Connect with Us

Gjyqtari që “ndez motorët” e Vettingut/ Apartament me qira, por miliona lekë kursime

Vetingu

Gjyqtari që “ndez motorët” e Vettingut/ Apartament me qira, por miliona lekë kursime

Publikuar

-

Objekt i Vettingut  për këtë vit do të jenë gjyqtarët dhe prokurorët e rretheve.

Në Dhjetor, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka bërë publike listën e emrave që do t’i nënshtrohen Vettingut.

Bëhet fjalë për 120 prokurorë dhe gjyqtarë, për të cilët tashmë ka nisur hetimi në tre aspektet, në atë të pasurisë, së pastërtisë së figurës dhe anës profesionale.

I pari i radhitur në listë nga KPK, është gjyqtari i Beratit, Pëllumb Zaimi.

Në aspektin profesional, gjyqtari Zaimi është emër i palakuar, ndërsa sa i përket pasurisë sipas të dhënave të ILDKPK-së që CNA.al disponon, rezulton se të ardhurat i ka vetëm nga paga e tij dhe e bashkëshortes.

Nga njëra anë deklaron miliona lekë kursime, ndërsa nga ana tjetër shfaqet me kredi dhe apartament me qira.

Në vitin 2003 ai deklaron një apartament banimi të ndërtuar në vitin 1994 me vlerë 587 609 lekë. Gjithashtu ai deklaron bono privatizimi, me vlerë 0.12 milion lekë, depozitë bankare në shumën 0,75 milionë lekë dhe lekë kesh në banesë në shumën 0,2 milion lekë.

Nga pasuri fillestare e 2003, pas katër vitesh në vitin 2007, ai thotë se ka mbledhur kursime në shumën 8 000 euro.

Në vitin 2008 ai thotë se janë shtuar kursimet nga kontributi i vajzës nëpërmjet dhuratave në shumat 7 000 euro dhe 840 000 lekë. Vajza, deklaron të ardhurat nga dhuratat në vite, deri në moshë madhore në shumën 4 000 euro.  Po këtë vit ai ka deklaron se ka blerë një apartament me sipërfaqe 97.4 m2 me vlerë 48 700 euro.

Ndër vite të ardhurat e familjes janë shtuar edhe me pagat e  fëmijëve. Në vitin 2016 gjyqtari Zaimi ka shitur apartamentin e banimi në Çorovodë, me vlerë 2 700 000 lekë si dhe ka shtyrë shtyrë kontratën e sipërmarrjes për apartamentin që mban datën 12.06.2007 në shumën 48 700 euro  Për apartamentin i kanë mbetur pa u paguar edhe 11 700 euro.

Në vitin 2018, gjyqtari deklaron një kontratë qiraje për një apartament banimi me sipërfaqe 78.7 m2  me vlerë 5 000 lekë në muaj me afat 5 vjeçar si dhe deklaron një kontratë kredie bankare me afat 60 muaj.

Për më tepër po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtari Pëllumb Zaimi.

Viti 2003

Apartament banimi, 2+1, ndërtuar në vitin 1994. Blerë nga E.K.B në Berat me vlerë 587 609 lekë.

Bono privatizimi, me vlerë 0.12 milion lekë.

Depozitë bankare në shumën 0,75 milionë lekë.

Lekë cash në banesë në shumën 0,2 milion lekë.

Paga e subjektit deklarues në shumën 0.679 milion lekë.

Paga e bashkëshortes, në shumën 0,235 milion lekë.

Viti 2004

Depozitë bankare  në emër të bashkëshortes 38 353 lekë dhe 400 000 lekë.

Lekë cash në banesë në shumën 400 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues, dhe shpërblimi në shumën  1 100 543 lekë.

Paga e bashkëshortes, nga Albtelekom në shumën 347 529 lekë.

Viti 2005

Depozitë bankare në shumën 31 633 lekë.

Lekë cash në banesë në shumën 800 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues, dhe shpërblimi në shumën  1 473 445 lekë.

Paga e bashkëshortes, nga Albtelekom në shumën 349 351 lekë.

Viti 2006

Lekë cash në shumën 700 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues, dhe shpërblimi në shumën  1.3 milion lekë.

Paga e bashkëshortes, nga Albtelekom në shumën 312 000 lekë.

Depozitë bankare në shumën 541 000 lekë.

Viti 2007

Kursime nga viti 2007 në shumën 8 000 euro.

Paga e subjektit deklarues, dhe shpërblimi në shumën  1.4 milion lekë.

Paga e bashkëshortes, nga Albtelekom në shumën 379  000 lekë.

Depozitë bankare e tërhequr në shumën 1 900 000 lekë.

Viti 2008

Shtuar kursimet si dhe kontributi i O.Zaimit nga dhuratat në shumën 7 000 euro dhe 840 000 lekë.

Shtuar sip e banimit me 97.4 m2 me vlerë 48 700 euro.

Nga kursimet familjare në vite, gjendje cash në shtëpi, depozita bankare janë pakësuar  37 000 euro për pagim këstesh, sipas kontratës së sipërmarrjes së datës 02.06.2007.

Paga e subjektit deklarues, dhe shpërblimi në shumën 862 000 lekë.

Paga e bashkëshortes, nga Albtelekom në shumën 340 000 lekë.

Kontrata e sipërmarrjes së datës 02.06.2007. Janë paguar 37 000 euro dhe kanë mbetur 11 700 euro.

Bashkëshortja ka dorëzuar bonon e privatizimit në shumën 50 000 lekë.

Bono privatizimi pakësuar 75 000 lekë.

Vajza, të ardhurat nga dhuratat në vite, deri në moshë madhore në shumën 4 000 euro.

LEXO EDHE:  Këshilli i Legjislacionit mblidhet për vettingun në politikë/ PS: E paligjshme

Vajza i ka dhënë familjes gjatë vitit  shumën 2 00 euro.

Viti 2009

Kursimet e familjes në shumën 500 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 071 000  lekë.

Paga e bashkëshortes, nga Albtelekom në shumën 370 000 lekë.

Viti 2010

Kursimet e familjes në shumën 280 000 lekë.

Kontratë shitblerje automjeti në shumën 200 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 000 000 lekë.

Paga e bashkëshortes, në shumën 625 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Bordi i Zhvillimit Berat në shumën 65 000 lekë.

Kontrata e sipërmarrjes së datës 02.06.2007. Kanë mbetur pa u paguar 11 700 euro.

Viti 2011

Kursime nga të ardhurat e familjes në shumën 100 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 020 000 lekë.

Paga e bashkëshortes, në Prefekturën e Beratit shumën 273 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Bordi i Zhvillimit Berat në shumën 282 000 lekë.

Kontrata e sipërmarrjes së datës 02.06.2007. Kanë mbetur pa u paguar 11 700 euro.

Kursime të vajzës në shumën 150 000 lekë.

Viti 2012

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 044 000 lekë.

Paga e bashkëshortes, specialiste në nënprefekturën e Skrapar shumën 136 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Bordin e kullimit Berat në shumën 364 000 lekë.

Kontrata e sipërmarrjes së datës 02.06.2007. Kanë mbetur pa u paguar 11 700 euro.

Viti 2013

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 070 000 lekë.

Paga e bashkëshortes, specialiste në Këshillin e Qarkut Berat në shumën 260 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Bordin e kullimit Berat në shumën 297 000 lekë.

Kontrata e sipërmarrjes së datës 02.06.2007. Kanë mbetur pa u paguar 11 700 euro.

Viti 2014

Gjendje në llogarinë e subjektit deklarues në shumën  206 500 lekë.

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 378 000 lekë.

Paga e bashkëshortes, specialiste në Këshillin e Qarkut Berat në shumën 415 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Bordin e kullimit Berat në shumën 333 000 lekë.

Kontrata e sipërmarrjes së datës 02.06.2007. Kanë mbetur pa u paguar 11 700 euro.

Viti 2015

Gjendja në llogarinë rrjedhëse të subjektit deklarues në shumën 97 422 lekë.

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 446 022 lekë.

Të ardhura nga asistenca e bashkëshortes në shumën 90 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga shpërblimi i dëmit me vendim gjykate në shumën 400 212 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Bordin e kullimit Berat në shumën 333 000 lekë.

Të ardhura nga paga djalit në shumën 72 000 lekë.

Kontrata e sipërmarrjes së datës 02.06.2007. Kanë mbetur pa u paguar 11 700 euro.

Viti 2016

Gjendje në llogarinë rrjedhëse, shtuar shuma 970 873.

Shitur ap banimi në Corovodë, me vlerë 2 700 000 lekë.

Shtyerje e kontratës së sipërmarrjes, datë 12.06.2007 në shumën 48 700 euro. Kanë mbetur pa u paguar 11 700 euro.

Të ardhura nga paga e subjektit deklarues në shumën 1 426 313 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Bordin e kullimit Berat në shumën 333 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Hipoteka në Berat në shumën 99 660 lekë.

Të ardhura nga paga djalit në shumën 265 490 lekë.

Viti 2017

Gjendja ne llogarinë rrjedhëse pakësuar, në shumën 8 66676.66 lekë.

Gjendje cash, shtuar 32 500 lekë.

Të ardhura nga paga e subjektit deklarues në shumën 1 395  905 lekë.

Të ardhura nga shitja e autoveturës në shumën 20 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga vendimi gjyqësor ku debitor është Këshilli i Qarkut Berat në shumën 20 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Hipoteka në Berat në shumën 605 268 lekë.

Të ardhura nga paga djalit në ABCONS dhe SPIECAPAG, në shumën 506 839 lekë.

Viti 2018

Gjendja në llogarinë rrjedhëse, shtuar në shumën 501651.46 lekë.

Gjendje arke cash në shumën 312 500 lekë.

Të ardhura nga paga e subjektit deklarues në shumën 1 506 791 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga vendimi gjyqësor ku debitor është Këshilli i Qarkut Berat në shumën 35 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës Osiana Zaimi nga Hipoteka në Berat në shumën 668 612 lekë.

Të ardhura nga paga djalit në SPIECAPAG, në shumën 1 264 376 lekë.

Kontratë qiraje për një apartament banimi me sip 78.7 m2  me vlerë 5 000 lekë në muaj me afat 5 vjecar.

Kontratë kredie bankare me afat 60 muaj. Shlyer 90918.41 lekë, ndërsa pa u shlyer 909 081.59 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Ngec në “sitën” e vettingut/ KPK shkarkon prokurorin e “ndereve”

Publikuar

-

Nga

Ngec në sitën e vettingut prokurori Adnand Xhelili.

Mësohet se Komisoni i Pavaruir i Kualifikimit e ka shkarkuar, pasi ka konstatuar probleme me dy pasuritë kryesore të familjes së tij, konkretisht një apartament me sipërfaqe 117 m2 në Tiranë dhe një vilë trekatëshe në Borsh të Lukovës.

Adnand Xhelili i Prokurorisë së Tiranës, u lakua pak kohë më parë në emisionin investigativ “Fiks Fare”, ku denoncoi sorollatjet e një qytetareje në zyrat e një notereje, të Hipotekës, gjykatës, prokurorisë dhe përmbarimit.

Ndërsa në anën ekonomike, Xhelili ka deklaruar  gjashtë burime të ardhurash . Ai ka deklaruar të ardhura nga paga e rij si prokuror, si pedagod, pagën e bashkëshortes, pagën e  djalit, të ardhurat nga tokat bujqësore në Borsh, të ardhura nga shtëpia e pushimeve verore për turizëm./ CNA.al

Miliona lekë nga turizmi/ Zbardhet pasuria e prokurorit të “ndereve”

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë/ Fshihen 50 faqe raport, konfirmohet Ardi Veliu

Publikuar

-

Nga

drejtori i policise se shtetit , ardi veliu

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ka vendosur konfirmimin në detyrë për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Ardi Veliu.

Kujtojmë se dje Veliu doli “me xhepa të shpuar” para Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit ku u paraqit pa praninë e avokatit.

Në media u raportua  se Veliu nuk ka fshehje të pasurisë, dhe se aktualisht ai jeton në shtëpi me qera e nuk rezulton të ketë pasuri të tjera të paluajtshme.

Por, e vërteta e pasurisë nuk është kështu siç u raportua nëpër media, pasi u fshehën 50 faqe raport për Veliun dhe shume probleme që kanë të bëjnë me kryepolicin.

LEXO EDHE:  “Bllok” korrupsionit dhe luksit/ Zbulohet gjyqtarja më e varfër e Apelit

LEXO EDHE:  Këshilli i Legjislacionit mblidhet për vettingun në politikë/ PS: E paligjshme

Raporti me 50 faqe e nxjerr Veliun me probleme dhe borxhe, por pavarësisht kësaj vettingu ka zgjedhur ta konfirmojnë në detyrë.
Duket qartë se vettingu në polici është thjesht një instrumet politik si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Klodiana Lala lëshon “bombën”/ Sulm i organizuar nga bandat kundër komandantit të Gardës

Publikuar

-

Nga

Gazetarja Klodiana Lala ka reaguar në lidhje me lajmet e publikuara në media, për proçesin e Vettingut ndaj Kreut të Gardës Gramoz Sako.

Në një postim në rrjetet sociale, Lala shkruan se nuk e ka njohur nga afër Sakon, por shton se shumë e njohin si një profesionist.

Po ashtu gazetarja Lala hedh dyshime të forta për një sulm të “orkestruar” ndaj Sakos, ndërsa shkruan se një dorë me çdo kusht kërkon ta largojë nga drejtimi i Gardës.

Ndër të tjera Lala thekson se kjo të çon në dyshime për përplasje bandash edhe në Gardë, ndërsa shton se Vettingu ka vdekur.

“Nuk e kam njohur Gramoz Sakon nga afer. Shume me kane folur se eshte profesionist. Fakti qe e sulmojne nga cdo ane me ben te dyshoj se ka nje dore qe do me cdo kusht ta largoje nga drejtimi i Gardes.

LEXO EDHE:  “Bllok” korrupsionit dhe luksit/ Zbulohet gjyqtarja më e varfër e Apelit

LEXO EDHE:  "Bllok" korrupsionit dhe luksit/ Zbulohet gjyqtarja më e varfër e Apelit

Perplasje bandash edhe ne Garde????

Do besoja vertete qe ka probleme me pasurine nese do behej nje hetim i pavarur nga i ashtuquajturi komision Vettingu, qe zyrtaret oligarke te policise i nxjerr te varfer e policet me uniforma te dala boje milionere. Vettingu VDIQ, rrofte Vettingu!”-shkruan gazetarja Lala në postimin e saj./ CNA.al

LEXO TE PLOTE