Connect with Us

Mashtroi Inspektoriatin e Deklarimit të Pasurisë/ Gjyqtarja që sfidoi hetimet rrezikon shkarkimin?

Politikë

Mashtroi Inspektoriatin e Deklarimit të Pasurisë/ Gjyqtarja që sfidoi hetimet rrezikon shkarkimin?

Publikuar

-

Gjyqtarët dhe prokurorë nuk i besojnë as vetë pasurisë që kanë deklaruar.

Raportet e ILDKPKI apo dhe kallëzimet e ushtruara nga ky insitutcion ndër vite kanë rënë në vesh të shurdhër.

Kështu duket se ka ndodhur edhe me rastin e gjyqtares të  Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë Klorinda Çela.

Me 24 Mars 2014 ILDKPKI ka kallëzuar penalisht gjyqtaren Çela, për fshehje të pasurisë.

Nga analiza e të gjithë dokumentacionit të administruar nga  ILDKPKI, lidhur me deklarimin e interesave private të subjektit Klorinda Çela dhe korrespondencave të institucioneve publike dhe bankare ka rezultuar gjyqtarja ka deklaruar në mënyrë të rreme disa pasuri, që po i radhisim më poshtë.

Deklarim i rremë i vlerës së këstit të parë të paguar për blerjen e një apartamenti.

Mungesa e burimit të krijimit të depozitës në Tirana Bank përdorur për blerjen e një apartamenti.

Deklarim i rremë për huamarrjen nga shtetasi A.Ç. për blerjen e një apartamenti në Rr.”Don Bosco”.

Deklarim i rremë për shumën prej 59.300 Euro në total, dhënë në formën e shpërblimeve, dhuratave, sponsorizimeve për periudhën 2008 – 2011 nga shtetasi A.M.

Fshehje e shumës së derdhur në katër transaksione në llogarinë në RFZ Bank, nga burime të dyshimta.

Fshehja e blerjes së automjetit tip Benz.

Fshehje e gjendjeve të mbetura në llogarinë e RFZ Bank.

Fshehje e gjendjeve të mbetura në llogarinë rrjedhëse në Union Bank.

Fshehje e depozitës në Bankën Kombëtare Tregtare – Mosdeklarim i raportit të huadhënies midis Çelës dhe shtetasit A.Ç. e shprehur kjo në formën e pagesës së kësteve të kredisë në favor të ketij personi pranë Raiffeisen Bank.

Mosparaqitja e dokumentave provues të kërkuara nga ILDKPKI

Mosmbulim i vlerës së krijimit të aseteve dhe shpenzimeve me burime të ligjshme

Edhe në shqyrtimin e pasurisë së bashkëshortit të znj. Çela, z.Ken Dhima, gjithashtu gjykatës, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ka gjetur fshehje dhe deklarime të rreme. 150 mijë euro ka fshehur vetëm në një kontratë dyqani. Disa nga pikat e renditura për këtë gjykatës janë:

Deklarim i rremë i vlerës së këstit të parë të paguar për blerjen e një apartamenti

Mungesa e burimit të krijimit të depozitës përdorur për blerjen e një apartamenti.

               Klorinda Çela

Deklarim i rremë për huamarrje nga shtetasi A.Ç.

Deklarim i rremë për shumën prej 59.300 euro në total, dhënë në formën e shpërblimeve, dhuratave, sponsorizimeve për periudhën 2008 – 2011 nga shtetasi me inicialet A.M.

Fshehja e kontratës së porosisë të lidhur midis shoqërisë së ndërtimit, porositësit A.Ç. dhe garantuesit Ken Dhima. Në këtë kontratë është porositur ndërtimi i një dyqani në Rr.“Don Bosko”, me sip.124 m2 me vlerë 150.000 euro.

Fshehje e depozitës në Bankën Kombëtare Tregtare.

Mosdeklarim i raportit të huadhënies midis tij dhe shtetasit A.Ç. e shprehur kjo në formën e pagesës së kësteve të kredisë në favor të ketij personi pranë Raiffeisen Bank.

Mosparaqitja e dokumentave justifikues të kërkuara nga ILDKPKI.

Mosmbulim i vlerës së krijimit të aseteve dhe shpenzimeve me burime të ligjshme.

Por gjyqtarja Klorinda Çela dhe bashkëshorti i saj gjyqtar Ken Dhima, vijojnë te jenë ende në sistemin e drejtësisë. Tashmë pritet që fjalën e fundit për ta thotë Vettingu.

CNA.al sjell në poshtë pasurinë e deklaruar nga gjyqtarja Klorinda Çela nga viti 2004 deri në vitin 2018.

Viti 2004

Depozitë në të holla me vlerë 850 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Elbasan, në shumën 75 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 75 000 lekë.

Viti 2005

Ap 2 plus 1 me sip 124 m2, në Tiranë me vlerë 74 400 euro.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 930 000 lekë.

Kontratë huaje afatgjatë për blerje ap me vlerë 52 000 euro.

Viti 2006

Depozitë bankare e tërhequr në vlerën 489 823 lekë.

Shtuar depozita nga transferimi i depozitës së bashkëshortit, në shumën 668 856 lekë.

Blerje automjeti tip Benz me vlerë 700 000 lekë.

Shtesë depozitë në vlerën 719 800 lekë.

Tërheqje depozite në shumën 1 718 856 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Elbasan, në shumën 800 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 800 000 lekë.

Kredi për shtëpi.Shlyer 4 000 euro.

Kontratë huaje afatgjatë për blerje ap me vlerë 52 000 euro. Shlyer shuma 5 844 euro, ndërsa pashlyer 48 654 euro.

Detyrim ndaj një persooni fizik për blerje shtëpie në vitin 2005, në shumën 2 000 000 lekë.

Viti 2007

Pagesë për botimin e librit të bashkëshortit në shumën 200 000 lekë.

Depozitë nga paga e deklarueses dhe bashkëshortit të saj, në shumën 750 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e librit të bashkëshortit në shumën 810 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e një tjetër libri ku bashkëshorti është bashkëautor në shumën 100 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Elbasan, në shumën 803 190  lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 803 190 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme në universiteti Kristal, të deklarueses në shumën 100 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm në universiteti Kristal, të bashkëshortit nnë shumën 350 000 lekë.

Kontratë huaje afatgjatë për blerje ap me vlerë 52 000 euro. Shlyer shuma 6 000 euro, ndërsa pashlyer 34 000 euro.

Detyrim ndaj një personi fizik për blerje shtëpie në vitin 2005, në shumën 2 000 000 lekë.

Viti 2008

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Elbasan, në shumën 80 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 80 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme në universiteti Kristal, të deklarueses në shumën 150 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm në dy universitete private, të bashkëshortit nnë shumën 850 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e librit të bashkëshortit në shumën 750 000 lekë.

Kontratë huaje afatgjatë për blerje ap me vlerë 52 000 euro. Shlyer principal shuma 22 000 euro dhe interes 2 000 euro, ndërsa pashlyer 17 000 euro.

Viti 2009

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Elbasan dhe raporti mjekësor, në shumën 80 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 80 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm në dy universitete private, të bashkëshortit nnë shumën 1 000 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e librit të bashkëshortit në shumën 800 000 lekë.

Kontratë huaje afatgjatë për blerje ap me vlerë 52 000 euro. Shlyer shuma 4 080 euro.

Viti 2010

Kredi në shumën 10 000 000 lekë.

Shpenzime mjekësore 6 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtare , në shumën 272 942 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 900 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm për bashkëshortin në shumën 1 000 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e librit të bashkëshortit në shumën 300 000 lekë.

Kredi, e shlyer në vlerën 3 000 euro.

Kredi e shlyer në shumën 260 000 lekë.

Viti 2011

Benz 220, viti 2002, bërë dhuratë nga një shtetas, bashkëshorit të deklarueses, gjyqtarit Ken Dhima.

Dhuratë në të holla nga një shtetas, në shumën 15 000 euro.

Pagesë kredie si dorëzanës, në shumën 15 milion lekë të vjera.

LEXO EDHE:  Pasuria fundos gjyqtarin Fatri Islamaj/ KPK e shkarkon nga detyra

Të ardhura nga shitja e librit në shumën 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm për bashkëshortin në shumën 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare, në shumën afërsisht 10 milion lekë të vjetra.

Pagesë kredie afërsisht në shumën 15 milion lekë të vjetra, ndërsa principali në shumën 95 milion lekë të vjetra.

Viti 2012

Dyqan i dhuruar nga babai me sip 44 m2.

Udhëtim për pushime në Turqi, 1800 euro.

Shpenzim për vajzën në Austri në shumën 3 000 euro.

Të ardhura nga qiraja e lokalit në shumën 1400 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në shumën 860 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 880 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm për bashkëshortin në shumën 700 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e librit të bashkëshortit në shumën 300 000 lekë.

Pagesë kredie, në shumën 16 800 euro.

Borxh nga një kontratë huaje, 10 000 euro.

Borxh nga vjehrri,6 000 euro.

Borxh i shlyer shteit, 7 000 euro.

Viti 2013

Depozitë e mbetur r bashkëshortit në shumën 210 000 lekë.

Depozitë garanci për vizë amerikane në shumën 450 000 lekë.

Tërheqja nga depozita e bashkëshortit në shumën 417 000 lekë.

Blerje kartë krediti me vlerë 50 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare janar-shtator 2016 në shumën 776 339 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare prej sigurimeve shoqërore në shumën 253 929 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 113 244 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm për bashkëshortin në shumën 628 000 lekë.

Të ardhura nga qiraja e lokalit në shumën 300 000 lekë.

Shpërblim dhënë bashkëshortit nga puna si pedagog në shumën 5 000 euro.

Overdraft i marrë nga bashkëshortit në shumën 200 000 lekë.

Hua marrë nga bashkëshorti në shumën 3 000 euro.

Të ardhura nga shitja e autoveturës Benz të bashkëshortit në shumën 4 500 euro.

Depozitë e hapur nga mamaja e deklarues, ku figuron edhe vajza e deklarues. Gjyqtarja thotë se nuk kishte dijeni për këtë depozitë me vlerë 7 046 euro.

Viti 2014

Paga e patërhequr në llogarinë rrjedhëse, në shumën 1 204 659 lekë.

Paga e patërhequr në llogarinë rrjedhëse, depozitë nga paga e bashkëshortit në shumën 32 000 lekë.

Para cash jashtë sistemit bankar si rezultat i qirasë së lokalit me vlerë 1 400 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në shumën 1 204 659 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 1 054 967  lekë.

Të ardhura nga qiraja e lokalit në shumën 1 620 000 lekë.

Kredi marrë për llogari të një shtetasi. Shuma e shlyer është 1 612 603 34 lekë ndërsa pashlyer 5 706 207 83 lekë.

Viti 2015

Paga e patërhequr në llogarinë rrjedhëse, në shumën 1 071 236 lekë.

Paga e patërhequr në llogarinë rrjedhëse, depozitë nga paga e bashkëshortit në shumën 55 000 lekë.

Ambjent me sip.235.18 m2 pronë e tipit karabina me leje ndërtimi me vlerë 7 500 000 lekë.

Ambjent me sip 46 m2, në Tiranë me vlerë 7 000 000 lekë dhe 500 000 lekë.

Depozitë nga paga dhe rimbursime, me vlerë 1 154 594 lekë.

Depozitë i qirasë së lokalit në shumën 100 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në shumën 1 071 236 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit gjyqtar në shumën 1 090 889  lekë.

Të ardhura nga qiraja e lokalit në shumën 600 000 lekë.

Të ardhura nga qiraja e lokalit në shumën 1 200 000 lekë.

Të ardhura nga huaja pa interes mes deklarueses dhe babait të saj me vlerë 14 000 000 lekë.

Detyrimi që rrjedh nga kontrata në lidhje me blerjen e një patundshmërie në vitin 2005, me vlerë 246 429 euro.

Detyrim për arsimin e vajzës, në shumën 1 900 euro.

Likuiduar nga një shtetas kredia e marrë prej tij, duke e liruar nga dorëzania deklaruesen dhe bashkëshortin Ken Dhima.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 1 081 326 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit, Ken Dhima, si gjyqtar i administrative në Vlorë, në shumën 1 071 398 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ambjentit të njësisë së shërbimit, në shumën 1 732 000 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ambjentit të njësisë së shërbimit, në Laprakë, në shumën 748 000 lekë.

Të ardhura nga kontrata e kredisë bankare në shumën 21 000 000 lekë. Shuma e pashlyer është 20 409 740 lekë.

Detyrim ndaj një shoqërie për blerjen e njësisë së shërbimit në vitin 2015. Shlyer shuma 50 000 euro, mbetur pa shlyer 55 000 euro.

Detyrim sipas kontratës së huasë ndaj një shtetaseje. Shlyer shuma 14 0000 lekë mbetur pa shlyer 700 000 lekë.

Bashkëshorti deklaron një ambjent banimi me sip 51.65 m2. Prëfituar përmes një kontrate shitjeje.

Viti 2017

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 1 125 032 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit, Ken Dhima, si gjyqtar i administrative në Vlorë, në shumën 1 098 302 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ambjentit të njësisë së shërbimit, në shumën 400 000 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ambjentit të njësisë së shërbimit, në Laprakë, në shumën 816 000 lekë.

Tërheqje e pagës së deklarueses e cila kishte kaluar në depozitë me afat, në shumën 1 627 914 lekë.

Kontratë kredie. Shuma e shlyer është 2 470 795 lekë, ka mbetur e pashlyer 18 869 871 lekë.

Detyrim ndaj një shoqërie për blerjen e njësisë së shërbimit në vitin 2015. Mbetur pa shlyer 55 000 euro.

Detyrim sipas kontratës së huasë ndaj një shtetaseje. Mbetur pa shlyer 700 000 lekë.

Detyrim nga huaja e marrë nga një shtetas. Detyrimi i krijuar në vitin 2005 lidhur mes bashkëshortit të gjyqtares dhe një shtetasi tjetër, në shumën 2 000 000 lekë.

Detyrim nga huaja e marrë nga një shtetas, në vitin 2012, me vlerë 3 000 euro.

Detyrim nga huaja e marrë nga vjehrri me vlerë 6 000 euro.

Viti 2018

Shitje e ambjentit të shërbimit me vlerë 100 000 euro.

Llogari bankare me të ardhura nga shitja e njësisë së shërbimit me vlerë 3 000 000 lekë.

Ap banimi me sip 92 m2, në Golem, Kavajë ende e paregjistruar në emrin e deklarueses dhe të bashkëshortit, fituar me testament nga babai i deklarueses.

Depozitë bankare me vlerë 4 500 euro.

Depozitë bankare, krijuar nga pagat me vlerë 1 276 euro.

Deklaruesja, bashkëpronësi në një shtëpi private me sip 138.70 m2, fituar me lejen e legalizimit në vitin 2017.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 1 118 682 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit, Ken Dhima, si gjyqtar i administrative në Vlorë, në shumën 1 114 452 lekë.

Të ardhura nga qiraja e ambjentit të njësisë së shërbimit, në Laprakë, lidhur mes subjektit deklarues dhe Postës Shqiptare në shumën 816 000 lekë.

Kontratë kredie. Shuma e shlyer është 1 931 714 34 lekë, ka mbetur e pashlyer 18 869 871 99 lekë.

Detyrim nga huaja e marrë nga një shtetas. Detyrimi i krijuar në vitin 2005 lidhur mes bashkëshortit të gjyqtares dhe një shtetasi tjetër. Shuma e shlyer 800 000 lekë, e pashlyer ka mbetur shuma 1 200 000 lekë.

Detyrim ndaj një shoqërie për blerjen e njësisë së shërbimit në vitin 2015. Shlyer 55 000 euro./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politikë

Videoja korruptuese te Infektivi/ Berisha: Nuk është as një kafe krahasuar me vjedhjen e qeverisë

Publikuar

-

Nga

Videoja korruptuese te Infektivi/ Berisha: Nuk është as një kafe krahasuar me vjedhjen e qeverisë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas videos që ka qarkulluar në rrjet, ku shihet një qytetare që i jep rryshfet infermieres në mënyrë që kjo e fundit t’i çojë ushqimin familjarit të shtruar me Covid.

Berisha deklaron se kjo video dëshmon aktin e korrupsionit dhe degradimin e plotë të sistemit shëndetësor.

Sipas tij, rryshfeti që qytetarja i ka dhënë infermieres nuk është as një kafe krahasuar me vjedhjen e qeverisë në këtë kohë pandemie.“Një video që dëshmon aktin e korrupsionit, degradimin e plotë të sistemit shëndetësor nga kreu i tij Edvin Hajduti dhe ndrikull Hajnia që shfrytëzuan pandeminë për të vjedhur miliona euro me tendera me fitues të paracaktuar, blerje materialesh me shumicë dy herë më shtrenjtë për njësi se sa çmimi i tyre me pakicë në farmaci apo tendera për ndërtim rrugësh nga 1,8 milion euro për km që është standarti për zona fushore në 20 milionë euro, pra mbi 10 fishin e çmimit normal. Krahasuar me këto, ajo që është filmuar nuk është as një kafe”, shkruan ish-kreu i qeverisë./ CNA.al

LEXO TE PLOTE

Politikë

Ekskluzive-Denoncimi në CNA.al/ Gruaja e Ben Blushit dorëzon licensën e noterit

Publikuar

-

Nga

Disa pyetje për ‘avoketërit’ e Ben Blushit

Pas denoncimit të bërë në CNA.al disa ditë më parë, ku me dokumenta ekskluzive dhe duke verifikuar një kontratë noteriale të vajzës së ish-deputetit Ben Blushi, ku duket qartë se firma e Natali Blushit ishte e falsifikuar, bashkëshortja e Benit dhe nëna e Natalisë, Eva Blushi ka dhënë dorëheqjen nga detyra e noteres.

Dorëheqja e Eva Blushit vjen pasi CNA.al publikoi skandalin dhe drejtoi gishtin ndaj falsifikimit të bërë në emër të vajzës së Eva Blushit për një pronë 500 milionë e cila ishte e regjistruar në një transaksion për vetëm 30 mijë euro.

Një burim zyrtar nga Dhoma e Noterisë i tha CNA.al se noterja Eva Blushi, anëtare e zyrës së Noterisë në Tira në ka hequr dorë nga ushtrimi i profesionit të noterit.

Në letrën dërguar ministres Etilda Gjonaj dhe kryetares së dhomës së Noterisë, Mimoza Sadushi, Eva Blushi thekson se tërhiqet nga ushtrimi i profesionit të noterit dhe sqaron se në disa media online, në mënyrë të vazhdueshme janë bërë publikime dhe prononcime të shtrembëta për të cilat do të duhet kohë të provohet ligjërisht, raporton CNA.al.

Kjo është ajo që shkruan Eva Blushi në letrën drejtuar ministres Gjonaj dhe kryetares së Dhomës së Noterisë zonjës Sadushi. Letra mban firmën e saj dhe është dërguar në këtë institucion ditën e hënë.

Ende nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga ministria e Drejtësisë apo dhoma e Noterisë, por e vërteta është se CNA.al ka publikuar dokumenta autentike dhe të pakontestueshme se si Eva Blushi është bërë aksionere e EM Capital Group AD në Bullgari me 33% të aksioneve dhe ortakërinë e ndan me Klodian (Mirel) Mërtirin e Inceneratorëve në Shqipëri.

LEXO EDHE:  Sakrificat e Kryemadhit për atdheun/ Nga luksi tek relaksimi i “Landit të Fierit”

LEXO EDHE:  Pasuria fundos gjyqtarin Fatri Islamaj/ KPK e shkarkon nga detyra

Kompania ka ardhur në Shqipëri dhe ka blerë 51% të aksioneve të kompanisë VALTELINA shpk, e cila është mbajtësja e emrit Lori Caffe si dhe pas publikimit të dokumentit tjetër disa ditë më parë, të falsifikimit të firmës së vajzës së Eva Blushit, nga noterja Violeta Sulkaj, në një kontratë të firmosur më 28 dhe 29 maj të vitit 2015 nga Natali Blushi, Eva Blushi ka dhënë dorëheqjen./ CNA.al

Noterja në skandal/ Zbulohen katër bizneset e bashkëshortes së Ben Blushit

Ekskluzive dokumentet/ Klodi i inceneratoreve dhe Ben Blushi, blejnë “Lori Kafe”

Ekskluzive dokumenti/Zbulohet ortakëria e Klodit të inceneratorëve me Ben Blushin

Zbulohet biznesi i dytë i Ben Blushit me Vjollca HoxhënEkskluzive dokumentet/ Klodi i inceneratoreve dhe Ben Blushi, blejnë “Lori Kafe”

Sa lekë ka paguar Eva Blushi për blerjen e Lori Kafesë?

Skandalet e Ben Blushit/ Natalia është e pafajshme! Babanë askush nuk e zgjedh dot!

Kush është Natali Blushi, vajza e Benit me pasuri 500 milionëshe vetëm 20 vjeçe

Fotot/ Zbulohet prona 500 milionë e Ben Blushit

Dokumentet-Ben Blushi shet biznesin në Korçë/ Zbulohet skema, si përfitoi dhjetëra milionë lekë

LEXO TE PLOTE

Politikë

Pandemia jashtë kontrollit/ Vasili ultimatum qeverisë: Të dorëhiqet menjëherë

Publikuar

-

Nga

Pandemia jasht kontrollit/ Vasili ultimatum qeverisë: Të dorëhiqet menjëherë

Ish kreu i LSI-së, Petrit Vasili, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ku i bën thirrje qeverisë të dorëhiqet menjëherë, pasi sipas tij i ka dalë jasht kontrollit situata me pandeminë.

“Qeveria te dorehiqet menjehere,per shkak te saj gjendja katastrofale me Pandemine!

Deshtimi shume i rende i Qeverise ne administrimin e Pandemise eshte fakt i dhimbshem dhe i pakundershtueshem.

Sot u diagnostikuan 154 raste te reja me COVID-19.

Nga 6971 raste gjithsej, 5654 raste jane vetem ne nente javet e fundit.

Pra mbi 81% e rasteve jane cfaqur pasi u konkludua nga qeveria se faza kritike u kalua dhe se maksimumi i rasteve kishte kaluar.

Situata me Pandemine po rendohet keqas dita dites.

Qeverise i ka dale teresisht nga kontrolli cdo gje qe lidhet me Pandemine.

Vetmohimi dhe sakrificat e mjekeve nuk mjaftojne ne perballimin e kesaj situate.

Armata e punonjsve te mjeksise po drejtohet ne menyre te coroditur,konfuze,duke improvizuar empirizma antishkencore.Thene shkurt armata e mjekeve dhe infermiereve eshte pa drejtim dhe realisht e demotivuar pasi rezultatet jane gjithmone e me negative dhe me pasoja vdekje dhe infektime te vazhdueshme.

Hapi i pare i qeverise ne emer te jeteve te humbura dhe te mijra infektuarve eshte te jape menjehere doreheqjen.

Qeveria refuzoi cdo propozim, beri nje testim minimal dhe teresisht te pamjaftueshem imponoi kufizime levizje jo shkencore administroi ne menyre te gabuar permes numrit 127, nuk mobilizoi ne kohen e duhur Kujdesin Shendetesor Paresor, nuk siguroi paisje mbrojtese per personelin shendetesir dhe popullaten ne teresi, nuk siguroi respiratore dhe trinomin testim gjurmim trajtim nuk e vuri ne qender te strategjise.

LEXO EDHE:  Pasuria e gjyqtarit të Apelit/ A e bleu Top Channel, Fatri Islamajn?

LEXO EDHE:  I shpëtoi Vettingut/ Komisioneri Publik kërkon shkarkimin e Xhezair Zaganjori

Eshte e qarte qe qendrimi i kesaj qeverie rendon se tepermi pergjesite e saj penale, duke filluar nga kryeministri Edi Rama, qe eshte perfshire personalisht ne veprime e deklarime shume te gabuara e me pasoja te renda ne shendetin e njerezve.

Doreheqja e qeverise eshte vetem hapi i pare.

Qeveria realisht ka rene,ka gabuar rende,eshte mposhtur per shkak te paaftesise se saj nga pandemia, ndaj largimi dhe doreheja e saj eshte thjesht formalizimi i ketij fakti real e te padiskutueshem.

Doreheqja do te ishte nje akt shume i vonuar, por ne cdo rast cdo dite me shume do te ishte nje fund edhe me i hidhur per Edi Ramen dhe Qeverine e tij.

Shqiptaret e shohin dhe po e vuajne ne kurriz deshtimin e qeverise qe ju kushton jeten atyre.

Shqiptaret cdo gje mund t’a falin po jeten dhe shendetin nuk ja falin kurre kesaj qeverie.“/CNA.al

 

LEXO TE PLOTE