Connect with Us

Mynyr Koni denoncon skandalin/ Si u “grabit” prona e Universitetit të Tiranës

Politikë

Mynyr Koni denoncon skandalin/ Si u “grabit” prona e Universitetit të Tiranës

Publikuar

-

rektori i universitetit te tiranes, mynyr koni

Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni ka reaguar n lidhje me vendimin e Këshillit të Ministrave, për kalimin nën pronësi të Bashkisë së Tiranës të Kopshtit Botanik, një një strukturë në varësi të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, deri tani pronë në përgjegjësi administrimi e Universitetit të Tiranës.

Në një deklaratë për mediat, Koni thekson se “Sipas këtij Vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë.”

Më tej, ai deklaron se “marrja e këtij Vendimi është në shkelje të hapur të  autonomisë të Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plotë me ligjin e arsimit të lartë 80/2015.

Që nga shkresa e parë zyrtare në lidhje më këtë çështje dhe deri në daljen e këtij Vendimi, si në shumë çështje dhe problematika të tjera që ka patur Universiteti i Tiranës, procedura është sa e parregullt nga ana ligjore, por edhe me një mungesë të theksuar transparence nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por edhe nga Bashkia Tiranë.”

Gjithashtu ai shprehet se “Si pedagog i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe si ish- student i atij fakulteti, ju siguroj se do të vazhdoj me të gjithë forcën time dhe të ligjit, të kundërshtoj këtë VKM, deri në anullimin e tij.”.

Munyr Koni paralajmëron se të gjithë autorët dhe bashkëautorët që kanë marrë pjesë në këtë maskaradë, dua t’i siguroj se një ditë, do të japin llogari dhe do të përgjigjen jo vetëm para ligjit, por edhe para fëmijëve apo nipërve të tyre;

Deklarata e plotë:

Me anë të kësaj deklaratë për shtyp, në cilësinë e Rektorit të UT, dua të informoj të gjithë stafin e Universitetit të Tiranës, por sidomos pedagogët dhe ish-pedagogët e nderuar, studentët dhe stafin ndihmës, që pothuajse për 65 vjet, kanë kontribuar në formimin dhe zhvillimin e Kopshtit Botanik, një strukturë në varësi të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, deri tani pronë në përgjegjësi administrimi e Universitetit të Tiranës, dhe sigurisht, nëpërmjet kësaj deklarate, dua të informoj edhe mbarë opinionin publik, sesi qëndron në fakt e vërteta mbi Kopshtin Botanik dhe Vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave në lidhje me të, si një çështje sa e rëndësishme, por edhe delikate për pasojat që sjell ky Vendim në Universitetin e Tiranës.

Me Vendimin nr.510 datë 17.07.2019 të Këshilllit të Ministrave “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të disa pasurive të paluajtshme në zonën kadastrale 3292 (Kopshti Botanik) dhe për një ndryshim në Vendimin nr.430 datë 02.07.2014, të Këshillit të Ministrave,“Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Universitetit të Tiranës, i ndryshuar”, i botuar në Fletoren Zyrtare nr.105 datë 19 Korrik 2019, është bërë kalimi i Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë Tiranë.

Sipas këtij Vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë.

Së pari dëshiroj të theksoj me forcë se, marrja e këtij Vendimi është në shkelje të hapur të  autonomisë të Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plotë me ligjin e arsimit të lartë 80/2015.

Që nga shkresa e parë zyrtare në lidhje më këtë çështje dhe deri në daljen e këtij Vendimi, si në shumë çështje dhe problematika të tjera që ka patur Universiteti i Tiranës, procedura është sa e parregullt nga ana ligjore, por edhe me një mungesë të theksuar transparence nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por edhe nga Bashkia Tiranë.

Kështu, Bashkia Tiranë, me shkresën nr.36325 datë 02.10.2018, “Ftesë për bashkëpunim”, drejtuar Rektorit të UT, Administratorit të UT dhe Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, kërkoi organizimin e një takimi të përbashkët këshillues për të folur rreth projektit për rikonceptimin dhe rehabilitimin e Kopshtit Zoologjik dhe të gjithë hapësirës publike, dhe, sipas tyre, nevojitet të integrohej edhe territori i Kopshtit Botanik.

Pas komunikimeve zyrtare me Bashkinë Tiranë ( shkresat e Rektorit  nr.4467/1 datë 09.10.2018 dhe nr.4467/5 datë 25.10.2018, drejtuar Kryetarit të Bashkisë Tiranë, z.Erion Veliaj),  në datën 29.10.2018, u zhvillua ky takim, në të cilin u ra dakort që Bashkia Tiranë të përcillte një draft marrëveshje në lidhje me këtë çështje.

Në datë 1 Nëntor 2018, nga Bashkia Tiranë, nëpërmjet e-mailit, është përcjellë draft marrëveshja, e cila në thelb parashikonte kalimin e Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë së Tiranës, e cila, pasi u diskutua me Drejtorinë Juridike të UT, nga ana ligjore dhe sigurisht me palën e interesuar (Kopshti Botanik/ Fakulteti i Shkencave të Natyrës), u refuzua të vijohej me procedurat e mëtejshme të miratimit dhe të nënshkrimit të saj, për shkak se nuk gjente mbështetje ligjore.

Edhe në takimin e zhvilluar në fillim të muajit Nëntor 2018 ndërmjet Drejtorit Juridik të UT dhe Drejtorit Juridik të Bashkisë Tiranë, ky i fundit, u bë me dije përsëri, në mënyrë verbale edhe nëpërmjet e-mailit, për mosrënien dakort të nënshkrimit të draft marrëveshjes së propozuar, e cila sillte për pasojë kalimin e Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë Tiranë, duke argumentuar edhe arsyet e mospranimit të nënshkrimit të saj.

Në datën 19 Korrik 2019, nga Këshilli i Ministrave, përcillet zyrtarisht VKM nr.510 datë 17.07.2019, i cili, tashmë kishte hyrë në fuqi.

Në mënyrë të menjëhershme, me shkresën nr.3396/1 datë 23.07.2019, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm pranë Kryministrisë, z.Ëngjëll Agaçi, kam kërkuar të më vihej në dispozion praktika e plotë që ishte dërguar pranë Këshillit të Ministrave për marrjen e këtij vendimi, ku të përfshiheshin: projekt-vendimi me relacionin përkatës si dhe mendimet/propozimet e dhëna nga ministritë e linjës.

Gjithashtu, me shkresën nr.3396/2 datë 23.07.2019, drejtuar Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj.Besa Shahini, kam kërkuar të më vihej në dispozion praktika e plotë që MASR kishte përcjellë për marrjen e këtij vendimi ku përfshiheshin: projekt-vendimi me relacionin përkatës si dhe mendimet/propozimet e dhëna nga MASR.

LEXO EDHE:  “Veliaj gënjen gazetarët”/ Anëtari i Këshillit Bashkiak e sfidon publikisht

Meqënëse në përgjigjen e Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, përcjellë me shkresën nr.7464/2 datë 02.09.2019 (ardhur ne Rektoratin e UT më datë 11.09.2019), nuk u dha asnjë sqarim apo informacion, me shkresën nr.3396/7 datë 11.09.2019, i kërkova edhe një herë Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në cilësinë e “Ministrit propozues”, të përcillte dokumentacionin shoqërues të projektaktit të dërguar për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave, sipas pikës 45 të kreut VI të VKM nr.584 datë 28.08.2003 “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, ku të përfshiheshin:

  • Projektakti i bashkërenduar me ministritë përkatëse,
  • Relacioni shpjegues,
  • Mendimet e ministrive dhe të drejtuesve të institucioneve të interesuara

Por, as nga Këshilli i Ministrave dhe nga MARS, deri sot, nuk ka ardhur asnjë përgjigje.

Menjëherë, sapo stafi akademik i UT, rifilloi punën pas periudhës së pushimeve vjetore (data 4 Shtator 2019), në cilësinë edhe të Kryetarit të Senatit Akademik të UT, në datën 12 Shtator 2019, thirra mbledhjen e Senatit Akademik, ku një nga pikat e axhentës së kësaj mbledhjeje, ishte shqyrtimi dhe mbajtja e një qëndrimi të Senatit Akademik të UT ndaj VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Në këtë mbledhje, nuk u arrit në asnjë përfundim (kjo nuk është më çudi për Senatin Akademik të UT), dhe duke përdorur artifica dhe pretendime të pavërteta, nga një grup senatorësh, u kërkua informacion dhe dokumentacion shtesë në lidhje me këtë çështje.

Pasi iu përcoll dokumentacioni i kërkuar të gjithë anëtarëve të Senatit Akademik, caktova përsëri datën e mbledhjes së Senatit Akademik të UT, datën 19 Shtator 2019. 

Në këtë mbledhje, disa anëtarë të Senatit Akademik, kërkuan të thërriteshin përfaqësues të Bashkisë Tiranë, në mënyrë që, sipas tyre, të dëgjoheshin se çfarë do të bëhej konkretisht në Kopshtin Botanik, ndërkohë që VKM, tashmë ka hyrë në fuqi dhe sipas saj, Universitetit të Tiranës, i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë, duke i hequr përfundimisht edhe të drejtën e administrimit nga UT të kësaj prone.

Në mënyrë të përsëritur, disa anëtarë të Senatit Akademik, duke përdorur  përsëri artifica, me një sjellje aspak të denjë për një anëtar të Senatit Akademik, si organi kolegjial më i lartë akademik i UT, i cili është përgjegjës për përmbushjen e misionit të institucionit, bënë që përsëri, Senati Akademik i UT, të mos dilte me një qëndrim zyrtar në lidhje me VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Fatkeqësisht kjo është e vërteta dhe ajo çfarë ndodh në Senatin Akademik të UT, edhe kur bëhet fjalë për marrje apo tjetërsim të pronave të UT dhe të ambjenteve të pedagogëve dhe studentëve të UT, në kushedi çfarë…. koha do ta tregojë shumë shpejt.

Në cilësinë e Rektorit të UT, në respektim të ligjit të arsimit të lartë 80/2015 dhe të kompetencave që ka përcaktuar ky ligj për autoritetet dhe organet drejtuese të institucionit, me shkresën nr.4075 datë 16.09.2019, i kam kërkuar Bordit të Administrimit të UT, në cilësinë e organit më të lartë kolegjial administrativ, që duhet të garantojë edhe mbarëvajtjen administrative të UT si dhe, duhet të përcaktojë rregullat për administrimin e të gjitha pasurive të UT, të shprehet zyrtarisht:

Së pari,  nëse i ishte kërkuar nga ana e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë,  në cilësinë e  “Ministrit propozues”, të jepnin mendim në lidhje me këtë çështje, përpara daljes së VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Së dyti, të shprehet zyrtarisht në lidhje me VKM nr.510 datë 17.07.2019, me të cilin, Kopshti Botanik, është hequr nga përgjegjësia e administrimit të UT, duke ia kaluar në pronësi Bashkisë Tiranë.

Gjithashtu, me shkresën nr.4075/1 datë 16.09.2019, në cilësinë e autoritetit më të lartë administrativ,  i kam kërkuar Adminsitratorit të UT, të shprehet zyrtarisht nëse i është kërkuar nga ana e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë,  në cilësinë e  “Ministrit propozues”, të jepte mendim në lidhje me këtë çështje, përpara daljes së VKM nr.510 datë 17.07.2019.

Por, deri tani, as nga Bordi i Administrimit i UT dhe as nga Administratori i UT, nuk kam marrë asnjë përgjigje.

Dua të bëj me dije se, brenda afateve të parashikuara ligjore, Drejtoria Juridike e UT ka hartuar kërkesë padinë me objekt: Shfuqizimin e VKM nr.510 datë 17.07.2019, e cila është depozituar në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë, në datën 07.08.2019.

 Të nderuar pedagogë, studentë dhe personel i UT, dhe mbarë opinioni publik

Në vitet e mia si Rektor i Universitetit të Tiranës, i detyruar nga situatat e krijuara në këtë institucion, disa herë kam dalë me deklarata për shtyp apo me statuse në rrjete sociale për çështje të ndryshme.

Gjithmonë jam përpjekur të shpjegoj dhe të tregoj sesi qëndron në fakt e vërteta për çështje të caktuara që kanë ndodhur në UT. Dhe këtë e kam bërë me fakte dhe prova, sikurse edhe në këtë rast. …Dhe gjithmonë ia kam dalë.

Si pedagog i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe si ish- student i atij fakulteti, ju siguroj se do të vazhdoj me të gjithë forcën time dhe të ligjit, të kundërshtoj këtë VKM, deri në anullimin e tij.

Të gjithë autorët dhe bashkëautorët që kanë marrë pjesë në këtë maskaradë, dua t’i siguroj se një ditë, do të japin llogari dhe do të përgjigjen jo vetëm para ligjit, por edhe para fëmijëve apo nipërve të tyre; apo edhe ata që nuk reaguan apo nuk ngritën zërin për ta ndalur atë, dhe me veprimet apo mosveprimet e tyre, bën që të vetmin Kopësht Botanik, me vlera unikale dhe të pazendësueshme, e lejuan të mos jetë më i tillë.

Rektori i Universitetit të Tiranës

Prof.Dr.Mynyr Koni

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politikë

Çështja e detit/ Ngjela nuk përmbahet ndaj politikanëve: Janë bastardë, armiq të shqiptarëve

Publikuar

-

Nga

Çështja e detit/ Ngjela nuk përmbahet ndaj politikanëve: Janë bastardë, armiq të shqiptarëve

Avokati Spartak Ngjela, ka folur pasditen e sotme për zgjerimin me 12 milje në Detin Jon dhe kërkoi që Shqipëria të mos bëjë negociata.

Ngjela tha se Greqia është me ligj lufte dhe për këtë arsye pretendon se nuk mund të ketë negociata për territorin.

“Ka një marrëveshje për detin që e rrëzoi Gjykata Kushtetuese. Atë e rrëzoi kjo gjykatë, se i kanë dhënë tokë shqiptare pushtuesit të Shqipërisë. Këta janë një shtet që kanë ligj lufte me Shqipërinë, si mund të bëjnë negociata. Nuk mund të ketë negociata për territorin, në kohën që Greqia është me ligj lufte, ka marrë fund. Këta e kanë lënë, sepse kanë dashur të fitojnë ndonjë gjë. Këta janë në bela dhe belanë e kanë te SPAK-u”, u shpreh ai në emisionin “Kjo Javë”.Ngjela nuk u përmbajt ndaj politikanëve, të cilët i quajti ordinerë, bastardë dhe armiq të shqiptarëve.

LEXO EDHE:  Kryeministri Rama sulmon rektorin e UT/ “Është më rehat se çdo mbret”

LEXO EDHE:  PD zyrtarizon kandidatët për Bashkinë e Dibrës e Sarandës

“Kryeministri aktual të na thotë që nuk e dinte, kurse ata të tjerët janë shitës ordinerë, me gjithë Presidentin që kemi sot. Unë komunikoj me 80% të shqiptarëve, që e dinë, dhe thonë se këta janë të korruptuar. Organet e reja janë ngritur për këta”, theksoi avokati./ CNA.al

LEXO TE PLOTE

Politikë

“Kanë vjedhur shtetin”/ Ngjela zbulon bisedën me Ramën: Më tha se SPAK i kap 4 ministra

Publikuar

-

Nga

“Kanë vjedhur shtetin”/ Ngjela zbulon bisedën me Ramën: Më tha se SPAK i kap 4 ministra

Avokati Spartak Ngjela ka qenë i ftuar pasditen e sotem në studion e “Kjo Javë”,  ku bëri një deklaratë të fortë.

Ngjela tha se “peshqit e mëdhenj” të politikës shqiptare janë kapur, por pritet që të vijë BKH nga Amerika për të nisur hetimi i tyre.

Ai zbuloi dhe një bisedë me Ramën, ku u shpreh se ky i fundit i ka thënë se i kap 4 ministra.“Janë kapur “peshqit e mëdhenj”, por BKH është në Amerikë akoma. Ata duhet të kishin ardhur në prill, por ra pandemia. Tani do të vijnë pas 10 ditësh dhe do t’i shohësh kambanat që do të bien. Të gjithë krerët e dy partive të mëdha janë të kapur. Nuk mund të flasim për kryeministrin, sepse janë shumë të rezervuar të flasin ndërkombëtarët, kurse për ministrat e tij kanë folur ndërkombëtarët. Madje Rama më tha që më kap katër ministra.

LEXO EDHE:  Plas në Kamëz/ Militantët e PS-së thyejnë derën e bashkisë

LEXO EDHE:  Shembja e Teatrit/ Aktivistja akuza këshilltarëve bashkiakë: Do t’i pështyj në emër të atyre që derdhen lot

Unë s’kam burime, por jam i vëmendshëm. Njoh mirë ligjet dhe shoh impenjimin e madh të ambasadores amerikane. Ajo ka folur tre herë rresht për BKH. Ata do jenë nën hetim, sepse kanë vjedhur. Ata kanë vila, pallate. Do ikin të tërë ata që kanë vjedhur shtetin. Dhe jo vetëm ikin të tërë, por do të shpëtoni tërë nga këta. Unë jam i shpëtuar, se nuk çaj kokë nga njeri. Mua s’më vjedh dot njeri, popullin e vjedhin përditë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Politikë

“Qarkullim elitash në PS”/ Ngjela zbulon se si u vu Rama nën presion nga SHBA

Publikuar

-

Nga

“Qarkullim elitash në PS”/ Ngjela zbulon se si u vu Rama nën presion nga SHBA

Avokati i njohur Spartak Ngjela është i ftuar pasditen e sotme në “Kjo Javë” ku po diskutohet për ngërçin me listat në Këshillin Politk.

Ngjela tha se kryeministri Rama ka pasur presion të madh nga ndërkombëtarët për të pranuar hapjen 100% të tyre.

“Rama e deklaroi se do t’i hapë 100%. Ne flasim për faktet, kur të shohim ligjin, do të shikojmë. Lista të pahapura ka pas vetëm Shqipëria, sepse votohet për emra, jo për partinë. Pse? Se kundërshtarët i rrëzojnë. Bëjnë propagandë brenda partisë dhe thonë “X mos e votoni”. Rama kishte frikë, por vendosi t’i hapë, sepse i bëri presion të madh opozita parlamentare, ka mundësi edhe politika amerikane. Marrëveshja e 5 qershorit është mëshirë që tregon Rama. Ata nuk janë në parlament. Po nuk ke vota në parlament, nuk ke çfarë marrëveshjeje bën. Rama i futi në tavolinë. Nuk të fus unë në tavolinë, po nuk je në parlament. Janë budallëqet e politikës shqiptare. Janë budallenj. Opozita parlamentare hyri si pykë brenda dhe tha se donte lista të hapura. Rama erdhi vërdallë dhe nuk kishte c’të bënte, prandaj e lejoi”, theksoi Ngjela.I pyetur nëse kjo formulë do të shkaktonte pakënaqësi brenda partisë, Ngjela u përgjigj: E c’rëndësi ka nëse ka pakënaqësi, ikën një palë, vjen një palë tjetër. Që do ketë qarkullim elitash në PS, kjo nuk diskutohet./CNA.al

 

LEXO TE PLOTE