Connect with Us

Investime miliona lekë në patundshmëri/ Prokurori i Apelit të Tiranës në luks

Vetingu

Investime miliona lekë në patundshmëri/ Prokurori i Apelit të Tiranës në luks

Publikuar

-

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar pak kohë më parë projekt-aktin e vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Nezir Gjoka.

Ashtu si për subjektet e tjera edhe për këtë prokuror hetimi do të bëhet ne tre kritere, në atë të profesionalizmit, të pastërtisë së figurës dhe pasurisë.

Prokurori Gjoka nuk është i lakuar në aspektin profesional. Ai mbahet mend kryesisht për rastin “Fullani”, ndërsa në aspektin e pasurisë, prokurori Gjoka, vetëm me të ardhura nga paga e tij dhe bashkëshortes deklaron  patundshmëri të konsiderueshme.

Në deklaratën fillestare në vitin 2003, ai deklaron një shtëpi banimi me vlerë 4 milion lekë, një automjet me vlerë 300 000 lekë si dhe një kredi me vlerë 27 000 dollarë.

Në vitin 2006 ai deklaron se ka blerë garazh me sipërfaqe 46 m2 me vlerë 920 000 lekë si dhe një  pronë tjetër, (deklarimi i palexueshëm), me vlerë 2 320 000 lekë.

Në shkurt të viti 2007 ai thotë se ka marrë një kredi prej 23 000 dollarësh. Me 16 500 dollarë prej tyre ka paguar shtëpinë. Po të njëjtin vit deklaron se ka blerë një apartament në vlerën 1 500 000 lekë si dhe ka shitur shtëpia në vlerën 2 000 000 lekë. Engimatike mbetet se ku është apartamenti që është blerë me kredinë në dollarë. Nuk e sqaron nëse bëhet fjalë prë kredinë e marrë në vitin 2003 apo ka marrë një tjetër kredi në 2007.

Sërish në vitin 2011 ai deklaron se ka marrë një kredi në shumën 30 000 euro, ndërsa kishte pa paguar nga kredia për blerje banese marrë në vitin 2003, shumën 9 000 dollarë.

Një vit më vonë ai ka ka blerë një pasuri me vlerë 6 000 000 lekë si dhe një truall me sipërfaqe 462 m2 në Xhafzotaj, mbi të cilën është ndërtuar një ndërtesë me sip 175 m2. Ai deklaron se këtë pasuri e ka blerë me bashkëshorten me anë të kredisë presj 30 000 euro dhe 2 000 000 lekë që i ka pasur gjendje në shtëpi.

Në vitin 2016 bashkëshortja e prokurorit ka blerë një autoveturë me vlerë 2 500 euro, ndërsa djali, ka blerë autoveturë me vlerë 5 000 000 euro.

Ndërsa, është duke shlyer një kredi prej 30 000 euro, ai deklaron, në vitin 2017, 5 000 euro kursime në emër të tij dhe 3 000 euro në emër të bashkëshortes me të ardhurat vetëm nga pagat e tyre.

Edhe në vitin 2018, kursimet janë pothuajse të njëjta dhe të ardhurat të njëjta.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Nezir  Gjoka.

Viti 2003

Shtëpi banimi me vlerë 4 milion lekë.

Automjet me vlerë 300 000 lekë.

Paga si prokuror në shumën 894 000 lekë.

Paga e bashkëshortes si mësuese në shumën 180 000 lekë.

Kredi me vlerë 27 000 dollarë.

Viti 2004

Likuiditet në cash në shumën 350 000 lekë dhe 2 000 dollarë.

Paga si prokuror në shumën 1 233 866 lekë.

Paga e bashkëshortes në shumën 216 000 lekë.

Viti 2005

Gjendje cash në shumën 580 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 156 280 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, prana Z.K të pasurive të paluajtshme, Durrës, në shumën 281 000 lekë.

Viti 2006

Blerë garazh me sip 46 m2 me vlerë 920 000 lekë.

Blerë edhe një pronë tjetër, (deklarimi i palexueshëm), me vlerë 2 320 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 449 510 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, prana Z.K të pasurive të paluajtshme, Durrës, në shumën 175 000 lekë.

Viti 2007

Të ardhura vjetore nga paga në shumën 1 235 701 lekë.

Blerë ap në vlerën 1 500 000 lekë.

Shitur shtëpia në vlerën 2 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 235 701 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, prana Z.K të pasurive të paluajtshme, Durrës, në shumën 36 000 lekë.

Në shkurt të viti 2007 deklaron se ka marrë një kredi prej 23 000 dollarësh. Me 16 500 dollarë prej tyre ka paguar shtëpinë. 8 000 dollarë i ka shlyer nga kjo kredi.

Viti 2008

Shtuar kursimet e vitit të kaluar 2 000 000 lekë dhe  6500 dollarë me shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 235 701 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 500 000 lekë.

LEXO EDHE:  Zbulohen skandalet e Llallës/ Para largimit shpëtoi nga burgu ish-zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 29 000 dollarë.

Viti 2009

Kursime cash nga pagat në shumën 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 536 764 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 559 879 lekë.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 20 000 dollarë.

Viti 2010

Gjendje cash nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor në shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimi si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 497 026 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 555 600 lekë.

Të ardhura nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor në shumën 400 000 lekë.

Të ardhura të basshkortes si pedagoge në universitetin e Durrësit, në shumën 50 000 lekë.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 16 000 dollarë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 667 255 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 480 000 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 27 885 euro.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 9 000 dollarë.

Viti 2012

Ka blerë një pasuri me vlerë 6 000 000 lekë.

Truall me sip462 m2 në Xhafzotaj, mbi të cilën është ndërtuar një ndërtesë me sip 175 m2. Ai deklaron se këtë pasuri e ka blerë me bashkëshorten me anë të kredisë presj 30 000 euro dhe 2 000 000 lekë që i ka pasur gjendje në shtëpi.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 542 469 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 509 439 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 25 258 euro.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar 1 365 dollarë.

Viti 2013

Kursime në shumën 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 570 420 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 629 511 lekë.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. E ka shlyer.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 23 019 euro.

Viti 2014

Kursime në shtëpi, shuma 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 594 507 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 560 482 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 20 171 euro.

Viti 2015

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 572 480 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 678 000 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 17 355 euro.

Viti 2016

Gjendje cash në shtëpi me vlerë 3 000 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 581 120 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 14 084 87 euro.

Bashkëshortja ka blerë autoveturë me vlerë 2 500 euro.

Djali Reijon Gjoka ka blerë autoveturë me vlerë 5 000 000 euro.

Viti 2017

Kursime në shumën 5 000 euro.

Kursimet e bashkëshortes Dhurata Gjoka, në shumën 3 000 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 586 535 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë ZVRPP, Durrës, nëë shumën 744 649 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 11 118 euro.

Viti 2018

Kursime në shumën  5 000 euro.

Bashkëshortja Dhurata Gjoka, disponon 4 900 euro, nga shitja e makinës.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 579 626 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë ZVRPP, Durrës, nëë shumën 71 000 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 7 956 euro./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
1 Koment

1 Koment

  1. Alma

    13 Nentor, 2019 at 2:09 pm

    Nuk mendoj se ka ndonje gje qe nuk shkon ne keto qe jan shkruajtur . Ka gjerat me minimale qe i ka cdo shqiptar ne keto kohe. Ne jemi sh paragjykues vetem per shkak te profesionit por ai profesion ka dhe njerez sh korekt dhe te drejt te cilet jan vlere per sistemin.

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Zbulohet pasuria/ Kush janë tre kandidatët për kreun e SPAK

Publikuar

-

Nga

dorina bejko, spak

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zbardhi sot emrat e tre prokurorëve, kandidatë për të marrë detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, e njohur ndryshe si SPAK.

Sikurse bëri të ditur KLP, emrat në garë për të marrë drejtimin e SPAK, janë Edvin Kondili, Arben Kraja dhe Altin Dumani.

CNA.al ka kaluar në filtër më parë prokurorët të cilët kanë shprehur interesin për të marrë drejtimin e SPAK.

Sa i takon Dumanit, nëse i shikojmë pasurinë ngjan me një agjenci imobiliare e cila që sapo ka nisur biznesin.

Emri i tij është i lidhur me ngjarjen e rëndë të Gërdecit, ku gjatë gjykimit të 29 të pandehurve kërkoi 3 dënimet  përjetshme për tre nga të pandehurit kryesorë.

Po ashtu, Altin Dumani  është prokurori që ka pasur në dorë dosjen e “21 Janarit”, madje edhe  apeloi çështjen në Gjykatën e Lartë.

Emri i Dumanit është lakuar në kohën  kur punonte në Prokurorinë e Apelit, pasi ka rënë pre e përgjimeve.

Në media u raportua se ai ishte mbajtur për disa ditë në survejim të plotë nëpëmjet një mekanizmi elektronik GPS dhe një Laptopi.

Personi që kishte ngritur dhe kishte projektuar e financuar këtë skemë survejimi ishte një 26 vjeçar, kushëriri  ish-prokurorit të Tiranës Aleksandër Plepi, cili ishte arrestuar nga kolegu i tij Altin Dumani.

CNA.al ka zbardhur më parë pasurinë e deklaruar prej tij sipas të dhënave të Open Spending Albania.

Ajo që vërehet pa kaluar një përllogaritje, është se ka një ndryshim rrënjësor nga pasuria fillestare e vitit 2004 deri tek pasuria që ka deklaruar për vitin 2016. ( Lexo këtu)

                                                                                   Altin Dumani 

Kandidati tjetër për kreun e SPAK, Arben Kraja, është i njohur si prokurori që hetoi dosjen hetimore për abuzimet me fondet e rrugës Durrës-Kukës, ku u hetua edhe kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Por, që në fakt Basha kurrë s’dha llogari. Kraja mundi ta kalojë Vettingun lehtë, meghithëse ka pasur dhe denoncime ndaj tij.

Ndërsa sipas të dhënave të pasurisë rezulton milioner.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se prokurori Arben Kraja zotëronte pasuri me vlerë 3 milionë lekë në vitin 2003 – kur deklaroi për herë të parë pasurinë. Ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare e prokurorit Kraja ishte 27.4 milionë lekë. Kraja ka regjistruar një rritje 9.2 herë të pasuisë bruto familjares nga viti 2003 deri në vitin 2017 – me një rritje mesatare vjetore prej 1.74 milionë lekë.( lexo këtu)

LEXO EDHE:  Pushoi hetimet për Ramën/ A do t’i shpëtojë Vettingut, prokurori Alket Mersini?

                                                                                Arben Kraja

Kandidati Edvin Kondili, ishte një nga prokurorët  rebelë që refuzuan shortin për dosjen Shullazi dhe kërkesën e kryeprokurores së komanduar të Krimeve të Rënda, Donika Prela.

LEXO EDHE:  Zbulohen skandalet e Llallës/ Para largimit shpëtoi nga burgu ish-zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë

Kondili është prokurori që ka bërë veprimet e para për sekuestrimin e 613 kg kokainë në Portin e Durrësit.

Kondili ka  pasur një sërë çështjesh të trafikimit të kanabisit, por edhe dosje të tilla si “Lazarati”, por edhe dosjen e Alket Hatijas. Edvin Kondili ka hetuar edhe grupin e Admir Tafilit. Po ashtu, Edvin Kondili ka pasur në duart edhe dosjen e rrëmbimit dhe zhdukjes së Remzi Hoxhës.

Sa i përket pasurisë, Kondili, burimet e të ardhurave i ka nga paga e tij dhe e bashkëshortes. Të paktën sipas të dhënave të Open Spending Albania.

Pasuri të patundshme ai ka deklaruar vetëm një apartament të blerë në vitin 2011, i cili ka kushttuar 70 mijë euro. Si burim ai deklaron 60 mijë euro kredi. Në vitin 2014 bashkëshortja e tij ka marrë 10 mijë euro hua nga i vëllai. Në 2015, ka blerë një automjet, benz, 500 000 lekë. (lexo këtu)

                                                                                       Edvin Kondili

Nga dosja e tritolit tek rebelimi ndaj Donika Prelës / Zbardhet pasuria e “prokurorit të kokainës”

Arben Kraja në “siten” e Vettingut/ Zbardhet pasuria, si ka ndryshuar ndër vite

Nga Krimet e Rënda në SPAK/ Altin Dumani nis biznesin e imobiliar?

LEXO TE PLOTE

Kronika

Zbulohet kandidatura e tretë për kreun e SPAK

Publikuar

-

Nga

Këshilli i Lartë i Prokurorisë bën të ditur se kandidatura e tretë për drejtues të Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, e njohur ndryshe si SPAK është Altin Dumani.

Sipas KLP,  Altin Dumani ka paraqitur interesin për garën për kreun e KLP, ndërsa kërkesa është shoqeruar me vizionin për ndërtimin e Prokurorisë së Posaçme si institucion funksional dhe efektiv.

LEXO EDHE:  Sheiku i Partisë Socialiste/ Deputeti me mbi 30 biznese dhe miliarda lekë

LEXO EDHE:  Sheiku i Partisë Socialiste/ Deputeti me mbi 30 biznese dhe miliarda lekë

Kujtojmë këtu se dy kandidatët e tjerë për kreun e SPAK janë Arben Kraja dhe Edvin Kondili.

LEXO TE PLOTE

Vetingu

KPK konfirmon në detyrë kryeprokuroren e Durrësit

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyrë Anita Jellën.

Drejtuesja e Prokurorisë së Durrësit, është njëherazi edhe kandidate për Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Anita Jella ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në vitin 1999 dhe Shkollën e Magjistraturës në vitin 2002. Ajo e ka filluar karrierën si prokurore në Elbasan në vitet 2001-2003 dhe më pas ka punuar si drejtuese e Prokurorisë së Librazhdit deri në vitin 2007.

LEXO EDHE:  Tmerri i gjyqtarëve dhe prokurorëve/ Ish këshilltari i Xhafajt kërkon “kokën” e Xhezair Zaganjorit

LEXO EDHE:  Zbulohen skandalet e Llallës/ Para largimit shpëtoi nga burgu ish-zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë

Pas rikthimit për një vit në Prokurorinë e Elbasanit, Jella u emërua prokurore në Prokurorinë e Durrësit, ku e ushtron funksionin prej 10 vitesh. Më 9 maj 2018, Anita Jella u caktua përkohësisht drejtuese e Prokurorisë së Durrësit.

LEXO TE PLOTE