Connect with Us

Gjyqtarja me makinë të shtrenjtë dhe kredi/ 20 000 euro dhuratë, për të blerë shtëpi

Vetingu

Gjyqtarja me makinë të shtrenjtë dhe kredi/ 20 000 euro dhuratë, për të blerë shtëpi

Publikuar

-

Nga pasuria e prindërve tek konflikti i interesit/ KPK konfirmon në detyrë gjyqtaren e Vlorës

Gjyqtarja e Korçës Ariola Kristo, i është nënshtruar hetimeve  të Vetting që në muajin Dhjetor të vitit 2019.

Kur po bëhen gati rreth një vit nga hetimet ende, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk ka ende një epilog, për të thirrur në përballje, gjyqtaren Kristo.

Kjo e fundit, në media është lakuar edhe si “viktimë” e dajës së saj gjyqtarit Stavri Kallço. Pasi ka pasur denoncime nga qytetarët se e njëjta çështje qëështë gjykuar nga Kallço në Apel dhe që është kthyer në shkallë të parë, është gjykuar nga gjyqtarja Kristo.

Në vitin 2016, Ministri i Drejtësisë në atë kohë, Ylli Manjani, urdhëroi nisjen e inspektimit, i cili përfundoi duke mos gjetur asnjë shkelje ligjore.

Sa i përket pasurisë, edhe gjyqtarja Ariola Kristo, është pjesë e listës së njerëzve të drejtësisë, që marrin dhurata mijëra euro, nga familjarët.
Por ndërkohë që marrin dhe këto lloj dhuratash, nga ana tjetër deklarojnë se janë të mbytur dhe në kredi.

Në deklaratën fillestare, të vetmen pasuri gjyqtarja Kristo deklaron një automjet.

Më vonë në vitin 2005, listën e pastundshmërive shtonnjë truall me sipërfaqe 159 m2 në Korçë, me vlerë 1 900 000 lekë, së bashku me një automjet të ri që ka kushtuar 470 000 lekë.

Në vitin 2006, ka shitur makinën e blerë një vit më parë në shumën 400 000 lekë dhe ka blerë një Benz Mercedez me vlerë 450 000 lekë.

Në vitin 2008 e ka shtuar pasurinë me njëbanesë me sipërfaqe 100 m2, me vlerë 7 000 000 lekë. Gjyqtarja deklaron se për të blerë këtë pronë, 20 000 euro ia kanë dhënë dhuratëprindërit e bashkëshortit. Gjithashti gjyqtarja deklaron edhe dy kredi, një në shumën 30 000 euro dhe një tjetër në shumën 2 500 000 lekë.

Edhe në vitin 2010, ka lëvizje të pasurisë së luajtshme, pasi ka shitur një makinë 700 000 lekë dhe blerë një tjetër 50 000 lekë. Por këtë deklaratë nuk e shoqëron me asnjë lloj sqarimi.

Ndër vite ka mbylluar dhe ka rimarrë kredi që shkon deri në 1 000 000 lekë.
Një blerje jo pak të shtrenjtë e ka bërë në vitin 2017, me një makinë që ka kushtuar 14 621 euro.

Për më tepër detaje po sjellim pasurinë e deklaruar nga gjyqtarja Ariola Kristo pranë ILDKPKI-së.
Viti 2003

Veturë BMV
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 61 658 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 61 658 lekë.
Viti 2004
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 774 888 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 774 888 lekë

Viti 2005
Truall me sip 159 m2 në Korçë, me vlerë 1 900 000 lekë.
Makinë BMV me vlera 470 000 lekë.
Shitur një tjetër BMV, me vlerë 1 500 000 lekë,
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 767 232 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 767 232 lekë.
Shpërblime, 35 500 lekë.
Hua 1 500 000 lekë.

Viti 2006
Shitur automjeti, 400 000 lekë.
Blerë Benz Mercedez, 450 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 799 992 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror,799 992lekë.
Hua 1 500 000 lekë. Pa shlyer 800 000 lekë.

Viti 2007
Kredi 30 000 euro.
Pakësim (nuk kuptohet shkrimi), 800 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 64 449 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror,64 449 lekë.

Viti 2008
Blerë banesë me sip 100 m2, me vlerë 7 000 000 lekë.
Dhuratë nga prindërit e bashkëshortit, 20 000 euro.
Shtuar pasuri me vlerë 2 500 000 lekë. (nuk kuptohet shkrimi)
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 64 449 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 64 449 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 28 444 euro.
Kredi në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 24 604 37 lekë.

Viti 2009
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 795 334 lekë.
Shpërblimi, 9 000 lekë.
Të ardhura nga paga në një universitet privat, 80 000 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror,878 554 lekë.
Shpërblim për bashkëshortin 31 400 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 22 744 euro.
Kredi në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 2 395 000 lekë.

Viti 2010
Shitur makina 700 000 lekë.
Blerë makinë, 50 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 849 763 lekë.
Shpërblimi, 9 000 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 936 550 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 19 067 euro.
Kredi në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 2 318 647 lekë.

LEXO EDHE:  Ylli Rakipi “dush të ftohtë” mediave/ Shumica janë b*thëlëpirëse të qeverisë

Viti 2011
Hua në vlerën 2 500 000 lekë.
Kredi në vlerën 2 500 000 lekë. Shlyer.
Shpenzime për lindjen e fëmijës, 1 290 euro.
Shpenzime për veshje 450 euro.
Overdraft në emër të bashkëshortit 140 000.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 759 306 lekë.
Shpërblim nga universiteti privat, 200 000 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 933 657 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 13 483 60 euro.

Viti 2012
Ritërheqje e overdraftit nga bashkëshortit në shumën 140 000 lekë.
Kursime 300 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 759 083 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 1 091 829 lekë.
Hua në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 2 200 000 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 12 883 16 euro.

Viti 2013
Shlyer overdraft nga bashkëshorti, 140 000 lekë.
Kredinë ne vlerën 500 000 lekë.
Blerë automjet 400 000 lekë.
Kursime 300 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 951 205 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 1 024 544 lekë.
Hua në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 1 900 000 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 12 216 82 euro.

Viti 2014
Kredi, 500 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 1 165 520 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 1 256 643 lekë.
Hua në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 1 900 000 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 7 660 euro.
Kredinë vlerën 500 000 lekë. Pa shlyer 140 271 lekë.
Kredinëvlerën 500 000 lekë. Pa shlyer 403 542 lekë.

Viti 2015
Mbyllur kredia e marrë në vitin 2014.
Marrë kredi, 1 000 000 lekë.
Llogari bankare në emër të djalit me vlerë, 314 419 81 lekë.
Llogari bankare në emër të djalit tjetër, 202 734 13 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 1 127 110 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 1 275 440 lekë.
Kursime kesh, 500 000 lekë.
Hua në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 1 400 000 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 7 171 euro.

Viti 2016
Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e djalit, 5892 lekë.
Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e djalit tjetër, 3 799 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 1 196 437 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 1 238 875 lekë.
Të ardhura nga KEMP-i i djalit, 90 600 lekë.
Hua në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 800 000 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 6 612 euro.
Kredi 1 000 000 lekë. Pa shlyer 646 855 lekë.

Viti 2017
Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e djalit, 4 400 lekë.
Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e djalit tjetër, 2 800 lekë.
Të ardhura nga shitja e automjetit, 500 000 lekë.
Blerë makinë në Gjermani, 14 621 euro.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 1 295 363 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 1 298 000 lekë.
Të ardhura nga KEMP-i i djalit, 120 000 lekë.
Hua në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 800 000 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 6 072 euro.
Kredi 1 000 000 lekë. Pa shlyer 344 910 lekë.
Kredi 1 000 000 lekë. Pa shlyer 921 044 lekë.

Viti 2018
Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e djalit, 6 000 lekë.
Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e djalit tjetër, 4000 lekë.
Të ardhura nga dëmshpërblimi I një aksidenti në Greqi, 1 175 euro.
Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Korçë, 1 361 000 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si prokuror, 1 298 000 lekë.
Të ardhura nga KEMP-i i djalit, 124 000 lekë.
Hua në vlerën 2 500 000 lekë. Pa shlyer 800 000 lekë.
Kredi 30 000 euro. Pa shlyer 5 559 euro.
Kredi 1 000 000 lekë. Shlyer.
Kredi 1 000 000 lekë. Pa shlyer 430 784 lekë.Gjyqtarja me makinë të shtrenjtë dhe kredi/ 20 000 euro dhuratë, për të blerë shtëpi

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Kryegjyqtari me apartamente, garazhe dhe troje të pajustifikuara/ Mblidhen dëshmi të reja për Kastriot Selitën

Publikuar

-

Nga

Kreu i Gjykatës Administrative të Apelit, Kastriot Selita po përballet me shkallën e dytë të Vettingut.

Selita po përballet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit me ankimin e Komisionerit Publik, Florian Ballhysa si dhe me 12 denoncime të mbërritura pas përfundimit të procesit në shkallën e parë të Vetingut.

Kujtojmë se Selita, u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimitme 18 Qershor 2019.

Ishte ONM që rekomandoi tek Komisionieri Publik, kërkesën për shkarkimin e tij.

KPA mbledh dëshmi në institucione

Kolegji i Posaçëm i Apelimit i përbërë nga Albana Shtylla, kryesuese, Ina Rama relatore dhe Natasha Mulaj, Sokol Çomo, anëtarë,  në seancën e datës 28.04.2021, ka njoftuar palët se kanë mbledhur prova nga aktet e mbërritura nga Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Apelit, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Zyra Tiranë si dhe nga banka Intesa San Paolo.

Gjatë paraqitjes së tij, gjyqtari Selita ka deklaruar se pretendimet e Komisionerit Publik sa i përket kriterit të pasurisë janë të pabazuara, po ashtu, sipas tij, edhe pretendimet lidhur me qënien në konflikt interesi gjatë ushtrimit të detyrës, në aspektin praktik nuk janë të vërteta dhe nuk paraqesin aspekt ligjor.

Gjithashtu, Selita ka paraqitur edhe një akt të ri, një vërtetim të lëshuar nga Gjykata Administrative e Apelit që kërkoi të pranohet si provë nga trupi gjykues.

Pasi u tërhoq për konsultim, bazuar në nenin 49, pika 1, germa c, e ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi të administrojë vërtetimin e Gjykatës Administrative të Apelit, i cili do t’i vihet në dispozicion edhe Komisionerit Publik.

KPA do t’i kërkojë dokumentacion shtesë Drejtorisë së Apelimit Tatimor dhe në pritje të mbërritjes së këtij dokumentacioni.

LEXO EDHE:  “Çdo protestë e lë përgjysmë”/ Veliaj “nuk i ndahet” Bashës: Mori një makinë 130 mijë euro nga një prej kontraktorëve

LEXO EDHE:  “Më riktheve lirinë”/ Zbulohet dhurata luksoze që bashkëshorti i ka bërë Jennifer Lopez

Me kërkesë të trupit gjykues, gjatë  séancës së radhës që do të mbahet me datë 19 Maj 2021 , Selita do të mbajë qëndrimin e tij lidhur me shpenzimet e jetesës për vitet 1997-1999, ndërkohë që palët duhet të jenë të përgatitura edhe për të paraqitur konkluzionet përfundimtare.

Gjetjet e Komisionerit Publik

                                       Florian Ballhysa

Komisioneri Publik, Florjan Ballhysa ka kërkuar riçelje të hetimit për burimin e krijimit të disa pronave të zotëruara nga Selita dhe bashkëshortja e tij.

Bëhet fjalë për një apartament me sipërfaqe 124.9 m2 në rezidencën Ambasador 3, një apartament dhe garazh në të njëjtën adresë, një apartament 205 m2 dhe një sipërfaqe trualli në Lalëz të Durrësit si dhe për blerjen e një automjeti.

Ndërsa për shtëpinë e familjes së bashkëshortes, e shitur në vlerën e 220 mijë eurove, Ballhysa  ka kërkuar që të hetohen kostot e ndërtimit, ligjshmëria e burimeve si dhe metodologjia e përdorur nga KPK në analizën financiare.

Sa i përket aftësive profesionale, Ballhysa pretendon për konflikt interesi.

Kjo lidhet me një çështje të gjykuar nga Selita në cilësinë e relatorit, ndaj një kompanie, administratori i së cilës kishte blerë apartamentin e bashkëshortes së tij në vitin 2015 për 110 mijë euro.

Po, në një tjetër çështje, Selita kishte gjykuar një çështje me palë të tretë një kompani ndërtimi, ku një vit më pas kishte blerë një apartament dhe një garazh./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Pasuria “i pret kokën”/ Gjyqtari i Elbasanit jashtë sistemit të drejtësisë

Publikuar

-

Nga

Ditën e sotme Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pas seancave dëgjimore vendosi shkarkimin e gjyqtarit të Elbasanit, Ramazan Avdiu.

KPK ka gjetur probleme për katër huadhënie me interes nga ana e Avdiut si dhe mungesë burimesh financiare për krijimin e pasurisë.

Avdiu e ka konsideruar të pavërtetë raportin e KPK-së dhe e ka quajtur hetimin administrativ të KPK të përciptë dhe të nxituar. Fillimisht u ndal në përllogaritjen e shpenzimeve të Komisionit për periudhën 1994-2002. Avdiu ka këmbëngulur  se ishte e padrejtë që shpenzimet janë konsideruar në vlerën 66% të të ardhurave.

Gjatë seancës së shpalljes së vendimit të enjten, kryesuesi i trupës gjykuese, Olsi Komici deklaroi se, me shumicë votash, ishte rrëzuar kerkesa e gjyqtarit Avdiu për riçeljen e hetimit për të tri kriteret e rivlerësimit dhe se ishte vendosur shkarkimi i tij nga detyra.

Dy anëtarët e tjerë të trupit gjykues që kreu procesin e vetingut për gjyqtarin e Gjykatës së Elbasanit, Ramazan Avdiu janë Xhensila Pine dhe Valbona Sanxhaktari, kjo e fundit në cilësinë e relatores së çështjes.

LEXO EDHE:  Rama nget makinën pa duar/ Me timon pa timon shoferi jon osht kampion

LEXO EDHE:  Ylli Rakipi “dush të ftohtë” mediave/ Shumica janë b*thëlëpirëse të qeverisë

Ramazan Avdiu e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 dhe ka punuar fillimisht si gjyqtar dhe më pas kryetar në Gjykatën e Gramshit. Prej vitit 2008, Avdiu e ushtron funksionin në Gjykatën e shkallës së parë në Elbasan./CNA.al

Biznesi i drejtësisë/ Hije dyshimi mbi pasurinë e gjyqtarit të Elbasanit

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu/ KPK merr vendimin për prokurorin e Tiranës

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kulaifikimit, ka konfirmuar në detyrë prokurorin e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Albert Murçaj.

Gjatë seancës dëgjimore të mërkurën, nuk u evidentuan probleme domethënëse në asnjë prej kritereve të rivlerësimit.

Relatorja Çiftja sqaroi se nuk janë gjetur pobleme në deklarimin e dy depozitave me vlerë 600 mijë lekë dhe 300 mijë lekë, për krijimin të cilave ka deklaruar si burime të ardhurat nga pagat, dietat dhe shpërblimet nga puna si prokuror. Komisioni konstaton se prokurori Murçaj kishte pasur burime edhe për krijimin e gjendjes cash. Por është konstatuar mospërputhje midis vlerës së pasqyruar në deklaratën veting në shumën 750 mijë lekë dhe cash-it në fund të vitit 2016 në vlerën 1 milion e 230 mijë lekë.

Prokurori Murçaj deklaroi se mospërputhja e gjendjes cash kishte ardhur si pasojë e një lapsusi nga ana e tij. Ai shtoi se është evidentuar shtesa, por nuk është shënuar tek gjendja cash. Komisioni nuk ka gjetur probleme edhe për shtëpinë e prindërve në Shkodër që përdoret nga subjekti i rivlerësimit.

LEXO EDHE:  Donald Trump tjetër thirrje protestuesve/ Shkoni në shtëpi, duhet të kemi paqe

LEXO EDHE:  Donald Trump tjetër thirrje protestuesve/ Shkoni në shtëpi, duhet të kemi paqe

Nga analiza financiare ka rezultuar se prokurori Murcaj rezultonte me balancë pozitive në të gjithë vitet.
Prokurori Murçaj mori vlerësim pozitiv për pastërtinë e figurës. Për profesionalizmin u konstatua se hetimi i një çështje e vitit 2012 kishte zgjatur tej afatit të përcaktuar; në një hetim tjetër kishte rezultuar se nuk ishin pyetur personat e kërcënuar dhe në një rast mungonte vendimi për zgjatje të hetimit. Komisioni nuk ka gjetur pobleme në katër denoncimet e depozituara nga publiku./CNA.al

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: