Connect with Us

Deklaratat kontradiktore vështirësojnë vetingun e gjyqtares Hajrie Muçmata

Vetingu

Deklaratat kontradiktore vështirësojnë vetingun e gjyqtares Hajrie Muçmata

Publikuar

-

Gjyqtarja e Apelit Shkodër Hajrie Muçmata  u përball me disa pikëpyetje rreth pasurive të saj, burimeve të ligjshme të disa huave dhe me deklarata kontradiktore të bëra për procesin e vetingut, ndërkohë gjyqtarja kërkoi të rihapej hetimi në dy kriteret e tjera.

Senaca e shtyrë e rivlerësimit për gjyqtaren e Apelit të Gjykatës së Shkodrës, Hajrie Muçmata nisi të enjten në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit me njoftimin se kërkesa e saj për përjashtim të trupës gjykuese për njëanshmëri ishte rrëzuar.

Trupa gjykuese e përbërë nga Firdes Shuli kryesuese, Alma Faskaj relatore dhe Pamela Qirko anëtare, gjithashtu ashtu hodhi poshtë një kërkesë të Muçmatajt dhe avokates së saj Irena Reso për të mësuar emrin e ekspertit financiar. Muçmata pretendoi më pas se eksperti kishte qenë i njëanshëm.

Procesi, i cili u fokusua kryesisht në huatë dhe burimin e ligjshëm i pasurisë dhe te deklarata të Muçmatës dhe deklarimet vjetore që sipas KPK ishin kontradiktore, u mbyll vetëm mbi kriterin e pasurisë.

KPK tha se nga analiza financiare rezultonte se gjyqtarja kishte mungesë burimesh të ligjshme në disa vite dhe në total 4.7 milion lekë.

Muçmata pati po ashtu një diskutim me vëzhguesin ndërkombëtar, Theo Jacobs i cili i cilësoi të pakuptueshme disa deklarime të gjyqtares që kishte kundërshtuar veten me qëndrimet mbi një marrëdhënie huaje dhe qëllimin e një kredie.

Muçmata u mbrojt duke pretenduar se ajo nuk kishte pasur detyrim deklarimin e kësaj kontrate huaje, ndërsa tha se mohimi i saj kishte të bënte me faktin se kontrata ishte nënshkruar nga bashkëshorti dhe jo ajo vetë.

Karriera e Hajrie Muçmatajt në sistemin e drejtësisë ka filluar në vitin 1999, si gjyqtare në Gjykatën e Kukësit. Në vitin 2009, ajo u emërua inspektore pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë ndërsa në vitin 2016, Znj. Muçmata u dekretua anëtare e Gjykatës së Apelit të Shkodrës nga Presidenti i Republikës.

Problemet me apartamentin

Relatorja Faskaj vuri në dukje që në fillim të fjalës së saj se Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ILDKPKI, e kishte gjetur Muçmatën me probleme në deklarimin e pasurisë dhe e akuzonte atë për fshehje pasurie.

Muçmata e kundërshtoi këtë qëndrim duke pretenduar se ILDKPKI e kishte kontrolluar më herët dhe kurrë nuk i kishte vënë në dukje probleme. Ajo kundërshtoi akuzën për fshehje pasurie duke thënë se nuk kishte asnjë pasuri të fshehur.

Faskaj ndërkohë renditi vetë një seri problemesh të gjetura në pasurinë e gjyqtares. Relatorja tha se Komisioni kishte gjetur një kontratë mes bashkëshortit të saj dhe një kompanie ndërtimi me shënime të bëra me dorë, që ngrinin dyshime mbi sipërfaqen dhe çmimin e një apartamenti 117 metra katrorë në Tiranë.

Po ashtu relatorja vuri në dukje që mungonin dokumentet justifikues për huatë, mungonin dokumentet për të provuar pagesat dhe kohën kur ato ishin bërë dhe se dukej që Muçmata kishte bërë deklarim të rremë në veting, kur kishte deklaruar burimin për këtë pasuri vetëm me kursimet nga paga.

Ngjashëm ajo vuri në dukje se një nga huadhënësit E.V nuk kishte pasur burime të mjaftueshme për të dhënë huanë. Po ashtu huadhënësi tjetër rezultoi se ishte provuar marrëdhënia e punës, por jo të ardhurat dhe mundësia për të dhënë 3 mijë euro. Vetë Muçmata dhe i shoqi kishin qenë me mbi 700 mijë lekë bilanc negativ për të krijuar kursimet me të cilat ishte paguar kësti për apartamentin.

KPK po ashtu vuri në dukje se duke u nisur prej kontratave me shkrim të marra parasysh këstet për apartamentin ishin paguar para se të merreshin huatë duke bërë që Muçmata të ishte në pamundësi financiare. Muçmata kundërshtoi kohën e pagesës duke pretenduar një sërë deklaratash noteriale dhe faktin se kontrata e pororsisë nuk duhej të merrej për referencë për kohën e pagesës.

Mbrojtësja e Muçmatës ndërhyri në këtë pikë për të sqaruar se sipas saj kontrata me shënime dore e cila ngrite dyshime mbi sipërfaqen dhe çmimin, nuk kishte vlerë formale dhe nuk kishte vlerë ligjore. Ajo ishte nënshkruar nga palët mbi një kontratë tip jo para noterit, që sipas saj shpjegonte pse në të ishin gjurmë të një apartamenti tjetër, dhe po ashtu vuri në dukje se shënimet me dorë nuk ishin bërë prej subjektit dhe bashkëshortit të saj.

Qasja e avokates mbi vlerën ligjore të kontratës u kundërshtua nga Theo Jacobs. Në fund të seancës ai kërkoi të dinte nëse kishte kontrata vlerë detyruese për palët apo nëse ishte e falsifikuar nisur nga pretendimi për shënimet, ndërsa e cilësoi qëndrimin e avokates se kontrata nuk kishte vlerë ligjore si diçka “origjinale”. Avokatja tha se ajo nuk kishte thënë që kontrata ishte e paligjshme, por se ajo nuk kishte vlerë formale. Vetë Muçmata sqaroi se bazë duhej të ishte kontrata e shit-blerjes. Ajo pretendoi se kishte sjellë pesë kontrata nga i njëjti subjekt që tregonin se ajo e kishte blerë apartamentin më shtrenjtë se mesatarja e çmimeve.

Muçmata kundërshtoi edhe pretendimet se E.V nuk kishte mundësi financiare. Ajo tha se kishte sjellë dokumente që provonin se ai kishte pasur të ardhura nga VEFA në vitin 1998 dhe më pas kishte shitur apartamente në vitin 2000 dhe se kishte pasur mundësi financiare, ndërsa kishte pasur edhe një biznes në Kukës.

Muçmata kundërshtoi edhe në parim kërkesën e KPK për të provuar burimet e ligjshme të huadhënësve duke thënë se kjo shkelte parimin e sigurisë juridike.

Qëndrimi mbi analizën financiare

Relatorja nuk u ndal gjatë dhe bëri vetëm një përshkrim të shkurtër të disa likujditeteve dhe llogarive bankare të Muçmatës  duke dalë në konkluzionin se në total ajo kishte mungesë të ardhurash për 4.7 milion lekë. Faskaj përmendi 15 mijë euro të ardhura nga qiratë, 2.4 milion lekë kursime, një llogari me 10 mijë dollarë, një tjetër me 1.2 milion lekë  dhe disa shuma të tjera në banka.

Muçmata vetë u mor që në fillim me analizën financiare. Ajo pretendoi se eksperti që kishte bërë analizën kishte lënë shënime në dokument ku pyeste trupën gjykuese nëse “20 euro për natë qëndrimi në Greqi ishin pak”.

Muçmata tha se kjo shumë ishte ajo e përcaktuar në metodologjinë e KPK, por se përndryshe asaj i ishin llogaritur shpenzime gjatë kohës së qëndrimit te e motra në shuma mjaft më të mëdha. Ajo tha se kishte udhëtuar me autobus në Greqi. “Nuk ka në Shqipëri gjyqtarë që ka udhëtuar me autobus 14 orë me familjen për në shtetin fqinj”, tha ajo. Ndërsa vuri në dukje se qëndrimi te motra sipas analizës financiare i kishte kushtuar  më shumë se qëndrimi në hotel sipas saj.

Muçmata po ashtu vuri në dukje se sipas KPK ajo kishte shpenzuar në Greqi tre muaj pagë edhe pse kishte qëndruar te e motra dhe se djali i saj kishte qenë vetëm katër vjeç. Ajo pretendoi se shpenzime të tilla i ishin llogaritur edhe në vijim dhe nuk ishin të vërteta. Gjyqtarja këmbënguli edhe te ligjshmëria e qirave për një lokal, që ishte përdorur si magazinë nga ortaku i bashkëshortit. Ajo tha se detyrimin për tatimin e kishte pasur qiramarrësi dhe sipas saj një vërtetim i Drejtorisë së Tatimeve Kukës provonte pagesën e këtyre detyrimeve.

Gjyqtarja pranoi se e ëma kishte bërë kontratë fiktive për shitjen e një apartamenti, por këmbënguli se ajo i kishte dhuruar asaj 20 mijë euro, pasi vlera e vërtet e apartamentit kishte qenë 2.4 milion lekë dhe jo aq sa ishte në deklaratën e shit-blerjes. Ajo po ashtu kërkoi që edhe nëse nuk konsideroheshin të ardhura dietat e saj në punë të merreshin parasysh të paktën pjesërisht, pasi tha se nuk mund të thuhej që kishte shpenzuar për ushqim edhe nga shërbimi edhe nga shpenzimet e tjera. Ajo po ashtu tha se analiza nuk kishte llogaritur saktë të ardhurat e të birit.

Deklarimet kontradiktore 

KPK u ndal gjatë në mënyrën e përfitimit të një lokali nga bashkëshortët. Komisioni tha se nuk kishte të dhëna për mënyrën se si ishin bërë pagesat për këtë lokal dhe se deklarimet e Muçmatës kishin ndryshuar në kohë.

Filimisht ajo kishte pretenduar pagesën e lokalit me një pjesë të një kredie bankare, por më pas kishte ndryshuar qëndrim kur kishte dalë se kjo kredi ishte përdorur për të shlyer një borxh 3 milion lekë ndaj një personi me inicialet Sh.B. Borxhë që ishte deklaruar më pas si i përdorur pjesërisht për të shlyer borxhin ndaj E.V të marrë më herët për apartamentin dhe pjesërisht për një pasuri në Kukës.

Marrëveshja e huasë me Sh.B e nënshkruar në vitin 2009 dhe e padeklaruar më parë dhe madje sipas KPK-së e mohuar gjatë pyetësorëve për llogari të vetingut, duket se rëndonte më shumë në rivlerësimin e Muçmatës.

Pasi diferencat në qëndrimet e Muçmatës që fillimisht kishte mohuar marrëdhënien financiare me Sh.B u vunë në dukje nga relatorja, vëzhguesi ndërkombëtar i kërkoi asaj sërish shpjegime. Jacobs tha se nuk i kuptonte gjithë këto veprime të komplikuara dhe pse ato nuk ishin deklaruar dhe madje mohuar nga gjyqtarja fillimisht edhe kur i ishte vënë në dukje se ato përmendeshin në një transfert bankare të bashkëshortit.

Gjyqtarja nuk iu përgjigj fillimisht akuzave se kishte mohuar marrëdhënien financiare me Sh.B dhe më pas bëri një sërë shpjegimesh për të treguar se si paratë ishin marrë për të shlyer borxhin ndaj E.V dhe se nuk kishte pasur detyrim të deklaronte këto pasi kishn ndodhur brenda dy muajsh dhe se SH.B ishte shlyer me kredin bankare, megjithëse kjo e fundit ishte deklaruar si e përdorur për të shlyer lokalin.

Jacobs dhe Faskaj këmbëngulën sërish mbi deklarimin kontradiktore. Faskaj lexoi një nga përgjigjet e Muçmatajt, që siç citoi Komisionerja kishte mohuar çdo marrëdhënie financiare me Sh.B. “Çfarë është një marrëdhënie financiare për ju nëse nuk është kthimi i një borxhi?”, pyeti Jacobs duke komentuar se gjithë këto veprime ishin “përtej të kuptueshmes”.

Gjyqtarja u përgjigj emocionalisht se Jacobs ndoshta nuk i kuptonte situatat në Shqipëri dhe se këtu edhe për tu martuar duhej të merrje borxh. Ajo tha ndër të tjera se kishte mohuar pasjen e marrëdhënies financiare sepse kontrata ishte nënshkruar nga bashkëshorti.

Ndërkohë në relatim u vu në dukje se ngjashëm me apartamentin kishte një sërë paqartësish mbi kohën e pagesës, sipërfaqen e lokalit dhe nëse shuma e marrë si kredi nuk ishte përdorur për të paguar Muçmata nuk kishte pasur mundësi për të paguar gjysmën e vlerës së këstit të parë për këtë ambient. KPK vuri në dukje se nuk kishte modalitete të përcaktuara se si ortakët kishin bërë pagesat dhe se për këtë ishte aplikuar ndarja me 50 për qind e pagesave.

Muçmata pretendoi në shpjegimet e saj se kësti i parë ishte paguar nga ortaku dhe se bashkëshorti kishte paguar pjesën e tij në kohën e marrjes në dorëzim të lokalit. Ajo tha se KPK nuk kishte prova për të thënë se ajo kishte paguar gjysmën e këtij kësti në momentin e kontratës së porosisë dhe solli deklarata noteriale që sipas saj provonin këtë fakt./ Vladimir Karaj-Birn

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Me dy paga, 15 000 euro kursime/ Gjyqtarja e Tiranës, e pastrehë dhe me kredi

Publikuar

-

Nga

Gjyqtarët dhe prokurorë shpeshherë çudisin me pasuritë që deklarojnë.

CNA.al, ashtu siç e kemi thënë edhe më herët, po hedh dritë mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, paralelisht me hetimet që po kryen Vettingu.

Këtë radhë në focus do të jetë gjyqtarja e shkallës së parë të Gjykatës së Tiranës, Irena Plaku, e cila është bërë pjesë e sistemit gjyqësor në vitin 2010.

Burimet e saj të të ardhurave, sipas të dhënave të ILDKPKI-së, burojnë nga paga e saj dhe e bashkëshortit.

Që në deklaratën  e parë atë të vititn 2010, gjyqtarja Plaku deklaron kursime.

Si patundshmëri deklaron një tokë me sipërfaqe 3 dynym, në fshatin Gradishtë, Lushnje, përfituar sipas ligjit 7501, nga bashkëshorti.

Në vitin 2015,bashkëshorti i gjyqtares deklaron kontratë huaje me vlerë 15 000 euro. Po në të njëjtin vit ai deklaron një kontratë për kalim të drejtash, por nuk e sqaron se për cfarë. Por, si shumë të shlyer ai deklaron  30 000 euro, 15 000 euro rrjedhin nga kontrata e huasë dhe 15 000 euro nga kursimet, ndërsa si shumë të pashlyer deklaron 29 878 euro .

Për disa vite radhazi ajo deklaron se ka paguar qira për banesën ku ka jetuar, ndërkohë nëse iu referohemi asaj  çfarë deklaron rezulton e pastrehë.

Në vitin 2017 deklarohet edhe një kredi bankare në shumën 1 000 000 lekë, ndërsa në vitin 2018, kursimet i deklarojnë në shumat 40 067 26 lekë në llogarinë rrjedhëse, 30 000 lekë të padepozituara dhe 259 389 83 lekë, kursime nga paga e bashkëshortit.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtarja Irena Plaku.

Viti 2010 (Deklarata fillestare)

Të ardhura nga paga mujore në shumën 65 300 lekë.

Detyrim mujor për qira banese në shumën 20 000 lekë.

Bashkëshorti deklaron, tokë me sip 3 dynym, në fshatin Gradishtë, Lushnje, përfituar sipas ligjit 7501.

Paga e bashkëshortit nga Ministria e Brendshme, Garda e Republikës në shumën 68 000 lekë.

Viti 2010 (Deklarata vjetore)

Kursime nga të ardhurat, nga paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit të saj në shumën 200 000 lekë. Nga kjo shumë 100 000 lekë cash në shtëpi dhe 100 000 lekë në llogari.

Viti 2011

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 310 000 lekë.

Kursime në shpi nga paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit të saj, në shumën 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Korcë, në shumën 65 300 lekë.

Detyrim mujor për qira banese në shumën 12 000 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si komandant tek Garda e Republikës, në shumën 69 500 lekë në muaj.

Viti 2012

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 100 000 lekë.

Kursime në shpi nga paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit të saj, në shumën 600 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si gjyqtare në Korcë, në shumën 871 767 lekë dhe 587 767 lekë.

Të ardhura nga leje-lindja në shumën 284 000 lekë.

Pagesë qiraje banese në shumën 144 000 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si komandant tek Garda e Republikës, në shumën 625 812 lekë.

Bashkëshorti, deklaron automjet tip ford focus, vit prodhimi 2001, me vlerë 300 000 lekë.

Viti 2013

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 160 251 lekë.

Kursime nga paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit të saj, te depozituara në bankë, në shumën 1 000 000 lekë.

Kursime nga paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit të saj, të padepozituara në shumën 100 000 lekë.

Të ardhura nga kompesimi për barrëlindje, në shumën 57 760 00 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Korcë, për 11 muaj në shumën 726 158 lekë.

LEXO EDHE:  Ngec në “rrjetë”/ Shkarkohet prokurori Arqile Koça

Pagesë qiraje banese në shumën 144 000 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si komandant tek Garda e Republikës, në shumën 611 307 lekë.

Viti 2014

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 893 339 lekë.

Kursime nga paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit të saj, te depozituara në bankë, në shumën 1 100 000 lekë.

Të ardhura nga kompesimi për barrëlindje, në shumën 285 437 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Korcë, në shumën lekë 603 964 lekë.

Pagesë qiraje banese në shumën 144 000 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si komandant tek Garda e Republikës, në shumën 645 190 6 lekë.

Viti 2015

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 671 819 56 lekë.

Kursime nga paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit të saj, te depozituara në bankë, në shumën 1 100 000 lekë. Kjo depozitë ka përfunduar me datë13.10.2015.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Korcë, në shumën lekë 1 075 993 lekë.

Pagesë qiraje banese në shumën 144 000 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si komandant tek Garda e Republikës, në shumën 669 330 lekë.

Bashkëshorti, kontratë huaje me vlerë 15 000 euro.

Bashkëshorti, kontratë për kalim të drejtash, (nuk e sqaron se për cfarë). Tek kategoria e shumës së shlyer shkruan 30 000 euro , 15 000 euro rrjedhin nga kontrata e huasë dhe 15 000 euro nga kursimet. Ndërsa në kategorinë e shumës së pashlyer shkruan 29 878 euro .

Viti 2016

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 236 177 lekë.

Kursime nga paga të padepozituara në shumën 150 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Korcë dhe mëpas në Tiranë,  në shumën lekë 1 025 965 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si efektiv tek Garda e Republikës, në shumën 697 436 lekë.

Pagesë qiraje banese në shumën 144 000 lekë.

Kontratë huaje me vlerë 15 000 euro.

Kontratë për kalim të drejtash. Shuma e shlyer 7 500 euro, që rrjedh nga kursimet dhe paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit. Shuma e pashlyer është 22 378 euro.

Viti 2017

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 10 646 lekë.

Kursime nga paga të padepozituara në shumën 20 000 lekë.

Kursime nga paga e bashkëshortit në shumën 224 979 33 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë,  në shumën lekë 1 003 756 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si efektiv tek Garda e Republikës, në shumën 795 665 lekë.

Pagesë qiraje banese në shumën 220 000 lekë.

Kontratë huaje me vlerë 15 000 euro.

Kontratë për kalim të drejtash. Shuma e shlyer 10 000 euro, që rrjedh nga kursimet dhe paga e subjektit deklarues dhe bashkëshortit. Shuma e pashlyer është 12 378 euro.

Kontratë kredie bankare në shumën 1 000 000 lekë.

Viti 2018

Kursime nga pagat ne llogarinë rrjedhëse në shumën 40 067 26 lekë.

Kursime nga paga të padepozituara në shumën 30 000 lekë.

Kursime nga paga e bashkëshortit në shumën 259 389 83 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Tiranë,  në shumën lekë 1 061 978 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortit Fotjon Dorre, si efektiv tek Garda e Republikës, në shumën 883 905 lekë.

Kontratë huaje me vlerë 15 000 euro.

Kontratë për kalim të drejtash. Shuma e shlyer 2 000 euro. Shuma e pashlyer është 8 378 euro.

Kontratë kredie bankare në shumën 1 000 000 lekë. Shuma e shlyer është 243 177 6 lekë dhe  pashlyer është shuma 676 934 47 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Ish shefja e kabinetit të Ina Ramës, “çmend” me pasuri/ Zbulohet një tjetër prokurore milionere 

Publikuar

-

Nga

Ish kancelarja e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, Miranda Bushi që në vitin 2008, drejtoi kabinetin e Prokurores se Përgjithshme, të asaj kohe, Ina Rama, bën pjesë në listën e milionerëve.

Sot, Miranda Bushi, e cila është prokurore në shkallën e parë të Prokurorisë së Tiranës,  ia faturon pasurinë emigracionit nga vitet 1997, 1998 dhe deri në vitin 2004.

Të ardhurat ndër vite i ka nga paga e saj dhe e bashkëshortit si pedagog, por nga një biznes që deklarohet nga bashkëshorti si pronë e tij.

Llogaritë e prokurores janë të  “çmendura”, por ne si media kemi për detyrë ti pasqyrojmë pasi sa i përket hetimit janë organet si ILDKPKI apo edhe Vettingu që do t’i filtrojnë në mënyrë të detajuar.

Si patundshmëri ajo deklaron në vitin 2008 një apartament banimi me sipërfaqe  118 m2, të pahipotekuar dhe të regjistruar në emër të bashkëshortit me vlerë 62 540 euro. Për blerjen e këtij apartamenti në Tiranë, prokurorja deklaron se ka marrë kredi në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj.

Gjithashtu ajo deklaron një lokal tregtie me sipërfaqe ndërtimi 390 m2 dhe me sip totale 1214 m2, në emër të bashkëshortit, blerë nga asetet e firmës piramidë Vefa në vitin 2001 me vlerë 7 500 000 lekë.

Kjo pronë deklarohet se i është lënë vëllait të prokurores, i cili e ka vënë në emër të tij dhe së motrës ijep 1 200 000 lekë në vit. Në fakt, sipas asaj që prokurorja ka deklaruar këtë shumë e kanë marrë deri në vitin 2012, më pas nuk jepet asnjë sqarim se çfarë ka ndodhur më këtë pronë.

Në vitin 2008, bashkëshorti i saj ka blerë, automjetin tip Golf 4, në me vlerë 8 000 euro dhe se për të mobiluar shtëpinë ka shpenzuar 30 000 euro.

Një vit më pas, prokurorja ka blerë edhe një apartament banimi në Vlorë, me sip 68 m2, me vlerë 35 000 euro. Shpezimet miliona lekë vijojnë më tej me shkollimin e vajzës dhe më vonë të djalit në Angli.

Në vitin 2016, bashkëshorti i prokurores sërish ka blerë një automjet, Audi Q3, vlerë 38 300 euro. Paguar 23 677 euro. Në deklaratë thuhet se është blerë me të ardhurat e kursyera ndër vite dhe me paratë që ka dërguar vajza nga Londra.

Për më tepër po sjellim të detajuar pasurinë e prokurores Miranda Bushi.

Viti 2008 (Deklarata fillestare)

Ap banimi me sip 118 m2, i pahipotekuar dhe i regjistruar në emër të bashkëshortit me vlerë 62 540 euro. Ap është blerë me të ardhurat e krijuara në emigracion në Itali  përgjatë viteve 1998-2004 dhe me kredi bankare.

Lokal tregtie me sip ndërtimi 390 m2dhe me sip totale 1214 m2, e regjistruar në hipotekë në emër të bashkëshortit. Ëështë blerë nga asetet e firmës piramidë Vefa në vitin 2001 me vlerë 7 500 000 lekë.

Autoveturë tip Benz, blerë në vitin 2002, në emër të bashkëshortit, me vlerë 500 000 lekë.

Gjendje cash në banesë 100 000 euro.

Të ardhura nga puna në emigracion në Itali  përgjatë viteve 1998-2004, në shumën 40 000 euro.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit në emigracion përgjatë viteve 1997-2004, në shumën 150 000 euro.

Të ardhura nga lokali në qytetin e Burrelit, në shumën 24 milion lekë.

Të ardhura nga paga si kancelare pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, gjatë periudhësshkurt 2004-janar 2008, në shumën  5 000 000 lekë.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj.

Viti 2008 (Deklarata vjetore)

Blerje automjeti tip Golf 4, në emër të bashkëshortit me vlerë 8 000 euro.

Prokurorja thotë se ka deklaruar gabimisht, autoveturë tip Benz, blerë në vitin 2002, në emër të bashkëshortit, me vlerë 500 000 lekë. Sipas saj ajo është e vëllait, Helidon Bushi.

Depozitë bankare me afat 6 mujor, me vlerë 52 000 dollarë. Duke pakësuar gjendjen cash të deklaruar më parë.

Shpenzime për mobilimin e shtëpisë me vlerë 30 000 euro.

Të ardhurat nga paga si drejtore kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme, në shumën 1 367 165 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, në shumën 671 455 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog i jashtëm në dy universitete private, në shumat 84 400 lekë dhe 55 800 lekë.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 404 euro, ndërsa e pashlyer është 12 000 euro.

Pakësuar gjendja cash prej 100 000 euro.

Shtuar 10 000 euro të ardhurat vjetore nga pagat ku bën pjesë dhe vëllai.

Gjendje cash në banesë 33 000 euro.

Bashkëshorti Osman Hysa deklaron se nga data 31 dhjetor 2007, , lokalin me sip 390 m2 në qytetin e Burrelit, ia ka lënë vëllait të bashkëshortes Helidon Bushi, i cili e ka regjistruar në emrin e tij. Për këtë ai paguan shuman 1 000 000 lekë të vjetra në muaj.

Viti 2009

Të ardhurat nga paga si drejtore kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme, në shumën 1 419 824 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, në shumën 673 200 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog i jashtëm në tre universitete private, në shumat 97 200 lekë dhe 259 200 lekë dhe 1 600 euro.

Të ardhura nga lokali në Burrel lënë në përdorim të vëllait, në shumën 1 200 000 lekë.

Blerje ap banimi me sip 68 m2, në Vlorë, me vlerë 35 000 euro.

Depozita më afat 6 mujor, është pakësuar me 6 000 USD. Ishte 52 000 USD dhe është bërë 46 996 USD, pas blerjes së ap.

Pakësuar në zero gjendja cash prej 33 000 euro për blerjë ap.

Shtuar gjendja cash nga kursimet dhe të ardhurat vjetore në shumën 2 200 000 lekë.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 519 euro, ndërsa e pashlyer është 9 500 euro.

Viti 2010

Shtuar depozita bankare me afat 6 mujor me shumën 1 627 dollarë. Ishte 46 996 USD dhe është bërë 48 623 USD.

Shtuar gjendja cash nga kursimet dhe të ardhurat me vlerë 1 200 000 lekë.

Ngurtësuar për llogari të një kolegji të huaj, si garanci për frekuentimin e studimeve deri në fund, shuma 2 500 paund.

Të ardhurat nga paga si drejtore kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme, në shumën 1 514 876 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, në shumën 642 705 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog i jashtëm në një universitet privat, në shumën 152 000 lekë.

Të ardhura nga lokali në Burrel lënë në përdorim të vëllait, në shumën 1 200 000 lekë.

Interesi i depozitës në USD, në vlerën 10 333 USD.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 450 euro, ndërsa e pashlyer është 6 980 euro.

Shpenzime për shkollimin e vajzës në Angli në shumën 5 200 paund.

Gjendja e akumuluar e kursimeve ndër vite në shumën 3 400 000 lekë.

Viti 2011

Pakësuar depozita bankare me afat 6 mujor me shumën 8 598 dollarë. Ishte 48 623 USD dhe është bërë 40 025 USD.

Depozitë me afat 6 mujor, nga kursimet e akumuluara në shumën 19 500 USD.

Depozitë me afat 6 mujor, në shumën 3 mijë paund.

Të ardhurat nga paga si drejtore kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme, në shumën 1 513 584 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, në shumën 922 279 lekë.

Të ardhura nga lokali në Burrel lënë në përdorim të vëllait, në shumën 1 200 000 lekë.

Interesi i depozitës në USD, në vlerën 875 USD.

LEXO EDHE:  Debatet-Arroganca e Metës ndaj Idrizit/Pse u përjashtua PDIU nga “Vettingu”

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 424 euro, ndërsa e pashlyer është 6 000 euro.

Shpenzime për shkollimin e vajzës në Angli në shumën 6 000 paund.

Viti 2012

Depozitë me afat 6 mujor në emër të bashkëshortit, shtuar me 688 USD. Vlera është 40 713 USD.

Depozitë me afat 6 mujor në emër të bashkëshortit, pakësuar me 1 234 USD për shpenzime familjare. Vlera e mbetur është 18 266 USD.

Depozitë me afat 6 mujor në emër të subjektit deklarues, shtuar me 1540 paund. Vlera është 4 540 paund.

Depozitë bankare në emër të djalit, 300 USD.

Të ardhurat nga paga si drejtore kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme dhe më pas si prokurore në shkallën e parë, Tiranë  në shumën 1 127 883 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, dhe anëtar i këshillit të fakultetit të teknologjisë pranë të njëjtit universitet, në shumën 724 417 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit me kohë të pjesshme pranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, Tiranë, në shumën 49 680 lekë.

Të ardhura nga lokali në Burrel lënë në përdorim të vëllait, në shumën 1 200 000 lekë.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 424 euro, ndërsa e pashlyer është 8 665 euro.

Viti 2013

Depozitë me afat 6 mujor në emër të bashkëshortit, pakësuar me 404 USD. Vlera e mbetur është 40 309 USD.

Bashkëshorti ka tërhequr nga depozita e tij bankare shumën 18 266 USD, për shkollimin e vajzës në Angli.

Subjekti deklarues ka tërhequr nga depozita e saj bankare shumën 4 540 USD, për shkollimin e vajzës në Angli.

Të ardhura nga paga si prokurore në shkallën e parë, Prokuroria, Tiranë, në shumën 1 006 554 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, dhe anëtar i këshillit të fakultetit të teknologjisë pranë të njëjtit universitet, në shumën 1 118 088 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit me kohë të pjesshme pranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, Tiranë, në shumën 52 920 lekë.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 400 euro, ndërsa e pashlyer është 6 779 euro.

Viti 2014

Depozitë me afat 6 mujor në emër të bashkëshortit, pakësuar me 8 097 USD. Vlera e mbetur është 32 212 USD.

Pakësuar gjendja cash me vlerë 2 000 000 lekë, për shkak të shpenzimeve të shkollës së vajzës në Angli dhe shpenzimeve të tjera familjare.

Të ardhura nga paga si prokurore në shkallën e parë, Prokuroria, Tiranë, në shumën 1 228 114 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, dhe anëtar i këshillit të fakultetit të teknologjisë pranë të njëjtit universitet, në shumën 1 030 985 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit me kohë të pjesshme pranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, Tiranë, në shumën 112 000 lekë.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 400 euro, ndërsa e pashlyer është 5 054 euro.

Viti 2015

Depozitë me afat 6 mujor në emër të bashkëshortit, pakësuar me 30 205 USD, për shkak të kthimit të depozitës në lekë.

Pakësuar gjendja cash me vlerë 1 500 000 lekë, për shkak të shpenzimeve familjare.

Krijimi i depozitës nga keshi i akumuluar në vite në shumën 950 000 lekë.

Krijimi i depozitës, krijuar nga konvertimi i depozitës në dollar si dhe nga kursimet në shumën 5 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokurore në shkallën e parë, Prokuroria, Tiranë, në shumën 1 195 403 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, dhe anëtar i këshillit të fakultetit të teknologjisë pranë të njëjtit universitet, në shumën 1 124 342 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit me kohë të pjesshme pranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, Tiranë, në shumën 49 109 lekë.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Shuma e shlyer është 2 160 euro, ndërsa e pashlyer është 3 004 euro.

Vajza, Keisi Hysa, të ardhura nga puna në bankën amerikane “Mery Lynch”, në Londër dhe të shpenzuar për shkollim në universitetin UCL si dhe për jetesë në shumën 21 883 paund.

Viti 2016

Depozitë bankare sëbashku me interesat në 5 076 500 lekë.

Shpenzim i depozitës në shumën 950 000 lekë, për blerje e një Audi Q3 nga bashkëshorti.

Audi Q3, blerë nga bashkëshorti me vlerë 38 300 euro. Paguar 23 677 euro. Në deklaratë thuhet se është blerë me të ardhurat e kursyera ndër vite dhe me paratë që ka dërguar vajza nga Londra.

Të ardhura nga paga si prokurore në shkallën e parë, Prokuroria, Tiranë, në shumën 1 152 711 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, dhe anëtar i këshillit të fakultetit të teknologjisë pranë të njëjtit universitet, në shumën 1 012 180 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit me kohë të pjesshme pranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, Tiranë, në shumën 108 819 lekë.

Të ardhura nga puna e vajzës në bankën amerikane në Londër në shumën 10 471 paund, të cilat 7 471 paund i ka transferuar në llogarinë e babait të saj, ndërsa shumën 3 000 paund e ka sjellë kur ka ardhur me pushime.

Kredi për blerje ap në shumën 16 000 euro me afat 10 vite, me këst mujor 200 euro në muaj. Ka përfunduar.

Kredi me vlerë 14 623 euro, me këst mujor 300 euro me shlyerje afati 5 vjet, për llogari të “Porche lising Albania”. Shuma e shlyer është 1 800 euro, ndërsa pashlyer janë 16 200 euro.

Vajza, Keisi Hysa, të ardhura nga puna në bankën amerikane “Mery Lynch”, në Londër, në shumën 68 000 paund.

Viti 2017

Depozitë me afat maturimi 3 mujor  prej 25 052 19 paund

Të ardhura nga paga si prokurore në shkallën e parë, Prokuroria, Tiranë, në shumën 1 918 159 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, dhe anëtar i këshillit të fakultetit të teknologjisë pranë të njëjtit universitet, në shumën 1 151 253 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit me kohë të pjesshme pranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, Tiranë, në shumën 113 084 lekë.

Kredi me vlerë 14 623 euro, me këst mujor 300 euro me shlyerje afati 5 vjet, për llogari të “Porche lising Albania”. Shuma e shlyer është 3 600 euro, ndërsa pashlyer janë 12 600 euro.

Vajza, Keisi Hysa, të ardhura nga puna në bankën amerikane “Mery Lynch”, në Londër, në shumën 90 000 paund.

Viti 2018

Depozitë me afat maturimi 3 mujor  prej 11 372 19 paund. Kjo depozitë u krijuar nga konvertimi i një pjesë të depozitës ekzistuese në lekë, ndërsa pjesë tjetër është përdorur për shkollimin e djalit në Angli.

Depozitë prej 7 700 paund.

Pakësim me 5 980 paund i depozitës ekzistuese, për shkak të shkollimit të djalit në Angli.

Të ardhura nga paga si prokurore në shkallën e parë, Prokuroria, Tiranë, në shumën 1 163 592 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si pedagog në UAMD, dhe anëtar i këshillit të fakultetit të teknologjisë pranë të njëjtit universitet, në shumën 1 114 352 lekë.

Kredi me vlerë 14 623 euro, me këst mujor 300 euro me shlyerje afati 5 vjet, për llogari të “Porche lising Albania”. Shuma e shlyer është 3 600  euro, ndërsa pashlyer janë 9 000 euro.

Vajza, Keisi Hysa, të ardhura nga puna në bankën amerikane “Mery Lynch”, në Londër, në shumën 88 333 paund.

Ngurtësuar për llogari të një kolegji në Londër, si garanci për frekuentim deri në fund të kolegjit, për vëllain Klaus Hysa, shuma 3 000 paund./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

U shkarkua nga KPA/ Besnik Muçi shpjegon shkaqet

Publikuar

-

Nga

Besnik Muçi ka reaguar pas shkarkimit nga detyra nga Komisioni i Posaçëm i Apelimit.
Muçi ka shpjeguar shkaqet me të cilat është lidhur vendimi i KPA. Sipas Muçit, shkak është bërë diferenca financiare e katër viteve.

“Shkak i parë i ankimit është diferenca financiare të katër viteve për shumë 600 milionë të llogaritura sipas KPK në kundërshtim të lartë më ligjin. Shkak i dytë i ankimit është modeklarimi i tokës së bashkëshortes sime, Kolegji i apelimit e mori si shkak përballë vendimit që mori.

LEXO EDHE:  Vettingu/ Bylykbashi: Dëmtohen vetëm personat e lidhur me krimin

Shkaku tjeter i ankimit ka qenë mosdekarimi i një banese të ndërtuar nga familja e bashkëshortes sime.

Gjithashtu edhe huatë e marra nga familja ime, nga babi dhe vëllai e motra me shumën 500 mijë lek te vjetra të cilat un i provova tej çdo dyshimi”, u shpreh Muçi para gazetarëve.

LEXO TE PLOTE