LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Adresat, emërtimi i banesave mbetet i paplotë, draftligji: Gjoba për bashkitë

27 Tetor 2023, 10:31, Aktualitet CNA
Adresat, emërtimi i banesave mbetet i paplotë, draftligji: Gjoba
Bashkia Tiranë

Ligji aktual për sistemin e adresave në vend parashikonte përfundimin e emërtimit dhe numërtimit të territorit të çdo bashkie brenda vitit 2016. Por shtatë vite më vonë duket se ky proces shfaq probleme duke lënë një pjesë të territoreve pa sistem të saktë adresash.

Ministria e Brendshme ka dorëzuar për konsultim disa ndryshime në ligjin “Për Sistemin e Adresave” duke theksuar edhe një herë detyrimet që kanë bashkitë, vendosjen e masave administrative për ata që nuk përmbushin këto detyrime si dhe mënyrën se si do të bëhet numërtimi i banesave dhe përballimi i kostove.

Kështu, së pari, në ligj shtohet një nen në të cilin specifikohen të dhënat parësore dhe dytësore që përbën Regjistri Kombëtar i Adresave.

Kështu sipas nenit 4/2 thuhet se të të dhëna parësore janë: i) elementët përbërës të adresës; ii) gjurma gjeohapësinore; iii) kodi unik; iv) koordinatat gjeografike, gjatësi dhe gjerësi. Ndërkohë e dhënë dytësore është i) ortofoto.

Procesi i emërtimit dhe numërtimit

Në nenin 25/1 projektligji përcatkon atë çfarë njihet si proces emërtimi. “Bashkia vendos tabelat e emërtimit për zonën e qarkullimit civil brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga miratimi i këtij ligji, sipas adresës në RKA. 

Struktura përgjegjëse për planifikimin e territorit në bashki identifikon zonat e qarkullimit civil të paemërtuara.  Bashkia raporton ecurinë e procesit të emërtimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile” thuhet në këtë nen.

Ndërkohë në një tjetër nen 25/2 specifikohet ajo që njihet si proces i numërtimit.

“Bashkia kontrollon mbarëvajtjen e procesit të vendosjes së tabelave të numërtimit fizik të ndërtesave, të hyrjeve dhe apartamenteve. Pronari i ndërtesës vendos tabelën e numërtimit brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga miratimi i rregullave për vendosjen e tabelës së numërtimit.  Struktura përgjegjëse për planifikimin e territorit në bashki identifikon ndërtesat, hyrjet dhe apartamentet e panumërtuara. Bashkia raporton ecurinë e procesit të numërtimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile” thuhet në dokument.

Për të nxitur zbatimin e kërkesave drafti parashikon sanksione për kryetarët e bashkive.

“Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile vendos masë administrative në vlerën 100 000 (njëqind mijë) lekë, për kryetarin e bashkisë, në të cilën rezultojnë pjesë të territorit publik të paemërtuara dhe të panumërtuara me tabelat përkatëse. 2Sanksioni, i cili përbën titull ekzekutiv zbatohet për çdo pjesë të territorit publik të paemërtuar sipas të gjithë elementëve të adresës dhe të panumërtuar” thuhet në draft.

“Projektligji synon zgjidhjen e problematikave të krijuara deri më tani për sistemin e adresave në territorin e Republikës së Shqipërisë, që kryesisht derivojnë nga mosndjekja e procesit të emërtimit nga njësitë bazë të qeverisjes vendore, bashkitë, si dhe në vijim të porosisë së Kryeministrit, nëpërmjet së cilës është përcjellë aplikimi i sanksioneve të forta ndaj bashkive që nuk përmbushin këtë proces, i parashikuar për t’u përmbyllur që në vitin 2016” thuhet në relacion./Monitor

 

Lajmet e fundit nga