Connect with Us

Pas emërimit në Prokurorinë e Apelit/ Gent Xholi blen apartament në Pogradec

Vetingu

Pas emërimit në Prokurorinë e Apelit/ Gent Xholi blen apartament në Pogradec

Publikuar

-

Për Gjykatat dhe Prokuroritë e Apelit është dhënë alarmi që më herët nga ILDKPKI, se do të mbeten bosh.

Shkak është pasuria, të cilën duket se nuk mund ta justifikojnë dhe në këto rrethana, ILDKPKI, i ka dërguar Komisionit të Vettingut, raporte negative.

CNA.al ka zbardhur pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Apelit që janë në listën prioritare të Vettingut.

Nën hetim është subjekti i rivlerësimit, Genti Xholi, i cili është prokuror në Apelin e Tiranës.

Sipas të dhënave të siguruara nga ILDKPKI, Xholi, të ardhurat i ka nga paga e tij dhe bashkëshortes, por edhe nga interesat e depozitave bankare.

Kështu në vitet 2003 dhe 2004 , Xholi deklaron vetëm pagën e tij si prokuror në Tiranë.

Ndërsa në vitin 2005 ai deklaron edhe një kredi (overdraft), në shumën 200 000 lekë. Një vit më pas ka hapur një depozitë me afat me vlerë 509 571 lekë, ku 50% e ka bashkëshortja. Po në të njëjtin viti ai deklaron edhe një autoveturë “Opel Astra” në vlerën 2 300 euro.

Në deklarimin e vitit 2007, ai deklaron të ardhura nga interesat e depozitës me afat në shumën 16 453 lekë.

Në vitet pasardhëse, vërehet një shtim i depozitave bankare nga bashkëshortja e prokurorit, e cila deklaron vetëm pagën si ekonomiste dhe herë pas herë ndonjë overdraft, apo karta krediti.

Shtim të pasurisë së tij, ka në vitin 2010 pas emërimit në Apel, kur ka blerë një autoveturë Meecedez Benz, e markës S300, me vlerë 150 000 lekë si dhe apartament në Pogradec me sipërfaqe103.46 m2, me vlerë 4 000 000 lekë

Në vitin 2013 bashkëshortja  e tij ka blerë automjet me vlerë 2 000 euro.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Gent Xholi.

Viti 2003

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 586 659 lekë.

Viti 2004

Nuk deklaron as pagën.

Viti 2005

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 799 853 lekë.

Overdraft në shumën 200 000 lekë.

Viti 2006

Depozitë me afat, sëbashku me bashkëshorten në shumën 509 571 lekë.

Autoveture Opel Astrat me vlerë 2 300 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 819 420 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 166 800 lekë.

Kredi bankare për blerje autoveture në shumën 400 000 lekë.

Dhurata të marra me rastin e martesës në shumën 500 000 lekë.

Viti 2007

Interesa nga depozita bankare në shumën 16 453 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 904 488 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 163 592 lekë.

Kredi bankare për blerje autoveture në shumën 400 000 lekë. Shuma e pashlyer është 89 179 lekë.

Viti 2008

Depozitë me afat 6 mujor me interes të akumuluar në shumën 53 141 lekë.

Depozitë mujore në shumën 120 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 1 805 114 lekë.

Të ardhura të deklaruesit nga Shkolla e Magjistraturës, në shumën 102 815 lekë.

Ka mbyllur kredinë prej 400 000 mijë lekësh.

Overdraft, 450 000 lekë.

Kartë krediti, 5 000 euro.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 855 002 lekë.

Bashkëshortja, depozitë me afat 6 mujor me vlerë 5 000 euro.

Depozitë fleksi e bashkëshortes me vlerë 2 000 euro.

Viti 2009

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 2 070 016 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në trajnimin e zhvilluar në Kosovë, në shumën 22 113 lekë.

Overdraft, 450 000 lekë.

Kartë krediti, 5 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 778 921 lekë.

Bashkëshortja, interesa nga depozita me afat 6 mujor me vlerë 98, 68 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 6 mujor me vlerë 10 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 11 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 450 000 lekë.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 703 000 lekë.

Viti 2010

Autoveturë Mercedez Benz, e markës S300, me vlerë 150 000 lekë, blerë në ankand në zbatim të ligjit 10160, datë 15.10.2009.

Ap në Pogradec me sip 103.46 m2, me vlerë 4 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 1 711 135 lekë.

Të ardhura nga Shkolla e Magjistraturës në shumën 118 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 873 355 2 lekë.

Bashkëshortja, interesa nga depozita me afat 3 mujor me vlerë 102 euro.

LEXO EDHE:  Gjuhë rrugaçësh për autizmin/ Si u bë miliarder, deputeti ish-doganier me dhjetëra apartamente e troje

Bashkëshortja, depozitë fleksibël në shumën 340 000 lekë.

Bashkëshortja, overdraft në shumën 100 000 lekë.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 727 374 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 977 468, 42 lekë.

Overdraft në shumën 100 000 lekë.

Master Card në shumën 25 000 lekë.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë. Shuma e pashlyer është 517 657 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 167 600 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 046 105 lekë.

Bashkëshortja, overdraft në shumën 220 000 lekë.

Bashkëshortja, busines Card në shumën 1000 euro.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë. Është paguar tërësisht.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 25 000 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 494 euro.

Viti 2013

Shitje e automjetit Opel Astra në shumën 100 000 lekë.

Trashëgimi nga nëna 678 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 152 160 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja ka blerë automjet me vlerë 2 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 099 211 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 28 000 lekë.

Bashkëshortja, kursime në shumën 500 000 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 23 321.6 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 61 42 euro.

Viti 2014

Shitje automjeti në shumën 1 700 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 230 619 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1130 030 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 14 000 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në Mapo Cash&Carry, në shumën 14 000 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 193 384 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 2 000 euro.

Bashkëshortja, para cash, në shumën 150 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi (nuk e thotë shumën). Vlera e shlyer është 904 232 04, ndërsa vlera e pashlyer është 778 419 85 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 17 887 49 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 302 13 euro.

Viti 2015

Autoveturë, nuk thuhet vlera.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 213 620 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 274 822 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 25 000 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 253 396 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 24 556 2 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 385,6 euro.

Bashkëshortja, kredi. Vlera e shlyer është 987 425, 96 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 829 055 93 lekë.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 225 858 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 590 053 lekë

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 737 655.

Kupon dhuratë për fëmijët në shumën 3 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi të re, me të cilën ka mbyllur të parën. Vlera e shlyer është 850 000 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 780 007, 18 lekë.

Viti 2017

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 257 663 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 317 034 18 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin e Prestigjit në shumën 56 330 lekë.

Kursime të bashkëshortes me vlerë 240 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi. Vlera e shlyer është 151 679 58 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 628 327 6 lekë.

Bashkëshortja, detyrim nga karta e kreditit American Express në shumën 13 307 79 lekë.

Bashkëshortja, detyrim nga karta Visa në shumën 19 738 8 lekë.

Viti 2018

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 270 461 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 313 548 79 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin e Prestigjit në shumën 67 596  lekë.

Kursime të bashkëshortes me vlerë 123 372 27 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Zbulohet pasuria/ Kush janë tre kandidatët për kreun e SPAK

Publikuar

-

Nga

dorina bejko, spak

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zbardhi sot emrat e tre prokurorëve, kandidatë për të marrë detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, e njohur ndryshe si SPAK.

Sikurse bëri të ditur KLP, emrat në garë për të marrë drejtimin e SPAK, janë Edvin Kondili, Arben Kraja dhe Altin Dumani.

CNA.al ka kaluar në filtër më parë prokurorët të cilët kanë shprehur interesin për të marrë drejtimin e SPAK.

Sa i takon Dumanit, nëse i shikojmë pasurinë ngjan me një agjenci imobiliare e cila që sapo ka nisur biznesin.

Emri i tij është i lidhur me ngjarjen e rëndë të Gërdecit, ku gjatë gjykimit të 29 të pandehurve kërkoi 3 dënimet  përjetshme për tre nga të pandehurit kryesorë.

Po ashtu, Altin Dumani  është prokurori që ka pasur në dorë dosjen e “21 Janarit”, madje edhe  apeloi çështjen në Gjykatën e Lartë.

Emri i Dumanit është lakuar në kohën  kur punonte në Prokurorinë e Apelit, pasi ka rënë pre e përgjimeve.

Në media u raportua se ai ishte mbajtur për disa ditë në survejim të plotë nëpëmjet një mekanizmi elektronik GPS dhe një Laptopi.

Personi që kishte ngritur dhe kishte projektuar e financuar këtë skemë survejimi ishte një 26 vjeçar, kushëriri  ish-prokurorit të Tiranës Aleksandër Plepi, cili ishte arrestuar nga kolegu i tij Altin Dumani.

CNA.al ka zbardhur më parë pasurinë e deklaruar prej tij sipas të dhënave të Open Spending Albania.

Ajo që vërehet pa kaluar një përllogaritje, është se ka një ndryshim rrënjësor nga pasuria fillestare e vitit 2004 deri tek pasuria që ka deklaruar për vitin 2016. ( Lexo këtu)

                                                                                   Altin Dumani 

Kandidati tjetër për kreun e SPAK, Arben Kraja, është i njohur si prokurori që hetoi dosjen hetimore për abuzimet me fondet e rrugës Durrës-Kukës, ku u hetua edhe kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Por, që në fakt Basha kurrë s’dha llogari. Kraja mundi ta kalojë Vettingun lehtë, meghithëse ka pasur dhe denoncime ndaj tij.

Ndërsa sipas të dhënave të pasurisë rezulton milioner.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se prokurori Arben Kraja zotëronte pasuri me vlerë 3 milionë lekë në vitin 2003 – kur deklaroi për herë të parë pasurinë. Ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare e prokurorit Kraja ishte 27.4 milionë lekë. Kraja ka regjistruar një rritje 9.2 herë të pasuisë bruto familjares nga viti 2003 deri në vitin 2017 – me një rritje mesatare vjetore prej 1.74 milionë lekë.( lexo këtu)

LEXO EDHE:  Kaosi në drejtësi/ Shtyhet ngritja e institucioneve të reja

                                                                                Arben Kraja

Kandidati Edvin Kondili, ishte një nga prokurorët  rebelë që refuzuan shortin për dosjen Shullazi dhe kërkesën e kryeprokurores së komanduar të Krimeve të Rënda, Donika Prela.

LEXO EDHE:  Gjuhë rrugaçësh për autizmin/ Si u bë miliarder, deputeti ish-doganier me dhjetëra apartamente e troje

Kondili është prokurori që ka bërë veprimet e para për sekuestrimin e 613 kg kokainë në Portin e Durrësit.

Kondili ka  pasur një sërë çështjesh të trafikimit të kanabisit, por edhe dosje të tilla si “Lazarati”, por edhe dosjen e Alket Hatijas. Edvin Kondili ka hetuar edhe grupin e Admir Tafilit. Po ashtu, Edvin Kondili ka pasur në duart edhe dosjen e rrëmbimit dhe zhdukjes së Remzi Hoxhës.

Sa i përket pasurisë, Kondili, burimet e të ardhurave i ka nga paga e tij dhe e bashkëshortes. Të paktën sipas të dhënave të Open Spending Albania.

Pasuri të patundshme ai ka deklaruar vetëm një apartament të blerë në vitin 2011, i cili ka kushttuar 70 mijë euro. Si burim ai deklaron 60 mijë euro kredi. Në vitin 2014 bashkëshortja e tij ka marrë 10 mijë euro hua nga i vëllai. Në 2015, ka blerë një automjet, benz, 500 000 lekë. (lexo këtu)

                                                                                       Edvin Kondili

Nga dosja e tritolit tek rebelimi ndaj Donika Prelës / Zbardhet pasuria e “prokurorit të kokainës”

Arben Kraja në “siten” e Vettingut/ Zbardhet pasuria, si ka ndryshuar ndër vite

Nga Krimet e Rënda në SPAK/ Altin Dumani nis biznesin e imobiliar?

LEXO TE PLOTE

Kronika

Zbulohet kandidatura e tretë për kreun e SPAK

Publikuar

-

Nga

Këshilli i Lartë i Prokurorisë bën të ditur se kandidatura e tretë për drejtues të Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, e njohur ndryshe si SPAK është Altin Dumani.

Sipas KLP,  Altin Dumani ka paraqitur interesin për garën për kreun e KLP, ndërsa kërkesa është shoqeruar me vizionin për ndërtimin e Prokurorisë së Posaçme si institucion funksional dhe efektiv.

LEXO EDHE:  Kaosi në drejtësi/ Shtyhet ngritja e institucioneve të reja

LEXO EDHE:  Vetting-u, ankth dhe barazim/ Gjyqtarët ndahen para vendimit

Kujtojmë këtu se dy kandidatët e tjerë për kreun e SPAK janë Arben Kraja dhe Edvin Kondili.

LEXO TE PLOTE

Vetingu

KPK konfirmon në detyrë kryeprokuroren e Durrësit

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyrë Anita Jellën.

Drejtuesja e Prokurorisë së Durrësit, është njëherazi edhe kandidate për Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Anita Jella ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në vitin 1999 dhe Shkollën e Magjistraturës në vitin 2002. Ajo e ka filluar karrierën si prokurore në Elbasan në vitet 2001-2003 dhe më pas ka punuar si drejtuese e Prokurorisë së Librazhdit deri në vitin 2007.

LEXO EDHE:  Vettingu i politikanëve sot për votim në Kuvend

LEXO EDHE:  Nga kreditë tek patundshmëritë/ Pasuria e tre kandidatëve për Kryepokuror

Pas rikthimit për një vit në Prokurorinë e Elbasanit, Jella u emërua prokurore në Prokurorinë e Durrësit, ku e ushtron funksionin prej 10 vitesh. Më 9 maj 2018, Anita Jella u caktua përkohësisht drejtuese e Prokurorisë së Durrësit.

LEXO TE PLOTE