Connect with Us

Transaksione të dyshimta dhe fshehje të patundshmërisë/ Gjyqtari sfidon prangat

Vetingu

Transaksione të dyshimta dhe fshehje të patundshmërisë/ Gjyqtari sfidon prangat

Publikuar

-

Drejtësia e Lezhës në Vetting/ Nga shkarkimi i dy prokurorëve-biznesmenë, tek akuzat ndaj kryegjyqtares

Gjyqtari Bardhok Lleshi së shpejti pritet të ballafaqohet me gjetjet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në të tria kriteret.

Kujtojmë se në vitin 2014, ILDKPKI e ka denoncuar dhe kallëzuar në Prokurorinë e Përgjithshme, gjyqtarin Lleshi për fshehje të pasurisë.

Nga verifikimet e kryera mbi deklaratat e interesave private të subjektit Bardhok Lleshi dhe të dhënave të siguruara gjatë proçesit të kontrollit, ILDKPKI kishte konstatuar një sërë probleme me pasurinë e gjyqtarit.

Sipas ILDKPKI, gjyqtari kishte fshehur një apartament me sipërfaqe 135m2, kishte fshehur shumën 9.900 € në llogari në Procredit Bank,  shumën 19.272 € në llogarinë e bashkëshortes në ProCredit Bank.

Gjetjet e ILDKPKI-së në vitin 2014

Burim i pajustifikuar me dokumentacion ligjor për shumën prej 25.000 €, paguar në momentin e lidhjes së kontratës së porosisë për apartamentin e banimit në Rr.”Mihal Grameno”.

Fshehje e pagesave të kryera në shumën totale prej 30.000 € ndaj shoqërisë “Sinani” shpk për blerjen e apartamentit dhe burim jo i ligjshëm i tyre.

Fshehje e shumës në total prej 24.735 €, të derdhura në llogarinë e kredisë në Emporiki Bank nga të tretët, gjatë periudhës 2008 – 2011.

Deklarim i rremë i të ardhurave të përfitura nga biznesi i vëllait. Në të njëjtin vit (deklaratën e vitit 2006) subjekti ka deklaruar shuma të ndryshme për të ardhurat e përfituara nga ky aktivitet dhe burim i dyshimtë i tyre.

Fshehje e pasurisë së paluajtshme, ndërtesë në Kamëz Tiranë, e konfirmuar në ALUIZNI.

Mosdeklarim i fitimit të shoqërisë “Alb-Vizion Construction” shpk. në vitin 2007. (Në vitet 2009 – 2010 ka deklaruar se nuk mund të deklarojë fitimin për arësye të mosmbylljes së bilancit).

Deklarim i rremë në lidhje me shumën e fitimit prej 16.000.000 lekë të shoqërisë “Alb-Vizion Construction” shpk, kjo edhe për faktin se nuk është ndarë dividenti.

Deklarim i rremë i vlerës prej 60.000 lekë të blerjes së 60% të aksioneve të shoqërisë “Alb-Vizion Construction” shpk,  nga subjekti Bardhok Lleshi.

Burim i dyshimtë dhe i paidentifikuar për të ardhurat e deklaruara nga qeraja, dhe cili është objekti që jepet me qera. (Sipas deklarimit rezulton se kontratat janë lidhur me shoqërinë “Comptoir de Bordeaux”, si dhe “Oraka” shpk.

Transaksion me vlerë të dyshimtë për shitjen e automjetit tip Benz me targa TR 0131 K në vlerën 11.000 € (Ky automjet është deklaruar se është blerë në vitin 2004 në shumën 5.000 €), shkruan CNA.al.

Mungesë e burimit financiar për asetet e krijuara në vitin 2007, 2008, 2009 dhe 2010. Rezulton diferencë e pajustifikuar midis aseteve të krijuara në këto vite dhe burimit të krijimit të tyre.

Pavarësisht denoncimit të ILDKPKI-së, gjyqtarit në fjalë nuk i ka hyrë gjemb në këmbë, pasi ai ka vazhduar i papenguar të ndajë drejtësi.

CNA.al sjell më poshtë të gjithë pasurinë e deklaruar prej gjyqtarit Bardhok Lleshi nga viti 2004 deri në vitin 2018.

Viti 2004

Autoveturë benz, viti i prodhimit 1999, targa Tirane, me vlerë 5000 euro, krijuar me 25.09.2004

Truall ndërtimi 7219 m2, në Lezhë, me vlerë 3.900.000 lekë, krijuar me 10.02.2005

Tokë are në Tiranë, 1200 m2, me vlerë 1.500.000 lekë, krijuar me 17.08.1998

Tokë are, 8320 m2, me vlerë 832.000, krijuar me 02.07.2002

Tokë are 15000 m2, me vlerë 1.500.000, keijuar me 29.01.2002

Të ardhura nga paga si prokuror, me vlerë 250.000 lekë + 20.000 lekë shpërblim

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga fakulteti i shkencave sociale, me vlerë 100.000 lekë.

Viti 2005

Të ardhura nga paga, të depozituara në bankë dhe para cash në shtëpi, me vlerë 4.500 euro, zotëron 50%.

Të ardhura nga Prokuroria e krimeve të rënda, me vlerë 1010281 lekë

Të ardhura nga shpërblimet si prokuror, me vlerë 42.500 lekë

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge me kohë të plotë te fakulteti i shkencave sociale, me vlerë 120.000 lekë

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005

Viti 2006

Autoveturë benz, viti i prodhimit 1999,  me vlerë 5000 euro, krijuar me 25.09.2004

Truall ndërtimi me sipërfaqe 7210 m2, në Lezhë, blerë nga vëllai emigrant me vlerë, 3.900.000 lekë, krijuar me 10.02.2009

Shtëpi banimi me sipërfaqe 153 m2, me kontratë sipërmarrje në vitin 2003 për të cilën janë paguar 2.500 euro në momentin e lidhjes së kontratës

Në vitin 2004 nuk ka  të hapur detyrim ndaj firmës, vlera e apartamentit është 60.000 euro dhe detyrimi ndaj firmës është 35.000 euro, krijuar në vitin 2003

Tokë are në Tiranë, 1.200 m2, blerë nga ana e tij, me vlerë 1.500.000 lekë, krijuar me 17.08.1998.

Tokë are në Tiranë 8300 m2,  kontrata është lidhur në vitin 2002 ndërsa hapja është bërë në vitin 1997, me vlerë 832.000 lekë, krijuar me 02.07.2002.

Tokë are 15000 m2, është blerë në vitin 1998, ndërsa konrata është lidhur në vitin 2002, me vlerë 1.500.000, krijuar me 29.01.2002.

Dyqan 86 m2, blerë nga vëllai, me vlerë 60.000 dollarë, krijuar në vitin 2002.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet vjetore si prokuror, me vlerë 109.111 lekë

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge me kohë të plotë te fakulteti i shkencave sociale, me vlerë 50.305 lekë

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 33 526 91 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 15 816 85 euro.

Viti 2007

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 148 606 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 3 500 000 lekë.

Bashkëshortja, administratore në një kompani ndërtimi ( s jepen të ardhura).

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 33 312 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 12 159 euro.

Viti 2008

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 268 258  lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 2 800 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 654 372 lekë.

LEXO EDHE:  Katër skandale dhe akuza që Ben Blushi si fsheh dot

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 31 031 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 8 141 euro.

Viti 2009

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 80 430 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 2 800 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 372 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si aksionere në një kompani në shumën 40 milion lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 29 591 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 3 671 euro.

Viti 2010

Shitur automjeti me vlerë 11 000 euro.

Shtim pasuria nga kontrata e qirasë lidhur me një kompani në shumën 720 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 984 399 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat, bar kafe në shumën 2 800 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 110 000 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 27 998 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Pa shlyer shuma 419 euro.

Viti 2011

Shtim pasuria nga kontrata e qirasë lidhur me një kompani në shumën 3600 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 968 315 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 120 000 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 25 980 euro.

Kredi bankare për mobilim banese me vlerë 20.000 euro, 9.05%, për një afat 5 vjeçar, tërhequr me datë 15.12.2005. Është shlyer.

Viti 2012

Kursime kesh në shumën 9 200 euro.

Ap me sip.124.1 m2,i cili është blerë kohë më parë me vlerë 8 034 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 025 927 lekë.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion” dhe “Alb Vizion Construction” me vlerë 34 milion lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 24 581 65 euro.

Viti 2013

Kursime kesh në shumën 9 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 992 964 lekë.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion” dhe “Alb Vizion Construction” me vlerë 45 milion lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 165 680 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 22 299 13 euro.

Viti 2014

Kursime kesh të krijuara nga kontrata e qirasë në shumën 6 000 euro.

Kursime kesh nga kontrata e qirasë në shumën 6 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 271 572 lekë.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion” dhe “Alb Vizion Construction” me vlerë 1 89 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si administratore në një kompani ndërtimi, shuma 674 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 126 000 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 19 846 50 euro.

Viti 2015

Kursime kesh nga kontrata e qirasë në shumën 5 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 319 254  lekë.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 78 879 63 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 7 648 852 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 17 162 52 euro.

Shlyer detyrimi prej 2500 euro ndaj kompanisë së cilës ka blerë ap.

Kartë krediti me vlerë 1 000 euro.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 98 765 lekë.

Viti 2016

Kursime kesh nga kontrata e qirasë në shumën 5 000 euro.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 293 276 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 90 119 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 3 501 254  lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Pa shlyer shuma 14 258 22 euro.

Viti 2017

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 297 136 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja si pedagoge në shumën 512 919 lekë.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 4 200 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 3 503 722 lekë.

Kredi bankare për blerje apartamenti me vlerë 35.000 euro, me 8,85%, me këst mujor 351, marrë me datë 15.11.2005. Është shlyer tërësisht.

Viti 2018

Tokë arë me sip 1 000 m2.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si prokuror në shumën 1 277 693  lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga mësimdhënia në shumën 404 663 lekë.

Gjendje llogarie e subjektit deklarues në shumën 952 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë në shumën 12 000 euro.

Të ardhura nga kompania “Alb Vizion Construction” me vlerë 2 084 694 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *

Vetingu

Kundërshtoi udhëzimet e Olsian Çelës/ Merret vendimi për prokurorin e Vlorës

Publikuar

-

Nga

cna lajme vetting

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyrë prokurorin e Vlorës Albert Kuliçi.

Gjatë seancës dëgjimore të enjten prokurori Kuliçi dha shpjegime për pasurinë, më së shumti për dy shtëpi të babait, një në Tropojë dhe tjetra në një fshat të Durrësit.

Sipas Birn, Komisioni evidentoi në seancë se Kuliçi kishte provuar që shtëpia në Tropojë ishte e pabanuar prej vitesh dhe se në të nuk ishin kryer investime nga prokurori.

I njëjti konstatim u mbajt edhe për shtëpinë në Durrës, për të cilën vetë Kuliçi kishte deklaruar investime të kryera dhe që sipas KPK-së, mbuloheshin me të ardhura të ligjshme. Kuliçi mori vlerësim pozitiv për pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.

Trupi gjykues që hetoi Kuliçin kryesohej nga Valbona Sanxhaktari, me relatore Firdes Shulin dhe anëtar Olsi Komicin.

Prokurori Albert Kuliçi ka filluar punë në vitin 2010 dhe punon prej vitesh në prokurorinë e Vlorës. Në dhjetor 2019, makina që ai përdorte u hodh në erë me eksploziv. Atentati u konsiderua nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë si sulm për shkak të funksionit.

Pak muaj më parë Kuliçi kundërshtonte ÇelënKujtojmë se prokurori Albert Kuliçi është bërë objekti diskutimi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë në muajin Mars të këtij viiti, pasi doli kundër një Udhëzimi të Prokurorit të Përgjithshëm Olsian Çela.

Kuliçi ka kërkuar nga KLP, konstatimin e pavlefshmërisë absolute të Udhëzimit të Përgjithshëm Nr.I6, datë 14.12.2020 “Për disa ndryshime në Udhëzimin e Përgjithshëm Nr.I2, datë 20.07.2020 “Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve të prokurorisë, informimin, transparencën dhe garantimin e pavarësisë, në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm”, të Prokurorit të Përgjithshëm.

LEXO EDHE:  Bombat Molotov në protestë/ Lleshaj: Aksion i mirëorganizuar, kemi nisur hetimet

LEXO EDHE:  Katër skandale dhe akuza që Ben Blushi si fsheh dot

Gjithashtu ai ka kërkuar konstatimin e pavlefshmërisë absolute të Udhëzimit të Përgjithshëm Nr.I 2, datë 20.07.2020 “Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve të prokurorisë, informimin, transparencën dhe garantimin e pavarësisë, në prokuroritë me juridiksion të përglithshëm”, të ndryshuar, të Prokurorit të Përgjithshëm.
Sipas Kuliçit, përmes këtij udhëzimi, i cili është i detyrueshëm për zbatim, Prokurori i Përgjithshëm, Olsian Çela e ka bërë të detyrueshme për zbatim, edhe udhëzimet që nuk janë të tilla (të detyrueshme), duke marrë kompetencën e drejtuesit të prokurorisë në ushtrimin e ndjekjes penale, si dhe duke parashikuar rregulla të reja proceduralë.

Kuliçi këmbëngul, se Prokurori i Përgjithshëm, ka marrë kompetencat e drejtuesit të prokurorisë, duke normuar me një udhëzim të përgjithshëm, detyrueshmërinë e ushtrimit të kompetencave të drejtuesit të prokurorisë në drejtimin administrativ të prokurorisë, e për rrjedhojë në detyrimin e të gjithë prokurorëve që të zbatojnë këtë udhëzim, për vetë faktin se ligji ka sanksionuar, se udhëzimet e përgjithshme janë të detyrueshme.

Sipas të njëjtit, Prokurori i Përgjithshëm edhe pse gëzon kompetencën për të nxjerrë udhëzime të përgjithshme, kjo kompetencë nuk mund të shtrihet në çdo fushë që lidhet me organizimin dhe funksionimin e prokurorisë.

Një ankesë e tillë është bërë dy herë radhazi në KLP. Kjo e fundit ka vendosur të rrëzojë ankimimin e prokurorit Albert Kuliçi me 10 vota pro, si të pabazuar në ligj, duke dalë në krah të Prokurorit të Përgjithshëm, Olsian Çela.

I vetmi anëtar i KLP që ka dalë kundër Prokurorit të Përgjithshëm, është Tartar Bazaj./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vilë në Gjirin e Lalzit dhe kredi si i pastrehë/ Si ka ndryshuar pasuria e Arben Krajës në krye të SPAK

Publikuar

-

Nga

cna lajme aktualitet

Në Dhjetor të vitit 2019, Arben Kraja u emërua në krye të Strukturës së Posaçme Antikorrupsion nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.

Kraja e ka filluar karrierën e tij në organin e akuzës në vitin 1993 dhe për dy dekadash ka punuar në Prokurorinë e Përgjithshme, ku ka drejtuar sektorë të rëndësishëm si Task-Forca kundër krimit dhe korrupsionit.

Kujtojmë se Kraja e ka kaluar Vettingun pa probleme në të tria kriteret.

Përveçse në aspektin professional, Kraja është lakuar edhe në aspektin e pasurisë.

Kur ka deklaruar për herë të parë pasurinë më vitin 2003, përllogaritjet nuk shkonin më shumë se 3 milionë lekë.

Ndërsa pas 14 vitesh, përkatësisht në vitin 2017, pasuria familjare e prokurorit Kraja  kapte shifrën e 27.4 milionë lekë.

Rezultonte që Kraja kishte një rritje 9.2 herë të pasurisë bruto familjares nga viti 2003 deri në vitin 2017  me një rritje mesatare vjetore prej 1.74 milionë lekë.

Rreth 64.4 % e të ardhurave kishin si burim pagën nga funksioni në prokurori dhe 23 për qind pagën e bashkëshortes, 4 % vinin nga mësimdhënia dhe vetëm 8 % të ardhura të tjera.

Para se të kalonte në SPAK, me datë 02.10.2017, Arben Kraja dhe bashkëshortja e tij, kanë lidhur kontratë sipërmarrje për një apartament banimi në një kompleks pranë Gjirit të Lalëzit, me vlerë 130,000 euro.

Vila në Gjirin e Lalzit në pronësi të Arben Krajës bëri xhiron e mediave, në muajin Gusht u raportua se ishte grabitur.

Kraja ka deklaruar se për këtë pasuri në kohën e blerjes ka likuiduar shuma 15 000 Euro si këst të parë të detyrimit me burim të ardhura nga shitja e pasurisë së paluajtshme tokë arë me sipërfaqe 5 600 m2 dhe nga zvogëlimi i Fondit të Investimit. Në vitin 2017, Kraja kishte pa paguar për vilën në Lalëz edhe 115 000 Euro.

Kur nuk kishte hyrë ende në SPAK, pra në vitin 2018, për të njëjtën pronë Kraja ka likuiduar edhe 72 000 Euro, përkatësisht me datë 19.09.2018, përkatësisht 10 000 Euro dhe datë 21.12.2018 vlerën 62 000 Euro dhe kishte mbetur pa paguar gjendja e detyrimit kundrejt shoqërisë në vlerën 43 000 Euro.

Kur ka dalë në  Vetting në vitin 2018, ka dhënë llogari për pasurinë e vendosur deri në vitin 2017 dhe ka rezultuar pa probleme.

Pas emërimit në SPAK dhe zgjedhjes në krye të këtij institucioni, në vitin 2019, Kraja ka paguar 43 000 euro, ndërsa i kanë mbetur edhe 35 000 euro.

Drejtuesi i SPAK, Arben Kraja dhe bashkëshortja e tij, e cila punon në Bankën e Shqipërisë , në vitin 2029 rezultonin me  të ardhura vjetore mbi 50 mijë USD.

Si ka ndryshuar pasuria e Krajës në krye të SPAK

Në deklaratën e pasurisë të vitit 2020, Kraja deklaron se nuk e ka shlyer ende pagesën për blerjen e vilës në Gjirin e Lalzit. 8 000 euro rezulton të jetë borxhi, ndërsa ka paguar se 35 000 euro.

LEXO EDHE:  Skandal/ ‘Fiks Fare’ zbulon skemën e mashtrimit, laboratorë dhe agjensi falsifikojnë tamponët e Covid

LEXO EDHE:  Ngec në “rrjetë”/ KPK shkarkon kandidaten për Gjykatën Kushtetuese

Po në vitin 2020, deklaron dhe një kredi të marrë nga bashkëshortja si e pastrehë në shumën 8 000 000 lekë, sipas kontratës 5.12.2018 me afat 30 vjet.

Shlyerja e kredisë ka filluar me 6.01.2021. Pa shlyer 7 600 000 lekë.

Gjithashtu ai deklaron një tjetër kredi po në emër të bashkëshortes për mobilim, në shumën 2 000 000 lekë. Shlyerja ka filluar me 06.10.2019. Shlyer shuma 221 229 70 lekë. Pa shlyer ka mbetur shuma 1 735 103 65 lekë.

Në lidhje me vilën në Gjirin e Lalzit, në vitin 2020 është paguar shumë 35 000 euro nga llogaria  prokurorit Arben Kraja, sipas kontratës së datës 2.10.2017, ndërsa i kanë mbetur pa shlyer 8 000 euro.Po sjellim më poshtë pasurinë e deklaruar për vitin 2020, pasi është një vit i plotë nga puna e tij në krye të SPAK-ut.

Pasuria e deklaruar për vitin 2020

Llogari në lek, 1,22 lekë.

Llogari për zotërim të kuotave në Fondin e Investimit e hapur me 7.05.2019 me vlerë 19, 979 06 lekë.

Llogari e pagës me vlerë 165 810 41 lekë.

Llogari rrjedhëse për kthimin e kredisë 6,53 euro.

Të ardhura nga paga si drejtues i SPAK, 4 701 953 lekë.

Të ardhura nga interesi i obligacionit në shumën 164 560 lekë.

Pagesë dëmi nga tërmeti në shumën 783 22 euro.

Të ardhura nga punësimi i bashkëshortes, Galdiola Kraja në Bankëne  Shqipërisë 2 999 312 lekë.

Të ardhura nga shitja e automjetit të bashkëshortes në shumën 250 000 lekë.

Kredi në shumën 50 000 euro, marrë në Mars 2010 me këst 480 euro në muaj. Shlyer shuma 6 005 euro. Pa shlyer 6 898 81 euro.

Llogari rrjedhëse e pagës së bashkëshortes në shumën  10 497 24 lekë.

Llogari kursimi e bashkëshortes, lidhur me pagën në shumën 3 029 33 lekë.

Kredi për strehim në shumën 8 000 000 lekë, në emër të bashkëshortes, sipas kontratës 5.12.2018 me afat 30 vjet.

Shlyerja e kredisë ka filluar me 6.01.2021. Pa shlyer 7 600 000 lekë.

Kredi për mobilim në emër të bashkëshortes, në shumën 2 000 000 lekë. Shlyerja ka filluar me 06.10.2019. Shlyer shuma 221 229 70 lekë. Pa shlyer shuma 1 735 103 65 lekë.

Në vitin 2020 është paguar shumë 35 000 euro nga llogaria  prokurorit Arben Kraja, për një shoqëri ndërtimi, sipas kontratës së datës 2.10.2017. Kanë mbetur pa shlyer 8 000 euro.

Detyrim për kartën e kreditit me limit 150 000 lekë. Detyrimi është 9 044 82 lekë./CNA.al

 

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Shkarkohet gjyqtarja me “tokën e florinjtë”/ Del jashtë sitemit të drejtësisë Irena Hoxha

Publikuar

-

Nga

cna lajme vetting

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit  ka shkarkuar gjyqtaren e Gjykatës së Tiranës Irena Hoxha.

KPK e përbërë nga trupa gjykuese, Brunilda Bekteshi, Firdes Shuli dhe Suela Zhegun, kanë dalë me vendimin për shkarkim pasi kanë gjetur probleme në kriterin e pasurisë.

E dyshimtë është konsideruar nga KPK, një borxh prej 60 mijë euro që gjyqtarja ia kishte marrë kunatit për të blerë apartament në Tiranë, në vitin 2011.

Sipas KPK-së, hetimi ka treguar se se kunati i gjyqtares nuk kishte burime të mjaftueshme financiare për të dhënë këtë hua.

Gjyqtarja Irena Hoxha, e cila më herët ka udhëhequr Gjykatën e Shkallës së Parë në Dibër, në  deklaratat e pasurisë rezulton se ardhurat kryesore, i ka nga  patundshmëria pa lënë mënjanë pagat dhe pensionet e prindërve të bashkëshortit.

Sipas saj, pothuajse cdo vit ajo ka mundur të kursejë shuma të konsiderueshme të cilat më vonë i ka përdorur për shlyerjen e një huaje prej 60 000 euro.

Më konkretisht gjyqtarja Hoxha, në vitin 2003, deklaron një apartamenr banimi 2 plus 1 me sipërfaqe 76 m2, tokë truall me sipërfaqe 100 m2 dhe tokë arë me sipërfaqe 1400 m2 dhe 6 575 m2. Këto patundshmëri ajo i deklaron si trashëgimi.Në vitin 2004, bashkëshorti i saj deklaron një automjet tip Benz 250, përfituar me vendimin e Gjykatës së Apelit të Tiranë, me vlerë 250 000 lekë. Po në këtë viti, të ardhura nga qiraja e tokës bujqësore, i deklaron në vlerën e 10 000 lekë.

Në vitin 2005, të ardhurat nga qiraja e tokës bujqësore, janë  50 000 lekë, në vitin 2006 dhe 2007 shkojnë në 70 000 lekë, në vitin 2008, në shumën 120 000 lekë, në vitin 2009 të ardhurat nga qiraja e tokës bujqësore, kapin vlerën e 150 000 lekëvë, në vitin 2010, 2011 dhe 2012 janë 200 000 lekë, në vitin 2013 janë 160 000 lekë, në vitin 2014, janë 170 000 lekë, në vitin 2015 janë 160 000 lekë, në vitin 2016 janë 150 000 lekë, në vitin 2017 janë 130 000 lekë dhe në vitin 2018, këto të ardhura janë në shumën  130 000 lekë.

LEXO EDHE:  Ngec në “rrjetë”/ KPK shkarkon kandidaten për Gjykatën Kushtetuese

LEXO EDHE:  Ngec në “rrjetë”/ KPK shkarkon kandidaten për Gjykatën Kushtetuese

Ndërsa të ardhura në vitin 2006 deklaron 600 000 lekë, në 2007, 800 000 lekë, në 2008 shumën 950 000 lekë, në 2009  shumën 700 000 lekë, në vitin 2010 të ardhura janë në shumën 1 200 000 lek, në vitin 2011, në shumën 370 000 lekë, në vitet 2012 dhe 2013 në shumën 450 000 lekë, në vitin 2014 në shumën 840 000 lekë, në vitin 2015 në shumën 120 000 lekë, në vitin 2016, në shumën 496 000 lekë, në 2017 nuk deklaron të ardhura, pagat, pensionet, qiraja e tokës, ndërsa në vitin 2018 deklaron si diferenca të të ardhurave nga paga, pensionet dhe toka e lënë në përdorim në shumën 200 000 lekë.

Sa u përket pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, në vitin  2009 ka blerë një makinë me vlerë 500 000 lekë, ndërsa në vitin  2010 ka blerë një apartament në Tiranë me vlerë me vlerë 12 032 000 lekë.

Për këtë apartament, thotë se ka marrë hua shumën 60 000 euro, me këst pagesë 6 000 euro në viti. Apartamentin në Tiranë e ka dhënë me qira, prej së cilës në vitin 2012, ka marrë 300 000 lekë. Në vitin 2014, gjyqtarja ka deklaruar edhe një tokë arë me sipërfaqe 90 m2, përfituar nga trashëgimia në fshatin Cidhen, Dibër.

Ndërsa në deklaratën e fundit, atë të vitit 2018, deklaron dhe të ardhurat nga punësimi sezonal i djalit në SHBA, në shumat 4 914 USD dhe 540 000 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE