Me pesë vite eksperiencë “kap” KLGJ/ Gjyqtarja me një pagë, me apartament në Dajt

Gjyqtarja Rudina Palloj, ushtron detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat që prej datës. 23.01.2014, pasi me dekretin nr. 8464, datë 23.01.2014 të Presidentit të Republikës, është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat. Ajo ka një eksperiencë profesionale në punë mbi 5 vjet. Fillimisht ka nisur në Gjykatën e Korçës, ku … Continue reading Me pesë vite eksperiencë “kap” KLGJ/ Gjyqtarja me një pagë, me apartament në Dajt