Connect with Us

“Zhvat” qira nga fondacioni i gruas/ Llogaritë dhe denoncimet rrezikojnë prokurorin e Tiranës

Vetingu

“Zhvat” qira nga fondacioni i gruas/ Llogaritë dhe denoncimet rrezikojnë prokurorin e Tiranës

Publikuar

-

Prokurori i Prokurorisë së Shkallës së Parë në Tiranë, Elio Mazreku,  i cili të gjithë karrierën e ka të përqëndruar në kryeqytet, duket se do të ketë probleme me Vettingun.

Ndër vite nuk kanë munguar denoncimet ndaj tij, si në institucione ashtu edhe në media.

Në vitin 2002, Prokurori i Përgjithshëm në atë kohë, Theodhori Sollaku, ka ndëshkuar disa prokurorë, mes të cilëve ka qenë edhe prokurori Elio Mazreku, i cili ka marrë vërejtje.

Binomi pushtet-drejtësi/ Pasuria e prokurorit që ka zaptuar zyrat e shtetit
Prokuroria e Tiranes

Në vitin 2014 në adresë të Ministrisë së Drejtësisë, denoncuesi V. Stefanidhi ka akuzuar prokurori Elio Mazreku, në lidhje me disa mallra të sekuestruara, sipas të cilit, në vend që ti jepeshin pronarit që iu vodhën, iu dhanë kriminelëve.

Mazreku është trajtuar edhe nga emisioni investigative “Stop”.

Edhe sa i përket pasurisë, prokurorit Mazreku, i duhet shumë punë për ta justifikuar. Megjithëse në deklarim, duket se është përdorur si justifikim bashkëshortja e tij, e cila është angazhuar në shumë punë njëherësh dhe merr paga të majme.

Kujtojmë se ka pasur raste kur prokurore janë shkarkuar për shkak se nuk justifikon financat e bashkëshortëve të tyre.

Të ardhurat Mazreku i deklaron nga pagat, nga një qira shtëpie, të cilën ia merr fondacionit që drejton bashkëshortja e tij.

Në vitin 2009,  Mazreku, ka blerë një apartament  3+1 për më shumë se 15 milionë lekë të reja në Tiranë. Prokurori dhe bashkëshortja e tij deklarojnë llogari të tëra bankare, saqë duket se nuk do të mbarojnë kurrë.

Më poshtë poë sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Elio Mazreku.

Viti 2003

Ap banimi i ndërtuar pas vitit 1990 me sip. 72 m2.

Shtëpi banimi, ndërtuar pas vitit 1990 me sip 150 m2, trashëguar nga gjyshja.

Depozitë kursimi me vlerë 0,4 milion lekë.

Depozitë kursimi me vlerë 0,603 milion lekë.

Depozitë kursimi me vlerë 1,050 milion lekë.

Depozitë kursimi me vlerë 22 000 euro.

Pension i nënës, 8700 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në shumën 586 659 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 630 euro.

Viti 2004

Depozitë kursimi, 9600 euro.

Depozitë kursimi, 51514, 57 lekë.

Depozitë kursimi, 25 231 lekë.

Pensioni i prindit, 180 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 772 608 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 7 560 euro.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si eksperte, konsulente në një qendër mjedisore në shumën 500 euro.

Të ardhura nga puna si përkthyese e bashkëshortes, në shumën 71 835 lekë.

Viti 2005

Kthimi i parave si kreditor i Vefas, 84 244 lekë.

Kthimi i parave si kreditor i Vefas, bashkëshortes, 17 382 lekë.

Llogari bankare 9 870 euro.

Depozitë kursimi, 6 872 lekë.

Llogari kursimi, shtuar interesi me 40 945 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 805 747 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 8 440 euro.

Të ardhura nga puna si përkthyese e bashkëshortes, në shumën 201 dollarë dhe 300-400 euro.

Viti 2006

Depozitë bankare, 16 300 euro.

Derdhur 3 300 euro (është e paqartë deklarata)

Dërguar nga babai dhe vëllai i subjektit deklarues, shuma 100 000  -200 000 lekë.

Llogari kursimi, shtuar interesi bankar me 41 179 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 840 697  lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 8 700 euro.

Të ardhura nga puna si përkthyese e bashkëshortes, në shumat 1 345 euro, 461 euro, 346 dollarë dhe 10 365 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga Instituti i Kurrikulave në MASH, 14 200 lekë.

Depozitë bankare, në shumën 978.5 euro.

Depozitë bankare, interest në shumën 12 315 lekë.

Llogari kursimi, në shumën 41 179 lekë.

Viti 2007

Llogaria e kursimit, në shumën 131 578 lekë.

Depozitë bankare në shumën 20 452 euro.

Depozitë bankare në shumën 16 300 euro.

Gjendje cash, dhënë nga vëllai emigrant, në shumën 150 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 911 719 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 8 700 euro.

Të ardhura të bashkëshortes, për një project nga një kompani austriake, në shumën 4 500 euro.

Të ardhura të bashkëshortes nga puna si eksperte e OSBE, në shumën 700 euro.

Të ardhura nga puna si përkthyese e bashkëshortes, në shumat 3 361 euro, 3 300 euro dhe 586 dollarë.

Viti 2008

Depozitë bankare 4 285 euro.

Depozitë kursimi, 23 199 euro.

Cash, trashëguar nga babai pas vdekjes, 5 000 000 lekë.

Kursime, 293 911 lekë.

Të ardhura nga puna si prokuror në Tiranë, në shumën 1 250 527 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 9 600 euro.

Të ardhura të bashkëshortes, për një projekt nga një kompani austriake, në shumën 4 234 euro.

Të ardhura të bashkëshortes në një projekt, në shumën 8 000 euro.

Të ardhura nga puna si përkthyese e bashkëshortes, në shumën 2 024 euro.

Të ardhurat e bashkëshortes nga trajnimet, UNICEF, në shumën 97 400 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes si trajnere për qendrën Eden dhe Institutin e Trajnimit të Administratës Publike, në shumën 195 700 lekë dhe 300 euro.

Viti 2009

Depozitë me afat, 909 euro.

Depozitë me afat, 20 000 euro.

Cash, trashëguar nga babai pas vdekjes, 2 000 000 lekë.

Ap me sip 23 m2, trashëguar pas vdekjes nga i ati, në shumën 4 624 lekë.

Llogaria rrjedhëse e pagës me vlerë 222 688 lekë.

Depozitë me afat 6 mujor, 35 573 lekë.

Hapur depozitë bankare me 1 000 000 lekë.

Depozitë me afat 3 mujor, 7 000 euro.

Të ardhura nga puna si prokuror në Tiranë, në shumën 1 227 471 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 12 000 euro.

Të ardhura të bashkëshortes si eksperte të CO Plan për tre projekte, në shumat 11 200 euro dhe 1 380 000 lekë.

Dy kontrata të bashkëshortes me vlerë 1 214 400 lekë.

Të ardhura ta bashkëshortes nga kontrata me UNIFEM, në shumën 80 00 Të ardhura nga puna si përkthyese e bashkëshortes, në shumën 2 024 euro.

Të ardhura nga puna si përkthyese e bashkëshortes, në shumën 1 440 dollarë.

Të ardhura ta bashkëshortes nga një project, 1 060 euro.

Të ardhura të bashkëshortes si trajnere për Institutin e Trajnimit të Administratës Publike, në shumën 110 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes si trajnere për qendrën Eden, në shumën 250 euro.

Depozitë bankare e bashkëshortes, 11 800 euro.

Depozitë me 3 muaj afat e bashkëshortes me vlerë, 13 000 euro.

Viti 2010

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga një fondacion holandez, në shumën 11 000 euro.

Ap. 3 +1, me sip.129.1 m2 me vlerë 15 990 000 lekë.

Llogari bankare 2 785 euro.

Viti 2011

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 1 406 208 lekë.

LEXO EDHE:  Pasuria “fundos” një tjetër gjyqtar/ KPK e shkarkon nga detyra

Shpërblim nga Qendra Rajonale e Mjedisit, në shumën 90 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt , 3 600 euro.

Bashkëshortja, pagesë nga ASA, në shumën 1 450 euro.

Bashkëshortja, pagesë nga shoqata Ekolëvizja, në shumën 100 USD.

Bashkëshortja, pagesë nga shoqata Eden, në shumën 180 euro.

Bashkëshortja, pagesë nga UNIFEM, në shumën 150 000 lekë.

Bashkëshortja, pagesë për përkthime të fondacionit FLAG, në shumat 243 USD dhe 315 euro.

Bashkëshortja, pagesë nga Universiteti Polis, 55 000 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 1 179 392 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap dhënë shoqatës Milieukontakt, 162 000 lekë.

Dieta nga një projekt në Kosovë, 150 euro.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt , 7 860 euro.

Të ardhura të bashkëshortes nga konsulenca për projekte të ndryshme, nga puna në Universitetin Polis dhe përkthimet, në shumat 7 734 euro, dhe 260 000 lekë.

Viti 2013

1/8 e një ap, me sip 72 m2.

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 994 779 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap dhënë shoqatës Milieukontakt, 216 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt , 1 890 euro dhe 700 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga konsulenca në fusha të  ndryshme me vlerë 8 800 euro.

Bashkëshortja te ardhura nga Universiteti Polis, 154 412 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga trajnime në fusha të ndryshme, në shumën 430 200 lekë.

Bashkëshortja, pagesë për përkthime 890 euro.

Depozitë kursimi e bashkëshortes, 2 396 910 lekë.

Para të investuara, 2 296 910  lekë.

Viti 2014

Llogari kursimi në shumat 1 702 000 lekë,  35 224 lekë dhe 15 925 euro.

Depozitë kursimi, shtuar në 14 880 euro.

Llogari bankare, 353 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 1 228 520 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap dhënë shoqatës Milieukontakt, 324 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt , 1 092 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga konsulenca për EPER, 81 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura për trajnime ngë REC, në shumën 73 350 lekë.

Bashkëshortja të ardhura për trajnime nga fshati SOS, në shumën 103 015 lekë.

Të ardhura nga konsulenca për Bankën Botërore në shumën 375 000 lekë.

Të ardhura për konsulencë nga një kompani, 84 000 lekë.

Të ardhura për trajnim nga DMO, 37 800 lekë.

Të ardhura për trajnim nga SDC, 37 800 lekë.

Të ardhura nga përkthimet për fondacionin FLAG, në shumën 335 euro.

Viti 2015

Depozitë kursimi në shumat 2 300 euro dhe 45 889 euro.

Depozitë kursimi në shumat, 600 395 lekë dhe 153 000 lekë.

Llogari rrjedhëse e subjektit deklarues, pakësuar 561 480 lekë.

Investim për blerje kuotash shtuar me 321 692 lekë.

Llogari rrjedhëse shtuar me 147 062 lekë.

Llogari rrjedhëse shtuar me 195 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 1 267 722 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap dhënë shoqatës Milieukontakt, 300 000 lekë.

Llogari bankare e bashkëshortes, shtuar me 25 646 lekë.

Llogari bankare e bashkëshortes shtuar me 150 euro.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, shtuar 57 881 lekë.

Investim për blerje kuotash shtuar me 188 euro.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt , 1 072 990 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga përkthimet për fondacionin FLAG, në shumën 1 913 euro.

Të  ardhura të bashkëshortes nga Universiteti Polis, 49 378 lekë.

Të  ardhura të bashkëshortes nga trajnimi për qendrën Hapësirë, 8 500 lekë.

Të  ardhura të bashkëshortes nga trajnimi për OSBE, 150 euro.

Bashkëshortja të ardhura për trajnime ngë REC, në shumën l270 euro.

Viti 2016

Llogari bankare e subjektit deklarues, në shumën 21 447 lekë.

Depozitë bankare, 720 euro.

Depozitë bankare, 1 585 967 lekë.

Depozitë bankare, 331 940 euro.

Depozitë bankare, 11,54 euro.

Depozitë bankare, 75 30 euro.

Depozitë bankare, 64 18 euro.

Llogari rrjedhëse me vlerë 1, 457 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 1 281 655 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap dhënë shoqatës Milieukontakt, 108 000 lekë dhe 680 euro.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 138 euro.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 99 841 68 lekë.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 96 821 lekë.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 762 euro.

Fond investimi në emër të bashkëshortes, 288 45 euro.

Cash në shumat 20 000 lekë dhe 6 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga një kompani në shumën 9 753 euro.

Të ardhura të bashkëshortes nga përkthimet për fondacionin FLAG, në shumën 273  euro.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt , 1 344 021 lekë.

Të  ardhura të bashkëshortes nga Universiteti Polis, 82 131 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga një program trajnimi, në shumat 15 300 lekë dhe 108 28 euro.

Viti 2017

Llogari bankare e subjektit deklarues, në shumën 189 lekë.

Depozitë bankare, 52 641 17 euro.

Depozitë bankare, 28 694 93 lekë.

Llogari rrjedhëse, 544 166 lekë.

Depozitë bankare, 30 110 00 euro.

Depozitë bankare, 13 65 euro.

Depozitë kursimi, 10 000 euro.

Depozitë kursimi, 0, 44 euro.

Llogari rrjedhëse, 9 946 27 lekë.

Depozitë me afat, 7 618 41 euro.

Llogari kursimi, 10 021 24 euro.

Depozitë me afat, 9 985 euro.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 303 461 lekë.

Llogari rrjedhëse, 98 150 lekë dhe 56 euro.

Para cash, 12 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 1 306 702 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap dhënë shoqatës Milieukontakt, 420 800 lekë.

Llogari kursimi e bashkëshortes, 1 239 654 55 lekë.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 557 322 32 lekë.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 167 67 euro.

Gjendja e llogarisë së bashkëshortes, 1 239 euro.

Bashkëshortja, para cash, 10 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga një trajnim, 165 58 euro.

Të ardhura të bashkëshortes nga trajnime dhe ekspertiza, 557 302 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt , 1 463 622 lekë.

Viti 2018

Llogari bankare e subjektit deklarues, në shumën 59 lekë.

Depozitë bankare, 70 180 euro. Interesi 4.21 euro, 1 912 euro shtuar me 16 233 03 euro.

Depozitë bankare, 4 018 859 34 lekë.

Llogari rrjedhëse, 544 227 lekë.

Depozitë bankare, 16 223 03 euro.

Llogari rrjedhëse, 61 126 lekë dhe 218 euro.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 135 733 lekë.

Para cash, 11 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror, në shumën 1 346 937 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ap dhënë shoqatës Milieukontakt, 295 728 lekë.

Llogari kursimi e bashkëshortes, 907 249 67 lekë.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 640 5 euro.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 134 194 05 lekë.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes, 1 741 65 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga konsulenca për disa projekte në shumat 1 105 515 lekë dhe 4 493 euro.

Të  ardhura të bashkëshortes nga Universiteti Polis, 119 700 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes si drejtuese e shoqatës Milieukontakt ,1 236 080 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Nga trashëgimitë tek paga/ Gjyqtari i çunit të Fahriut blen veliere

Publikuar

-

Nga

Nga trashëgimitë tek paga/ Gjyqtari i çunit të Fahriut blen veliere

Gjyqtari i Faktit në Tiranës, Kreshnik Omari është në pritje të përballjes me Vettingun.

Omari karrierën e ka të përqëndruar në Tiranë, ku kaluar nëpër duar dosje të ndjeshme për opinionin publik.

Por risjellim në vëmendje një çështje që ka të bëjë me një të ashtuquajtur eksponent të krimit dhe një tjetër çështje që ka objekt një ish deputet të PD.

                            Vladimir Gjuta

Ka qenë gjyqtari Kreshnik Omari që me vendimin e datës 5 shkurt 2020, ka lënë të lirë të shumëpërfolurin Vladimir Gjuta, i cili u arrestua me bujë në janar të vitit 2020, pranë selisë së PS.

Ndërsa vitin e kaluar, në muajin Tetor, ka qenë po gjyqtari Kreshnik Omari që ka firmosur lirinë e ish deputetit të PD-së, Klevis Balliu apo siç quhet ndryshe, çuni i Fahriut.

Kujtojmë se gjyqtari Omari nuk pranoi kërkesën e dy prokurorëve, Robert Kote dhe Denisa Hasko për të lënë në burg Balliun dhe 9 protestuesit e tjerë, të cilët me13 tetori 2019 kanë bllokuar rrugën në të dyja drejtimet e rrugës si dhe nuk i janë bindur thirrjeve të Policisë në protestën e banorëve të ‘Astirit’.

                           Klevis Balliu

Sa i përket pasurisë, të ardhurat gjyqtari i ka vetëm nga paga, ndërsa disa llogari dhe patunshmëri i ka trashëgimi nga babai.

Ai ka përfituar nga trashëgimia prej babait, 1/3 e apartamentit të përbashkët, dy llogari bankare 1 000 000 dhe 500 000 lekë, llogari bankare 250 000 lekë si dhe gjendje cash 1 400 000 lekë.

Në vitin 2013 ai ka blerë një autoveturë që ka kushtuar 300 000 lekë dhe një  garazh me sipërfaqe 11.50 m2 me vlerë 2 725 euro.

Ndërsa në vitin 2015 ka shpenzuar 4 000 euro për një Veliere.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtari Kreshnik Omari.

Viti 2003

Truall 460 m2, trashëgimi nga babai.

Dyqan 80 m2, trashëgimi nga babai.

Depozitë bankare e Xhoana Omarit, 1 000 000 lekë.

Gjendje cash e Xhoana Omarit, 800 000 lekë.

Ap 2+1 në emër të Xhoana Omarit me vlerë 32 milion lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, 0.61 milion lekë.

Viti 2004

Depozitë në emër të Xhoana Omarit, dhuruar nga vëllai i saj, 1 100 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 762 071  lekë.

Viti 2005

Autoveturë, 220 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 765 552 lekë.

Viti 2006

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 972 560 lekë.

Viti 2007

Shtesë në gjendjen cash nga puna e bashkëshortes si avokate, 1.2 milion lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 49 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 823 137 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortes si avokate, 1.4 milion lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga interesat bankare, 42 500 dhe 47 500 lekë.

LEXO EDHE:  Kërcënimi ndaj nënkomisarit Nuhu/ Prokuroria e Tiranës nis verifikimet

LEXO EDHE:  Pse Rama nuk i jep bjondes të lexojë listën e plotë të OFL-së?

Viti 2008

Gjendje cash të bashkëshortes, 2 000 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 821 670 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortes si avokate, 1. 950 000 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 50 500 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga interesat bankare, 46 927 dhe 55 591 lekë.

Viti 2009

Gjendje cash të bashkëshortes, 2 000 000 lekë.

Gjendje cash të bashkëshortes, 2 000 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 950 939 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortes si avokate, 1. 950 000 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 60 350 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga interesat bankare, 56 700 dhe 60 350 lekë.

Viti 2010

Gjendje cash, 1 150 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 926 994 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortes si avokate, 935 000 lekë.

Të ardhura nga interesat e 3 llogarive bankare, 195 000 lekë.

Viti 2011

Përfituar nga trashëgimia nga babai, 1/3 e ap të përbashkët, dy llogari bankare 1 000 000 dhe 500 000 lekë, llogari bankare 250 000 lekë si dhe gjendje cash 1 400 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 955 400 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 58 500 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortes si avokate, 1 331 560 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga interesat bankare, 55 000 dhe 60 000 lekë.

Viti 2012

Shtesë në llogaritë bankare, 90 111 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 1 028 796 lekë.

Detyrim ushqimor për vajzën 25 000 lekë ne muaj.

Shpenzime për shkollimin e vajzës, 18 000 lekë.

Viti 2013

Shtesë në llogaritë bankare, 53 902 lekë.

Blerë autoveturë, 300 000 lekë.

Blerë garazh me sip 11.50 m2 me vlerë 2 725 euro.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 1 033 538 lekë.

Detyrim ushqimor për vajzën 300 000 lekë.

Shpenzime për shkollimin e vajzës, 67 000 lekë.

Viti 2014

Shtesë në llogaritë bankare, 49 430 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 1 264 166 lekë.

Detyrim ushqimor për vajzën 300 000 lekë.

Shpenzime për shkollimin e vajzës, 67 000 lekë.

Viti 2015

Shtesë në llogaritë bankare, 25 000 lekë.

Blerë Veliere, 4 000 euro.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 1 265 440 lekë.

Viti 2016

Shtesë në llogaritë bankare, 17 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 1 276 352 lekë.

Viti 2017

Shtesë në llogaritë bankare 13 637 lekë.

Kursime cash, 200 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 1 278 388 lekë.

Viti 2018

Shtesë në llogaritë bankare 6 869 lekë.

Kursime 100 519 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues, si gjyqtar në Tiranë 1 358 838 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

KPK e konfirmoi në detyrë/ Komisioneri Publik ankimon vendimin për prokuroren e Durrësit

Publikuar

-

Nga

Komisioneri Publik ka ankimuar vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, të datës 20.7.2020 për rikonfirmimin në detyrë të Enkeleda Osmanit (Xhengo), me funksion prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

Komisioneri Publik vlerëson se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë, pasi, referuar gjendjes së fakteve dhe provave, vendimi është i cenueshëm në tërësinë e tij.

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Osmani (Xhengo), me funksion prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin nr. 275, datë 20.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vlerëson se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë, pasi, referuar gjendjes së fakteve dhe provave, vendimi është i cenueshëm në tërësinë e tij.

Komisioneri Publik kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit që të riçelë hetimin gjyqësor dhe, në përfundim të shqyrtimit të çështjes, në seancë publike, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Enkeleda Osmani (Xhengo).

Mbështetur në pikën 1, të nenit 16, të rregullores së Institucionit të Komisionerëve Publikë, ankimi është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni:  http://ikp.al/ankime/

Institucioni i Komisionerëve Publikë është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 179/b dhe aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Komisionerët Publikë përfaqësojnë interesin publik gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.”-thuhet në njoftim.

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Nga Fieri në Akuzën e Tiranës/ Pasuria e prokurores që hetoi anëtarin e KLP

Publikuar

-

Nga

Nga Fieri në Akuzën e Tiranës/ Pasuria e prokurores që hetoi anëtarin e KLP

Prokurorja Marjeta Zaimi është vënë në hetim nga Vettingu që në Mars të vitit 2019, dhe para se të kalojë në KPK, dosja e saj profesionale kalon në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Por, në shtator të vitit 2019, e njëjta prokurore pushoi hetimet për anëtarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Bujar Sheshi.

Pas disa muajve hetime nëse ka falsifikuar apo jo formularin e vetëdeklarimit, prokuroria nuk gjeti vepër penale.

Sipas prokurores,nuk janë gjetur fakte se Sheshi ka qenë pjesë e ish-Sigurimit të Shtetit.

Ky rast ka qenë një nga çështjet ku është lakuar emri i prokurores Zaimi, e cila me herët ka punuar në Fier.

      Bujar Sheshi

Sa i përket pasurisë, referuar të dhënave të depozituara në ILDKPKI, rezulton se prokuroja Zaimi të ardhurat i ka nga paga e saj dhe bashkëshortit që fillimisht ka punuar në Bashkinë e Feirit, më pas në Inspektoriatit Ndërtimor në Farkë dhe më vonë si ekspert pranë Gjykatës së Laçit.

Prokurorja ka deklauar në vitin 2003 një shtëpi banimi me sipërfaqe 85 m2 me vlerë 3 000 000 lekë, të cilën e ka shitur në vitin 2008 në vlerën 3 100 000 lekë.

Nuk ka deklaruar se ku jeton në Tiranë, ndërkohë në vitin 2011 prokurorja ka blerë një apartament me sipërfaqe 103 m2 me vlerë 87 750 euro.

Këtë pronë ajo deklaron se e ka blerë duke marrë edhe një kredi me vlerë 5 000 000 lekë.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurorja Marjeta Zaimi.

Viti 2003

Shtëpi banimi, ndërtuar para vitit 1990 me sip 85 m2 me vlerë 3 000 000 lekë.

Depozitë me afat e bashkëshortit, 1 800 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Fier, 715 000 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit, Bashkia Fier, 176 159 lekë.

Viti 2004

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Fier, 878 628 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit, Bashkia Fier, 343 704 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 82 567 lekë.

Viti 2005

Bono thesari 600 000 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare,102 060 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Fier, 1160 686 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit, Bashkia Fier, 343 704 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit, nga mbledhjet e KRT, 33 600 lekë.

Viti 2006

Llogari rrjedhëse, 734 000 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare,126 377  lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Fier, 1 101 011 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit, Bashkia Fier, 426 300 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit, nga mbledhjet e KRT, 30 000 lekë.

Viti 2007

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 983 127 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit, Bashkia Fier, 426 300 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit, nga mbledhjet e KRT, 30 000 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare,150 095 lekë.

Viti 2008

Shitur ap me sip. 85.1 m2 me vlerë 3 100 000 lekë.

Depozitë bankare, 1 778 000 lekë.

Depozitë bankare, 1 650 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 250 8111 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit në Inspektoriatin Ndërtimor, Farkë, dhe nga Bashkia Fier, 442 857 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare,252 025  lekë.

Tërhequr nga depozita bankare, 1 662 690 lekë.

Gjendje llogarie, 363 259 lekë.

Të ardhura cash, 1 500 000 lekë.

Viti 2009

Shitur ap me sip. 85.1 m2 me vlerë 1 999 760 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 210 205 lekë.

LEXO EDHE:  Pse Rama nuk i jep bjondes të lexojë listën e plotë të OFL-së?

LEXO EDHE:  Pse Rama nuk i jep bjondes të lexojë listën e plotë të OFL-së?

Të ardhura nga puna e bashkëshortit në Inspektoriatin Ndërtimor, 391 476 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare,200 851  lekë.

Gjendje llogarie, 433 000 lekë.

Tërhequr nga depozita bankare, 660 681 lekë.

Të ardhura cash, 3 500 000 lekë.

Viti 2010

Depozitë bankare, 1 000 000 lekë.

Depozitë bankare, 1 000 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 436 695 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit në Inspektoriatin Ndërtimor, 410 580 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 144 567 lekë.

Të ardhura të përfituara nga trajnimi në Beograd dhe Vjenë, 480 euro.

Një pagesë për licensën e avokatit, 1 000 000 lekë.

Të ardhura cash, 950 000 lekë.

Bashkëshorti ka blere Benz, 4 000 euro.

Viti 2011

Blerë ap me sip 103 m2me vlerë 87 750 euro.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 672 926 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit në Inspektoriatin Ndërtimor, 433 151 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 167 351 lekë.

Të ardhura të përfituara nga DASH, pas një trajnimi në USA, 140 5 dollarë.

Të ardhura cash, 400 000 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 4 908 536 lekë.

Viti 2012

Tërhequr depozita 545 350 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 403 088 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit në Inspektoriatin Ndërtimor, 255 932 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 55 297 68 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 4 738 736 56 lekë.

Viti 2013

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 167 034 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 11 223 8 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 4 548 167 lekë.

Viti 2014

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 372 908 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 4 634 92 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 4  393 147 lekë.

Viti 2015

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 365 279 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 4  202 076 39 lekë.

Hapur llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortit, 1 500 000 lekë.

Viti 2016

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 363 575 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 13 59 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si ekspert në Gjykatën e Laçit, 40 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit në Hipotekën e Tiranës, 89 909 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 4  003 582 13 lekë.

Viti 2017

Depozitë bankare e bashkëshortit, 843 520 00 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 1 829 79 lekë.

Të ardhura cash, 100 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 412 452 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti i bashkëshortit, 424 660 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit në Hipotekën e Tiranës dhe nga Ministria e Integrimit, 445  879 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 3 796 418 92 lekë.

Viti 2018

Të ardhura nga interesa të depozitës bankare të bashkëshortit, 5 435 51 lekë.

Llogari bankare, 71 34 lekë.

Llogari bankare në emër të djalit, 5 581 lekë.

Kursime, 100 000 lekë.

Të ardhura nga puna e subjektit deklarues në Prokurorinë Tiranë, 1 453 282 lekë.

Të ardhura nga Shkolla e Magjistraturës,70 286 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti i bashkëshortit, 571 104 lekë.

Kredi për blerje shtëpie, 5 000 000 lekë. Pa shlyer 3 581 489 08 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE