Connect with Us

KPK: Shpërfillja ndaj jetëve njerëzore nuk përputhet me rolin e prokurorit

Vetingu

KPK: Shpërfillja ndaj jetëve njerëzore nuk përputhet me rolin e prokurorit

Publikuar

-

Sipas KPK-së prokurori Agim Dalipaj ka cënuar besimin e publikut tek drejtësia pasi nuk ka hetuar disa aksidente në punë me raste humbje jete – duke përjashtuar nga përgjegjësia të punëdhënsat dhe dule ngarkuar me faj e viktimat.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK vendosi më 17 qershor 2021 të shkarkojë nga detyra prokurorin e Lezhës, Agim Dalipaj pasi u konkludua i papërshtatshëm për profesionalizmin dhe se kishte bërë deklarim të pamjaftueshëm për kontrollin e pasurisë.

Në vendimin e arsyetuar të Komisionit evidentohen disa çështje të aksidenteve të punë, edhe me pasojë humbje jete, që janë pushuar nga prokurori Dalipaj pa kryer veprimet e nevojshme hetimore dhe duke fajësuar viktimat.

Për pasurinë konstatohet mungesë burimesh të ligjshme dhe deklarim i pamjaftueshëm, si dhe gjendje në konflikt interesi në hetimin dhe pushimin e një çështje ndaj një ndërtuesi, nga i cili ka deklaruar se ka blerë një apartament, por pa arritur të vërtetojë pagesat.  Ndërkohë, Dalipaj është vlerësuar pozitivisht për pastërtinë e figurës.

Agim Dalipaj e ka filluar karrierën në vitin 1992 dhe ka punuar në prokurorinë e Tropojës dhe të Lezhës.

Model pune i dobët

Ndryshe nga Prokuroria e Përgjithshme që e ka vlerësuar Dalipajn “mirë” për vitin 2014 dhe “shumë mirë” për vitet 2015 dhe 2016, Komisioni konkludon se ai është i papërshtatshëm për vazhdimin e detyrës.

Në vendimin e Komisionit analizohen disa çështje të hetuara nga prokurori Dalipaj për veprën penale “Shkelja e rregullave në punë”, ku në disa raste ka vendosur mosfillim procedimi ose pushim, pa kryer hetime ose pa hetime të plota. Ka qenë verifikimi i dosjeve të shortuara prej nga është identifikuar se ai nuk kryer hetime për zbardhjen e rrethanave të vdekjes së një punëtori teksa ushtronte detyrën, që ka nxitur Komisionin të kryejë verifikime të mëtejshme.

KPK u ka kërkuar prokurorive të Lezhës dhe Tropojës ku ai ka ushtruar detyrën, që të vendosnin në dispozicion të gjitha dosjet e hetuara nga subjekti lidhur me këtë veprër penale, prej nga është konstatuar se Dalipaj i ka pushuar ose mosfilluar procedimet duke përjashtuar punëdhënësit nga përgjegjësia penale dhe duke i’ua kaluar atë viktimave ose duke i cilësuar si raste fatkeqe.

“Rezulton se subjekti i rivlerësimit, në cilësinë e prokurorit që ka hetuar këto dosje, në disa raste ka interpretuar gabim ligjin dhe gjithashtu vendimet e marra prej tij nuk janë arsyetuar plotësisht, sipas kërkesave të Kodit të Procedurës Penale”, konstaton KPK.

Sipas trupit gjykues, hetimi i rasteve që kanë të bëjnë me humbjen e jetës ose dëmtimin e rëndë të punonjësit nuk është i plotë, si dhe nuk rezultojnë përpjekje serioze nga prokurori Dlipaj për të zbuluar se çfarë ka ndodhur.

“Në fakt konstatohet se është mbërritur në përfundime të nxituara, të bazuara në akte të cekëta ekspertize teknike, që nuk mbështeten në prova për të mos filluar ose mbyllur hetimet dhe që kanë shërbyer si bazë e vendimeve të tij të arsyetuara në kundërshtim me ligjin”, argumenton Komisioni dhe shton se këto fakte tregojnë mungesën e kapaciteteve dhe aftësive të Dalipajt në aspektin e njohurive ligjore dhe arsyetimit ligjor.

Komisioni vëren se, në vend që Dalipaj të ndërmarrte veprime dhe për të pasur një rol aktiv në zbulimin e së vërtetës dhe detyrimin për të respektuar, mbrojtur dhe mbështetur dinjitetin njerëzor dhe të drejtat e njeriut, ka shfaqur neglizhencë e vazhdueshme në një seri të qartë dhe të vazhdueshme vendimesh.

“Një shpërfillje e tillë dhe neglizhim ndaj humbjes së jetëve njerëzore, nuk përputhet me rolin e prokurorit”, konstaton Komisioni.

Trupi gjykues vlerëson se subjekti i rivlerësimit përbën një model pune aq të dobët, saqë rrezikon ose shkel të drejtat e qytetarëve dhe se dështon së kryeri detyrën e tij për të respektuar, mbrojtur dhe mbështetur dinjitetin njerëzor dhe të drejtat e njeriut.

Gjithashtu, probleme janë gjetur në tre dosjet e përzgjedhura nga subjekti dhe në disa prej 14 denoncimeve nga publiku, nga ka rezultuar se Dalipaj nuk ka kryer veprime hetimore të plota, edhe kur janë urdhëruar nga gjykata.

Sipas Komisionit, të gjitha të metat e konstatuara në vlerësimin profesional cënojnë besimin e publikut tek një magjistrat.

Mungesë burimesh dhe konflikti interesi

ILDKPKI ka konstatuar fshehje në deklaratat periodike të një apartamenti me sipërfaqe 53 m2 në qytetin e Shëngjinit me vlerë 21 mijë 500 euro; deklarim të rremë dhe mungesë e burimeve të ligjshme financiare për blerjen e kësaj pasurie; si dhe paqartësi të përfshirjes së bashkëshortes së subjektit në procedurat e legalizimit. Kjo, pasi në prill të vitit 2014 bashkëshortja e Dalipajt ka kërkuar të bëhet pjesë e procesit të legalizimit të objektit pa leje të ndërtuar nga shoqëria e adminsirtuar nga L.Rr, ku gjendej edhe ky apartament i ndërtuar në vitin 2002.

LEXO EDHE:  Seanca e jashtëzakonshme/3 emrat e LSI për komisionet Ad Hoc

Nga hetimi administrativ i KPK-së, është konkluduar se prokurori Dalipaj nuk ka deklaruar saktë burimet që kanë shërbyer për këtë apartament. Këtë pronë Dalipaj e ka deklaruar për herë të parë në vitin 2009 dhe si burim ka shënuar kursimet e tij dhe të bashkëshortes. Ai ka deklaruar vlerën e plotë të çmimit në shumën 21 mijë euro dhe nuk ka shënuar se i ka likuiduar shoqërisë së ndërtimit shumën 1.6 milionë lekë dhe detyrimin 600 mijë lekë të tjerë, ashtu si ka pretenduar më vonë.

Ndërkohë, nga verifikimi i deklarimeve periodike rezulton se subjekti nuk ka deklaruar kursime cash ndër vite, si dhe nuk ka pasqyruar ndonjë pagesë në favor të shoqërisë “B. I” sh.p.k. Gjithashtu, ai nuk e ka deklaruar këtë pasuri në periudhën 2006 – 2009, kur ishte nënshkruar kontrata e sipërmarrjes.

Gjatë procesit të rivlerësimit, Dalipaj ka ndryshuar qëndrim lidhur me burimin duke u shprehur se pjesa e paguar për apartamentin ka qenë shuma që bashkëshortja u ka dhënë hua ndërtuesit dhe bashkëshortes së tij deri në vitin 2003, sa herë që atyre u është dashur të kryenin veprime financiare, pasi kishin njohje miqësore midis tyre.

Komisioni konstaton se subjekti nuk ka depozituar asnjë dokumentacion provues për të provuar dhënien e shumave hua, por edhe konvertimin e tyre në vlerë apartamenti.

Nisur nga këto gjetje, KPK e ka kryer analizën vetëm për të ardhurat e vitit 2006 kur është lidhur kontrata e sipërmarrjes dhe pasi nuk është provuar detyrimi në shumën 600 mijë lekë i pretenduar si i pashlyer, është konsideruar si shpenzim e gjithë vlera e çmimit të apartamentit 21 mijë euro. Në përfundim të analizës financiare ka rezultuar pamjaftueshmëri financiare në shumën 2.3 milionë lekë për kryerjen e këtij investimi.

Komisioni ka konkluduar se Dalipaj është gjendur në kushte konflikti interesi në hetimin e një çështje në ngarkim të shitësit të apartamentit. Në funksion të verifikimeve të KPK-së, fillimisht Prokuroria Lezhë ka dërguar informacion të cunguar duke përfshirë të dhëna për çështjet e hetuara nga Dalipaj vetëm për periudhën 2011-2021, ku sqaronte se gjatë këtyre viteve subjekti nuk kishte hetuar ndonjë çështje për shitësin e apartamentit, shtetasin L.Rr..

Pasi përgjigja ishte e paplotë, Komisioni i ka kërkuar sërish informacion Prokurorisë së Lezhës, e cila këtë herë ka informuar se Dalipaj ka hetuar në vitin 2003 një çështje me të pandehur L.Rr dhe se ka vendosur pushimin e saj.

Dalipaj ka deklaruar gjatë hetimit administrativ se me ndërtuesin L.Rr kishin lidhje shoqërore, se në vitin 2002 kishte porositur apartamentin në objektin që ai kishte filluar të ndërtonte, si dhe se i ka dhënë hua në disa raste deri në vitin 2003.

Komisioni konstaton se subjekti ka qenë në kushtet e konfliktit të interesit në momentin që ka hetuar procedimin në ngarkim të z. L. Rr, pasi ka pasur marrëdhënie shoqërore me të, si dhe pretendon se i ka dhënë hua këtij shtetasi.

“Si rrjedhojë e rezultateve të mësipërme ngrihen dyshime të arsyeshme se subjekti nuk e ka blerë këtë pasuri (pasi siç rezulton nuk ka pasur të ardhura të mjaftueshme të ligjshme për blerjen e saj), por e ka përfituar nga z. L.Rr në kushtet e konfliktit të interesit”, konstaton Komisioni.

Komisioni konkludon se subjekti dhe bashkëshortja e tij nuk kanë pasur të ardhura të mjaftueshme të ligjshme edhe për mbulimin e shpenzimeve të mobilimit të një apartamenti me sipërfaqe 89 m2 në Lezhë, të blerë nga Enti Kombëtar i Banesave në korrik të vitit 2012. Nga analiza financiare ka rezultuar balancë negative në shumën 409 mijë lekë për përballimin e shpenzimeve të mobilimit. Gjithashtu janë konstatuar deklarime kontradiktore në lidhje me kohën e fillimit të jetesës në këtë apartament.

Për krijimin e një depozite në shumën 10 milionë lekë me krusimet ndër vite, Komisioni konstaton pamundësi vetëm për shtesat në vitin 2014 në shumën 190 mijë lekë.

Në përfundim, trupi gjykues vlerëson se subjekti i rivlerësimit ka bërë deklarim të pamjaftueshëm për kriterin e kontrollit të pasurisë

“Mënyra e veprimit të subjektit, si për përfitimin e pasurisë në kushtet e konfliktit të interesit, ashtu edhe paaftësia në kryerjen e procedurave hetimore, do të lexohej nga publiku si një sjellje që nuk ngjall besim te sistemi i drejtësisë”, konkludon trupi gjykues i kryesuar Lulzim Hamitaj, me relatore Genta Tafa (Bungo) dhe anëtare Alma Faskajn./BIRN

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Apartamente dhuratë dhe i skeduar nga SHISH për afera/ 6 orët e tensionit për Dritan Ginën

Publikuar

-

Nga

cna lajme vetting

Prokurori i Tiranës Dritan Gina, i akuzuar nga biznesmeni Bujar Zhuri për gjobë-vënie si dhe i skeduar nga SHISH për përfshirje në praktika korruptive, mund të ketë fatin e bashkëshortes së tij, Rovena Gashi, e cila u shkarkua në korrik të 2018 si prokurore pasi bashkë me babanë e saj, nuk justifikonin një pasuri me vlerë rreth 930 mijë USD. Pas dy muajsh përpjekje për të shmangur përballjen me Vetingun me anë të raporteve mjekësore dhe kërkesa për përjashtim të anëtarëve të trupit gjykues, Dritan Gina u paraqit dje në Komisionin e Vetingut, bashkë me avokatin e tij Eno Bushi, për t’u njohur me rezultatet e verifikimit të tij 20-mujor për ligjshmërinë e pasurisë, pastërtinë e figurës dhe aftësinë profesionale.

Gina dhe Bushi kërkuan dhe tentuan edhe një herë për të shtyrë seancën dëgjimore të njohjes me konkluzionet e hetimit, përmes tre kërkesave për kryerjen e një hetimi të ri ndaj tij, duke e konsideruar hetimin aktual të nul, për përjashtimin e kryetares së trupit gjykues Etleda Çiftja dhe përjashtimit të trupit gjykues në bllok.

Teksa trupi gjykues po hynte sërish në një kurth procedural, ndërhyri vëzhguesi ndërkombëtar Ferdinando Buatier, i cili tha se procesi nuk mund të vijohej në këtë mënyrë, duke shtyrë seancat njëra pas tjetrës. Buatier kërkoi të procedohej me leximin e konkluzioneve të dosjeve dhe ashtu u veprua.

Seanca dëgjimore zgjati rreth 6 orë dhe ashtu siç edhe parashikohej u karakterizua nga një klimë tensionuese, ngritje zëri, gjuhë të papërshtatshme dhe akuza. Teksa kundërshtonte procesin dhe rezultatet e hetimit, Gritan Ginës u tërhoq vërejtje nga trupi gjykues që të kishte kujdes me mënyrën e komunikimit.

100 mijë USD ‘tepër’ dhe apartamente dhuratë 

Duke vënë në balancë shpenzimet dhe të ardhurat, Komisioni i Vetingut kishte konstatuar se prokurori Dritan Gina nuk justifikonte rreth 100 mijë USD për vitet 2010-2015.

Komisioni konstatoi si pasuri problematike një apartament me sipërfaqe 121 m2 në Tiranë. Këtë pasuri, Dritan Gina ka deklaruar se ia ka dhuruar vjehrri në vitin 2004. Apartamenti kishte vlerë rreth 34 mijë euro. Por, nga hetimi ka rezultuar se kontrata me shoqërinë ndërtuese ishte nënshkruar nga Dritan Gina dhe bashkëshortja e tij, Rovena Gashi, duke paguar edhe detyrimin monetar. Sipas KPK-së, çifti nuk kishte burime të të ligjshme të ardhurash për të blerë këtë apartament.

Nga ana e tij, Dritan Gina këmbënguli se këtë pasuri ia kishte dhuruar vjehrri atij dhe bashkëshortes së tij Rovena Gashi. “Vjehrri ka deklaruar kalimin e të drejtës reale të pronës në emër të vajzës dhe emrin tim. Me ç’të drejtë është konkluduar se e kam paguar unë? Si ma faturoni mua?”, tha ia. 

Në vitin 2011, prokurori Dritan Gina ka blerë një apartament në Durrës tek “Shkëmbi i Kavajës”, me sipërfaqe 105 m2, me vlerë 88 mijë USD. Nga ky çmim, Gina tha se shitësi i kishte ulur atij 35 mijë euro pasi e kishte shok. Megjithatë, KPK-ja konstatoi se Gina kishte mungesë të ardhurash të ligjshme në vlerën 19 mijë USD për të përballur blerjen e këtij apartamenti. Gina kundërshtoi këtë konkluzion, duke pohuar se ishte i vetmi nga radhët e prokurorëve që kishte deklaruar trajtimin preferencial në blerjen e kësaj pasurie. Gina akuzoi këshilltarët ligjorë dhe ekonomikë të KPK-së se kanë krijuar tymnajë rreth pasurisë së tij.

LEXO EDHE:  “Metën nuk e zë gjumi”/ Rama tregon makthin më të madh të presidentit

LEXO EDHE:  Totozani flet për "Zërin e Amerikës"/Çfarë pritet të ndodhë me Vetting-un (Video)Komisioni i Vetingut konstatoi se Dritan Gina nuk kishte burime të ligjshme të ardhurash as për të justifikuar blerjen e një makine me vlerë 15 mijë euro në vitin 2016. Për këtë konstatim Gina tha se “Makina është blerë ne emër të subjektit Rovena Gashi dhe nga hetimi i Komisionit për atë subjekt nuk janë gjetur probleme. Ç’punë kam unë tani që më dalin probleme?”. 

DSIK: Gina i korruptuar 

Shqiptarja.com ka publikuar më parë një raport të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, drejtuar Komisionit të Vetingut, në të cilin thuhej se Rovena Gashi, është një individ i mundshëm për t’u vënë nën presion nga strukturat kriminale, ndërsa bashkëshorti i saj prokuror, Dritan Gina është implikuar në veprimtari korruptive.

Ky raport prodhoi debate dhe tension dje në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, gjatë seancës dëgjimore. Ashtu si konkluzionet për pasurinë, Gina e konsideroi raportin prodhuar nga Shërbimi Informativ Shtetëror dhe DSIK si dashakeqës. Komisioni i Vetingut nuk ka mbajtur ende një qëndrim përfundimtar për raportin e DSIK. Seanca për Dritan Ginën do të vijojë në datën 25 shtator.

Shtyrja e seancave me manovra 

Prokuroi i Tiranës Dritan Gina arriti të shtynte rreth dy muaj përballjen me Komisionin e Vetingut. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit caktoi fillimisht datën 16 korrik 2021për mbajtjen e seancës dëgjimore me Dritan Ginën, por ky i fundit paraqiti një raport sikur ishte sëmurë.  Në këto rrethana, Komisioni i Vetingut caktoi datën 26 korrik për zhvillimin e seancës dëgjimore. Edhe kjo seancë u anulua dhe u shty në kohë, për shkak të disa kërkesave të prokurori Gina dhe avokati i tij Eno Bushi, për përjashtimin e anëtarëve të trupit gjykues.

Pas një lojë procedurale, Komisioni i Vetingut caktoi datën 3 shtator 2021 për për zhvillimin e seancës dëgjimore. Edhe seanca e 3 shtatorit dështoi, pasi këtë radhë ishe avokati i Ginës, Eno Bushi, i cili paraqiti një raport mjekësor sikur ishte sëmurë. Në këto rrethana, Komisioni i Vetingut caktoi datën 15 shtator 2021 për zhvillimin e seancës dëgjimore.

Dritan Gina është bashkëshorti i Rovena Gashit, ish-drejtuese e Njësisë për Dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme dhe e cilësuar si krahu i djathtë ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla në Prokurorinë e Përgjithshme. Rovena Gashi u shkarkua nga shkalla e parë e Vetingut në korrik të vitit 2018, pasi bashkë me babanë e saj, nuk justifikonin një pasuri me vlerë rreth 93 542 480 lekë ose rreth 930 mijë USD. Vendimi për shkarkimin e saj u la në fuqi nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Në maj të vitit 2018, Dritan Gina dhe bashkëshortja e tij, Rovena Gashi u pezulluan nga detyra nga kryeprokurorja e kohës, Arta Marku, pasi Prokuroria e Durrësit i procedoi ata për veprën penale të fshehjes së pasurisë. Megjithatë, më vonë ky hetim u mbyll pa rezultate./Shqiptarja.com

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Shkarkohet gjyqtarja e Korçës/ Shtëpia me tre kate i kushtoi karrierën

Publikuar

-

Nga

cna lajem vetting

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ka shkarkuar sot nga detyra  gjyqtares së Gjykatës së Korçës, Ariola Kristo.

Gjatë seancës dëgjimore të zhvilluar të mërkurën Komisioni bëri me dije se kishte gjetur gjatë hetimit administrativ një sërë problemesh në pasuritë e gjyqtares së Korçës Ariola Kristo.

Sipas Birn, problemet lidheshin kryesisht me mungesën e burimeve të ligjshme për ndërtimin e një shtëpie 3 kate plus bodrum në qytetin e Korçës në vitet 2006-2008.

LEXO EDHE:  Ish kryeministri zbulon njeriun që në prapaskenë drejton vettingun

LEXO EDHE:  Deklarata “bombë” e gazetarit/ Prokurorët në rrezik për jetënNë seancë u relatua se nga analiza financiare ishte konstatuar balancë negative fondesh ne shumën 6.8 milionë lekë, për kryerjen e investimeve dhe përballimin e shoenzimeve.

Trupi gjykues që kreu procesin e rivlerësimit për Kristob kryesohej nga Lulzim Hamitaj, me relatore Alma Faskaj dhe anëtare Genta Tafa (Bungo)./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu i “pret kokën” drejtuesit të Prokurorisë së Lushnjes  

Publikuar

-

Nga

cna lajme vetting

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar sot, kreun e Prokurorisë së Lushnjës Arben Dyla.

Shkak për shkarkimin e tij është bërë pasuria.

Procesi i rivlerësimi të tij është kryer nga trupa e përbërë nga Brunilda Bekteshi, Suela Zhegu dhe Firdes Shuli.Trupa gjykuese gjatë seancës së kaluar ngriti pikëpyetje të forta në lidhje me pasurinë e kreut të prokurorit.

LEXO EDHE:  Të gjitha faktet/ Ben Blushi, gjobaxhiu që gjuan me Top

LEXO EDHE:  Drejtësia/Vettingu, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe dy pr/ligje për KLGJ dhe KLP miratohen më 11 Gusht

Sipas KPK prokurori ka dhënë 50 mijë euro me interes 2 për qind, një biznesmeni për një periudhë prej 5 vitesh.

Sipas kontratës të lidhur me palëve në vitin 2016, deri në fund të vitit 2021, biznesmenit duhet t’i kthente Dylës shumën prej 110 mijë euro dhe nga ana tjetër si garanci i kishte lënë një apartament./CNA.al

LEXO TE PLOTE