Connect with Us

Europa komuniteti i ideve në fushë të minuar

Opinione

Europa komuniteti i ideve në fushë të minuar

Publikuar

-

Europa komuniteti i ideve në fushë të minuar

Nga Azem PARLLAKU

Sot në Ditën e Europës, ende shpresojmë siç dikur pati njerëz, që besonin se nga rrënojat e mjerimit dhe luftës mund të ngrihej një Europë dhe Botë më e mirë. Por; Nëse ka një çështje për të cilën ka kaq shumë interes në botën e ditëve tona, ajo është siguria. Nisur nga rëndësia që ka garantimi i sigurisë, nuk është i rastësishëm fakti që çdo vit zhvillohen kaq shumë takime apo konferenca të niveleve më të larta politike dhe teknike në nivel europian dhe global. Rëndësia që i kushtohet njohjes së konceptit të sigurisë dhe plazmimit të tij në praktikë, është kthyer sot në pjesë integrale e kurrikulave të shumë shkollave të niveleve të ndryshme. Në fund të fundit, ky interesim i gjithanshëm shpjegohet me bindjen se garantimi i sigurisë do të mundësonte jetën normale të njerëzve.

Por, koncepti i sigurisë, si pasqyrim i realiteteve të përditshme ka edhe ai dinamikën e zhvillimit të tij. Nuk do të ishte e vështirë të konstatohej se aktualisht përveç dimensionit tradicional fizik, garantimi i sigurisë në një masë të konsiderueshme kërkon edhe njohjen e parandalimin e rreziqeve edhe në nivele të tjera siç janë ai virtual. Europa dhe e gjithë Bota sapo ka kuptuar se; Nëse pandemia e koronavirusit na ka mësuar ndonjë gjë, përtej domosdoshmërisë së kujdesit maksimal ndaj higjenës vetjake, ajo është se viktima e parë e kësaj pandemie paska qenë udhëheqja e një vendi. Në asnjë moment përgjatë viteve tona, njerëzimi nuk ka pasur më shumë nevojë për një moment të “e vetmja gjë nga e cila duhet të kemi frikë, është vetë frika”.

Rizgjimi i sotëm politik është transnacional në burimet e frymëzimit, për shkak të ndikimit të komunikimit masiv. Pasionet moderne politike populiste, mund të drejtohen kundër një objektivi të largët, në kushtet e mungesës së një doktrine unifikuese. Diversitetet kulturore, sociale dhe fetare, mbartin rrezikun që, rizgjimi politik të kthehet kundër Europës si unitet.

Cilat janë disa nga kërcënimet dhe sfidat me të cilat përballet sot Bashkimi Europian?

Në një analizë më konkrete nuk është e vështirë të konstatohet se aktualisht në nivelin Europian ekzistojnë rreziqe të cilat në mënyrë të shkëputur apo në bashkëveprim me njëri tjetrin mund të minojnë përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për të garantuar një mjedis sa më të qetë dhe të sigurtë. Këto rreziqe mund te klasifikohen si rreziqe të natyrës strukturore të brendshme të vetë Unionit, si dhe si rreziqe të jashtme kryesisht të natyrës gjeopolitike.

Tendenca  që vihet re, e që në një farë mase pasqyron edhe tendosjet brenda Bashkimit Europian, është perceptimi që kanë një numër i konsiderueshëm banorësh në disa vende anëtare lidhur me kontributin dhe garancinë e ofruara. Pandemia covid-19, krizat ekonomike financiare si ato të Greqisë,Spanjës, Italisë e Portugalisë dhe fundmi dhe Brexit kanë ravijëzuar një perceptim që shkon në një ndarje veri-jug.

Në masë tek qytetarët europian është krijuar përshtypja se kemi të bëjmë me dy modele të ndryshme të drejtimit të shtetit. Nëse vendet e Evropës Qendrore, Veriore e Perëndimore kanë arritur të ndërtojnë dhe të venë në eficencë institucione shtetërore të besueshme dhe më pak të korruptueshme, e kundërta ndodh me vendet e Evropës Jugore por edhe Lindore, të cilat kanë demonstruar deficite të konsiderueshme në përmbushjen e detyrimeve si ndaj shtetasve të tyre, ashtu edhe ndaj Unionit, prandaj konsiderohen edhe si barrë për vendet e tjera. Këto deficite dhe vështirësi përkthehen në kosto financiare për buxhetin e përbashkët dhe njëkohësisht edhe në qëndrime e vlerësime negative për vendet në vështirësi.

Kjo ka krijuar një hendek në aspektin sesi banorët respektivë e shohin dhe konsiderojnë njëri-tjetrin. Paragjykimet dhe steriotipet për pjesë të ndryshme të kontinentit sigurisht që, nuk i shërbejnë sigurisë dhe integritetit të brendshëm të Bashkimit Europian. I ndërtuar duke pasur në bazë koherencën Bashkimi Evropian do të detyrohej të vuante nga shumë probleme madje të rrezikohej për të ekzistuar nëse kjo koherencë do të humbiste.

Përveç sa më lart, sinjale paralajmëruese për të qenë të kujdesshëm dhe për të përmirësuar gjithnjë e më tepër instrumentet strukturorë e legjislativë përsa i përket garantimit të sigurisë erdhën edhe përtej kufijve të Bashkimit Evropian.

E ashtuquajtura Pranvera Arabe, megjithë arritjet në demontimin e sistemeve autoritariste dhe diktatoriale përsëri “eksportoi” rreziqe dhe kërcënime për Europën. Çështja e emigracionit ka kohë që diskutohet në kancelaritë e shumë vendeve evropiane dhe megjithë “solidaritetin” dhe “përkrahjen” për emigrantët përsëri nuk është arritur të gjendet gjuha e përbashkët, sa kohë që shtete të ndryshme anëtare të unionit e shohin dhe e vlerësojnë këtë çështje në këndvështrime të ndryshme nisur nga interesa të ngushta kombëtare.

Statistikat nga Europoli dhe agjenci të tjera flasin se, së bashku me emigrantët që u kanë ikur luftërave në Lindjen e Mesme, e emigrantëve të paligjshëm nga vendet e varfra të Europës, në Berlin, Paris, Bruksel, Romë, etj, hyjnë edhe elementë me precedentë penalë, individë që i përkasin grupeve dhe organizatave terroriste, të cilët kanë kryer akte vrasëse, të cilat Europa i kishte harruar prej dekadash.

Por, përveç tyre Bashkimi Europian është i detyruar të marrë në konsideratë edhe rolin e aktorëve të rëndësishëm gjeopolitikë siç janë Rusia dhe në një farë mase edhe Turqia,vende këto që ndodhen në kufijtë natyralë me Unionin. Rëndësia e këtyre vendeve për sigurinë e Bashkimit Europian, lidhet me faktorët siç janë numri i popullsisë dhe i madhësisë gjeografike të tyre, aksesi i tyre në burime të rëndësishme energjetike por edhe si vende transite për kalimin në Bashkimin Europian, jo vetëm të rezervave energjetike aq të nevojshme për konsumatorin dhe ekonominë, por edhe të dukurive dhe fenomeneve kërcënuese që barten nga individë e organizata të ndryshme.

LEXO EDHE:  Pse Amerika e ka humbur interesin ndaj Evropës?

 Në dhjetë vitet e fundit Rusia është rikthyer fuqishëm në arenën ndërkombëtare si një aktor i rëndësishëm. Duke shfrytëzuar burimet e saj energjetike, kaq të rëndësishme për shumë vende anëtare të Unionit, ajo ka treguar se në momente të caktuara mund të luajë fort me kartën e furnizimit me energji të Evropës dhe të përpiqet që të mbrojë interesat e saj përkundrejt interesave të Bashkimit Europian në tërësi dhe të shteteve të veçanta anëtare.

Ngjarjet në Ukrainë, janë një tregues kuptimplotë se megjithë përparimet e mëdha të bëra në fushën e sigurisë, Bashkimi Europian nuk është imun ndaj kërcënimeve të reja. Pikërisht edhe sot përplasja për të ardhmen e Ukrainës që prodhoi dhe prodhon konflikt jo vetëm të brendshëm mes mbështetësve të qëndrimeve të ndryshme në Ukrainë, por edhe në divergjenca dhe këndvështrime të ndryshme ndërmjet Brukselit dhe Uashingtonit nga njëra anë dhe Moskës nga ana tjetër.

Një aktor shumë i rëndësishëm rajonal si dhe me një rëndësi të veçantë gjeopolitike për interesat dhe sigurinë e Bashkimit Europian, është edhe Turqia e cila ndryshe nga Rusia, po përpiqet që të forcojë dhe stabilizojë rolin e saj përmes rritjes së volumit të tregtisë më prodhuesit lokalë duke e shtrirë atë edhe në procesin e përpunimit të mëtejshëm të mallrave. Duke parë se perspektiva e anëtarësimit të saj në Bashkimin Europian nuk është shumë premtuese për shkak të qëndrimeve bllokuese të disa prej vendeve më me peshë të Unionit, Turqia nën drejtimin e Erdogan po përpiqet që të kthehet në një superfuqi jo vetëm ekonomike por edhe politike të rajonit.

Një ndër kërcënimet aktuale për Bashkimin Europian, është rritja e frymës së euroskepticizmit. Vetëm një dekadë më parë shumë pak studiues mund ta kenë parashikuar se pas 10 vjetësh do të kishte një nivel kaq të lartë të skepticizmit mbi Unionin, fenomen ky që vërehet kryesisht në vendet më me influencë dhe me kontribute më të mëdha anëtare. Sigurisht që ky perceptim lidhet me faktorë të natyrave të ndryshme qofshin këto politike, ekonomike, sociale apo edhe kulturore të cilat në realitet duke ndërvepruar me njëra-tjetrën rezultojnë në rënien e entuziazmit për Europën e Bashkuar.

Fryma euroskeptike, megjithëse fillesat i ka që nga koha kur Britania drejtohej nga kryeministria konservatore Theçer, sot konsiderohet si një fenomen me mbështetje gjithnjë e në rritje. Pas Brexit në mjedisin politik Europian është shtuar mbështetja për partitë euroskeptike si, AfD në Gjermani, Fronti Kombëtar në Francë, Partia për Lirinë në Holandë, Partia e Lirë në Austri, Lega Nord në Itali, etj.

Ajo që shqetëson politikën por edhe shoqërinë civile në shumë vende të Bashkimit Europian, është fakti se në këtë simfoni forcash politike me prirje euroskeptike, shpesh ndërthuren edhe elemente të ideologjisë populiste dhe ksenofobe, të cilat rrezikojnë dhe minojnë sigurinë. Janë të njohur qëndrimet radikale ndaj fesë myslimane të liderit të ekstremit të djathtë në Holandë Ëilders, një ndër kundërshtarët e vendosur për mosdhënien e statusit kandidat për vendin tonë.

Shih çfarë ndodhi vetëm në harkun kohorë të një viti kur Europa dhe qeveritë e saj transmetuan reagimin e tyre për krizën e koronavirusit. Shumë europianë pas kësaj krize po e thonë se, ka ardhur momenti tashmë të ngrihen dyshimet, nëse integrimi kishte shkuar shumë larg dhe nëse shteti-komb duhet të ‘rimarrë kontrollin”. Pas disa muajsh, njerëzit do të arrijnë në përfundimin se kriza ka nxjerrë zbuluar faktin që ka patur shumë pak Europë, ose tepër Europë. Ata mund të dëshirojnë më shumë Europë për t’i mbrojtur nga pandemitë e ardhshme, ose mund ta refuzojnë atë. Migrantët dhe kufijtë e hapur mund të jenë viktimat e para të debatit mbi Europën, të dominuar nga virusi, krizat, populizmi, dhe kërcënimet. Tani që disa shtete anëtare kanë rikthyer përkohësisht kufijtë, liderët dhe votuesit mundet që, pasi e keqja të ketë kaluar, të konkludojnë se nuk ka kuptim t’i rihapin ato plotësisht.

U desh koronavirusi dhe u vunë në dyshim disa nga supozimet themelore mbi të cilat është themeluar Bashkimi Europian, i cili kur të kapërcehet pandemia, do të rifillojë, por më pak intensiv dhe i ndryshëm nga ai që kemi njohur deri më tani.Tradicionalisht, ne kërkojmë ngushëllim tek feja, sporti, argëtimi dhe në premtimin se shkenca dhe shoqëritë moderne, ofrojnë të gjitha mjetet e nevojshme për të zgjidhur çdo problem. Por momentalisht “janë hedhur në erë” idetë tona më themelore për komunitetin./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opinione

Nga Kreshnik Spahiu/ Pse asnjë diplomat i huaj apo lider kosovar nuk e mbështeti Ilir Metën?

Publikuar

-

Nga

Nga Kreshnik Spahiu/ Pse asnjë diplomat i huaj apo lider kosovar nuk e mbështeti Ilir Metën?

30 vjet në pushtet dhe sot asnjë ndërkombëtar nuk foli një fjalë kundër shkakrimit të Ilir Metës. Atij nuk i kishte ngelur asnjë mik apo dashamiras.

– Heshtën amerikanët

– Heshtën europianët

– Heshti OSBE

– Heshtën fqinjët grek, maqedonas dhe bullgar

– Heshtën vëllezrit kosovar që i priste me dreka dhe darka te vila e Lalzit

– Heshti Ramushi dhe Albini

– Heshtën mijra të dekoruar me teneqe alumini me urdhrat Skenderbeu apo Nën Tereza

– Heshtën vëllezrit opozitar B & B

– Heshtën komshinjtë e Gjirit Lalzit

– Heshti edhe Baba Mondi

– Heshtën gjimnazistet e LSI

– Heshtën protestuesit e 2 Marsit

– Heshti edhe gruaja Monika, që e dogji me djegien e mandateve

Të gjithë heshtën, sepse kishte ardhur ora dhe çdo kujt po i neveritej në mënyrën si kacavirrej pas karrikes e cila nuk mbron kushtetutën por prapanicēn e tij.

Të gjithë heshtën sepse në fund e kuptuan që dhe ajo fije burrëri fiktive që mendonin nuk egzistoi tek ai në 26 Prill kur duhet të jepte dorëheqje si premtim, për intergritet me publikun dhe miqt e tij.

LEXO EDHE:  Zgjedhjet e kryetarit të ri në PD/ Nishani tregon tre hapat që duhen ndjekur

LEXO EDHE:  “Ju jeni hiça, ju kam në dorë”/ Endira Bushati zbulon “mesazhin e koduar” të Bashës, thirrje demokratëve

Të gjithë heshtën sepse askush nuk e konsideronte një president të popullit, por thjesht një i përkëdhelur i atyre që emruan dhe shkarkuan disa herë në këto 30 vjet.

Të gjithë heshtën sepse në fund e panë se si u përdor dhe sot ja hodhën si mish gjahu që ta shqyejnë të gjithë nga pak.

Heshtën edhe për një arsye tjetër….

Askush nuk dëshiron të bashkohet funeralit të tij politik, pasi e kanë të qartë çfarë gojotine po e pret nga ata që i kërcënonte se do ju hante veshin apo do i hidhte në Malin me gropa.

Të gjithë heshtin kur e kuptojnë që i ke bërë gropën vetes..CNA.al

LEXO TE PLOTE

Opinione

Nga Ilir Levonja/ Vëllezërit Rama

Publikuar

-

Nga

Nga Ilir Levonja/ Vota e harruar e emigrantit

 E pashë shkarasi. Një demokrat rrogozhinas i tha Agron Shehajt se nuk kemi një Edi Rama, por dy të tillë. Se njëri është ai në qeveri dhe tjetri në krye të opozitës. I ke rënë në kokë vëlla.

Ky i opozitës është më m.. se Edi Rama. Të paktën Edi Rama fiton. Vjedh nuk vjedh, fiton. Madje edhe Amerika i thotë, go on.

Në një farë mënyre populli rilindas e ka kokën lart. Me hajdutin pa hajdutin po ecin. Edhe pse mbrapsht, por po ecin.

Të ecësh nuk do të thotë të lëvizësh vetëm përpara. Kurse ky Edushi i opozitës, të hap barkun. Shkon në KAS, humbet. Edhe e di mirë këtë.

E di se vetë i pranoi ato palo reformat. Shkon në Kolegj, humbet. Nga ana tjetër, ka përhapur një ide se gjoja nuk futet në parlament për shkak se i vodhën zgjedhjet. Në fakt do futet dhe me një këmbë.

Të gjitha i ka lojëra për të plotësuar tipin autoritar të njëshit. Dhe po e bën shumë mirë. Po e bën me ndihmën e vëllait Rama.

Siç edhe ky e bëri me ndihmën e Sali Berishës. Po e bën me krahun fanatik. Sidomos të atyre që për gjoja 8 vite në opozitë e luftuan Ramën. Nuk e kanë bërë.

Sot janë fanatikët që të vrasin për Lulzim Bashën. Jo se janë të bindur se vërtetë zgjedhjet u vodhën. Ata që janë të bindur për këtë, vdesin në rrugë.

Jo se duan demokratizimin e PD-ës. Kanë hallin e tyre, emrit në listë. Janë pjesë e asaj bote me mendësi komuniste t’i dalim për zot shefit.

Nuk e dinë fare se çfarë është demokracia. Madje shpërndajnë mesazhe për mos hapje sallash për kandidatët rivalë. Shkojnë deri aty sa të nxjerrin nga fundi i sergjenëve materialet për denigrimin e kujtdo që del e shpallet kandidat.

Ndaj nuk është e rastësishme që sot dy janë frontet ku po ndeshet e djathta. Të vrasim gjithkënd që i del ballas Lulit dhe Sali Berishës.

Për këtë të fundit, edhe Amerikën. Edhe ai demokrati i orëve të para në provincë si Rrogozhina, akoma pa punë, pa mjete financiare, me një apartament një dhomë e guzhinë, me kujtimet e fabrikës së sapunit. Edhe ai është armik.

LEXO EDHE:  Pse Amerika e ka humbur interesin ndaj Evropës?

LEXO EDHE:  Ishte në gjendje të dehur/ Vetëplagoset me thikë një person në Korçë

Megjithëse kur zuri fill demokracia, si ai, si Sali Berisha, nga një apartament dhomë e kuzhinë kishin. Sot për të dhjathtën nuk është Sali Berisha çështja…, për aq sa dha, ishte dhe bëri, ka meritë. Për çfarë ka bërë gabim, janë personale.

Pra i takon Berishës të mbroj Berishën, kurse demokratëve, demokracinë, ekonominë e tregut, lirinë dhe të drejtat e njeriut. Dhe me që jemi tek demokracia. Lulzim Basha do bënte mirë të jepte dorëheqjen.

Ka patur shance historike ta çonte vendin në zgjedhje të parakohëshme, por nuk e bëri.

Nuk e bëri për disa arsye…, i pa aftë apo pa aftësisë, të dyja bashkë , pjesë e klikës së lozhave me konspiracion aleancash,  aleancat me Edi Ramën për cikël rrotacioni pushteti, vendet e lëshuara rishtas për kryetarët e partive gjoja aleate por pa elektorat,  prodhoi një lider opozitar paralel si Ilir Meta, nuk merr as votën e së shoqes për shkak të një interesi vetjak, pasaporte të huaj etj.

Tani së fundi prodhoi dhe teorinë e zhurmës, ku paralel njeh dhe nuk zgjedhjet. Pohon për masakër, për vjedhje, por rrëzohet kudo. Në të gjitha ato institucione që ai vet i firmosi.

Ka tendenca të qarta të transformimit të moralit djathtist që jeta poltike është garë, si e tillë të duhet të hapësh krahun kur nuk fiton.

Pra transformimin e këtij morali nga djathtist në komunist, në kultin e individit. Flet për dhunën e Edi Ramës mbi vullnetin e zgjedhësve.

Ndërkohë prodhon vetë një dhunë tek zgjedhsit demokratë. Sot shumë psyresh thërrasin, o burra të vdesim për individin.

Pra, ke të drejtë ti o vëlla atje në Rrogozhinë, nuk kemi një Edi Rama, por dy. Por më zija është, se, ky i të dhjathtëve është vetëm humbës./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Opinione

Nga Miron Çako/ Ku gaboi Evgjenia?

Publikuar

-

Nga

Historia tragjike e Evgjenisë, e vajzës studente 23 vjeçare nga Delvina, e cila u gjend e vdekur në apartamentin ku rrinte me qera në Tiranë, nuk është një fund i hidhur, por mund të themi një hidhërim pa fund, sepse nqs ajo ishte e futur vet me dëshirën e saj në labirintet okulte dhe ritualet magjike, shpirti i saj nuk mund të jetë i qetë atje ku ka shkuar pas asaj vdekje tragjike misterioze, gjithashtu se ajo la pas tek familjarët e saj një hidhërim të madh dhe pa ngushëllim, sikurse edhe një opinioni publik të trazuar, të frikësuar për situatën horror ku u gjend trupi i saj i pajetë dhe i vizatuar me simbole magjike.

Kuptimi i këtyre simbolikave okulte ( të fshehta) është një punë ekspertësh në organet e policisë dhe mjeksisë ligjore , po ashtu ngjarja e pazakontë ka bërë që njerëzit të shtyrë nga frika ose nga kurioziteti po i referohen inernetit mbi domethënien e këtyre simboleve dhe çdo ditë po lexojnë dhe po dëgjojnë opinione nga më të ndryshmet.

Pavarësisht se kjo punë investiguese e opinionit publik dhe mediave duket si pruduktive për të kuptuar misterin e vdekjes të vajzës, fokusimi dhe interesimi vetëm për leximit të domethënies së simbolikës, që janë pa fund, mendoj se po na largon nga thelbi i situatës.

Askush nuk duhet të dyshojë se ato simbole janë të këqija, sepse janë simbole okulte (të fshehta), që përdoren në rituale shtrigërie që nga lashtësia. Shumica mendon se ato janë simbole Rune, që vijnë nga lashtësia e popujve të vjetër gjermanik të përdorura edhe nga nazistët okultist, gjithashtu edhe sot nga magjistarët modernë ose satanistë.

Mendohet gjithashtu se ky bashkim simbolesh që u gjend në trupin e të ndjerës është një ezoterizëm, dmth një proces i tillë okult që e dinë vetëm ata si individ ose grup që lën nga pas iniciale dhe simbole të tilla, prandaj edhe leximi i tyre bëhet i vështirë.

Gjithashtu, Evgjenia ishte viktimë e pavullnetshme apo e viktimizuar vullnetarisht as këtë nuk e themi dot, sepse këtë duhet ta thonë ekspertët, por një gjë duhet ta pranojnë edhe ta themi të gjithë, se mbi trupin e të ndjerës është kryer një ritual magjik satanist.

Kjo do të thotë se për vdekjen e saj ka gisht jo vetëm dora e njeriut, por edhe dora e padukshme e djalli dhe demonëve, të cilët pavarësisht se janë të padukshëm dhe për shumicën e njerëzve ateist nuk ekzistojnë, ja ku bëhen të dukshëm nëpërmjet veprave të liga dhe viktimave të tyre fatkeqe: “për ata që kanë sy për të parë edhe veshë për të dëgjuar “(Matheu 11-15)

Prandaj ata që merren vetëm me simbolet për të gjetur domethënien e krimit, por anashkalojnë ekzistencën djallit, si autorin kryesor të këtij krimi makabër, sespe nuk duan ta pranojnë se ai ekziston e vepron fuqishëm kur gjen territor, të kujton shprehjen: “Unë të them ja ujku ti më thua ku janë gjurmët.”

Ujku i mendshëm është djalli, kurse gjurmët janë shenjat dhe viktima që la nga pas.

Emri Evgjenia tregon se vjen ajo vjen nga familje me tradit  të krishterë. Nuk e dimë ka qënë e pagëzuar në Kishën Orthodhokse, por për atë thuhet se ka qënë ndjekëse e një grupi ungjillorësh protestantësh, që si grup fetar lexojnë vetëm Ungjillin dhe besojnë dhe i luten Jisu Krishtit si Zot edhe Shpëtimtar të njerëzve.

Në Ungjill Zoti Jisu Krishti e krahason veten me Bariun e mirë, që jep jetën për delet ( Joani 10-11), kurse besimtarët që besojnë tek ai i krahason me dele, që ai i njeh me emër( Joani 10 14-15) dhe ato i shkojnë pas dhe askush nuk i prek ato deri sa ato qëndrojnë pranë Bariut të madh të deleve.( Joani 10 27-18)

Kurse djallin e krahason me ujkun që i rrëmben dhe i shpërndan delet. (Joani 10-13)

Po ashtu Krishti për t’i mbrojtur delet nga ujku i mbledh delet e tij në vathë. ( Joani 10-16). Vatha është ikona e Kishës Katholike Apostolike Orthodhokse që është një , sepse: “Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm.”(Efesianëve 4:5-6)

Ku gaboi Evgjenia, delja e perëndisë, që e hëngri ujku i mendshëm, djalli?

Shumë e thjesht ajo u largua nga Bariu (Zoti Jisu Krisht) dhe u shkoi pas ujkut, djallit. U largua nga vatha e sigurt, Kisha Orthodhokse dhe u lidh me grupe eterodokse (jo orthodhokse), u largua nga rruga e drejtë e besimit orthodhoks i familjes së saj dhe u fut në mësime heretike, pastaj në skuta të errta të diturisë mashtruese, okulte, satanike dhe në fund pati një fund tragjik, ashtu siç patën edhe dy pjesëtarë të familjes Josifi, që pavarësisht se çështja u mbyll, përsëri qëndron dyshimi për ndikimin e grupeve heretike dhe okulte në vendimarrjen e tyre të gabuar dhe tragjike në lidhje me ringjalljen e të vdekurve.

Fatkeqësisht, ajo që po vihet sot është se fëmijë, adoleshent, të rinj pa përvojë edhe pse janë nga familje të krishtera orthodhokse, po i largohen Kishës dhe po bëhen pjestarë të sekteve edhe nga kërshëria për të mësuar gjëra të fsheta hyjnë në labirinte okulte, sespe mendojnë se kështu do fitojnë dije shpirtërore më shumë se ju ka mësuar Kisha në katekizmin orthodhoks, gjithashtu të shijojnë kënaqësi që morali i krishterë orthodhoks nuk ua lejon, sepse bien ndesh me porositë  e Zotit Jisu Krish, ose pretendojnë se mund të marin fuqi mbinatyrore që të tjerët nuk e kanë dhe mund të bëjnë shumë shpejt karier,  që sipas okultistëve dhe satanistëve këto mund ti japi vetëm djalli  nqs adhuron, i shërben dhe bën punët e atij.

Sot nëpërmjet internetit informacioni okult është shumë lehtë, i aksesueshëm për të gjithë. Mos çuditemi për këtë komoditet që ka sot djalli për të mësuar mësimet demoniake brenda në shtëpive tona. Shën Kozma Kolokonsndasi (1714 -1779) e profetizoi shumë kohë përpara këtë gjë anormale, ai thoshte të krishterëve që  çuditeshin kur dëgjonin: “Do të vijë koha që djalli do flasi në shtëpitë tuaja nga një kuti ( televizori ,interneti) dhe brirët (antenat) do t’i ketë në çati.”Tani kjo profetësi është e përmbushur.

Kështu duke lundruar pa kujdes vetë, ose të orjentur nga dikush, mësues i njohur ose virtual, apo shok, mik, i dashur, e dashur, këta hyjnë nëpër faqe inernetit që janë në zona të errta të informacioni, në një sistem të organizuar online, që quhet Dark web ose internet i errët.

Uebi i errët (Dark web) i referohet përmbajtjes së koduar në internet, që nuk indeksohet nga motorët e kërkimit konvencional. Rrjeti i errët është një pjesë i rrjetit të thellë (Deep web), i cili thjesht u referohet faqeve të internetit që nuk shfaqen në motorët e kërkimit. Pothuajse të gjitha faqet në të ashtuquajturën Dark web fshehin identitetin e tyre duke përdorur mjetin e kriptimit Tor. Kështu, faqet në Dark web mund të vizitohen nga çdokush, por është shumë e vështirë të gjesh se kush qëndron prapa faqeve. Dhe mund të jetë i rrezikshëm nëse identiteti juaj zbulohet. Kështu edhe ata që marrin pjesë dhe marrin informacion janë të fshetë, aq më shumë ata që i krijojnë këto faqe. Duhet të dimë edhe këtë se rrjeti sipërfaqësor si Google, Yahoo, Facebook, Wikipedia i aksesueshëm për të gjithë, është vetëm maja e ajzbergut dhe ka vetëm 5% informacion, kurse rrjeti i thellë, ku futet edhe rrjeti i errët, Dark web ka 95 % të informacionit.

Në këto faqe mësohen edhe shumë ritule satanike të vjetra pagane por që po rishfaqen si moderne dhe jo vetëm si informacion filozofik, por edhe promovohen edhe me veprime live, si adhurim satanik bashkë me veprime magjike, që shoqërohen edhe me akte seksuale përdhunimi, perversioni deri në flijime, sakrifa, kafshësh dhe njerëzish kushtuar djallit.

Prandaj keqpërdorimi i Tv dhe veçanërisht i internetit që tani me laptop, celular që është shumë personal po sjell shumë viktima në shumë drejtimi si ato morale por sidomos në okultizëm.

Një gjë është shumë e vërtet se në këto faqe të errta ka miliona ndjekës, të cilët hyjnë jo vetëm të shikojnë, por edhe të prodhojnë vetë inskenime për t’i parë të tjerët live edhe skenat dhe ritualet  satanike ashtu si janë bërë me të ndjerën.

Çfarë është satanizmi?

Satanizmi është një kult që ka si bazë adhurimin e djallit apo të demonëve si fuqi mbinatyrore të liga kundër Zotit . Për satanistët jeta duhet jetuar duke i shërbyer djallit.E keqja është se shumë veta që hynë në këtë rrymë spirituale, nuk e dinë ose nuk e kanë  idenë se kush është satanai, djalli.

Të vërtetën për satanain na i jep vetëm Shkrimi i Shenjtë dhe sipas Biblës, satanai ishte një kryeëngjëll i krijuar nga Perëndia si i pari i ëngjëjve, por që u rrëzua nga qiejt e Perëndis për shkak të krenarisë dhe zilisë për lavdinë e Zotit.

Në Bibël na thuhet qartë për marrëzinë e tij krenare dhe për rënien e tij të tmerrshme, nga vendi i lavdishëm, ku e kishte vendosur Perëndia, profeti Isaia thotë: “Vallë, si ke rënë nga qielli, o Lucifer, bir i agimit? Vallë si të hodhën për tokë ty që i hidhje poshtë kombet? Ti thoshe në zemrën tënde: “Unë do të ngjitem në qiell, do të ngre fronin tim përmbi yjet e Perëndisë; do të ulem mbi malin e asamblesë në pjesën skajore të veriut;do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve, do të jem i ngjashëm me Shumë të Lartin”.Po përkundrazi do të hidhesh në Sheol, në thellësitë e gropës”.( Isaia 14 12-15)

Nga Eusfor ose Luçifer (dritëprurës ) u quajt Satana (armik i Perëndisë) dhe djall (shpifës). Ai edhe engjëjt rebel, që e dëgjuan u rrëzuan sëbashku në kaos dhe u quajtën demonë (ose të ndarët). “Ai është gënjeshtar dhe ati i gënjeshtrës,” ( Joani 8-44), sepse gënjeu dy njerëzit e parë Adamin dhe Evën në kopshtin e Edenit dhe i vrau shpirtrat dhe jetët e tyre (Zanafilla 3-1-5), prandaj quhet nga Zoti Jisu Krisht “njerivrasës që nga fillimi”(Joani. 8:44).

Ai është princi i kësaj bote mëkatare të fituar me dredhi dhe quhet “zotëria” i errësirës dhe i Ferrit. Ai ka përjetësisht mallkimin e Perëndisë që i tha: “Qofsh i mallkuar!” (Zanafilla: 3:13)

Fatkeqësisht gjthmonë ka pasur  njerëz që e pranojnë djallin si zotërinë e tyre të errësirës dhe i shërbejnë, këta janë adhuruesit e djallit: si, magjistarët, okultistët, spiritistët, apokrifistët, satanistët. Të tillët janë që nga lashtësia, këta nga padija se kush ishte Zoti edhe djalli, por dhe nga egoizmi dhe ligësia u gënjyen nga shfaqje demoniake dhe i besuan ata si zotat. Djalli , demonët që shfaqen  edhe: “ si engjëll drite” ( 2Korintasve 11:12 ) iu kërkuan njerëzve që t’i adhuronin si zota  nëpër tempuj, t’u bënin sakrifica, me bimë, kafshë dhe njerëz deri tek fëmijët e tyre. Po ashtu demonët i`u mësuan formula magjike, që i dinin edhe kryenin vetëm një grup i vogël njerëzish si priftërijnë, ose shamanët, magjistarët.Kështu u shfaqën këto rituale pagane, praktika okulte të fsheta si shkronja, simbole, statuja, etj. Këto u trashëguan nga brezi në brez ndër popujt e ndryshëm deri më sot

Këto mashtrime demonësh u denoncuan nga Zoti Perëndi në fillim tek populli i Izraelit. Në mënyrë kategorike ky popull, ndryshe nga të të tjerët, u ndalua për përdorimin e këtyre simboleve, ritualeve dhe formulave magjike.

 

Në ligjin e Moisiut, në tri kodet e mëdha Levitiku, Eksodi dhe Ligji i Përtërirë, magjia ndalohej dhe dënohej me dënim me vdekje: “Mos iu drejtoni mediumeve dhe magjistarëve; mos u konsultoni për të mos u ndotur me anë të tyre. Unë jam Zoti, Perëndia juaj” (Lev. 19:31 ); “Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bijën e vet nëpër zjarr, as ndonjë që praktikon shortarinë, bën parashikime, interpreton shenjat dhe merret me magji, as ai që përdor yshtje, as mediume që konsultojnë frymët, as magjistarë, as ai që ndjell të vdekurit, sepse të gjithë ata që merren me këtë punë neveriten nga Zoti”(Ligji i Përtërirë 18:10-14).

“Nuk do ta lësh të jetojë shtrigën” (Eksodi 22:18).

Edhe profetët e Dhiatës së vjetër të frymëzuar nga Shpirti i Perëndisë ishin kategori në lidhje me magjinë dhe me idhujt, që ishin kushtuar demonëve. Tek profeti Isaia na thuhet: “Ata që prodhojnë shëmbëlltyra të gdhendura janë krejt kotësi; gjërat e tyre më të çmuara nuk hyjnë fare në punë; dëshmitarët e tyre nuk shohin dhe as nuk kuptojnë gjë, prandaj do të mbulohen me turp”.(Isaia 44:9) Profeti Jeremia dhe Jezekel dënon me fjalët e Zotit shortarët, fallxhorët dhe ata që mbajnë shenja, simbole që të flasin me shpirtra: “Kështu thotë Zoti: “Mjerë gratë që qepin rripa në të gjitha kyçet e dorës dhe bëjnë vela për kokat e çdo lartësie për të gjuajtur shpirtërat.(Ezekieli 13-18)”Prandaj mos dëgjoni profetët tuaj, as shortarët tuaj, as ata që shikojnë ëndrra, as magjistarët tuaj” (Jeremia 27-9)

LEXO EDHE:  Spiropali “i nxjerr të palarat” opozitës së Bashës dhe Metës/ Bashkëpunojmë natën me krimin nëpër skuta
LEXO EDHE:  Studimi/ Njerëzit kanë më shumë dhjamë në trupin e tyre sesa elefantët

Po ashtu tek populli i Izraelit ishin të ndaluara simbolet fatsjellëse, që paganët i vizatonin në trup si tatuazhe, që të kishin mbrojtjen e “zotave” që nuk ishin gjë tjetër vetëm praktika okulte shumë të përhapura si shenja magjike. “Nuk do të bëni prerje të mishit tuaj për një të vdekur, nuk do të bëni asnjë tatuazh mbi trupin tuaj” (Levitiku. 19:28).

Edhe kur tek populli i Izraelit u shfaq Mesia i shumëpritur, Jisu Krishti, Ai si Biri i Perëndisë erdhi në botë: “për të shkatërruar veprat e djallit” (1 Joani: 3-8 ). Krishti kudo që shkonte shëronte sëmundje dhe largonte demon në popull. Gjithashtu apostujt e Krishtit e morën këtë fuqi prej tij, kur Ai i dërgoi të përhapin ungjillin: “Ja, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj dhe akrepa, dhe mbi çdo pushtet të armikut; dhe asgjë nuk do të mund t’ju dëmtojë”(Luka 10:19).

Apostujt e Krishtit luftuan ballë-përballë me djallin dhe shërbëtorët e tyre, si psh apostull Petro luftoi me Simon magjistarin (Veprat e Apostujve 8-20-23). Po ashtu apostull Pavli përball magjistarit Elimas (Veprat e Apostujve 13 8-11)

Apostujt e Krishtit, që u përhapën në të gjithë botën, i mësuan kombet të hiqnin dorë nga “idhujtaria, magjia” (Gal. 5:19-20) sepse: “them se gjërat që flijojnë johebrenjtë, ua flijojnë demonëve dhe jo Perëndisë; tani unë nuk dua që ju të keni pjesë me demonët.” (1 Korintasve 10:20). Madje ata ishin shumë kategorik dhe aspak tolerant me librat, statujat dhe simbolet magjike: “Shumë nga ata që ishin marrë me magji i sollën librat dhe i dogjën përpara të gjithëve dhe pasi e llogaritën çmimin e tyre, gjetën se ishin pesëdhjetë mijë pjesë”(Veprave të Apostujve 19-19)

Krishtërimi bëri një luftë shekullore me këto ritet okulte, mësimet e demonëve, veprimet magjike, magjistarët u ndaluan, u dënuan, madje në kishën Romano-Katolike edhe me veprime ekstreme siç ishte inkuizicioni, ku dënoheshin jo vetëm heretikët, por edhe magjistarët.

Por kjo dije okulte dhe praktikë magjie  asnjeherë nuk u zhduk plotësisht, sepse egjra edhe gruri do jenë bashkë deri në fund (Mateu 13:30) dhe u rishfaq përsëri në sipërfaqe, sidoemos në fillim të shekullit 20-të në “ New age” (koha e re) u rishfaq  me termin satanizëm, ku futetet okultizmi, magjia, idhujtaria. Aty futen sëbashku ritet e lashta pagane, solomogjia ,kabala hebraike.

Themelet e para të satanizmit  i ka vendosur satanisti britanik, që njihet me nofkën “Bishë” (The Beast 666), Aleister Croëley në fillim të vitit 1900. Filozofia e tij ishte ‘bën çka do’. Ai thotë thotë se në shkrimin e librit “The Book of Law” (Libri i Ligjeve) kjo filozofi ishte inspiruar nga djalli.

Mund të themi se satanizmi sot ndahet në tre forma: Satanizmi sadist, dhe këtu është fjala për akte të dhunshme shtazarake dhe praktikimi i magjisë së zezë me gjymtim të kafshëve, vrasje njerëzish (fëmijësh). Këta satanist janë përgjegjës për grabitjen dhe flijimin e shumë fëmijëve, të cilët rrëmbehen dhe trafikohen nga pjestarët e këtyre grupeve. Në këtë grup satanistësh futen njerëzit e demonizuar si maniakët, sadistët, skizofrenët, të cilët po ashtu merren me trafikimin e qenieve njerëzore.

Forma tjetër është teorik, filozofik, kur satanai shfaqet “si ëngjëll drite”.(2 Korintasve 11-12). Këtu magjia e bardhë ka qëllimin parësor”. Në këtë grup futen magjistarët, fallxhorët, spiritistët, hipnotizuesit, mediumët, alkimistët, astrologët, ata që ushtrojnë joga-n, artet marciale etj. Magjinë e bardhë sot konsiderojnë gjoja si “Shkencën e komunikimit dhe sundimit mbi forcat e natyrshme, një njohuri praktike e mistereve të fshehta të natyrës.”

Forma tjetër quhet satanizmi i përmbajtur. Ky grup ka dhe kishat e tij, e para u themelua në 1966-ën në San Francisko nga Anton Lavej.Në vitin 1966, Lavej shpall veten themelues të ‘kishës së djallit’. Edhe ky, si mësuesi i tij Aleister Crowley, misionin kryesor e konsideronte shkatërrimin e religjioneve monoteiste si besime në një Zot dhe veçanërisht besimin e krishterë.

Ky lloj satanizmi është një lloj feje, që përmban antivlera dhe shkon drejt përmbysjes dhe shtrembërimit të vlerave morale, duke paraqitur si të natyrshme prirjen të kënaqësive trupore, seksualizmin me të gjitha devijimet dhe perversionet, abortin dhe gjithë shtrëmbërimet morale duke nxitur dhe lartësuar paturpësinë dhe veprimet anarkiste.

Tek satanizmi hynë edhe idhujtaria pagane ose neopaganizmi i sotëm sic është edhe horoskopi, ku njerëzit po adhurojnë dhe besojnë krijesën në vend të krijuesit që bie ndesh me urdhëresat e Perëndisë: “Të mos adhurojnë Diellin, Hënën dhe yjet.”Tek psalmet lexojmë: “Sepse gjithë perënditë e kombeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qiejtë”.(Psalmi 96-5)

Pavarësisht se horoskopi quhet si shkencë moderne është mashtrim i vjetër që i bëhet njerëzve nga djalli, të cilët edhe pse kanë mendje bien në marrëzi kolektive, prandaj apostull Pavli, në letrën drejtuar Romakëve: “Duke e deklaruar veten të urtë, u bënë të marrë… që e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të Krijuesit, që është i bekuar përjetë. Amin” (Rom. 1:22-23)

Fatkeqësisht numri i satanistëve në këtë brez po rritet gjithnjë e më shumë; po ashtu dhe i magjisitarëve, të cilët po kryejnë hapur ritualet e magjisë së zezë ose të bardhë pa asnjë pengesë.

Në vitin 1968 u krijua në Amerikë bashkësia ndërkombëtare e magjistarve të Eusforit “Wicca”. Ekzistojnë mbi 700 mijë faqe interneti për Wicces që ndiqen nga miliona pasues. Wicci thotë se ka 1179 libra me shtrigan, që qarkullojnë për të gjithë moshat.

Sot në Europë ka 12 shkolla magjie të çertifikuara me filialet e tyre, të cilët i kanë fillesat e tyre që nga mesjeta e vazhdojnë edhe sot të njëjtin proçes mësimor, por të hapur, magjinë.

Në këto shkolla mësohet magjia e zezë, ritet pagane, mjekësia alternative, hipnoza, etj. Në këto kolegje marrin pjesë fëmijë nga mosha 8-12 dhe deri të rritur 35-45 vjeç. Pothuajse në të gjithë Evropën ka magjistarë të çertifikuar, që ushtrojnë magji pa pengesë. Statistikat tregojnë se nga viti në vit ata rriten me mijëra, duke u bërë një ushtri magjistarësh në shërbim të demonëve, si mashtrues të mashtruar.

Tek satanizmi futen edhe muzika Roken-Roll. Kjo muzikë e lavdëron satanin hapur jo vetëm me tingujt agresiv, por edhe me fjalët dhe mesazhet e këngëve, që këndohen nga këngëtar okultist, satanist. Psh: këngëtari i rrokut Led Zeppelin këndon: “Unë dua të jetoj për djallin”. Sot argëtimi i të rinjve rebel nis me alkoolin, drogërat, seksin dhe më pas hyrja në një sekt satanik.

Po ashtu fëmijët nëpërmjet filmave të animuar bombardohen nga mëngjesi në darkë me personazhe diabolikë, që nuk janë gjë tjetër veçse fytyra të ndryshme të djallit nga mitologjia: si dragonj, pitter pan, gogu, zanat,(winxat), shreku, etj.

Një joshje tjetër e djallit për fëmijët është libri “Harry Potter” me autore J.K.Ruling. Ky libër që doli për herë të parë në 30 qershor 1997 është përkthyer në 73 gjuhë dhe deri në qershor të vitit 2013 janë shitur rreth 550 milion kopje. Sipas autores, e cila është një okultiste (që njeh dhe praktikon ritet magjike), tema qëndrore e librit është vdekja dhe rituale magjike me anën e të së cilave mund të arrihet fitorja dhe suksesi i fëmijëve.

Kisha Orthodhokse i ndalon kategorikisht të krishterët të merren me magji ose të shkojnë për ndihmë te një magjistar.

Kisha cakton dënime (epitimia) për raste të tilla. P.sh. Sinodi VI Ekumenik (Kanoni 61) kanonizon me largim 6- vjeçar nga Kungimi Hyjnor ata që shkojnë për ndihmë te magjistarët, tek ata “që thonë fatin” dhe gjithë ata që bëjnë gjëra të kësaj natyre. Nëse ata qëndrojnë në veprat e tyre dinake, përfundimisht kisha i ç’kishëron me anatema.

Vasili i Madh (Kanoni 65) i vendos fallxhorët dhe mediumet në të njëjtin fat me vrasësit, dhe i dënon me 20 vjet largim nga Kungimi Hyjnor.

Sinodi lokal i Ankarasë (Kanoni 34) kanonizon me 5 vjet privim nga Kungimi Hyjnor sa futin (sjellin) magjistarë në shtëpitë e tyre, që të gjejnë magjitë që i bënë të tjerët.

Satanistët janë mashtrues të mashtruar, sepse ata besojnë se do mbretërojnë me djallin në ferr, por kjo është një tjetër gënjeshtër e djallit, sespe Zoti Jisu Krisht tha për djallin: “Tani është gjyqi i kësaj bote; tani prijësi i kësaj bote do të hidhet jashtë.” (Jn. 12:31) “Edhe djalli që i mashtronte ata, u hodh në liqenin e zjarrit e të squfurit, ku ishte bisha dhe profeti gënjeshtar; edhe do të mundohen ditë e natë, në jetë të jetëve.”(Zbulesa. 20:10).

Po të njëjtin vënd do të kenë edhe ata që i shërbejnë ashtu si na thuhet përsëri: “Edhe frikacakët dhe të pabesët dhe të ndyrët dhe vrasësit dhe kurvëruesit dhe magjistarët dhe idhujtarët e të gjithë gënjeshtarët do të kenë pjesën e tyre në liqenin që digjet me zjarr e me squfur. Kjo është vdekja e dytë.”(Zbulesa. 21:8)

Në Bibël thuhet :se ne kohën e fundit disa do ta mohojnë besimin duke u vënë veshin frymërave gënjeshtare, doktrinave të demonëve.” (1 Timotheu. 4:1).

Këtu ka gabuar Evgjeni dhe këtu gabojnë sa e sa të tjerë, fëmijë të rinj të rritur, të cilët me dije ose pa dije duke u marrë me okultizëm, magji, spiritizëm, mediume, nekromaci, fall, joga, etj. Ata  kanë ngecur në rrjetën e merimangës të djallit për të pritur thumbin fatal, që i vdes jo vetëm shpirtin por edhe trupin.

Por përgjesia nuk është vetëm për të ndjerën Evgjeni, që hyri dhe ngeci në këto sekte sataniste, por edhe indiferenca e famijes që ndoshta nuk i mësoi besimin e krishterë orthodhoks, që të mos gabonte dhe të ishte në mbrojtje të Zotit e të engjëjve.

Përgjegjësia është edhe organeve shtetërore, të cilët bëjnë një sy qorr dhe një vesh shurdh për këto grupe, sekte okulte, madje edhe kur hetojnë ngjarjet me viktima i mbyllin kartat shpejt, sepse çudia më e madhe zgjat tri ditë.

Gjithashtu përgjegjësia bie edhe mbi ata klerikë, teologë, mësues fetar, që nuk  bëjnë detyrën që Zoti ju ka caktuar për besimtarët, nuk sqarojnë njerëzit për luftën e padukshme me djallin, demonët dhe si t’i çlirojnë ata, por janë indiferent, sespe janë thjesht rrogëtar, që nuk besojnë se ka djall që duhet të luftojmë me atë ose janë frikacakë që shohin ujkun dhe i braktisin delet dhe ujku pastaj i rrëmben ato ( Joani 10 -12)

Prandaj, kushdo që si e ndjera Evgjeni ose familja Josifi ka hyrë në rrethin vicioz të sektarizmit, okultizmit, satanizmin të ndalojë menjëherë dhe të mos vazhdojë, por aty ku jeni kërkoni ndihmën e Zotit Jisu Krisht, sepse: “ prandaj u duk Jisu Krishti, që të prishi punët e djallit”.(1 Joani 3-8)

Askush nga njerëzit e familjes apo psikolog, yshtës, fallxhor, magjistar nuk mund t’ju shpëtojë nga mashtrimi dhe posedimi i djallit, sespe ai nuk i frikësohet askujt , vetëm emrit të Zotin Jisu Krisht, që si i  gjithë pushteshëm e urdhëron djallin:”dil prej tij dhe mos hyr më kurrë tek ai” ( Marku 9-25)

Këtë pushtet të Zotit Jisu Krisht e ka kisha Orthodhokse trupi i vetëm i Krishtit që në emër të Krishtit e urdhëron djallin me anën e priftërijnve, që thonë këtë ekzorcizëm para katikumenëve: “Të qorton ty o djall, Zoti që erdhi në botë  dhe ndenji midis njerëzve, që të rrëzojë tiraninë tënde dhe të shpëtoj njerëzit; I cili mbi dru (Kryq) triunfoi mbi fuqimë tënde kundërshtare…Se edhe tani ai të urdhëron  me anën tonë ; dridhu, dil dhe largohu prej kësaj krijesë dhe të mos kthehesh më, as të fshihesh në këtë, as të piqesh me të ose të veprosh, as natën as ditën, as në mëngjes, as në mesditë, po shko në tartarin tënd, gjer në ditën e madhe që është përgatitur për gjykuar.” ( Aforizmi i parë)

Në të kundërt nqs ju nuk doni të ktheheni përsëri në vathën e Zotit (Kishën Orthodhokse ) dhe vazhdoni të merreni me heretikë, sektarë, magjistarë, spiristë, fallxhorë, medium, satanistë, të jeni të sigurtë se sot a nesër do të jeni viktima e radhës, sepse apostull Petro e ikonoizon djallin, jo me ujkun, por me një luan të uritur: “Jini të përmbajtur, rrini zgjuar; sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë.”( 1 Petros 5-8)./CNA.al

LEXO TE PLOTE