Connect with Us

300 milionë lekë të pajustifikuara?/ Si dhe sa është shtuar pasuria e Ramës, në mandatin e parë

Aktualitet

300 milionë lekë të pajustifikuara?/ Si dhe sa është shtuar pasuria e Ramës, në mandatin e parë

Publikuar

-

Kryeministri Edi Rama, është një nga politikanët më të përfolur në lidhje me pasurinë.

Ai shpesh është akuzuar nga Opozita se ka fshehur pasurinë. PD pretendon se Rama ka 300 milionë lekë të pajustifikuara, ndaj i ka bërë thirrje ILDKPKI që t’i hetojë pasurinë.

“Në vitin 2013, para marrjes së detyrës së kryeministrit, Edi Rama deklaron se ka shpenzuar 400 milion lekë për ndërtimin e vilës, pra plot 5 herë më shumë sesa kursimet prej 80 milionë lekë që kishte deklaruar gjendje çifti Rama më 2011-ën. Është e pashpjegueshme sesi në 2013-ën, pasi ndërtoi vilën, pasuria e deklaruar e çiftit kryeministror rezulton të jetë shtuar, duke deklaruar gjendje 92 milionë lekë. Është koha që Inspektoriati i Pasurive të nisë verifikimin e burimit për të paktën 300 milionë lekë që mungojnë në deklaratën e pasurisë së kryeminstrit të Shqipërisë”,”, thuhet në deklaratën e PD, të datës 12.01.2019.

Kujtojmë se Rama ka një karrierë të gjatë në politikë. Ai ka mbajtur postin e Ministrit të Kulturës, ka drejtuar Bashkinë e Tiranës dhe që nga viti 2013 është në postin e kreut të Ekzekutivit.

CNA.al do të sjell pasurinë e kryeministrit Rama, sa është shtuar gjatë mandatit të parë qeverisës.

Referuar të dhënave të Open Spending Albania, rezulton se në kohën që Rama u bë kryeministër, pra në vitin 2013 kishte në pronësi një apartament banimi Tiranë, tip parafabrikat me sipërfaqe 59 m2  me vlerë 5.422.100 lekë.

Gjithashtu ai deklaronte dhe një studio artisti Tiranë, me sipërfaqe 65 m2, me trashëgimi nga babai, vlerë 2.500.000 Lekë.

Si pasuri të përbashkët me bashkëshorten ai thotë se ka një shtëpi banimi me sipërfaqe të padeklaruar, përcaktuar një kat, me vlerë ndërtimi 39.607.741 lekë, në fshatin Surrel, Komuna Dajt.

Po në vitin 2013 Rama ka deklaruar llogari bankare, 2.007 789.3 lekë, burim të ardhurash paga e mëhershme dhe shitja e librit “Kurban”, si dhe  para kesh 988.700 lekë.

Në vitin 2014, në vitin e dytë si kryeministër, Rama ka deklaruar se s ka përfituar 2.173.405 lekë nga paga, ndërkaq ka vijuar të marrë fitime 2 milion lekë të vjetra  nga libri “Kurbani”. Ndërsa bashkëshortja Linda Rama ka përfituar 8.5 milionë lekë të reja si eksperte.

Deri në vitin 2014 ishte bashkëshortja që kryesonte nga të ardhurat, ndërsa në vitin 2015 kanë ndryshuar pozicionet. Në  të njëjtin vit janë  deklaruar të ardhurat nga shitja e veprave artistike të djalit të  madh të kryeministrit,Greg Rama, në shumën 3 400 Euro.

Sërish në 2016 e ka marrë bashkëshortja Linda Rama, kryesimin sa i përket të ardhurave. Paga e saj është më e lartë se e kryeministrit me 3 142 579 lekë që ajo paguhet  si eksperte, kundrejt pagës së kryeministrit prej 2 021 748 lekë.

Gjithashtu ajo ka deklaruar të ardhura nga paga, honorare, të ardhura nga qiraja e një apartamenti banimi dhe të ardhura nga interesat bankare.

Ndërkaq, djali, Gregor Rama rezulton me të ardhura rreth 25 mijë euro, nga shitja e punëve artistike.

Në vitin 2017, kryeministri ka deklaruar pagën 2 015 199 lekë, të ardhura nga honoraret, 51 000 lekë, të ardhura nga krijimtaria artisktike/shitje e punëve artistike, 3 894 352 lekë. Ndërsa bashkëshortja ka deklaruar katër burime të ardhurash, nga paga dhe puna si eksperte, 1 849 983 lekë, të ardhura neto nga interesat bankare, 2 394 lekë, të ardhura nga qiradhënia, 2 712 180 lekë, të ardhura nga honorare, 1 241 276 lekë.

Gjithashtu bashkëshortja, ka shtuar pasurinë nga blerja e tokës ullishte me arë me sipërfaqe 2 240 m2 në Surrel dhe vlerë 6 930 000 lekë, blerë për arsye funksionale të terriorit ku është ndërtuar banimi. Gjithashtu ajo deklaron edhe një kredi.

Ndërsa Rama ka deklaruar si ka shitur apartamentin parafabrikat me sipërfaqe 59 m2 i përfituar nga privatizimi i banesave shtetërore në vitin 1993 dhe rivlerësuar në vitin 2012 nga ZVRPP sipas çmimit fiskal. Vlera e raportuar e shitjes është 5 000 000 Lek.

Kurse djali rezulton se ka të ardhura neto nga shitja e veprave te artit, 28 003 Euro

Viti 2013

pronar me 100% i apartament banimi Tiranë, tip parafabrikat me sip. 59 m2 , fituar me privatizim, sipas rivlerësimit të 2012 vlera 5 422 100 lekë.

pronar me 100% të studio artisti Tiranë, sip. 65 m2, me trashëgimi nga babai, me vlerë të raportuar 2 500 000 Lekë.

bashkëpronar me 50% e ku 50% të tjera pjesë e regjimit martesor me bashkëshorten Lindita RAMA, shtëpi banimi me sipërfaqe të padeklaruar, përcaktuar një kat, me vlerë ndërtimi 39 607 741 lekë, vendndodhja e shtëpisë në fshat Surrel, Komuna Dajt, pasuri që justifikohet me dokument leje ndërtimi, momenti i deklarimit pa titull pronësie.

bashkëshortja Lindita Rama si e pavarur nga regjimi martesor është pronare me 100% e apartament sip. 146.15 m2 + verandë 68 m2 + garazh 17 m2, vendndodhja Tiranë, blerë me pjesë në 2015 dhe 2009.

bashkëshortja Lindita Rama e pavarur nga regjimi martesor është pronare e tokë arë me sip. 4 483.5 m2 Surrel, Dajt, blerë në vitet 2005 dhe 2009, me titull pronësie për tokë arë.

gjendje e datës 10. 09. 2013 në llogari bankare personale në vlerë 2 007 789,3 lekë, burim të ardhurash paga e mëhershme dhe shitja e librit “Kurban”.

kesh (cash) në vlerën 988 700 lekë, burim i të ardhurave kursime personale.

kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiarë të pashlyer – 336 383 lekë , e marrë në datën 12. 05. 2000 me principal 2.5 milion lekë, afat shlyerje 15 vjet, interes bazë 3%.

detyrim i papaguar subjektit ndërtues të “shtëpisë së banimit në Surrel” me vlerë – 12 056 241 lekë, detyrim si pjesë e regjimit martesor 50 me 50 me bashkëshorten.

detyrim i papaguar i qira vjetore apartament banimi sipas kushtit për pagim një herë në vit, vlera e detyrimit -573 280 lekë detyrim si pjesë e regjimit martesor 50 me 50 me bashkëshorten.

Zonja Lindita Rama në cilësinë e bashkëshortes dhe me të drejta të pavarura nga regjimi martesor, zotëron vlerën e dhënë si hua të tretëve prej 70 000 euro, hua pa interes, e papërcaktuar data e huadhënies.

bashkëshortja Lindita Rama zotëron gjendje llogari bankare më 10. 09. 2013 në vlerën 6 206 644.3 lekë, deklarohet 100% pjesëtare.

posedues i një koleksion me krijimtari artistike të babait, koleksion i trashëguar.

Viti 2014

Të ardhura nga paga si kryeministër, 2 173 405 lekë.

Te ardhura nga honorare te tjera, 161 468 leke.

Të ardhura nga vijimi i shitjes së librit “Kurban’, 159 700 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga puna si eksperte, 8 582 342 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 234 555 lekë.

Gjendja cash pakësuar me 645 700 lekë.

Kredi në një bankë të nivelit të dytë, vlera e detyrimit financiar të pashlyer, – 72 022 euro, marrë më 22.10.20013, me principal 80 000 euro, afat shlyerje 10 vjet, pjesë e regjimit martesor ku bashkëshortët detyrohen me nga 50 % të vlerës secili.

Bashkëshortja, Lindita Rama gjendja e llogarisë bankare personale, shtuar me 427 546 lekë.

Bashkëshortja Lindita Rama e pavarur nga regjimi martesor është pronare 100 % e një tokë arë me sip. 886.5 m2 Surrel,Tiranë, blerë më 06.02.2014, si rikthim i sipërfaqes së tokës në gjendjen fillestare, tashmë pjesë integrale e tokës ku është ndërtuar godina e banimit, me vlerë 400 000 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga qiraja ap. Tiranë, 744 269 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare, 9 642 lekë.

Viti 2015

Të ardhura nga Paga për vitin 2015 vlera neto pas pagimit të detyrimeve tatimore 2 037 188 (dy milion e tridhjetë e shtatëmijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë.

Të ardhura nga krijimtaria artistike: shitje libri Kurban, shitje punë artistike vlera neto me detyrime tatimore të zbritura 2 694 009 (dy milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e nëntë) lekë.

Zonja Lindita Rama, Shtuar në llogarinë personale në bankë gjatë vitit 2015 vlera 3 044 470 lekë.

Zonja Lindita Rama shtuar Gjendja Cash shtuar me 115 000 lekë.

Zonja Linda të ardhura nga paga dhe puna si eksperte në vlerë neto pas pagimit të detyrimeve tatimore 1 929 676 (një milion e nëntëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë.

Zonja Linda Rama të ardhura nga qira apartamenti në vlerë neto pas pagesës së detyrimeve tatimore 1 939 237 (një milion e nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë e shtatë) lekë.

Zonja Linda Rama të ardhura nga interesa bankare vlera neto pas zbritjes së detyrimit tatimor 4 294 (katërmijë e dyqind e nëntëdhjetë e katër) lekë.

Zoti Gregor Rama fituar nga shitja e veprave të artit 3 400 Euro.

Gregor Rama pakësuar një llogari bankare me minus 197 629 lekë.

Llogari Bankare pa ndryshime.

Llogari bankare në EU shtuar me plus 50.

Paguar bashkarisht me zonjën Rama, gjatë 2015, detyrim në vlerën 7 099 EU (shtatëmijë e nëntëdhjetë e nëntë) për Kredinë e marrë në bankë të nivelit të dytë, aktivizuar kredia në 22. 10. 2013 me vlerë 80 000 EU, afat shlyerje 10 vjet. Shuma e mbetur pa paguar pas datës 31 dhjetor 2015 është 64 923 EU.

Viti 2016

Të ardhura neto nga paga dhe shpërblime, 2 021 748 lekë.

Të ardhura nga honorare, 204 000 lekë.

Të ardhura neto nga krijimtari dhe shitje punë artistike, 1 285 665 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga si eksperte, 3 142 579 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura neto nga honorare, 814 085 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura neto nga qira ap. banimi, 2 069 019 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura neto nga interesa bankare, 2 902 lekë.

Djali, të ardhura nga krijimtari dhe shitje punë artistike, 25 000 euro.

Gjendje llogarisë bankare, 1 043 896 lekë.

Detyrime të papaguara në vlerën 30 638 euro për kredi bankare aktivizuar më 22.10.2013 me principal 80 000 euro dhe afat shlyerje 10 vjet, pjesë e regjimit martesor.

Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, -601 699 lekë.

Bashkëshortja, gjendje para kesh, 78 000 lekë.

Djali, gjendje llogarisë bankare, 2 177 lekë.

Djali, gjendje llogarisë bankare, 14 831 euro.

Djali, blerë veturë tip Audi, 400 000 lekë.

Djali, detyrime të papaguara në vlerën 432 000 lekë për qira me afat 2-vjeçar.

Djali, detyrime të papaguara në vlerën 400 000 lekë, të marra hua.

Viti 2017

Të ardhura neto nga paga, 2 015 199 Lek.

Të ardhura neto nga honorare, 51 000 Lek.

Të ardhura neto nga krijimtaria artisktike/shtije e punëve artistike, 3 894 352 Lek.

Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga dhe puna si eksperte, 1 849 983 Lek.

Bashkëshortja, të ardhura neto nga interesat bankare, 2 394 Lek.

Bashkeshortja, te ardhura neto nga qiradhënia, 2 712 180 Lek.

Bashkëshortja, të ardhura neto nga honorare, 1 241 276 Lek.

I biri, të ardhura neto nga shitja e veprave te artit, 28 003 Euro

Pakësim me 319 183 Lek i të ardhurave personale të subjektit në llogarinë bankare.

Bashkëshortja, shtesë me 5 092 665 Lek në llogarinë bankare të të ardhurave personale.

Bashkëshortja, pakësim me 50 000 Lek i gjendjes cash.

Bashkëshortja, shtesë e pasurisë nga blerja e tokës ullishte me arë me sipërfaqe 2 240 m2 në Surrel dhe vlerë 6 930 000 Lek, blerë për arsye funksionale të terriorit ku është ndërtuar banimi.

Subjekti, shitje e apartamentit parafabrikat me sipërfaqe 59 m2 i përfituar nga privatizimi i banesave shtetërore në vitin 1993 dhe rivlerësuar në vitin 2012 nga ZVRPP sipas çmimit fiskal, vlera e raportuar e shitjes është 5 000 000 Lek.

I biri, pakësim me 9 100 Lek në llogarinë bankare pranë Tirana Bank.

I biri, shtesë me 3 131,31 Euro në llogarinë bankare në Tirana Bank .

I biri, shlyerje e detyrimit me vlerë 432 000 Lek, për kontratën e qirasë me afat dyvjeçar.

I biri, shlyerje e shumës prej 400 000 Lek për detyrimine huasë.

Shlyerje e shumës prej 4 852 Euro për kredinë me vlerë 80 000 Euro, afat 10 vjeçar të marrë në datë 22.10.2013 pranë Raiffeisen Bank. Kredia është pjesë e rregjistrit martesor dhe detyrimii mbetur në datën 31 Dhjetor 2017 është 26 460 Euro.

Bashkëshortja, shlyerje e shumës prej 4 853 Euro për kredinë e përbashkët me vlerë 80 000 Euro, me afat 10 vjeçar të marrë në datë 22.10.2013 pranë Raiffeisen Bank./CNA.al

Aktualitet

Duhet mbushur arka/ Juventusi nxjerr në shitje tre emra të mëdhenj

Publikuar

-

Pas një vale blerjesh, te Juventusi po mendojnë edhe për merkaton në dalje.

Bardhezinjtë kërkojnë që të rigjenerojnë të ardhura dhe sipas mediave italiane, kanë nxjerrë në merkato 3 futbollistët e parë.

Bëhet fjalë për Gonzalo Higuain, Joao Cancelo dhe Mario Mandzukic, me treshen që nuk bën pjesë në planet e Maurizio Sarrit për sezonin e ri.

Sulmuesi argjentinas është afër firmës me Romën. Mbrojtësi i djathtë pëlqehet nga Manchester City, ndërsa për kroatin ka një interes nga Evertoni. Nga shitja e tyre, Juventus pretendon që të përfitojë rreth 80-100 milionë euro.

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Dikur ishte ikona e Real Madridit/ Tani rrezikon 4 vite burg

Publikuar

-

Raúl González Blanco, ikona e Real Madridit dhe trajneri aktual i Real Madrid Castilla, është një hap larg që të gjykohet për krim ekonomik dhe do të vazhdojë të hetohet për paaftësi paguese, përvetësim dhe krim të koorporatave. Sipas gazetës “El Mundo” në vitin 2008 ka falimentuar një nga kompanitë e tij për të shmangur borxhin. Ai rrezikon nga një deri ne katër vite burg nëse shpallet fajtor për krime ekonomike.

Gjyqtarët urdhëruan që procesi kundër tij të vazhdoj. Kompania “Aurantia” pretendon nga Raul një borxh prej 7.17 milionë euro, duke përjashtuar interesin, për një investim të dështuar në një projekt për energjinë e rinovueshme në Cádiz.

Ata e akuzojnë atë për zbrazjen e kompanisë së tij të aksioneve të “Europa Scar Sport (ESS)” për të kursyer borxhin. Deri tani, legjenda e Madridit ka pohuar se nuk ka kryer parregullsi. “Aurantia” gjithashtu ka denoncuar vëllanë e tij Carlos Redondo dhe nënën e tij, Maria Luisa Blanco, të cilët ai i quajti administrator të ndërmarrjes së falimentuar pas transferimit të aseteve në kompani të tjera.

Ai është legjendë e Realit të Madridit, me 228 gola në 550 ndeshje, ndërsa ka shënuar 44 gola në 102 takime me përfaqësuesen e Spanjës. Por përpara ligjit të gjithë janë të barabartë dhe Raul do të mbaj përgjegjësi nëse shpallet fajtor.

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Tronditet Kukësi, Valdet Rama largohet për arsyen e çuditshme

Publikuar

-

Nga

Kukësi përmbylli sezonin e tashmë ka plot 6 futbollistë pa kontrata. Ata janë Valdet Rama, Besar Musolli, kapiteni Ylli Shameti, Simon Rrumbullaku, Stivi Frashëri e Ardian Cuculi. Të gjithë këta futbollistë të Kukësit janë mjaft të lakmuar në merkato e ofertat në drejtim të tyre nuk kanë munguar.

Kjo listë me gjashtë emra ndahet në dy kategori, të afruar rishtazi po me shumë potencial si Valdet Rama, futbollistë stabël si Simon Rrumbullaku, Stivi Frashëri e Ardian Cuculi, e emblema si kapiteni Shameti dhe ndihmëskapiteni Musolli.  Kur për një pjesë të mirë prej tyre klubi ka besim se do qëndrojnë, e kundërta ndodh me ish-yllin e Kombëtares Valdet Ramën, shkruan “Panorama Sport”.

LARGIMI

Sulmuesi 31-vjeçar ishte një nga afrimet më të mira në emër dhe potencial i të gjitha kohërave te Kukësi, aq sa dhe pse lojtari kishte më shumë se një vit pa luajtur, i gjithë opinioni sportiv në vend e trumbetoi me të madhe afrimin e tij te Kukësi. Dhe pse Rama vetë nuk pranoi të prezantohej më si “yll” dhe me shumë bujë, ai zgjodhi të punojë në fushë. Dhe ia doli.

Për diçka më tepër se një muaj ai arriti të debutojë me Kukësin, e më pas punoi duke luajtur 10 takime në Superiore e duke shënuar 2 gola. Luajti 4 takime në Kupën e Shqipërisë ku shënoi 1 gol e dy në Kupat e Europës. Pra, dhe pse kishte më shumë se një vit pa luajtur, ai e arriti shpejt formën fizike dhe performoi mjaft mirë te Kukësi, ku në pak kohë u bë një prej shtyllave të ekipit. Kontrata e Ramës ishte 6 muaj me të drejtë rinovimi për një vit me Kukësin, por nga burime të sigurta pranë lojtarit, gazeta mëson se ai nuk do të jetë më pjesë e Kukësit për sezonin e ri. Nuk do të rikthehet më te Kukësi.

Gazeta mëson ekskluzivisht dhe arsyen se pse 31-vjeçari është krisur me klubin. Rama është paguar korrektësisht me data dhe çdo gjë sipas kontratës deri në momentin e përfundimit të Kupës së Shqipërisë. Ai ka pasur një bonus prej 5 mijë eurosh për të marrë nga Kukësi si pasojë e fitimit të Kupës së Shqipërisë, të cilën nuk e ka marrë. Ky veprim i pakoordinuar dhe i papaguar në kohë përmes drejtuesve të klubit ka bërë që futbollistit t’i mbetej hatri dhe të mendonte largimin. Kjo jo për shumën, por për gjestin.

Tashmë mbetet për t’u parë çfarë do të ndodhë, por një rikthim i Ramës duket i pamundur. Në adresë të 31- vjeçarit kanë ardhur disa oferta mjaft interesante nga Gjermania, Kroacia, Kazakistani e Katari, madje dhe nga klube të tjera shqiptare, sidomos prej dy ekipeve të kryeqytetit, të cilat mbeten për t’u vlerësuar nga Rama dhe menaxheri i tij. Drejtori Nexhipi është angazhuar për të negociuar me sulmuesin e krahut, por do ta ketë mjaft të vështirë ta bindë.

LEXO TE PLOTE