LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

Trajnimi i agronomëve, si nevojë për mbijetesën e bujqësisë në kushtet e reja të klimës

17 Shkurt 2023, 10:52, Sociale CNA

Trajnimi i agronomëve, si nevojë për mbijetesën e

Përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja të klimës mund të bëhet vetëm mbi baza shkencore dhe kërkon njerëz të kualifikuar. Këtij qëllimi i shërbeu edhe trajnimi i specialistëve të bujqësisë, që bëjnë pjesë në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Tiranë.

Eksperti i çështjeve të klimës dhe energjisë, Prof. Besim Islami, foli për impaktin e ndryshimeve të klimës në sektorin e energjitikës. Duke iu referuar kushteve konkrete ai, sygjeroi që specialistët e bujqësisë të nxisin fermerët të investojnë në pajisje teknologjike jo shumë të kushtueshme që sigurojnë rendiment më të lartë në burime energjie, siç janë panelet diellore, të cilat mund të bëhen furnizues të elektropompave që shërbejnë për shpërndarjen e ujit për ujitjen e tokave, përmes sistemeve moderne që kursejnë ujin dhe sigurojnë një ujitje më cilësore.

Trajnimi i agronomëve, si nevojë për mbijetesën e

Eksperti i çështjeve të klimës dhe bujqësisë, Prof. Albert Kopali, referoi në dy sesione, “Ndryshimet e klimës dhe pasojat në bujqësi” dhe “Përshtatja për t'u përballur me ndryshimet klimatike”. 

Ai renditi disa faktorë që dëshmojnë pasojat e ndryshimeve të klimës në bujqësi:

-Reduktimi i rezervës ujore të shfrytëzueshme për bujqësinë;

-Ndikimi në ndryshimin e ciklit biologjik të bimëve që reflektohet në ndryshimin e kohës së mbjelljes së shumë bimëve;

-Mospërshtatja e farërave dhe fidanëve në disa zona me kushtet e reja të klimës;

-Shtimi i disa sëmundjeve dhe dëmtuesve të rinj;

-Ulja e eficiencës së preparateve kimike për luftimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve bujqësore etj.

Specialistët e bujqësisë ngritën disa probleme si:

-Numri i vogël i specialistëve, pasi një agronom shpesh mbulon deri në 3 Njësi Administrative dhe në kushtet e mungesës së mjeteve mbështetesë;

-Mungesa e farërave dhe fidanëve që prodhohen në kushtet klimatike të vendit për të qenë më rezistentë;

-Zhdukjen e kultivarëve vendas tradicionalë dhe autoktonë që kanë qenë më rezistentë me kushtet vedore klimatike.

Trajnimi i agronomëve, si nevojë për mbijetesën e

Në përfundim të gjithë ishin të mendimit se përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja të klimës duhet të bëhet përmes studimeve shkencore, ndaj kërkuan nga qeveria të investohet në kërkimin shkencor, për të prodhuar politika orientimi, këshillime për fermerët si dhe farëra e fidanë që janë më rezistente me kushtet e reja të klimës. 

Projekti “Përshtatja e bujqësisë, si sfidë përballë ndryshimeve të klimës”, zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim me fondet e Qeverisë Suedeze, i zbatuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development, VIS Albania, COSV -  Cooperazione per lo Sviluppo, CISP Sviluppo dei Popoli.

Lajmet e fundit nga