Connect with Us

Pas emërimit në Prokurorinë e Apelit/ Gent Xholi blen apartament në Pogradec

Vetingu

Pas emërimit në Prokurorinë e Apelit/ Gent Xholi blen apartament në Pogradec

Publikuar

-

Për Gjykatat dhe Prokuroritë e Apelit është dhënë alarmi që më herët nga ILDKPKI, se do të mbeten bosh.

Shkak është pasuria, të cilën duket se nuk mund ta justifikojnë dhe në këto rrethana, ILDKPKI, i ka dërguar Komisionit të Vettingut, raporte negative.

CNA.al ka zbardhur pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Apelit që janë në listën prioritare të Vettingut.

Nën hetim është subjekti i rivlerësimit, Genti Xholi, i cili është prokuror në Apelin e Tiranës.

Sipas të dhënave të siguruara nga ILDKPKI, Xholi, të ardhurat i ka nga paga e tij dhe bashkëshortes, por edhe nga interesat e depozitave bankare.

Kështu në vitet 2003 dhe 2004 , Xholi deklaron vetëm pagën e tij si prokuror në Tiranë.

Ndërsa në vitin 2005 ai deklaron edhe një kredi (overdraft), në shumën 200 000 lekë. Një vit më pas ka hapur një depozitë me afat me vlerë 509 571 lekë, ku 50% e ka bashkëshortja. Po në të njëjtin viti ai deklaron edhe një autoveturë “Opel Astra” në vlerën 2 300 euro.

Në deklarimin e vitit 2007, ai deklaron të ardhura nga interesat e depozitës me afat në shumën 16 453 lekë.

Në vitet pasardhëse, vërehet një shtim i depozitave bankare nga bashkëshortja e prokurorit, e cila deklaron vetëm pagën si ekonomiste dhe herë pas herë ndonjë overdraft, apo karta krediti.

Shtim të pasurisë së tij, ka në vitin 2010 pas emërimit në Apel, kur ka blerë një autoveturë Meecedez Benz, e markës S300, me vlerë 150 000 lekë si dhe apartament në Pogradec me sipërfaqe103.46 m2, me vlerë 4 000 000 lekë

Në vitin 2013 bashkëshortja  e tij ka blerë automjet me vlerë 2 000 euro.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Gent Xholi.

Viti 2003

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 586 659 lekë.

Viti 2004

Nuk deklaron as pagën.

Viti 2005

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 799 853 lekë.

Overdraft në shumën 200 000 lekë.

Viti 2006

Depozitë me afat, sëbashku me bashkëshorten në shumën 509 571 lekë.

Autoveture Opel Astrat me vlerë 2 300 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 819 420 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 166 800 lekë.

Kredi bankare për blerje autoveture në shumën 400 000 lekë.

Dhurata të marra me rastin e martesës në shumën 500 000 lekë.

Viti 2007

Interesa nga depozita bankare në shumën 16 453 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 904 488 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 163 592 lekë.

Kredi bankare për blerje autoveture në shumën 400 000 lekë. Shuma e pashlyer është 89 179 lekë.

Viti 2008

Depozitë me afat 6 mujor me interes të akumuluar në shumën 53 141 lekë.

Depozitë mujore në shumën 120 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 1 805 114 lekë.

Të ardhura të deklaruesit nga Shkolla e Magjistraturës, në shumën 102 815 lekë.

Ka mbyllur kredinë prej 400 000 mijë lekësh.

Overdraft, 450 000 lekë.

Kartë krediti, 5 000 euro.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 855 002 lekë.

Bashkëshortja, depozitë me afat 6 mujor me vlerë 5 000 euro.

Depozitë fleksi e bashkëshortes me vlerë 2 000 euro.

Viti 2009

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 2 070 016 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në trajnimin e zhvilluar në Kosovë, në shumën 22 113 lekë.

Overdraft, 450 000 lekë.

Kartë krediti, 5 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 778 921 lekë.

Bashkëshortja, interesa nga depozita me afat 6 mujor me vlerë 98, 68 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 6 mujor me vlerë 10 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 11 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 450 000 lekë.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 703 000 lekë.

Viti 2010

Autoveturë Mercedez Benz, e markës S300, me vlerë 150 000 lekë, blerë në ankand në zbatim të ligjit 10160, datë 15.10.2009.

Ap në Pogradec me sip 103.46 m2, me vlerë 4 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 1 711 135 lekë.

Të ardhura nga Shkolla e Magjistraturës në shumën 118 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 873 355 2 lekë.

Bashkëshortja, interesa nga depozita me afat 3 mujor me vlerë 102 euro.

LEXO EDHE:  Skandali me gjyqtarin Dhimitër Lara/ Etleda Çiftja zbulon prapaskenat e Vettingut

Bashkëshortja, depozitë fleksibël në shumën 340 000 lekë.

Bashkëshortja, overdraft në shumën 100 000 lekë.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 727 374 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 977 468, 42 lekë.

Overdraft në shumën 100 000 lekë.

Master Card në shumën 25 000 lekë.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë. Shuma e pashlyer është 517 657 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 167 600 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 046 105 lekë.

Bashkëshortja, overdraft në shumën 220 000 lekë.

Bashkëshortja, busines Card në shumën 1000 euro.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë. Është paguar tërësisht.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 25 000 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 494 euro.

Viti 2013

Shitje e automjetit Opel Astra në shumën 100 000 lekë.

Trashëgimi nga nëna 678 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 152 160 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja ka blerë automjet me vlerë 2 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 099 211 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 28 000 lekë.

Bashkëshortja, kursime në shumën 500 000 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 23 321.6 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 61 42 euro.

Viti 2014

Shitje automjeti në shumën 1 700 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 230 619 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1130 030 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 14 000 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në Mapo Cash&Carry, në shumën 14 000 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 193 384 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 2 000 euro.

Bashkëshortja, para cash, në shumën 150 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi (nuk e thotë shumën). Vlera e shlyer është 904 232 04, ndërsa vlera e pashlyer është 778 419 85 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 17 887 49 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 302 13 euro.

Viti 2015

Autoveturë, nuk thuhet vlera.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 213 620 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 274 822 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 25 000 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 253 396 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 24 556 2 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 385,6 euro.

Bashkëshortja, kredi. Vlera e shlyer është 987 425, 96 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 829 055 93 lekë.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 225 858 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 590 053 lekë

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 737 655.

Kupon dhuratë për fëmijët në shumën 3 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi të re, me të cilën ka mbyllur të parën. Vlera e shlyer është 850 000 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 780 007, 18 lekë.

Viti 2017

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 257 663 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 317 034 18 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin e Prestigjit në shumën 56 330 lekë.

Kursime të bashkëshortes me vlerë 240 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi. Vlera e shlyer është 151 679 58 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 628 327 6 lekë.

Bashkëshortja, detyrim nga karta e kreditit American Express në shumën 13 307 79 lekë.

Bashkëshortja, detyrim nga karta Visa në shumën 19 738 8 lekë.

Viti 2018

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 270 461 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 313 548 79 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin e Prestigjit në shumën 67 596  lekë.

Kursime të bashkëshortes me vlerë 123 372 27 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

KPA merr vendimin/ Largon përfundimisht nga sistemi i drejtësisë Petrit Çenon

Publikuar

-

Nga

KPA merr vendimin/ Largon përfundimisht nga sistemi i drejtësisë Petrit Çenon

Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka vendosur të lërë në fuqi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për shkarkimin e gjyqtarit të Apelit të Durrësit, Petrit Çeno për mosdeklarime dhe deklarime të rreme.

Në shkurt të vitit 2019, KPK vendosi të shkarkojë nga detyra pasi u konstatuar një sërë problemesh për kriterin e deklarimit të pasurisë.

Sipas Komisionit, veç mungesës së të ardhurave të ligjshme për të justifikuar pasurinë, Çeno kishte fshehur të ardhurat vjetore dhe pjesëmarrjen e të birit si aksioner në 5 kompani.

KPK gjeti probleme edhe në blerjen e një apartamenti 98 m2 dhe një garazhi 22 m2, shitjen e një apartamenti në Durrës dhe blerjen e një apartamenti tjetër në Golem. Komisioni e akuzon subjektin për një sërë fshehjesh të pasurisë, përfshi vlerën e një apartamenti 144 m2 të blerë nga bashkëshortja, ndërsa shprehet se Çeno kishte mashtruar bankën për një kredi të cilës i ishte ndryshuar destinacioni.

Në njoftimin e KPA thuhet se trupi gjykues, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Natasha Mulaj relatore dhe Albana Shtylla, Ardian Hajdari e Ina Rama anëtarë shqyrtuan në dhomë këshillimi ankimin e Çenos dhe vendosën ta rrëzojnë atë duke e larguar përfundimisht nga sistemi i drejtësisë.

LEXO EDHE:  “Voto Vetting-un Baftjar”/”Çmenduria” e tifozëve shqiptarë në Palermo (Foto)

LEXO EDHE:  Blen armë dhe dhuron para/ Bëmat e një kryegjyqtari që do të "sitet" nga Vettingu

Çeno është në të njëjtën kohë në pritje të apelit, pasi u dënuar nga ish-Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda për korrupsion së bashku me dy kolegë.

Tre gjyqtarët e Apelit të Durrësit, Kliton Spahiu, Petraq Dhimitri dhe Petrit Çeno u shpallën fajtorë më 29 tetor 2019 dhe u dënuan nga ish-Gjykata e Krimeve të Rënda me nga 2 vjet burg secili për veprën penale të korrupsionit, ndërkohë që biznesmeni Namik Sadik, i akuzuar se u ka paguar atyre udhëtimin në Madrid, u dënua me një vit burg.

Tre gjyqtarët akuzohen se kanë ndërmarrë një udhëtim në Spanjë në tetor 2014 në shoqërinë e biznesmenit Namik Sadik, pronari i një kompleksi turistik në Durrës dhe se udhëtimi është paguar prej tij. Ky udhëtim përfshinte ndjekjen e ndeshjes së futbollit midis Real Madrid dhe Barcelonës, i njohur si derbi “El Classico”.

Përveç dënimit me burg, gjykata vendosi t’u heqë tre gjyqtarëve të drejtën për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5-vjeçare. Të pandehurit përfituan ulje me 1/3 e dënimit për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Një tjetër prokurore i shtohet SPAK

Publikuar

-

Nga

Një tjetër prokurore i shtohet SPAK

Një tjetër prokurore do të jetë pjesë e Prokurorisë së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.

Mësohet se bëhet fjalë për Manjola Kajana, e cila u rikonfirmua në detyrë nga KPA, duke e çuar kështu në 13 numrin e prokurorëve.

Në njoftimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit thuhet se u shqyrtua ankimimi i Komisionerit Publik, kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që e konfirmoi në detyrë një vit më parë.

“Gjatë parashtrimit të konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik u shpreh se aktet e administruara përmbushin nevojat e hetimit dhe bazuar në to, nuk provohet që subjekti i rivlerësimit, znj.Kajana, të ketë qenë në kushtet e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të funksionit të magjistratit dhe po ashtu, denoncimet e ardhura në adresë të saj, nuk kanë gjetur asnjë mbështetje ligjore. Për këto arsye, Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.162, datë 19.06.2019 dhe konfirmimin në detyrë të subjektin të rivlerësimit”, thuhet në njoftim.

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Gjyqtarja Alkelina Gazidede përballet me akuza për “njëanshmëri dhe konflikt interesi”

Publikuar

-

Nga

Gjyqtarja Alkelina Gazidede përballet me akuza për “njëanshmëri dhe konflikt interesi”

Në seancën e dytë dëgjimore, gjyqtares Alkelina Gazidede iu vu në dukje një denoncim që ngrinte dyshime për njëanshmëri në dy vendime të prishura nga Gjykata e Lartë dhe dyshimet për konflikt interesi. Gazidede mohoi akuzat, ndërsa kërkoi të konfirmohej në detyrë.

Nga Vladimir Karaj

Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Apelit, Alkelina Gazidede u përball në një seancë të dytë dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit me një denoncim që ngrinte dyshime për konflikt interesi dhe gjykim të çështjeve të njëjta në dy shkallë të gjyqësorit. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i përbërë nga Suela Zhegu kryesuese, Genta Tafa Bungo relatore dhe Firdes Shuli anëtare, bëri me dije se çështja ishte shtyrë, pikërisht për shkak të denoncimit të marrë në ditën e seancës dëgjimore të 10 janarit 2020.

Sipas denoncuesit, Gazidede kishte shqyrtuar si gjyqtare e Shkallës së Parë dhe më pas si gjyqtare e Apelit dy çështje të njëjta, duke dëmtuar paanshmërinë e procesit. Sipas denoncimit, Gjykata e Lartë që kishte shqyrtuar ankimin e palëve, e kishte përdorur këtë si argument për prishjen e vendimeve të Apelit. Po ashtu, denoncuesi pretendonte se Gazidede ishte në konflikt interesi dhe se kishte gjykuar çështje me palë kompaninë Albtelekom, në të cilën kishte aksione. Gazidede i kundërshtoi akuzat. Ajo tha se për një nga çështjet, gjykimi i saj kishte qenë i arshivuar dhe edhe pse palët ishin të njëjta dhe objekti i saj i ngjashëm.

Gazidede tha se në rastin e dytë, ajo nuk kishte gjykuar çështjen siç përmendej në denoncim, por kishte zhvilluar vetëm një seancë paraprake. Gjyqtarja tha se kjo seancë kishte dështuar, pasi palët nuk kishin qenë të pranishme dhe pas kësaj ajo kishte kaluar në dhomën penale dhe çështja ishte rishortuar. E pyetur nga relatorja se pse Gjykata e Lartë kishte vendosur të prishte vendimet e Apelit Administrativ, nisur edhe nga prania e saj në këto çështje më herët, Gazidede tha se “Gjykata e Lartë nuk kishte pasur arsye ta shikonte kaq thellë rastin”. Ajo vuri në dukje se vendimet kishin qenë unanime dhe se prania e saj nuk kishte ndikuar në proces. Gazidede po ashtu mohoi akuzat për konflikt interesi për shkak të aksioneve në kompaninë Albtelekom. Ajo tha se aksionet, prej të cilave ishte hequr dorë, ishin të papërfillshme.

LEXO EDHE:  “Voto Vetting-un Baftjar”/”Çmenduria” e tifozëve shqiptarë në Palermo (Foto)

LEXO EDHE:  Skandali me gjyqtarin Dhimitër Lara/ Etleda Çiftja zbulon prapaskenat e Vettingut

“Janë vetëm 0.000333 për qind,” tha ajo, duke theksuar se ishin përfituar nga bashkëshorti si punonjës i kompanisë kur ajo ishte shtetërore. Ajo shtoi se vlera e tyre ishte e vogël dhe se asnjëherë nuk kishin përfituar dividentë nga kompania. “Nëse de jure vlerësohet si shkelje, de fakto s’ka pasur pasoja,” shtoi jo, duke theksuar se vlera e aksioneve kishte qenë vetëm në letër. Gazidede e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1996 dhe ka punuar për më shumë se një dekadë në Gjykatën e Tiranës. Ajo u emërua gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit në nëntor 2013 me dekret të Presidentit të Republikës.

Në janar të këtij viti ajo u përball në seancë dëgjimore me një raport negativ nga Inspektoriati i Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Konfliktit të Interesit, ILDKPKI dhe me barrën e provës për disa prej pasurive. KPK vuri në dukje disa mosdeklarime dhe mungesë burimesh. Gjyqtarja pretendoi se mosdeklarimet ishin “gabim njerëzor”, ndërsa kërkoi të merreshin parasysh punë dhe të ardhura që nuk ishin parë nga Komsioni.

Edhe në këtë seancë, asaj iu vu në dukje si konflikt interesi pasja e askioneve, ndërsa u tha se i ishte kaluar barra e provës edhe për një sërë gjetjesh në kriterin e profesionalizmit. Gazidede ka kërkuar në të dy seancat konfirmimin në detyrë. Vendimi pritet të njoftohet më 10 korrik 12.00.

LEXO TE PLOTE