Connect with Us

KPA u nda për shkarkimin e prokurorit Arben Pasho

Vetingu

KPA u nda për shkarkimin e prokurorit Arben Pasho

Publikuar

-

KPA u nda për shkarkimin e prokurorit Arben Pasho

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u nda në vendimmarrjen e marrë në dhomë këshillimi lidhur me ankimin e kryer nga ish-drejtuesi i Prokurorisë së Gjirokastrës, Arben Pasho kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për shkarkimin e tij nga detyra.

Pasho u vlerësua pozitivisht për figurën nga KPK, ndërkohë që u konstauan pasaktësi në deklarime, mangësi profesionale dhe se në të paktën një rast kishte vepruar në kushtet e konfliktit të interesit, ku në vlerësimin tërësor të tyre u konkludua se kishte cënuar besimin e publikut tek sistemi i drejtësissë dhe më 16 maj 2019 u vendos shkarkimi i tij.

Pasho e ankimoi vendimin e KPK-së duke argumentuar se ka mospërputhje të arsyetimit, pasi në kushtet kur për secilin komponent të vlerësimit nuk u vlerësua se përbën shkak për shkarkim, atëherë dhe tërësia e tyre nuk mund të pasjellë shkarkimin nga detyra.

Anëtarët në shumicë të trupit gjykues të KPA, kryesuesi Ardian Hajdari, relatorja Natasha Mulaj dhe anëtarja Rezarta Schuetz konkludojnë se Pasho e ka cënuar besimin e publikut me veprimet dhe mosveprimet e tij. Mulaj ka dalë me mendim paralel duke ngritur dyshime se një apartament që është blerë prej vjehrrës së subjektit, është financuar prej këtij të fundit, si dhe ngre probleme të tjera për pasurinë dhe profesionalizmin.

Pakica e cilëson vendimin e Komisionit të paqartë dhe me mungesë arsyetimi për shkeljet. Anëtarët në pakicë, Albana Shtylla dhe Sokol Çomo vlerësojnë se shkeljet e konstatuara  nga shumica nuk mund të merren në konsideratë për të konkluduar se subjekti i rivlerësimit ka cenuar besimin e publikut te drejtësia dhe çmojnë se Pasho duhet të konfirmohet në detyrë.

Vlerësimi për profesionalizmin

Nga analizimi i vendimit të KPK, si dhe shkaqeve të ankimit të ngritura nga subjekti i rivlerësimit, trupi gjykues vëren se konkluzioni mbi këtë kriter vlerësimi është mbështetur kryesisht në gjetjet e dy denoncimeve nga publiku, të shtetasit A. S. dhe L. P., si dhe mbi dosjet e procedimeve penale ndaj shtetasit I. M., të kërkuara për vlerësim lidhur me situatën e konfliktit të interesit.

Pasho ka deklaruar një detyrim afatshkurtër ndaj biznesmenit I.M., në shumën 14 mijë euro. Ai ka shpjeguar se kjo vlerë është paguar në gusht të 2016-ës nga llogaria e I.M. në llogarinë e një universiteti në Holandë në favor të djalit të tij.

Ndaj I.M. kanë rezultuar tre kallëzime të regjistruara në Prokurorinë e Gjirokastrës, ku një është hetuar nga Pasho i cili ka disponuar me mosfillim të procesdimit dhe dy të tjerat në vitet 2014 dhe 2015 kur subjekti ishte drejtues dhe vendoste mbi vendimarrjet e kolegëve vartës, janë pushuar.

Bazuar në deklarimet e subjektit gjatë hetimit administrativ në KPK, ku është shprehur se ka udhëtuar në Greqi dhe në Francë me shtetasin I.M., i ftuar nga ky i fundit së bashku me djalin, shumica konstaton se mes tyre ka pasur miqësi të ngushtë dhe se minimalisht duhej që Pasho të kishte dhënë dorëheqjen nga çështjet.

Pakica vlerëson se për të konkluduar nëse Pasho ka qenë në kushtet e konfliktit të interesit në këto tre cështje, vlerësimi duhet bërë bazuar në dispozitat e ligjit “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, në të cilin përcaktohet rrethi i interesave pasurore dhe gjendja e konfliktit të interesit, si dhe në dispozitat e Kodit të Procedurës Penale në të cilat parashikohen kushtet dhe procedurat se si një prokuror duhet ta deklarojë dhe shmangë atë.

Sipas Shtyllës dhe Çomos, nuk provohet që gjatë periudhës maj 2014 – gusht 2015, të ketë ekzistuar një marrëdhënie ndërmjet Pashos dhe z. I. M., që të mund të cilësohej si marrëdhënie miqësie apo interesi e çfarëdolloj forme tjetër. Ata shtojnë se nuk provohet që udhëtimet me I.M. të jenë kryer para vitit 2016 kur është marrë hua për pak kohë shuma 14 mijë euro.

Pakica përfundimisht vlerëson se, përderisa nuk konkludohet për një shkelje etike të subjektit të rivlerësimit Arben Pasho për shkak të konfliktit të interesit, nuk mund të konkludohet edhe për cenim të besimit të publikut te drejtësia.

Për denoncimin e shtetasit A. S., shumica evidenton shkelje të parashikimeve të Kodit të Procedurës Penale lidhur me zëvendësimin e prokurorit të çështjes, pasi ky veprim nuk është formalizuar me urdhër nga Pasho në cilësinë e drejtuesit dhe se nuk ka qenë i nevojshëm.

Pakica vëren se prokurori S.Ç. të cilit i është hequr çështja nuk ka kryer ankim, si dhe ka dhënë pëlqim verbal.

LEXO EDHE:  Faktet/ Ja si u manipulua përkthimi i Kushtetutës që iu dërgua Komisionit të Venecias

“[…]edhe pse nuk plotëson kërkesat e kësaj dispozite në këndvështrimin formal, i ka shërbyer zgjidhjes së drejtë dhe sa më të shpejtë të çështjes, duke plotësuar në këtë mënyrë qëllimin për të cilin publiku drejtohet tek organet e drejtësisë[…]”, arsyetojnë Çomo dhe Shtylla.

Për denoncimin e shtetases L. P., trupi gjykues evidenton shkelje ligjore me mosmarrjen e masave organizative për njoftimin e vendimit të pushimit të çështjes penale brenda afatit ligjor.

Përveç sa kanë arsyetuar dy anëtarët e tjerë në shumicë, relatorja Natasha Mulaj shfaq mendim paralel lidhur me këtë denoncim. Ajo e vlerëson si mungesë serioziteti dhe efikasiteti në ushtrimin e funksionit si drejtues i prokurorisë këshillimin në mënyrë të gabuar të kallëzueses për të riinvestuar prokurorinë për të njëjtën kërkesë dhe mbi të njëjtat fakte, ndërkohë që duhet ta kishte orientuar t’i drejtohej gjykatës.

Mulaj shton se për kriterin e profesionalizmit trupi gjykues duhej të kishte analizuar edhe denoncimin e bërë nga shtetasi K. Ll.. Sipas saj, kryerja e veprimeve hetimore më tepër se një vit e gjysmë, pa marrë vendim për zgjatje afati hetimor në shkelje të procedurave, ka sjellë zvarritje të procesit hetimor dhe se kjo gjetje duhet të ishte përfshirë në arsyetimin e vendimit të shumicës për shkarkimin e Pashos.

Lidhur me vonesën e njoftimit të kallëzuesit L.P., pakica vëren se Pasho ka urdhëruar me vendimin e tij për pushimin e çështjes njohjen e të interesuarve, por sekretaria dhe kancelari nuk kanë zbatuar urdhërimet e dhëna.

Konkluzionet për pasurinë

Ashtu si KPK, shumica konstaton se Pasho ka përdorur një automjet pa e regjistruar në organin kompetent në emrin e tij dhe se ka kryer deklarime kontradiktore lidhur me përdorimin e një shume 1 milion e 483 mijë lekë të tërhequr nga banka në gusht të vitit 2013. Kjo, pasi në vitin 2014 Pasho ka deklaruar se këtë shumë e ka përdorur për blerjen e një autoveture dhe një mjeti lundrues, ndërsa në deklaratën veting dhe gjatë hetimit administrativ në KPK ka pretenduar se është përdorur për pagimin e garancisë së jetesës për djalin.

Gjithashtu, shumica konstaton se Pasho nuk ka deklaruar pjesën takuese në një  apartament në Vlorë të privatizuar nga prindërit e tij në vitin 1993.

Mulaj në mendimin paralel vlerëson se trupi gjykues duhej të kishte marrë në analizë dhe vlerësuar edhe një apartament banimi me sipërfaqe 123,5 m2 të porositur nga vjehrra e subjektit në 2014-ën në Tiranë. Këtë pasuri, vjehrra e Pashos ia ka dhuruar djalit të tij me anë të një testamenti të vitit 2014, ndërkohë që ajo ka ndërruar jetë në 2015-ën dhe nuk dispononte ende certifikatën e pronësisë.

Në analizën e saj, Mulaj Konkludon se prindërit e bashkëshortes së Pashos nuk kanë pasur mundësi për shlyerjen e vlerës së apartamentit dhe ngre dyshime se është një pasuri e financuar nga subjekti i rivlerësimit.

Ndryshe nga shumica që konkludon se Pasho ka bërë deklarim të pasaktë për pasurinë dhe në mënyrë të përsëritur, pakica vlerëson se në vendimin e Komisionit nuk specifikohet se në cilat nga deklarime të subjektit ka pasaktësi në deklaratën veting.

Pakica konstaton se Komisioni në asnjë rast nuk ka konkluduar që subjekti i rivlerësimit gjendet në kushtet e mungesës së burimeve të ligjshme për krijimin e pasurive dhe për kryerjen e shpenzimeve.

Në vlerësimin e pakicës Pasho ka qenë tërësisht i paqartë lidhur me rastet apo shkeljet e konstatuara gjatë kontrollit të kriterit të pasurisë nga Komisioni, për të cilat është konkluduar për cenim të besimit të publikut te drejtësia.

“[…]për rrjedhojë ai ka qenë në pamundësi për t’u mbrojtur dhe kundërshtuar Komisionin për këtë vlerësim nëpërmjet ankimit në Kolegj”, vlerëson pakica dhe vëren se gjykimi në KPA i vënë në lëvizje nga ankimi i subjektit ka shtuar shkelje të reja.

Pakica vë në dyshim ofrimin e një procesi të rregullt ligjor për Pashon edhe në Kolegj. “[…]përcaktimi nga Kolegji i rasteve/shkeljeve që konsiderohen në vlerësimin tërësor të çështjes, pa i dhënë të drejtën subjektit të rivlerësimit Arben Pasho për t’u mbrojtur lidhur me to, rëndon pozitën e subjektit të rivlerësimit në gjykim[…]”, citohet në mendimin e pakicës që konkludon se shkeljet e cituara nga shumica në vendim nuk mund të merren në konsideratë në vlerësimin tërësor të çështjes për të konkluduar se subjekti i rivlerësimit ka cenuar besimin e publikut te drejtësia./birn

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

KPA “rrëzon” KPK/ Rikthen për rivlerësim prokuroren e Korçës

Publikuar

-

Nga

Prokurorja Irma Balli në KPK

Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka rikthyer për rivlerësim në shkallen e pare te Vettingut, prokuroren e Apelit në Korçë, Irma Balli.

Në shkallën e dytë, prokurorja arriti të bindte trupën gjykuese se burimet e pasurisë së saj ishin të ligjshme e për këtë shkak duke kaluar me sukses këtë shtyllë të rivlerësimit, KPA vendosi ta rikthejë dosjen e saj për hetim të mëtejshëm në KPK.

KPA kërkon që prokurorja të rivlerësohet nga KPK, për dy shkallët e Vettingut, integritetin profesional dhe pastërtinë e figurës.

Kujtojmë këtu se në shtator të vitit 2019 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shpalli vendimin për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Irma Balli, prokurore pranë Prokurorisë së Apelit Korçë.

LEXO EDHE:  Amerikanët 3 milionë dollarë për zbatimin e Vetingut dhe hetimet

LEXO EDHE:  Ish-kryeprokurori në arrati/ KPA vendos sot për fatin e Adriatik Llallës

Drejtuesja e Prokurorisë së Apelit Korçë u përball me probleme të shumta të pasurisë gjatë seancës dëgjimore në KPK. Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI ka vlerësuar se Balli ka kryer deklarim të rremë dhe të pasaktë si dhe nuk ka burime të ligjshme për pasurinë e saj.

Ndërsa Irma Balli deklaroi se ishte paragjykuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe e cilësoi vendimin për shkarkimin e saj të paqartë dhe jo profesional.

Ajo pretendoi se e kalon testin e besueshmërisë për pasurinë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Gjyqtari jepte para me fajde/ Vettingu i “pret kokën”

Publikuar

-

Nga

Gjyqtari i Beratit Durim Hasa, është shkarkuar sot nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

I njëjti, rezulton të ketë ndryshuar emrin. Referuar formularit të vetë-dekriminalizimit, ai shkruan, se emri i tij i parë ishte Duçe Hasa dhe se në vitin 1981 e ka ndryshuar në Durim, pra në emrin që ka njihet sot.

Kujtojmë se Durim Hasa është gjyqtari që “rehabilitoi” kryebashkiakun e Poliçanit Adriatik Zotkaj, i cili fillimisht ka garuar për PBDNJ dhe më vonë për Partinë Socialiste.

LEXO EDHE:  “Rehabilitoi” Gjiknurin/ Anëtarja e KLP-së, në hetim

LEXO EDHE:  Ish-kryeprokurori në arrati/ KPA vendos sot për fatin e Adriatik Llallës

Në deklarimin e pasurisë së tij, rezulton se me dy paga, gjyqtari ka shtuar patundshmëritë dhe paguan kreditë para afatit. Një tjetër detaj është se në vitin 2005 ai deklaron se ka dhënë hua me interes, apo fajde siç njihet në gjuhën e përditshme. Por nuk deklaron se sa është shifra, për sa vite dhe sa është interesi në një vit./CNA.al

I hoqi dënimet kryebashkiakut socialist/ Gjyqtari jep para me fajde

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Dy apartamente dhe lidhja me biznesin e kunatit/ Si e justifikoi gjyqtarja  e Apelit, pasurinë

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vendosi më 26 prill të konfirmojë në detyrë gjyqtaren e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, Enkelejda Metaliaj, pasi u bind nga shpjegimet e saj së kishte pasur burime financiare të ligjshme për krijimin e pasurive, për të cilat iu kalua barra e provës.

Gjatë seancës dëgjimore të zhvilluar më 25 mars, Komisioni evidentoi se nga hetimi administrativ paraprak u konstatua mungesë dokumentacioni për të provuar ligjshmërinë e një huaje 35 mijë euro të dhënë nga vëllai i bashkëshortit për blerjen e një apartamenti në Tiranë.

Në vendimin e arsyetuar të KPK-së, konkludohet se gjyqtarja Metaliaj, me shpjegimet, provat dhe interpretimin ligjor, arriti të provojë burimin e ligjshëm të pasurive që zotëron. Për mospërputhjet dhe pasaktësitë në deklarimin e pasurive, trupi gjykues i KPK i kryesuar nga Etleda Çiftja, me relatore Pamela Qirkon dhe anëtar Roland Ilian, çmon se nuk janë të mjaftueshme që të sjellin shkarkimin e subjektit, pasi nuk është konstatuar që të kenë ndikuar në cënimin e burimit të krijimit të pasurive.

Subjekti ka deklaruar blerjen e dy apartamenteve në shtator të vitit 2011 në Tiranë, një me sipërfaqe 96 m2 për çmimin 30 mijë e 720 dollarë dhe tjetrin me sipërfaqe 76 m2 në shumën 24 mijë e 320 dollarë. Subjekti i rivlerësimit ka shpjeguar se këto apartamente ndodhen në të njëjtin kat të të njëjtit pallat dhe se janë të bashkuara.

Komisioni nuk i ka kaluar barrë prove gjyqtares Metaliaj për burimin e krijimit të apartamentit me sipërfaqe 96 m2, pasi konkludon se është është provuar që kjo pasuri të jetë krijuar para lidhjes së martesës nga bashkëshorti i subjektit, i cili edhe ai është subjekt i ligjit të rivlerësimit dhe për të do të kryhet tjetër proces vetingu, nga një tjetër trupë gjykuese.

Komisioni është ndalur gjatë në analizën e burimit të krijimit të apartamentit tjetër bashkëngjitur, me siupërfaqe 76 m2. Si burim financiar për blerjen e kësaj pasurie, Metaliaj ka deklaruar një hua të marrë nga bashkëshorti prej vëllait të tij, në shumën 35 mijë euro.

Komisioni e ka konsideruar vëllanë e bashkëshortit, shtetasin S.M., si person tjetër të lidhur dhe ka analizuar mundësinë e tij financiare për dhënien e huasë në shkurt të vitit 2010.

Nga hetimi ka rezultuar se S.M. është regjistruar si biznes i vogël në janar të 2008-ës në Laç, me aktivitet “punime druri, dyer, dritare, art, dekor”.

Komisioni konstaton se deklarimet e kunatit të subjektit për fitimin neto të përfituar nga ushtrimi i aktivitetit tregtar për vitet 2008 – 2009 nuk mbështetet në dokumentacion justifikues ligjor dhe nuk dokumentohet pagesa e detyrimeve tatimore për qarkullimin e kryer prej tij për fashën mbi 2 milionë lekë.

Gjyqtarja Metaliaj ka pretenduar se kunati, veç të ardhurave të përfituara nga aktiviteti i tij, ka lidhur një kontratë shërbimi në shtator të 2008-ës dhe se vlera e punimeve prej tij ishte në shumën 60 mijë euro.

Ajo ka dorëzuar si provë kontratën e shërbimit dhe dy manadat pagesa, një në shumën 10 mijë euro dhe tjetrën 5 mijë euro dhe ka pretenduar se kunati ka përfituar shumën 59 mijë e 650 euro para dhënies së huasë. Metaliaj ka theksuar se në kontratën e shërbimit ka qenë e përcaktuar se detyrimet tatimore do ti shlyente porositësi.

Në vendim thuhet se Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë nuk ka dhënë informacion nëse kjo shoqëri ka kryer pagesa të tatimit të mbajtur në burim për të ardhura të realizuara nga individë të cilët i kanë ofruar shërbime në atë periudhë.

LEXO EDHE:  Amerikanët 3 milionë dollarë për zbatimin e Vetingut dhe hetimet
LEXO EDHE:  Investime miliona lekë në patundshmëri/ Prokurori i Apelit të Tiranës në luks

Në këto kushte, Komisioni i ka kaluar barrën e provës Metaliajt që të dorëzojë prova të reja dhe shpjegime për të ligjshmërinë e burimeve financiare të kunatit që kanë shërbyer për dhënien e huas në shumën 35 mijë euro në shkurt të vitit 2010.

Pas depozitimit të provave të reja, trupi gjykues vëren se, subjekti i rivlerësimit ka pretenduar qarkullimin e realizuar nga kunati bazuar në dokumentacion provues, prej nga ka rezultuar qarkullim në shumën 4 milionë e 879 mijë lekë për vitin 2008 dhe 1 milion lekë për 2009-ën.

Bazuar në legjislacionin tatimor, KPK vlerëson se S.M., për vitin 2008 kur ka realizuar qarkullim mbi 2 milionë lekë, ka pasur detyrimin për të dorëzuar në drejtorinë rajonale tatimore përkatëse deklaratën e të ardhurave për biznesin e vogël.

Komisioni vëren se subjekti ka pranuar se për vitin 2008, kunati nuk ka depozituar deklaratën TABV, me pretendimin e mungesës së njohurive për shkak të ndryshimit të legjislacionit. Ndërsa, për vitin 2009 ka pretenduar se qarkullimi ka qenë më i vogël se 2 milionë lekë.

Bazuar në këto gjetje, trupi gjykues e ka konsideruar qarkullimin në 2008-ën në shumën 2 milionë lekë dhe bazuar në faturat e 2009-ës, 1 milion lekë. Nga totali i vlerës 3 milionë lekë, për periudhën 2008-2009 është njohur si fitim neto shuma 1.7 milion lekë.

Lidhur me të ardhurat e pretenduara të përfituara prej kunatit nga kontrata e shërbimit, trupi gjykues sjell në vëmendje se, pavarësisht faktit se pagesa e taksave ka qenë detyrim i shoqërisë porositëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë nuk dha informacion lidhur me pagesa të mundshme detyrimesh tatimore të kryera nga kjo shoqëri mbi të ardhura të realizuara nga individë të cilët i kanë ofruar shërbime, qoftë edhe negativ.

Në përfundim, KPK konkludon se të ardhurat e përfituara nga kjo kontratë shërbimi e subjektit duhet të konsiderohen të ligjshme.

Lidhur me përfitimin faktik të këtyre të ardhurave, Komisioni bazohet në disa kreditime në llogaritë bankare të kunatit të subjektit në vitin 2007 kur ai nuk e kishte regjistruar ende aktivitetin e tij; kreditime në vitin 2008 kur rezulton se është regjistruar; si dhe nga faturat tatimore të lëshura prej tij për shërbimet e kryera për llogari të shoqërisë porositëse.

“[…]mund të ketë përfituar të ardhura të tjera nga shërbime të kryera në favor të shoqërisë “V*** B***”, krahas atyre të evidentuara në faturat e thjeshta tatimore”, shprehet Komisioni.

Gjithashtu, nga hetimi i kryer nuk janë evidentuar investime të kryera nga z. S.M. përgjatë periudhës 2008-2010, kur preendohet se janë krijuar të ardhurat që kanë shërbyer për dhënien e huas. “Vlen të theksohet se, rezultoi e provuar se z. S.M. ka qenë me status ‘beqar’ në kohën e dhënies së huas”, citohet në vendim.

Komisioni i quan provat dhe shpjegimet e subjektit të harmonizuara dhe vlerëson se vëllai i bashkëshortit të subjektit ka pasur të ardhura të mjaftueshme nga burime financiare të ligjshme për dhënien e huasë.

Trupi gjykues konkludon se gjyqtarja Enkelejda Metaliaj ka pasur burime financiare të ligjshme edhe për krijimin e pasurive të tjera, si dhe ka arritur nivel të besueshëm për pastërtinë e figurës dhe nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale./BIRN

LEXO TE PLOTE