Connect with Us

U sëmur nga Vettingu/ Pasuria që ngre dyshime për dorëheqjen e gjyqtares

Vetingu

U sëmur nga Vettingu/ Pasuria që ngre dyshime për dorëheqjen e gjyqtares

Publikuar

-

U sëmur nga Vettingu/ Pasuria që ngre dyshime për dorëheqjen e gjyqtares

Për  gjyqtaren e Sarandës Ketra Bajrami procesi i verifikimit nga Komisioni i Vetingut ka nisur në nëntor 2019.

Por pasi ishte njoftuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për hetimet, gjyqtarja Bajrami është tërhequr.

Më datë 27.11.2019, me anë të postës elektronike, gjyqtares Ketra i është kërkuar nga KPK që të deklaronte në përputhje me pyetësorin standard.

Bajrami ka kërkuar zgjatje të afatit për përgjigjet, duke vënë në dispozicion të Komisionit një raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në punë. Për këtë arsye, gjyqtares i është dhën një afat i ri, që përfundonte më datë 12.12.2019.

Por, ndërkohë që komisioni i kryesuar nga Suela Zhegu, me anëtarë Genta Tafa (Bungo) dhe Olsi Komici, gjyqtarja Bajrami kishte depozituar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, kërkesën për dorëheqje.

Dhe Komisioni i Vettingut e ka mësuar nga KLGJ-ja dorëheqjen e gjyqtares  që kishte deklaruar më herët se ishte e sëmurë.

Ishte vërtet sëmurë, apo një pretekst për t’i ikur Vettingut, kjo nuk u mësua, ndërsa KPK vendosi të ndërpresë procesin e rivlerësimit për gjyqtaren Bajrami duke e përjashtuar atë për 15 vite nga  sistemi i drejtësisë.

Gjyqtarja Bajrami, në këtë mënyrë i shtohet listës së magjistratëve të pasur që janë dorëhequr menjëherë sapo janë njoftuar për hetimet-Vetting.

Pasuria e gjyqtares Ketra Bajrami, nga mënyra si është deklaruar nga dyshime. Llogari bankare që shtohen nga vitit në vit, vetëm me dy paga, prona që shfaqen sa hap e mbyll sytë, shuma të mëdha financash dhuratë dhe diku -diku hua që nuk saktësohet se për çfarë arsye.

Më poshtë do të gjeni të detajuar pasurinë e deklaruar nga subjekti Ketra Bajrami.

Viti 2003

Deklarata e këtij viti është tërësisht e palexueshme.

Viti 2004

Truall 481 m2 në Sarandë, ,me vlerë 231 342 lekë.

Depozitë bankare në emër të bashkëshortit, 800 000 lekë, 6 000 dollarë amerikan dhe 3 000 euro.

Të ardhura të bashkëshortit si mësues, 26 006 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare 86 400 lekë.

Shpërblim, për bashkëshortin 20 000 lekë.

Shpërblim për subjektin deklarues, 39 000 lekë.

Viti 2005

Depozitë bankare e subjektit deklarues, 907.403 lekë.

Gjendje e depozitës së bashkëshortit, 990 000 lekë.

Depozitë bankare e bashkëshortit, 9 107 dollarë, 6 140 dollarë dhe 4 525 euro.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 040 878 dhe shpërblim, 31 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si mësues, 26 192 lekë dhe shpërblim, 20 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si anëtar i Këshillit Bashkiak, Sarandë, 8 270 lekë.

Paga e bashkëshortit si (nuk kuptohet), 90 400 lekë.

Ndihmë financiare nga kunata në Amerikë dhe vjehrra 10 000 dollarë dhe 3 000 euro.

Viti 2006

Depozitë bankare 800 000 lekë.

Depozitë bankare në emër të bashkëshortit, 16 400 dollarë dhe 38 400 euro.

Gjendje e depozitës bankare, 699 639 lekë.

Tërhequr, 1 607 042 lekë.

Tërhequr nga depozitat bankare shumat, 1 011 600 lekë, 4 630 euro, 6 333 dollarë dhe 9 235 dollarë.

Hapur depozita bankare në shumat 16 400 dolarë dhe 38 400 euro.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 966 398 dhe shpërblim, 23 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si drejtues i Portit të Sarandës 982 170 lekë dhe shpërblim, 180 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si anëtar i Këshillit Bashkiak, Sarandë, 101 700 lekë.

Hua në shumën 15 000 euro.

Viti 2007

Depozitë bankare 16 810 dollarë.

Depozitë bankare në emër të bashkëshortit, 1 421 000 lekë dhe 39 150 euro.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 803 909 dhe shpërblim, 10 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si drejtues i Portit të Sarandës 1 084 800 lekë dhe shpërblim, 180 000 lekë.

Hua në shumën 15 000 euro.

Viti 2008

Depozitë bankare 17 244 dollarë.

Depozitë bankare në emër të bashkëshortit, 1 503 046 lekë dhe 40 600 euro.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 057 864 dhe shpërblim, 33 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si drejtues i Portit të Sarandës 383 000 lekë dhe shpërblim, 150 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 122 045 lekë.

Hua në shumën 15 000 euro. Pa shlyer 12 000 euro.

Viti 2009

Depozitë bankare 5 000 euro.

Depozitë me afat 3 mujor, 1 490 370 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 266 325 dhe shpërblim, 10 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 698 251 lekë dhe shpërblim 10 000 lekë.

Hua në shumën 15 000 euro. Pa shlyer 12 000 euro.

Hua në shumën 20 032 euro.

Viti 2010

Depozitë bankare 5 000 euro.

Kontratë sipërmnarrëse, mbi truallin 352 m2 pronë e Besnik Bajramit, ku ky i fundit ka marrë një vend parkimi, një kat banimi dhe një ap banimi në katin e tretë.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues, 18 935 lekë.

LEXO EDHE:  Me pasuri nga Gjiri i Lalzit tek Liqeni i thatë/ Ish hetuesi i regjimit komunist në Prokurori

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 991 528 dhe shpërblim, 10 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 585 583 lekë dhe shpërblim 90 000 lekë.

Hua në shumën 15 000 euro. Pa shlyer 1 000 euro.

Hua në shumën 20 032 euro.

Paguar kësti i fundit për blerjen e ap, 6 000 euro.

Viti 2011

Hua në shumën 15 000 euro. Shlyer.

Paguar kësti i fundit për blerjen e ap, 6 000 euro.

Kredi për mobilim ap, 350 000 lekë.

Kredi në shumën 400 000 lekë.

Kredi në shumën 240 000 lekë.

Kursime 445 480 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 054 052 dhe shpërblim, 20 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 614 656 lekë dhe shpërblim 90 000 lekë.

Hua në shumën 20 032 euro.

Viti 2012

Kursime 350 000 lekë.

Kredi për mobilim ap, 350 000 lekë. Shlyer.

Shlyer hua 3500 dollarë.

Shpenzime për mobilim të ap në Tiranë, 432 686 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 119 576 dhe shpërblim, 10 000 lekë, dieta 57 100 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 645 616 lekë dhe shpërblim 9 000 lekë.

Kursime, 445 480 lekë.

Hua kunatës 16 352 dollarë.

Viti 2013

Depozitë bankare në emër të bashkëshortit, 12 000 dollarë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 170 759 dhe dieta 46 500 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 679 759 lekë.

Kursime 300 000 lekë.

Hua kunatës 16 352 dollarë.

Viti 2014

Kursime 550 000 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 524 666 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 620 874 lekë.

Depoozitë bankare 8 000 dollarë.

Depozitë bankare e tërhequr nga bashkëshorti 12 000 dollarë.

Kredi bankare, 572 000 lekë.

Hua kunatës 16 352 dollarë.

Viti 2015

Kursime, 400 000 lekë.

Bashkëshorti ka lidhur kontratë shitje për ap në Tiranë me sip 101.5 m2 me vlerë 93 255 euro.

Depozitë bankare në emër të bashkëshortit, 10 030 dollarë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 535 387 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 628 187 lekë.

Kursime, 550 000 lekë.

Hua kunatës 16 352 dollarë.

Viti 2016

Kursime 300 000 lekë.

Subjekti deklarues është vënë në dijeni për një pronë, tokë bujqësore 1500 m2 në Delvinë në emër të babait.

Transferuar në Amerikë shuma 10 000 dollarë për shkollimin e vajzës.

Të ardhura të vajzës nga punësimi në Amerikë, 8 112 45 dollarë.

Gjendja e llogarisë së vajzës, 14 251 04 dollarë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 571 123 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si nëndrejtor në një shkollë, 622 577 lekë.

Kursime, 400 000 lekë.

Hua kunatës 16 352 dollarë.

Viti 2017

8 000 dollarë dërguar vajzës për shkollim në Amerikë.

Gjendja e llogarisë së pagës së subjektit deklarues -36 80 lekë.

Gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortit, 1235.30 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare të vajzës, 1 256 34 dollarë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 383 497 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit mësues në një shkollë, 586 772 lekë.

Të ardhura nga paga e vajzës si rezidentë ne Amerika dhe nga puna e saj atje, 4 119 5 dollarë, 521.34 dollarë dhe 1 590 64 dollarë.

Të ardhura nga punët e vajzës, 1 249 70 dollarë dhe 950 30 dollarë.

Bursë e përfituar nga vajza në Amerikë, 2 965 00 dollarë.

Kursime 300 000 lekë.

Hua kunatës 16 352 dollarë.

Kredi për mobilim, 500 000 lekë. Pa shkyer 341 519 24 lekë.

Viti 2018

2700 dollarë dërguar vajzës për të paguar biletën e udhëtimit për subjektin deklarues dhe bashkëshortin.

Gjendja e llogarisë së pagës së subjektit deklarues -43 52 lekë.

Gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortit, 68 12 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare e vajzës, 2 533 80 dollarë dhe 800 dollarë.

Gjendja e llogarisë bankare e djalit, 511 15 dollarë dhe 885.61 dollarë.

Kursime 170 000 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si gjyqtare në Sarandë, 1 518 038 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit mësues në një shkollë, 648 500 lekë.

Të ardhura nga paga e vajzës si rezidentë ne Amerika dhe nga puna e saj atje, 1 065 65 dollarë, 13 149 41 dollarë dhe 2 212 89 dollarë.

Kursime të vajzës 1 256 34 dollarë.

Të ardhura të vajzës depozituar nga halla e saj për shkollim 7 000 dollarë.

Të ardhura nga puna e djalit në Amerikë, 5 538 n92 dollarë.

Hua kunatës 16 352 dollarë.

Kredi për mobilim, 500 000 lekë. Shlyer./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *

Vetingu

Gjyqtari me 500 mijë USD pasuri të paligjshme/ Prokuroria i mbylli dosjen

Publikuar

-

Nga

Skandali në spitalin Covid 2/ Reagon Prokuroria e Tiranës

Komisioni i  Pavarur i Kualifikimit i përbërë nga Alma Faskaj, Lulzim Hamitaj dhe Genta Tafa Bungo, ka përjashtruar për 15 vite nga sistemi i drejtësisë gjyqtarin e Tiranës.

Shkak për këtë vendim është bërë dorëheqja e tij si gjyqtar, në prag Vettingu.

Subjekti i rivlerësimit, z. Ardian Kalia, u është nënshtruar procedurave të rivlerësimit, pas shpërndarjes së çështjes së tij me shortin e datës 16.12.2019, nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në përputhje me rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”.

Trupi gjykues, me vendimin nr. 1, datë 19.12.2019, vendosi të fillojë një hetim administrativ të thellë dhe të gjithanshëm, sipas nenit 45 tё ligjit nr. 84/2016, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e rivlerësimit, si dhe të caktojë kryesues të trupit gjykues, komisioneren zj. Alma Faskaj.

Gjatë hetimit administrativ, e konkretisht në datën 5.7.2021, pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është depozituar dokumenti “Kërkesë për dorëheqje dorë nga statusi i magjistratit”, kërkesë e cila është depozituar edhe në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Bazuar në njoftimin e vendimit të deklarimit të mbarimit të statusit të magjistratit për z. Ardian Kalia, nga KLGJ-ja, por dhe nga subjekti me anë të kërkesës së tij, Komisioni pezulloi procedurën e rivlerësimit, deri në momentin e konfirmimit nga Gjykata Administrative e Apelit se subjekti i rivlerësimit nuk kishte ankimuar vendimin e datës 16.7.2021.

Kalia, gjyqtari i “listës së zesë” u shpëtoi hetimeve

Gjyqtari Kalia e ka nisur karrierën më 10.11.1997 ku ka qëndruar në detyrë deri më me 15,07.2000.

Ai është rikthyer në sistem në vitin 2010, pasi ka punuar për tre vite si avokat.

Në vitin 2015, Kalia, është bërë pjesë e “listës së zezë” të Ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj.

Kjo e fundit kërkoi shkarkimin e tij dhe të disa gjyqtarëve të tjerë me argumentimin se kanë bërë shkelje të rënda që cënojnë figurën e gjyqtarit.

Pas shumë debatesh, kërkesa e Gjonajt u hodh poshtë nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë.

Gjyqtari Kalia është shenjëstruar jo vetëm në anën profesionale por edhe në anën pasurore.

Në vitin 2014 ILDKPKI, ka kallëzuar penalisht, gjyqtarin Ardian Kalia, për deklarim të rremë të interesave private dhe mungesë burimesh financiare të ligjshme për të ardhurat në shumën rreth 40.000.000 lekë, deklarim të rremë për kontratat e apartamenteve me vlerë 73.000 euro dhe 44.000 euro.

Sipas kallëzimit gjyqtari Kaliaj kishte bërë deklarim të rremë për vlera monetare 40 milionë lekë si dhe për kontrata në blerjen e dy apartamenteve në vlerë 117 mijë euro.

Se çfarë ndodhi me këtë hetim, askush nuk e vuri më ujin në zjarr. U mbyll apo si u mbyll nga Prokuroria e Tiranës dhe pse institucionet e drejtësisë që monitorojnë gjyakata e prokuroritë që ka qenë KLD në atë kohë ka heshtur.

Sipas të dhënave të ILDKPKI-së, të ardhurat gjyqtari Kalia i ka ndër të tjera nga puna si pedagog, në privat dhe në Shkollën e Magjistraturës, nga botimi i teksteve dhe qiraja e një apartamenti në Tiranë, shkruan CNA.al.

Bashkëshortja e tij, e cila nga specialiste statistikash në Prokurorinë e Përgjithshme është bërë oficere e Policisë Gjyqësore po pranë kësaj Prokurori, ka të ardhura vetëm nga paga.

Ajo që bien në sy në deklarimin e pasurisë nga gjyqtari Kalia, është shit-blerja e makinave, a thua se disponon një treg të till, ndërsa të gjithë pasurinë por edhe llogaritë bankare ka përbashkëta me bashkëshorten.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasuria e deklaruar nga gjyqtari Ardian Kalia.

Viti 2003

Banese 1+1 me sip 50 m2 me vlerë 0.18 milion leke.

Autoveturë Benz me vlerë 0.4 milion lekë.

Të ardhura si pedagog në Shkollën e Magjistraturës, në shumën 0,1 milion lekë.

Viti 2010 (Deklarata fillestare)

Ap banimi me sip 105 m2, blerë me të ardhura nga avokatia në shumë 73 000 euro.

Ap banimi me sip 69 m2, blerë me të ardhura nga avokatia në shumë44 000 euro.

Autoveturë tip Golf, blerë m,e të ardhurat nga avokatia në shumën 8 000 euro.

Depozitë kursimi me vlerë 1 000 euro.

Të ardhura nga avokatia nga shtatori 2000-2010, në shumën 30 000 000 lekë.

Të ardhura nga 6 publikime tekstesh universitare, në shumën 5 500 000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia nga viti 2000 e në vazhdim në shumën 4 500 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e autoveturës tip Benz në shumën 11 000 euro.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, specialist statistikore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 500 000 lekë.

Kredi të marrë për strehim në vitin 2007 në shumën 30 000 euro. Shuma e mbetur e pashlyer është 26 000 euro.

Viti 2010 (Deklarata vjetore)

Blerë autoveturë Benz me vlerë 15 000 euro.

Shitur autoveturë Golf me vlerë 75 000 euro.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 240 000 lekë.

Të ardhura nga publikimet, tekste universitare në shumën 200 000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në Shkollën e Magjistraturës dhe në universitete private në shumën 210 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, specialist statistikore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 180 000 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap me sip 69 m2 në Tiranë, në shumën 1 800 euro.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 8 000 euro.

Viti 2011

Të ardhura nga shitja e autoveturës në shumën 13 000 euro.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1 186 146 lekë.

Të ardhura nga publikimet, tekste universitare në shumën 300 000 00 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në Shkollën e Magjistraturës dhe në universitete private në shumën 360 000 00 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, specialist statistikore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 809 455 21 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap me sip 69 m2 në Tiranë, në shumën 360 000 lekë.

Të ardhura përfituar nga një vendim gjykate në shumën 2 544 952 lekë.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 3 060 euro, mbetur pa u shlyer 25 500 euro.

LEXO EDHE:  Kryegjyqtari që rrahu avokaten/ Skandali drejt Vettingut

LEXO EDHE:  SPAK i vuri prangat/ Kush është kryebashkiaku i arrestuar për korrupsion

Viti 2012

Blerë autoveturë Volsvagen Golf me vlerë 8 300 euro.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1 064 733  lekë.

Të ardhura si pedagog në universitet private në shumën 98 460 lekë.

Të ardhura si pedagog në Shkollën e Magjistraturës në shumën 32 000 lekë.

Të ardhura për efekt të vendimit gjyqësor në shumën 2 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, specialist statistikore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 878 644 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge në universitet privat në shumën 30 000 lekë.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 3 060 euro, mbetur pa u shlyer 25 000 euro.

Viti 2013

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1 039 563 lekë.Të ardhura si pedagog në universitet private në shumën 193 360 lekë.

Të ardhura si pedagog në Shkollën e Magjistraturës në shumën 29 700 lekë.

Të ardhura për efekt të vendimit gjyqësor në shumën 444 952  lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, si oficere e Policisë Gjyqësore, pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 703 573 lekë.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 3 200 00 euro, mbetur pa u shlyer 24 294 41 euro.

Viti 2014

Blerë automjet, Mercedez me vlerë 7 600 euro.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1 248 353  lekë.

Të ardhura si pedagog në Shkollën e Magjistraturës në shumën 146 700 lekë.

Të ardhgura nga honorare si ekspertnë seminar të organizuar nga GIZ, në shumën 86 464 63 lekë.

Të ardhura nga shitja e autoveturës Volsvagen Golf, me vlerë 6 500 euro.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, si oficere e Policisë Gjyqësore, pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 946 637 lekë.

Dieta të marra nga bashkëshortja në një vizitë studimore në Paris, në shumën 240 euro.

Dieta të marra nga bashkëshortja në një vizitë studimore nëLondër, në shumën 240 euro.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 2 626 euro, mbetur pa u shlyer 23 129 65 euro.

Viti 2015

Blerë automjeti tip Mercedez me vlerë 900 000 lekë.

Shitur autovetura Mercedez Benz me vlerë 980 000 lekë.

Llogari bankare në emër të bashkëshortes, në shumën 27 770 552 lekë.

Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes në shumën 758 18 lekë.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1 247 020 lekë.

Të ardhura si pedagog në Shkollën e Magjistraturës në shumën 46 550 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, si oficere e Policisë Gjyqësore, pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 967 835 lekë.

Dieta të marra nga bashkëshortja në një vizitë studimore nëStrasburg, në shumën 81 137 00 lekë.

Të ardhura nga qiraja e një apartamenti në bashkëpronësi me bashkëshorten në shumën 47 600 lekë.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 3 041 euro, mbetur pa u shlyer 21 751 39 euro.

Viti 2016

Llogari bankare në emër të bashkëshortes, në shumën 30 878 52 lekë.

Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes në shumën 40 80237 lekë.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1241 479 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, si oficere e Policisë Gjyqësore, pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 967 334 lekë.

Dieta të marra nga bashkëshortja në një vizitë studimore nëVjëne, në shumën 160 euro.

Të ardhura nga qiraja e një apartamenti në bashkëpronësi me bashkëshorten në shumën 285 600 lekë.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 2 420 euro, mbetur pa u shlyer 20 277 13 euro.

Viti 2017

Llogari bankare në emër të bashkëshortes, në shumën 25 887 60 lekë.

Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes në shumën 45 98 lekë.

Llogari bankare në shumën 201 06 euro.

Llogari bankare në shumën 2 632 29 lekë.

Llogari bankare në shumën 408 150 lekë.

Para cash dhe kursime në shumën 300 000 lekë.

Blerë autoveturë Volavagen Polo me vlerë 300 000 lekë.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1 288 359 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, si oficere e Policisë Gjyqësore, pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 960 759 lekë.

Dieta të marra nga bashkëshortja në një vizitë studimore nëSpanjë, në shumën 240 euro.

Bashkëshortja, të ardhura në cilësinë e ekspertes në shumën 75 720 lekë.

Të ardhura nga qiraja e një apartamenti në bashkëpronësi me bashkëshorten në shumën 285 600 lekë.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 2 540 euro, mbetur pa u shlyer 18 702 43 euro.

Kredi konsumatore me vlerë 1 000 000 lekë. Shlyer shuma 285 000 lekë, mbetur pa u shlyer shuma 771 948 25 lekë.

Viti 2018

Llogari bankare, në shumën 1235, 37  lekë.

Llogari bankare në shumën 800 lekë.

Llogari bankare në shumën 20 34 euro.

Llogari bankare në shumën 142 01 lekë.

Llogari bankare në shumën 408 150 lekë.

Para cash dhe kursime në shumën 100 000 lekë.

Llogari bankare me të ardhurat nga qiraja në shumën 44870,96 lekë.

Të ardhura nga puna si gjyqtar e subjektit deklarues në shumën 1 336 560 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, si oficere e Policisë Gjyqësore, pranë Prokurorisë së Përgjithshme, në shumën 994 645 lekë.

Dieta të marra nga bashkëshortja në një vizitë studimore nëLondër, në shumën 355 paund.

Të ardhura nga puna si pedagog në shumën 148 742 lekë.

Kredia prej 300 000 euro e marrë në vitin 2007. Shlyer 2 230 euro, mbetur pa u shlyer 17 022 94 euro.

Kredi konsumatore me vlerë 1 000 000 lekë. Shlyer shuma 374 000 lekë, mbetur pa u shlyer shuma 446 117 8 lekë./ CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Burri i dënuar për korrupsion, vëllai gjyqtar i lidhur me krimin/ Prokurorja në “ethe” nga Vettingu

Publikuar

-

Nga

cna lajme vetting

Prokurorja Ajola Prençi e Prokurorisë së Kurbinit u përpall të premten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK kur gjatë seancës dëgjimore dha shpjegime për balancën negative të konstatuar për blerjen e një apartamenti në Shkodër.

Ajo dha shpjegime dhe për një raport negativ të DSIK-së, që bazohej në informacionet lidhur me bashkëshotin ish-prokuror të dënuar për korrupsion dhe për vëllanë e saj gjyqtar, për të cilin kishte pasur të dhëna për kontakt me krimin e organizuar. Në vlerësimin profesional, Prençi u vlerësua pozitivisht.

Trupi gjykues i KPK që po kryen procesin e rivlerësimit për pokuroren Prençi kryesohet nga Firdes Shuli, me relatore Brunilda Bekteshin dhe anëtare Suela Zhegun. Në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte i pranishëm Steven Kessler.

Ajola Prençi përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2004 dhe për një dekadë e ushtroi funksionin në Prokurorinë e Shkodrës. Në vitin 2014, Prençi u emërua në prokurorinë e Matit, ndërsa prej vitit 2016 e ushtron funksionin në Prokurorinë e Kurbinit.

Raporti negativ i DSIK

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK ka dorëzuar që në krye të herës raport negativ, duke konstatuar papërshtatshmërinë e prokurores Prençi për të vazhduar detyrën. Megjithëse DSIK ka raportuar se ndaj prokurores Ajola Prençi nuk disponohen të dhëna për përfshirjen e saj në veprime të kundërligjshme, raporti e penalizon subjektin për shkak të dënimit të bashkëshortit të saj për korrupsion.

Bekteshi nuk e bëri të ditur emrin e bashkëshortit të subjektit, por bëhet fjalë për ish-prokurorin e Pukës, Pëllumb Prençi, i shkarkuar në vitin 2014 pasi u dënua për korrupsion.

Gjithashtu, DSIK ka informuar se për vëllanë e subjektit të rivlerësimit, i cili ushtron detyrën e gjyqtarit ka të dhëna për kontakte me persona të përfshirë në krimin e organizuar.

Bazuar në këto të dhëna, si dhe në faktin se subjekti ka shënuar gabim vitin e lindjes së formularin e deklarimit të pastërtisë së figurës, DSIK i ka qëndruar konstatimit për papërshtatshmërinë e Prençit për të vazhduar detyrën.

Bekteshi pohoi se edhe Komisioni ka gjetur të njëjtat konstatime si DSIK. Ajo shpjegoi se subjekti e ka deklaruar dënimin e bashkëshortit, ndërkohë që çështja është në pritje të shqyrtimit në Gjykatën e Lartë.

Bekteshi sqaroi se edhe për vëllanë e Prençit është duke u zhvilluar procesi i vetingut. Nga hetimi i KPK-së ka rezultuar se prokurorja Prençi nuk ka shqyrtuar asnjë çështjeve të të përfaqësuarve nga bashkëshorti i saj në cilësinë e avokatit.

Prokurorja Prençi e kundërshtoi raportin e DSIK

“Raporti i DSIK është i pavërtetë dhe nuk ka lidhje me mua. Të gjitha konkluzionet lidhen me bashkëshortin dhe vëllanë tim gjyqtar,” pohoi ajo dhe e cilësoi dashakeq e diskretitues raportin.

Prençi theksoi se nuk e kishte fshehur ngjarjen e bashkëshortit, duke e cilësuar si më të rëndën në jetën e saj. Subjekti vijoi se zgjidhja e çështjes së bashkëshortit u takon organeve të drejtësisë.

“Nuk mund të ndikojë në vlerësimin tim. Nuk është kontakt i papërshtatshëm. Marrëdhënia jonë nuk është krijuar për shkak të detyrës, por për shkak të martesës,” deklaroi Prençi dhe këmbënguli se bashkëshorti nuk kishte pasur asnjëherë ndikim në detyrën e saj.

“Nëse DSIK do të kishte disponuar minimumin e të dhënave për ndikimin tim, do t’i kishte vendosur në raport. Por nuk kanë ekzistuar. Neve na ka lidhur jeta, por secili përgjigjet personalisht për veprimet e tij,” pohoi ajo dhe e cilësoi të padrejtë dënimin “kolektiv” të familjes.

Prençi fajësoi situatën e krijuar prej ngjarjes së bashkëshortit për transferimet gjatë gjashtë viteve të fundit, që sipas saj ka ndodhur 7 herë dhe janë të padrejta. “Kërkoj që KPK mos ta ketë në konsideratë raportin e DSIK për figurën. Nuk mendoj se një bashkëshort duhet të vlerësohet për veprimet e tjetrit,” kërkoi ajo.Ngatërresën lidhur me vitin e lindjes Prençi e cilësoi si një gabim të kryer pa dashje dhe pa e kuptuar. Teksa subjekti po shpjegonte lidhur me konstatimin për kontaktin e papërshtatshëm të vëllait, kryesuesja Shuli vërejti se nuk i ishte kaluar barrë provë për këtë gjetje dhe Prençi i ndërpreu sqarimet.

Mungesa financiare

Komisioni konstaton pamundësi financiare për blerjen e një apartamenti 75 m2 në Shkodër në vitin 2004 kundrejt vlerës 2 milionë e 450 mijë lekë. Sipas relatores Bekteshi, subjekti nuk ka deklaruar në vitin 2004 burimet e kësaj pasurie, por ka pasqyruar një kedi për blerje apartamenti. Në deklaratën veting ka deklaruar si burime kursime dhe kredinë.

LEXO EDHE:  Nga “Mjaft”-i, u katapultua në PS/ Shtohet luksi i Ministres së Mbrojtjes, pas martesës

LEXO EDHE:  Oficerë të policisë gjyqësore, prokurorë e gjykatës të korruptuar në raportin e EURALIUS (Emrat)

Nga hetimi administrativ ka rezultuar se bashkëshorti i subjektit nuk ka deklaruar kursime në vitin 2003, kur ai ushtronte detyrën e prokurorit dhe për rrjedhojë është konsideruar vetëm mundësia e kursimit në vitin 2004. Ndërkohë, ka rezultuar se kredia në shumën 2 milionë lekë është disbursuar dhe tërhequr në shkurt të vitit 2005, rreth dy muaj pasi shtëpia është blerë. Nisur nga ky fakt, Komisioni nuk ka përfshirë në analizë si burim për blerjen e apartamentit as kredinë.

Sipas Bekteshit, subjekti ka shpjeguar se ka marrë hua në vitin 2004 shumën 1.8 milionë lekë nga familja e hallës së saj dhe ka dorëzuar si provë një deklarate noteriale të atij viti për huamarrjen. Lidhur me mundësinë e familjes së hallës për kursimin e vlerës së dhënë hua, Prençi ka shpjeguar se kjo shumë rrjedh nga të ardhurat e siguruara nga aktiviteti tregtar i fruta-perimeve dhe një dyqan rrobash. Ajo ka shtuar se familja e hallës ka shitur edhe dy prona tokë-arë prej nga ka gjeneruar të ardhura.

Bekteshi tha se nga hetimi ka rezultuar se bashkëshorti i hallës nuk ka pasur të regjistruar aktivitet privat dhe se nuk janë provuar me dokumentacion të ardhurat e petenduara nga tregtia. Nisur nga këto kostatime, si dhe nga fakti se subjekti nuk e ka deklaruar huanë si burim krijimi për apartamentin në Shkodër, KPK nuk e ka konsideruar në analizën financiare paraprake as shumën 1.8 milionë lekë.

Veç mospërputhjeve të deklarimeve të subjektit lidhur me burimet e krijimit, në përfundim ka rezultuar pamundësi financiare në shumën 1 milionë lekë për blerjen e apartamentit në vitin 2004. Bekteshi sqaroi se Prençi e ka konsideruar si gabim të paqëllimshëm mosdeklarimin e huasë si burim krijimi për këtë apartament.

Prençi tha se ishte përgjithësisht dakord lidhur me konstatimet për kriterin e pasurisë. Ajo sqaroi se që të përfitonte kredinë i duhej të vendoste një pasuri si kolateral dhe prandaj kishte marrë huanë nga halla. Sipas subjektit, menjëherë pas blerjes së apartamentit kjo pasuri ishte vendosur si garanci në bankë për marrjen e kredisë dhe pas disbursimit të saj ishte shlyer huaja në shumën 1.8 milionë lekë.

“Nuk kishim qëllim ta fshihnim huanë, pasi kemi nënshkruar edhe akt noterial”, theksoi Prençi.

Mosdeklarimin e kursimeve në vitin 2003 nga bashkëshorti subjekti e konsideroi si një gabim për shkak të mungesës së eksperiencës në plotësimin e formularëve të deklarimit. Këtë qëndrim ajo e mbrojti me faktin se bashkëshorti kishte kryer edhe gabime të tjera në deklarime dhe solli në vëmendje se ai kishte shënuar pagën bruto, ndërkohë që duhet të pasqyronte atë neto.

Prençi deklaroi se, nëse do t’i konsideroheshin huaja dhe kursimet e bashkëshortit, atëherë rezultonte me balancë pozitive. Lidhur me mosdeklarimin e huasë si burim, Prençi theksoi se edhe aktualisht si burim për apartamentin njeh kredinë.

Për deklarimin e kredisë në vitin 2004, ajo tha se është bërë pa keqdashje pasi e ka plotësuar në vitin 2005, kur dhe ishte kryer disbursimi.

Ajo pretendoi se kishte vërtetuar me prova rrethanore se halla dhe bashkëshorti i saj kishin ushtruar aktivitet tregëtar dhe se kishin krijuar të ardhura të mjaftueshme për të mundësuar kursimin e vlerës së dhënë hua. Ajo solli në vëmendje edhe vendime të tjera të KPK-së, kur për raste të ngjashme janë konsideruar të ardhurat e personave të lidhur.

Pa probleme domethënëse ka rezultuar edhe shlyerja e vlerës së një apartamenti të blerë në vitin 2013 në Tiranë në vlerën 8 milionë lekë. Sipas Komisionit, janë konstatuar balanca negative në vitet 2011 dhe 2012, përkatësisht në shumat 228 mijë lekë dhe 60 mijë lekë.

Bekteshi referoi pretendimet e subjektit lidhur me këto mungesa financiare, e cila ka kërkuar që të konsiderohen të ardhurat e bashkëshortit për transportin, bonuset dhe dietat e përfituara prej tij. Prençi i përsëriti këto kërkesa edhe gjatë seancës dëgjimore dhe pretendoi se nëse do të përfshiheshin këto të ardhura në analizën financiare do të rezultonte balancë negative vetëm në vitin 2011 në shumën 98 mijë lekë.

Në fund të seancës, prokurorja Ajola Prençi kërkoi konfirmimin në detyrë. KPK njoftoi se vendimi do të shpallet më 26 tetor, ora 09:30. /BIRN

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Prokurorja që mban kostot e bashkëshortit të dënuar për korrupsion/ Pas 3 vitesh hetime, përballet me Vettingun

Publikuar

-

Nga

cna lajme vetting

Prokurorja e Kurbinit  Ajola Prençi, do të dalë nesër para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në kuadër të Vettingut.

Trupa gjyqësore që do të shyqrtojë Prençin është e përbërë nga Suela Zhegu, Firdes Shuli dhe Brunilda Bekteshi.

Prokurorja Prençi po hetohet nga Vettingu që nga viti 2019.

Pas tre vitesh hetimesh, duket se KPK, ka tashmë dhe rezultatet të cilat do t’i paraqesë në seanën dëgjimore nesër.

Kostoja që prokurorja ka nga bashkëshorti

Ajola Prençi e ka ushtruar detyrën e prokurores ndërmjet Shkodrës, Matit dhe Kurbinit.

Emri i saj është lakuar për arsye të hetimit dhe dënimit të bashkëshortit të saj prokuror, disa vite më parë.Kujtojmë se në vitin 2015, Gjykata e Shkodrës ka pranuar kërkesën e Prokurorisë dhe ka dënuar me 2 vite burg ish-drejtuesin e Prokurorisë të rrethit Gjyqësor Pukë, Pëllumb Preçi, që është bashkëshorti i prokurores Ajola Ymeri.

LEXO EDHE:  Nga “Mjaft”-i, u katapultua në PS/ Shtohet luksi i Ministres së Mbrojtjes, pas martesës

LEXO EDHE:  Me pasuri nga Gjiri i Lalzit tek Liqeni i thatë/ Ish hetuesi i regjimit komunist në Prokurori

Preçi u dënua për “Korrupsioni pasiv të gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë” për të ashtuquajturin “Skandali i Pukës” duke përfituar edhe nga gjykimi i shkurtuar.

Çështja e bashkëshortit i ka kushtuar prokurores Ymeri në punën e saj.

Gjatë hetimit për dy mjekët B.L dhe V.M, të cilët mjekuan ilegalisht atentatorin e Laçit, Eduart Lamajn, avokatët e tyre, kanë kërkuar përjashtimin e prokurores, pikërisht për shkak të bashkëshortit të saj të dënuar për korrupsion.

Në një kohë që prokurorja Ymeri, mban pasojat e dënimit të bashkëshortit, ky i fundit sipas të dhënave të pasurisë së ILDKPKI-së, ka nisur punën si avokat.

Referuar deklaratave të  pasurisë, prokurorja Ymeri thotë se posedon një shtëpi banimi 75 m2,  me vlerë 2 450 000 lekë dhe në vitin 2013 ka blerë blerë banesë 92.4 m2 me vlerë 8 491 560 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: