Connect with Us

Me apartamente nga Tiranë në Vlorë/ Gjyqtarja e Apelit “zhduk” 25 000 euro hua

Politikë

Me apartamente nga Tiranë në Vlorë/ Gjyqtarja e Apelit “zhduk” 25 000 euro hua

Publikuar

-

Procesi i Vettingut ka nxjerrë jashtë loje mjaft gjyqtarë dhe prokurorë, që nuk kanë mundur të justifikojnë pasurinë.

Pasuria në deklaratën fillestare e vitit 2003, ndryshon në mënyrë drastike me vitet në vijim edhe pse burimet e të ardhurave thuajse janë të njëjta.

Kështu ka ndodhur edhe me gjyqtaren e Apelit të Tiranës, Elbana Lluri. Të ardhurat sipas të dhënave të ILDKPKI, gjyqtarja Lluri i ka nga paga e saj dhe e bashkëshortit, gjyqtarit Gerd Hoxha.

Në vitin 2004, gjyqtarja Lluri, deklaron 5 000 000 lekë, të ruajtura në shtëpi dhe të ardhurat nga paga, ndërsa në vitin 2005 ajo ka blerë një autoveturë Fiat Punto me vlerë 5 000 euro, të cilin e ka shitur një vit më vonë me vlerë 400 000 lekë për të blerë një automjet tip Opel Corsa në shumën 250 000 lekë.

Përveç pagës së gjyqtare ajo deklaron dhe pagën si pedagoge në një universitet privat.

Në vitin 2009, ajo deklaron një kredi bankare në shumën  25 000 euro me afat deri në vitin 2024, të cilën e ka shlyer më herët në vitin 2011.

Në vitin 2011, një apartament me sipërfaqe 125 m2 me vlerë 6 500 000 lekë. Po në të njëjtin vit, deklaron një hua pa afat në shumën 25 000 euro, marrë  nga prindërit.

Këtë shumë parash se ka përmendur më në asnjë vit tek deklaratat e pasurisë.

Në vitin 2012, gjyqtarja ka marrë në posedim automjetin Citroen 4 me kontratë qiraje me një kompani, në vlerën 16 500 euro.

Gjithashtu në këtë vit, bashkëshorti i saj ka marrë një kredi në shumën 5 000 000. Ptundshmërinë e ka shtuar në vitin 2016 një apartament banimi me sipërfaqe 126.5 m2, në Vlorë, në bashkëpronësi me bashkëshortin Gerd Hoxha, me vlerë 55 452 euro. Po në vitin 2012 ka blerë një automjet Toyota me vlerë 5 000 euro.

Në vitin 2017 deklaron blerjen e një motorri nga bashkëshorti, me vlerë 147 000 lekë, të cilin e ka shitur një vit më vonë në shumën  200 000 lekë.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtarja Elbana Lluri.

Viti 2004

Të holla të ruajtura në shtëpi në 5 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga mujore e subjektit deklarues nga shkolla e magjistraturës në shumën 37 500 lekë.

Të ardhura nga paga mujore e subjektit deklarues nga Gjykata e Tiranës, në shumën 195 630 lekë.

Të ardhura nga paga mujore e subjektit deklarues si pedagoge në fakultetin juridik në një universitet privat në shumën 25 000 lekë.

Pensioni mujor i babait në shumën 10 500 lekë.

Pensioni mujor i nënës në shumën 7 000 lekë në muaj.

Viti 2005

Autoveturë Fiat Punto me vlerë 5 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 705 552 lekë.

Të ardhura nga paga mujore e subjektit deklarues si pedagoge në fakultetin juridik në një universitet privat në shumën 25 000 lekë.

Viti 2006

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 972 560 lekë.

Të ardhura nga paga mujore e subjektit deklarues si pedagoge në fakultetin juridik në një universitet privat në shumën 360 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e automjetit Fiat Punto në shumën 400 000 lekë.

Automjet tip Opel Corsa në shumën 250 000 lekë.

Viti 2007

Të ardhura nga paga në shumën 150 000 lekë.

Të ardhura nga puna si pedagoge në shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 825 442 lekë.

Të ardhura nga paga mujore e subjektit deklarues si pedagoge në fakultetin juridik në një universitet privat në shumën 45 000 lekë dhe nëntor-dhjetor, 15 000 lekë në muaj.

Viti 2008

Të ardhura nga paga në shumën 200 000 lekë.

Të ardhura nga puna si pedagoge në shumën 25 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 819 775 lekë.

Të ardhura nga paga mujore e subjektit deklarues si pedagoge në fakultetin juridik në një universitet privat në shumën 25 000 lekë, për janar-shkurt 2008.

Viti 2009

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 813 535 lekë.

Kredi bankare në shumën  25 000 euro me afat deri në vitin 2024.

Viti 2010

Kursime nga paga si gjyqtare në shumën 200 000 lekë.

Ka shitur automjetin në shumën 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 810 000 lekë.

Kredi bankare në shumën  25 000 euro me afat deri në vitin 2024. Shuma e pashlyer është 23 000 euro.

Viti 2011

Ap me sip 125 m2 në bashkëpronësi me vlerë 6 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 858 557 lekë.

Kredi bankare në shumën  25 000 euro me afat deri në vitin 2024. E deklaron të shlyer plotësisht kredinë.

Hua pa afat në shumën 25 000 euro nga prindërit. Me këtë shumë ka shlyer kredinë e parë.

Viti 2012

Marrje në posedim automjeti Citroen 4 me vlerë 16 500 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 806 588  lekë.

LEXO EDHE:  Pasuria e gjyqtarit të Apelit/ A e bleu Top Channel, Fatri Islamajn?

Të ardhura të bashkëshortit si gjyqtar në shumën 899 652 lekë.

Shpërblim për bashkëshortin si pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, në shumën 6 000 lekë.

Shpërblim për bashkëshortin nga puna e kryer si ekspert për të drejtën e autorit në shumën 220 dollarë.

Dorëzanëse për një kredi për shtëpi në shumën 5 000 000 lekë. Huamarrës rezulton bashkëshorti.

Viti 2013

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 879 640 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si gjyqtar në shumën 895 368 lekë.

Shpërblim për bashkëshortin si pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, në shumën 29 000 lekë.

Dorëzanëse për një kredi për shtëpi në shumën 5 000 000 lekë. Huamarrës rezulton bashkëshorti. Shuma e pashlyer është 4 697 036,2 lekë.

Kontratë e qirasë financiare, lidhur më një shoqëri nga gjyqtarja dhe bashkëshorti i saj për makinën Citroen 4, me vlerë16 500 euro. Shuma e pashlyer është 5 799, 62 euro.

Viti 2014

Kursime të bashkëshortëve në shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 1 110 750 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si gjyqtar në shumën 1 121 978 lekë.

Shpërblim për bashkëshortin si pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, në shumën 75 600 lekë.

Dieta të bashkëshortit të paguara nga Federata Ndërkombëtare e Notit, për udhëtimet në SHBA dhe Katar, në cilësinë e kryetarit të komisionit të Apelimit të FSHN-së, në shumën 1 000 dollarë për secilin udhëtim.

Dorëzanëse për një kredi për shtëpi në shumën 5 000 000 lekë. Huamarrës rezulton bashkëshorti. Shuma e pashlyer është 4 555 085,09lekë.

Kontratë e qirasë financiare, lidhur më një shoqëri nga gjyqtarja dhe bashkëshorti i saj për makinën Citroen 4, me vlerë16 500 euro. Shuma e pashlyer është 5 046,26 euro.

Viti 2015

Gjendje cash në banesë në shumën 800 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 799 794  lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si gjyqtar në shumën 1 145 909 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si ekspert, lehtësues  dhe pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, në shumën 135 750 lekë.

Rimbursim nga USAID për akomodimin në Poloni, në kongresin vjetor të shoqatës evropiane të gjyqtarëve në shumën 36 716 lekë.

Dorëzanëse për një kredi për shtëpi në shumën 5 000 000 lekë. Huamarrës rezulton bashkëshorti. Shuma e pashlyer është 4 429 910,42 lekë.

Kontratë e qirasë financiare, lidhur më një shoqëri nga gjyqtarja dhe bashkëshorti i saj për makinën Citroen 4, me vlerë16 500 euro. Shuma e pashlyer është 2 860 45 euro.

Viti 2016

Ap banimi me sip.126.5 m2, në Vlorë, në bashkëpronësi me bashkëshortin Gerd Hoxha, me vlerë 55 452 euro.

Shtim të ardhurash nga tërheqja e pagesës së bërë prej bashkëshortit për studime në UET, në shumën 2 000 euro.

Shtim të ardhurash nga shitja e automjetit Citroen 4 në shumën 10 500 euro.

Blerje automjeti Toyota me vlerë 5 000 euro.

Pakësim të ardhurash për shkak të blerjes së automjetit dhe shlyerjes totale të kredisë, sipas kontratës së qirasë financiare, në vlerën 3 056 euro.

Shuma që bashkëshortët deklarojnë cash në banesë është 500 000 lekë dhe 4003, 05 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 1 155 378  lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si gjyqtar në shumën 1 140 844 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si ekspert, lehtësues  dhe pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, në shumën 76 40 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit, përfituar nga honoraret e mbledhjes së KLD në shumën 102 000 lekë.

Dorëzanëse për një kredi për shtëpi në shumën 5 000 000 lekë. Huamarrës rezulton bashkëshorti. Shuma e pashlyer është 4 288 786, 31 lekë.

Viti 2017

Blerje motorri me vlerë 147 000 lekë.

Pakësim të ardhurash cash në banesë në shumën 500 000 lekë.

Tërheqje nga llogaria bankare në shumën 1 500 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 1 222 646  lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si gjyqtar në shumën 1 150 139 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si ekspert, lehtësues  dhe pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, në shumën 9 830 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit, përfituar nga honoraret e mbledhjes së KLD në shumën 93 500 lekë.

Dorëzanëse për një kredi për shtëpi në shumën 5 000 000 lekë. Huamarrës rezulton bashkëshorti. Shuma e pashlyer është 3 988 674 66 lekë.

Viti 2018

Shitje motorri më vlerën 200 000 lekë.

Tërheqje e pagesësë së bërë për studime të doktoraturës së bashkëshortit në UET, në shumën 2 000 euro.

Tërheqje nga llogaria bankare e bashkëshortit në shumën 500 euro.

Gjendje cash në banesë, shumat 300 000 lekë dhe 2 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë, në shumën 1 219 294  lekë.

Të ardhura të bashkëshortit si gjyqtar në shumën 1 230 779 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit, përfituar nga honoraret e mbledhjes së KLD në shumën 85 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortit ai anëtar i Dhomës Kombëtare të Zgjidhjeve të Konflikteve në FSHF, në shumën 170 000 lekë.

Dorëzanëse për një kredi për shtëpi në shumën 5 000 000 lekë. Huamarrës rezulton bashkëshorti. Shuma e pashlyer është 3 988 674, 66 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politikë

Tërmeti i 26 nëntorit/ Rama në Turqi, takim me Erdoganin

Publikuar

-

Nga

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Turqi ku po zhvillon një takim me presidentin turk, Recep Tayp Erdogan.

Rama ndodhet në Turqi për konferencën e investitorëve në Stamboll.

Mësohet se konferenca do të zhvillohet me investitorë myslimanë në ndihmë të të prekurve nga tërmeti i 26 nëntorit që tronditi vendin.

Ka qenë vetë Rama që ka publikuar në rrjetet sociale video nga momenti i pritjes  nga presidenti Erdogan./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Politikë

Lekundje te forta termeti ne Durres e Tirane

Publikuar

-

Nga

Nje termet i shkalles 4.5 rihter ka goditur Durresin dhe Tiranen sot pas mesnate.

Termeti ka ngjallur panik tek banoret.

Ne Shqiperi vazhdojne lekundjet e termeteve qe pas goditjes 6.4 balle ne 26 nentor qe shkaktoi 51 te vdekur, mijera te plagosur e te pastrehe.

 

LEXO TE PLOTE

Politikë

VIDEO-Veliaj zbaton urdhrin e Ramës/ Ja si justifikohet për lyerjen e shkallëve të pallatit

Publikuar

-

Nga

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka folur mbrëmjen e sotme për urdhrin e kryeministrit Edi Rama, që Veliaj të zgjohej në orën 4:30 të mëngjesit dhe të lyente shkallët e pallatit, të cilat ishin shkarravitur.

Teksa ishte i ftuar në emisionin “Shiko Kush Luan”, Veliaj nuk kishte si t’i shmangej pyetjes së fëmijëve për lyerjen e murit, gjatë një loje.

“A e lyeve murin që të tha xhaxhi Edi?”, e pyeti një fëmijë, ndërsa Veliaj tregoi se në fakt nuk e ka bërë këtë gjë.

LEXO EDHE:  Rama i drejtohet Bashës/ E dëshpëruar kyçja në çadër, për t’i ikur fshesës së Vettingut

LEXO EDHE:  Tregti, borxhe dhe dhurata/ Kryegjyqtarja e Vlorës drejt “gijotinës” ?

Kryebashkiaku i Tiranës iu shmang urdhrit të Ramës dhe ia hodhi përgjegjësinë administratorit të pallatit.

“Në fakt xhaxhi Edi po ai thonte atij djalit që është administrator, i cili jo vetëm i ziu që e lyu murin, por e lyu jo në 4:00 të mëngjesit, por menjëherë sapo mbaruam muhabetin aty”, tha ai, por në fakt kjo nuk është e vërtetë, pasi kreu i qeverisë urdhëroi publikisht Veliajn të lyente murin vetë ai personalisht./ CNA.al

LEXO TE PLOTE