Connect with Us

Vendimi për Donika Prelën/ Skandal, KPK i njohu të ardhurat e pataksuara si të ligjshme

Aktualitet

Vendimi për Donika Prelën/ Skandal, KPK i njohu të ardhurat e pataksuara si të ligjshme

Publikuar

-

Donika Prela prononcim per mediat

Me datë 5 shkurt, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i udhëhequr nga Roland Ilia si kryesues, Valbona Sanxhaktari relatore dhe Olsi Komici anëtar, votoi në mënyrë unanime konfirmimin në detyrë të drejtueses së Prokurorisë për Krime të Rënda, Donika Prela.

Konfirmimi i Prelës u shoqërua me denoncime dhe akuza publike nga Partia Demokratike në opozitë, çfarë solli dhe shtyrjen e shpalljes së vendimit me 8 ditë.

Megjithatë, KPK nuk gjeti indicie për rihapjen e hetimeve në denoncimet e opozitës, ndërsa kontrolli administrativ i Komisionit ndaj prokurores është përqendruar gjerësisht në të ardhurat e bashkëshortit, Vangjel Prela dhe disa pasuri të paluajtshme në Tiranë dhe Durrës.

Në përfundim të hetimit administrativ për të tre kriteret e vetingut, KPK është shprehur se subjekti i rivlerësimit ka arritur një nivel të besueshëm të vlerësimit të pasurisë, një nivel të besueshëm të kontrollit të figurës, si dhe një nivel të mirë kualifikues për aftësitë profesionale dhe etike.

Drejtuesja e komanduar e Prokurorisë së Krimeve të Rënda ka kryer studimet për drejtësi në vitet 1995-1999 si dhe Shkollën e Magjistraturës në vitet 1999-2002. Ajo ka punuar si prokurore pranë Prokurorisë së Durrësit prej më shumë se 15 vitesh, ku ka drejtuar edhe Task-Forcën kundër krimit të organizuar apo seksionin për hetimin e krimit ekonomik-financiar.

Në maj 2018, Prela u komandua në krye të Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Prokurorja e Përgjithshme, Arta Marku e motivoi komandimin e saj me “përshpejtimin e hetimeve të çështjeve sensitive”. Megjithatë, Prela u përfshi në një përplasje me vartësit e saj të Krimeve të Rënda në shtator 2018 lidhur me përfaqësimin në gjykatë të çështjes së Emiljano Shullazit.

Taksat e papaguara

Procesi i rivlerësimit për prokuroren Prela është bazuar në raportin e hartuar nga ILDKPKI, raportin e DSIK-së dhe atë të grupit të punës në Prokurorinë e Përgjithshme për aftësisë profesionale, dokumente të administruara nga organe publike, denoncimet nga publiku dhe deklarimet e subjektit dhe ato të personave të lidhur.

Sipas raportit të administruar nga ILDKPKI rezultoi se subjekti nuk ka bërë deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin, por nuk ka të ardhura të fshehura, ka burime financiare të ligjshme, nuk ka bërë deklarim të rremë dhe nuk është në gjendjen e konfliktit të interesit.

Përtej raportit të administruar nga Inspektoriati, KPK ka ndërmarrë një hetim të pavarur administrativ ndaj pasurisë së subjektit dhe personave të lidhur, i cili konsistonte në verifikimin e vërtetësisë dhe saktësisë së deklarimeve të bëra nga subjekti i rivlerësimit në lidhje me gjendjen pasurore, burimet e krijimit, të ardhurat, shpenzimet, nëse ka konflikt interesi, fshehje të pasurisë apo deklarim të rremë, si dhe përcaktimin e gjendjes së fakteve dhe rrethanave që kanë lidhje me çështjen.

Ky hetim është përqendruar kryesisht tek të ardhurat e bashkëshorti, Vangjel Prela si inxhinier ndërtimi në disa shoqëri private. Këto të ardhura janë deklaruar rregullisht në deklarimet periodike vjetore dhe në deklarimin “Vetting”.

Nga hetimi administrativ i KPK-së është konstatuar se për të ardhura e siguruara nga Vangjel Prela si inxhinier ndërtimi nga kompania “Bruçi Sh.p.k”, në vitet 2003-2008 dhe shtator 2010- dhjetor 2011, nuk janë paguar të plota tatimet për të gjithë periudhën e punësimit.

Sipas KPK-së, Instituti i Sigurimeve Shoqërore është shprehur se nuk ka të dhëna në sistem para viteve 2012, ndërsa në Drejtorinë e Arkivit Qendror të Sigurimeve Shoqërore në Lundër rezultoi se nuk kishte të dhëna për shtetasin V. P. Nga një dokument i Drejtorisë së Arkivit Qendror të Sigurimeve Shoqërore në Lundër, të paraqitur nga subjekti, vërehet se për vitet 2006-2008 janë paguar pjesërisht sigurimet shoqërore. Firma Bruçi Sh.p.k, ka deklaruar se ka e paguar  Prelën në vlerën 50 mijë lekë (neto) në muaj për vitet 2003-2008 dhe 100 mijë lekë (neto) në muaj për vitet 2010-2011, çfarë përputhet me deklarimet e subjektit në deklaratën veting dhe kontratat e punës.

Komisioni i ka kaluar subjektit barrën e provës për të ardhurat e realizuara nga bashkëshorti në periudhën e sipërpërmendur, duke kërkuar që të shpjegojë bindshëm burimin e ligjshëm të pasurive dhe të ardhurave. Për të bindur KPK-në, subjekti ka paraqitur një sërë dokumentesh në KPK, si listpagesat e bashkëshortit në vitet 2003-2008, dhe për periudhën shtator 2010- dhjetor 2011, dokumentacion teknik të firmosur në emër të firmës “Bruçi’ nga Vangjel Prela.

“Nga hetimi rezultoi se mes z. V. P. dhe shoqërisë “***” sh.p.k ka pasur një marrëdhënie pune bazuar në kontratën e punës, e cila është deklaruar edhe në DPV përkatës dhe në deklarimin “Vetting”,” shkruan KPK në vendim.

“Në kontratën e punës është përcaktuar paga neto mujore, duke i ngarkuar punëdhënësit detyrimin për pagimin e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe detyrimet tatimore, porse punëdhënësi nuk i ka paguar detyrimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore dhe tatimet referuar pagës sipas kontratës së punës, duke u përpjekur t’i shmangë ato, pavarësisht se sipas kontratës së punës ai ka marrë përsipër t’i paguajë ato të plota,” shton KPK.

Sipas analizës së KPK-së shuma e të ardhurave të pataksuara të bashkëshortit të prokurores Donika Prela kap një vlerë prej 2.5 milionë lekë.

LEXO EDHE:  Skandali në Stop!/Në dorë të kujt jemi, infermierët ngelës dhe ...! (Video)

Edhe pse për këtë pasuri nuk janë paguar taksat, Komisioni shprehet se zoti Prela nuk është përpjekur të fshehë ose të paraqesë në mënyrë të pasaktë pasurinë në pronësi, pasi rezultoi e provuar se ai i ka deklaruar saktësisht dhe plotësisht ato.

Sipas KPK-së, marrëdhënia e punësimit e Vangjel Prelës ka qenë e ligjshme dhe të ardhurat e përfituara kanë qenë nga një marrëdhënie pune e ligjshme.

“Mospagimi i taksave për një pjesë të të ardhurave në shumën totale prej 2,584,910 lekë ka qenë detyrim i punëdhënësit dhe se ato nuk mund të paguheshin nga vetë subjekti,” shprehet Komisioni.

Vendimi i KPK-së bie ndesh me qëndrimin e Komisionerit Publik dhe vendimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në rastin e ish- kreut të Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja. Në këtë vendim, KPA është shprehur se “sipas nenit D të Aneksit të Kushtetutës konsiderohen të ardhura të ligjshme ato që janë deklaruar dhe për të cilat janë paguar detyrimet tatimore.”

Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse zyra e Komisionerit Publik do ta ankimojë vendimin për konfirmimin në detyrë të Donika Prelës.

Çmime favorizuese dhe hua të padeklaruara

Përveç të ardhurave të bashkëshortit, KPK ka hetuar edhe disa pasuri të paluajtshme të subjektit të rivlerësimit, kur përfshihen një apartament 95.6 m2 i blerë në vitin 2007 në emër të bashkëshortit për 32,100 euro dhe një apartament 135.9 m2 i blerë në vitin 2018. KPK ka hetuar edhe një sipërfaqe toke arë prej 1000 m2, blerë nga bashkëshorti i subjektit për 350 mijë lekë në vitin 2013.

Sipas hetimit të KPK-së, apartamenti me sipërfaqe 95.6 m2, është blerë nga Vangjel Prela në vitin 2012, me një çmim prej 320 euro/m2 dhe vlerë totale 32100 euro. Një vit më vonë ky apartament është rivlerësuar me dyfishin e çmimit të blerjes me 9 milionë lekë. ZVRPP-ja Tiranë ka konfirmuar se çmimi i referencës në vitin 2018 për apartamentet e ndodhura në pallatin ku ndodhet pasuria e subjektit të rivlerësimit është në vlerën 82,000 lekë/ m², duke ngritur dyshime se çmimi i blerjes ka qenë favorizues. E pyetur për çmimin e shitjes së apartament, shoqëria Bruçi Shp.k ka deklaruar se ai ka qenë i ulët për shkak se Vangjel Prela ka punuar si inxhinier i kësaj kompanie ndërtimi.

“Duke marrë në konsideratë kontributin e gjithsecilit punonjës, është aplikuar çmim më i ulët për disa punonjës të firmës,” ka thënë kompania.

Ky apartament është financuar nga subjekti me të ardhurat dhe kursimet e pagës si dhe një hua prej 15 mijë euro, pa interes nga shtetasi Gj.P.  Nga hetimi i KPK-së ka rezultuar se shtetasi Gj.P. ka pasur të ardhura të mjaftueshme të ligjshme për të justifikuar kredinë ndaj subjektit.

Gjatë hetimit ka rezultuar se subjekti në vitin 2018 e ka shitur apartamentin prej 95.6 m2 për 80,000 euro dhe ka blerë një apartament të ri 135.9 m2, për vlerën 110 mijë euro. Burim për këtë blerje ka shërbyer shuma e përfituar nga shitja e apartamentit të vjetër dhe kursimet në llogari bankare me vlerë 30 mijë euro.

Në lidhje me tokën me sipërfaqe 1000 m2 dhe vlerë 350 mijë lekë, ILDKPKI është shprehur në raport se çmimi blerjes është i dyshimtë. Por hetimi i KPK-së e ka hedhur poshtë këtë dyshim, duke nënvizuar se kjo pronë ishte larg nga rruga dhe vlera e tregut për këtë zonë ishte 230 lekë për metër katror.

Gjithashtu në deklaratën periodike të vitit 2014, subjekti ka deklaruar se ka blerë një apartament me vlerë 1.4 milionë lekë dhe e ka shitur brenda vitit me vlerë 4 milionë lekë. Sipas shoqërisë së ndërtimit, çmimi i favorizues i blerjes është produkt i punës së Vangjel Prelës si inxhinier pranë saj.

Përveç pasurive të paluajtshme, KPK ka hetuar dhe një hua të me vlerë 25 mijë euro të bërë nga bashkëshorti i subjektit ndaj shtetasit me iniciale R.N në vitin 2011. ILDKPKI ka raportuar se subjekti nuk e ka deklaruar këtë hua.

Subjekti i rivlerësimit ka shpjeguar se bashkëshorti  i ka dhënë shtetasit R. N. gjithsej shumën prej 25,000 euro, në dy këste (10,000 euro dhe 15,000 euro), të marrë nga kushëriri i tij z. A. P. Vangjel Prela ka ndjekur gjithashtu kthimin e kësaj huaje, së bashku me interesat, nga shtetasi R. N. tek shtetasi A. P., deri në qershor të vitit 2014.

“Huadhënia nuk është deklaruar, pasi nuk ka qenë pjesë e të ardhurave të subjektit të rivlerësimit dhe bashkëshortit të saj,” shkruan KPK.

Gjithashtu në vitin 2010, subjekti nuk ka deklaruar një huamarrje nga shtetasi Gj.P në me vlerë 1 milion lekë. Huaja është marrë nga bashkëshorti i subjektit të rivlerësimit, Vagjel Prela nga djali i xhaxhait të tij Gj. P., më datë 2.6.2010, me qëllim depozitimin në bankë për shkak të aplikimit për vizë amerikane. Sipas KPK-së, deklarimin i kësaj shume në deklaratën periodike nuk ka qenë detyrim./Besar Likmeta

 

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  Video-skandali/ Majlinda Bregu: Shukri Xhelili mund ti shpëtojë ligjit

LEXO EDHE:  Skandali në Stop!/Në dorë të kujt jemi, infermierët ngelës dhe ...! (Video)

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  ONM “djeg” Donika Prelën/ Karriera e saj në pikëpyetje

LEXO EDHE:  “Shpërthen” Bylykbashi/ Vettingu u ngatërrua me këmbët e veta!

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: