Connect with Us

Investime miliona lekë në patundshmëri/ Prokurori i Apelit të Tiranës në luks

Vetingu

Investime miliona lekë në patundshmëri/ Prokurori i Apelit të Tiranës në luks

Publikuar

-

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar pak kohë më parë projekt-aktin e vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Nezir Gjoka.

Ashtu si për subjektet e tjera edhe për këtë prokuror hetimi do të bëhet ne tre kritere, në atë të profesionalizmit, të pastërtisë së figurës dhe pasurisë.

Prokurori Gjoka nuk është i lakuar në aspektin profesional. Ai mbahet mend kryesisht për rastin “Fullani”, ndërsa në aspektin e pasurisë, prokurori Gjoka, vetëm me të ardhura nga paga e tij dhe bashkëshortes deklaron  patundshmëri të konsiderueshme.

Në deklaratën fillestare në vitin 2003, ai deklaron një shtëpi banimi me vlerë 4 milion lekë, një automjet me vlerë 300 000 lekë si dhe një kredi me vlerë 27 000 dollarë.

Në vitin 2006 ai deklaron se ka blerë garazh me sipërfaqe 46 m2 me vlerë 920 000 lekë si dhe një  pronë tjetër, (deklarimi i palexueshëm), me vlerë 2 320 000 lekë.

Në shkurt të viti 2007 ai thotë se ka marrë një kredi prej 23 000 dollarësh. Me 16 500 dollarë prej tyre ka paguar shtëpinë. Po të njëjtin vit deklaron se ka blerë një apartament në vlerën 1 500 000 lekë si dhe ka shitur shtëpia në vlerën 2 000 000 lekë. Engimatike mbetet se ku është apartamenti që është blerë me kredinë në dollarë. Nuk e sqaron nëse bëhet fjalë prë kredinë e marrë në vitin 2003 apo ka marrë një tjetër kredi në 2007.

Sërish në vitin 2011 ai deklaron se ka marrë një kredi në shumën 30 000 euro, ndërsa kishte pa paguar nga kredia për blerje banese marrë në vitin 2003, shumën 9 000 dollarë.

Një vit më vonë ai ka ka blerë një pasuri me vlerë 6 000 000 lekë si dhe një truall me sipërfaqe 462 m2 në Xhafzotaj, mbi të cilën është ndërtuar një ndërtesë me sip 175 m2. Ai deklaron se këtë pasuri e ka blerë me bashkëshorten me anë të kredisë presj 30 000 euro dhe 2 000 000 lekë që i ka pasur gjendje në shtëpi.

Në vitin 2016 bashkëshortja e prokurorit ka blerë një autoveturë me vlerë 2 500 euro, ndërsa djali, ka blerë autoveturë me vlerë 5 000 000 euro.

Ndërsa, është duke shlyer një kredi prej 30 000 euro, ai deklaron, në vitin 2017, 5 000 euro kursime në emër të tij dhe 3 000 euro në emër të bashkëshortes me të ardhurat vetëm nga pagat e tyre.

Edhe në vitin 2018, kursimet janë pothuajse të njëjta dhe të ardhurat të njëjta.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Nezir  Gjoka.

Viti 2003

Shtëpi banimi me vlerë 4 milion lekë.

Automjet me vlerë 300 000 lekë.

Paga si prokuror në shumën 894 000 lekë.

Paga e bashkëshortes si mësuese në shumën 180 000 lekë.

Kredi me vlerë 27 000 dollarë.

Viti 2004

Likuiditet në cash në shumën 350 000 lekë dhe 2 000 dollarë.

Paga si prokuror në shumën 1 233 866 lekë.

Paga e bashkëshortes në shumën 216 000 lekë.

Viti 2005

Gjendje cash në shumën 580 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 156 280 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, prana Z.K të pasurive të paluajtshme, Durrës, në shumën 281 000 lekë.

Viti 2006

Blerë garazh me sip 46 m2 me vlerë 920 000 lekë.

Blerë edhe një pronë tjetër, (deklarimi i palexueshëm), me vlerë 2 320 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 449 510 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, prana Z.K të pasurive të paluajtshme, Durrës, në shumën 175 000 lekë.

Viti 2007

Të ardhura vjetore nga paga në shumën 1 235 701 lekë.

Blerë ap në vlerën 1 500 000 lekë.

Shitur shtëpia në vlerën 2 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 235 701 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, prana Z.K të pasurive të paluajtshme, Durrës, në shumën 36 000 lekë.

Në shkurt të viti 2007 deklaron se ka marrë një kredi prej 23 000 dollarësh. Me 16 500 dollarë prej tyre ka paguar shtëpinë. 8 000 dollarë i ka shlyer nga kjo kredi.

Viti 2008

Shtuar kursimet e vitit të kaluar 2 000 000 lekë dhe  6500 dollarë me shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 235 701 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 500 000 lekë.

LEXO EDHE:  Vettingu në politikë/ Basha bën sërish “autogol”

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 29 000 dollarë.

Viti 2009

Kursime cash nga pagat në shumën 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 536 764 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 559 879 lekë.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 20 000 dollarë.

Viti 2010

Gjendje cash nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor në shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblimi si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 497 026 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 555 600 lekë.

Të ardhura nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor në shumën 400 000 lekë.

Të ardhura të basshkortes si pedagoge në universitetin e Durrësit, në shumën 50 000 lekë.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 16 000 dollarë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 667 255 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 480 000 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 27 885 euro.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar shuma 9 000 dollarë.

Viti 2012

Ka blerë një pasuri me vlerë 6 000 000 lekë.

Truall me sip462 m2 në Xhafzotaj, mbi të cilën është ndërtuar një ndërtesë me sip 175 m2. Ai deklaron se këtë pasuri e ka blerë me bashkëshorten me anë të kredisë presj 30 000 euro dhe 2 000 000 lekë që i ka pasur gjendje në shtëpi.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 542 469 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 509 439 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 25 258 euro.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. Pa paguar 1 365 dollarë.

Viti 2013

Kursime në shumën 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 570 420 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 629 511 lekë.

Kredi për blerja banese marrë në vitin 2003 me afat dhjetë vite, kësti 700 dollarë. E ka shlyer.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 23 019 euro.

Viti 2014

Kursime në shtëpi, shuma 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 594 507 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 560 482 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 20 171 euro.

Viti 2015

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 572 480 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë QKR në shumën 678 000 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 17 355 euro.

Viti 2016

Gjendje cash në shtëpi me vlerë 3 000 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 581 120 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 14 084 87 euro.

Bashkëshortja ka blerë autoveturë me vlerë 2 500 euro.

Djali Reijon Gjoka ka blerë autoveturë me vlerë 5 000 000 euro.

Viti 2017

Kursime në shumën 5 000 euro.

Kursimet e bashkëshortes Dhurata Gjoka, në shumën 3 000 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 586 535 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë ZVRPP, Durrës, nëë shumën 744 649 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 11 118 euro.

Viti 2018

Kursime në shumën  5 000 euro.

Bashkëshortja Dhurata Gjoka, disponon 4 900 euro, nga shitja e makinës.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit, Tiranë në shumën 1 579 626 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Dhurata Gjoka, pranë ZVRPP, Durrës, nëë shumën 71 000 lekë.

Kredi e marrë në vitin 2011 në shumën 30 000 euro. Shuma e pa shlyer është 7 956 euro./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
1 Koment

1 Koment

  1. Alma

    13 Nentor, 2019 at 2:09 pm

    Nuk mendoj se ka ndonje gje qe nuk shkon ne keto qe jan shkruajtur . Ka gjerat me minimale qe i ka cdo shqiptar ne keto kohe. Ne jemi sh paragjykues vetem per shkak te profesionit por ai profesion ka dhe njerez sh korekt dhe te drejt te cilet jan vlere per sistemin.

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Ngec në “sitën” e vettingut/ KPK shkarkon prokurorin e “ndereve”

Publikuar

-

Nga

Ngec në sitën e vettingut prokurori Adnand Xhelili.

Mësohet se Komisoni i Pavaruir i Kualifikimit e ka shkarkuar, pasi ka konstatuar probleme me dy pasuritë kryesore të familjes së tij, konkretisht një apartament me sipërfaqe 117 m2 në Tiranë dhe një vilë trekatëshe në Borsh të Lukovës.

Adnand Xhelili i Prokurorisë së Tiranës, u lakua pak kohë më parë në emisionin investigativ “Fiks Fare”, ku denoncoi sorollatjet e një qytetareje në zyrat e një notereje, të Hipotekës, gjykatës, prokurorisë dhe përmbarimit.

Ndërsa në anën ekonomike, Xhelili ka deklaruar  gjashtë burime të ardhurash . Ai ka deklaruar të ardhura nga paga e rij si prokuror, si pedagod, pagën e bashkëshortes, pagën e  djalit, të ardhurat nga tokat bujqësore në Borsh, të ardhura nga shtëpia e pushimeve verore për turizëm./ CNA.al

Miliona lekë nga turizmi/ Zbardhet pasuria e prokurorit të “ndereve”

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë/ Fshihen 50 faqe raport, konfirmohet Ardi Veliu

Publikuar

-

Nga

drejtori i policise se shtetit , ardi veliu

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ka vendosur konfirmimin në detyrë për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Ardi Veliu.

Kujtojmë se dje Veliu doli “me xhepa të shpuar” para Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit ku u paraqit pa praninë e avokatit.

Në media u raportua  se Veliu nuk ka fshehje të pasurisë, dhe se aktualisht ai jeton në shtëpi me qera e nuk rezulton të ketë pasuri të tjera të paluajtshme.

Por, e vërteta e pasurisë nuk është kështu siç u raportua nëpër media, pasi u fshehën 50 faqe raport për Veliun dhe shume probleme që kanë të bëjnë me kryepolicin.

LEXO EDHE:  Gazetari thumbon Kryeministrin/ Enveri letër Ramës nga xhehnemi

LEXO EDHE:  Vettingu në politikë/ Basha bën sërish “autogol”

Raporti me 50 faqe e nxjerr Veliun me probleme dhe borxhe, por pavarësisht kësaj vettingu ka zgjedhur ta konfirmojnë në detyrë.
Duket qartë se vettingu në polici është thjesht një instrumet politik si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Klodiana Lala lëshon “bombën”/ Sulm i organizuar nga bandat kundër komandantit të Gardës

Publikuar

-

Nga

Gazetarja Klodiana Lala ka reaguar në lidhje me lajmet e publikuara në media, për proçesin e Vettingut ndaj Kreut të Gardës Gramoz Sako.

Në një postim në rrjetet sociale, Lala shkruan se nuk e ka njohur nga afër Sakon, por shton se shumë e njohin si një profesionist.

Po ashtu gazetarja Lala hedh dyshime të forta për një sulm të “orkestruar” ndaj Sakos, ndërsa shkruan se një dorë me çdo kusht kërkon ta largojë nga drejtimi i Gardës.

Ndër të tjera Lala thekson se kjo të çon në dyshime për përplasje bandash edhe në Gardë, ndërsa shton se Vettingu ka vdekur.

“Nuk e kam njohur Gramoz Sakon nga afer. Shume me kane folur se eshte profesionist. Fakti qe e sulmojne nga cdo ane me ben te dyshoj se ka nje dore qe do me cdo kusht ta largoje nga drejtimi i Gardes.

LEXO EDHE:  Skandali që pret Vettingun/ Gjyqtarja në krah të përdhunuesit të 10-vjecares

LEXO EDHE:  Vettingu në politikë/ Basha bën sërish “autogol”

Perplasje bandash edhe ne Garde????

Do besoja vertete qe ka probleme me pasurine nese do behej nje hetim i pavarur nga i ashtuquajturi komision Vettingu, qe zyrtaret oligarke te policise i nxjerr te varfer e policet me uniforma te dala boje milionere. Vettingu VDIQ, rrofte Vettingu!”-shkruan gazetarja Lala në postimin e saj./ CNA.al

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: