërbimeve të shëndetit;

- ofrimin e bashkërenduar të shërbimeve shëndetësore dhe sociale, parandaluese, trajtuese, rehabilituese dhe riintegruese;

- mundësimin e një zinxhiri shërbimesh për shëndetin mendor, që të jenë cilësore, të disponueshme, të pranueshme dhe të arritshme për të gjithë;

- mbrojtjen e të drejtave të personave me çrregullime të shëndetit mendor përgjatë gjithë harkut të jetës, në komunitet, në institucione të kujdesit shëndetësor e social, me shtretër dhe pa shtretër, si dhe në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe në institucionet e posaçme mjekësore;

- rajonizimin e rrjeteve të plota të shërbimeve të shëndetit mendor, në harmoni me planet e ristrukturimit dhe racionalizimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor e spitalor;

- ndërmarrjen e nismave ligjore e nënligjore për shëndetin mendor dhe zbatimin e legjislacionit përkatës;

- monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të politikave të shëndetit mendor.

Komiteti Kombëtar të Shëndetit Mendor do të ketë anëtarë:

a) Drejtuesin e njësisë që mbulon çështje të shëndetit publik e të kujdesit shëndetësor parësor në ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë;

b) Drejtuesin e njësisë që mbulon çështje të planifikimit spitalor në ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë;

c) Drejtuesin e njësisë që mbulon çështje të planifikimit financiar në ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë;

ç)  Drejtuesin e njësisë që mbulon çështjet juridike në ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë;

d) Drejtuesin e njësisë që mbulon çështjet e shërbimeve sociale në ministrinë përgjegjëse për mbrojtjen sociale;

dh) Përfaqësuesin e ministrisë përgjegjëse për çështjet e drejtësisë;

e) Përfaqësuesin e ministrisë përgjegjëse për çështjet e arsimit;

ë) Përfaqësuesin e ministrit përgjegjës për fëmijët dhe rininë;

f) Shefin e Shërbimit të Psikiatrisë në QSUT;

g) Drejtuesin e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore;

gj) Përfaqësuesin e Qendrës Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët;

h) Përfaqësuesin e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor;

i) Përfaqësuesin e Institutit të Shëndetit Publik;

j) Përfaqësuesin e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor;

k) Përfaqësuesin e Shërbimit Social Shtetëror;

l) Përfaqësuesin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror;

ll) Përfaqësuesin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, që mbulon çështjet e personave me çrregullime të shëndetit mendor me masë mjekësore;

m) Përfaqësuesin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi;

n) Përfaqësuesin e Avokatit të Popullit;

nj) Përfaqësuesin e Policisë së Shtetit;

o) Përfaqësuesin e shërbimeve komunitare të shëndetit mendor, i caktuar nga ministri përgjegjës për shëndetësinë;

p) Përfaqësuesin e spitaleve psikiatrike, i caktuar nga ministri përgjegjës për shëndetësinë;

q) Përfaqësuesin e Shoqatës së Bashkive./ CNA

Lajmet e fundit nga