Connect with Us

Shumëfishimi i pasurisë/ Lufta e gjyqtares me Komisionin e Vettingut

Vetingu

Shumëfishimi i pasurisë/ Lufta e gjyqtares me Komisionin e Vettingut

Publikuar

-

Gjyqtarja e Apelit të Korçës, Brunilda Malo (Orhani) duhej të kishte dalë në Vetting që një muaj më parë, nëse nuk do të kundërshtonte trupën e komisionerëve të Vettingut.

Gjyqtarja pretendonte për njëanshmëri dhe bëri kërkesë për përjashtimin e trupës gjykuese.

Në kërkesën e parë kundrejt komisionerëve Xhensila Pine kryesuese, Valbona Sanxhaktari relatore dhe Roland Ilia anëtar, gjyqtarja Malo kërkoi që të riçelej hetimi për të tri kriteret, veç pasurisë, edhe për pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.

Por kërkesa e saj u rrëzua, por sërish gjyqtarja ka këmbëngulur me një tjetër kërkesë.

“Duke qenë se më refuzohen në mënyrë të njëpasnjëshme kërkesat, konstatohet njënashmëri të trupës gjykuese. Kjo procedurë nuk më jep të drejtën të mbrohem. Për këto arsye kërkoj përjashtimin e trupës gjykuese”, është shprehur gjyqtarja Brunilda Malo (Orhani).

Të hënën, gjyqtarja Malo, do të jetë sërish para komisionerëve të Vettingut, ku do të përballet me të njëjtën trupë gjykuese, Xhensila Pine, Roland Ilia dhe Valbona Sanxhaktari.

Sa i përket pasurisë, vërehet se nga viti në vit i janë shtuar të ardhurat në mënyrë marramendëse.

              Brunilda Malo

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë nga gjyqtarja Brunilda Malo (Orhani).

Viti 2003

Autoveturë, 0,6 milion lekë, blerë me të ardhurat nga paga.

Depozitë bankare në shumën 4 179 959 lekë.

Paga si gjyqtare në Gjykatën e Kolonjës në shumën 264 220 lekë.

Paga si gjyqtare e Apelit në Korcë në shumën 496 746 lekë.

Paga e bashkëshortit nga Partia Socialiste por nuk e thotë se sa.

Viti 2004

Paga vjetore nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1.3 milion lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, pagë nga Këshilli Bashkiak Ersekë në shumën 54 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, kryetari i PS Kolonjë, paga në shumën 54 000 lekë.

Të ardhura nga biznesi privat i bashkëshortit Arben Malo, në shumën 9.5 milion lekë.

Viti 2005

Ap banimi 2 plus 1 me sip 80 m2 në Ersekë me vlerë 1 700 000 lekë.

Llogari rrjedhëse e subjektit deklarues, në shumën 600 000 lekë.

Gjendje kesh e bashkëshortit në shumën 7 000 dollarë.

Paga vjetore nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1130 472 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, pagë nga Këshilli Bashkiak Ersekë në shumën 54 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo shpërblim si anëtar i Këshillit Bashkiak dhe anëtar Këshillit të Qarkut Korcë, në shumën 170 000 lekë.

Të ardhura të krijuara nga bashkëshorti si ortak në një shoqëri, në shumën 300 000 lekë.

Shpërblim nga Sigma për dëmtimin e automjetit në shumën 750 000 lekë.

Huamarrje në bankë në vlerat 50 000 dollarë dhe 900 000 lekë. Huamarrës janë bashkëshorti i gjyqtares dhe vjehrri i saj.

Viti 2006

Makinë tip Volsvagen me vlerë 15 euro.

Vlera monetare në bankë 5 000 dollarë.

Gjendje e llogarisë rrjedhëse e subjektit deklarues në shumën 521 750 lekë.

Për vitin 2016 gjendja është në shumën 920 936 lekë.

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 200 000 , lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, por nuk përcaktohet shuma.

Viti 2007

Shtëpi banimi me sip 73.78 m2 në Korcë me vlerë 4 000 000 lekë.

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 400 000 , lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak në shumën 11 300 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 110 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, por nuk përcaktohet shuma.

Është shlyer kredia prej 50 000 dollarësh dhe 900 000 lekësh, marrë nga bashkëshorti dhe vjehrri në vitin 2005.

Viti 2008

Kursime të paregjistruara në shumën 20 000 dollarë.

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 156 980, lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 72 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 120 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 400 000 lekë.

Të ardhura nga një ndërmarrje në SHBA, në shumën 16 000 dollarë.

Viti 2009

Depozita bankare në shumën 20 000 dollarë.

Kursime në banesë në shumën 10 000 euro.

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 340 320 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 78 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 132 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 1100 000 lekë.

Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 480 000 lekë.

Viti 2010

Depozita bankare në shumën 35 433 74 dollarë.

Kursime të deklarueses në shumën 10 000 euro.

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 355 736 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 88 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 132 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 690 000 lekë.

Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 480 000 lekë.

Viti 2011

Kursime të deklarueses në shumën 5 000 euro.

Interesat e depozitës së deklaruesës në shumën 750 dollarë.

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 258 965 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin Bashkiak Ersekë në shumën 44 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura pjesëmarrja në Këshillin e Qarkut të Korcës në shumën 66 000 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 100 000 lekë.

Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 480 000 lekë.

LEXO EDHE:  Vettingu në politikë/ Zbulohet qëllimi i Bashës

Të ardhura të deklarueses nga angazhimi në Universitetin Kristal në shumën 116 500 lekë.

Viti 2012

Pjesëmarrje në ankandin e bonove të thesarit me vlerë 22 000 euro.

Interesa të llogarisë me vlerë 1 100 euro.

Interesa llogarisë bankare të bashkëshortit me vlerë 835 dollarë.

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën, 1 297 774 lekë.

Bashkëshorti Arben Malo, të ardhura nga aktiviteti privat si drejtues ligjor dhe ortak, me vlerë 50 000 lekë.

Të ardhura nga paga si inxhinier, në shumën 420 000 lekë.

Viti 2013

Paga nga Gjykata e Apelit Korcë, në shumën 1 292 092 lekë.

Të ardhura të deklarueses nga angazhimi në Universitetin Kristal në shumën 229 500 lekë.

Interesa llogarisë bankare të bashkëshortit me vlerë 812 dollarë.

Bashkëshorti të ardhura nga shitja e 25% kuotave të shoqërisë ku ishte ortak me vlerë 6 000 000 lekë.

Të ardhura nga shpërblimi i dëmit të shkaktuar nga cënimi i së drejtës të votës në shoqëri dhe mosmarrëveshjet për ndarjen e dividentit, e zgjidhur me marrëveshje në zyrën e ndërmjetësimit, miratuar më pas me vendim gjykatë, në shumën 4 000 000 lekë.

Bashkëshorti të ardhura nga paga si Drejtori i Bujqësisë në Korcë në shumën 120 000 lekë.

Bashkëshorti, llogari rrjedhëse me vlerë 22 000 euro.

Viti 2014

Bashkëshorti ka blerë një lokal në Ersekë me sip 90 m2, dhe me vlerë 1 700 000 lekë.

Të ardhurat nga interest e depozitën në shumën 754 dollarë.

Bashkëshorti depozitë kursimi me vlerë 21 855 euro.

Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshmë i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 650 000 lekë.

Kursime nga paga e deklarueses në shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi si gjyqtarë në shumën 1 371 082 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi për bashkëshortin si kreu i Drejtorisë Bujqësore në shumën 845 743 lekë.

Viti 2015

Shitje e ap në Erseke në shumën 1 860 000 lekë.

Shitje e sendeve të luajtshme, mobilje,  shtëpiake etj, me vlerë 1 640 000 lekë.

Hapur depozitë bankare me vlerë 3 627 836 lekë.

Të ardhura nga interesat e depozitës së bashkëshortit në shumën 327 euro.

Të ardhura nga interesat e depozitës së kursimit 537 dollarë.

Bashkëshorti ka hapur llogari rrjedhëse me vlerë 25 539 92 lekë.

Marrë me qira tokë bujqësore me sip  2670 m2 me vlerë 110 000 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi si gjyqtarë në shumën 1 325 329  lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi për bashkëshortin si kreu i Drejtorisë Bujqësore në shumën 332 630  lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpenzime udhëtimi për bashkëshortin si kryetar i Bashkisë Kolonjë në shumën 377 936 lekë.

Të ardhura nga dhënia me qira e lokalit në Ersekë në shumën 100 000 lekë.

Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshëm i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 500 000 lekë.

Bashkëshorti të ardhura nga anëtarësia e Këshillit Bashkiak të Korcës, në shumën 30 524 lekë.

Detyrim për shlyerjen e pagesës së overdraftit në shumën 300 000 lekë. Detyrimi i shlyer është 150 395 lekë.

Viti 2016

Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 622 dollarë.

Interesa të depozitës së bashkëshortit në shumën 117 euro.

Interesa të depozitës së deklarueses në Fondin e Investimit në shumën 263 404 lekë.

Pakësim i gjendjes kesh në banesë dhe shtim i depozitës së vajzës Artea Malo, në shumën 8 500 paund.

Llogari rrjedhëse e deklarueses në shumën 1 394 684 lekë.

Llogari rrjedhëse nga të ardhurat e pagës së bashkëshortit në shumën 878 705 lekë.

Detyrim i pashlyer ndaj bashkëshortit nga shoqëria ku ai ishte ortak me vlerë 4 850 000 lekë.

Vajza, Artea Malo, llogari kursimi me vlerë 13 000 paund.

Vajza, Artea Malo, llogari kursimi me vlerë 10 500 paund.

Vajza, Artea Malo, pagesë shkollimi me vlerë 8 438 paund.

Vajza, Artea Malo, pagesë shkollimi me vlerë 9 750 paund.

Viti 2017

Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 354 dollarë.

Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 66 euro.

Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 145 528 lekë.

Ka shitur makinën me vlerë 380 000 lekë.

Kursime kesh në banesë në shumën 1 300 000 lekë.

Depozitë e bashkëshortit me vlerë 30 000 euro.

LLogari rrjedhëse e deklarueses me vlerë 1 402 052 lekë.

Të ardhura nga pensioni i miratuar në emër të dy vajzave në shumën 113 000 lekë.

Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshëm i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 500 000 lekë.

Detyrim i pashlyer ndaj bashkëshortit nga shoqëria ku ai ishte ortak me vlerë 4 350 000 lekë.

Vajza, Artea Malo,bashkëporonare në lokalin në Ersekë me vlerë 566 666 lekë.

Vajza, Artea Malo,llogari kursimi në Londër me vlerë 12 500 paund.

Vajza Andria Malo, bashkëporonare në lokalin në Ersekë me vlerë 566 666 lekë.

Viti 2018

Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 337 dollarë.

Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 111 euro.

Interesa të depozitës së deklarueses në shumën 531 euro.

Mbyllur depozita tek fondi i Investimit në emër të bashkëshortit  me vlerë 4 053 746 lekë.

Vajza Andria Malo, llogari rrjedhëse me vlerë 27 591 paund.

Vajza Andria Malo, shtuar llogari rrjedhëse me vlerë 3 774 paund.

Pakësuar gjendja e kursimeve kesh në banesë me vlerë 550 000 lekë.

Kursime të ardhura vjetore të deklarueses, në shumën 1 400 000 lekë.

Gjendja kesh ne banesë në shumën 1 926 000 lekë.

Të ardhura për pensionin e dy vajzave në shumën 123 326 lekë.

Llogari rrjedhëse e deklarueses me vlerë 1 405 267 lekë.

Të ardhura nga ekzekutimi i detyrueshëm i kontratës së shitjeve të kuotave me vlerë 1 000 000 lekë.

Detyrim i pashlyer ndaj bashkëshortit nga shoqëria ku ai ishte ortak me vlerë 3 350 000 lekë.

Vajza, Artea Malo, llogari kursimi me vlerë 229 36 paund.

Vajza, Artea Malo, dhuratë nga nëna. Vlera totale 14 000 paund./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Kryegjyqtari me apartamente, garazhe dhe troje të pajustifikuara/ Mblidhen dëshmi të reja për Kastriot Selitën

Publikuar

-

Nga

Kreu i Gjykatës Administrative të Apelit, Kastriot Selita po përballet me shkallën e dytë të Vettingut.

Selita po përballet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit me ankimin e Komisionerit Publik, Florian Ballhysa si dhe me 12 denoncime të mbërritura pas përfundimit të procesit në shkallën e parë të Vetingut.

Kujtojmë se Selita, u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimitme 18 Qershor 2019.

Ishte ONM që rekomandoi tek Komisionieri Publik, kërkesën për shkarkimin e tij.

KPA mbledh dëshmi në institucione

Kolegji i Posaçëm i Apelimit i përbërë nga Albana Shtylla, kryesuese, Ina Rama relatore dhe Natasha Mulaj, Sokol Çomo, anëtarë,  në seancën e datës 28.04.2021, ka njoftuar palët se kanë mbledhur prova nga aktet e mbërritura nga Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Apelit, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Zyra Tiranë si dhe nga banka Intesa San Paolo.

Gjatë paraqitjes së tij, gjyqtari Selita ka deklaruar se pretendimet e Komisionerit Publik sa i përket kriterit të pasurisë janë të pabazuara, po ashtu, sipas tij, edhe pretendimet lidhur me qënien në konflikt interesi gjatë ushtrimit të detyrës, në aspektin praktik nuk janë të vërteta dhe nuk paraqesin aspekt ligjor.

Gjithashtu, Selita ka paraqitur edhe një akt të ri, një vërtetim të lëshuar nga Gjykata Administrative e Apelit që kërkoi të pranohet si provë nga trupi gjykues.

Pasi u tërhoq për konsultim, bazuar në nenin 49, pika 1, germa c, e ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi të administrojë vërtetimin e Gjykatës Administrative të Apelit, i cili do t’i vihet në dispozicion edhe Komisionerit Publik.

KPA do t’i kërkojë dokumentacion shtesë Drejtorisë së Apelimit Tatimor dhe në pritje të mbërritjes së këtij dokumentacioni.

LEXO EDHE:  Përgjigja “bombë” e Bregut/ “Reforma në Drejtësi dhe vettingu kanë stepur rajonin”

LEXO EDHE:  Avokatja miliardere e Lulzim Bashës/ Zbulohet pasuria e Erinda Ballancës

Me kërkesë të trupit gjykues, gjatë  séancës së radhës që do të mbahet me datë 19 Maj 2021 , Selita do të mbajë qëndrimin e tij lidhur me shpenzimet e jetesës për vitet 1997-1999, ndërkohë që palët duhet të jenë të përgatitura edhe për të paraqitur konkluzionet përfundimtare.

Gjetjet e Komisionerit Publik

                                       Florian Ballhysa

Komisioneri Publik, Florjan Ballhysa ka kërkuar riçelje të hetimit për burimin e krijimit të disa pronave të zotëruara nga Selita dhe bashkëshortja e tij.

Bëhet fjalë për një apartament me sipërfaqe 124.9 m2 në rezidencën Ambasador 3, një apartament dhe garazh në të njëjtën adresë, një apartament 205 m2 dhe një sipërfaqe trualli në Lalëz të Durrësit si dhe për blerjen e një automjeti.

Ndërsa për shtëpinë e familjes së bashkëshortes, e shitur në vlerën e 220 mijë eurove, Ballhysa  ka kërkuar që të hetohen kostot e ndërtimit, ligjshmëria e burimeve si dhe metodologjia e përdorur nga KPK në analizën financiare.

Sa i përket aftësive profesionale, Ballhysa pretendon për konflikt interesi.

Kjo lidhet me një çështje të gjykuar nga Selita në cilësinë e relatorit, ndaj një kompanie, administratori i së cilës kishte blerë apartamentin e bashkëshortes së tij në vitin 2015 për 110 mijë euro.

Po, në një tjetër çështje, Selita kishte gjykuar një çështje me palë të tretë një kompani ndërtimi, ku një vit më pas kishte blerë një apartament dhe një garazh./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Pasuria “i pret kokën”/ Gjyqtari i Elbasanit jashtë sistemit të drejtësisë

Publikuar

-

Nga

Ditën e sotme Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pas seancave dëgjimore vendosi shkarkimin e gjyqtarit të Elbasanit, Ramazan Avdiu.

KPK ka gjetur probleme për katër huadhënie me interes nga ana e Avdiut si dhe mungesë burimesh financiare për krijimin e pasurisë.

Avdiu e ka konsideruar të pavërtetë raportin e KPK-së dhe e ka quajtur hetimin administrativ të KPK të përciptë dhe të nxituar. Fillimisht u ndal në përllogaritjen e shpenzimeve të Komisionit për periudhën 1994-2002. Avdiu ka këmbëngulur  se ishte e padrejtë që shpenzimet janë konsideruar në vlerën 66% të të ardhurave.

Gjatë seancës së shpalljes së vendimit të enjten, kryesuesi i trupës gjykuese, Olsi Komici deklaroi se, me shumicë votash, ishte rrëzuar kerkesa e gjyqtarit Avdiu për riçeljen e hetimit për të tri kriteret e rivlerësimit dhe se ishte vendosur shkarkimi i tij nga detyra.

Dy anëtarët e tjerë të trupit gjykues që kreu procesin e vetingut për gjyqtarin e Gjykatës së Elbasanit, Ramazan Avdiu janë Xhensila Pine dhe Valbona Sanxhaktari, kjo e fundit në cilësinë e relatores së çështjes.

LEXO EDHE:  Komisioni i Reformës në Drejtësi “rrëzon” Metën/ Ultimatum KED-së

LEXO EDHE:  Arjana Fullani përballet me KPA/ Kërkon rikthimin në sistemin e drejtësisë

Ramazan Avdiu e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 dhe ka punuar fillimisht si gjyqtar dhe më pas kryetar në Gjykatën e Gramshit. Prej vitit 2008, Avdiu e ushtron funksionin në Gjykatën e shkallës së parë në Elbasan./CNA.al

Biznesi i drejtësisë/ Hije dyshimi mbi pasurinë e gjyqtarit të Elbasanit

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Vettingu/ KPK merr vendimin për prokurorin e Tiranës

Publikuar

-

Nga

Komisioni i Pavarur i Kulaifikimit, ka konfirmuar në detyrë prokurorin e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Albert Murçaj.

Gjatë seancës dëgjimore të mërkurën, nuk u evidentuan probleme domethënëse në asnjë prej kritereve të rivlerësimit.

Relatorja Çiftja sqaroi se nuk janë gjetur pobleme në deklarimin e dy depozitave me vlerë 600 mijë lekë dhe 300 mijë lekë, për krijimin të cilave ka deklaruar si burime të ardhurat nga pagat, dietat dhe shpërblimet nga puna si prokuror. Komisioni konstaton se prokurori Murçaj kishte pasur burime edhe për krijimin e gjendjes cash. Por është konstatuar mospërputhje midis vlerës së pasqyruar në deklaratën veting në shumën 750 mijë lekë dhe cash-it në fund të vitit 2016 në vlerën 1 milion e 230 mijë lekë.

Prokurori Murçaj deklaroi se mospërputhja e gjendjes cash kishte ardhur si pasojë e një lapsusi nga ana e tij. Ai shtoi se është evidentuar shtesa, por nuk është shënuar tek gjendja cash. Komisioni nuk ka gjetur probleme edhe për shtëpinë e prindërve në Shkodër që përdoret nga subjekti i rivlerësimit.

LEXO EDHE:  Përgjigja “bombë” e Bregut/ “Reforma në Drejtësi dhe vettingu kanë stepur rajonin”

LEXO EDHE:  Përgjigja "bombë" e Bregut/ "Reforma në Drejtësi dhe vettingu kanë stepur rajonin"

Nga analiza financiare ka rezultuar se prokurori Murcaj rezultonte me balancë pozitive në të gjithë vitet.
Prokurori Murçaj mori vlerësim pozitiv për pastërtinë e figurës. Për profesionalizmin u konstatua se hetimi i një çështje e vitit 2012 kishte zgjatur tej afatit të përcaktuar; në një hetim tjetër kishte rezultuar se nuk ishin pyetur personat e kërcënuar dhe në një rast mungonte vendimi për zgjatje të hetimit. Komisioni nuk ka gjetur pobleme në katër denoncimet e depozituara nga publiku./CNA.al

LEXO TE PLOTE