Connect with Us

Ëngjëll apo djall?/ Dy anët dominante të njeriut

Blog

Ëngjëll apo djall?/ Dy anët dominante të njeriut

Publikuar

-

Po të hedhim sytë në natyrë, do të shohim se gjithçka reflekton një forcë dualiste mbizotëruese, e bardha dhe e zeza, e majta dhe e djathta, nata dhe dita etj. Jemi mëuar ta shohim botën si të tillë, të ndarë nga dy energji “të kundërta” që nuk mund të ekzistojnë pa njëra tjetrën, pasi janë plotësuese.

Një nga Simbolet më të lashta njerëzore dhe njëkohësisht një nga më të përhapurit edhe në botën bashkëkohore, është simbloi i Jin-Jangut. Simbiolin Jin – Jang e ndeshim në  Taoizëm.

Ky simbol përfaqëson principet mashkullore dhe femërore. Në traditat e filozofisë kineze ky simbol është quajtur “Veza e Botës”, dy pjesët e të cilës kur të ndahen do të jenë Qielli (jang) dhe Toka (yin).

Simboli Jin – Jangu përfaqëson forcën kozmike dualiste e cila është në vetvete një energji që quhet Ci dhe që ka dy pole të kundërta dhe plotësuese, përkatësisht jin dhe jang.

Emrat Jang dhe Jin përfaqësojnë:

Jang: Te bardhën, çdo gjë që është aktive, pozitive dhe mashkullore.

Jin: Te zezën, çdo gjë që është pasive, negative dhe femërore.

Që në krye të herës, është mire të jemi në dijeni se kur flasim për karakteristika mashkullore apo femërore nuk i referohemi domosdoshmërisht gjinisë, por karakteristikave dualiste që shfaqen në natyrë.

Energjia Ci është një energji dinamike, kështu, jin dhe jang transformojnë njëri tjetrin. Sa herë që një cilësi arrin pikun e saj, natyrisht do të fillojë të transformohet në cilësi të kundërta, për këtë arsye, brenda dritës ekziston gjithmonë një pike errësire dhe brenda errësirës, esenca e dritës.

Polariteti mashkullor dhe femëror në mitologjinë greke

Kur te lashtet i referoheshin tokës e quanin Nëna tokë, kurse kur i referohesh qiellit e quanin Ati qiell. Ati sillte shiun dhe toka pllenohej, në mënyrë që të prodhonte sa më shumë fryte për njerëzit. Qielli jep dhe toka merr.

Sipas Mitologjisë greke, Urani (Qielli) ishte i pari i gjeneratës së Zotave grekë. Urani u bashkua me Gaian (Toka) dhe bënë shumë pasardhës: Titanët, Ciklopët etj. Bashkimi i tyre do të jetë gjeneza e një game perëndish dhe heronjsh të cilët përtej natyrës së tyre hyjnore, përfaqësojnë karakteristika të vetë njerëzimit.

Mitologjia na shfaq heronjë dhe perëndi me karakteristika të ndryshme, të ndara edhe në gjini. Zeusi ishte ai që komandonte rrufetë e qiellit kurse Hera, gruaja e tij përkujdesej për lindjen e fëmijeve dhe për vatren familjare, ashtu siç Toka përkujdeset për farat e bimëve, që një ditë ato të mbijnë dhe të prodhojnë fruta.

Karakteristikat Mashkullore i mëshojne më shumë aspekteve dhënëse dhe vepruese. Në mite të ndryshme, këto karakteristika shpërfaqen nga Heronjtë gjysmë-perëndi, me forcë të madhe fizike, me vrull dhe me instikt përjetësie, siç është Herkuli. Në mitin e Herkulit, nga ana tjetër, roli që luan natyra femërore, në këtë rast e personifikuar nga Hera, është ajo e mësueses së rreptë por me një përkujdesje gati të padukshme nga mbrapa dhe një dashuri të thellë.

Polariteti mashkullor dhe femëror në natyrë

Le të shohim se si këto dy energji dualiste të poleve pozitiv (+) dhe negative (–) shfaqen në natyrë, në situate të ndryshme.

Polin pozitiv në natyrë e ndeshim në njesinë më të madhe të afërt që njohim, që është dielli, pika fillestare e jetës në sistemin tonë diellor. Bashkë me diellin përcillen karakteristikat jang si drita, dita, e bardha, aktivja. Aktivja, pasi kur del dielli, jeta fillon të gëlojë, njerëzit zgjohen nga gjumi i natës, nga njerëz dritarët e shtëpive hapen, fillojnë të dëgjohen tinguj, zhurma, fjalë, rrugët mbushen, aktivitetet që kërkojnë më tepër energji, zënë vend. Elementi jang i natyrës është zjarri dhe metali përkatës, ari, ngjyra e diellit.

Polin negativ në natyrë e ndeshim tek Hëna, simbol i karakteristikave femërore. Mbizotërimi i hënës ka si lajmëtar perëndimin e diellit. Ngadalë, qielli fillon të errësohet, zhurmat sa vijnë e pakësohen, rrugët boshatisen, njerëzit mblidhen nëpër shtëpitë e tyre, duke mbyllur dritaret me botën e jashtme për t’u futur në privatësinë e vetes së tyre të brendshme dhe për të përtypur eksperiencat e ditës. Bie nata me karakteristikat e saj jin që janë errësira, qetësia, reflektimi. Kur del jashtë, me natë, të duket sikur sheh më pak por po të të ngresh kokën lart, kupton se pafundësinë e yjeve e lejon të duket vetëm drita e hënës. Elementi jin i natyrës është uji dhe metali përkatës, argjendi, ngjyra e hënës.

Prandaj, momenti më i mire për të kryer aktivitet që kërkojnë energji dhe angazhim fizik, është ai i ditës. Nga ana tjetër, aktivitetet që janë më mendore, më të brendshme, siç mund të jetë një bisedë, shkrimi, reflektimi, janë më efikase nëse njeriu i kryen gjatë pasdites dhe mbrëmjes.

Natyra mbart në vete shembuj shumë të mirë se si energjitë e poleve të kundërta ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe se si, sapo njëra enegji arrin kulmin e saj, shndërrohet në energjinë plotësuese.

Kështu, një fare misri mbillet në tokë dhe nga aty mbin, por rritet duke u drejtuar kah qielli, një lëvizje që në thelb është jang. Pastaj, kur të arrijë lartësinë e plotë të mundshme, frytet e asaj bime do të mblidhen, si ofertë nga Nëna Natyrë. Më pas, kjo bimë do të vdesë, për të plotësuar ciklin.

Polaritetin e të kundërtave e vërejmë edhe tek stinët. Vjeshta dhe Dimri janë stinët jin, aty ku duket sikur natyra vdes. Megjithatë, kjo vdekje nuk është gjë tjetër veçse një pëgatitje për të rilindur e re në pranverë, stinë e cila bashkë me verën, ujiten nga energjia jang.

Polariteti mashkullor dhe femëror tek njeriu

Një energji e cila shprehet në natyrë, nuk mund të mos ndikojë edhe tek njeriu. Kjo vlen jo vetëm për mënyrën se si njeriu e sheh botën, por edhe për mënyrën se si ai është ndërtuar. Në të vërtetë, të parit e botës në mënyrë dualiste, është një mekanizëm që gjendet brenda vetë mendjes së njeriut, e cila si dualiste që është, të tillë ka edhe lentet me të cilat sheh botën.

LEXO EDHE:  Mashkulli perfekt nuk ekziston, por meshkujt e këtyre shenjave i afrohen shumë

Pavarësisht se nuk është e prerë me thikë, tek njeriu natyra mashkullore mishërohet tek një mashkull fizik dhe natyra femërore tek një femër fizike. Këtë e shohim edhe në raportin seksual, ku mashkulli është dhënës dhe femra marrëse, një marrëdhënie plotësuese që çon në vazhdimësinë e jetës.

Megjithatë karakteristikat psikologjike mund të mos përkojnë me gjinitë, si për shkak të tipareve të lindura, si për shkak të rrethanave të jashtme. Kështu, mund të shohim femra që kanë natyrë udhëheqëse dhe meshkuj që kanë natyrë ndjekëse, etj.

Natyra mashkullore tek njeriu shfaqet atëherë kur dikush është aktiv, ekstrovert dhënës, dominues. Një natyrë e tillë është ajo e liderit, i cili merr iniciativa dhe në mënyrë figurative, del në vijë të parë duke u prirë ndjekësve.

Natyra femërore tek njeriu shfaqet atëherë kur dikush është marrës energjie dhe jo dhënës i saj, është pasiv, introvert, i qetë. Një natyrë e tillë është ajo e atij njeriu që nuk merr përsipër një veprim, por është një mbështetës shumë i mire. Një natyrë e tillë është e aftë të zhvillojë një projekt, qoftë ky i iniciuar nga dikush tjetër.

Por, siç u përmend edhe më lart, pavarësisht se në kompleks natyra mashkullore i përket polit pozitiv, në nivele të ndryshme shfaqet me polin negative, jin. E njëjta gjë ndodh edhe për natyrën femërore e cila në nivele të ndryshme shfaqet me polin pozitiv, jang.

Fizikisht një mashkull është më i fuqishëm se sa një femër gjë që e bën më të përshtatshëm për punët fizike. Por, ndërkohë që një mashkull është më i vrullshëm për punët fizike, një femër është menaxhuese më e mire e energjisë, prandaj ajo mund të përballoje më shumë aktivitete gjatë ditës. Kështu, ajo mund të bëjë shumë gjëra njëkohësisht, mund të jetë efikase në punë, mund të përkujdeset për rritjen e fëmijeve, për punët e shtëpisë etj.

Sa i përket anës emocionale, mashkulli karakterizohet nga qëndrueshmëria. E kundërta ndodh me femrën, e cila ka nevojë për mbështetje emocionale, duke u bërë një marrëse e mirë e kësaj lloj energjie nga mashkulli.

Aftësia e femrës për të bërë shumë gjëra njëkohësisht, nga ana tjetër, tregon për një funksionalitet të mire të nivelit mendor, gjë që e bën të jetë e mprehtë, praktike dhe një këshilltare shumë e mirë.

Qenia njerëzore është mjaftueshëm komplekse për t’i mbartur të dyja këto energji brenda vetes. Për këtë arsye, çdo njeri në faza të ndryshme të jetës, në momente të caktuara të ciklit ditor, në situata të ndryshme, shfaq herë karakteristika të natyrës jang e herë të natyrës jin.

Sipas psikologut të njohur, K.G. Jung,  asnjë burrë nuk është krejtësisht mashkullor, aq sa të mos ketë asgjë femërore brenda tij.  Faktikisht, burrat shumë mashkullorë kanë një jetë emocionale tejet të butë, të cilën e mbajnë të fshehur. Shtypja e këtyre tipareve femërore bën që ato të akumulohen në pavetëdije dhe kështu mund të shpjegojmë arsyen se pse një burrë në zgjedhjen e tij të dashurisë, tundohet të fitojë gruan që përkon më shumë me femëroritetin e tij të mbyllur në pavetëdije.

Sipas autorit amerikan Anthony Jay Robbins, një njeri, femër a mashkull qoftë, ndërron maska me tipare femërore apo mashkullore. Ai ka përshkuar 4 faza nëpër të cilat kalon një femër dhe një mashkull përgjatë jetës:

Femra

Faza 1: Një vajzë lind me natyrë femërore në esencë

Faza 2: Vajza mëson të krijojë një maskë mashkullore në fëmijëri. Kjo ndodh kur e ëma e mëson të krijojë pavarësi nga meshkujt ose kur i ati do ta bëjë atë të fortë, si të ishte djal.

Faza 3: Vajza mëson të vendosë një maskë femërore mbi maskën mashkullore. Kjo ndodh atëherë kur sheh se meshkujt tërhiqen nga femra me më tepër feminilitet se ajo.

Faza 4: Një grua mëson të vendosë një maskë mashkullore. Kjo ndodh kur ajo lëndohet.

Mashkulli

Faza 1: Një djal lind me natyrë mashkullore në esencë.

Faza 2: Djali mëson të krijojë një maskë femërore në fëmijëri. Kjo ndodh kur ka një figurë atërore dominuese ose kur e ëma e mëson se sjelljet mashkullore nuk janë të duhurat.

Faza 3: Djali mëson të vendosë një maskë mashkullore mbi maskën femërore. Kjo ndodh për shkak se ai kupton se me këtë mënyrë mund të jetë më tërheqës për vajzat.

Faza 4: Burri mëson të vendosë një maskë femërore. Kjo ndodh në rastet kur lëndohet nga një grua të cilën ka frikë se do e humbasë.

Pas kalimit të këtyre fazave, femra dhe mashkulli nevojitet të bëjnë një proces vetënjohjeje, në mënyrë që të gjejnë natyrën e tyre, ta shfaqin, ta fisnikërojnë dhe të veprojnë në bazë të saj.

K.G. Jung e ndan vetëdijen mashkullore me konceptin e logosit dhe femëroren me atë të Erosit. Me logos ai nënkupton dallimin, gjykimin, dhe me Eros aftësine për të hyrë në marrëdhënie.

Në nivel psikologjik, njeriu ka një përplasje të vazhdueshme midis këtyre dy energjive, specifikisht në rastet kur arsyeja që është një karakteristikë mashkullore, e ka të vështirë të ushtrojë pushtetin e saj kundrejt emocioneve të cilat ndikohen nga instikte pasive.

Është mirë të jemi vëzhgues të mirë të vetes, për të dalluar se kur po shpërfaqemi përmes energjisë jang dhe kur përmes të kundërtes. I kemi të dyja energjitë brenda vetes dhe nuk jemi asnjëra nga këto, jemi pikërisht ajo çfarë del nga kombinimi i tyre. Nëse ne njohim ciklet tona energjike dhe bëjmë një plan veprimi në bazë të tyre, atëherë do të jemi më të ekuilibruar me veten, gjë që do të na bëjë më krijues, më frytdhënës, më të dobishëm në shoqëri./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog

Pse disa njerëz qëndrojnë elegantë, pavarësisht gjërave që hanë?

Publikuar

-

Nga

A keni menduar ndonjëherë, se si disa njerëz ia dalin të qëndrojnë elegantë pavarësisht se hanë atë që ju pëlqen, ndërsa juve ju duket se shtoni në peshë edhe vetëm me ajrin që thithni? Nga studime rezulton se sekreti për fizikun e tyre elegant, nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me regjimin e stërvitjes, por me përbërjen gjenetike.

Një studim, i kryer nga një ekip studiuesish në Universitetin e Kembrixhit, ka zbuluar se disa njerëz kanë një kodim gjenetik unik, që i ndihmon ata të ruajnë të njëjtën peshë trupore gjatë gjithë jetës së tyre.
Edhe pse hulumtimet e mëparshme, kanë hedhur dritë mbi ndikimin gjenetik tek mbipesha trupore, ky studim është përqendruar në shumë më tepër detaje. Studimi, botuar në revistën PLOS Genetics, është më i madhi në llojin e tij deri më tani. Ekipi krahasoi ADN-në e rreth 14.000 njerëzve, të cilët u ndanë në grupe të ndryshme sipas peshave, për të zbuluar se si gjenet mund të ndikojnë në peshën e një personi.
Sadaf Faruki, profesor në Institutin e Shkencës Metabolike në Universitetin e Kembrixhit,
ishte drejtues i studimit që u mbështet nga Këshilli Evropian i Kërkimit. Synimi. Studimet e mëparshme, kishin treguar se gjenet e gabuara, mund të jenë përgjegjëse për rastet e rënda të mbipeshës, që vërehen shpesh në moshë të re.

Gjithsesi, ky studim i veçantë sugjeroi se një kombinim i gjeneve “të elegancës”, ose më saktë, mungesa e “gjeneve të lidhura me mbipeshën”, mund të ndihmojë që dikush të mbetet i dobët pavarësisht asaj që ha. Profesori Faruki dhe ekipi i tij, në bashkëpunim me dr.Ines Barroso e institutit “Wellcome”, mblodhën dhe krahasuan ADN-në e 14,000 pjesëmarrësve, 1.622 prej të cilëve ishin legantë.
Ndërkohë, 1.985 vullnetarë ishin tepër obezë, dhe 10.433 të tjerët kishin një peshë normale. ADN e njeriut, është e përbërë nga një sekuencë molekulash të quajtura “çifte bazë”. Shkronjat A, C, G dhe T paraqesin çiftet bazë, dhe vargjet e tyre përbëjnë rajonet gjenetike.

LEXO EDHE:  Kjo është veshja që duhet ta ketë çdo femër nga 20 deri në 80 vjeç

LEXO EDHE:  Ju prezantojmë me ngjyrën e flokëve që i shkon çdo femre

Gjenet tona diktojnë mënyrën se si funksionojnë trupat tanë, dhe variacionet, siç është një C aty ku duhet të jetë një A, mund të kenë një ndikim delikat ose dramatik në tipare të tilla si ngjyra e syve, ngjyra e flokëve dhe natyrisht pasha trupore. Ekipi i studiuesve hasi në disa variante gjenetike që studiuesit kishin identifikuar tashmë dhe që lidheshin me mbipeshën.

Gjithsesi, studimi i fundit zbuloi rajone të reja gjenetike që mund të jenë përgjegjëse për dobësimin e shëndetshëm. Për të zbuluar se si gjenet ndikojnë në peshën e dikujt, studiuesit morën parasysh të gjitha variantet e ndryshme gjenetike, dhe dolën me një “hartë” të rreziqeve gjenetike për mbipeshën.
Siç dyshuan studiuesit, rezulton se njerëzit obese, kanë një rezultat më të lartë të rrezikut gjenetik, çka i bën ata më të predispozuar të jenë mbipeshë se sa njerëzit me peshë normale.

Nga ana tjetër njerëzit elegantë, kanë një rezultat dukshëm më të ulët të rrezikut gjenetik.
Atyre u mungojnë ndërkaq variantet gjenetike, që dihet se janë përgjegjëse për shkaktimin e mbipeshës. Studimi tregoi kësisoj se njerëzit që kanë qenë gjithmonë të dobët, pavarësisht
nga dieta dhe zgjedhjet e tyre të jetesës, duhet të falënderojnë gjenet e tyre unike.

Megjithëse gjenet mund të përcaktojnë peshën e një personi, kjo nuk do të thotë aspak se ju duhet të hiqni dorë nga një dietë e shëndetshme ushqimore, dhe një stil jetese i shëndetshëm në përgjithësi. Studimi tregoi thjesht se si gjenet mund të jenë përgjegjës për shtimin e peshës tek njerëz të ndryshëm. Shanset mund të jenë në favor ose kundër jush. Por veprimet personale, luajnë një rol kritik kur bëhet fjalë për menaxhimin e peshës./Përshtatur nga CNA.al

LEXO TE PLOTE

Blog

Ja cilat janë gënjeshtrat që të gjithë i tregojnë në Facebook dhe Instagram

Publikuar

-

Nga

Sot shumica prej nesh, janë pjesë e të paktën njërës prej platformave të mediave sociale. Dhe ndërsa Facebook dhe Instagram, mund të duken si mënyra të mira për t’u lidhur me miqtë, kolegët dhe anëtarët e familjes që nuk i shihni shpesh, profilet e tyre mund të zbulojnë se shumica e tyre janë mashtruese. Njerëzit largohen shumë nga vetvetja, për të paraqitur versionin më të mirë në mediat sociale, edhe nëse ai version nuk është tamam i vërtetë.

Gënjeni për arritjet tuaja

Të gjithë duan që dikush të jetë krenar (ose ziliqar) për ta. Nevoja që njerëzit e tjerë të shohin sukseset dhe arritjet tuaja, ka krijuar kulturën e trillimit ose ekzagjerimit të tyre, sidomos në mediat sociale.
Zmadhoni rëndësinë që keni në punët tuaja

Ne të gjithë duam të duket, sikur kemi një rol qëndror në punën tone. Aq sa shumë njerëz zbukurojnë rëndësinë e rolit të tyre,duke e ndarë atë me shoqërinë e tyre në mediat sociale. Madje në jo pak raste, njerëzit pranojnë pozicione pune “më të larta”, pavarësisht pagës më të ulët.
Silleni sikur puna që bëni është më magjepsëse, nga sa është në të vërtetë

Çfarë postoni zakonisht në mediat sociale:momente të lumtura nga festa e kompanisë në fundvit, apo vizitën e një personi të famshëm në zyrën tuaj. Ndërkohë fshini shumë gjëra që nuk shkojnë, probleme me kondicionerin gjatë verës, zënkat me kolegët etj.

Gënjeni për vendet e huaja që keni vizituar

Pavarësisht nëse fabrikoni një palë pushime që nuk i keni bërë, apo thjesht gënjeni njerëzit se keni shkuar diku në të kaluarën, kjo gjë nuk është një praktikë e pazakontë në mediat sociale.

Pretendoni se jeni një gjendje më të mirë financiare, sesa jeni në realitet

Postimi me veshje firmato, nënkupton që keni para. Prandaj shumë shpesh, sidomos femrat, postojnë foton e një çante firmato nga dyqani, pa pasur mundësi që ta blejnë atë. Edhe dukuria e djemve që pozojnë para veturave luksoze, që në fakt nuk janë të tyre, është një shembull tipik.

Gënjeni për regjimin tuaj të palestrës

Shumë profesionistë të fitnesit, kanë në fakt çrregullime në stërvitje ose çrregullime të trupit. Por a i shfaqin këto realitete në internet? Jo dhe aq. Përkundrazi, ata tregojnë fizikun e tyre dhe flasin për suksesin dhe arritjet e tyre.

Silleni sikur dini shumë, kur realiteti është krejt ndryshe

Është shumë e thjeshtë të krijoni në internet fasadën e një njeriu shumë të lexuar. Postoni një fotografi të kopertinës së romanit Ana Karenina të Tolstoit, dhe njerëzit do të mendojnë se jeni një qenie njerëzore inteligjente, edhe pse mund të mos e keni kaluar asnjëherë nëpër duar atë libër. Siç shprehej dikur Karl Grinfilld, me shfaqjen e internetit “nuk ka qenë kurrë kaq e thjeshtë të pretendosh se di kaq shumë, kur në fakt nuk di asgjë!”.

Shfaqeni sikur jeni prindër të përsosur

Ndjekësit tuaj në rrjetet sociale, mund të mendojnë se fëmijët tuaj janë “engjëj të vegjël të përsosur”, pasi kjo është gjithçka që ju e tregoni në internet. Por realitetet e prindërimit, janë shumë më të komplikuara se sa kaq. Sociologu Kojel Bandjopadhjaj, mendon se prindërit e fiksuar pas mediave sociale, u kalojnë fëmijëve të tyre komplekse jo të shëndetshme. “Për ta, prindërimi bëhet një konkurs, dhe fëmijët përpiqen të përmbushin ambiciet e prindërve të tyre”-thotë ai.

LEXO EDHE:  Moderatorja shqiptare i jep përgjigje të gjithëve:”Po jam një…”

LEXO EDHE:  Victoria Beckham, kjo femër perfekte

Pretendoni se jeni gjithnjë të lumtur

Një sondazh zbuloi se 73 përqind e rinjve, përpiqen gjithmonë të shfaqen të lumtur në mediat sociale. Ju mund të postoni një selfi të vjetër apo të ri duke buzëqeshur, por në fakt mund të jeni duke qarë apo shumë të stresuar. Është e qartë se jeta nuk është gjithmonë ashtu siç duket në mediat sociale.
Pretendoni se jeni në një lidhje të lumtur

Nëse bazohemi vetëm tek ato që postohen në mediat sociale, marrëdhënia e të gjithëve është në thelb një romancë e ëmbël. Por ata që mburren me shpesh së të tjerët me “romancën” e tyre, fshehin në fakt diçka. Në një studim të vitit 2018, më shumë se gjysma e të rinjve pranuan se e bëjnë marrëdhënien e tyre të duket më e lumtur në internet, sesa është në të vërtetë. Dhe 42 përqind ishin përpjekur në maksimum të shfaqnin në rrjetet sociale “një marrëdhënie të përsosur”. Në realitet, të gjithë këto çifte kanë mosmarrëveshjet e tyre në jetën reale.

Shtirreni më socialë me të tjerët ,nga sa jeni në realitet

Të gjithë përpiqen që të duken më shumë “socialë” në mediat sociale ,sesa janë në të vërtetë. Tek e fundit, njerëzit duan që të duken në sytë e të tjerëve sikur kanë shumë miq, të cilët duan të qëndrojnë gjithmonë me ta. Por sërish realiteti është krejt ndryshe.

Postoni si tuajat postimet e të tjerëve

Në një botë ku është kaq shumë e rëndësishme të dukesh origjinal, nxitja për përmbajtje autentike është më e madhe se kurrë. Por nëse dikush krenohet me postimet origjinale që bën, ka shumë njerëz që vjedhin postimet e njerëzve të tjerë, dhe përpiqen t’i prezatojnë si të tyret. Sipas ekspertëve, kjo ndodh rëndom me shumë blogerë të njohur.

Shtirreni sikur jeni bamirës të mëdhenj

Shumë njerëz i zmadhojnë dhe i fryjnë veprat e tyre të mira në internet, kur në realitet nuk bëjnë asnjëherë ndonjë punë vullnetare, apo të dhurojnë diçka për bamirësi. Në fakt, Byroja e Statistikave të Punës në SHBA, raportoi se vetëm rreth 25 përqind e amerikanëve janë vullnetarë të paktën një herë në vit.

Gënjeni për moshën

Teksa njerëzit plaken, ata kanë prirjen të duan të duken të rinj, edhe nëse detyrohen të gënjejnë për ta realizuar këtë. Por ata nuk janë të vetmit. Edhe fëmijët e vegjël, gënjejnë për moshën, pasi për të pasur një llogari në Facebook duhet të jesh 13 vjeç e sipër.

LEXO TE PLOTE

Blog

Dështon plani për pasardhësin e Merkelit/ Kush do ta drejtojë Gjermaninë?

Publikuar

-

Nga

Nga Ivana Kottasová, Stephanie Halasz & Claudia Otto “CNN”

Plani i madh i tranzicionit të pushtetit i Angela Merkelit, u hodh në erë të hënën kur pasardhësja e saj e përzgjedhur, Anegret Kramp-Karrenbauer, njoftoi befas së nuk do ta pasojë në detyrën e kancelares. Kramp-Karrenbauer, e njohur ndryshe si AKK, tha se nuk do të jetë kandidate e Unionit Kristian Demokrat (CDU) për të qenë kancelare në zgjedhjet e ardhshme federale.
Sipas zyrës së shtypit të CDU, Kramp-Karrenbauer do të japë dorëheqjen edhe nga drejtimi i partisë. Merkel, kancelare prej gati 15 vjetësh, deklaroi në vitin 2018 se nuk do të kandidojë sërish, kur të skadojë mandati i saj aktual në vitin 2021.

Në atë kohë, ajo u dorëhoq nga drejtimi i CDU, dhe mbështeti Kramp-Karrenbauerin si pasardhësen e saj. Por përpjekja e saj për të siguruar një tranzicion të rregullt të pushtetit – si dhe të trashëgimisë së saj – duket se ka dështuar. Disa thonë se përgjegjëse për këtë kaos është vetë Merkeli.
“Për mua, ky dështim është simbol i mënyrës se si Angela Merkel e ka ushtruar pushtetin”- thotë Henrik Enderlein, kreu i Shkollës së Qeverisjes Herti në Berlin. “Ajo nuk lejoi kurrë ngritjen e dikujt brenda qeverisë federale, për t’u bërë një trashëgimtar i natyrshëm i natyrshëm i saj”- shton ai.
Enderlein theksoi se pasi Merkel u tërhoq si drejtuese e CDU-së më 2018-ën, tre kandidatët më të mirë për këtë post ishin Friedrih Merz, që kishte kaluar disa vite jashtë politikës, dhe dy politikanë mjaft të rinj – ministri 38-vjeçar i Shëndetësisë Jens Shpan dhe Kramp -Karrenbauer.
“AKK ishte një guvernatore rajonale, dhe relativisht e papërvojë e një landi të vogël gjerman”- mendon Enderlein.

Pas vendimit të Annegret Kramp-Karrenbauer për t‘u dorëhequr si kryetare e CDU-së, pretendentë për të zënë vendin e saj janë Armin Lashet, Friedrih Merz dhe Jens Shpan. Florian Hense, analist në “Berenberg Bank”, tha se përkundër kaosit që ka shkaktuar kjo lëvizje e papritur, duket jashtëzakonisht e pamundur që Merkel të ndryshojë mendje, dhe të garojë sërish për një mandat tjetër në vitin 2021.
Merz humbi ngushtësisht përballë AKK në vitin 2018, dhe Hense thotë se do të ishte me siguri një zgjedhje popullore, për ata që janë në kërkim të një ndryshimi më të madh, kur të përfundojë “mbretërimi” i Merkelit. Merkel formoi koalicionin e radhës me socialdemokratët e qendrës së majtë (SPD), dhe disa segmente të CDU-së e kanë kritikuar, për atë që ata e shohin si një lëvizje në të majtë.
Merz, një avokat që e ka kaluar dekadën e kaluar duke punuar për kompaninë e investimeve BlackRock, do ta zhvendoste partinë më shumë në të djathtë. Ndërkohë a mund të jetë pasardhësi i Angela Merkel një i gjelbër? Edhe Shpan ka të ngjarë të jetë një sfidant serioz në këtë garë, edhe pse Hense mendon se shanset e tij janë të kufizuara, pasi ai nuk është aq popullor në mesin e popullatës gjermane.
Pavarësisht se kush do të bëhet kryetari i ardhshëm i CDU-së, ai do të përballet me sfidën e ribashkimit të një partie thellësisht të përçarë. Vetëm javën e kaluar, një degë rajonale e CDU në landin gjermano-lindor të Turingisë, shkel një tabu të vjetër duke u bashkuar me AfD për të zgjedhur një kandidat liberal si kryeministër të landit.

LEXO EDHE:  Ju prezantojmë me ngjyrën e flokëve që i shkon çdo femre

LEXO EDHE:  Mashkulli perfekt nuk ekziston, por meshkujt e këtyre shenjave i afrohen shumë

“Turingia është një shembull, se si krahu i djathtë i CDU-së, dëshiron të marrë vendime në mënyrë të pavarur, dhe të bashkëpunojë hapur me AfD e ekstremit të djathtë”-tha Enderlein.
Dështimi i AKK-së për ta detyruar degën e CDU-në Turingi t’i qëndronte linjës zyrtare të partisë, ishte vetëm e fundit në një listë të gjatë lëvizjesh, që e bënë udhëheqjen e saj të dukej e dobët.
Duke folur në një konferencë shtypi të hënën, ajo tha se vendimin për dorëheqjen e kishte në mendje prej disa kohësh. Deklarata e saj e ka futur në CDU-në dhe gjithë Gjermaninë në një pasiguri politike. Një pasojë e mundshme e kësaj, do të jetë një përqendrim më i madh në çështjet e brendshme midis liderëve politikë gjermanë, diçka që mund të parathotë lajme të këqija për Bashkimin Evropian, që po kërkon dëshpërimisht një udhëheqje të fortë, ndërsa po tenton të marrë veten nga dalja e Britanisë së Madhe nga blloku.

Enderlein thotë se kjo ngjarje tregon se Merkeli, është ende guri i themelit të politikës gjermane. Kancelarja është duke u larguar, dhe sigurisht që nuk dëshiron që trashëgimia e saj të shoqërohet me kaos. Por Enderlein paralajmërom, se kjo mund të jetë pikërisht ajo që shpreson Merkel. “Largimi i saj, do të lërë një boshllëk të madh, dhe ka të ngjarë ta destabilizojë thellësisht sistemin politik gjerman”- thotë ai./Përshtatur nga CNA.al

LEXO TE PLOTE