Connect with Us

“Për kokë të çunit s’e di pse më shkarkuan”/ Gjyqtari i Elbasanit: Lekët m’i dhuroi vëllai, më besoni

Vetingu

“Për kokë të çunit s’e di pse më shkarkuan”/ Gjyqtari i Elbasanit: Lekët m’i dhuroi vëllai, më besoni

Publikuar

-

cna lajme vetting

Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin e Elbasanit Bujar Musta, pas problemeve të shumta që i janë evidentuar në të treja kriteret.

Procesi i vetingut për gjyqtarin Musta u krye nga trupa gjyqësore e kryesuar nga Olsi Komici, me relator Lulzim Hamitajn dhe anëtare Suela Zhegun. Në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte i pranishëm Francesco Ciardi.

Bujar Musta e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1993 dhe punon prej më shumë se dy dekadash si gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Elbasan. Në vitin 2014, Musta i është nënshtruar një procedimi disiplinor dhe ka marrë “vërejtje me paralajmërim” nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë.

Gjyqtari Musta ka deklaruar në vitin 2010 blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 121 m2 në Elbasan kundrejt shumës 3 milionë lekë, kur sipas çmimit të referencës së Entit Kombëtar të Banesave, EKB, vlera ka qenë në shumën 5.9 milionë lekë. Sipas relatorit Hamitaj, subjekti nuk e ka pasqyruar burimin në deklaratën periodike, por ka shënuar pakësimin e gjendjes cash dhe një hua në shumën 1 milion lekë për blerjen e apartamentit.

Në deklaratën veting ai ka deklaruar si burime të ardhurat nga puna dhe nga shitja e një apartamenti në Burrel; si dhe 500 mijë lekë të dhuruara nga vëllai.

Nga hetimi ka rezultuar se apartamenti ishte blerë fillimisht nga vjehrri i Mustës në vitin 2004 për 3 milionë lekë dhe i ishte shitur një personi të tretë në vitin 2006 për 3.5 milionë lekë, përpara se të blihej nga gjyqtari.

Nga analiza financiare e kryer në KPK, Musta ka rezultuar në pamundësi financiare për krijimin e kursimeve në fund të vitit 2009, pasi është konstatuar balancë negative fondesh në shumën 1.4 milionë lekë. Ndërsa për apartamentin e blerë në 2010-ën është konstatuar pamundësi financiare në vlerën rreth 1.8 milionë lekë.

Sipas KPK, subjekti ka deklaruar se nga shtatori i vitit 2007 deri në 2010-ën kur është formalizuar kontrata e shitblerjes së apartamentit, ka jetuar në këtë banesë pa kundërshpërblim. Ai ka shpjeguar se shitësi i apartamentit është kushëri i gradës së dytë me bashkëshorten dhe se janë dakordësuar për të jetuar aty pa kundërshpërblim.

cna lajme vetting

Në seancë u relatua se kushëriri i bashkëshortes së subjektit, E.L. ka deklaruar se e ka marrë hua të gjithë vlerën 3.5 milionë lekë që ka shërbyer për blerjen e apartamentit nga vjehrri i gjyqtarit Musta. Ai ka sqaruar se e ka shlyer huanë kur Musta e ka blerë apartamentin dhe i ka paguar vlerën 3 milionë lekë, si dhe duke shtuar shumën 500 mijë lekë nga të adhurat nga aktivitetit privat. Hamitaj tha se nuk është provuar që huadhënësi i E.L. të ketë pasur mundësi me burime të ligjshme për shumën 3.5 milionë lekë.

“Ka mungesë logjike ekonomike nga ana e E.L, i cili e ushtronte aktivitetin në Kavajë dhe nuk ka pasur asnjë pikë të biznesit të tij në qytetin e Elbasanit. Për më tepër, E.L. nuk ka përdorur burime të tijat për blerjen e pasurisë, por e gjithë shuma ka qenë hua,” pohoi Hamitaj.

Ai shtoi se nuk është provuar marrja dhe kthimi i huasë 3.5 milionë lekë; se apartamenti rezulton të jetë përdorur nga subjekti për 3 vjet pa paguar qira; dhe se është shitur 500 mijë lekë më lirë. “Duket jo bindëse që këto veprime të jenë kryer nga një biznesmen. Si rrjedhojë ngrihen dyshime për veprime fiktive,” pohoi Hamitaj.

Trupi gjykues ka verifikuar mundësinë e vjehrrit të subjektit për blerjen e apartamentit në Elbasan, prej nga ka rezultuar se ai kishe blerë dhe një apartament tjetër në vitin 1999 në Tiranë, ku ka jetuar edhe familja e subjektit. Megjithëse ai ka shitur një apartament në Lushnjë në shumën 1 milion e 350 mijë lekë, nga analiza financiare për periudhën 1999-2002 ka rezultuar me balancë negative në shumën 2.9 milionë lekë për pagesat e kryera për apartamentin në Elbasan në vitin 2002.

“Ka dyshime se kjo pasuri është fshehur pas kontratave fiktive, pasi subjekti nuk ka pasur burime financiare të ligjshme në vitin 2002 dhe në vitin 2006 kur janë kryer dy blerjet e mëparshme të këtij apartamenti,” theksoi Hamitaj.

Ndërkohë nuk janë gjetur probleme për blerjen e një automjeti tip Benz në vitin 2010.

Nga analiza e përgjithshme financiare për periudhën 2003-2016 ka rezultuar pamundësi financiare në shumën totale 4 milionë lekë.

Gjyqtari Musta tha se u qëndronte parashtrimeve me shkrim të depozituara për pasurinë dhe kërkoi që gjendja cash të konsiderohej sipas përllogaritjes së tij.

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK ka konstatuar papërshtashmërinë e gjyqtarit Musta për të vazhduar detyrën që në raportin e parë të vitit 2017. Sipas Hamitajt, edhe në raportin e përditësuar, DSIK ka përfshirë informacion shtesë që ngrenë dyshime për përfshirjen e subjektit në korrupsion pasiv, veprime të kundërligjshme dhe shpërdorim detyre.

Relatori sqaroi se Komisioni ka analizuar disa materiale dhe informacione të klasifikuara dhe ka analizuar 8 dosje ku janë konstatuar disa rrethana që në dinamikën e tyre konfirmojnë informacionet e DSIK.

“Ose të paktën nuk përjashtojnë favorizimin e personave të caktuar që kanë përfituar dënime më të buta për rrethana të ngjashme të gjykuara nga vetë subjekti,” tha Hamitaj.

Gjyqtari Musta u mbrojt për figurën duke sjellë në vëmendje se shtete si Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin pajisur me vizë në të kaluarën. “Po të kisha pasur probleme nuk do më kishin lënë të hyja,” tha Musta dhe theksoi se nuk ishte dakord me raportin e DSIK-së.

LEXO EDHE:  KPA vihet në lëvizje për rastin e Zaganjorit/ Kush vendos për fatin e kreut të Gjykatës së Lartë

Ai shpjegoi se ka qenë edhe anëtar i Komisionit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe se nuk kishte pasur asnjë problem. “Në asnjë periudhë nuk më është vënë në dijeni që të kem kontakte të papërshtatshme. Nuk kam qenë nën ndikikmin e krimit të organizuar dhe duhet të konsiderohem i besueshëm për figurën,” pohoi Musta.

Ai këmbënguli se nuk kishte pasur favorizime të të proceduarve, por vetëm vlerësim të provave dhe zbatim të praktikave gjyqësore, si të Gjykatës së Lartë, ashtu dhe asaj Kushtetuese.

Me kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë, ish-KLD ka regjistruar në vitin 2012 procedim disiplinor ndaj gjyqtarit Musta, kur edhe i është dhënë vërejtje me paralajmërim për largim nga detyra, për shkak të zvarritjeve të proceseve gjyqësore nga ana e tij. Hamitaj tha se subjekti e ka ankimuar dhe aktualisht çështja gjendet e rekursuar në Gjykatën e Lartë.

Ashtu si ish-KLD dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ka konstatuar probleme. “Subjekti ka treguar pamjaftueshmëri profesionale duke dhënë vendime në kundërshtim me ligjin; duke sjellë pasoja të rënda dhe duke cënuar besimin e publikut. Vendimet e subjektit cënojnë rëndë figurën e gjyqtarit”, relatoi Hamitaj konstatimet e KLGJ-së.

Ai shtoi se janë konstatuar moskryerje të veprimeve që subjekti ka qenë i detyruar ti kryente dhe se kjo ka sjellë favorizimin e të pandehurve.

Hamitaj renditi disa çështje të gjykara nga subjekti i rivlerësimit. Për një çështje ndaj shtetasit S.Ç., ai shpjegoi se Musta ka shkelur disa nene të Kodit të Procedurës Penale.

“Veprimet dhe mosveprime duket se janë kryer me dashje, pasi rrethanat kanë qenë shumë të qarta, por me dashje nuk janë kryer,” pohoi Hamitaj dhe e cilësoi këtë situatë si diskretitim të rëndë të figurës së gjyqtarit.

Në vijim të relatimit, Hamitaj shpjegoi se ndaj S.Ç. dhe dy të pandehur të tjerë për vrasje me paramendim, prokurori ka kërkuar në vitin 2008 deklarimin fajtor dhe dënimin e tyre, por trupi gjykues ku bënte pjesë dhe subjekti i ka shpallur të pafajshëm. Apeli e ka prishur këtë vendim, por pas rekursimit në Gjykatën e Lartë, kjo e fundit e ka rikthyer për shqyrtim në Apel.

Apeli në këtë gjykim i ka dhënë të drejtë shkallës së parë duke i shpallur të pafajshëm të pandehurit, por vendimi është rekursuar nga prokuroria. Gjykata e Lartë nuk e ka pranuar rekursin e prokurorisë duke lënë në fuqi pafajësinë.

Duke iu referuar ndryshimit të vendimit për pafajësinë e të pandehurit S.Ç të akuzuar “për vrasje me paramendin” nga Apeli Durrës, ai tha se në atë kohë kishte pasur presion ndaj gjykatës me mitingje politike dhe prandaj ishte prishur vendimi. Ai shtoi se vendimarrja e tij ishte lënë në fuqi nga një trupë tjetër e Apelit dhe nga Gjykata e Lartë që ka refuzuar rekursin.

Sipas Hamitajt, ish-KLD ka marrë vendim tjetër duke vendosur shkarkimin nga detyra të Mustës, por gjykatat e kanë rrëzuar dhe subjekti ka vazhduar detyrën.

Megjithëse SPAK ka informuar se ndaj subjektit nuk është regjistruar ndonjë procedim penal, ka sqaruar se ai është përmendur gjatë hetimit të një çështje të vitit 2019 dhe se procedimi është ende i regjistruar pa emër konkret. Më herët është vendosur mosfillim hetimi për një kallëzim të kryer në ish-Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe për pesë kallëzime në Prokurorinë e Tiranës.

Hamitaj evidentoi edhe disa çështje të gjykuara nga subjekti në Gjykatën e Elbasanit. Sipas relatorit, në një rast Musta ka qenë pjesë e trupit gjykues megjithëse ka pasur pengesë ligjore.

Në një çështje, të shqyrtuar nga një trup gjykues ku bënte pjesë edhe Musta, është pranuar kërkesa e prokurorisë për ndryshimin e akuzës për një të pandehur, nga “trafikim i të miturve” në “kalim i paligjshëm i kufirit”. “Nuk është kryer analizë e qartë ligjore se si është vedosur ndryshimi i akuzës, si dhe nuk është kryer as dëgjesa e dëshmitarëve”, tha Hamitaj.

Ndaj gjyqtarit Musta janë depozituar 31 denoncime nga publiku. Sipas KPK, janë konstatuar probleme në disa prej çështjeve të denoncuara, për të cilat subjekti ka dhënë shpjegime.

Subjekti kundërshtoi edhe konstatimet për profesionalizmin. “Të njëjtat vendimarrje do merrja dhe sot për këto dosje,” tha Musta.

Ai i cilësoi si të qëllimshme pocedimet disiplinore të kryera nga ish-KLD. Për një prej procedimeve ai pretendoi se raporti ishte hartuar nga një avokat që më pas ishte emëruar drejtor në Inspektoriat.

“Presidenti merrej me emrin tim kur bënte mbledhje. Edhe sot nuk e di se çfarë kanë pasur me mua”, pohoi Musta dhe sqaroi se nuk kishte pasur vendim shkarkimi të ish-KLD-së për të. Ai kërkoi që në vlerësimin e profesionalizimit të konsiderohej edhe ngarkesa e madhe.

“KLD i ka bërë me dashje të gjitha. Për kokë të çunit, s’i di shkaqet pse e filluan atë procedim”, tha gjyqtari Musta.

Në fund të seancës dëgjimore, gjyqtari Musta pretendoi se kishte pasur burime të ligjshme financiare për krijimin e pasurive, se nuk kishte qenë ndonjëherë nën ndikimin e krimit dhe se kishte pasur këmbëngulje dhe guxim në kryerjen e detyrës./Birn

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *

Aktualitet

Gjobiti si shpifëse deputeten e Ramës/ A do të “hakmerret” Vettingu për gjyqtarin e “listës së zezë”

Publikuar

-

Nga

cna news, cna lajme, lajme cna, lajme flash cna, cna.al, cna lajme politike, cna kronike, cna lajme bote, cna show

Engert Pëllumbi, gjyqtar në Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, do të dalë para Vettingut me datë 5 Tetor 2021.

Javën që vjen Pëllumbi do të njihet me gjetjet e Komisionit të Pavarut të Kualifikimit nga trupi gjykues Pamela Qirko, Brunilda Bekteshi dhe Roland Ilia.

Pas më shumë se një viti e gjysëm hetimet në të tria kriterët, KPK, pritet të thotë fjalën e fundit për gjyqtarin e Fierit.

Kush është gjyqtari Engert Pëllumbi?

Gjyqtari Engert Pëllumbi nuk është emër i panjohur për opinionin publik,  pasi në vitin 2011, gjobiti për shpifje, deputeten e Partisë Socialiste Ermonela Felaj.
10 milionë lekë ishte vendimi që mori gjyqtari Pëllumbi, si dënim ndaj deputetes socialiste Felaj, më qëllim që të dëmshpërblejë kompaninë “Ferar” për dëmin që i ka shkaktuar për deklaratat e saj në një konferencën për shtyp para selisë së PS-së.

Deputetja Ermonela Felaj në  Janar 2011  lëshoi akuza ndaj ish-ministrit Genc Ruli dhe kësaj kompanie, por që gjykata i cilësoi si shpifje, duke dhënë edhe një leksion politikanëve shqiptarë për deklaratat e tyre, shpeshherë të pafre.

Gjykata çmoi se deklaratat e deputetes së PS-së përbëjnë shkelje të ligjit dhe për këtë ka vendosur ta dënojë atë duke e detyruar të dëmshpërblejë kompaninë “Ferar” për dëmin që i ka shkaktuar.

Gjykata vlerëson se mjeti i përdorur nga pala e paditur paraqet një rrezikshmëri të lartë për dëmin që mund t’i bëhet palës paditëse, duke qenë se mjetet audiovizive e paraqesin mesazhin në mënyrë më të drejtpërdrejtë, më lehtësisht të perceptueshëm dhe ndiqen nga një publik i madh. Në këto kushte, gjykata arrin në përfundimin se deklarata është bërë me dashje dhe ka për qëllim diskreditimin e palës paditëse në sy të opinionit publik. Kjo tregon një rrezikshmëri të lartë dhe njëkohësisht një dëm të madh që mund t’i jetë shkaktuar potencialisht palës paditëse”, thuhet në vendimin e Gjykatës së Tiranës, me gjyqtar Engert Pëllumbi, dhënë në datën 24 maj 2011.

LEXO EDHE:  U denoncua për hetimin e shpërthimit me tritol/ Prokurori në “kaos” me shtëpitë

LEXO EDHE:  Apelimi i vendimeve të Vettingut/ Ja 3 mundësitë e Kolegjit

“Pala e paditur është deputete dhe paga e saj është në majën e piramidës shtetërore të pagave”, thotë gjykata në vlerësimin e gjendjes ekonomike të deputetes për të paguar dëmin e shkaktuar. Gjyqtari ka çmuar se e drejta për të mbrojtur dinjitetin qëndron mbi këto aspekte. Gjithashtu, edhe Kushtetuta jonë i jep imunitet deputetëve për fjalën e thënë në sallën e Kuvendit, por edhe këtu, jo në rastin e shpifjes.

Gjyqtari i “ listës së zezë” të Tahirit

Por, i njëjti gjyqtar është kontestuar nga ish- Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, për shkelje të ligjit, pasi për një person të dyshuar për vrasje e ka lënë me masën « detyrim paraqitje ».Ngjarja ka lidhje me ndalimin e shtetasit H. Meçanaj, nga Policia e Shtetit me datë 04.03.2013, i akuzuar për veprën penale “vrasje nga pakujdesia” parashikuar nga neni 85 i Kodit Penal, pasi dyshohej se kishte vrarë nga pakujdesia shtetasin M. Lulaj me banim në Hambaraj, Fier. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier ka kërkuar masën e sigurimit “Arrest në Burg”. Ndërsa, Gjykata e shkallës së parë Fier me vendim Nr. 256 datë 08.03.2014 të gjyqtarit Engert Pëllumbi ka vendosur masën e sigurisë, “Detyrim i paraqitjes tek oficeri i policisë gjyqësore”.

Sa i përket pasurisë, ai përfiton të ardhura si gjyqtar apo më vonë edhe ndihmës-magjistrat në Gjykatën e Lartë, si, mësimdhënës pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, si lehtësues në programin e trajnimeve nga Shkolla e Magjistraturës apo dhe si ekspert.

Pra, gjithë këto detyra i ushtronte në një kohë që gjykatat po zbrazeshin nga Vettingu.

Gjithashtu të ardhura ka përfituar edhe nga trajnime të ndryshme jashtë vendit.

Në vitin 2017, gjyqtari Pëllumbi ka arritur të depërtojë në Gjykatën e Lartë si ndihmës-mgjistrat./CNA.al

Gjobiti deputeten e Ramës për shpifje/ Gjyqtari që liroi të dyshuarin për vrasje, në Gjykatën e Lartë

 

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Gjyqtari që futi në “sherr” Komisionerët Publikë/ Përplasja mes Dariel Sinës dhe Florjan Ballhysës në KPA

Publikuar

-

Nga

Ditën e enjte, më datë 30.09.2021, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.53/2020 datë 24.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 286, datë 04.08.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Genti Shala.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga kryesues Sokol Çomo, relatore Ina Rama dhe anëtarë  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz.

Gjyqtari i Apelit përfundoj në shkallën e dytë të Vettingut, pas rekomandimit të ONM.

Kujtojmë se rekomandimi i ONM ndau edhe Komisionerët publikë.

Komisioneri Publik,   Darjel Sina kundërshtoi si të pambështetur në prova rekomandimin e ONM për apelimin për  gjyqtarin e Apelit të Tiranës, Genti Shala.

                                    Genti Shala

Në këto rrethana, çështja u ankimua më pas në Kolegj nga kolegu i tij , Florian Ballhysa.

.Në qëndrimin e tij, Ballhysa bazohej tërësisht në rekomandimin e ONM-së dhe i kërkon Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që të rihetojë gjyqtarin Shala, përfshi denoncimin anonim dhe një kontratë huaje të vitit 2015, që rezulton e pahetuar nga KPK.

Në këtë pikë Dariel Sina , shprehej se kishte bindje të brendshme se kontrata e huasë nuk e ndryshonte gjendjen financiare të Shalës dhe se diferencat negative në vite ishin jo serioze, ndërsa Ballhysa ka kërkuar që Kolegji t’i rishqyrtojë ato.Komisioneri Publik vlerëson se ky denoncim duhet shqyrtuar gjatë procedurës gjyqësore në Kolegj, pasi pretendohet për pasuri të padeklaruar, të fshehur të subjektit të rivlerësimit, që për shkak të momentit të paraqitjes së denoncimit, nuk ka qenë i mundur të hetohej”, shprehej Ballhysa në lidhje me një denoncim që kishte mbërritur në ONM për gjyqtarin Genti Shala.

LEXO EDHE:  U denoncua për hetimin e shpërthimit me tritol/ Prokurori në “kaos” me shtëpitë

LEXO EDHE:  Vettingu ndalet në gusht/ Gjyqtarët shijojnë të qetë pushimet

Sipas Ballhysës kishte disa elemente që ishin të pahetuara në çështjen në fjalë.

Komisioneri Publik vlerëson se nevoja për një hetim të mëtejshëm në drejtim të këtyre elementeve, përkatësisht: (i) një denoncimi të ardhur në adresë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, në datën 10.11.2020, në lidhje me pronësinë e subjektit të rivlerësimit në një shoqëri ndërtuese dhe (ii) një kontratë huaje të vitit 2015, pasqyruar në regjistrin noterial, administruar nga Ministria e Drejtësisë, mbetet për t’u paraqitur për shqyrtim, juridiksionit kontrollues/rivlerësues të Kolegjit,” shprehej Ballhysa në ankimin dorëzuar pranë KPA.

Shala liroi “mikun” e Shullazit

Risjellim në vëmendje se gjyqtari i Apelit, Genti Shala ka qenë pjesë e trupës gjykuese, e cila në vitin 2019, liroi nga burgu, anëtarin e bandës së Shullazit, Gjergji Cukali.

Pas katër muajsh hetimesh u desh vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranës për të lënë të lirë Cukalin, i cili ishte arrestuar si personi i dyshuar për vrasjen e ish-policit Arben Bilali.

Gjykata e Shkallës së parë, pati dhënë masën “arrest me burg”, por Apeli e zëvendësoi me masën “detyrim paraqitje”.

Lirimi i Cukalit nga Apeli ngriti në atë kohë një sërë dyshimesh, pasi Gjyka e Lartë nuk funksiononte.

Kujtojmë, gjithashtu se Shala, në vitin 2007 është zgjedhur edhe anëtar i Komisionit të Zgjedhjeve./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Kushtetuta ndalon riemërimin e anëtarëve të KPK/ Zgjatja e mandatit është mashtrim

Publikuar

-

Nga

Në fund të vitit 2015, Parlamenti i Shqipërisë, që në atë kohë po shqyrtonte paketën e reformës në drejtësi, ju drejtua Komisionit të Venecias për Opinion mbi draft-ligjin më të rëndësishëm, atë të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve (Veting). Në Mars 2016, ekspertët e Komisionit të Venecias i përgjigjen Kuvendit.

Venecia  në atë përgjigje shpreh dakordësinë për miratimin e ligjit të Vetingut për gjyqtarët e prokurorët, por e konsideron atë si “një masë e jashtëzakonshme për situatë të jashtëzakonshme” me korrupsionin.

Por, megjithë dakordësinë “Venecia” ishte e qartë, kur analizoi se “masat e jashtëzakonshme nuk mund të vazhdojnë gjatë”. Venecia shprehet e qartë për një mandat të kufizuar i anëtarëve të trupave të Vetingut.

Në pikën 54 të Opinionit të Venecias, ekspertët e Venezias theksojnë: “Sipas Projekt -Amendamenteve të rishikuara, mandati i anëtarëve të Komisioneve të Pavarura të Kualifikimit (KPK) dhe gjyqtarëve të Dhomës së Kualifikimit të Specializuar (KPA), përgjegjës për procesin e verifikimit do të jetë 9 vjet,pa të drejta e riemërimit…

Kjo kohëzgjatje është shumë e gjatë. …

Strukturat e verifikimit nuk duhet të zëvendësojnë organet e zakonshme kushtetuese, të tilla si KLGJ ose KLP; ato mund të bashkëjetojnë me ta për ca kohë, por nuk duhet të kthehen në mekanizma paralel kuazi-permanent”.

Më tej, në pikën 56 të Opinionit të Marsit 2016, Komisioni i Venecias shprehet: “Do të ishte e pranueshme që të vendoset një afat kohor fiks prej 3-5 vite për ekzistencën e KPK-së dhe Komisionerëve Publikë. …Pas përfundimit të mandatit të organeve të verifikimit, institucionet e zakonshme dhe gjykatat mund të marrin përsipër çdo funksion të mbetur për të vendosur mbi procedurat e verifikimit, të cilat nuk do të jenë përfunduar”.

LEXO EDHE:  Makinë dhuratë dhe pa shtëpi/ Pasuria e prokurorit kollovar

LEXO EDHE:  Makinë dhuratë dhe pa shtëpi/ Pasuria e prokurorit kollovar

Ky qëndrim riktheksohet edhe në Konkluzionet përfubdimtare të Opinionit të Komisionit të Venecias: “Mandati i organeve të verifikimit (KPK dhe Komisionerët Publikë) duhet të reduktohet ndjeshëm në kohë..”, thuhet në një prej pikave kyçe të Opinionit të miratuar në Mars 2016. Meqë KLGJ dhe KLP janë organe të dala nga e njëjta reformë atëherë është e pakuptueshme se pse Rama-Basha hezitojne që të dorëzojnë procesin e rivlerësimit tek KLGJ dhe KLP.

Në teori këto struktura kanë në përbërje magjistratë që kanë kaluar vetingun, pra janë të përbëra nga profesionistët më të kualifikuar të fushës së drejtësisë, më të kualifikuar sigurisht nga anëtarët e KPK. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në 4 vitet e ekzistencës së tij, ka shqyrtuar më pak se gjysmën e trupës prej 800 gjyqtarë/prokurorë, që ishin në detyrë në fillim të procesit të rivlerësimit.

A mos po na thonë që duhet dyfishuar mandati i anëtarëve aktualë të KPK?

Por nëse Kushtetuta ndalon ripërsëritjen e mandatit, zgjatja çfarë është? Nëse për 4 vjet u vetuan vetëm gjysma, kjo do të thotë që KPK i duhen të paktën edhe 4 vjet të tjera që të përmbyllë procesin.

Kur Kushtetuta ndalon shprehimisht riemërimin, ka ndaluar sigurisht edhe çdo zgjatje mandati. Ndryshe me të njwjtën logjikë mund të zgjatet mandati i çdo trupe afati i të cilës buron nga Kushtetuta. Edhe i Kuvendit. Pyeteni Venecian nëse doni edhe për këtë./CNA.al

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: