Connect with Us

Skandalet e heshtura të drejtësisë/ Si u zhduk dosja e hetimit të gjyqtares?

Vetingu

Skandalet e heshtura të drejtësisë/ Si u zhduk dosja e hetimit të gjyqtares?

Publikuar

-

Gjyqtarja e Korçës, Eglantina Mikani, nuk ka kaluar ende në procesin e Vettingut, ndonëse ka nisur rivlerësimi për gjyqtarët e rretheve.

Mikani nuk është emër i panjohur për opinionin publik, pasi në vitin 2014, doli në dritë se kishte humbur një dosje hetimi e inicuar ndaj saj.

Në Prill të vitit 2014, Ministria e Drejtësisë ka depozituar një kallëzim penal, pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, mbi mungesën e dokumetacionit lidhur me inspektimet për gjyqtaren Mikani dhe dy kolegë të tjerë të saj.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i kishte dërguar pranë Ministrisë së Drejtësisë, me shkresat nr. 848, datë 20.03.2013, dhe nr. 161/1, datë 02.04.2013, kërkesat për vlerësimin e fillimit të procedimit disiplinor ndaj 3 gjyqtarëve, përfshirë dhe Mikanin.

“Nga ana e strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, në vijim të trajtimit të këtyre materialeve, janë kryer veprimet përkatëse si njoftimi i gjyqtarëve, analiza e observacioneve të dërguara prej tyre, dhe në përfundim materialet i janë dërguar për vlerësim ish-Ministrit të Drejtësisë, nëpërmjet tre memove për secilin nga gjyqtarët. Nga verifikimi në protokollin e Ministrisë së Drejtësisë, rezulton e depozituar një nga 2 kopjet e secilës memo drejtuar ish-Ministrit të Drejtësisë.
Kopja e materialit e dërguar për vlerësim ish-Ministrit të Drejtësisë, nuk gjendet në protokoll dhe për pasojë ka penguar vazhdimin e ecurisë të këtyre procedimeve, për shkak të kalimit të afatit ligjor të parashikuar në nenin 34 të ligjit Nr.9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. Sipas këtij parashikimi, fillimi i procedimit mund të bëhet jo më vonë se 1 vit nga data e konstatimit të shkeljes nga organi që ka të drejtën për fillimin e këtij procedimi, por jo më vonë se 5 vjet nga data e kryerjes së shkeljes”, thuhej në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë, dërguar mediave.

Në rastin e gjyqtares Eglantina Mikani ky afat ka filluar në dt 02.04.2013. Duke qenë se kopja e materialit drejtuar për vlerësim ish-Ministrit të Drejtësisë, nuk gjendej si pasojë ka dështuar procedimi disiplinor ndaj gjyqtares Mikani dhe të tjerëve, ndaj MD, kërkoi fillimin e çështjes penale dhe një hetim i plotë për individualizimin e përgjegjësisë penale.

Se çfarë ndodhi me këtë kallëzim Penal pasi u depozitua në Prokurorinë e Tiranës, nuk u mor vesh kurrë. Ndoshta procesi i Vettingut do të hedhë dritë, për të qartësuar dhe aspektin profesional të gjyqtares Mikani.

Sa i përket pasurisë, gjyqtarja Eglantina Mikani rezulton se jeton në shtëpi me qira dhe burimet e të ardhurave i ka nga pagat e saj dhe bizneset e bashkëshortit.
Gjyqtarja deklaron depozitat bankare milionëshe dhe një investim mbi 3 milion lekë në letrat me vlerë.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e gjyqtares Eglantina Mikani.

Viti 2003
Depozitë me afat 200 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 61 658 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si pedagoge në Universitetin e Korçës, 36 000 lekë.

Viti 2004
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 774 888 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si pedagoge në Universitetin e Korçës, 26 000 lekë.

Viti 2005
Nuk kuptohet deklarimi, per shkak se ehste keqshkruar.
Të ardhura të bashkëshortit 960 000 lekë.
Depozitë 400 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 767 232 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si pedagoge në Universitetin e Korçës, 45 000 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit, 480 000 lekë dhe 360 000 lekë.
Kredi për biznes nga bashkëshorti, 500 000 lekë.

Viti 2006
Bashkëshorti ka në pronësi një pjesë kapitali 16 kompjutera në dy bizneset, me vlerë 960 000 lekë. 400 000 deklaron se janë garanaci bllokuar në Tiranë për biznes.
Depozita bankare, 400 000 lekë dhe 730 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 799 992 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit, 300 000 lekë dhe 360 000 lekë.
Kredi për biznes nga bashkëshorti, 500 000 lekë. Vijon.

Viti 2007
400 000 lekë garanci bllokuar në Tiranë, janë paguar 200 000 lekë.
Gjendje kesh, 630 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 599 992 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit, 259 200 lekë, 180 000 lekë dhe 200 000 lekë.
Kredi për biznes nga bashkëshorti, 500 000 lekë. Vijon.
Shpenzime për studimet, 100 000 lekë.
Shpenzime për qiranë e ap 180 000 lekë.

Viti 2008
Depozitë bankare 500 000 lekë.
Gjendje kesh 1 600 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 480 000 lekë dhe raporti I lindjes, 228 000 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit, 291 000 lekë dhe 140 000 lekë.
Kredi për biznes nga bashkëshorti, 500 000 lekë. Vijon.
Shpenzime për qiranë e ap 180 000 lekë.

Viti 2009
Depozitë bankare 950 000 lekë.
Gjendje kesh 800 000 lekë.
Blerë Benz, 800 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 989 970 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit, 295 200 lekë.
Të ardhura të bashkëshortit nga një firmë private, 300 000 lekë.
Likuiduar 278 500 lekë (nuk kuptohet shkrimi).
Shlyer detyrimi I bashkëshortit, në vlerë 100 000 lekë, (nuk kuptohet shkrimi).
Kredi 400 000 lekë, (nuk kuptohet shkrimi).
Shlyer detyrimi për pagesë qiraje 180 000 lekë, (nuk kuptohet shkrimi).

LEXO EDHE:  Skandali/ KLGJ nuk verifikoi pasurinë e Sokol Sadushit para emërimit në Gjykatën e Lartë (Dokumenti)

Viti 2010
Depozitë bankare 1 000 000 lekë.
Depozitë bnakare 100 000 lekë.
Gjendje kesh, 950 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 732 479 lekë.
Pjesa tjetër e deklaratës është e palexueshme.

Viti 2011
Depozitë bankare 1 150 000 lekë.
Depozitë bankare 100 000 lekë.
Gjendje kesh, 1 000 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 509 115 lekë dhe raporti I lindjes, 233 573 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 362 400 lekë.
Të ardhura të bashkëshortit nga ortakëria në bzinesin Top Bast, ku zotëron 50 % të aksioneve, 300 000 lekë.
Kredi e marrë nga bashkëshorti 400 000 lekë. Pa shlyer 364 800 lekë.
Qira banese 180 000 lekë.

Viti 2012
Depozitë bankare 1 250 000 lekë.
Depozitë bankare 300 000 lekë.
Depozitë bankare 200 000 lekë.
Gjendje kesh, 1 200 000 lekë.
Të ardhura nga interesat e depozitave bankare, 85 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 1 068 000.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 366 022 lekë.
Të ardhura të bashkëshortit nga ortakëria në bzinesin Top Bast, ku zotëron 50 % të aksioneve, 300 000 lekë.
Kredi e marrë nga bashkëshorti 400 000 lekë. Pa shlyer 209 620 lekë.
Qira banese 180 000 lekë.
Pagesë për studimet e bashkëshortit, 50 000 lekë.
Detyrim për siguracione, të kolaudimit të makinës, 40 000 lekë.,

Viti 2013
Depozitë bankare 1 350 000 lekë.
Depozitë bankare 300 000 lekë.
Depozitë bankare 600 000 lekë.
Gjendje kesh, 1 200 000 lekë.
Të ardhura nga interesat e depozitave bankare, 100 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 1 029 287.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 382 886 lekë.
Të ardhura të bashkëshortit nga ortakëria në bzinesin Top Bast, ku zotëron 50 % të aksioneve, 300 000 lekë.
Kredi e marrë nga bashkëshorti 400 000 lekë. Pa shlyer 95 000 lekë.
Qira banese 180 000 lekë.
Pagesë për studimet e bashkëshortit, 50 000 lekë.
Detyrim për siguracione, të kolaudimit të makinës, 30 000 lekë.

Viti 2014
Depozitë bankare 1 500 000 lekë.
Depozitë bankare 400 000 lekë.
Depozitë bankare 700 000 lekë.
Gjendje kesh, 2 200 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 1 268 135.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 431 023 lekë.
Kredi e marrë nga bashkëshorti 400 000 lekë. Shlyer.
Qira banese 180 000 lekë.

Viti 2015
Depozitë bankare 1 521 426 lekë.
Investime në letra me vlerë në emër të bashkëshortit, 3 000 000 lekë.
Gjendje kesh, 800 000 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së subjektit deklarues, 220 37 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së bashkëshortit, 459 77 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 1 383 592.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 425 404 lekë.
Qira banese 180 000 lekë.

Viti 2016
Gjendja e depozitës tek investimi I letrave me vlerë, 3 311 020 lekë.
Gjendje kesh, 1 100 000 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së subjektit deklarues, 38 15 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së bashkëshortit, 1 512 59 lekë.
1/3 e truallit me sip 102 50 m2 në Korçë, trashëguar nga bashkëshorti I subjektit deklarues.
1/12 e truallit me sip 103 20 m2 në Korçë, trashëguar nga bashkëshorti I subjektit deklarues.
Ap me qira në Korçe, 15 000 lekë në muaj.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 1 424 107.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 433 030 lekë.
Të ardhura të përfituara nga interesat bankare, 99 253 lekë.

Viti 2017
Depozitë bankare në emër të bashkiëshortit, 3 328 859 lekë.
Gjendje kesh, 1 120 000 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së subjektit deklarues, 401 159 67 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së bashkëshortit, 111 74 lekë.
Ap me qira në Korçe, 15 000 lekë në muaj.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 1 380 738 97.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 444 328 lekë.
Të ardhura të përfituara nga interesat bankare, 17 989 06 lekë.

Viti 2018
Depozitë bankare në emër të bashkëshortit, 3 350 014 lekë.
Depozitë bankare në emër të subjektit deklarues, 1 204 680 92 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së subjektit deklarues, 250 488 66 lekë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse të pagës së bashkëshortit, 312 04 lekë.
Gjendje kesh, 500 000 lekë.
Të ardhura të subjektit deklarues nga puna si gjyqtare në Korçë, 1 415 807 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit si epidemilog, 448 700 lekë.
Të ardhura të përfituara nga interesat bankare, 21 155 lekë.
Të ardhura të përfituara nga interesat bankare, të subjektit deklarues, 4 527 7 lekë.
Ap me qira në Korçe, 180 000 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Kryegjyqtari me apartamente, garazhe dhe troje të pajustifikuara/ Mblidhen dëshmi të reja për Kastriot Selitën

Publikuar

-

Nga

Kreu i Gjykatës Administrative të Apelit, Kastriot Selita po përballet me shkallën e dytë të Vettingut.

Selita po përballet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit me ankimin e Komisionerit Publik, Florian Ballhysa si dhe me 12 denoncime të mbërritura pas përfundimit të procesit në shkallën e parë të Vetingut.

Kujtojmë se Selita, u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimitme 18 Qershor 2019.

Ishte ONM që rekomandoi tek Komisionieri Publik, kërkesën për shkarkimin e tij.

KPA mbledh dëshmi në institucione

Kolegji i Posaçëm i Apelimit i përbërë nga Albana Shtylla, kryesuese, Ina Rama relatore dhe Natasha Mulaj, Sokol Çomo, anëtarë,  në seancën e datës 28.04.2021, ka njoftuar palët se kanë mbledhur prova nga aktet e mbërritura nga Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Apelit, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Zyra Tiranë si dhe nga banka Intesa San Paolo.

Gjatë paraqitjes së tij, gjyqtari Selita ka deklaruar se pretendimet e Komisionerit Publik sa i përket kriterit të pasurisë janë të pabazuara, po ashtu, sipas tij, edhe pretendimet lidhur me qënien në konflikt interesi gjatë ushtrimit të detyrës, në aspektin praktik nuk janë të vërteta dhe nuk paraqesin aspekt ligjor.

Gjithashtu, Selita ka paraqitur edhe një akt të ri, një vërtetim të lëshuar nga Gjykata Administrative e Apelit që kërkoi të pranohet si provë nga trupi gjykues.

Pasi u tërhoq për konsultim, bazuar në nenin 49, pika 1, germa c, e ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi të administrojë vërtetimin e Gjykatës Administrative të Apelit, i cili do t’i vihet në dispozicion edhe Komisionerit Publik.

KPA do t’i kërkojë dokumentacion shtesë Drejtorisë së Apelimit Tatimor dhe në pritje të mbërritjes së këtij dokumentacioni.

LEXO EDHE:  E denoncuar nga emisionet investigative/ Pasuria e të emëruarës së KLP, në krye të Apelit Korçë

LEXO EDHE:  Makinë dhuratë dhe pa shtëpi/ Pasuria e prokurorit kollovar

Me kërkesë të trupit gjykues, gjatë  séancës së radhës që do të mbahet me datë 19 Maj 2021 , Selita do të mbajë qëndrimin e tij lidhur me shpenzimet e jetesës për vitet 1997-1999, ndërkohë që palët duhet të jenë të përgatitura edhe për të paraqitur konkluzionet përfundimtare.

Gjetjet e Komisionerit Publik

                                       Florian Ballhysa

Komisioneri Publik, Florjan Ballhysa ka kërkuar riçelje të hetimit për burimin e krijimit të disa pronave të zotëruara nga Selita dhe bashkëshortja e tij.

Bëhet fjalë për një apartament me sipërfaqe 124.9 m2 në rezidencën Ambasador 3, një apartament dhe garazh në të njëjtën adresë, një apartament 205 m2 dhe një sipërfaqe trualli në Lalëz të Durrësit si dhe për blerjen e një automjeti.

Ndërsa për shtëpinë e familjes së bashkëshortes, e shitur në vlerën e 220 mijë eurove, Ballhysa  ka kërkuar që të hetohen kostot e ndërtimit, ligjshmëria e burimeve si dhe metodologjia e përdorur nga KPK në analizën financiare.

Sa i përket aftësive profesionale, Ballhysa pretendon për konflikt interesi.

Kjo lidhet me një çështje të gjykuar nga Selita në cilësinë e relatorit, ndaj një kompanie, administratori i së cilës kishte blerë apartamentin e bashkëshortes së tij në vitin 2015 për 110 mijë euro.

Po, në një tjetër çështje, Selita kishte gjykuar një çështje me palë të tretë një kompani ndërtimi, ku një vit më pas kishte blerë një apartament dhe një garazh./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Pasuria “i pret kokën”/ Gjyqtari i Elbasanit jashtë sistemit të drejtësisë

Publikuar

-

Nga

Ditën e sotme Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pas seancave dëgjimore vendosi shkarkimin e gjyqtarit të Elbasanit, Ramazan Avdiu.

KPK ka gjetur probleme për katër huadhënie me interes nga ana e Avdiut si dhe mungesë burimesh financiare për krijimin e pasurisë.

Avdiu e ka konsideruar të pavërtetë raportin e KPK-së dhe e ka quajtur hetimin administrativ të KPK të përciptë dhe të nxituar. Fillimisht u ndal në përllogaritjen e shpenzimeve të Komisionit për periudhën 1994-2002. Avdiu ka këmbëngulur  se ishte e padrejtë që shpenzimet janë konsideruar në vlerën 66% të të ardhurave.

Gjatë seancës së shpalljes së vendimit të enjten, kryesuesi i trupës gjykuese, Olsi Komici deklaroi se, me shumicë votash, ishte rrëzuar kerkesa e gjyqtarit Avdiu për riçeljen e hetimit për të tri kriteret e rivlerësimit dhe se ishte vendosur shkarkimi i tij nga detyra.

Dy anëtarët e tjerë të trupit gjykues që kreu procesin e vetingut për gjyqtarin e Gjykatës së Elbasanit, Ramazan Avdiu janë Xhensila Pine dhe Valbona Sanxhaktari, kjo e fundit në cilësinë e relatores së çështjes.

LEXO EDHE:  Skandali/ KLGJ nuk verifikoi pasurinë e Sokol Sadushit para emërimit në Gjykatën e Lartë (Dokumenti)

LEXO EDHE:  “Anti-KÇK-ja, Vetting për të eliminuar gjyqtarët”/ Lubonja zbulon prapaskenat

Ramazan Avdiu e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 dhe ka punuar fillimisht si gjyqtar dhe më pas kryetar në Gjykatën e Gramshit. Prej vitit 2008, Avdiu e ushtron funksionin në Gjykatën e shkallës së parë në Elbasan./CNA.al

Biznesi i drejtësisë/ Hije dyshimi mbi pasurinë e gjyqtarit të Elbasanit

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu/ KPK merr vendimin për prokurorin e Tiranës

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kulaifikimit, ka konfirmuar në detyrë prokurorin e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Albert Murçaj.

Gjatë seancës dëgjimore të mërkurën, nuk u evidentuan probleme domethënëse në asnjë prej kritereve të rivlerësimit.

Relatorja Çiftja sqaroi se nuk janë gjetur pobleme në deklarimin e dy depozitave me vlerë 600 mijë lekë dhe 300 mijë lekë, për krijimin të cilave ka deklaruar si burime të ardhurat nga pagat, dietat dhe shpërblimet nga puna si prokuror. Komisioni konstaton se prokurori Murçaj kishte pasur burime edhe për krijimin e gjendjes cash. Por është konstatuar mospërputhje midis vlerës së pasqyruar në deklaratën veting në shumën 750 mijë lekë dhe cash-it në fund të vitit 2016 në vlerën 1 milion e 230 mijë lekë.

Prokurori Murçaj deklaroi se mospërputhja e gjendjes cash kishte ardhur si pasojë e një lapsusi nga ana e tij. Ai shtoi se është evidentuar shtesa, por nuk është shënuar tek gjendja cash. Komisioni nuk ka gjetur probleme edhe për shtëpinë e prindërve në Shkodër që përdoret nga subjekti i rivlerësimit.

LEXO EDHE:  Shqipëria pa gjykata/ Pas Kushtetueses dhe Gjykatës së Lartë, “shkrihet” Apeli

LEXO EDHE:  ‘Drejtësia e Gjirokastrës” në Vetting/ Emrat e “viktimave” që shkaktoi Reforma në Drejtësi

Nga analiza financiare ka rezultuar se prokurori Murcaj rezultonte me balancë pozitive në të gjithë vitet.
Prokurori Murçaj mori vlerësim pozitiv për pastërtinë e figurës. Për profesionalizmin u konstatua se hetimi i një çështje e vitit 2012 kishte zgjatur tej afatit të përcaktuar; në një hetim tjetër kishte rezultuar se nuk ishin pyetur personat e kërcënuar dhe në një rast mungonte vendimi për zgjatje të hetimit. Komisioni nuk ka gjetur pobleme në katër denoncimet e depozituara nga publiku./CNA.al

LEXO TE PLOTE