Connect with Us

Fusha, kandidat për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi/ Si përfitoi pronën 440 m2, prokurori në Tiranë

Vetingu

Fusha, kandidat për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi/ Si përfitoi pronën 440 m2, prokurori në Tiranë

Publikuar

-

bashkeshortja e gjyqtarit te administratives drejt SPAK

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka publikuar javën që shkoi listën e prokurorëve kandidatë për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi.

Një prej tyre është prokurori i Apelit të Gjirokastrës, Gjon Fusha.

Sipas të dhënave të ILDKPKI-së, të ardhurat e prokurorit Fusha vijnë nga paga e tij dhe e bashkëshortes.  Ajo që vërehet është se bashkëshortja e tij përveçse si jurist në Këshillin e Qarkut të  Gjirokstrës, punon dhe jurist duke u justifikuar si jashtmë, në komuna dhe Bashki të ndryshme të Qarkut Gjirokatëstër, shkruan CNA.al.

Gjithashtu ajo bën edhe specialisten e prokurimeve pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Gjirokastër, prej së cilës përfiton të ardhura.

Në vitin 2003, prokurori Fusha, deklaron një autoveturë me vlerë, 0.3 milion lekë si dhe të ardhurat nga paga si prokuror në Gjirokastër. Situata është e njëjtë edhe në vitin 2004, ndërsa një vit më vonë ai deklaron një depozitë bankare me vlerë 120 000 lekë, ndërsa në vitin 2006, kursimet janë  300 000 lekë.

Ndryshime të llogarive ka në vitin 2013, kur deklaron depozita bankare për dy fëmijët në vlerat 146 457 lekë dhe 184 853 lekë, të cilat janë shtuar ditët më vijim.

Po në vitin 2013 ai deklaron të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 1 217 074 lekë, të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 468 984 lekë, të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Bashkia Libohovë, në shumën 185 520 lekë si dhe të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Komuna Nepravishtë, në shumën 123 120 lekë.

Në vitin 2015, bashkëshortja deklaron dhe të tjera të ardhura nga shërbimit për shkak të profesionit e certifikuar për prokurimet publike, pranë Gjykatës së shkallës së Parë, Gjirokastër në shumat, 10 200 lekë dhe 10 200 lekë si dhe një kredi e marrë nga bashkëshortja në shumën 550 000 lekë. Kjo kredi është shlyer për një vit.

Në vitin 2016, ndryshimi është deklarimi i llogarisë rrjedhëse të bashkëshortes në shumën 500 000 lekë.

Ndërsa, në vitin 2017, prokurori deklaron se është bashkëpronar në një prone me sipërfaqe 440 m2, në Tiranë, me akt trashëgimie. Nuk e specifikon vlerën e pronës, por më herët i njëjti, bashkë me familjarë të tij, kanë përfunduar në polici për shkak të pronës. Por, duket se situata ka marrë zgjidhje që në vitin 2014, kohë kur edhe ka ndodhur.

Në vitin  2018, të ardhurat e prokurorit të Apelit Gjirokastër janë 1 287 397 lekë nga paga e tij, të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës dhe dietat në shumën 838 660 lekë, të  ardhura nga bashkëshortja, si specialiste prokurimesh, në Gjykatën e Gjirokastrës në shumën 34 000 lekë, të ardhura të bashkëshortes si anëtare e Komitetit të Përhershëm të Pranimit për nëpunësit Civil, në Bashkinë e Dropullit, në shumën 17 000 lekë si dhe 495 000 lekë kursime të bashkëshortes.

Më poshtë, po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Gjon Fusha.

Viti 2003

Autoveturë me vlerë, 0.3 milion lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 0,8572 milion lekë.

Viti 2004

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 934 271 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 380 220 lekë.

Viti 2005

Depozitë bankare me vlerë 120 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 1 049 787 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 467 334 lekë.

Viti 2006

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 885 517 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 396 000 lekë.

Gjendja cash e kursimeve nga paga, 300 000 lekë.

Viti 2007

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 928 327 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 393 046 lekë.

Viti 2008

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 881 549 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 403 370 lekë.

Viti 2009

LEXO EDHE:  Altina Xhoxhaj në “gjurmët” e Fatos Lulos/ Zbardhet pasuria e gjyqtares së Kushtetueses

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 993 735 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 530 000 lekë.

Viti 2010

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 1.333 936 lekë.

Shpërblim në shumën  95 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 646 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Bashkia Libohovë, në shumën 252 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Komuna Nepravishtë, në shumën 108.000 lekë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 786 941 lekë.

Të ardhura nga raporti mjekësor, 379 533 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 504 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Bashkia Libohovë, në shumën 204 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Komuna Nepravishtë, në shumën 84.000 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 1 249 159 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 478 825 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Bashkia Libohovë, në shumën 218 040 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Qendër Libohovë, në shumën 124 168 lekë.

Viti 2013

Depozitë për djalin, në shumën 146 457 lekë.

Depozitë për vajzën në shumën 184 853 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 1 217 074 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 468 984 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Bashkia Libohovë, në shumën 185 520 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste e jashtme, Komuna Nepravishtë, në shumën 123 120 lekë.

Viti 2014

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, si dhe raporti mjekësor në shuma 946 511 lekë dhe 280 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 500 872 lekë.

Viti 2015

Depozitë për djalin, në shumën 273 176 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Gjirokastër, në shumën 641 107  lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror Apeli në Gjirokastër, në shumën 702 517 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 502 783 lekë.

Të ardhura nga shërbimit për shkak të profesionit e certifikuar për prokurimet publike, pranë Gjykatës së shkallës së Parë, Gjirokastër në shumat, 10 200 lekë dhe 10 200 lekë.

Kredi e marrë nga bashkëshortja në shumën 550 000 lekë.

Viti 2016

Depozitë për djalin, në shumën 125 841 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror Apeli në Gjirokastër, në shumën 1 250 197 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës, në shumën 609 934 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si punonjëse e jashtme pranë Bashkisë Memaliaj, në shumën 207 792 lekë.

Kredi e marrë nga bashkëshortja në shumën 550 000 lekë. Është shlyer.

Depozitë bankare për vajzën në shumën 25 927 lekë.

Bashkëshortja, depozitë në llogarinë rrjedhëse në shumën 500 000 lekë.

Viti 2017

Bashkëpronar të një prone me sip 440 m2, në Tiranë, me akt trashëgimie.

Depozitë për djalin, në shumën 100 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror Apeli në Gjirokastër, në shumën 1 274 832 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës dhe dietat në shumën 812 961 lekë.

Viti 2018

Të ardhura nga paga si prokuror Apeli në Gjirokastër, në shumën 1 287 397 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si juriste nga Qarku i Gjirokastrës dhe dietat në shumën 838 660 lekë.

Të ardhura si specialist prokurimesh, në Gjykatën e Gjirokastrës në shumën 34 000 lekë.

Të ardhura si anëtare e Komitetit të Përhershëm të Pranimit për nëpunësit Civil, në Bashkinë e Dropullit, në shumën 17 000 lekë.

Debitor në llogarinë rrjedhëse, 11 684 lekë.

Bashkëshortja, gjendje llogarie në shumën 495 000 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Ngec në “sitën” e vettingut/ KPK shkarkon prokurorin e “ndereve”

Publikuar

-

Nga

Ngec në sitën e vettingut prokurori Adnand Xhelili.

Mësohet se Komisoni i Pavaruir i Kualifikimit e ka shkarkuar, pasi ka konstatuar probleme me dy pasuritë kryesore të familjes së tij, konkretisht një apartament me sipërfaqe 117 m2 në Tiranë dhe një vilë trekatëshe në Borsh të Lukovës.

Adnand Xhelili i Prokurorisë së Tiranës, u lakua pak kohë më parë në emisionin investigativ “Fiks Fare”, ku denoncoi sorollatjet e një qytetareje në zyrat e një notereje, të Hipotekës, gjykatës, prokurorisë dhe përmbarimit.

Ndërsa në anën ekonomike, Xhelili ka deklaruar  gjashtë burime të ardhurash . Ai ka deklaruar të ardhura nga paga e rij si prokuror, si pedagod, pagën e bashkëshortes, pagën e  djalit, të ardhurat nga tokat bujqësore në Borsh, të ardhura nga shtëpia e pushimeve verore për turizëm./ CNA.al

Miliona lekë nga turizmi/ Zbardhet pasuria e prokurorit të “ndereve”

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë/ Fshihen 50 faqe raport, konfirmohet Ardi Veliu

Publikuar

-

Nga

drejtori i policise se shtetit , ardi veliu

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ka vendosur konfirmimin në detyrë për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Ardi Veliu.

Kujtojmë se dje Veliu doli “me xhepa të shpuar” para Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit ku u paraqit pa praninë e avokatit.

Në media u raportua  se Veliu nuk ka fshehje të pasurisë, dhe se aktualisht ai jeton në shtëpi me qera e nuk rezulton të ketë pasuri të tjera të paluajtshme.

Por, e vërteta e pasurisë nuk është kështu siç u raportua nëpër media, pasi u fshehën 50 faqe raport për Veliun dhe shume probleme që kanë të bëjnë me kryepolicin.

LEXO EDHE:  “E mbytur” në pasuri të patundshme/ Bejko lë Pogradecin për SPAK-un

LEXO EDHE:  PS i tregon “dhëmbët” Metës/ Balla ftesë deputetëve të rinj

Raporti me 50 faqe e nxjerr Veliun me probleme dhe borxhe, por pavarësisht kësaj vettingu ka zgjedhur ta konfirmojnë në detyrë.
Duket qartë se vettingu në polici është thjesht një instrumet politik si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Klodiana Lala lëshon “bombën”/ Sulm i organizuar nga bandat kundër komandantit të Gardës

Publikuar

-

Nga

Gazetarja Klodiana Lala ka reaguar në lidhje me lajmet e publikuara në media, për proçesin e Vettingut ndaj Kreut të Gardës Gramoz Sako.

Në një postim në rrjetet sociale, Lala shkruan se nuk e ka njohur nga afër Sakon, por shton se shumë e njohin si një profesionist.

Po ashtu gazetarja Lala hedh dyshime të forta për një sulm të “orkestruar” ndaj Sakos, ndërsa shkruan se një dorë me çdo kusht kërkon ta largojë nga drejtimi i Gardës.

Ndër të tjera Lala thekson se kjo të çon në dyshime për përplasje bandash edhe në Gardë, ndërsa shton se Vettingu ka vdekur.

“Nuk e kam njohur Gramoz Sakon nga afer. Shume me kane folur se eshte profesionist. Fakti qe e sulmojne nga cdo ane me ben te dyshoj se ka nje dore qe do me cdo kusht ta largoje nga drejtimi i Gardes.

LEXO EDHE:  EKSKLUZIVE/ Anëtari KLP-së, i përgjigjet akuzave

LEXO EDHE:  Altina Xhoxhaj në “gjurmët” e Fatos Lulos/ Zbardhet pasuria e gjyqtares së Kushtetueses

Perplasje bandash edhe ne Garde????

Do besoja vertete qe ka probleme me pasurine nese do behej nje hetim i pavarur nga i ashtuquajturi komision Vettingu, qe zyrtaret oligarke te policise i nxjerr te varfer e policet me uniforma te dala boje milionere. Vettingu VDIQ, rrofte Vettingu!”-shkruan gazetarja Lala në postimin e saj./ CNA.al

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: