LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin Duman

2022-12-21 14:10:00, Vetingu CNA

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Altin Dumani has been leading the Special Anticorruption Structure for three days. Expectations are high from him both from the opposition and the majority, while on the other hand there are voices that try to classify him as the poor and honest prosecutor.

Honesty and poverty are not necessarily related.

Moreover, from the data of ILDKPKI, it does not result that Altin Dumani is considered poor.

In fact, in Albania, there are no poor prosecutors and judges, like those who have been dismissed from Vetting, as these who have passed it, are among the richest in the country.

Always according to what they have stated.

Altin Dumani e ka kaluar Vettingun që në vitin 2019.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Në deklaratën fillestare, pasuria e Dumanin nuk e kalonte vlerën 895 mijë lekëve, por pas 13 vitesh, pasuria e tij e luajtshme dhe e paluajtshme kapërceu në vlerë 18.9 milionë lekëve.

Të ardhurat Dumani i deklaron nga paga e tij dhe e bashkëshortes por edhe nga qilarë e pronave të tyre.

Sipas deklaratës së pasurisë, Dumani ka tre apartamente, dy i ka dhënë me qira dhe një që jeton vetë dhe që ndryshe e quajnë si pallati parafabrikat.

CNA.al ka zbardhur më herët pasurinë nga viti 2014 deri në vitin 2016, ndërsa sot po sjellim deklaratat e pasurisë, nga viti 2017 deri në vitin 2020, sipas të dhënave të Open Spending Albania.

Viti 2017

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Të ardhura në vlerën 1 266 242 Lekë nga paga si Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë

Të ardhura në vlerën 240 000 Lekë nga qiradhënia sipas Kontratës së qirasë.

Të ardhura në vlerën 5 400 Euro nga qiradhënia e apartamentit që ndodhet tek kompleksi sportiv “Dinamo” të lidhur me shtetasin amerikan Mattheë Ëilliam Hull për të cilën tatimi në burim është likuiduar nga Z. Dumani. Arkëtimi i të ardhurës bëhet në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes në Intesa San Paolo Bank.

Të ardhura në vlerën 250 000 Lekë nga qiradhënia sipas vazhdimit të një kontrate, tatimi në burim i të ardhurës është likuiduar nga Z. Dumani

Të ardhura në vlerën 240 000 Lekë nga qiradhënia sipas Kontratës së qirasë, të depozituara në llogarinë rrjedhëse të Bkt. Detyrimi i tatimit në burim të qirasë është likuiduar nga qiramarrësi.

Të ardhura në vlerën 5 400 Euro nga qiradhënia e apartamentit që ndodhet tek kompleksi sportiv “Dinamo” të lidhur me shtetasin amerikan Mattheë Ëilliam Hull për të cilën tatimi në burim është likuiduar nga Z. Dumani. Arkëtimi i të ardhurës bëhet në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes në Intesa San Paolo Bank.

Të ardhura në vlerën 250 000 Lekë nga qiradhënia sipas vazhdimit të një kontrate, tatimi në burim i të ardhurës është likuiduar nga Z. Dumani

Të ardhura në vlerën 200 000 Lekë nga shitja e autoveturës Renault Megane Scenic e vitit 2000 sipas kontratës së shitjes datë 25.01.2017.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Përfunduar kontrata e qirasë datë 24.10.2016 të lidhur me shtetasen Kimete Ibrahimska me objekt dhënien me qira të apartamentit në Yzberish të deklaruar në vitin 2016.

Kontratë qiraje datë 01.11.2017 të lidhur me një shtetas me objekt dhënie me qira të një apartamenti në Tiranë për një periudhë 6 mujore me këst mujor 25 000 Lekë.

Z. Dumani sipas Kontratës së shitblerjes datë 03.02.2017 ka blerë automjetin Seat Altea me vit prodhimi 2005 në shumën 5 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shitja e autoveturës Renault (200 000 Lekë) dhe nga kursimet (1 000 Euro të tërhequra në 03.02.2017 nga llogaria e bashkëshortes, 220 000 Lekë tërhequr nga llogaria rrjedhëse BKT dhe pjesa tjetër nga llogaritë rrjedhëse të pagave të bashkëshortëve).

Llogari rrjedhëse në me burim të ardhura nga qiradhënia sipas kontratës së lidhur me një shoqëri, me gjendje 218 650 Lekë në 31.12.2017.

Llogari rrjedhëse në Credins Bank me burim të ardhura nga paga si Prokuror, me gjendje 958 Lekë në 31.12.2017.

Kredi bankare të marrë në 2006 për blerje apartamenti për të cilën është likuiduar detyrimi në 2017 në shumën 284 233 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 3 233 922 Lekë.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari rrjedhëse me gjendje 48 850 Lekë në 31.12.2017.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari, me gjendje 14 330 Lekë në 31.12.2017.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga qiradhënia sipas kontratës së lidhur me një shtetas amerikan, me gjendje 71 Euro në 31.12.2017.

Vajza, Znj. Ana Dumani, llogari kursimi, për të cilën janë shtuar interesat e vitit 2017. Nuk deklarohet vlera e interesave.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, kartë Visa të hapur në 25.02.2016 me vlerë 10 000 Lekë me qëllim blerje të vogla dhe revista shkencore. Gjendja e kartës në 31.12.2017 është 14 330 Lekë.

Shpenzuar shuma 5 000 Euro për blerjen e autoveturës Seat Altea, vit prodhimi 2005 sipas Kontratës së shitblerjes datë 03.02.2017.

Shpenzuar shuma 284 233 Lekë për vitin 2017 si shlyerje të kredisë bankare të marrë në 01.11.2006 për blerje apartament pranë Raiffeisen Bank.

Viti 2018

Të ardhura në vlerën 1 285 625 Lekë nga paga si Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë.

Të ardhura në vlerën 148 545 Lekë si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës.

Të ardhura në vlerën 240 000 Lekë nga qiradhënia sipas kontratës së qirasë të lidhur me një shoqëri, të arkëtuara në një llogari rrjedhëse të subjektit. Detyrimi i tatimit në burim të qirasë është likuiduar nga qiramarrësi (shoqëria).

Të ardhura në vlerën 274 125 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë, për 2 kontrata qiraje të vitit 2018 (vazhdimi i njëra-tjetrës, referim pika 1 dhe 2 te seksioni “të tjera”). E ardhura është arkëtuar në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes ndërsa detyrimi i tatimit në burim të ardhurave të qirasë është likuiduar nga Z.Dumani.

Të ardhura në vlerën 5 150 Euro nga qiradhënia e apartamentit që ndodhet tek Kompleksi Sportiv “Dinamo”, të lidhur me shtetasin amerikan Mattheë Ëilliam Hull në 2016 (përfunduar kontrata në2018) dhe në vazhdimësi me një shtetase austriake (lidhur kontratë e re në vitin

E ardhura është arkëtuar në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes pranë një banke të nivelit të dytë, përveç 500 Euro që janë arkëtuar cash në momentin e lidhjes së kontratës së re në 2018. Detyrimi i tatimit në burim të të ardhurës nga qiradhënia është paguar nga Z. Dumani.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, të ardhura në vlerën 880 Euro nga punësimi si pedagoge e jashtme pranë Universitetit "Neë York", Tiranë.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, të ardhura në vlerën 1 013 675 Lekë nga paga si pedagoge pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Kontrata e qirasë datë 01.11.2017 e lidhur me një shtetas, me objekt dhënie me qira të një apartamenti në Tiranë për një periudhë 6 mujore me këst mujor 25 000 Lekë, ka përfunduar në vitin 2018.

Kontratë qiraje datë 20.06.2018 të lidhur me një shtetase, me objekt dhënie me qira të një apartamenti në Tiranë, me afat 1 vjeçar dhe me këst mujor 25 000 Lekë. Kjo kontratë është lidhur pasi ka përfunduar kontrata e mëparshme që ka patur subjekti për të njëjtën pasuri me një shtetas tjetër (referim pika

Kontrata e qirasë datë 22.08.2016 të lidhur me shtetasin amerikan Mattheë Ëilliam Hull për një periudhë 2 vjeçare me këst mujor 450 Euro, me objekt dhënie me qira të një apartamenti të ndodhur në Kompleksin Dinamo në Tiranë, ka përfunduar në vitin 2018.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani ka lidhur kontratë qiraje datë 30.08.2018 me një shtetase austriake, për dhënie me qira të një apartamenti në Kompleksin Dinamo në Tiranë, me afat 1 vjeçar dhe me këst mujor 500 Euro. Kjo kontratë është lidhur pasi ka përfunduar kontrata e mëparshme që bashkëshortët kanë patur për të njejtin apartament me shtetasin amerikan .

Kontrata e qirasë së lidhur me një shoqëri, e deklaruar në vitin 2013 dhe në vazhdim, deklaruar të ardhurat e përfituara, ka përfunduar në vitin 2018.

Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si Prokuror, me gjendje 5.58 Lekë në 31.12.2018.

Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga qiradhënia e një pasurie të paluajtshme te një shoqëri, me gjendje 0 Lekë në 31.12.2018.

Kredi bankare pranë Raiffeisen Bank të marrë në 2006 për blerje apartament, me këst mujor 23 700 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në vitin 2018 në shumën 284 400 Lekë.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari bankare të hapur në vitin 2018 me burim të ardhura nga honoraret si pedagoge e jashtme pranë Universiteti “Neë York”, Tiranë me gjendje 0 Euro në 31.12.2018. Llogaria bankare është mbyllur në vitin 2019.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, kartë Visa të hapur në 25.02.2016 në Bankën Credins me vlerë 10 000 Lekë, me qëllim blerje të vogla (prenotime online). Gjendja e kartës në 31.12.2018 është 1 754 Lekë.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga me gjendje 636 Lekë në 31.12.2018.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari bankare me burim të ardhura nga qiradhënia e një apartamenti, me gjendje 139 996 Lekë në 31.12.2018.

Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga qiradhënia e apartamentit të ndodhur në Kompleksin Dinamo në Tiranë, me gjendje 2 446 Euro në 31.12.2018.

Vajza, Znj. Ana Dumani, llogari kursimi, për të cilën janë shtuar interesat e vitit 2018. Nuk deklarohet vlera e interesave.

Shpenzuar shuma 284 400 Lekë për vitin 2018 si shlyerje të 12 kësteve të kredisë bankare të marrë në 01.11.2006 për blerje apartamenti.

Viti 2019

Ka shitur automjetin Renault në shumën 40 000 lekë.

Ka zgjidhur kontratën e qirasë për apartamentin tek kompleksi “Dinamo”.

Për të njëjtin apartament ka lidhur kontratë qiraje me datë 13.11.2019 me vlerë 450 euro në muaj. Këto para derdhën në llogarinë e bashkëshortes së tij.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Ka rilidhur një tjetër kontratë për dhënie me qira të një apartamenti me vlerë 25 000 lekë në muaj. Edhe këto para shkojnë në llogarinë e bashkëshortes.

Subjekti deklarues ka marrë një qira një zyrë me sip 28 m2, për të cilën paguan 20 000 lekë në muaj.

Bashkëshortja ka hapur llogari rrjedhëse me vlerë 1796 euro.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Gjendjet e llogarisë të bashkëshortes janë 11 861 lekë dhe  438 216 lekë.

Bashkëshortja ka depozitë bankare me vlerën 450 000 lekë.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Viti 2020

Vazhdojnë kontratat e qirasë, për një apartament në Yzberisht dhe tek kompaleksi Dinamo.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Bashkëshortja ka hapur depozitë bankare me vlerë 4700 euro.

The wife also has several bank accounts, starting with 7,172 euros, 532,207 ALL, 450,944 ALL and 450,000 ALL.

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Savings for 2020, declares 280,000 ALL. /CNA.al

The head of SPAK gives expensive apartments for rent / The real wealth of Altin

Lajmet e fundit nga