LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Deputetët e PD-së reagojnë për përjashtimin/ Zbardhet ankimimi

16 Shkurt 2023, 10:07, Politikë CNA

Deputetët e PD-së reagojnë për përjashtimin/ Zbardhet

Deputetët e PD-së kanë paraqitur kërkesë për ankimim të vendimit për përjashtimin e deputetëve.

Në bazë të rregullores, deputetët mund të futen në Kuvend derisa të mblidhet Konferenca e kryetarëve për ta shqyrtuar vendimin për përjashtim.

Kërkesa i është dërguar Kuvendit dhe Gardës.

Ankimimi

Në lidhje me Vendimin Nr. 38, Nr. Prot. 538/1, dt 15.2.2023, paraqesim sa më poshtë vijon:

Vendimi Nr 38, Nr. Prot. 538/1, dt 15.2.2023 (në vijim të Vendimit Nr 34, dt 27.1.2023, Vendimit Nr. 37, dt 8.2.2023 e disa vendimeve të tjera të marra nga Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën), është antikushtetues dhe një akt i rëndë ndaj parlamentarizmit në Shipëri;

Vendimi Nr. 38, Nr. Prot. 538/1, dt 15.2.2023 shkel Nenin 70/1, 79/1, 73/1 të Kushtetutës

Vendimi Nr. 38, Nr. Prot. 538/1, dt 15.2.2023, është marrë në shkelje të Nenit 65/2 pika 2 të Rregullores së Kuvendit, në mungesë totale transparence, pa prezencën e deputetëve akuzues që kishin nënshkruar kërkesën për përjashtim, si dhe në mungesë të provave, fakteve apo indicieve.

Për sa u përket provave dhe fakteve nga ana jonë, ato gjenden në të gjitha mediat kombëtare e lokale (të cilat e kanë transmetuar "live" seancën plenare të datës 13.2.2023), në "RTSH Kuvend", si dhe në rrjetin zyrtar social të Kuvendit të Shqipërisë. Pamjet filmike, si dhe publikimi në të gjitha mediat shiptare, evidentojnë qartë shkeljen e përsëritur të të drejtave të deputetëve të Partisë Demokratike, të sanksionuara në Kushtetutë dhe Rregulloren e Kuvendit, nga ana e Kryetares së Kuvendit znj. Lindita Nikolla si më poshtë vijon: drejton punimet, siguron respektimin e të drejtave të Kuvendit dhe të anëtarëve të tij..."

Neni 7 pika 1 dhe 2 të Rregullores së Kuvendit përcaktojnë, "1. Kryetari i Kuvendit përfaqëson Kuvendin, siguron respektimin e të drejtave të Kuvendit dhe të anëtarëve të tij. Ai kujdeset për zhvillimin e veprimtarisë parlamentare, në përputhje me Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit...; 2. Në përputhje me Rregulloren e Kuvendit, kryetari u jep fjalën deputeteve dhe anëtarëve të Këshillit të Ministrave, drejton dhe moderon në mënyrë të paanshme debatet, siguron rendin në seanca plenare, cakton radhën e votimeve dhe njofton rezultatin e tyre... c. Neni 7 i Kushtetutës që përcakton, "Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënëse, ekzekutive dhe gjyqësore, d. Neni 49 pika 1 dhe Neni 50 të Rregullores së Kuvendit që përcaktojnë të drejtën e fjalës së deputetit për procedurë dhe replikë.

Deputetët e PD-së reagojnë për përjashtimin/ Zbardhet

Deputetët e opozitës, kanë qenë në kërkim të të drejtave të tyre procedurale, të përcaktuara në Rregulloren e Kuvendit, që janë shkelur e penguar në mënyrë të vazhdueshme e të përsëritur në të gjitha seancat e fundit plenare nga organet drejtuese të Kuvendit.

Përdorimi i masave ekstreme disiplinore në grup, në mënyrë të vazhdueshme e joproporcionale, është bërë qëllimisht për të ndikuar në aftësitë e opozitës për të ushtruar të drejtat kushtetuese në seancë plenare dhe komisione.

Për sa u tha më sipër, vendimi Nr. 38, dt 15.2.2023 i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën është një akt antikushtetues, antiligjor; është një goditje e rëndë për parlamentarizmin në Shqipëri.

Ndaj, bazuar në Nenet 65/3, 65/4 vijues të Rregullores së Kuvendit, nga Byroja e Kuvendit, kërkohet shfuqizimi i menjëhershëm i tij.

Neni 65/3, pika 4 e Rregullores së Kuvendit përcakton: “Me paraqitjen e ankimit... vendimi i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën pezullohet deri në marrjen e vendimit nga Byroja e Kuvendit". Kryetarja e Kuvendit, në zbatim të Nenit 76/1 të Kushtetutës së Shqipërisë, Nenit 7/1 dhe 7/2, Nenit 65/3 të Rregullores së Kuvendit, të marrë të gjitha masat e duhura për respektimin e të drejtave të deputetëve dhe mospengimin e tyre në seancën plenare përfshirë nga Shërbimet e Sigurisë së Kuvendit (Garda e Republikës së Shqipërisë)./CNA.al

Deputetët e PD-së reagojnë për përjashtimin/ Zbardhet

Lajmet e fundit nga