Connect with Us

Katërfishoi pasurinë në kohë rekord/ Zbulohet pse u përjashtua, gjyqtari i Krimeve të Rënda

Vetingu

Katërfishoi pasurinë në kohë rekord/ Zbulohet pse u përjashtua, gjyqtari i Krimeve të Rënda

Publikuar

-

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, Gurali Brahimllari u shkarkua në muajin Korrik  nga Komisioni i Pavarur të Kualifikimit.

Shkarkimi i tij erdhi pasi gjatë hetimeve rezultoi se Brahimllarit kishte mungesë burimesh të ligjshme në krijimin e disa pasurive.

Gjatë seancës dëgjimore Brahimllarit, KPK e përbërë nga Roland Ilia kryesues, Brunilda Bekteshi relatore dhe Genta Tafa Bungo anëtare ia prezantuan  problemet e e gjetura nga hetimi.

Bëhej fjalë për mosdokumentimin e plotë të të ardhurave të bashkëshortes, mungesë të burimeve të ligjshme për blerjen e disa pasurive të patundshme dhe mospërputhje në deklarime.

Arsyet e shkarkimit

                                                  Gurali Brahimllari

Në vlerësimin tërësor të çështjes, mbështetur në provat, faktet dhe rrethanat që Komisioni disponon për rivlerësimin e pasurisë, konkludohet se subjekti i rivlerësimit:

Për pasuritë e krijuara përpara vitit 2003, ka mungesë të të ardhurave në shumën 951.756 lekë, për të justifikuar  blerjen dhe ndërtimin e një pasurie në vitet 1997 – 1998, si dhe ka deklaruar në mënyrë të pasaktë vlerën e shpenzuar për ndërtimin e pasurisë shtesë me sip. 16 m2 për investimin në një tjetër pasuri në vitin 2000

Për ndërtimin e klinikës dentare në qytetin e Kuçovës në vitin 1995, si dhe ka kryer deklarim të pasaktë lidhur me vlerën e shpenzuar për ndërtimin e kësaj klinike.

KPK thotë se ka mungesë dokumentacioni justifikues për të provuar burimin e ligjshëm të shumës 1.500.000 lekë (dhënë hua nga shtetasi A. S.) sipas parashikimit të pikës 4, të nenit 32, të ligjit nr. 84/2016. 57 3.

Ka mungesë dokumentacioni justifikues për të provuar burimin e ligjshëm të shumës 19.000 euro (dhënë hua nga shtetasi A. S.), sipas parashikimit të pikës 4, të nenit 32, të ligjit nr. 84/2016.

Nuk arriti të shpjegojë bindshëm, sipas nenit D të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, burimin e ligjshëm të shumës 2.000.000 lekë, marrë hua nga vëllai i tij, shtetasi B. B.

Për një tjetër pasuri ka mungesë të të ardhurave në shumën 899.670 lekë për të justifikuar pagesën e shumës 49.000 euro në vitin 2008. Nuk ka deklaruar këstin e paguar në datën 18.10.2008, në shumën 10.000 euro. Nuk ka deklaruar gjendjen cash në shumën prej 6.536 euro sipas pretendimit të tij se ka paguar shumën 20.000 euro në fund të muajit dhjetor të vitit 2008, si dhe nuk ka deklaruar gjendjen cash në shumën 1.291.185 lekë, të pretenduar në tabelën e përllogaritjeve nga eksperti kontabël, po për vitin 2008.

Ka mungesë të të ardhurave në shumën 2.172.082 lekë, për të justifikuar pagesën e shumës 41.000 euro deri në datën 3.6.2009. Ka kryer deklarim të rremë lidhur me burimin e krijimit të këstit prej 41.000 euro në vitin 2009, pasi ka deklaruar si burim krijimi të tij dy hua të marra përtej shlyerjes, përkatësisht në shumën 1.000.000 lekë, marrë shtetasit P. B., në datën 14.8.2009 dhe 10.000 euro marrë shtetasit B. B., në datën 17 shtator të po këtij viti.

Nuk ka deklaruar gjendjen cash në shumën 1.291.185 lekë, të pretenduar në tabelën e përllogaritjeve nga eksperti kontabël të vitit 2008 mbartur për shpenzimet e gjashtë mujorit të parë për vitin 2009.

Nuk arriti të shpjegojë bindshëm burimin e krijimit të shumës 10.000 euro marrë hua nga vëllai i tij, shtetasi B. B. në 14.8.2009, sipas pikës 4, të nenit 32, të ligjit nr. 84/2016.

Nuk arriti të shpjegojë bindshëm burimin e ligjshëm të shumës 1.000.000 lekë, marrë hua nga vëllai i tij, shtetasi P. B., në gusht të vitit 2009, sipas pikës 4, të nenit 32, të ligjit nr. 84/2016.

Ka mungesë të të ardhurave në shumën 9.912.391 lekë (nga të cilat 6.840.639 lekë për vitet 2008 – 2016 dhe 3.071.752 lekë për këstet deri në tetor të vitit 2008 dhe qershor të vitit 2009) për të justifikuar blerjen e kësaj pasurie, për shlyerjen e huave të marra, kësteve të kredive në shumën 25.000 euro dhe 50.000 euro, si dhe për kryerjen e shpenzimeve të tjera të familjes së tij, përgjatë viteve 2008 – 2016.

Ka deklaruar në mënyrë të pasaktë burimet e pasurive në deklaratën “Vetting”, si dhe nuk ka shpjeguar bindshëm burimin e ligjshëm të krijimit të tyre dhe të të ardhurave me burim nga ushtrimi i aktivitetit të bashkëshortes për justifikimin e 13 huave, sipas pikave 1, 3, dhe 5 të nenit D, të Aneksit të Kushtetutës, si dhe ka kryer deklarim të pamjaftueshëm sipas pikës 3, të nenit 61, të ligjit nr. 84/2016./CNA.al

Zbulohet pasuria e gjyqtarit të Krimeve të Rënda/ Vettingu i “pret duart” Gurali Brahimllarit?

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Vetingu në Polici drejt përfundimit/ Së shpejti seancat dëgjimore, gati 245 dosjet e para 

Publikuar

-

Nga

Zv/Ministri i Brendshëm, Julian Hodaj, në një deklaratë për mediat, tha sot se seancat publike për vetingun në Policinë e Shtetit dhe Gardën e Republikës së Shqipërisë pritet të nisin shumë shpejt. Sipas tij, 245 dosjet e para janë drejt fundit.

Sipas Hodajt, ky proces është i thelluar dhe ai do të nisë me majën e piramidës të çdo institucioni.

“Në tërësi po punohet me 245 dosjet e para, që është dhe pjesa e kompetencës së komisionit të jashtë të vlerësimit. Kjo është një punë që ecën paralelisht për 245 dosjet, pavarësisht se prioritet kanë 45 dosjet e para, pasi procesi nis nga maja e piramidës së secilës prej organizatave”, tha Hodaj.

“Puna me këto 45 dosjet e para nuk pengon punën për 200 dosjet e tjera. Në dijeninë tonë të Ministrisë pra, informacioni është kërkuar për të 245 dosjet dhe tashmë jemi pranë përfundimit të marrjes së këtyre dosjeve dhe shumë shpejt do nisin seancat”, tha Hodaj.

Gjithashtu, Hodaj deklaroi se nuk do ketë përjashtim automatik të punonjësve të policisë, por të gjithë do dalin në seancë të Vettingut. “Për ish bashkëpunëtorët të sigurimit të shtetit është një rrethanë që merret parasysh nga organet e vlerësimit si të gjitha rrethanat e tjera ,pra nuk ka një përjashtim automatik, por është një rrethana që do merret parasysh gjatë seancës publike”.

“Procesi është më i thellë, nga analiza e kryer në fillim, rezultoi se në Policinë e Shtetit vetëm 110 deri në 120 punonjës të policisë kishin deklaruar pasurinë. Kostot janë vetëm vendi ku do zhvillohen seancat dhe pagat e anëtarëve të Komisionit të Jashtëm”, bëri të ditur Hodaj.

Hodaj tha se “Sanksioni për mos përmbushje të kritereve të vlerësimit kalimtar apo të Vettingut është përjashtimi nga Policia e Shtetit apo Garda e Republikës. Sipas ligjit, kush përjashtohet nga Policia e Shtetit nuk kthehet më në trupën e Policisë së Shtetit. Sa i takon punësimit të këtij subjekti të përjashtuar në struktura private të ruajtjes fizike, vlerësimi duhet bërë rast pas rasti. Të gjithë punonjësit që punësohen te këto struktura marrin një vlerësim besueshmëria nga Policia e Shtetit. Prandaj kjo duhet marrë rast pas rasti, për të kuptuar nëse ky punonjës është i besueshëm për të ushtruar këtë detyrë në shoqëritë private të ruajtjes fizike apo jo”, theksoi Hodaj.

 Zv/Ministri Hodaj tha se SHÇBA është në një proces ristrukturimi dhe se po miratohet një strukturë e re brenda saj që do merret vetëm me vlerësimin periodik të punonjësve të policisë. “SHCBA është në një proces ristrukturimi dhe po miraton një strukturë të re që do ketë një drejtori apo departament, që do jetë ekskluzivisht i ngarkuar me procesin e Vettingut, pasi të ketë kaluar vetë Vettingun”.

“Ky proces nuk ka afat, që do të thotë se SHÇBA sa i takon për vlerësimin kalimtar do të nisin nga grada më e lartë e pjesës së mesme të Policisë së Shtetit, deri tek i fundit.  Në momentin që kryhet i gjithë ky proces do të nis vlerësimi periodik, që është vlerësimi me bazë risku”, theksoi Hodaj.

Për rekrutët e rinj, Hodaj tha se do ndiqet e njëjta procedurë. “Sipas ligjit, edhe këta në momentin që rekrutohen në Policinë e Shtetit dorëzojnë deklaratat përkatëse dhe do vlerësohen në vetting sipas gradës që kanë. Duke qenë se futen me gratë 500 patrullat e përgjithshme me gradën më të lartë, ndërsa ekselentët me gradën nën komisar, i bije që vlerësimi i tyre do të bëhet në fazën e tretë, pasi të mbarojnë dhe gradat e mesme”.

Lidhur me boshllëqet e mundshme që mund të krijohen nga Vetingu, Hodaj garantoj se “akademia e ka të gjithë mundësinë që të mbush çdo lloj boshllëku që mund të krijohet nga procesi i Vetingut. Jo më lart se sot, është dita e fundit e testimeve fizike për 500 rekrutë të rinj për patrullë të përgjithshme. Pra akademia na ka dhënë mundësi që në harkun e 9 muajve të përgatis 500 rekrutë të rinj, pra e ka këtë kapacitet dhe ne nuk mendojmë se largimet do jenë më të mëdha se 500”.

Lidhur me procesin e Vetingut për trupën strukturën policore kundër të fortëve, Hodaj tha se “Procesi edhe për  strukturën policore “kundër të Fortëve, do jetë i njëjtë me të gjithë të tjerët. I vetmi rast i veçantë është kur struktura që duhet të operojnë në mënyrë të rezervuar, flasim për agjentët nën mbulim, vetëm në këtë rast ligji ka vlerësuar se procesi i Vettingut, pra seanca duhet bërë jo publike dhe kjo është më se e kuptueshme”, tha Hodaj

Lidhur me problematikat që mund të hasin punonjës e policisë për informalitetit, Hodaj tha se ligji parashiko një lloj valvule për këtë problemë. “Informaliteti apo emigrimi ndër vite ka qenë i pranishëm në shoqërinë tonë. Ligji parashikon që për kriterin e pasurisë asnjë s’do penalizohet nëse ajo që është e deklaruar nuk e kalon 200% të ardhurave të justifikuara. Me këtë lloj mekanizmi plotësohen dhe boshllëqet e mundshme për rastet e informalitetit apo emigracionit. Ndërsa për ata që kanë deficite operacionale do marrin trajnime , pasi nëse kalon atë të kredibilitetit e të pasurisë, mund të trajnoheshe të jesh sërish pjesë e Policisë së Shtetit”, nënvizoi Hodaj.

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Shkarkimi i prokurorit të “listës së zezë”/ Ja kush e zëvëndëson

Publikuar

-

Nga

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka emëruar sot si drejtues të përkohshëm të Prokororisë së Rrethit Gjyqësor Mat, prokurorin Abaz Muça.

Abaz Muça i fundit është miratuar në këtë pozicion si i përkohshëm dhe ka marrë 8 vota pro tij.

Emërimi i Muçës, erdhi pas shkarkimit të Hysni Vatës si drejtues i kësaj prokurorie.

Kujtojmë se prokurori Hysni Vata është shkarkuar nga detyra nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit me datë 9 Shtator, pasi nga hetimet ka rezultuar se nga analiza financiare ai ka balancë negative dhe mungesë të burimeve të ligjshme për krijimin e pasurive.

Vata, ndryshe njihet si klani i ish Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla apo edhe si prokuror i ‘listës së zezë”.

Pasi në vitin 2017, kur po procedohej për Vettingun, kryeministri Edi Rama, publikoi listën e “zezë”,  me emrat e gjyqtarëve  dhe prokurorëve, të denoncuar nga qytetarët.

Një prej prokurorëve, emri i të cilit u publikua nga Rama ishte edhe Hysni Vata që në atë kohë drejtonte Prokurorinë e Kurbinit.

CNA.al ka zbardhur më parë pasurinë e Hysni Vatës, të cilën mund ta lexoni në listën më poshtë:/ CNA.al

Prokurori i “listës së zezë”/ Si e mbrojti Llalla nga Rama, të arsimuarin e plepave

LEXO TE PLOTE

Kronika

Prokurorët e lidhur me bandën e vjedhjes së votave aplikojnë për KLP

Publikuar

-

Nga

Dy prokurorë kanë aplikuar për pozicionet vakatnte për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Mësohet se prokurorët nuk janë emra të padëgjuar, pasi në duar kanë pasur çështje të bujshme, atë të vjedhjet se votave.

Bëhet fjalë për prokurorin e Krimeve të Rënda, Vladimir Mara dhe drejtuesen e prokurorisë së Dibrës, Esmeralda Cami.

Esmeralda Keshi (Cami) ka lidhje me përgjimet e dosjes 184, dosje e cila nga Prokuroria për Krime të Rënda është transferuar për t’u shkatërruar në Prokurorinë e Dibrës.

Esmeralda Keshi (Cami), është kunata e Arben Keshit, drejtorit të Ministrisë së Brendshme, i cili doli në përgjimet e prokurorisë i implikuar në pazarin e shit-blerjes së votave ne zgjedhjet e pjesshme të vitit 2016 që u mbajtën në Dibër.

Në përgjimet, të cilat u bënë publike nga gazeta gjermane BILD, Arben Keshi me Kryeministrin Rama, të cilit i jep llogari për komisionerët e PS-së në votime, me votuesit ku bën pazare për blerje votash, me drejtorin e arsimit në Dibër, të cilin e urdhëron që t’ju bëjë presion të gjithë mësuesve se nëse nuk votojnë për PS-në do të shkarkohen nga detyra.

Gjithashtu kunati i prokurores Keshi doli në përgjime duke biseduar me  Sali Skurën, Shef tek Komisariati i Policisë Nr.5 në Kamëz, të cilit i kërkon të ndalojë votuesit e PD-së që jetojnë në Kamëz, por që kanë ende të drejtë vote në Dibër si dhe me ish-Ministrin e Infrastrukturës Damian Gjiknuri i cili e lajmëron Keshin se po i dërgon tek shtabi disa “tipa problematikë’, që t’i këtë për çdo rast”.

Pavarësisht këtyre rrethanave dosja u çua tek Esmeralda Keshi që ta shkatërronte plotësisht.( lexo këtu)

Por, edhe “bëmat” e prokurorit të Krimeve të Rënda, Vladimir Mara nuk janë të panjohura. Vladimir Mara është prokurori i dosjes 339, e cila ka të bëjë me akuzat për shit-blerjen e votave në Durrës, ku dyshohen si të përfshirë zyrtarë të lartë të PS-së, për këtë qark.

Pak kohë më parë gazeta Bild, publikoi 16 përgjime, ku objekt ishin kryeministri Edi Rama, drejtorë, ish ministra dhe zyrtarë të lartë socialistë, ku në skenë doli emri i Prokurorit Vladimir Mara.

Në njërin nga 16 përgjimet, dëgjohet edhe shefi i komisariatit numër 5 të Kamzës, Sali Skura. Ky i fundit rezulton kunati i prokurorit Vladimir Mara, i cili ka në duar dosjet hetimore 339.

Nga përgjimet e publikuara të gazetës gjermane “Bild”, Sali Skura doli duke i raportuar një zyrtari të lartë të Ministrisë së Brendshme, Arben Keshi, i cili ishte koordinator i Partisë Socialiste në Dibër.

Dyshimet janë se duke zvarritur hetimet dhe duke mbrojtuar socialistët dhe kunatin e dalë në përgjime, Vladimir Mara kaloi Vettingun./ CNA.al

Prokurorja e lidhur me bandën e vjedhjes së votave/ “Zgjohet” Këshilli i Lartë i Prokurorisë

Të dështuarit e Krimeve të Rënda/ Skandalet dhe pasuritë e prokurorëve të Tahirit

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: