Connect with Us

Mynyr Koni denoncon skandalin/ Si u “grabit” prona e Universitetit të Tiranës

Politikë

Mynyr Koni denoncon skandalin/ Si u “grabit” prona e Universitetit të Tiranës

Publikuar

-

rektori i universitetit te tiranes, mynyr koni

Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni ka reaguar n lidhje me vendimin e Këshillit të Ministrave, për kalimin nën pronësi të Bashkisë së Tiranës të Kopshtit Botanik, një një strukturë në varësi të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, deri tani pronë në përgjegjësi administrimi e Universitetit të Tiranës.

Në një deklaratë për mediat, Koni thekson se “Sipas këtij Vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë.”

Më tej, ai deklaron se “marrja e këtij Vendimi është në shkelje të hapur të  autonomisë të Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plotë me ligjin e arsimit të lartë 80/2015.

Që nga shkresa e parë zyrtare në lidhje më këtë çështje dhe deri në daljen e këtij Vendimi, si në shumë çështje dhe problematika të tjera që ka patur Universiteti i Tiranës, procedura është sa e parregullt nga ana ligjore, por edhe me një mungesë të theksuar transparence nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por edhe nga Bashkia Tiranë.”

Gjithashtu ai shprehet se “Si pedagog i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe si ish- student i atij fakulteti, ju siguroj se do të vazhdoj me të gjithë forcën time dhe të ligjit, të kundërshtoj këtë VKM, deri në anullimin e tij.”.

Munyr Koni paralajmëron se të gjithë autorët dhe bashkëautorët që kanë marrë pjesë në këtë maskaradë, dua t’i siguroj se një ditë, do të japin llogari dhe do të përgjigjen jo vetëm para ligjit, por edhe para fëmijëve apo nipërve të tyre;

Deklarata e plotë:

Me anë të kësaj deklaratë për shtyp, në cilësinë e Rektorit të UT, dua të informoj të gjithë stafin e Universitetit të Tiranës, por sidomos pedagogët dhe ish-pedagogët e nderuar, studentët dhe stafin ndihmës, që pothuajse për 65 vjet, kanë kontribuar në formimin dhe zhvillimin e Kopshtit Botanik, një strukturë në varësi të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, deri tani pronë në përgjegjësi administrimi e Universitetit të Tiranës, dhe sigurisht, nëpërmjet kësaj deklarate, dua të informoj edhe mbarë opinionin publik, sesi qëndron në fakt e vërteta mbi Kopshtin Botanik dhe Vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave në lidhje me të, si një çështje sa e rëndësishme, por edhe delikate për pasojat që sjell ky Vendim në Universitetin e Tiranës.

Me Vendimin nr.510 datë 17.07.2019 të Këshilllit të Ministrave “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të disa pasurive të paluajtshme në zonën kadastrale 3292 (Kopshti Botanik) dhe për një ndryshim në Vendimin nr.430 datë 02.07.2014, të Këshillit të Ministrave,“Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Universitetit të Tiranës, i ndryshuar”, i botuar në Fletoren Zyrtare nr.105 datë 19 Korrik 2019, është bërë kalimi i Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë Tiranë.

Sipas këtij Vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë.

Së pari dëshiroj të theksoj me forcë se, marrja e këtij Vendimi është në shkelje të hapur të  autonomisë të Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plotë me ligjin e arsimit të lartë 80/2015.

Që nga shkresa e parë zyrtare në lidhje më këtë çështje dhe deri në daljen e këtij Vendimi, si në shumë çështje dhe problematika të tjera që ka patur Universiteti i Tiranës, procedura është sa e parregullt nga ana ligjore, por edhe me një mungesë të theksuar transparence nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por edhe nga Bashkia Tiranë.

Kështu, Bashkia Tiranë, me shkresën nr.36325 datë 02.10.2018, “Ftesë për bashkëpunim”, drejtuar Rektorit të UT, Administratorit të UT dhe Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, kërkoi organizimin e një takimi të përbashkët këshillues për të folur rreth projektit për rikonceptimin dhe rehabilitimin e Kopshtit Zoologjik dhe të gjithë hapësirës publike, dhe, sipas tyre, nevojitet të integrohej edhe territori i Kopshtit Botanik.

Pas komunikimeve zyrtare me Bashkinë Tiranë ( shkresat e Rektorit  nr.4467/1 datë 09.10.2018 dhe nr.4467/5 datë 25.10.2018, drejtuar Kryetarit të Bashkisë Tiranë, z.Erion Veliaj),  në datën 29.10.2018, u zhvillua ky takim, në të cilin u ra dakort që Bashkia Tiranë të përcillte një draft marrëveshje në lidhje me këtë çështje.

Në datë 1 Nëntor 2018, nga Bashkia Tiranë, nëpërmjet e-mailit, është përcjellë draft marrëveshja, e cila në thelb parashikonte kalimin e Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë së Tiranës, e cila, pasi u diskutua me Drejtorinë Juridike të UT, nga ana ligjore dhe sigurisht me palën e interesuar (Kopshti Botanik/ Fakulteti i Shkencave të Natyrës), u refuzua të vijohej me procedurat e mëtejshme të miratimit dhe të nënshkrimit të saj, për shkak se nuk gjente mbështetje ligjore.

Edhe në takimin e zhvilluar në fillim të muajit Nëntor 2018 ndërmjet Drejtorit Juridik të UT dhe Drejtorit Juridik të Bashkisë Tiranë, ky i fundit, u bë me dije përsëri, në mënyrë verbale edhe nëpërmjet e-mailit, për mosrënien dakort të nënshkrimit të draft marrëveshjes së propozuar, e cila sillte për pasojë kalimin e Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë Tiranë, duke argumentuar edhe arsyet e mospranimit të nënshkrimit të saj.

Në datën 19 Korrik 2019, nga Këshilli i Ministrave, përcillet zyrtarisht VKM nr.510 datë 17.07.2019, i cili, tashmë kishte hyrë në fuqi.

Në mënyrë të menjëhershme, me shkresën nr.3396/1 datë 23.07.2019, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm pranë Kryministrisë, z.Ëngjëll Agaçi, kam kërkuar të më vihej në dispozion praktika e plotë që ishte dërguar pranë Këshillit të Ministrave për marrjen e këtij vendimi, ku të përfshiheshin: projekt-vendimi me relacionin përkatës si dhe mendimet/propozimet e dhëna nga ministritë e linjës.

Gjithashtu, me shkresën nr.3396/2 datë 23.07.2019, drejtuar Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj.Besa Shahini, kam kërkuar të më vihej në dispozion praktika e plotë që MASR kishte përcjellë për marrjen e këtij vendimi ku përfshiheshin: projekt-vendimi me relacionin përkatës si dhe mendimet/propozimet e dhëna nga MASR.

LEXO EDHE:  Të gjitha tabelat/ Ja sa rriten taksat e Bashkisë

Meqënëse në përgjigjen e Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, përcjellë me shkresën nr.7464/2 datë 02.09.2019 (ardhur ne Rektoratin e UT më datë 11.09.2019), nuk u dha asnjë sqarim apo informacion, me shkresën nr.3396/7 datë 11.09.2019, i kërkova edhe një herë Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në cilësinë e “Ministrit propozues”, të përcillte dokumentacionin shoqërues të projektaktit të dërguar për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave, sipas pikës 45 të kreut VI të VKM nr.584 datë 28.08.2003 “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, ku të përfshiheshin:

  • Projektakti i bashkërenduar me ministritë përkatëse,
  • Relacioni shpjegues,
  • Mendimet e ministrive dhe të drejtuesve të institucioneve të interesuara

Por, as nga Këshilli i Ministrave dhe nga MARS, deri sot, nuk ka ardhur asnjë përgjigje.

Menjëherë, sapo stafi akademik i UT, rifilloi punën pas periudhës së pushimeve vjetore (data 4 Shtator 2019), në cilësinë edhe të Kryetarit të Senatit Akademik të UT, në datën 12 Shtator 2019, thirra mbledhjen e Senatit Akademik, ku një nga pikat e axhentës së kësaj mbledhjeje, ishte shqyrtimi dhe mbajtja e një qëndrimi të Senatit Akademik të UT ndaj VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Në këtë mbledhje, nuk u arrit në asnjë përfundim (kjo nuk është më çudi për Senatin Akademik të UT), dhe duke përdorur artifica dhe pretendime të pavërteta, nga një grup senatorësh, u kërkua informacion dhe dokumentacion shtesë në lidhje me këtë çështje.

Pasi iu përcoll dokumentacioni i kërkuar të gjithë anëtarëve të Senatit Akademik, caktova përsëri datën e mbledhjes së Senatit Akademik të UT, datën 19 Shtator 2019. 

Në këtë mbledhje, disa anëtarë të Senatit Akademik, kërkuan të thërriteshin përfaqësues të Bashkisë Tiranë, në mënyrë që, sipas tyre, të dëgjoheshin se çfarë do të bëhej konkretisht në Kopshtin Botanik, ndërkohë që VKM, tashmë ka hyrë në fuqi dhe sipas saj, Universitetit të Tiranës, i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë, duke i hequr përfundimisht edhe të drejtën e administrimit nga UT të kësaj prone.

Në mënyrë të përsëritur, disa anëtarë të Senatit Akademik, duke përdorur  përsëri artifica, me një sjellje aspak të denjë për një anëtar të Senatit Akademik, si organi kolegjial më i lartë akademik i UT, i cili është përgjegjës për përmbushjen e misionit të institucionit, bënë që përsëri, Senati Akademik i UT, të mos dilte me një qëndrim zyrtar në lidhje me VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Fatkeqësisht kjo është e vërteta dhe ajo çfarë ndodh në Senatin Akademik të UT, edhe kur bëhet fjalë për marrje apo tjetërsim të pronave të UT dhe të ambjenteve të pedagogëve dhe studentëve të UT, në kushedi çfarë…. koha do ta tregojë shumë shpejt.

Në cilësinë e Rektorit të UT, në respektim të ligjit të arsimit të lartë 80/2015 dhe të kompetencave që ka përcaktuar ky ligj për autoritetet dhe organet drejtuese të institucionit, me shkresën nr.4075 datë 16.09.2019, i kam kërkuar Bordit të Administrimit të UT, në cilësinë e organit më të lartë kolegjial administrativ, që duhet të garantojë edhe mbarëvajtjen administrative të UT si dhe, duhet të përcaktojë rregullat për administrimin e të gjitha pasurive të UT, të shprehet zyrtarisht:

Së pari,  nëse i ishte kërkuar nga ana e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë,  në cilësinë e  “Ministrit propozues”, të jepnin mendim në lidhje me këtë çështje, përpara daljes së VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Së dyti, të shprehet zyrtarisht në lidhje me VKM nr.510 datë 17.07.2019, me të cilin, Kopshti Botanik, është hequr nga përgjegjësia e administrimit të UT, duke ia kaluar në pronësi Bashkisë Tiranë.

Gjithashtu, me shkresën nr.4075/1 datë 16.09.2019, në cilësinë e autoritetit më të lartë administrativ,  i kam kërkuar Adminsitratorit të UT, të shprehet zyrtarisht nëse i është kërkuar nga ana e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë,  në cilësinë e  “Ministrit propozues”, të jepte mendim në lidhje me këtë çështje, përpara daljes së VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Por, deri tani, as nga Bordi i Administrimit i UT dhe as nga Administratori i UT, nuk kam marrë asnjë përgjigje.

Dua të bëj me dije se, brenda afateve të parashikuara ligjore, Drejtoria Juridike e UT ka hartuar kërkesë padinë me objekt: Shfuqizimin e VKM nr.510 datë 17.07.2019, e cila është depozituar në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë, në datën 07.08.2019.

 Të nderuar pedagogë, studentë dhe personel i UT, dhe mbarë opinioni publik

Në vitet e mia si Rektor i Universitetit të Tiranës, i detyruar nga situatat e krijuara në këtë institucion, disa herë kam dalë me deklarata për shtyp apo me statuse në rrjete sociale për çështje të ndryshme.

Gjithmonë jam përpjekur të shpjegoj dhe të tregoj sesi qëndron në fakt e vërteta për çështje të caktuara që kanë ndodhur në UT. Dhe këtë e kam bërë me fakte dhe prova, sikurse edhe në këtë rast. …Dhe gjithmonë ia kam dalë.

Si pedagog i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe si ish- student i atij fakulteti, ju siguroj se do të vazhdoj me të gjithë forcën time dhe të ligjit, të kundërshtoj këtë VKM, deri në anullimin e tij.

Të gjithë autorët dhe bashkëautorët që kanë marrë pjesë në këtë maskaradë, dua t’i siguroj se një ditë, do të japin llogari dhe do të përgjigjen jo vetëm para ligjit, por edhe para fëmijëve apo nipërve të tyre; apo edhe ata që nuk reaguan apo nuk ngritën zërin për ta ndalur atë, dhe me veprimet apo mosveprimet e tyre, bën që të vetmin Kopësht Botanik, me vlera unikale dhe të pazendësueshme, e lejuan të mos jetë më i tillë.

Rektori i Universitetit të Tiranës

Prof.Dr.Mynyr Koni

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politikë

Arben Malaj thirret në Komisionin e Ekonomisë/ Ballafaqimin moral dhe profesional e kam të fituar

Publikuar

-

Nga

Ish ministri i Financave, Arben Malaj ka njoftuar se nesër në orën 10:00 do të jetë në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë për tu pyetur dhe për të pyetur sipas tij, mbi arsyet e propozimit nga ana e qeverisë për shkarkimin e tij nga Bordi Drejtues i Bankës së Shqipërisë.

Malaj paralajmëron se do ta fitojë të drejtën e tij deri në Gjykatën Evropiane te Drejtave te Njeriut ndërsa ka publikuar edhe një video ku Rama i referohet qëndrimit të tij mbi situata të vaktuara politike.

Malaj shprehet se në të gjitha angazhimete tij 27 vjeçare midis lirisë dhe karriges ka zgjedhur lirinë e mendimit dhe lirinë e fjalës se lire.

“Te nderuar kolege, nesër ne orën 10.00 jam thirrur ne Komisionin parlamentare te ekonomisë te Kuvendit te Shqipërie, per tu pyetur dhe per te pyetur rreth propozimit per shkarkim te bere personalisht nga Rama. Do te jem aty per te mbrojtur jo një karrike por pavaresine reale te BSH, pavarësi e cila ka qe nga 15 korriku 2019 qe është cenuar nga propozimi dhe zvarritja e kërkeses se 28 deputeteve te cilët me shpifjet e tyre kane cenuar pavaresine reale te një anëtari te KMBSH.
Ne te gjitha angazhimet e mija 27 vjeçare midis lirisë dhe karrigeve kam përzgjedhur lirinë e mendimit dhe lirinë e fjalës se lire,
Keto janë liri themelore dhe te mbrojtura me kushtetute qe nuk cenohet nga asnjë status tjetër publik e shkencore,

LEXO EDHE:  Skandal në Librazhd/ Bashkia “shpërblen” kompaninë që masakroi dhjetëra hektarë pyje  

LEXO EDHE:  Administrata ne rrjesht/ Cdo i punesuar 15-20 vota per Veliajn

Ballafaqimin moral dhe profesional sic vlerëson z. Rama ne minutat 4-5 te kësaj video e kam te fituar perhere,
Kryeministri Rama me pezullon, shoku Rama si kryetar i PS me shkarkon – gjithë pushtetet ne një dore, por harrojne qe historia politike qindra vjeçare ka vërtetuar aksiomën se : “Pushteti absolut korrupton ne mënyre absolute”.
Ballafaqimin ligjore pa dyshim qe do ta fitoj, po qe e nevojshme deri ne Gjykatën Evropiane te Drejtave te Njeriut.

Ky është shërbimi im ndaj vendit tim kundër mentaliteteve qeverisëse jo demokratike apo ne kufijtë e neo-diktaturave, qe sipas studiuesve është një kërcenim real ne rritje sidomos ne disa vende te Evropës ish komuniste.
Banka e Shqipërie është institucion kushtetues dhe pavarësia reale e saj nuk mund te cenohet nga qejf-mbetjet personale te askujt,
Ju falënderoj nga zemra per mbështetjen dhe inspirimin tuaj te përhershme.
Mirënjohje”, shkruan Malaj./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Politikë

“Të reagohet me forcë”/ Tritan Shehu kërkon të ndalet takimi Vuçiç-Rama-Zaev

Publikuar

-

Nga

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu, thotë se duhet të ndalet takimi i kryeministrit Edi Rama me Presidentin e Serbisë, por edhe me homologun e tij të Maqedonisë së Veriut, takim ky që pritet të zhvillohet me 21 dhjetor në kuadër të marrëveshjes së “Minishengenit Ballkanik”.

Sipas Shehut, një takim i tillë do prodhonte zhvillime negative për mbarë vendet e rajonit, ndërsa shton se opinioni publik duhet të reagojë me forcë. Ai thekson se aktualisht ka edhe një arsye tjetër që ky takim duhet të ndalet, ndërsa i referohet deklaratave të fundit të Vuçiç për masakrën e Reçakut, për të cilën presidenti serb tha se është një ‘histori e fabrikuar’.

“Të ndalet takimi konspirativ Vuçiç-Rama- Zaev i 21 Dhjetorit. Thirrja e sotme e katër forcave kryesore politike të Kosovës për të bllokuar këtë takim të Durresit për të ashtuquajturin “Shengen Ballkanik”, që godet interesat në tërrësi të shqiptareve, aspiraten europiane të Rajonit, si dhe vecanërisht zbeh pozitat e shtetit kosovar, ka ardhur në kohen e duhur dhe kërkon domosdoshmërisht mbështetje mbarë kombëtare, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi etj”, shkruan Shehu.

LEXO EDHE:  Skandal/ Bashkia dhuron pronat publike për kultivuesit e kanabisit

LEXO EDHE:  Përgjigja e BE për Teatrin/ Zbulohet gënjeshtra e Qeverisë

Ai shprehet se opinioni publik duhet të reagojë me forcë për të mos lejuar këtë “cfaqje” të shëmtuar.

“Tashti që kane ngelur 6 dite nga ai takim famëkeq për konkretizimin e asaj inisiative të Vuçiç, që do të shënonte një hap serioz drejt “Jugosllavise së Re”, larg bashkëpunimit të ngushtë rajonal që nevojitet në përmbushje të standarteve europiane, të domosdoshem në procesin integrimit të secilit vend e të Rajonit në tërësi”, shkruan më tej Spaho./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Politikë

Akademia politike/ Basha: Shqipëria ka një rini të gatshme për të marrë në dorë drejtimin e saj

Publikuar

-

Nga

Kryetari i PD, Lulzim Basha shprehet se akademia politike është një moment i rëndësishëm për Partinë Demokratike për të diskutuar me studentët sfidat politike te vendit, nga arsimi, ekonomia integrimi europian politika e jashtme etj.
Sipas Bashës, shumë prej të rinjve në Akademi vijnë nga terreni, ku prej 26 nëntorit po bëjnë gjithçka munden për të ndihmuar banorët e dëmtuar nga tërmeti dhe të lënë në mëshirë të fatit.

Basha thotë se kjo situatë tregoi se Shqiperia ka një rini të gatshme për të marrë në dorë drejtimin e saj me përgjegjshmëri maksimale.
“Sot pas një konsultimi të gjerë të zhvilluar me të rinjtë shpalosa një pjesë të programit tonë për arsimin, i cili jam i bindur do të pasurohet edhe me shumë gjatë diskutimeve që studentët dhe maturantët do të kenë me ekspertët më të mirë në vend gjatë akademisë politike.
Ne kemi nisur punën për një ligj të ri për arsimin e lartë me kontributin e pedagogëve dhe studentëve.
Parashikojmë një shtesë prej 75 milion dollarë në vit, në dispozicion për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor.
38 milion dollarë do të shkojnë për të financuar subvencionim 100% të tarifave të Bachelor dhe Master, për studentët që vijnë nga familje me më pak se 64 mijë lekë të ardhura në muajz Subvencionim në masën 50% për studentët që vijnë nga familje me të ardhura mbi 64mijë lekë dhe stazhe të paguara në masën 30 mijë lekë të reja në muaj, për 10 mijë studentë, çdo vit.
Do të fokusohemi tek orientimi i studentëve në degët për të cilat ka nevojë tregu i punës, në veçanti tek teknologjia e informacionit, ekonomi dhe administrim biznesi, inxhinieri, mjekësi, agro dhe veterinari, turizëm etj.
Ne do të kemi gati një paketë lehtësirash financiare për bizneset që punësojnë të rinj dhe bizneset e themeluara nga të rinj. Ne do ta nisim me anullimin e koncesioneve dhe PPP korruptive,- dhe paratë do të shkojnë për rritjen ekonomike, nxitjen e punësimit dhe arsimin.
Vetëm nga emigracioni, për vitin 2018, humbja për ekonominë është 560 milionë euro, nderkohe që në spitalet tona ska me mjek dhe infermier. Në programin tone parashikojmë të rrisim pagat e mjekëve deri në 1200 euro, ndërsa infermjerëve në 700 euro. Vetëm në këtë menyrë ne do te arrijmë të permbushim nevojat e vendit me staf mjekësore dhe për tu dhenë sherbime kudo ku jetojnë bashkëqytetarët tanë.
Por nëse nuk arrijmë të sigurojmë votën e lirë, ti japim fuqinë e kontrollit, ndëshkimit dhe vlerësimit përmes votës qytetarëve, asnjëherë nuk mund të kemi një qeveri të pergjegjshme që premtimet me të cilat merr votat ti bëjë realitet ose të largohet. Prandaj beteja jone per votën e lire është jetike për mirëqenien e qytetareve por dhe avancimin e Shqipërisë ne rrugën drejt integrimit në BE”, shkruan kryedemokrati.

LEXO EDHE:  Përgjigja e BE për Teatrin/ Zbulohet gënjeshtra e Qeverisë

LEXO EDHE:  Skandal në Librazhd/ Bashkia “shpërblen” kompaninë që masakroi dhjetëra hektarë pyje  

Më tej ai thotë se sot kemi edhe një betejë tjetër atë për fjalën e lirë.
“Nismat ligjore për të penguar lirinë e shprehjes synojnë që të manipulojnë apo të mbajnë të fshehura të vërtetat e gjendjes se keqe ku e ka katandisur kjo qeverisje vendin.
Ne kemi humbur shumë mundësi deri tani për të avancuar projektin tonë për Shqipërinë si Europa. Në pranverë një tjetër shans pritet ti jepet Shqipërisë. Deri atehere ne do të duhet të përmbushim detyrimet tona, kushtet e Bundestagut janë udherrefyesi ynë. Koha nuk pret”, përfundon Basha.

LEXO TE PLOTE