Connect with Us

Miliona lekë cash, agjenci udhëtimesh e sigurimesh/ Gjyqtari i “artë”, thyen rekordin me pasuri

Vetingu

Miliona lekë cash, agjenci udhëtimesh e sigurimesh/ Gjyqtari i “artë”, thyen rekordin me pasuri

Publikuar

-

Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë, mund të konsiderohet si gjykata më milionere në vend. Në fakt gjykata nuk është biznes, por janë gjyqtarët të cilët pretendohen që bëjnë drejtësi, të cilët janë kthyer në biznesmenë.

Gjyqtari Agron Zhukri, ndryshe, mund të quhet edhe gjyqtari i artë për shkak të pasurisë që posedon.

Agjenci udhëtimi, agjenci sigurimesh, patundshmëri, apartamente luksoze në Tiranës, dhe aktivitete të tjera private që gjyqtari i kanë vënë në emrin e bashkëshortes dhe djalit.

Në deklaratën fillestare atë të vitit 2003, gjyqtari Zhukri deklaron një shtëpi banimi, ndërtuar para vitit 1990 me vlerë 3 milion lekë e rikonstruktuar më pas si ambjent zyre, agjenci me vlerë 2 milion lekë. Gjithashtu ai deklaron një automjet në pronësi të bashkëshortes në shumën 1.5 milion lekë. Të ardhura nga agjencia e udhëtimit dhe sigurimit të bashkëshortes, në vitin 2013, shkojnë në shumën 130 000 lekë.

Deri në vitin 2005, patundshmëria e gjyqtarit nuk ka ndryshuar, ndërsa në vitin 2006 ai ka blerë 2 apartamente  banimi, me sipërfaqe 131.8 m2 me vlerë 280 000 euro. Këto apartamente i ka vënë në emër të bashkëshortes.

Në vitin 2005 të ardhura nga biznesi i bashkëshortes shkojnë në 135 050 euro, ndërkohë ai deklaron që dy apartamentet i ka blerë me kredi e cila ka përfunduar së paguari në vitin 2015.

Në vitin 2007, të ardhura nga biznesi i bashkëshortes kapin shifrën 65 000 euro, ndërsa në vitin 2008 të ardhurat janë në vlerën 74 500 euro, për të vijuar më tej në vitin 2009 me të ardhura në shumën 31 600 euro.

Ndërkohë nga qiraja e dy apartamenteve ka përfituar shumën 21 600 euro, ndërsa për studimet e djalit ka shpenzuar 10 900 euro. Në total për vitin vitin 2009,  gjyqtari ka shpenzuar  35 783 euro.

Në vitin 2010, shpenzimet e gjyqtarit kapin shifrën 36 580 euro, ndërkohë që bashkëshortja Rezarta Zhukri ka blerë një automjet Peugeot 308, me vlerë 10 902 euro.

Në vitin 2011 gjyqtari ka shpenzuar për studimet djalit 13 000 euro, ndërsa në total shpenzimet shkojnë 39 290  euro.

Një vit të ardhurat nga biznesi janë në vlerën 8 526 277 lekë, ndërsa të ardhura nga qiratë e dy apartamenteve  2 745 600 All.

Kështu gjendje cash në vitin 2013, gjyqtari deklaron 21 000 euro. Totali i të ardhurave në vitin 2013, në shumën 12 049 848 lekë, ndërsa në vitin 2014 totali i të ardhurave në vitin 2014, në shumën 25 275 155 lekë.

Edhe në vitin 2015, 21 000 euro gjyqtari i ka cesh. Në vitin 2016, gjyqtari Zhukri deklaron vlerën monetare prej 192 milion lekësh të siguruara nga biznesi i bashkëshortes së tij. Në total vlera monetare e deklaruar prej tij në vitin 2016 arrin shifrën e 261 milion lekëve dhe 18.444 euro.

Në vitin 2017, përveç të ardhurave nga bizneset, gjyqtari deklaron se ka depozituar në hipotekë një kontratë për një sipërfaqe që përfiton ngë qenia pronar e një trualli ku po ndërtohet një godinë banimi.

Në vitin 2018 ai deklaron gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 400 000 lekë, të ardhura nga qiratë në shumën 4 876 800 lekë, të ardhura nga biznesi i bashkëshortes, në shumën 11 096 519 lekë dhe 31 149 254 lekë si dhe të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 1 604 018 lekë All

Pasuria e deklaruar nga gjyqtari Agron Zhukri

Viti 2003

Shtëpi banim, ndërtuar para vitit 1990 me vlerë 3 milion lekë e rikonstruktuar më pas si ambjet zyre, agjenci me vlerë 2 milion lekë.

Automjet në pronësi të bashkëshortes në shumën 1.5 milion lekë.

Vepra arti riprodhim, punuar nga gjyshi i bashkëshortes.

Gjendje cash në shumën 1 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 720 000 lekë.

Të ardhura nga agjencia e udhëtimit dhe sigurimt të bashkëshortes në shumën 130 000 lekë.

Licencë për bileta avionit dhe për agjenci sigurimesh.

Viti 2004

Nuk ka ndryshime të pasurisë së luajtshme të paluajtshme nga viti 2003.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 80 000 lekë (muaji).

Shpërblim vjetor, 30 000 lekë.

Puna jashtë orarit e paguar me 30 000 lekë.

Viti 2005

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 780 000 lekë.

Shpërblim vjetor, 25 000 lekë.

Puna jashtë orarit e paguar me 20 000 lekë.

Viti 2006

Shitje automjeti Mitsubishi, me vlerë 14 500 euro.

Blerje automjeti Volsvagen Classic me vlerë 43 000 euro.

Blerje  2 ap.banimi, me sip.131.8 m2 me vlerë 280 000 euro.

Të ardhura nga shitja e ap banimit ndërtuar mbi truallin e familjes me vlerë 30 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 840 000 lekë.

Shpërblim vjetor, 25 000 lekë.

Puna jashtë orarit e paguar me 20 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 35 000 euro, udhëtime, 60 050 euro, turizmi, 40 000 euro.

Të ardhura nga investimi me blerje trualli, ndërtim me vlerë 30 000 euro.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 4 500 euro, ndërsa e pashlyer 180 000 euro.

Viti 2007

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 817 384 lekë.

Shpërblim vjetor, 30 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 10 000 euro, udhëtime, 40 000 euro, turizmi, 15 000 euro.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 18 000 euro, ndërsa e pashlyer 162 000 euro. Shlyerje komisionesh bankare, 12 000 euro.

Viti 2008

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 817 384 lekë.

Shpërblim vjetor, 30 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 9 500 euro, udhëtime, 45 000 euro, turizmi, 20 000 euro.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 18 000 euro, ndërsa e pashlyer 132 000 euro. Shlyerje komisionesh bankare, 12 000 euro.

Viti 2009

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 20 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 982 295 lekë.

Shpërblim vjetor, 15 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 9 600 euro, udhëtime dhe turizmi, 22 000 euro.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 21 600 euro.

LEXO EDHE:  Të pangopurit e politikës/ Deputeti miliarder zhvat të pastrehët

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 24 883 euro, ndërsa e pashlyer 125 074 euro.

Shpenzime për studimet e djalit më vlerë, 10 900 euro.

Shpenzime total për vitin 2009, në shumën 35 783 euro.

Viti 2010

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 21 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 016 547 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit me vlerë 5 800 000 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2650600 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 22 130 euro, ndërsa e pashlyer 110 005 euro.

Shpenzime për studimet e djalit më vlerë, 12 000 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 2 450 euro, ndërsa pa shlyer 8 452 euro.

Shpenzime total për vitin 2010, në shumën 36 580 euro.

Bashkëshortja Rezarta Zhukri ka blerë një automjet Peugeot 308, me vlerë 10 902 euro.

Viti 2011

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 25 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 016 547 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit me vlerë 7 180 076 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 688 000 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 22 090 euro, ndërsa e pashlyer 90 740 euro.

Shpenzime për studimet e djalit më vlerë, 13 000 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 4 200 euro, ndërsa pa shlyer 4 907 euro.

Shpenzime total për vitin 2011, në shumën 39 290 euro.

Viti 2012

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 23 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 046 190 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit me vlerë 8 526 277 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 745 600 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 21 135 euro, ndërsa e pashlyer  72 333 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 4 200 euro, ndërsa pa shlyer 707 euro.

Viti 2013

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 21 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 042 409 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 239 200 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 8 002 639 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 745 600 All.

Totali i të ardhurave në vitin 2013, në shumën 12 049 848 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 19 993 euro, ndërsa e pashlyer  52 742 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 707 euro, ndërsa pa shlyer 707 euro.

Viti 2014

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 19 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 277 071 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 245 000 lekë.

Të ardhura nga paga e Rezarta Zhukrit në shumën 1 185 120 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 19 841 564ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 726 400 All.

Totali i të ardhurave në vitin 2013, në shumën 25 275 155 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 19 531 euro, ndërsa e pashlyer 33 231 euro.

Viti 2015

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 21 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 251 599lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 389 200 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 192 800 lekë.

Bashkëshortja ka shitur automjetin Peugeot 308 në shumën 7 000 euro.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 10 250 838 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap,në pronësi të bashkëshortes me vlerë 1 302 000 All.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 290 000 All.

Totali i të ardhurave në vitin 2015, në shumën 14 656 437 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 18 956  euro, ndërsa e pashlyer 18 130 euro.

Viti 2016

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 279 565 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 626 892 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 560 600 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 8 014 881 ALL dhe 11 169 015All.

Të ardhura nga qiratë e dy ap,në pronësi të bashkëshortes me vlerë 1 295 196 All.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 660 275 All.

Shlyer kredia për blerjen e 2 ap.

Viti 2017

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 500 000 lekë.

Gjyqtari deklaron se ka depozituar në hipotekë një kontratë për sip që përfiton ngë qenia pronar e një trualli ku po ndërtohet një godinë banimi.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 285 707 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 829 980 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 773 400 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 11 284 242 ALL dhe 38 610 857 All.

Të ardhura nga qiratë e dy ap,në pronësi të bashkëshortes me vlerë 3 160 000 All.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 1 304 944  All.

Të ardhura nga paga e djalit Arold Zhukri, si mësimdhënës, në shumën 230 400 All.

Viti 2018

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 400 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 328 462 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 940 130 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 560 600 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit, Lorin Zhukri, në shumën 488 046 lekë.

Të ardhura nga qiratë në vitin 2018, në shumën 4 876 800 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes, në shumën 11 096 519 lekë dhe 31 149 254 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 1 604 018 lekë All./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Dorëzoi detyren e Kryeprokurores/ Zbulohet ku do të transferohet Arta Marku

Publikuar

-

Nga

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vendosur pёr caktimin e përkohshёm tё prokurores Arta Marku si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Vendimi i KLP-së hyn në fuqi me datë 1 Janar 2020.

Kujtojmë këtu se Prokurorja Arta Marku është edhe anëtare e KED për 2019-ën.

Po ashtu, Arta Marku mbajti për rreth dy vite edhe detyrën e Kryeprokurores së Përkohshme, ndërsa pak ditë më parë ia dorëzoi këtë detyrë Kryeprokurorit të ri, Olsian Çela./ CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Me 19 dhjetor betohen 8 anëtarët e SPAK/ “Shkrihen” Krimet e Rënda, ja ku transferohen prokurorët

Publikuar

-

Nga

Këshilli i Lartë i Prokurorisë po zhvillon në këto momente mbledhjen plenare të saj, ku të pranishëm janë të gjithë anëtarët e këtij institucioni.

Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, tha se me 19 dhjetor do të betohen 8 anëtarët e Prokurorisë së Posaçme, apo siç njihet nga opinioni publik si SPAK-u.  Ngritja e kësaj strukture  pritet të “shkrijë” Prokurorinë e Krimeve të Rënda.

“Më 19 dhjetor betohen 8 anëtarët e SPAK. 16 prokurorë nga Krimet transferohen në tjetër vend. Sot transferohen në rrethe prokurorët e mbetur te Krimet”-tha mes tjerash Gent Ibrahimi.

Ndërkohë, KLP vendosi transferimin e prokurorëve që aktualisht janë të emëruar në Prokurorinë e Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda, si rezultat i mbylljes së këtyre prokurorive, në prokurori të tjera të juridiksionit të përgjithshëm.

LEXO EDHE:  KPK konfirmon në detyrë prokurorin e Krimeve të Rënda

LEXO EDHE:  Shokon Kryemadhi/ “Të hetohen të vdekurit”

Kështu, KLP vendosi që të transferohen në Prokurorinë e Shkallës së Parë Tiranë, prokurorët: Arens Çela,  Blerim Tominaj, Besim Hajdarmataj,  Doloreza Musabelliu, Elisabeta Imeraj, Manjola Kajana, Vladimir Mara, Sonila Muhametaj dhe  Pranvera Pustina.

Prokurori Artan Bajrami do të transferohet në Prokurorinë e Apelit Tiranë.

Ndërsa Përparim Kulluri transferohet në Prokurorinë e Shkalles së Parë Shkodër.

Eugen Beci transferohet në Prokurorinë e Shkallës së Parë Korçë.

Me 11 vota pro, KLP vendosi që Anton Martini të caktohet përkohësisht në Prokurorinë e Shkallës së parë Tiranë.

Edhe drejtuesja e komanduar e Krimeve të Rënda, Donika Prela, me 10 vota pro dhe një kundër, u caktua përkohësisht në Prokurorinë e Shkallës së parë Tiranë.

Po ashtu, në Prokurorinë e Tiranës janë caktuar edhe prokurorët Ditan Prençi dhe Isa Jata./ CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Video-SHBA tjetër mesazh për Reformën në Drejtësi/ Tregon si do të funksionojë SPAK

Publikuar

-

Nga

Ambasada e SHBA në Tiranë ka përcjellë sot një tjetër mesazh në lidhje me Reformën në Drejtësi.

Në një mesazh në faqen zyrtare të ambasadës, tregohet sesi do të funskionojë Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion dhe Krim i Organizuar, e njohur ndryshe si SPAK.

“Qeveria e Shteteve të Bashkuara është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe respektimin e sundimit të ligjit në mbarë botën.

Lufta kundër korrupsionit është prioritet i punës së Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë.

LEXO EDHE:  Gafat e Mirela Kumbaros/ Ish ministrja me pesë apartamente dhe llogari në Francë e Londër

LEXO EDHE:  Nuk i shpëton Vettingut/ Ervin Metalla shkarkohet nga detyra

Këtë javë, mësoni se si Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion dhe Krim i Organizuar, ose SPAK, do të funksionojë. Me t’u ngritur, do të shënjestrojë korrupsionin e nivelit të lartë. Kjo video tregon se si mbështetja prej 2 milionë dollarësh nga Shtetet e Bashkuara po përdoret për të siguruar që SPAK do të ngrihet dhe do të funksionojë në mënyrë të pavarur.”-thuhet në mesazh./ CNA.al

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: