Connect with Us

Gjyqtarja e Apelit Korçë në sitën e vettingut/ KPK jep vendimin

Vetingu

Gjyqtarja e Apelit Korçë në sitën e vettingut/ KPK jep vendimin

Publikuar

-

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtaren e Apelit në Korçë, Brunilda Malo pasi ka hasur problem me pasurimë

Sa i përket pasurisë, vërehet se nga viti në vit i janë shtuar të ardhurat në mënyrë marramendëse.
Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë nga gjyqtarja Brunilda Malo (Orhani).

Viti 2003
Autoveturë, 0,6 milion lekë, blerë me të ardhurat nga paga.
Depozitë bankare në shumën 4 179 959 lekë.
Paga si gjyqtare në Gjykatën e Kolonjës në shumën 264 220 lekë.
Paga si gjyqtare e Apelit në Korcë në shumën 496 746 lekë.
Paga e bashkëshortit nga Partia Socialiste por nuk e thotë se sa.
Viti 2004
Paga vjetore nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1.3 milion lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, pagë nga Këshilli Bashkiak Ersekë në shumën 54 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, kryetari i PS Kolonjë, paga në shumën 54 000 lekë.
Të ardhura nga biznesi privat i bashkëshortit Arben Malo, në shumën 9.5 milion lekë.
Viti 2005
Ap banimi 2 plus 1 me sip 80 m2 në Ersekë me vlerë 1 700 000 lekë.
Llogari rrjedhëse e subjektit deklarues, në shumën 600 000 lekë.
Gjendje kesh e bashkëshortit në shumën 7 000 dollarë.
Paga vjetore nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1130 472 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, pagë nga Këshilli Bashkiak Ersekë në shumën 54 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo shpërblim si anëtar i Këshillit Bashkiak dhe anëtar Këshillit të Qarkut Korcë, në shumën 170 000 lekë.
Të ardhura të krijuara nga bashkëshorti si ortak në një shoqëri, në shumën 300 000 lekë.
Shpërblim nga Sigma për dëmtimin e automjetit në shumën 750 000 lekë.
Huamarrje në bankë në vlerat 50 000 dollarë dhe 900 000 lekë. Huamarrës janë bashkëshorti i gjyqtares dhe vjehrri i saj.
Viti 2006
Makinë tip Volsvagen me vlerë 15 euro.
Vlera monetare në bankë 5 000 dollarë.
Gjendje e llogarisë rrjedhëse e subjektit deklarues në shumën 521 750 lekë.
Për vitin 2016 gjendja është në shumën 920 936 lekë.
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 200 000 , lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, por nuk përcaktohet shuma.
Viti 2007
Shtëpi banimi me sip 73.78 m2 në Korcë me vlerë 4 000 000 lekë.
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 400 000 , lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak në shumën 11 300 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 110 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, por nuk përcaktohet shuma.
Është shlyer kredia prej 50 000 dollarësh dhe 900 000 lekësh, marrë nga bashkëshorti dhe vjehrri në vitin 2005.
Viti 2008
Kursime të paregjistruara në shumën 20 000 dollarë.
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 156 980, lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 72 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 120 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 400 000 lekë.
Të ardhura nga një ndërmarrje në SHBA, në shumën 16 000 dollarë.
Viti 2009
Depozita bankare në shumën 20 000 dollarë.
Kursime në banesë në shumën 10 000 euro.
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 340 320 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 78 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 132 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 1100 000 lekë.
Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 480 000 lekë.
Viti 2010
Depozita bankare në shumën 35 433 74 dollarë.
Kursime të deklarueses në shumën 10 000 euro.
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 355 736 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 88 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 132 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 690 000 lekë.
Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 480 000 lekë.
Viti 2011
Kursime të deklarueses në shumën 5 000 euro.
Interesat e depozitës së deklaruesës në shumën 750 dollarë.
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 258 965 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 44 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 66 000 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 100 000 lekë.
Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 480 000 lekë.

Të ardhura të deklarueses nga angazhimi në Universitetin Kristal në shumën 116 500 lekë.
Viti 2012
Pjesëmarrje në ankandin e bonove të thesarit me vlerë 22 000 euro.
Interesa të llogarisë me vlerë 1 100 euro.
Interesa llogarisë bankare të bashkëshortit me vlerë 835 dollarë.
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 297 774 lekë.
Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 50 000 lekë.
Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 420 000 lekë.
Viti 2013
Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën 1 292 092 lekë.
Të ardhura të deklarueses nga angazhimi në Universitetin Kristal në shumën 229 500 lekë.
Interesa llogarisë bankare të bashkëshortit me vlerë 812 dollarë.
Bashkëshorti të ardhura nga shitja e 25% kuotave të shoqërisë ku ishte ortak me vlerë 6 000 000 lekë.
Të ardhura nga shpërblimi i dëmit të shkaktuar nga cënimi i së drejtës të votës në shoqëri dhe mosmarrëveshjet për ndarjen e dividentit, e zgjidhur me marrëveshje në zyrën e ndërmjetësimit, miratuar më pas me vendim gjykatë, në shumën 4 000 000 lekë.
Bashkëshorti të ardhura nga paga si Drejtori i Bujqësisë në Korcë në shumën 120 000 lekë.
Bashkëshorti, llogari rrjedhëse me vlerë 22 000 euro.
Viti 2014
Bashkëshorti ka blerë një lokal në Ersekë me sip 90 m2, dhe me vlerë 1 700 000 lekë.
Të ardhurat nga interest e depozitën në shumën 754 dollarë.
Bashkëshorti depozitë kursimi me vlerë 21 855 euro.
Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshmë i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 650 000 lekë.
Kursime nga paga e deklarueses në shumën 300 000 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi si gjyqtarë në shumën 1 371 082 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi për bashkëshortin si kreu i Drejtorisë Bujqësore në shumën 845 743 lekë.
Viti 2015
Shitje e ap në Erseke në shumën 1 860 000 lekë.
Shitje e sendeve të luajtshme, mobilje, shtëpiake etj, me vlerë 1 640 000 lekë.
Hapur depozitë bankare me vlerë 3 627 836 lekë.
Të ardhura nga interesat e depozitës së bashkëshortit në shumën 327 euro.
Të ardhura nga interesat e depozitës së kursimit 537 dollarë.
Bashkëshorti ka hapur llogari rrjedhëse me vlerë 25 539 92 lekë.
Marrë me qira tokë bujqësore me sip 2670 m2 me vlerë 110 000 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi si gjyqtarë në shumën 1 325 329 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi për bashkëshortin si kreu i Drejtorisë Bujqësore në shumën 332 630 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi për bashkëshortin si kryetar i Bashkisë Kolonjë në shumën 377 936 lekë.
Të ardhura nga dhënia me qira e lokalit në Ersekë në shumën 100 000 lekë.
Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshëm i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 500 000 lekë.
Bashkëshorti të ardhura nga anëtarësia e Këshillit Bashkiak të Korcës, në shumën 30 524 lekë.
Detyrim për shlyerjen e pagesës së overdraftit në shumën 300 000 lekë. Detyrimi i shlyer është 150 395 lekë.
Viti 2016
Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 622 dollarë.
Interesa të depozitës së bashkëshortit në shumën 117 euro.
Interesa të depozitës së deklarueses në Fondin e Investimit në shumën 263 404 lekë.
Pakësim i gjendjes kesh në banesë dhe shtim i depozitës së vajzës Artea Malo, në shumën 8 500 paund.
Llogari rrjedhëse e deklarueses në shumën 1 394 684 lekë.
Llogari rrjedhëse nga të ardhurat e pagës së bashkëshortit në shumën 878 705 lekë.
Detyrim i pashlyer ndaj bashkëshortit nga shoqëria ku ai ishte ortak me vlerë 4 850 000 lekë.
Vajza, Artea Malo, llogari kursimi me vlerë 13 000 paund.
Vajza, Artea Malo, llogari kursimi me vlerë 10 500 paund.
Vajza, Artea Malo, pagesë shkollimi me vlerë 8 438 paund.
Vajza, Artea Malo, pagesë shkollimi me vlerë 9 750 paund.
Viti 2017
Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 354 dollarë.
Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 66 euro.
Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 145 528 lekë.
Ka shitur makinën me vlerë 380 000 lekë.
Kursime kesh në banesë në shumën 1 300 000 lekë.
Depozitë e bashkëshortit me vlerë 30 000 euro.
LLogari rrjedhëse e deklarueses me vlerë 1 402 052 lekë.
Të ardhura nga pensioni i miratuar në emër të dy vajzave në shumën 113 000 lekë.
Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshëm i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 500 000 lekë.
Detyrim i pashlyer ndaj bashkëshortit nga shoqëria ku ai ishte ortak me vlerë 4 350 000 lekë.
Vajza, Artea Malo,bashkëporonare në lokalin në Ersekë me vlerë 566 666 lekë.
Vajza, Artea Malo,llogari kursimi në Londër me vlerë 12 500 paund.
Vajza Andria Malo, bashkëporonare në lokalin në Ersekë me vlerë 566 666 lekë.
Viti 2018
Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 337 dollarë.
Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 111 euro.
Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 531 euro.
Mbyllur depozita tek fondi i Investimit në emër të bashkëshortit me vlerë 4 053 746 lekë.
Vajza Andria Malo, llogari rrjedhëse me vlerë 27 591 paund.
Vajza Andria Malo, shtuar llogari rrjedhëse me vlerë 3 774 paund.
Pakësuar gjendja e kursimeve kesh në banesë me vlerë 550 000 lekë.
Kursime të ardhura vjetore të deklarueses, në shumën 1 400 000 lekë.
Gjendja kesh ne banesë në shumën 1 926 000 lekë.
Të ardhura për pensionin e dy vajzave në shumën 123 326 lekë.
Llogari rrjedhëse e deklarueses me vlerë 1 405 267 lekë.
Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshëm i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 1 000 000 lekë.
Detyrim i pashlyer ndaj bashkëshortit nga shoqëria ku ai ishte ortak me vlerë 3 350 000 lekë.
Vajza, Artea Malo, llogari kursimi me vlerë 229 36 paund.
Vajza, Artea Malo, dhuratë nga nëna. Vlera totale 14 000 paund./CNA.al

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Rrëzoi audiopërgjimin Biba-Bianku/ “Prokurori i shantazhit”, rehabilitohet në prag Vettingu

Publikuar

-

Nga

Në vitin 2016, kur përflitej zbatimi i procesit të Vettingut, gjyqtarët dhe prokurorët u kujdesën për pasuritë e patundshme dhe jo vetëm.

Ata u vunë në lëvizje duke shitur pronat apo edhe duke i kaluar në emra të tjerë dhe herë duke i deklaruar si dhurata apo dhe si trashëgimi.

Në mes gjyqtarëve dhe prokurorëve miliarderë ka edhe nga ata që jetojnë vetëm me pagën dhe një patundshmëri që kanë pasur e kanë shitur.

Ky është rasti i , i cili si të vetmin burim të ardhurash deklaron pagën e tij dhe të bashkëshortes në UKT.

Një patundshmëri të llojit arë që ai thotë se bashkëshortja e tij e ka trashëgimi e ka shitur në vitin 2016, pikërisht në kohën kur zienin diskutimet për Vettingun.

Kujtojmë se prokurori Adriano Dyrmishi ka hetuar rastin “Biba-Bianku”.

Hetimet nisën në vitin 2018, pas publikimit në media të një përgjimi me audio, sipas të cilit numri dy i KQZ-ës Denar  Biba akuzohej se kishte shantazhuar në emër të Qeverisë, gjyqtarin shqiptar në Strasburg, Ledi Bianku.

Por, prokurori Dyrmishi, kërkoi nga gjykata  që të miratojë, kërkesën për  pushimin e hetimeve, duke argumentuar, se Ledi Bianku nuk ishte marrë dot në pyetje pasi nuk ndodhej në Shqipëri.

Sipas të njëjtit, prokuror nga hetimet ka rezultuar, se nuk ka asnjë ndikim të paligjshëm nga ana e Bibës tek gjyqtari.

Komentet nëse qëndron vërtet ky argument i prokurorit apo kjo është vendosur nën presionin e Vettingut, i ka mbyllur gjykata me miratimin e kërkesës për pushimin e hetimeve.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e prokurorit Adriano Dyrmishi.

Viti 2004

Të ardhura nga paga si oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme, por nuk e shkruan pagën.

Viti 2010 (Deklarata fillestare)

Gjendje cash, siguruar nga të ardhura familjare, në shumën 2 000 000 lekë.

Automjet Mercedez Benz 190 D, prodhimi i vitit 1992 me vlerë 200 000 lekë.

Kredi konsumatore , 150 000 lekë.

Viti 2010 (Deklarata vjetore)

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, Nëntor-Dhjetor 2010, në shumën rreth 130 000 lekë.

Kredi konsumatore , 150 000 lekë. Shuma e pashlyer është 53 000 lekë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 935 659 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 949 428 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si punonjëse e Drejtorisë së Trajtimit të Studentëve nr 2 në Tiranë, në shumën  31 697 lekë.

Viti 2013

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 1 129 911 428 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si punonjëse e Drejtorisë së Trajtimit të Studentëve nr 2 në Tiranë, në shumën  31 697 lekë.

Viti 2014

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 1 065 779 lekë.

Viti 2015

Automjet tip Audi A4, i prodhuar në vitin 2006, blerë me të ardhurat e familjes në vlerën 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 1 051 933 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si specialiste e burimeve njerëzore në UKT, në shumën 47 000 lekë.

Viti 2016

Llogari bankare hapur pas lindjes së fëmijës dhe dhënë nga Bashkia në shumën 5 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 1 049 214 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga shitja si bashkëpronare e pasurisë, e llojit arë, në fshatin Gercalli, Fier, në shumën 375 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si specialiste e burimeve njerëzore në UKT, në shumën 594 502 lekë.

Viti 2017

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 1 087 810 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si specialiste e burimeve njerëzore në UKT, në shumën 434 369 lekë.

Viti 2018

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, në shumën 1 092 625  lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si specialiste e burimeve njerëzore në UKT, në shumën 698 442 lekë./CNA.al

Shantazhoi gjyqtarin?/ Pushohen hetimet ndaj Denar Bibës

Konfirmon Strasburgu/ Denar Biba shantazhoi gjyqtarin Ledi Bianku

‘‘Audio-përgjimi“/ Denar Biba nxjerr zbuluar Bashën

“Audio-përgjimi i manipuluar” / Denar Biba akuza opozitës

Shantazhi ndaj gjyqtarit në Strasburg/ Denar Biba i kujton Bashës marrëveshjen e 18 majit

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Miliona lekë cash, agjenci udhëtimesh e sigurimesh/ Gjyqtari i “artë”, thyen rekordin me pasuri

Publikuar

-

Nga

Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë, mund të konsiderohet si gjykata më milionere në vend. Në fakt gjykata nuk është biznes, por janë gjyqtarët të cilët pretendohen që bëjnë drejtësi, të cilët janë kthyer në biznesmenë.

Gjyqtari Agron Zhukri, ndryshe, mund të quhet edhe gjyqtari i artë për shkak të pasurisë që posedon.

Agjenci udhëtimi, agjenci sigurimesh, patundshmëri, apartamente luksoze në Tiranës, dhe aktivitete të tjera private që gjyqtari i kanë vënë në emrin e bashkëshortes dhe djalit.

Në deklaratën fillestare atë të vitit 2003, gjyqtari Zhukri deklaron një shtëpi banimi, ndërtuar para vitit 1990 me vlerë 3 milion lekë e rikonstruktuar më pas si ambjent zyre, agjenci me vlerë 2 milion lekë. Gjithashtu ai deklaron një automjet në pronësi të bashkëshortes në shumën 1.5 milion lekë. Të ardhura nga agjencia e udhëtimit dhe sigurimit të bashkëshortes, në vitin 2013, shkojnë në shumën 130 000 lekë.

Deri në vitin 2005, patundshmëria e gjyqtarit nuk ka ndryshuar, ndërsa në vitin 2006 ai ka blerë 2 apartamente  banimi, me sipërfaqe 131.8 m2 me vlerë 280 000 euro. Këto apartamente i ka vënë në emër të bashkëshortes.

Në vitin 2005 të ardhura nga biznesi i bashkëshortes shkojnë në 135 050 euro, ndërkohë ai deklaron që dy apartamentet i ka blerë me kredi e cila ka përfunduar së paguari në vitin 2015.

Në vitin 2007, të ardhura nga biznesi i bashkëshortes kapin shifrën 65 000 euro, ndërsa në vitin 2008 të ardhurat janë në vlerën 74 500 euro, për të vijuar më tej në vitin 2009 me të ardhura në shumën 31 600 euro.

Ndërkohë nga qiraja e dy apartamenteve ka përfituar shumën 21 600 euro, ndërsa për studimet e djalit ka shpenzuar 10 900 euro. Në total për vitin vitin 2009,  gjyqtari ka shpenzuar  35 783 euro.

Në vitin 2010, shpenzimet e gjyqtarit kapin shifrën 36 580 euro, ndërkohë që bashkëshortja Rezarta Zhukri ka blerë një automjet Peugeot 308, me vlerë 10 902 euro.

Në vitin 2011 gjyqtari ka shpenzuar për studimet djalit 13 000 euro, ndërsa në total shpenzimet shkojnë 39 290  euro.

Një vit të ardhurat nga biznesi janë në vlerën 8 526 277 lekë, ndërsa të ardhura nga qiratë e dy apartamenteve  2 745 600 All.

Kështu gjendje cash në vitin 2013, gjyqtari deklaron 21 000 euro. Totali i të ardhurave në vitin 2013, në shumën 12 049 848 lekë, ndërsa në vitin 2014 totali i të ardhurave në vitin 2014, në shumën 25 275 155 lekë.

Edhe në vitin 2015, 21 000 euro gjyqtari i ka cesh. Në vitin 2016, gjyqtari Zhukri deklaron vlerën monetare prej 192 milion lekësh të siguruara nga biznesi i bashkëshortes së tij. Në total vlera monetare e deklaruar prej tij në vitin 2016 arrin shifrën e 261 milion lekëve dhe 18.444 euro.

Në vitin 2017, përveç të ardhurave nga bizneset, gjyqtari deklaron se ka depozituar në hipotekë një kontratë për një sipërfaqe që përfiton ngë qenia pronar e një trualli ku po ndërtohet një godinë banimi.

Në vitin 2018 ai deklaron gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 400 000 lekë, të ardhura nga qiratë në shumën 4 876 800 lekë, të ardhura nga biznesi i bashkëshortes, në shumën 11 096 519 lekë dhe 31 149 254 lekë si dhe të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 1 604 018 lekë All

Pasuria e deklaruar nga gjyqtari Agron Zhukri

Viti 2003

Shtëpi banim, ndërtuar para vitit 1990 me vlerë 3 milion lekë e rikonstruktuar më pas si ambjet zyre, agjenci me vlerë 2 milion lekë.

Automjet në pronësi të bashkëshortes në shumën 1.5 milion lekë.

Vepra arti riprodhim, punuar nga gjyshi i bashkëshortes.

Gjendje cash në shumën 1 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 720 000 lekë.

Të ardhura nga agjencia e udhëtimit dhe sigurimt të bashkëshortes në shumën 130 000 lekë.

Licencë për bileta avionit dhe për agjenci sigurimesh.

Viti 2004

Nuk ka ndryshime të pasurisë së luajtshme të paluajtshme nga viti 2003.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 80 000 lekë (muaji).

Shpërblim vjetor, 30 000 lekë.

Puna jashtë orarit e paguar me 30 000 lekë.

Viti 2005

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 780 000 lekë.

Shpërblim vjetor, 25 000 lekë.

Puna jashtë orarit e paguar me 20 000 lekë.

Viti 2006

Shitje automjeti Mitsubishi, me vlerë 14 500 euro.

Blerje automjeti Volsvagen Classic me vlerë 43 000 euro.

Blerje  2 ap.banimi, me sip.131.8 m2 me vlerë 280 000 euro.

Të ardhura nga shitja e ap banimit ndërtuar mbi truallin e familjes me vlerë 30 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 840 000 lekë.

Shpërblim vjetor, 25 000 lekë.

Puna jashtë orarit e paguar me 20 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 35 000 euro, udhëtime, 60 050 euro, turizmi, 40 000 euro.

Të ardhura nga investimi me blerje trualli, ndërtim me vlerë 30 000 euro.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 4 500 euro, ndërsa e pashlyer 180 000 euro.

Viti 2007

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 817 384 lekë.

Shpërblim vjetor, 30 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 10 000 euro, udhëtime, 40 000 euro, turizmi, 15 000 euro.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 18 000 euro, ndërsa e pashlyer 162 000 euro. Shlyerje komisionesh bankare, 12 000 euro.

Viti 2008

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 817 384 lekë.

Shpërblim vjetor, 30 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 9 500 euro, udhëtime, 45 000 euro, turizmi, 20 000 euro.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 18 000 euro, ndërsa e pashlyer 132 000 euro. Shlyerje komisionesh bankare, 12 000 euro.

Viti 2009

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 20 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 982 295 lekë.

Shpërblim vjetor, 15 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit. Sigurime, 9 600 euro, udhëtime dhe turizmi, 22 000 euro.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 21 600 euro.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 24 883 euro, ndërsa e pashlyer 125 074 euro.

Shpenzime për studimet e djalit më vlerë, 10 900 euro.

Shpenzime total për vitin 2009, në shumën 35 783 euro.

Viti 2010

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 21 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 016 547 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit me vlerë 5 800 000 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2650600 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 22 130 euro, ndërsa e pashlyer 110 005 euro.

Shpenzime për studimet e djalit më vlerë, 12 000 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 2 450 euro, ndërsa pa shlyer 8 452 euro.

Shpenzime total për vitin 2010, në shumën 36 580 euro.

Bashkëshortja Rezarta Zhukri ka blerë një automjet Peugeot 308, me vlerë 10 902 euro.

Viti 2011

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 25 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 016 547 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit me vlerë 7 180 076 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 688 000 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 22 090 euro, ndërsa e pashlyer 90 740 euro.

Shpenzime për studimet e djalit më vlerë, 13 000 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 4 200 euro, ndërsa pa shlyer 4 907 euro.

Shpenzime total për vitin 2011, në shumën 39 290 euro.

Viti 2012

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 23 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 046 190 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes nga agjencia e sigurimit dhe agjencia e udhëtimit me vlerë 8 526 277 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 745 600 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 21 135 euro, ndërsa e pashlyer  72 333 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 4 200 euro, ndërsa pa shlyer 707 euro.

Viti 2013

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 21 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 042 409 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 239 200 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 8 002 639 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 745 600 All.

Totali i të ardhurave në vitin 2013, në shumën 12 049 848 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 19 993 euro, ndërsa e pashlyer  52 742 euro.

Shlyerje kredie për makinën e bashkëshortes Peugeot 308 me vlerë 707 euro, ndërsa pa shlyer 707 euro.

Viti 2014

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 19 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 277 071 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 245 000 lekë.

Të ardhura nga paga e Rezarta Zhukrit në shumën 1 185 120 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 19 841 564ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap, me vlerë 2 726 400 All.

Totali i të ardhurave në vitin 2013, në shumën 25 275 155 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 19 531 euro, ndërsa e pashlyer 33 231 euro.

Viti 2015

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 21 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 251 599lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 389 200 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 192 800 lekë.

Bashkëshortja ka shitur automjetin Peugeot 308 në shumën 7 000 euro.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 10 250 838 ALL.

Të ardhura nga qiratë e dy ap,në pronësi të bashkëshortes me vlerë 1 302 000 All.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 290 000 All.

Totali i të ardhurave në vitin 2015, në shumën 14 656 437 All.

Kredi për blerjen e dy apartamenteve. Shuma e shlyer është 18 956  euro, ndërsa e pashlyer 18 130 euro.

Viti 2016

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 500 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 279 565 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 626 892 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 560 600 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 8 014 881 ALL dhe 11 169 015All.

Të ardhura nga qiratë e dy ap,në pronësi të bashkëshortes me vlerë 1 295 196 All.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 660 275 All.

Shlyer kredia për blerjen e 2 ap.

Viti 2017

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 500 000 lekë.

Gjyqtari deklaron se ka depozituar në hipotekë një kontratë për sip që përfiton ngë qenia pronar e një trualli ku po ndërtohet një godinë banimi.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 285 707 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 829 980 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 773 400 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes me vlerë 11 284 242 ALL dhe 38 610 857 All.

Të ardhura nga qiratë e dy ap,në pronësi të bashkëshortes me vlerë 3 160 000 All.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 1 304 944  All.

Të ardhura nga paga e djalit Arold Zhukri, si mësimdhënës, në shumën 230 400 All.

Viti 2018

Gjendje cash nga të ardhurat familjare 1 400 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në shumën 1 328 462 lekë.

Të ardhura nga paga e Arold Zhukrit në shumën 940 130 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes Rezarta Zhukrit në shumën 1 560 600 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit, Lorin Zhukri, në shumën 488 046 lekë.

Të ardhura nga qiratë në vitin 2018, në shumën 4 876 800 lekë.

Të ardhura nga biznesi i bashkëshortes, në shumën 11 096 519 lekë dhe 31 149 254 lekë.

Të ardhura nga aktiviteti privat i Arold Zhukrit në shumën 1 604 018 lekë All./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Çfarë po e bllokon Vetting-un në Shqipëri?

Publikuar

-

Nga

“Reforma më e madhe gjyqësore që nga rënia e komunizmit, një shembull i mirë për pjesën tjetër të shteteve të Ballkanit Perëndimor që janë në procesin e integrimit europian dhe luftë pa frikë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”. Kështu e kanë përshkruar ekspertët dhe diplomatët europianë Reformën në Drejtësi që filloi në Shqipëri në vitin 2014.

Kjo reformë synon sigurojë pavarësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe të shkurtojë lidhjet që sistemi gjyqësor ka pasur me politikën dhe grupet kriminale. Pesë vjet më vonë, kanë mbetur pak nga deklaratat euforike dhe pritshmërinë e mëdha, mbase edhe joreale, se Shqipëria të mund të zhvillonte një reformë kaq të madhe brenda një periudhe të shkurtër kohe.

Në fakt, procesi i zgjatur është bllokuar herë pas here. Sistemi gjyqësor është paralizuar dhe korrupsioni dhe krimi i organizuar kanë lulëzuar edhe më shumë gjatë viteve të fundit.

Ndërkohë shqetësimi i madh për reformën në drejtësi është ngritur në Bruksel, në veçanti nga Franca dhe Holanda, të cilat kanë qëndruar në mënyrë të vendosur kundër hapjes së negociatave të pranimit me Shqipërinë për shkak të korrupsionit dhe krimin e organizuar. Jo vetëm që Shqipëria është bllokuar në rrugën e BE, por disa nga vendet anëtare po vënë në dyshim edhe përfitimet tashmë ekzistuese, siç është udhëtimi pa viza.

Nga ana tjetër, Komisioni Evropian vazhdon ta vlerësojë procesin e reformës pozitivisht.

“Është arritur përparim përmes zbatimit të mëtutjeshëm të reformës në drejtësi (e cila përfshin krijimin e institucioneve për vetëqeverisjen e gjyqësorit) dhe vazhdimin e rezultateve të prekshme në procesin e verifikimit. Rivlerësimi i të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve ka përparuar në mënyrë të qëndrueshme dhe ka dhënë rezultate thelbësore ”, thuhet në Raportin e Komisionit 2019 për Shqipërinë.

Institucionet zyrtare të Shqipërisë gjithashtu po theksojnë përparimet në këtë fushë. Sidoqoftë, përkundër lavdërimeve që vijnë nga Brukseli, situata në terren nuk është aq e shndritshme. Procesi po ecën i ngadaltë dhe lidhjet midis strukturave kriminale dhe gjyqësorit vazhdojnë të jenë të forta.

Sistemi gjyqësor është paralizuar, duke bërë që mijëra çështjet të grumbullohen për t’u ndjekur më vonë. Për shembull, për vitin 2018, kishte plot 28.863 raste të prapambetura, dyfish në krahasim me vitin 2015.

Rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve

Duke u dhënë statusi i vendit kandidate në vitin 2014, Shqipëria hapi rrugën për procesin e Reformës në Drejtësi. Qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve ka qenë forcimi i pavarësisë së sistemit gjyqësor, rritja e efektivitetit të sistemit dhe besimi i publikut në drejtësi. Ajo ndahet në dy faza: rivlerësimi i gjyqtarëve ekzistues dhe prezantimi dhe krijimi i institucioneve të reja gjyqësore kundër korrupsionit.

Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët janë verifikuar në tre aspekte kryesore: rivlerësimin e pasurive, kontrolli i integritetit për të zbuluar lidhjet me krimin e organizuar dhe kualifikimi. Procesi është udhëhequr nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (IQC) dhe Komisioni i Ankesave.

“Deri më tani janë rivlerësuar 185 gjyqtarë vlerësues dhe prokurorë. Prej tyre 76 janë konfirmuar në detyrë dhe 80 prej tyre janë pushuar nga puna. Për më tepër, dhjetëra gjyqtarë dhe prokurorë kanë dhënë dorëheqje. Ka ende 615 gjyqtarë dhe prokurorë që duhet të kalojnë procesin e vlerësimit “, shpjegon Rovena Sulstarova, eksperte e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM).

Duke u vlerësuar në bazë të këtyre tre kritereve, gjyqtarët dhe prokurorët duhet të dëshmojnë se ata nuk janë vetëm të kualifikuar për pozicionin që po mbajnë aktualisht, por edhe që në të kaluarën nuk kanë pasur lidhje me grupet kriminale, krimin e organizuar ose kanë kryer veprime të dyshimta.

“Deri më tani, më shumë se njëqind gjyqtarë dhe prokurorë në Shqipëri kanë dhënë dorëheqjen nga detyra, dhe numri i dorëheqjeve pritet të rritet në të ardhmen e afërt. Në këtë drejtim, dorëheqja e personelit duhet të shihet si një tregues që duhet të detyrojë organet e ndjekjes penale të hetojnë veprimet e tyre të kaluara në lidhje me pasuritë e tyre dhe lidhjet me krimin e organizuar ”, paralajmëron Sulstarova.

Megjithatë, ajo shton se nuk ka asnjë proces penal ndaj gjyqtarëve ose prokurorëve që nuk e kanë kaluar procesin e vlerësimit deri më tani.

Ata janë përjashtuar nga sistemi i drejtësisë për një periudhë 15 vjeçare. Organet e vlerësimit të procesit të verifikimit nuk kanë të drejtë të paraqesin një proces penal për asnjë nga gjyqtarët ose prokurorët. Sidoqoftë, institucionet e pavarura siç janë Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive dhe Konflikteve të Interesit dhe Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave mund të nisin një procedimi penal për të gjithë gjyqtarët që nuk arritën të kalonin Vettingut për shkak të pasurive të pajustifikuara ose abuzimin me detyrës ”, shpjegon më tej Sulstarova.

Është e rëndësishme të theksohet se një numër i madh i gjyqtarëve nuk mund të justifikojnë pasuritë e tyre. Në periudhën midis vitit 2004 dhe 2014, 80 për qind e gjyqtarëve të gjykatave të apelit nuk mund të justifikonin pasuritë e tyre brenda së paku një viti. Po ashtu sipas një investigimi të BIRN, 25 gjyqtarë të gjykatave të apelit në Tiranë kishin një vlerë të pasurish më të larta se 5 milion euro, e cila është e pakrahasueshme me të ardhurat e tyre mujore.

Sidoqoftë, pavarësisht faktit se gati gjysma e gjyqtarëve janë pushuar nga puna, mungesa e pasojave dhe ngritja e kallëzimeve penale për gjyqtarët që nuk e kanë kaluar Vettingut, ka bërë që ekspertët të ngrenë dyshime nëse Reforma në Drejtësi do të sjellë ndryshime tektonike që prisnin të gjithë.

Procesi i verifikimit parashikohet të përfundojë në vitin 2021. Sidoqoftë, sipas Sulstarova, me ritmin e tanishëm, institucioneve të verifikimit do tu duhen edhe tetë vjet të tjera për të përfunduar procesin. Për më tepër, e gjithë reforma është mbikëqyrur nga Mekanizmi Ndërkombëtar i Monitorimit që është nën kujdesin e Komisionit Europian. Ky Mekanizëm është futur në Shtojcat Kushtetuese, të miratuara në vitin 2016, por përbën jo pak shqetësim për shkak të pozitës shumë të paqartë dhe rolit që ky institucion do të ketë pasi të përfundojë procesi i rivlerësimit.

Ngritja e institucioneve

“Institucionet e reja për pavarësinë gjyqësorit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi janë krijuar dhe përfaqësojnë një hap thelbësor në forcimin e pavarësis se gjyqësorit”, theksonte këtë vit raporti i Komisionit Europian.

Por përveç këtyre institucioneve, duhet të ngrihen edhe strukturat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, siç është Byroja Kombëtare e Hetimit, një strukturë e pavarur përgjegjëse për hetimin e veprave penale, e cila do të funskionojë nën juridiksionin e Prokurorisë Speciale.

“BKH-ja është një pjesë e Strukturës Speciale Kundër Korrupsionit (SPAK) së bashku me Prokurorinë Speciale për të hetuar dhe ndjekur veprat e korrupsionit dhe krimeve të tjera që lidhen me të. Si një organ i pavarur hetimor, Byroja do të shërbejë si pikë kontakti me autoritetet ndërkombëtare në lidhje me krimet e korrupsionit “, shpjegon Rovena Sulstarova, duke shtuar se krijimi i këtyre institucioneve aktualisht është duke vazhduar.

Sidoqoftë, mosmarrëveshjet politike midis partive në pushtet dhe opozitës dhe bojkotimi i parlamentit dhe paqëndrueshmëritë politike në Shqipëri të shoqëruara me procedurat komplekse burokratike si zyrat, buxheti dhe stafi i institucioneve të reja, kanë paralizuar sistemin gjyqësor.

“Vonesat në krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë, si krijimi i Strukturës Speciale Kundër Korrupsionit (SPAK), konflikti për kompetencat e Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe zyrave të prokurorisë së rretheve deri dhe mosfunksionimi i Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Supreme për shkak të mungesës së gjyqtarëve, ka krijuar një kaos në sistemin juridik në Shqipëri”, shpjegon Sulstarova.

Të gjitha këto shqetësime hedhin hije mbi të gjithë procesin që duhet të rikthente besimin e publikut në sistemin gjyqësor, të rriste efektivitetin dhe performancën profesionale të gjyqësorit dhe të bllokonte ndërhyrjen politike në sistemin gjyqësor në Shqipëri.

Sondazhet e opinionit publik kanë treguar se besimi i publikut në gjyqësor është shumë i ulët. Një sondazh i opinionit publik i realizuar në vitin 2017 ka treguar se 73.4 përqind e qytetarëve të intervistuar në Shqipëri besonin se sistemi gjyqësor nuk mbron të drejtat e tyre, dhe përqindja është edhe më e madhe për ata që i ishin drejtuar qoftë edhe njëheerë dyerve të gjykatave.

Edhe pse reforma dhe ndryshimet kushtetuese kanë synuar të forcojnë gjyqësorin, të ndalojnë korrupsionin e shfrenuar në fushën e drejtësisë dhe të shkatërrojnë lidhjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve me politikën dhe krimin, vonesat dhe paaftësitë e të gjithë sistemi politik, kanë bërë që opinioni publik në Shqipëri të humbasë besimin se Sistemi i Drejtësisë do të mbrojë interesin e tyre edhe pas Vettingut.

Për momentin, procesi i Vetingut ka sjellë shpresë dhe telashe për Shqipërinë dhe qytetarët e saj. Por shpresa duhet të triumfojë mbi telashet, në mënyrë që të vazhdohet me këtë reformë të gjatë dhe të dhimbshme, veçanërisht pas vendimit për mos hapjen e bisedimeve të pranimit./“European Western Balkans”

LEXO TE PLOTE