Connect with Us

Iu refuzua viza amerikane/ Kush e aministoi nga hetimet gjyqtaren e paditur

Vetingu

Iu refuzua viza amerikane/ Kush e aministoi nga hetimet gjyqtaren e paditur

Publikuar

-

Në korrik të vitit 2015 Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit kallëzoi 17 zyrtarë e nëpunës civilë, për dyshimet se ata kanë fshehur apo refuzuar deklarimin e pasurisë.

Në këtë listë, të cilën ILDKPKI e dorëzoi në Prokurori bënte pjesë e gjyqtarja e Fierit, Adelina Zarka.

Nuk dihet se çfarë bëri Prokuroria me këtë listë, por emrat e atyre që ishin në kallëzimet e ILDKPKIK ishin edhe të refuzuarit e Aambasadës Amerikane.

Që do të thotë u është mohuar kërkesa për viza. Në fakt gjyqtarja Adelina Zarka në vitin 2014 ka hapur një depozite bankare me qëllim marrjen e vizës Kanadeze, siç duket për të udhëtuar drejt vendit ku i studionte vajza, por një gjë e tillë u raportua se i ishte mohuar.

Në bazë të asaj çfarë ka deklaruar pranë ILDKPKI, rezulton se gjyqtarja Zarka nuk ka ndonjë pasuri marramendëse.

CNA.al ka vëzhguar me kujdes deklarimin e pasurisë së gjyqtares Zharka nga viti 2003 deri në vitin 2018 dhe si burim të ardhurash ajo deklaron pagën e saj të bashkëshortit oficer policia si dhe të ardhura nga qiraja të një banesë në bashkëpronësi me familjarë të bashkëshortit.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë deklaruar nga gjyqtarja Adelina Zarka.

Viti 2003

Ap banimi 3 plus 1 me sip totale 220 m2, ndërtesë tre katëshe me vlerë 5 milionë lekë.

Paga si gjyqtare në shumën 0 751 009 lekë.

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë në shumën 0 415 200 lekë.

Viti 2004

Paga dhe shpërblim si gjyqtare në Fier në shumën 877 094 lekë.

Paga dhe shpërblimi i bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier në shumën 772 000 lekë.

Viti 2005

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 926 791 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier në shumën 686 006 lekë.

Viti 2006

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 855 113 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier në shumën 616 926 lekë.

Viti 2007

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 026 147 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier, ku përfshihen edhe të ardhurat nga dhënia me qira e banesës në bashkëpronësi në shumën 6 405 945 78 lekë.

Viti 2008

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 891 120 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier në shumën 662 382 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira 3 200 euro në muaj së banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, në shumën 4 127 000, pjesa takuese është 1 880 000 lekë.

Viti 2009

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 039 614lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier, ku përfshihen edhe të ardhurat nga dhënia me qira e banesës në bashkëpronësi në shumën 2 261 525 lekë.

Viti 2010

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 026 449 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier, ku përfshihen edhe të ardhurat nga dhënia me qira 3 200 euro në muaj së banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, dhe nga dhënia me qira e katit të parë të banesës me vlerë 900 euro. Nuk jepet shuma.

Bashkëshorti të ardhura nga paga si pedagog tek Kristali në shumën 198 336 lekë.

Viti 2011

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 023 908 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Gjirokastër-Vlorë në shumën 743 223 lekë.

Bashkëshorti të ardhura nga paga si pedagog tek Kristali në shumën 110 311 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira 3 200 euro në muaj së banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, në shumën 8 594 204 lekë.

Viti 2012

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 095 553 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Gjirokastër-Vlorë në shumën 595 356 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira 4 000 euro në muaj së banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit. Nuk I deklaorn të ardhurat.

Viti 2013

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 045 941lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier në shumën 625 194 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira 4 000 euro në muaj së banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit. Nuk I deklaorn të ardhurat.

LEXO EDHE:  Zvarriti vendimin për Velierën/ Gjyqtari në 'rrjetën' e drejtësisë

Viti 2014

Llogari kursimi të subjektit deklarues në shumat 71 dollarë dhe 6.74 euro.
Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 339 282 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë, Fier dhe më pas në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit në shumën 974 040 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira 4 000 euro në muaj së banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, në shumën 6 165 980 lekë.

Bashkëshorti, të adhura nga pagesa e shërbimit sipas kontratës “PIK KREATIVE”, në shumën 150 000 lekë.

Pension pleqërie i vjehrrës në shumën 14 414 lekë.

Pension pleqërie i vjehrrit në shumën 21 223 lekë.

Kredi e marrë me 20.11.2014. Detyrimi i paguar është 250 000 lekë, ndërsa papaguar  229 281 lekë.

Overdraft marrë me 18.11.2014. Detyrimi i paguar është 300 000 lekë, ndërsa papaguar 299 000 lekë.

Depozitë e hapur për aplikim vize në Kanada me vlerë  5453 02,36 lekë.

Depozitë e hapur nga bashkëshorti me qëllim, tranferimin e parave vajzës për studime në Kanada, në shumën 20 490 euro.

Viti 2015

Llogari kursimi të subjektit deklarues në shumat 72.06 dollarë dhe 6.74 euro.

Gjendja e llogarisë së pagës së deklarueses në shumën minus 302 787.15 lekë.

Gjendja e llogarisë së kursimit se subjektit deklarues në shumën 5000.94 lekë.

Gjendja e llogarisë së bashkëshortit në shumën 155 532 24 lekë.

Gjendja e llogarisë së bashkëshortit në shumën 3780.34 lekë.

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 341 874 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në shumën 851 114 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira 4 000 euro  dhe më pas 3 200 euro në muaj së banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, në shumën 5 889 858 47  lekë.

Kredi e marrë me 20.11.2014. Detyrimi i paguar është 21 500lekë, ndërsa papaguar  229 281 lekë.

Overdraft marrë me 18.11.2014. Detyrimi i paguar është 300 000 lekë, ndërsa papaguar 300 000 lekë.

Overdraft marrë nga bashkëshorti në shumën 200 000 lekë.

Viti 2016

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 318 990 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në shumën 857 586 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira e banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, në shumën 2 103 578 lekë.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në shumën 297 795 70 lekë.

Gjendja e llogarisë në plan kursimi e deklarueses në shumën 16041 43 lekë.

Gjendje të llogarive të deklarueses në shumat 250 lekë, 6.74 euro dhe 72.18 dollarë.

Të ardhura nga paga e djalit tek Teatri eksperimental dhe Teatri Kombëtar në shumën 60 365 lekë.

Viti 2017

Paga si gjyqtare në Fier në shumën 1 356 970 32 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe më pas në Vlorë në shumën 897 330 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira e banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, në shumën 2 077 452.4 lekë.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në shumën 14612 20 lekë.

Gjendja e llogarisë në plan kursimi e deklarueses në shumën 2686 90 lekë.

Gjendje të llogarive të deklarueses në shumat 146.12 lekë, 6.74 euro dhe 72.30 dollarë.

Të ardhura nga paga e djalit tek Teatri eksperimental dhe Teatri Kombëtar në shumën 203 150 lekë.

Viti 2018

Paga si gjyqtare në Fier dhe raportet e paguara nga sigurimet shoqërore në shumën 1 315 723 lekë

Paga e bashkëshortit nga Drejtoria e Policisë Vlorë dhe më pas në Fier në shumën 852 622 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira e banesës në bashkëpronësi me prindërit dhe vëllain e bashkëshortit, në shumën 1 939 260 80 lekë.

Gjendja e llogarisë së bshkëshortit në shumën 467.49 lekë.

Gjendja e llogarisë në plan kursimi e deklarueses në shumën 31.91 lekë.

Gjendje të llogarive të deklarueses në shumat 9.050 lekë dhe 10.46 dollarë.

Të ardhura nga paga e djalit si aktor në shumën 79 525 lekë.

Llogari në emër të djalit në shumat 16 815 lekë dhe 4.79 lekë.

Kredi në shumën 1 400 000 me afat 5 vite, paguar 254 227 lekë.

Overdraft në shumën 202 408 18 lekë./CNA.al

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politikë

Nga kreditë tek patundshmëritë/ Pasuria e tre kandidatëve për Kryepokuror

Publikuar

-

Nga

Gara për Prokuror të Përgjithshëm, tashmë ka hyrë në fazën finale. Ditën e djeshme Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi intervistat me tre kandidatët, përkatësisht Arta Marku, Fatjona Memçaj dhe Olsian Çela.

Ndërkohë sot KLP bëri renditjen e kandidatëve sipas pikëve, ku të parin në listë ka rednitur Olsian Çelën me 459 pikë, ndërsa Prokuroria e Përgjithshme e përkohshme Arta Marku është renditur e dyta me 406. Në vend të tretë është renditur Fatjona Memçaj me 362.

Më pas kjo listë do t’i shkojë Parlamentit për votim dhe kandidati fitues duhet të marrë 84 vota.

Nëse brenda 30 ditëve nga ky moment, asnjë prej kandidatëve nuk arrin të marrë 84 vota, atëherë kandidati i renditur i pari në listën e KLP shpallet automatikisht Prokuror i Përgjithshëm.

CNA.al ka zbardhur më parë pasurinë e tre kandidatëve për Kryeprokuror.

Sa i takon Olsian Çelës, përgjatë viteve si prokuror, nuk është lakuar  negativisht, as nga ana profesionale dhe as nga  aspekti i pasurisë.

                                     Olsian Çela

CNA.al ka zbardhur pasurinë e deklaruar nga Çela për ndër vite, sipas të dhënave të marra nga ILDKPKI, por referuar edhe të dhënave të Open Spending Albania.

Të ardhurat, rezulton t’i ketë vetëm nga paga. Në fakt, duket e çuditshme, pasi nuk jemi mësuar të shohim Prokuror të Përgjithshëm të varfër. Sidomos nëse kujtojmë ish kreun e organit të akuzës, Adriatik Llalla.

Çela e ka nisur punën si prokuror, me një apartament 2+1, me një autoveturë “Benz” 190 me vlerë 300 000 lekë. Në vitin 2004, ai ka deklaruar vetëm pagën, ndërsa në 2005, ka shitur Benz-in  në shumën  200 000 lekë.

Në 2005, dhe 2007 nuk ka asnjë ndryshim nga pasuria, e tij.

Në kohën që drejtonte Krimet e Rënda përgjatë viteve 2008 -2012, ai  deklaron pasuri të trashëguar.

Kështu në vitin 2008, ai ka kursime në në shumën 500 000 lekë si dhe një pasuri të patundshme  tokë bujqësore i fituar me trashëgimi në vitin 2008 në bashkëpronësi me familjarë të tjerë në Fier.

Në vitin 2009 ai ka deklaruar depozitë bankare në shumën 507 797 lekë, bono thesari në shumën 1 900 000 lekë, në vit in2010 ai ka deklaruar kursime në shumën 1 300 000 lekë,në vitin 2011 ka deklaruar kursime 1 000 000 lekë, si dhe tre raste kur ka marrë borxhe në shumat,900 000,800 000 dhe 700 000 lekë, për të blerë një apartament, ndërsa në vitin 2012 ai ka deklaruar kursime 700 000 lekë, kontratë qiraje financiare për një automjet në shumën 9 344 euro si dhe të ardhurat nga pagat.

Pas largimit nga drejtimi i i Krimeve të Rënda, në vitin 2013 ai ka deklaruar kursime 500 000 lekë, të ardhura nga qiraja e banesës në shumën 180 000 lekë si dhe të ardhura nga qiraja e tokës bujqësore në Fier, në shumën 30 000 lekë, në vitin 2014 ai ka deklaruar kursime në shumën 500 000 lekë, në vitin 2015 ai ka deklaruar se i ka kaluar të drejtat e pronësisë të apartamenti një personi tjetër kundrejt shumës 66 000 euro, ka blerë një njësi, (që nuk e përcakton se çfarë është apartament, garazh, lokal apo diçka tjetër), me sipërfaqe 77.8 metër katror, në shumën 78 500 euro, kursime në shumën 350 000 lekë si dhe të ardhurat nga paga e shpërblimet.

Ndërsa, në  vitin 2016 ai ka deklaruar se janë pakësuar kursimet në lekën të realizuara nga të ardhurat e vitit 2015 në masën 100 për qind. Shuma e pakësuar është 350 000 lekë.

Për të lexuar zbardhjen e plotë të pasurisë ndër vite të prokurorit Çela, kliko këtu.

Arta Marku

Sa i takon Prokurores së Përgjithshme të përkohshme Arta Marku, pasuria e saj ndër vite, sipas të dhënave të publikuara në Open Spending Albania që nga viti 2004 e deri në vitin 2016, është shtuar me një apartament,  të cilin e ka blerë me bashkëshortin vitin 2007 me anë të një kredie.

LEXO EDHE:  Pasuria e gjyqtarit të Apelit/ A e bleu Top Channel, Fatri Islamajn?

LEXO EDHE:  Zvarriti vendimin për Velierën/ Gjyqtari në 'rrjetën' e drejtësisë

Para se të bëhej kryeprokurore e përkohshme, Arta Marku ka 15 vite punë si prokurore në Rrethin e Shkodrës, ku ka mbajtur detyra të ndryshme, si shefe e njësisë task forcë në 2006 dhe zëvendës/drejtuese e prokurorisë deri në 2016, për t’u zgjedhur më pas në krye të Prokurorisë së Shtetit, mes tymit dhe flakadanëve,  më 18 dhjetor 2017.

Përgjatë këtyre viteve karrierë, Marku rezulton e zhytur në kredi, madje deri në atë pikë, saqë edhe pajisjet më minimale që i duhen një familje i ka marrë me kredi.

Referuar formularit të deklarimit të pasurisë të vitit 2016,  rezulton se pasuria e Markut janë paga e saj dhe e bashkëshortit.  Thënë, ndryshe në shifra pasuria e Markut, kap vlerën e 2.221.286 lekë për vitin 2016.

Me këto para Marku paguan edhe dy kredi, të paktën sipas asaj që është deklaruar në formularët e deklarimit të pasurisë pranë ILDKPKI–së.

Kryeprokurorja ka marrë një kredi bankare për blerje pajisjesh si kondicioner, frigorifer dhe shtrydhëse frutash në shumën 263.630 lekë.

Gjithashtu ajo ka deklaruar një kredi për shtëpi, në vlerën 2.700.000 lekë, të cilën duhet ta paguajë deri në vitin  2022, me një këst mujor prej 37.000 lekë.

Në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit të Pasurive, Marku, ka deklaruar se të ardhurat nga paga si prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër, shkojnë në vlerën 1.238.813 lekë.

Marku ka deklaruar edhe të ardhurat e bashkëshortit që merr  nga puna si oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Shkodër, në vlerën 885.773 lekë si dhe pagesën e këstit nga Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave në Tiranë në favor po të bashkëshortit të saj, në vlerën 96.700 lekë. ( Lexo këtu)

Po ashtu, CNA.al ka raportuar më parë, që vetëm një vit pas marrjes së detyrës së Kryeprokurores së përkohshme, Arta Marku ka porositur për blerje një apartament në  një nga zonat më luksoze të Tiranës, ku çmimet variojnë nga 1000-1500 euro për metër katror.

Marku, thuhet se ia ka vënë syrin një apartamenti tek “Komuna e Parisit”, në një nga pallatet e ndërtuara nga kompleksi “Kika”, në këtë zonë.

Sipas informacioneve që ka grumbulluar CNA.al, Marku po blen shtëpi pranë vëllait të saj, i cili thuhet se është rezident i kompleksit Kika në Komunën e Parisit.( Lexo këtu)

                        Fatjona Memçaj

Kandidatja e tretë për detyrën e Kryeprokurorit, Fatjona Memçaj ka qenë një nga prokuroret e përkrahura nga ish-kryeprokurori Adriatik Llalla.

Në janar të vitit 2017, ish-Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla i ka dërguar Sekretares së Përgjithshme të Kuvendit Albana Shtylla, listën emërore të prokurorëve që plotësojnë kushtet ligjore për të qenë anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi sipas nenit 220 dhe 221 të ligjit nr. 115/2016.

Një ndër emrat ishte edhe prokurorja Fatjona Memçaj.

Sa i takon pasurisë së deklaruar për vitin 2016, e zbardhur nga CNA.al, sipas deklarimeve në ILDKPKI, vetëm me pagën e saj dhe të bashkëshortit, prokurorja Memçaj, rezulton me kursime mbi 10 mijë euro, dhe me gjashtë gjendje llogarie.( Lexo këtu)

Olsian Çela, prokurori i “dosjeve të nxehta”/ Kandidati për Kryeprokuror jeton vetëm me pagën

Kryeprokurorja e varfër/ Zbardhet pasuria e Arta Markut

Ekskluzive-Arta Marku blen apartament tek Komuna e Parisit?/ Ku i gjeti paratë Prokurorja e Përgjithshme e Përkohshme

Prokurorja Fatjona Memçaj në “ethe”/ Pasuria i “pret” kokën?

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Pas emërimit në Prokurorinë e Apelit/ Gent Xholi blen apartament në Pogradec

Publikuar

-

Nga

Për Gjykatat dhe Prokuroritë e Apelit është dhënë alarmi që më herët nga ILDKPKI, se do të mbeten bosh.

Shkak është pasuria, të cilën duket se nuk mund ta justifikojnë dhe në këto rrethana, ILDKPKI, i ka dërguar Komisionit të Vettingut, raporte negative.

CNA.al ka zbardhur pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Apelit që janë në listën prioritare të Vettingut.

Nën hetim është subjekti i rivlerësimit, Genti Xholi, i cili është prokuror në Apelin e Tiranës.

Sipas të dhënave të siguruara nga ILDKPKI, Xholi, të ardhurat i ka nga paga e tij dhe bashkëshortes, por edhe nga interesat e depozitave bankare.

Kështu në vitet 2003 dhe 2004 , Xholi deklaron vetëm pagën e tij si prokuror në Tiranë.

Ndërsa në vitin 2005 ai deklaron edhe një kredi (overdraft), në shumën 200 000 lekë. Një vit më pas ka hapur një depozitë me afat me vlerë 509 571 lekë, ku 50% e ka bashkëshortja. Po në të njëjtin viti ai deklaron edhe një autoveturë “Opel Astra” në vlerën 2 300 euro.

Në deklarimin e vitit 2007, ai deklaron të ardhura nga interesat e depozitës me afat në shumën 16 453 lekë.

Në vitet pasardhëse, vërehet një shtim i depozitave bankare nga bashkëshortja e prokurorit, e cila deklaron vetëm pagën si ekonomiste dhe herë pas herë ndonjë overdraft, apo karta krediti.

Shtim të pasurisë së tij, ka në vitin 2010 pas emërimit në Apel, kur ka blerë një autoveturë Meecedez Benz, e markës S300, me vlerë 150 000 lekë si dhe apartament në Pogradec me sipërfaqe103.46 m2, me vlerë 4 000 000 lekë

Në vitin 2013 bashkëshortja  e tij ka blerë automjet me vlerë 2 000 euro.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Gent Xholi.

Viti 2003

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 586 659 lekë.

Viti 2004

Nuk deklaron as pagën.

Viti 2005

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 799 853 lekë.

Overdraft në shumën 200 000 lekë.

Viti 2006

Depozitë me afat, sëbashku me bashkëshorten në shumën 509 571 lekë.

Autoveture Opel Astrat me vlerë 2 300 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 819 420 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 166 800 lekë.

Kredi bankare për blerje autoveture në shumën 400 000 lekë.

Dhurata të marra me rastin e martesës në shumën 500 000 lekë.

Viti 2007

Interesa nga depozita bankare në shumën 16 453 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror në Tiranë, nës shumën 904 488 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 163 592 lekë.

Kredi bankare për blerje autoveture në shumën 400 000 lekë. Shuma e pashlyer është 89 179 lekë.

Viti 2008

Depozitë me afat 6 mujor me interes të akumuluar në shumën 53 141 lekë.

Depozitë mujore në shumën 120 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 1 805 114 lekë.

Të ardhura të deklaruesit nga Shkolla e Magjistraturës, në shumën 102 815 lekë.

Ka mbyllur kredinë prej 400 000 mijë lekësh.

Overdraft, 450 000 lekë.

Kartë krediti, 5 000 euro.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes i ekonomiste, në një kompani farmaceutike, në shumën 855 002 lekë.

Bashkëshortja, depozitë me afat 6 mujor me vlerë 5 000 euro.

Depozitë fleksi e bashkëshortes me vlerë 2 000 euro.

Viti 2009

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 2 070 016 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në trajnimin e zhvilluar në Kosovë, në shumën 22 113 lekë.

Overdraft, 450 000 lekë.

Kartë krediti, 5 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 778 921 lekë.

Bashkëshortja, interesa nga depozita me afat 6 mujor me vlerë 98, 68 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 6 mujor me vlerë 10 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 11 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 450 000 lekë.

Bashkëshortja, depozitë me afat 3 mujor me vlerë 703 000 lekë.

Viti 2010

Autoveturë Mercedez Benz, e markës S300, me vlerë 150 000 lekë, blerë në ankand në zbatim të ligjit 10160, datë 15.10.2009.

Ap në Pogradec me sip 103.46 m2, me vlerë 4 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtues i prokurorisë, shkalla e parë në Tiranë, në shumën 1 711 135 lekë.

Të ardhura nga Shkolla e Magjistraturës në shumën 118 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 873 355 2 lekë.

Bashkëshortja, interesa nga depozita me afat 3 mujor me vlerë 102 euro.

LEXO EDHE:  Dëshironi të studioni në SHBA?/ Ambasada amerikane publikon njoftimin e rëndësishëm

LEXO EDHE:  Çfarë fshihet në shtëpinë e Lulzim Bashës?

Bashkëshortja, depozitë fleksibël në shumën 340 000 lekë.

Bashkëshortja, overdraft në shumën 100 000 lekë.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 727 374 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga në shumën 977 468, 42 lekë.

Overdraft në shumën 100 000 lekë.

Master Card në shumën 25 000 lekë.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë. Shuma e pashlyer është 517 657 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 167 600 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 046 105 lekë.

Bashkëshortja, overdraft në shumën 220 000 lekë.

Bashkëshortja, busines Card në shumën 1000 euro.

Bashëkshortja, kredi në shumën 1 000 0000 lekë. Është paguar tërësisht.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 25 000 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 494 euro.

Viti 2013

Shitje e automjetit Opel Astra në shumën 100 000 lekë.

Trashëgimi nga nëna 678 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 152 160 lekë.

Overdraft në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshortja ka blerë automjet me vlerë 2 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 099 211 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 28 000 lekë.

Bashkëshortja, kursime në shumën 500 000 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 23 321.6 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 61 42 euro.

Viti 2014

Shitje automjeti në shumën 1 700 euro.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 230 619 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1130 030 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 14 000 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në Mapo Cash&Carry, në shumën 14 000 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 193 384 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 2 000 euro.

Bashkëshortja, para cash, në shumën 150 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi (nuk e thotë shumën). Vlera e shlyer është 904 232 04, ndërsa vlera e pashlyer është 778 419 85 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 17 887 49 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 302 13 euro.

Viti 2015

Autoveturë, nuk thuhet vlera.

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 213 620 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 274 822 lekë.

Kuponë dhuratë për t’u shpenzuar në TEG në shumën 25 000 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin Prestigj, në shumën 253 396 lekë.

Bashkëshortja, busines Card, për udhëtime në shumën 1000 euro.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 24 556 2 lekë.

Bashkëshortja, personal credit card e pashlyer shuma 385,6 euro.

Bashkëshortja, kredi. Vlera e shlyer është 987 425, 96 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 829 055 93 lekë.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 225 858 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 590 053 lekë

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 737 655.

Kupon dhuratë për fëmijët në shumën 3 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi të re, me të cilën ka mbyllur të parën. Vlera e shlyer është 850 000 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 780 007, 18 lekë.

Viti 2017

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 257 663 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 317 034 18 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin e Prestigjit në shumën 56 330 lekë.

Kursime të bashkëshortes me vlerë 240 000 lekë.

Bashkëshortja, kredi. Vlera e shlyer është 151 679 58 lekë ndërsa vlera e pashlyer është 628 327 6 lekë.

Bashkëshortja, detyrim nga karta e kreditit American Express në shumën 13 307 79 lekë.

Bashkëshortja, detyrim nga karta Visa në shumën 19 738 8 lekë.

Viti 2018

Të ardhura nga paga si prokuror i Apelit në Tiranë, në shumën 1 270 461 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga dhe shpërblime në shumën 1 313 548 79 lekë.

Bashkëshortja, investim ne fondin e Prestigjit në shumën 67 596  lekë.

Kursime të bashkëshortes me vlerë 123 372 27 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Fshehu të dhëna mbi pasurinë/ Vettingu i “pret kokën” kryegjyqtarit

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur shkarkimin nga detyra të kreut të Gjykatës së Kukësit, Isuf Shehu.

Sipas ILDKPI, gjykatësi fshehu  ndërtesën tre katëshe në Kukës, i ka kërkuar KPK-së përjashtimin e trupës gjykuese të përbërë nga Suela Zhegut, Brunilda Bekteshit, Xhensila Pine.

Shehu po ashtu kërkoi edhe rihetim ndaj tij për anën profesionale dhe integritetin e figurës me argumentin se ishin bërë hetime të paplota.

CNA.al ka zbardhur më parë pasurinë e Shehut, sipas të dhënave të marra pranë ILDKPKI-së, rezulton se subjekti Isuf Shehu ka vetëm një patundshmëri, shtëpinë ku ai jeton.

LEXO EDHE:  Pasuria e gjyqtarit të Apelit/ A e bleu Top Channel, Fatri Islamajn?

LEXO EDHE:  Dëshironi të studioni në SHBA?/ Ambasada amerikane publikon njoftimin e rëndësishëm

Ai ka deklaruar se duke qenë i pastrehë, Këshilli i Territorit Kukës i ka dhënë një shesh ndërtimi me sipërfaqe 2000 m2 për ndërtimin e një banesë. Vlera sipas tij shkonte në 2 milion lekë.  Por më vonë ai nuk ka deklaruar se sa i ka kushtuar shtëpia që ka ndërtuar në këtë shesh.

Në linkun më poshtë pasuria e zbardhur e Shehut:

Kryegjyqtari që rrahu avokaten/ Skandali drejt Vettingut

LEXO TE PLOTE