Connect with Us

“Rekomandime mbi terapinë intensive të pacientëve me COVID-19”/ Një shkrim që nuk duhet humbur

Opinione

“Rekomandime mbi terapinë intensive të pacientëve me COVID-19”/ Një shkrim që nuk duhet humbur

Publikuar

-

Nga Dr. Ermal Xhaho

Ky rekomandim ndihmon Mjekët e Reanimacionit për tu kujdesur dhe ndihmuar pacientët me COVID 19. Duhet të theksohet se situata aktuale e shpërthimit të COVID-19 ka marrë zhvillim dinamik. Njohuritë e tanishme te mjekësisë intensive bazohen kryesisht në vëzhgimet e Kinës dhe Italisë. Informacione të gjera mbi patogjenin dhe dinamikën e tij mund të gjenden më tej tek faqja fillestare e Institutit Robert Koch (RKI, ëëë.rki.de).

Ne përgjithësisht rekomandojmë që të merreni me këtë problem në një ekip multidisiplinar në spital. Këtu përfshihen mjekë të kujdesit intensiv, infermierë, infeksiologë dhe higjenistë spitalorë. Transmetimi i infeksionit kryhet përmes personave të infektuar zakonisht përmes aerozolit dhe kontaktit të afërt. Prandaj thelbësore është higjena bazë (përfshirë higjenën e duarve) dhe masat mbrojtëse të personelit.

Diagnoza SARS-CoV-2 është verifikuar nga marrja e tamponit thellë në fyt ose duke përdorur PCR (Poymerase chain reaction) nga uji i shpëlarjes së fytit. Nëse testi rezulton negativ dhe ka Dyshim klinik urgjent duhet testuar një mostër e dytë. Për pacientët me sëmundje të avancuar (pneumoni, ARDS=Acute respiratory disstress syndrom) testi i tamponit të fytit mund të jetë përsëri negativ, ndërsa ngarkesa virale në rrugët e poshtme të frymëmarrjes është pozitive kësht që sugjerohet testi nga sekreti trakeobronkial.
Simptomat/ gjendja Klinike Sëmundja manifestohet si infeksion i traktit respirator me simptomat kryesore ethe dhe kollë. Për 81% të pacientëve manifestimi i sëmundjes është i butë, për 14% i rëndë dhe 5% te pacientëve janë të sëmurë kritikë. Kriteri për pranimin nën kujdesin intensiv është dispno, Frekuenca e lartë e frymëmarrjes (> 30 / min), këtu theksojmë se primare është hipoksemia. Shpesh shfaqen infiltrate pulmonare në imazheri. Ecuri të mundshme të sëmundjes janë ARDS dhe gjithashtu, deri tani te rralla, një koinfeksion bakterial deri në shok septik.

Komplikacione të tjera të përshkruara janë gjithashtu çrregullime të ritmit të zemrës, dëmtimi i miokardit si dhe insuficencë renale akute. Koha nga fillimi i simptomave deri në hyrjen e kujdesit intensiv është rreth 10 ditë.
Analizat e gjakut Në Analizat e gjakut shfaqet shpesh (rreth 80%) limfopeni, në një të tretën e Pacientëve leukopeni. Shumica e pacientëve kanë një nivel normal prokalcitonine, nëse nivelet e saj janë dukshëm të larta, duhet të merret parasysh një superinfeksion bakterial. PCR ( proteina c reaktive) shpesh është e lartë, duket se vlera shumë të larta të saj përputhen me një prognozë të keqe.

Trombocitopeni, rritje e LDH ( enzima laktat dehydrogenaze) ose rritja e vlerës së D-dimereve mund të gjendet tek rreth 40% e pacientëve. Sipas përvojave të deritanishme, rritja jospecifike e Vlerave (veçanërisht> 400 IU / ml) të LDH nënkupton një manifestim të rëndë të sëmundjes në vazhdim. Një pjesë e vogël e pacientëve kanë një rritje te Troponinës, rëndësia e të cilës në këtë rast është akoma e paqarte.

Imazheri
Radiografia e pacientëve me kujdes intensiv tregon infiltrate bilaterale. Në skaner duken madje në fazat e hershme të sëmundjes imponim xham akulli bilateral, subpleural dhe një konsolidim i segmenteve të mushkërise. Për shkak të rrezikut ndaj punonjësve dhe pavioneve të reanimacionit dhe emergjencës rekomandohet skaneri për pacientët në kujdesin intensiv vetëm nëse është në funksion të terapisë. Preferohen ekzaminimet me Ekografi në krevat.

Akomodimi

Masat e higjenës Akomodimi preferohet të bëhet individualisht në një dhomë izolimi, në mënyrë ideale me një paradhomë. Në rastin e një epidemie / pandemie të theksuar duhet të bëhet izolimini në grup. Qasja tek këta pacientë është e mundur vetëm nga një staf i trajnuar për kujdesin e pacientëve me COVID19, të cilët brenda mundësisë përjashtohen nga kujdesi për pacientët e tjerë. Numri i njerëzve që hyjnë në dhomë duhet të zvogëlohet në minimum (ndalimi i vizitave).Vendosja e personelit duhet përshtatur sipas nevojave. Kur kujdeseni për pacientin, thelbësor është zbatimi i vazhdueshëm i higjienës bazë (përfshirë higjenën e duarve) gjithashtu përdorimi i saktë i pajisjeve mbrojtëse të personelit. Sipas rekomandimeve të RKI, pajisjet mbrojtëse të personelit janë përparëset mbrojtëse, doreza të ngushta, maskat e mirëputhitura për mbrojtjen e frymëmarrjes (FFP2 ose FFP3 ose respirator në rastin e ekspozimit të theksuar në aerozole, p.sh. gjatë bronkoskopisë ose aktiviteteve të tjera me aerozole te larta) dhe syzet mbrojtëse. E rëndësishme është të përdorni pajisjet mbrojtëse në mënyrë korrekte. Këtu përfshihet përdorimi i kontrolluar (sidomos puthitja e maskës) dhe heqja e saktë (desinfektimi disa herë i duarve), punonjësit duhet të trajnohen për këtë. Rekomandime specifike për masat e nevojshme të higjienës (akomodimi, masat e mbrojtjes së personelit, desinfektimi, pastrimi, largimi i mbeturinave dhe transporti i pacientëve) gjenden në faqen kryesore të RKI. Përcaktimi i masave për secilin institucion mjekësor duhet të përshtatet sipas situatës nga një komitet ekspertësh.
Terapia Terapitë specifike antivirale nuk kanë ende të dhëna të mjaftueshme. Ka tentativa terapish me një numër substancash (hydroxychloroquin, lopinavir / ritonavir, camostat, remdesivir etj). Mund të konsiderohet përdorimi i tyre pas një vlerësimi përfitim-rrezik. Provat e terapisë duhet, nëse është e mundur, brenda kornizës të programeve “Përdorimi i dhembshur” ose të mbahen protokolle studimi. Universiteti i Liverpoolit ka një informacion per bashkëveprimet e mundshme studimit me terapitë eksperimentale të publikuara nga COVID-19. Steroidët nuk duhet të përdoren si rutinë në asnjë ARDS, marrja duket se vonon pastrimin viral dhe favorizon rritjen e kërpudhave. Studime mbi SARS dhe gripin e Influencës tregojnë disavantazhe. Përjashtim është terapia me dozë të ulët hidrokortizone në raste te shokut septik ne mungesë të eficencës të terapisë të volumit dhe vazopresorë për një periudhë më shumë sesa 1 orë.

LEXO EDHE:  Pse po ndiejmë nostalgji gjatë pandemisë?

Antibiotikët

Parimisht që në fillim të trajtimit në njësinë e kujdesit intensiv dhe me përkeqësimin e gjendjes së pacientit duhen kryer të paktën 2 hemokultura (aerobe dhe anaerobe). Në rast se dyshohet një koinfeksion duhet filluar terapia e llogaritur me antibiotikë sipas antibiogramit. Një terapi profilaktike me antibiotikë nuk rekomandohet.
Masat për insuficiencë respiratore hipoksemike akute Terapia e hidratimit me volum intravenoz duhet të jetë e rezervuar, veçanërisht në mungesë të shokut hipovolemik ose pa dobësim të perfuzionit. Në rast mbingarkim të volumit ka një përkeqësim të oksigjenimit në gjak. Qëllimi është të sigurohet oksigjenimi adekuat, rekomandohet SpO2 ≥90%. Duhet të konsiderohet që aplikimi i fluksit të lartë të oksigjenit si dhe ventilimi jo invaziv ndikon në formimin e aerozolit. Kushtet absolutisht të nevojshme për këto forma terapie tek ky grup pacientësh është përshtatja adekuate e maskës jo-invazive ose kanuloksigjeni nazal me rrjedhë të lartë si dhe përdorimi i saktë i pajisjeve mbrojtëse të personelit (veçanërisht puthitja korrekte e Maskës FFP2). Sipas përvojës preferohet ventilimi joinvaziv me helmetën e ventilimit. Në përgjithësi, indikacioni për ventilimin jo-invaziv në insuficencën respiratore akute në kuadrin e COVID-19 duhet te jete i rezervuar. Tek pacientët me hipoksemi te rëndë (PaO2 / FIO2 ≤200 mm Hg) preferohet mundësisht ventilimi invaziv. Në secilin rast duhet siguruar monitorimi i vazhdueshëm dhe gatishmëria për ti intubuar. Prognoza përkeqësohet në rastin e vonesës të intubacionit në mungese të eficences te ventilimit jo-invaziv, një intubacion urgjent duhet shmangur absolutisht për shkak të rrezikut të transmetimit.

Intubacioni

Procedurat në traktin respirator (intubacion, bronkoskopi, thithja e hapur e sekretit bronkial, ventilimi manual, trakeotomia), për shkak të formimit të aerozolit, duhet kryer vetëm nëse është absolutisht e nevojshme dhe sigurisht me masat mbrojtëse perkatese (përfshirë maskat FFP2 / FFP3 dhe syzet e sigurisë). Në rastin e frymëmarrjes invazive duhet kryer një thithje e mbyllur. Intubacioni duhet të bëhet vetëm nga një doktor me eksperiencë te madhe intubimi. Nëse është e mundur duhet kryer një induksion me sekuencë te shpejtë pa ventilim të ndërmjetëm për të minimizuar formimin e aerozolit. Përdorimi i një video-laringoskopi mundëson zmadhimin e distancës midis mjekut dhe pacientit gjatë procedurës. Përdorimi i stetoskopit për kontrollin e pozicionimit të tubit duhet rezervuar. Nëse nevojitet reanimimi, duhen pasur parasysh masat mbrojtëse të personelit, sigurimi i rrugëve të frymëmarrjes duhet bërë shpejt dhe me një numër personeli sa më të vogël.

Ventilimi invaziv dhe masat ndihmëse

Për pacientët me ARDS rekomandohet një ventilim me volum ≤6ml / kg, EKG standarte dhe trysni end-inspiratore të rrugëve të frymëmarrjes ≤30 cm H2O. Vendosja e PEEP (positive endexpiratory pressure) orientohet në tabelën e rrjetit të ARDS (tabela FIO2-PEEP). Në rastin e ARDS moderate dhe të rëndë PEEP duhet të jetë mjaftueshëm e lartë, e cila orientohet tek e ashtuquajtura tabela e PEEP të lartë. Me ARDS dhe një PaO2 / FIO2 <150 mm Hg pacienti duhet pozicionuar me shtrirje në bark për të paktën 16 orë. Në raste individuale, për të kaluar një hipoksi të rëndë, merret në konsideratë dhe aplikimi i NO (Oksidnitrogjeni), miorelaksansë dhe manovra rekrutimi pulmonal. Për pacientët me ARDS të rënda dhe refrakteritet të terapisë të hipoksemisë (PaO2/FIO2 <80 ose 60 mm Hg) një opsion terapie për stabilizimin e shkëmbimit të gazeve është përdorimi i ECMO veno-venoze. Gjithsesi përpara vendosjes të sistemit ECMO duhet të jenë sosur opsionet e tjera. Gjithashtu duhen përjashtuar kontraindikacionet dhe duhet vlerësuar vullneti i pacienti
#mjeketshqiptarnegjermani

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opinione

Sot, rikonfirmimi tinzar i Bashës por legjitimimi humbjes së PD edhe në 2025!

Publikuar

-

Nga

Nga Gjeneral Piro Ahmetaj/ "Sot, rikonfirmimi tinzar i Bashës por legjitimimi humbjes së PD edhe në 2025”

Nga Gjeneral Piro Ahmetaj

Në përgjigje të mijëra mesazheve që shprehin konsiderata por edhe zemërime për qëndrimet “e ashpra” ndaj humbjes diskredituese të opozitës në 25 Prill, më duhet të qartësoj sa vijon:

Së pari, ndihem në paqe, pasi përgjatë më shumë se 1 viti (përfshi qëndrimet e 3 muajve të fundit) kam dhënë gjithçka që kam mundur, për ta çliruar PD nga alternativa humbëse e Lulezim Bashës si dhe garda e sekserëve që kanë pushtuar PD dhe përdhosur besimin publik opozita !

ASNJË lidhje me listat e Vlorës, Tiranës, Elbasanit, etj. Përkundrazi, sa më larg 25 Prillit, edhe më shumë i nderuar për mungesën në listat e tenderuara natën por që shitën ditën në diell zgjedhjet e radhës!

ZERO problem me qytetarin L.B, si djalë, prind, bashkëshort, shofer, kuzhinier, përkthyes, me balluket, kostumet, veset apo virtytet njerëzore që si çdo njeri tokësor edhe ai mbart.

Sinqerisht keqardhje për sa kohë harxhova me një “ delinkuent  në tentative për Kryeministër », por «shtetar i pa këllqe, mashtrues i stërvitur, i pabesë për tu përballur dhe cinik njëherësh”!

Së dyti, asnjë sekondë për tu marrë më tej me oshilacionet e humbësit, i cili ndërsa në mbrëmjen e 25 Prillit fjeti me kurorën e Kryeministrit (në vend të dorëheqjes së parevokushme!), u zgjua me instiktet perverse të të mbyturit që kapet edhe pas …, karriges në këtë rast!

Si edhe në 2017 ku mori demek qeverinë me 7 Ministra (u thënçin) dhe fitoi 43 mavro-deputet, por paturpësisht mbajti pa meritë dhe pa nder karrigen e Kryetarit të PD!

Ndërsa në 26 Prill, befas u trimërua me “arkat me masakrën zgjedhore, të  gjitha të rrëzuara nga gjykatat e RSh dhe faktorët ndërkombëtare”, mbledhjet e Kryesisë dhe KK, (paska patur dhe forume PD-ja !!), natën cakton me urgjencë datë zgjedhjesh, rregullat e lojës dhe emëron kush do kandidojë, kush jo, ndërsa ditën përdhos vasalët-vartës, shpërdoron strukturat si arbitër dhe me paturpësi cinike ka dalë si Ali komiku Bagdadit për të drejtuar: «fitoret që presin PD nën udhëheqjen e tij në mos në 2025 mbas 2029»! Hall i madh ka gjet PD!

Për edhe më keq, si një çilimi i përkëdhelur kryetari në detyrë, bën qurramanin ndaj akuzave publike dhe u tregon me ligësi oponentëve serioz: ««o me Lulin o me armikun .., kufirin e mllefit etj », ndërsa gjithfarë mjeranësh zvarriten nëpër salla duke brohoritur: «deri në vdekje me udhëheqësin e lavdishëm», edhe pse PD s’ka asnjë fitore të vetme nën drejtimin e tij.

Së treti, NEVERI për «figurat dhe faktorët» e diskredituar nga mungesa e kurajos si dhe gardën e kamikazëve të lidhur pas karriges së kryetarit humbës që si të ardhur nga Galaktika, bëjnë sikur ka «garë vlerash» dhe vërsulen kundër armiqëve që ju shajnë kryetarin e madh ! Turp !

LEXO EDHE:  Serbia bëhet vendi i parë që përdor vaksinën kineze kundër COVID-19
LEXO EDHE:  Tritan Kalo video-mesazh për t’u mbrojtur nga Covid/ Mbyllja e vendit, problem në aspektin social dhe psikologjik

PËRBUZJE për listat e borderosë në mediat e kaptereve dhe ushtrinë e punësuar me byrek në portalet e kunetërve që qelbën dynjanë me diarenë e prapagandës: “edhe humbës i përsëritur edhe krenar, edhe trim i tërbuar, edhe i pazëvendësueshëm ….”!  Marrëzi !

KEQARDHJE për 10-ra mijëra demokratët, që pa ju tharë lotët e dëshpërimit për humbjen mëkatare, zvarriten në llogoret e betejës se radhës: «për karrigen e mavro-Kryetarit humbës» !

MËSHIRË, për frymën tinzare se: «fajin për humbjen e radhës së opozitës dhe tranzicionin rraskapitës në RSh, e kanë :«USA, OSBE, NATO dhe ambasadorët perëndimore» !? Për ta nuk mjafton veç: “fali o zot se nuk dinë se çfarë bëjnë” nga paniku … !

Së katërti, Marrëzia për karrige s’njeh limite. Kështu, FATKEQËSISHT, 13 Qershori do të inventarizohet në memorien e pluralizmit si funerali poshtërues i vlerave dhe besimit te PD!

Nga ana tjetër, 13 Qershori demonstron frikshëm jo vetëm papërgjegjshmërinë perverse të Kryetarit humbës, por edhe mungesën dëshpëruese të kurajos në partinë që ka lindur dhe ka për mision Lirinë dhe Demokracinë!

Prandaj besoj edhe më fort se jo «gara cinike», kush do marrë karrigen e humbësit por refuzimi i angazhimeve që legjitimojnë 13 Qershorin, si ngjarje poshtëruese për besimin te PD do ishte minimumi i përgjegjshmërisë fisnike të demokratëve.

Në të kundërt,  ngritja, e një Bordi Tranzitor Mirebesimi, mbetet domosdoshmëri kritike për rinisur një proces gjithëpërfshirës dhe të gjithanshëm transformimi, me qëllim rikthimin e PD-së në shinat e të djathtës moderne si dhe të besimit te demokracia funksionale si gjithë Europa.

Sigurisht është një sfidë shumë e vështirë, por kurrësesi mision i pamundur për njërzit e lirë që besojnë se fuqia e demokracisë fillon dhe mbaron te shenjtimi i votës brënda PD-së.

Në shtesë, me qëllim sjell një shprehje Angleze: “Don’t beat the dead horse », ose e Shqipëruar: «mos e godit kalin e ngordhur», pasi sa më shumë goditet aq më shumë kutërbon era … !

Kështu për këdo të respektuar apo të mërzitur, siguroj se ky mbetet shkrimi i fundit me këtë subjekt (13 Qershorin) dhe për më tepër, kundër Kryetarit humbës!

Ndaj, duke ju falënderuar me mirënjohje për disa dhjetra mijëra mesazhet mbështetëse që më keni shoqëruar përgjatë më shumë se 1 viti, garantoj se do të vijoj të kontribuoj me përkushtim përunjësi dhe përgjegjshmëri shtesë për mbrojtjen e interesave kombëtare si dhe forcimin e partneritetit strategjik me USA, NATO-n, etj.

LEXO TE PLOTE

Opinione

Për kopjacet e QSHA

Publikuar

-

Nga

Testi i matematikës është i kopjuar- ky ishte pretendimi më i parë i gjimnazistëve sot.

Përfaqësuesja e QShA ne daljen e vet të djeshme, pretendoi që maturantët ankoheshin kot. Sipas saj, ata që ankoheshin ishin gjimnazistët që ishin nisur në provim me idenë që do kopjonin.

Dmth sipas zonjës QSHA, ata që ankohen janë nxënësit e dobët që nuk qenkan lënë të kopjojnë! Dhe meqë nuk paskan kojuar, kanë dalë në rrugë për të protestuar.

Sipas Zonjës QSHA, këta nxënës pa kopje vlejnë zero.

Po zonja QSHA, sa vlen pa kopje?

Pyetjet e testit të matematikës janë kopje të këqia nga teste që nuk i përkasin testeve të matematikës per maturë shtetërore dhe nuk janë hartuar mbi bazën e programit mësimor të maturës shtetërore shqiptare.

Ato janë kopje të zonjës QShA.

Kopje të vjedhura!

Zonja QSHA, pa kopje vlen zero.

Mbetet vetëm të verifikohet që pyetjet janë vjedhur nga teste logjike, që testojnë IQ dhe jo dijet në maturën shtetërore.

Motra e Turit ne shqip quhet Sindi, kurse ne Anglisht perkthehet Ashraf. Dhe pyetja me kutine e motrës së Turit është qartësisht pyetje logjike.

LEXO EDHE:  Trump zgjat deri më 30 prill afatin e udhëzimeve për distancim social

LEXO EDHE:  Trump zgjat deri më 30 prill afatin e udhëzimeve për distancim social

Testi përmbante pyetje të perkthyera e që perdorinin terma qe maturantët nuk i perdorin fare në programin mësimor.

Ndërkohë zonja QSHA, del dhe “sqaron” qe testet i paska bërë me qëllimin që pyetjet të të integrohen me situata të jetës së perditshme qe të msohen nxensit me to!!!

Ka vetëm 2 probleme këtu!

E para: nëse kto integrime ishin në onlain të viheshin në test, duhet të ishin edhe në program. Çfarë nuk ështe në program s’mund t’ju mësohen maturantëve nëpërmjet testit.

E dyta: nësë zonja QSHA do përfshirjen e situatave të jetës së përditshme, pse i ra nga Anglia për ti gjetur?! Situatat e jetës së përditshme të maturantëve shqiptarë, veshtirë se janë të njëjta më ato të maturantëve anglezë.

Deri tani përgjigjet e zonjës QSHA, tregojnë nivel të mjerueshëm IQ. Dhe për atë nivel s’ka kopje që të shpëton. Imagjino pastaj kur kopjen do që ta gjesh në anglisht, që pastaj ta përkthesh, e pastaj ti gjesh vendin në programin e maturës shtetërore shqiptare.

Për këtë duhet me shumë se një zonjë QSHA me nivel të lartë logjik./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Opinione

Nga Kreshnik Spahiu/ Pse asnjë diplomat i huaj apo lider kosovar nuk e mbështeti Ilir Metën?

Publikuar

-

Nga

Nga Kreshnik Spahiu/ Pse asnjë diplomat i huaj apo lider kosovar nuk e mbështeti Ilir Metën?

30 vjet në pushtet dhe sot asnjë ndërkombëtar nuk foli një fjalë kundër shkakrimit të Ilir Metës. Atij nuk i kishte ngelur asnjë mik apo dashamiras.

– Heshtën amerikanët

– Heshtën europianët

– Heshti OSBE

– Heshtën fqinjët grek, maqedonas dhe bullgar

– Heshtën vëllezrit kosovar që i priste me dreka dhe darka te vila e Lalzit

– Heshti Ramushi dhe Albini

– Heshtën mijra të dekoruar me teneqe alumini me urdhrat Skenderbeu apo Nën Tereza

– Heshtën vëllezrit opozitar B & B

– Heshtën komshinjtë e Gjirit Lalzit

– Heshti edhe Baba Mondi

– Heshtën gjimnazistet e LSI

– Heshtën protestuesit e 2 Marsit

– Heshti edhe gruaja Monika, që e dogji me djegien e mandateve

Të gjithë heshtën, sepse kishte ardhur ora dhe çdo kujt po i neveritej në mënyrën si kacavirrej pas karrikes e cila nuk mbron kushtetutën por prapanicēn e tij.

Të gjithë heshtën sepse në fund e kuptuan që dhe ajo fije burrëri fiktive që mendonin nuk egzistoi tek ai në 26 Prill kur duhet të jepte dorëheqje si premtim, për intergritet me publikun dhe miqt e tij.

LEXO EDHE:  Shtohen sërish rastet me COVID-19 në Berat/ Pozitivë familjarët e punonjësve të Ujësjellësit

LEXO EDHE:  Trump zgjat deri më 30 prill afatin e udhëzimeve për distancim social

Të gjithë heshtën sepse askush nuk e konsideronte një president të popullit, por thjesht një i përkëdhelur i atyre që emruan dhe shkarkuan disa herë në këto 30 vjet.

Të gjithë heshtën sepse në fund e panë se si u përdor dhe sot ja hodhën si mish gjahu që ta shqyejnë të gjithë nga pak.

Heshtën edhe për një arsye tjetër….

Askush nuk dëshiron të bashkohet funeralit të tij politik, pasi e kanë të qartë çfarë gojotine po e pret nga ata që i kërcënonte se do ju hante veshin apo do i hidhte në Malin me gropa.

Të gjithë heshtin kur e kuptojnë që i ke bërë gropën vetes..CNA.al

LEXO TE PLOTE