LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Bifurkacioni i Lumit Nerodime në Ferizaj

24 Korrik 2023, 18:47, Qyteti im CNA

Bifurkacioni i Lumit Nerodime në Ferizaj
Bifurkacioni i lumit Nerodime është një fenomen unik në Evropë, ku një lumë i vetëm ndahet në dy dete. Lumi Nerodime buron në malet e Jezercit dhe ndahet në dy degë në fshatin Nerodime, ku secila derdhet në dete të veçanta.

Dega jugore (dega e djathtë) derdhet në detin Egje përmes lumit Lepenc dhe lumit Vardar. Nga ana tjetër, dega tjetër derdhet në lumin Sitnicè, i cili më pas bashkohet me lumin Ibër, duke arritur përfundimisht në detin Detin e Zi. Gjatësia e rrjedhës së lumit Neredime është 29 km.

Kjo është një dukuri natyrore magjepsëse, shumë domethënëse për turistët, entuziastët e trashëgimisë kulturore, studiuesit dhe shkencëtarët. Joshja e saj qëndron në tërheqjen e saj si studim dhe eksplorim.

Bifurcation of the Nerodime River in Ferizaj

The bifurcation of the Nerodime River is a unique phenomenon in Europe, where a single river splits into two seas. The Nerodime River originates in the mountains of Jezerci and divides into two branches in the village of Nerodime, where each flows into separate seas.

The southern branch (right branch) flows into the Aegean Sea through the Lepenc River and the Vardar River. In turn, the other tributary flows into the Sitnice River, which then joins the Ibër River, eventually reaching the Black Sea. The length of the river Neredime is 29 km.

This is a fascinating natural phenomenon, very significant for tourists, cultural heritage enthusiasts, researchers and scientists. Its allure lies in its appeal as study and exploration.

Për më shumë informacione, vizitoni: www.visit-ferizaj.com

 
For more information, visit: www.visit-ferizaj.com

 

Bifurkacioni i Lumit Nerodime në FerizajBifurkacioni i Lumit Nerodime në Ferizaj

Lajmet e fundit nga