Connect with Us

Dyshime për fshehje të pasurisë/ Prokurori i Apelit ka manipuluar të ardhurat?

Vetingu

Dyshime për fshehje të pasurisë/ Prokurori i Apelit ka manipuluar të ardhurat?

Publikuar

-

Në muajin Prill të këtij viti, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi raportin për analizën e aftësive profesionale të  subjektit të  rivlerësimit Arben Qosja.

Prokurori i Apelit të Tiranës, Arben Qosja pritet të dalë në Vetting, pas hetimet në tre kriteret që kërkon procesi në fjalë.

Profesionalisht prokurori Qosja është një emër i palakuar. Nuk njihet për hetimin e ndonjë dosje të rëndëishme, por gjithsesi dikush duhet të hetojë edhe raste ordinere apo dosjet të kategorisë së dytë.

CNA.al ka bërë një vëzhgim mbi pasurinë e deklaruar nga prokurori Arben Qosja dhe do të zbardh për opinionin publik të gjitha lëvizjet e pasurisë së tij nga viti 2003 deri në vitin 2018.

Ai deklaron se burimet e të ardhurave i ka nga paga e tij dhe e bashkëshortes si dhe pensioni i nënës. Në vitet 2017 dhe 2018 bashkëshortja e tij, Irida Qosja e cila punon në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore është përfshirë edhe në projekte.

Në vitin 2003, prokurori deklaron një shtëpi banimi blerë në vitin 1990 me sipërfaqe 50 m2 dhe një autoveturë Volsvagen blerë, sipas tij me kursime në shumën 1 000 000 lekë.

Në vitin 2005, ai thotë se ka shitur banesën në vlerën 2 000 000 lekë dhe ka lidhur një kontratë për blerje apartamenti me vlerë 59 000 euro.

Një vit më vonë, pra në vitin 2006, ai deklaron se e ka ribërë kontratën  e apartamenti të deklaruar një vit më parë për shkak të zvogëlimit të sipërfaqes. Sipas tij sipërfaqja ishte 99.8 m2 dhe  u bë 83.4 dhe vlera nga 59 000 euro u bë 53 000 euro.

Në të njëjti vit ai deklaron dhe një huamarrje për blerjen e apartamenti në shumën 20 000 euro, të cilën e ka shlyer në vitin 2012.

Ai nuk saktëson se ku i gjeti paratë e tjera për blerjen e një apartamenti.

Në vitin 2007 ai deklaron se ka shitur autoveturën Volsvagen, në shumën 250 000 lekë, ndërsa ka blerë një autoveturë Ford në shumën 500 000 lekë.

Blerje ka bërë edhe në vitin 2013. Automjetitn Ford Focus që e ka blerë në vitin 2007 për 500 000 lekë e ka shitur  për 3 650 euro në vitin 2013.

Po këtë viti ka blerë një automjet Volsvagen me vlerë 5 670 euro.

Ndërkohë bashkëshortja, e tij deklaron depozitë bankare me vlerë 500 000 lekë, ndërsa prokurori thotë se ka marrë hua 4 500 euro, të cilën e ka shlyer një vit më vonë.

Këto lëvizje në plan të parë duken në rregull, por dyshimet për manipulime janë prezente.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga prokurori Arben Qosja.

Viti 2003

Shtëpi banimi blerë në vitin 1990 me sip 50 m2.

Autoveturë Volsvagen blerë me kursime në shumën 1 000 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Përgjithshme në  shumën 0,42 milion lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 0,23 milion lekë.

Pensioni i nënës në shumën  0, 09 milion lekë.

Viti 2004

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës shumën 756 000 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 276 000  lekë.

Pensioni i nënës në shumën 97 200 lekë.

Viti 2005

Shitje banese në vlerën 2 000 000 lekë.

Kontratë për blerje ap me vlerë 59 000 euro.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 772 608 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 27 360  lekë.

Pensioni i nënës në shumën 8 500 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues në shumën 60 000 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes në shumën 200 000 lekë.

Viti 2006

Ribërje e kontratës së ap të deklaruar një vit më parë për shkak të zvogëlimit të sip.Ishte 99.8 m2 u bë 83.4 dhe vlera nga 59 000 euro u bë 53 000 euro.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 792 229 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 346 344 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 123 600 lekë.

Huamarrja për blerjen e ap në shumën 20 000 euro.

Viti 2007

Shitje e autoveturës Volsvagen në shumën  250 000 lekë.

Blerë autoveturë Ford në shumën 500 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 874 468 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 555 349 lekë.

LEXO EDHE:  Hetim për kryegjyqtarin/ Ministrja e Ramës kërkon “kokën” e Arben Zefit

Pensioni i nënës në shumën 133 400 lekë.

Huamarrja për blerjen e ap në shumën 20 000 euro. Detyrimi i pashlyer në shumën 15 000 euro.

Viti 2008

Bashkëshortja, depozitë me afat 6 mujor me vlerë 565 573 lekë.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 870 411 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 480 000 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 134 400 lekë.

Viti 2009

Bashkëshortja llogari rrjedhëse me vlerë 230 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 1 030 938 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 407 560 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 146 500 lekë.

Huamarrja për blerjen e ap në shumën 20 000 euro. Detyrimi i pashlyer në shumën 8 000 euro.

Viti 2010

Bashkëshortja, depozitë bankare me vlerë 500 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 1 235 756 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 539 041 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 150 000 lekë.

Huamarrja për blerjen e ap në shumën 20 000 euro. Detyrimi i pashlyer në shumën 5 000 euro.

Viti 2011

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 1 138 293 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 648 686 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 156 000 lekë.

Huamarrja për blerjen e ap në shumën 20 000 euro. Detyrimi i pashlyer në shumën 2 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë bankare me vlerë 500 000 lekë.

Llogari rrjedhëse në emër të nënës me vlerë 50 000 lekë.

Viti 2012

Bashkëshortja, depozitë bankare me vlerë 500 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 1 307 782 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja në shumën 693 032 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 163 400 lekë.

Huamarrja për blerjen e ap në shumën 20 000 euro. Detyrimi është shlyer tërësisht.

Viti 2013

Bashkëshortja, depozitë bankare me vlerë 500 000 lekë.

Blerje automjeti Volsvagen me vlerë 5 670 euro.

Shitje automjeti ford fokus me vlerë 3 650 euro.

Huamarrje në shumën 4 500 euro.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 1 086 834 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 706 844 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 1 634 lekë.

Gjendje në llogarinë e bashkëshortes në shumën 131 199 lekë.

Viti 2014

Bashkëshortja, depozitë bankare me shtesë interesash  në shumën 17 000 lekë.

Kursime të subjektit deklarues me të ardhurat nga paga në shumën 297 871 lekë.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Tiranës në  shumën 1 310 014 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 823 048 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 171 200  lekë.

Huamarrje në shumën 4 500 euro. Është shlyer tërësisht.

Viti 2016

Bashkëshortja, depozitë bankare me shtesë interesash  në shumën 532 390 lekë.

Gjendja në llogarinë rrjedhëse të subjektit deklarues në shumën 39 225 lekë.

Objekt me sip 67 m2 në Peshkopi.

Paga e subjektit deklarues nga Prokuroria e Apelit në  shumën 1 295 435 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 829 016 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 174 000 lekë.

Viti 2017

Bashkëshortja, depozitë bankare me shtesë interesash  në shumën 535 105 lekë.

Gjendja në llogarinë rrjedhëse të subjektit deklarues në shumën 71 161 lekë.

Gjendja në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes në shumën  411 397 lekë.

Paga e subjektit deklarues në shumën 1 321 199 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 858 952 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja Irida Qosja  si eksperte në projektin “Përmirësim i kushteve të punës në kompanitë call center me vlerë 181 260 lekë.

Pensioni i nënës në shumën 181 260  lekë.

Viti 2018

Llogari rrjedhëse e subjektit deklarues në shumën 74 233 53 lekë.

Kursime kesh si familje në shumën 200 000 lekë.

Paga e subjektit deklarues në  shumën 1 340 584 lekë.

Bashkëshortja, depozitë bankare me shtesë interesash  në shumën 3 746 lekë.

Gjendja në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes në shumën  269 720 22 lekë.

Paga e bashkëshortes Irida Qosja nga inspektoriati i punës në shumën 903 108 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura si eksperte e kontraktuar nga disa shoqata në shumën 71 620 lekë dhe 170 euro.

Të ardhurat e djalit Ogert Qosja nga kompania Albtelekom në shumën 81 038 lekë./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Kaloi në sitën e vettingut/ Konfirmohet në detyrë zv. prokurori i Përgjithshëm

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyrë prokurorin Thoma Jano.

Gjatë verifikimit të kritereve, u konfirmua se Jano nuk kishte fshehje të pasurisë, deklarime të rreme apo konflikte interesi, ndërsa nuk u gjet asnjë provë apo informacion për të ngritur dyshime mbi kontaktet e tij me krimin e organizuar.

Kujtojmë se fund të vitit të kaluar Jano u emërua si zëvendësprokuror i Përgjithshëm dhe drejtor i Përgjimeve, nga kreu i organit të akuzës, Olsian Çela, me një mandat dyvjeçar./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Ngec në “sitën” e vettingut/ KPK shkarkon prokurorin e “ndereve”

Publikuar

-

Nga

Ngec në sitën e vettingut prokurori Adnand Xhelili.

Mësohet se Komisoni i Pavaruir i Kualifikimit e ka shkarkuar, pasi ka konstatuar probleme me dy pasuritë kryesore të familjes së tij, konkretisht një apartament me sipërfaqe 117 m2 në Tiranë dhe një vilë trekatëshe në Borsh të Lukovës.

Adnand Xhelili i Prokurorisë së Tiranës, u lakua pak kohë më parë në emisionin investigativ “Fiks Fare”, ku denoncoi sorollatjet e një qytetareje në zyrat e një notereje, të Hipotekës, gjykatës, prokurorisë dhe përmbarimit.

Ndërsa në anën ekonomike, Xhelili ka deklaruar  gjashtë burime të ardhurash . Ai ka deklaruar të ardhura nga paga e rij si prokuror, si pedagod, pagën e bashkëshortes, pagën e  djalit, të ardhurat nga tokat bujqësore në Borsh, të ardhura nga shtëpia e pushimeve verore për turizëm./ CNA.al

Miliona lekë nga turizmi/ Zbardhet pasuria e prokurorit të “ndereve”

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë/ Fshihen 50 faqe raport, konfirmohet Ardi Veliu

Publikuar

-

Nga

drejtori i policise se shtetit , ardi veliu

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ka vendosur konfirmimin në detyrë për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Ardi Veliu.

Kujtojmë se dje Veliu doli “me xhepa të shpuar” para Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit ku u paraqit pa praninë e avokatit.

Në media u raportua  se Veliu nuk ka fshehje të pasurisë, dhe se aktualisht ai jeton në shtëpi me qera e nuk rezulton të ketë pasuri të tjera të paluajtshme.

Por, e vërteta e pasurisë nuk është kështu siç u raportua nëpër media, pasi u fshehën 50 faqe raport për Veliun dhe shume probleme që kanë të bëjnë me kryepolicin.

LEXO EDHE:  Tre dekada për të mbaruar Universitetin/ Bëmat dhe pasuria e deputetit që qëlloi mbi Policinë

LEXO EDHE:  ONM “djeg” Donika Prelën/ Karriera e saj në pikëpyetje

Raporti me 50 faqe e nxjerr Veliun me probleme dhe borxhe, por pavarësisht kësaj vettingu ka zgjedhur ta konfirmojnë në detyrë.
Duket qartë se vettingu në polici është thjesht një instrumet politik si hanxhar mbi kokat e drejtuesve të policisë./CNA.al

LEXO TE PLOTE