LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Gjykata e Lartë në duar të “sheikëve”/ Ardian Dvorani me pasuri marramendëse

25 Mars 2018, 15:45, Aktualitet CNA
Gjykata e Lartë në duar të “sheikëve”/ Ardian

Gjyqtarët në Shqipëri rezultojnë kategoria më e pasur.  Me nisjen e procesit të Vetingut, pjesa më e madhe rrezikojnë të përfundojnë në Prokurori. Ky fat ka ndjekur tashmë dy gjyqtarë.

Besnik Imeraj nga Kushtetuesja, i cili dha dorëheqjen, nuk i shpëtoi hetimeve të Prokurorisë  dhe së fundmi është gjyqtari Fatos Lulo që pritet të hetohet nga prokuroria.

Lulo u shkarkua nga Komisioni i Pavaruar i Kualifikimit, pasi nuk justifikoi, 480 mijë dollarë dhe shtëpinë në Kanada.

CNA.al njëherësh me organet Vetingut po hedh dritë mbi pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Pas gjyqtarëve të Kushtetueses, në filtrin e KPK-së, do të kalojnë  gjyqtarët e Gjykatës së Lartë.

CNA.al do të sjellë më poshtë deklarimin e pasurisë së gjyqtarit Ardian Dvorani, i cili më herët ka qenë objekt i një debati politik, pasi edhe pse i kishte mbaruar mandati, ai vijonte të qëndronte në Kushtetuese.

Ajo çfarë vërehet në deklarimin e të ardhurave të gjyqtarit Dvorani është deklarimi i tij si mësimdhënës njëherësh në disa universitete.

Pyetja  shtrohet se a prodhohet konflikt papajtueshmërie, ndërsa këto kompani të regjistruara si universitete, punësojnë një gjyqtar?

Nëse këto universite do të kishin një çështje gjykatë, rasti perceptohet i zgjidhur në favor të tyre, duke ditur se pjesa më e madhe e gjyqatarëve janë të punësuar prej tyre.

Në rastin e gjyqtarit Ardian Dvorani, bien në sy  dhe të ardhura nga detyrime të shlyera nga të tretë.

Referuar të dhënave të Open spending data  përgjatë vitit  2012, gjyqtari Ardian Dvorani ka deklaruar, pagën dhe shpërblime si Gjyqtar i Gjykatës së Lartë 1 680 672 lekë, shpërblim për mësimdhënie si pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Lartë Jopublike ?Sevasti e Parashqevi Qirjazi? 434 865 lekë, detyrime shlyer nga të tretë në vlerën 2 016 983 lekë sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për dëmshpërblime pas zbritjeve të shpenzimeve gjyqësore si dhe detyrime të pashlyera në vlerën 19 000 dollar për blerje apartamenti me këste për 20 vjet, çmimi i blerjes 34 410 dollar.

Gjithashtu ka deklaruar pagën e bashkëshortes zonja Edlira Dollaku paga dhe shpërblime si Drejtore e Degës Tiranë pranë INSIG  sh.a në vlerën 1 091 986lekë.

 vitin 2013, Dvorani ka deklaruar,pagën dhe shpërblime si Gjyqtar i Gjykatës së Lartë 1 685 436 lekë, shpërblim për mësimdhënie si pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Lartë Jopublike ?Sevasti e Parashqevi Qirjazi? 108 900 lekë, shpërblim për mësimdhënie si pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Lartë Jopublike ?Luarasi? 250 560 lekë, interesa bankare në vlerën 18 286 lekë nga llogari rrjedhëse në bankë të nivelit të dytë, interesa bankare në vlerën 71 dollar të depozitës në valutë, detyrime të papaguara në vlerën 1 350 000 lekë për huamarrje prindërve më 29.03.2013, pa këste, pa afat dhe pa interes për shlyerjen e kësteve të apartamentit pjesë të regjimit martesor, si dhe detyrime të paguara në vlerën -1 761 522 lekë si shlyerje e menjëhershme e kësteve për blerje apartamenti me çmim blerje 34 410 dollar, pjesë e regjimit martesor.

Gjithashtu bashkëshortja e tij, Edlira Dollaku ka deklaruar pagën dhe shpërblime si Drejtore e Degës Tiranë pranë INSIG sha në vlerën 90 006 lekë si dhe pagesën e dëmshpërblimit për largimin e padrejtë nga puna sipas vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë 3 412 000 lekë.

vitin 2014 ka deklaruar, të ardhura nga paga si gjyqtar i Gjykatës së Lartë 1 595 860 lekë, të ardhura nga mësimdhënia, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Lartë Universitare Jopublike “Sevasti e Parashqevi Qirjazi”, 32 5382 lekë, të ardhura nga mësimdhënia, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Lartë Universitare Jopublike “Luarasi”, 213 058 lekë, të ardhura nga mësimdhënia, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Magjistraturës. 27 002 lekë, të ardhura nga mësimdhënia, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Avokatisë, 144 000 lekë, të ardhura nga mësimdhënia por edhe si bashkëhartues i tekstit, trajnues dhe mësimdhënës në projektin e OSBE-së për avokatët e rinj, 3 750 euro.

Bashkëshortja, ka deklaruar të ardhura nga paga dhe shpërblime nga puna si drejtore e Përgjithshme e INSIG sha, 1 137 944 lekë, nga shpërblime si anëtare e Bordit të Byrosë shqiptare të Sigurime, 1 800 000 lekë.

Gjendjet e tre llogarive bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 141 528 lekë, shtuar me 61 dollarë, shtuar me 10 402 lekë. Detyrim për shlyerje huaje nga prindërit, detyrimi financiar i pashlyer, 1 350 000 lekë.

Bashkëshortja,  ka deklaruar gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 113 760 lekë dhe  shtuar me 654 121 lekë.

Viti 2015

Dvorani ka deklaruar paga dhe shpërblime nga funksioni si gjyqtar 1 576 316  lekë. Pagesë për mësimdhënie në universitetin Luarasi 137 581  lekë.
Pagesë për mësimdhënie nga Shkolla e Magjistraturës 163 360  lekë. Pagesa si pedagog shkolla e avokatisë 255 000 lekë.

Bashkëshortja zonja Edlira Dvorani paga dhe shpërblime si Drejtore e Përgjithshme pranë INSIG 1 628 304  lekë.
Bashkëshortja shpërblime nga pozicioni i anëtarit të Bordit të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve 2 040 000 lekë.

Huadhënie nga prindërit detyrim pa shlyer 1 350 000 lekë pa afat dhe pa interesa.
Shtesë në  tre llogarinë në lek 646 025 lekë, shtesë në vlerën në dollarë 47 usd, dhe shtesën prej 188 831 lekë.
Bashkëshortja pakësuar llogarinë në lek me 356 190 lekë, ndërsa ka shtuar llogarinë rrjedhëse me 1 034 040 lekë.

vitin 2016, Ardian Dvorani ka deklaruar, të ardhura nga paga dhe shërbime si gjyqtar i Gjykatës së Lartë, 1 566 456 lekë.
Të ardhura nga shpërblimet për mësimdhënie për vitin akademik 2015-2016, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Magjistraturës, 19 660 lekë.
Të ardhura nga shpërblimet për mësimdhënie për vitin akademik 2015-2016, si pedagog i jashtëm i Shkollës së Avokatisë, 289 000 lekë. Të ardhura nga interesat bankare të depozitës me afat, shtuar me + 39.32 dollarë.

Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, të ardhura nga paga dhe shpërblime nga puna si drejtore e Përgjithshme e INSIG sha, për periudhën 1 janar – 31 gusht 2016, 1 085 536 lekë.
Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, të ardhura nga shpërblimet nga pozicioni i anëtarit të Bordit të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve për periudhën 1 janar – 21 qershor 2016, 1 020 000 lekë.

Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, të ardhura nga likuidimi i pagës dhe të drejtave të tjera financiare deri në përfundim të mandatit ligjor 2-vjeçar të detyrës së Drejtores së Përgjithshme, sipas Kodit të Punës dhe marrëveshjes së datës 14.06.2016 për zgjidhjen konsensuale të kontratës së punës me punëdhënësin e ri privat të INSIG sha, pas privatizimit, 3 179 000 lekë.

Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, të ardhura nga paga dhe shpërblime nga marrëdhënia e punës si këshilltare në shoqërinë e sigurimeve INSIG sha, për periudhën 15 tetor – 31 dhjetor 2016, 462 955 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 669 487.51 lekë. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me + 3.20 euro.  Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me + 2 368 lekë.
Huadhënie nga prindërit për shlyerjen e plotë të detyrimit për blerjen e apartamentit, 1 350 000 lekë, pa afat, pa këste, pa interesa, pjesë e regjimit martesor.
Qira financiare, (leasing), me të drejtë blerje të një autoveture, prodhim 2016, me afat 5 vjet, interes minimal 7 %, për shumën totale 15 600 euro, pjesë e regjimit martesor. Pagesa mujore + interesat, 308.90 euro. Shuma e parapaguar, 3 900 euro, shuma e shlyer deri në dt. 31.12.2016, 1 544.50 euro. Detyrimi financiar i pashlyer, 14 055.50 euro.

Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 2 481 340.85 lekë pas tërheqjes së vlerës monetare dhe mbylljes së llogarisë.
Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 1 184 168.22 lekë.
Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, gjendja e depozitës bankare me afat 1-vjeçar, të ardhura nga puna, shtuar me + 3 500 000 lekë.
Bashkëshortja, zonja Edlira Dvorani, gjendja e depozitës bankare me afat 25-mujor, krijuar në 12.12.2016 me vlerën monetare të tërhequra nga llogaria e mbyllur në një bankë të nivelit të dytë, + 2 000 000 lekë./CNA.al

Lajmet e fundit nga