Connect with Us

Transaksione të dyshimta dhe fshehje të patundshmërisë/ Gjyqtari sfidon prangat

Vetingu

Transaksione të dyshimta dhe fshehje të patundshmërisë/ Gjyqtari sfidon prangat

Publikuar

-

Gjyqtari Bardhok Lleshi së shpejti pritet të ballafaqohet me gjetjet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në të tria kriteret.

Kujtojmë se në vitin 2014, ILDKPKI e ka denoncuar dhe kallëzuar në Prokurorinë e Përgjithshme, gjyqtarin Lleshi për fshehje të pasurisë.

Nga verifikimet e kryera mbi deklaratat e interesave private të subjektit Bardhok Lleshi dhe të dhënave të siguruara gjatë proçesit të kontrollit, ILDKPKI kishte konstatuar një sërë probleme me pasurinë e gjyqtarit.

Sipas ILDKPKI, gjyqtari kishte fshehur një apartament me sipërfaqe 135m2, kishte fshehur shumën 9.900 € në llogari në Procredit Bank,  shumën 19.272 € në llogarinë e bashkëshortes në ProCredit Bank.

Gjetjet e ILDKPKI-së në vitin 2014

Burim i pajustifikuar me dokumentacion ligjor për shumën prej 25.000 €, paguar në momentin e lidhjes së kontratës së porosisë për apartamentin e banimit në Rr.”Mihal Grameno”.

Fshehje e pagesave të kryera në shumën totale prej 30.000 € ndaj shoqërisë “Sinani” shpk për blerjen e apartamentit dhe burim jo i ligjshëm i tyre.

Fshehje e shumës në total prej 24.735 €, të derdhura në llogarinë e kredisë në Emporiki Bank nga të tretët, gjatë periudhës 2008 – 2011.

Deklarim i rremë i të ardhurave të përfitura nga biznesi i vëllait. Në të njëjtin vit (deklaratën e vitit 2006) subjekti ka deklaruar shuma të ndryshme për të ardhurat e përfituara nga ky aktivitet dhe burim i dyshimtë i tyre.

Fshehje e pasurisë së paluajtshme, ndërtesë në Kamëz Tiranë, e konfirmuar në ALUIZNI.

Mosdeklarim i fitimit të shoqërisë “Alb-Vizion Construction” shpk. në vitin 2007. (Në vitet 2009 – 2010 ka deklaruar se nuk mund të deklarojë fitimin për arësye të mosmbylljes së bilancit).

Deklarim i rremë në lidhje me shumën e fitimit prej 16.000.000 lekë të shoqërisë “Alb-Vizion Construction” shpk, kjo edhe për faktin se nuk është ndarë dividenti.

Deklarim i rremë i vlerës prej 60.000 lekë të blerjes së 60% të aksioneve të shoqërisë “Alb-Vizion Construction” shpk,  nga subjekti Bardhok Lleshi.

Burim i dyshimtë dhe i paidentifikuar për të ardhurat e deklaruara nga qeraja, dhe cili është objekti që jepet me qera. (Sipas deklarimit rezulton se kontratat janë lidhur me shoqërinë “Comptoir de Bordeaux”, si dhe “Oraka” shpk.

Transaksion me vlerë të dyshimtë për shitjen e automjetit tip Benz me targa TR 0131 K në vlerën 11.000 € (Ky automjet është deklaruar se është blerë në vitin 2004 në shumën 5.000 €), shkruan CNA.al.

Mungesë e burimit financiar për asetet e krijuara në vitin 2007, 2008, 2009 dhe 2010. Rezulton diferencë e pajustifikuar midis aseteve të krijuara në këto vite dhe burimit të krijimit të tyre.

Pavarësisht denoncimit të ILDKPKI-së, gjyqtarit në fjalë nuk i ka hyrë gjemb në këmbë, pasi ai ka vazhduar i papenguar të ndajë drejtësi.

CNA.al sjell më poshtë të gjithë pasurinë e deklaruar prej gjyqtarit Bardhok Lleshi nga viti 2004 deri në vitin 2018.

Viti 2004

Autoveturë benz, viti i prodhimit 1999, targa Tirane, me vlerë 5000 euro, krijuar me 25.09.2004

Truall ndërtimi 7219 m2, në Lezhë, me vlerë 3.900.000 lekë, krijuar me 10.02.2005

Tokë are në Tiranë, 1200 m2, me vlerë 1.500.000 lekë, krijuar me 17.08.1998

Tokë are, 8320 m2, me vlerë 832.000, krijuar me 02.07.2002

Tokë are 15000 m2, me vlerë 1.500.000, keijuar me 29.01.2002

Të ardhura nga paga si prokuror, me vlerë 250.000 lekë + 20.000 lekë shpërblim

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga fakulteti i shkencave sociale, me vlerë 100.000 lekë.

Viti 2005

Të ardhura nga paga, të depozituara në bankë dhe para cash në shtëpi, me vlerë 4.500 euro, zotëron 50%.

Të ardhura nga Prokuroria e krimeve të rënda, me vlerë 1010281 lekë

Të ardhura nga shpërblimet si prokuror, me vlerë 42.500 lekë

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge me kohë të plotë te fakulteti i shkencave sociale, me vlerë 120.000 lekë

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005

Viti 2006

Autoveturë benz, viti i prodhimit 1999,  me vlerë 5000 euro, krijuar me 25.09.2004

Truall ndërtimi me sipërfaqe 7210 m2, në Lezhë, blerë nga vëllai emigrant me vlerë, 3.900.000 lekë, krijuar me 10.02.2009

Shtëpi banimi me sipërfaqe 153 m2, me kontratë sipërmarrje në vitin 2003 për të cilën janë paguar 2.500 euro në momentin e lidhjes së kontratës

Në vitin 2004 nuk ka  të hapur detyrim ndaj firmës, vlera e apartamentit është 60.000 euro dhe detyrimi ndaj firmës është 35.000 euro, krijuar në vitin 2003

Tokë are në Tiranë, 1.200 m2, blerë nga ana e tij, me vlerë 1.500.000 lekë, krijuar me 17.08.1998.

Tokë are në Tiranë 8300 m2,  kontrata është lidhur në vitin 2002 ndërsa hapja është bërë në vitin 1997, me vlerë 832.000 lekë, krijuar me 02.07.2002.

Tokë are 15000 m2, është blerë në vitin 1998, ndërsa konrata është lidhur në vitin 2002, me vlerë 1.500.000, krijuar me 29.01.2002.

Dyqan 86 m2, blerë nga vëllai, me vlerë 60.000 dollarë, krijuar në vitin 2002.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet vjetore si prokuror, me vlerë 109.111 lekë

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge me kohë të plotë te fakulteti i shkencave sociale, me vlerë 50.305 lekë

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 33 526 91 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 15 816 85 euro.

Viti 2007

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 148 606 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 3 500 000 lekë.

Bashkëshortja, administratore në një kompani ndërtimi ( s jepen të ardhura).

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 33 312 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 12 159 euro.

Viti 2008

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 268 258  lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 2 800 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 654 372 lekë.

LEXO EDHE:  Basha denoncon "skandalin"/ Qeveria i transferon 22 milionë euro 4 kompanive"

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 31 031 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 8 141 euro.

Viti 2009

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 80 430 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 2 800 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 372 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si aksionere në një kompani në shumën 40 milion lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 29 591 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 3 671 euro.

Viti 2010

Shitur automjeti me vlerë 11 000 euro.

Shtim pasuria nga kontrata e qirasë lidhur me një kompani në shumën 720 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 984 399 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 2 800 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 110 000 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 27 998 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 419 euro.

Viti 2011

Shtim pasuria nga kontrata e qirasë lidhur me një kompani në shumën 3600 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 968 315 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 120 000 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 25 980 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Është shlyer.

Viti 2012

Kursime kesh në shumën 9 200 euro.

Ap me sip.124.1 m2,i cili është blerë kohë më parë me vlerë 8 034 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 025 927 lekë.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion” dhe “Alb Vizion Construction” me vlerë 34 milion lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 24 581 65 euro.

Viti 2013

Kursime kesh në shumën 9 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 992 964 lekë.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion” dhe “Alb Vizion Construction” me vlerë 45 milion lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 165 680 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 22 299 13 euro.

Viti 2014

Kursime kesh të krijuara nga kontrata e qirasë në shumën 6 000 euro.

Kursime kesh nga kontrata e qirasë në shumën 6 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 271 572 lekë.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion” dhe “Alb Vizion Construction” me vlerë 1 89 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 126 000 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 19 846 50 euro.

Viti 2015

Kursime kesh nga kontrata e qirasë në shumën 5 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 319 254  lekë.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 78 879 63 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 7 648 852 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 17 162 52 euro.

Shlyer detyrimi prej 2500 euro ndaj kompanisë së cilës ka blerë ap.

Kartë krediti me vlerë 1 000 euro.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 98 765 lekë.

Viti 2016

Kursime kesh nga kontrata e qirasë në shumën 5 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 293 276 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 90 119 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 3 501 254  lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 14 258 22 euro.

Viti 2017

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 297 136 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 512 919 lekë.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 4 200 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 3 503 722 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Është shlyer tërësisht.

Viti 2018

Tokë arë me sip 1 000 m2.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 277 693  lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga mësimdhënia në shumën 404 663 lekë.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 952 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 2 084 694 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Gjyqtarja Alkelina Gazidede përballet me akuza për “njëanshmëri dhe konflikt interesi”

Publikuar

-

Nga

Gjyqtarja Alkelina Gazidede përballet me akuza për “njëanshmëri dhe konflikt interesi”

Në seancën e dytë dëgjimore, gjyqtares Alkelina Gazidede iu vu në dukje një denoncim që ngrinte dyshime për njëanshmëri në dy vendime të prishura nga Gjykata e Lartë dhe dyshimet për konflikt interesi. Gazidede mohoi akuzat, ndërsa kërkoi të konfirmohej në detyrë.

Nga Vladimir Karaj

Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Apelit, Alkelina Gazidede u përball në një seancë të dytë dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit me një denoncim që ngrinte dyshime për konflikt interesi dhe gjykim të çështjeve të njëjta në dy shkallë të gjyqësorit. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i përbërë nga Suela Zhegu kryesuese, Genta Tafa Bungo relatore dhe Firdes Shuli anëtare, bëri me dije se çështja ishte shtyrë, pikërisht për shkak të denoncimit të marrë në ditën e seancës dëgjimore të 10 janarit 2020.

Sipas denoncuesit, Gazidede kishte shqyrtuar si gjyqtare e Shkallës së Parë dhe më pas si gjyqtare e Apelit dy çështje të njëjta, duke dëmtuar paanshmërinë e procesit. Sipas denoncimit, Gjykata e Lartë që kishte shqyrtuar ankimin e palëve, e kishte përdorur këtë si argument për prishjen e vendimeve të Apelit. Po ashtu, denoncuesi pretendonte se Gazidede ishte në konflikt interesi dhe se kishte gjykuar çështje me palë kompaninë Albtelekom, në të cilën kishte aksione. Gazidede i kundërshtoi akuzat. Ajo tha se për një nga çështjet, gjykimi i saj kishte qenë i arshivuar dhe edhe pse palët ishin të njëjta dhe objekti i saj i ngjashëm.

Gazidede tha se në rastin e dytë, ajo nuk kishte gjykuar çështjen siç përmendej në denoncim, por kishte zhvilluar vetëm një seancë paraprake. Gjyqtarja tha se kjo seancë kishte dështuar, pasi palët nuk kishin qenë të pranishme dhe pas kësaj ajo kishte kaluar në dhomën penale dhe çështja ishte rishortuar. E pyetur nga relatorja se pse Gjykata e Lartë kishte vendosur të prishte vendimet e Apelit Administrativ, nisur edhe nga prania e saj në këto çështje më herët, Gazidede tha se “Gjykata e Lartë nuk kishte pasur arsye ta shikonte kaq thellë rastin”. Ajo vuri në dukje se vendimet kishin qenë unanime dhe se prania e saj nuk kishte ndikuar në proces. Gazidede po ashtu mohoi akuzat për konflikt interesi për shkak të aksioneve në kompaninë Albtelekom. Ajo tha se aksionet, prej të cilave ishte hequr dorë, ishin të papërfillshme.

LEXO EDHE:  Vetingu në politikë/ Zbardhet kërkesa e PD për Komisionin e Venecias

LEXO EDHE:  KPK jep sot vendimin/ “Pritet” koka e kreut të Kushtetueses?

“Janë vetëm 0.000333 për qind,” tha ajo, duke theksuar se ishin përfituar nga bashkëshorti si punonjës i kompanisë kur ajo ishte shtetërore. Ajo shtoi se vlera e tyre ishte e vogël dhe se asnjëherë nuk kishin përfituar dividentë nga kompania. “Nëse de jure vlerësohet si shkelje, de fakto s’ka pasur pasoja,” shtoi jo, duke theksuar se vlera e aksioneve kishte qenë vetëm në letër. Gazidede e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1996 dhe ka punuar për më shumë se një dekadë në Gjykatën e Tiranës. Ajo u emërua gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit në nëntor 2013 me dekret të Presidentit të Republikës.

Në janar të këtij viti ajo u përball në seancë dëgjimore me një raport negativ nga Inspektoriati i Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Konfliktit të Interesit, ILDKPKI dhe me barrën e provës për disa prej pasurive. KPK vuri në dukje disa mosdeklarime dhe mungesë burimesh. Gjyqtarja pretendoi se mosdeklarimet ishin “gabim njerëzor”, ndërsa kërkoi të merreshin parasysh punë dhe të ardhura që nuk ishin parë nga Komsioni.

Edhe në këtë seancë, asaj iu vu në dukje si konflikt interesi pasja e askioneve, ndërsa u tha se i ishte kaluar barra e provës edhe për një sërë gjetjesh në kriterin e profesionalizmit. Gazidede ka kërkuar në të dy seancat konfirmimin në detyrë. Vendimi pritet të njoftohet më 10 korrik 12.00.

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Dokumenti-Skandali në Gjykatën e Rrethit Tiranë/ Gjyqtarja shkel ligjin

Publikuar

-

Nga

Në vendin tonë shpesh, institucionet të cilat duhet të bëjnë drejtësi për qytetarët, duket se janë ato që bëjnë padrejtësi ndaj tyre.

Një rast i tillë ka ndodhur në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, në lidhje me një padi të bërë nga një shtetas shqiptar.

Në datë 15.01.2020, shtetasi me inicialet G.L. vendos të hapë padi civile ndaj shtetasit me iniciale Z.Z , pronar dhe administrator i një firme ndërtimi në Tiranë, për blerjen e tokës në zonën e Saukut, ku i padituri nuk ka realizuar aktin e shitjes së kësaj toke pas përfitimit të shumës 22,500 Euro nga paditësi në vitin 2013, shumë e cila përbente të gjitha kursimet familjare të këtij qytetari dhe familjes së tij.

Në datën 09.06.2020 gjyqtarja e rrethit gjyqësor Tiranë, Fida Osmani, pasi ka shqyrtuar padinë dhe aktet VENDOS: KTHIMIN E PADISË DHE AKTEVE PA VEPRIME, si padi me të meta.

Arsyetimi që e nderuara ka bërë për klasifikimin e padisë me të meta janë adresat e pasakta të të paditurve (të gjithë bashkëpronarëve të truallit), të cilin e bazon ne nenin 145/a.

E nderuara ama ka harruar të vërtetojë këtë fakt, pasi i vetmi burim i saktë i gjeneraliteteve dhe adresave të shtetasve është Gjendja Civile e Republikës së Shqipërisë. Ajo e ka cilësuar padinë me të meta duke SUPOZUAR që adresat janë të pasakta.

LEXO EDHE:  KPK jep sot vendimin/ “Pritet” koka e kreut të Kushtetueses?

LEXO EDHE:  Ankimoi shkarkimin/ Zbardhet vendimi i KPA për Gani Dizdarin

Për të vijuar më tej, Neni 130 i Kodit të Procedurës Civile, thotë se: “Njoftimi shkresor i njoftohet personit të thirrur KUDO KU AI GJENDET, Neni 131 thotë se: Kur nuk është i mundur njoftimi sipas dispozitave të nenit 130, ai bëhet në zyrën e tij apo në vendin ku ushtron veprimtarinë tregtare”.

Neni 133 thotë se: “Kur nuk dihet vendbanimi, njoftimi bëhet nëpërmjet afishimit të kopjes në Gjykatë dhe në vendin e afishimit, ku ai ka patur banesën e fundit, gjithashtu në faqen elektronike zyrtare të Gjykatës”.

Të gjitha këto nene të Kodit të Procedurës Civile, janë anashkaluar dhe trajtuar si joekzistente nga gjyqtarja.

Nga të gjitha këto duket qartë që qëllimi në vetvete i gjyqtares ka qënë të mbrojë të paditurin.

Me vendimin KTHIM TË PADISË PA VEPRIME, gjyqtarja FIDA OSMANI ka vendosur: Hajduti milioner Z.Z të mbajë token dhe 22.500 Euro, ndërsa i dëmtuari të jetojë me faktin që i janë vjedhur 22.500 Euro ose të kërkojë mënyra të tjera për vendojsen e drejtësisë.

Edhe pse ka kaluar një muaj nga zbardhja e vendimit, paditësi nuk ka marrë në dorë këtë vendim nga Gjykata, për ta ankimuar atë në Gjykatën e Apelit. Përpjeket e tij për të marrë në dorezim personalisht vendimin në gjykatë kanë rezultuar të pasukseshme deri më sot./ CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Gjyqtarja në sitën e vettingut/ Si u tetë-fishua pasuria e Alkelina Gazidede nga viti 2003-2017

Publikuar

-

Nga

Gjyqtarja Alkelina Gazidede e Gjykatës Administrative të Apelit do të përballet të martën më 6 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut përbëhet nga Suela Zhegu, Firdes Shuli dhe Genta Tafa Bungo.

Alkelina Gazidede e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1996 dhe ka punuar për më shumë se një dekadë në Gjykatën e Tiranës. Ajo u emërua gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit në nëntor 2013 me dekret të Presidentit të Republikës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Alkelina Gazidede nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Në deklaratën e parë të dorëzuar në vitin 2003, gjyqtarja Gazidede zotëronte pasuri familjare me vlerë 2.9 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare është rritur me tetë herë, duke kapur vlerën e 24.6 milionë lekëve.

Në fund të vitit 2017, pasuria familjare përbëhet nga pasuri të paluajtshme me vlerë 10.9 milionë lekë, likujditete bankare prej 11.6 milionë lekësh, kursime në cash prej 1.2 milionë lekësh si dhe një automjet me vlerë 270 mijë lekë. Familjarët e gjyqtares zotërojnë gjithashtu aksione me vlerë 100 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 44.5 milionë lekë. Paga nga funksioni i gjyqtares zë 32% në buxhetin e të ardhurave, ndërsa pagat e familjarëve zënë 31%. Të ardhurat e siguruara nga biznesi i familjarëve janë në masën 16%, ndërsa të ardhurat nga qiratë përbëjnë rreth 9% të totalit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vitet e deklarimit të Znj. Alkelina Gazidede, dy deklarata rezultojnë me probleme.

LEXO EDHE:  Digjet makina e drejtoreshës në Shkodër/ Policia fsheh ngjarjen

LEXO EDHE:  Basha denoncon "skandalin"/ Qeveria i transferon 22 milionë euro 4 kompanive"

Gjyqtarja Alkelina Gazidede rezulton me balanca negative të pasurisë për vitet 2010 dhe 2016, duke mos justifikuar me burimet e deklaruara shtesat e aseteve në këto vite. Në vitin 2010, diferenca është 336 mijë lekë, ndërsa për vitin 2016 shënohet një diferencë e vogël prej 23 mijë lekësh, pa llogaritur në këtë analizë shpenzimet vjetore për konsum familjar.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” procedurat e paqarta për ndërtimin e një shtëpie dhe më pas legalizimin e saj. Në vitin 2004, subjekti deklaron ndërtimin e një shtese kati me vlerë 11 mijë euro mbi shtëpinë ekzistuese, ndërsa në vitin 2006 deklaron shtesën e një papafingoje të palegalizuar. Në deklarim nuk është e qartë nëse kemi të bëjmë me të njëjtën shtesë të deklaruar në vitin 2004 apo me shtesë të re pasurie.

Lidhur me shtëpinë, gjyqtarja deklaron gjithashtu se ka blerë truallin nga ALUIZN-i në vitin 2010, ndërsa në vitin 2011 ka përfunduar procesi i legalizimit të pronës.

Një tjetër “flamur i kuq” i identifikuar lidhet me huamarrjet e bashkëshortit të subjektit në vlerat 7 mijë euro dhe 3.6 milionë lekë gjatë periudhës deklaruese.

Deklarata e pasurisë  së vitit 2003

Deklarata e pasurisë  së vitit 2004

Deklarata e pasurisë  së vitit 2005

Deklarata e pasurisë  së vitit 2006

Deklarata e pasurisë  së vitit 2007

Deklarata e pasurisë  së vitit 2008

Deklarata e pasurisë  së vitit 2009

Deklarata e pasurisë  së vitit 2010

Deklarata e pasurisë  së vitit 2011

Deklarata e pasurisë  së vitit 2012

Deklarata e pasurisë  së vitit 2013

Deklarata e pasurisë  së vitit 2014

Deklarata e pasurisë  së vitit 2015

Deklarata e pasurisë  së vitit 2016

Deklarata e pasurisë  së vitit 2017

 

 

LEXO TE PLOTE