Connect with Us

Bashkëshortin në listën e zezë ia mbrojti Llalla/ Zbardhet pasuria e gjyqtares Gentiana Muça

Vetingu

Bashkëshortin në listën e zezë ia mbrojti Llalla/ Zbardhet pasuria e gjyqtares Gentiana Muça

Publikuar

-

Procesi i Vettingut pritet të rinisë në shtator. Shorti me emrat që do të kalojnë në rivlerësim është hedhur më herët.

CNA.al, po vijon me pasuritë e gjyqtarëve e prokurorëve të cilët pritet t’i nënsshtrohen këtij procesi.

Një pjesë e tyre rezultojnë të punësuar familjarisht në sistemin e drejtësisë. Nëse njëri shkarkohet për shkak të pasurisë, i bie që të shkarkohet edhe tjetri.

Në filtër sot kemi kaluar gjyqtaren e Gjykatës së Tiranës, Gentiana Muça e cila edhe bashkëshortin e ka prokuror.

Bëhet fjalë për prokurorin Arin Muça, emri i të cilët ëhstë lakuar në listën e zezë të kryeministrit Edi Rama të publikuar më herët.

Pavarësisht se ishte në këtë listë, ish Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla nuk e ndëshkoi Muçën.

Ndërsa emri i gjyqtares Gentiana Muça, nuk është lakuar as nga profesionale as nga pasuria.

Çifti Muça, sipas të dhënave që CNA.al ka marrë pranë ILDKPKI-së,  ka një pasuri modeste.

Të ardhurat i kanë vetëm nga pagat dhe seminaret ku kanë marrë pjesë.

Ndërsa të vetmet patundshmëri, që është banesë e ka  blerë në vitin  2010.

Gjyqtarja deklaron se janë shpenzuar 79 387 euro për lidhjen e një Kontratë Porosie me një shoqëri ndërtimi, me objekt kontrate një banesë me sipërfaqe 108.75 m2 në Tiranë.

Banesa, thotë ajo,  është në bashkëpronësi me vjehrrin z. Skënder Muçaj ku 63% e banesës është e vjehrrit dhe 27 %  e bashkëshortëve Muça.

Sipas saj,  50 000 Euro janë paguar nga vjehrriSkënder Muçaj dhe 25 000 euro janë marrë kredi nga bashkëshorti,  Arian Muçaj.

Në vitin kur e ka blerë, pra në 2010 ajo deklaron se kanë mbetur pa likujduar 4 387 euro firmës së ndërtimit.

Ndërsa në viti 2012, prokurori, bashkëshorti i gjyqtares ka shpenzuar 1 000 Euro për blerje automjeti 50 000 lekë

Më po sjellim të detajuar pasurinë e gjyqtares Gentiana Muça.

Viti 2003

Paga si Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga e bashkëshortit prej 611 000 lekë bruto dhe 508 000 lekë neto si punonjës në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Viti 2004

Paga e deklarueses prej 789 812 lekë nga pozicioni gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga e bashkëshortit prej 766 428 lekë nga puna në Ministrinë e Rendit Publik.

Viti 2005

Paga vjetore e deklarueses prej 930 600 lekë në pozicionin Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga vjetore e bashkëshortit prej 876 000 lekë nga Ministria e Brendshme Tiranë.

Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortit në vlerën 210 000 lekë pranë Bankës Amerikane.

Llogari rrjedhëse të Gentiana Muçaj në vlerën 421 675 lekë pranë Raiffeisen Bank me overdraft.

500 000 lekë të shpenzuara për blerjen e një autoveture tip Audi Ag.

Viti 2006

Paga vjetore e deklarueses prej 802 715 lekë në pozicionin Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga vjetore e bashkëshortit prej 1 200 000 lekë si oficer i Policisë Gjyqësore pranë Ministrisë së Brendshme Tiranë.

Zonja Muçaj ka përdorur Overdraftin pranë Raiffeisen Bank gjatë vitit 2005. Ka paguar gjatë 2005 vlerën 60 000 lekë për shlyerjen e tij, dhe ka detyrim në 31.12.2005 vlerën 120 000 lekë.

Shtuar me 300 000 lekë Llogaria bankare e bashkëshortit pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë Tiranë.

Viti 2007

Paga prej 821 160 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga e bashkëshortit të deklarueses nga pozicioni si specialist në Drejtorinë e Përgjithshme Të Policisë së Shtetit. ( Ministria e Brendshme Oficer i Policisë Gjyqësore pranë Prokurorisë se Krimeve të Rënda).

Llogari në emër të bashkëshortit pranë Raiffeisen Bank në vlerën 814 euro.

Viti 2008

Paga prej 828 936 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 1 008 000 lekë e bashkëshortit të deklarueses nga pozicioni Oficer i Policisë Gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Llogari bankare “Fortuna” në vlerën 1 100 dollarë pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë.

Bashkëshorti ka përdorur overdraftin nga ku në datë 31.12.2008 ka detyrim të mbetur 84 000 lekë pranë Bankës Raiffeisen.

Viti 2009

Vlera 833 327 lekë e ardhur nga puna si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë ( i janë paguar nga punëdhënësi dhe sigurimet shoqërore për shkak të mungesës për arsye shëndetësore dhe lejes së lindjes).

Vlera 1 079 090 lekë nga paga e bashkëshortit si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë për Krime të Rënda Tiranë.

Bashkëshortët kanë hapur Llogarinë Bankare prej 1 000 dollarë në emër të djalit, pranë bankës San Paolo. Shuma u formua me të ardhura nga kursimet.

Viti 2010

Paga prej 755 134 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 1 120 590 lekë e bashkëshortit të deklarueses si punonjës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

600 000 lekë të përfituara nga shitja e makinës.

Bashkëshorti ka marrë në datë 30.01.2010 një kredi pranë BKT në vlerën 3 500 000 lekë për qëllim blerje banese. Kredia ka afat shlyerje 240 muaj, dhe interes bazë “Bono thesari” plus 1.3%. Interesi nuk mund të llogaritet pasi është i ndryshueshëm në janar të çdo viti sipas interesit të bonove të thesarit në dhjetor të vitit paraardhës. Gjatë 2009 ka shlyer 347 662 lekë nga ku 297 161 lekë interes dhe 50 501 lekë principal.. Pra interesi për vitin 2010 ka qenë 10.3%. Mbetur pa paguar nga principali 3 449 499 lekë. Interesi nuk mund të llogaritet pasi është i ndryshueshëm.

Shpenzuar vlera 79 387 Euro për lidhjen e një Kontratë Porosie me një shoqëri ndërtimi, me objekt kontrate një banesë me sipërfaqe 108.75 m2 në Tiranë. Banesa është në bashkëpronësi me vjehrrin zotin Skënder Muçaj ku 63% e banesës është e Vjehrrit dhe 27 % e subjektit deklarues me bashkëshortin. Janë paguar 50 000 Euro nga zoti Skënder Muçaj dhe 25 000 euro ( marrë me kredi) nga Zoti Arian Muçaj. Janë pa likujduar 4 387 euro firmës pasi të bëhet Kontrata e Shitjes.

Viti 2011

Paga prej 916 526 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 998 446 lekë e bashkëshortit të deklarueses si specialist i policisë së shtetit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Tiranë.

Gjendja e llogarisë së pagës së deklarueses në datë 31.12.2011 është minus 62 263 lekë.

Gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortit në datën 31.12.2011 është 1 517 lekë.

Bashkëshorti ka depozituar në bankën Intesa Sanpaolo vlerën prej 174 428 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2011 vlerën 366 098 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2011 ka qenë 8.57%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2011 totali prej 3 373 580 lekë.

Zoti Arian Muçaj ka mbyllur overdraftin pranë Bankës Raiffeisen për shkak të ndryshimit të bankës ku i derdhej paga nga institucioni. Detyrimi në datë 31.12.2011 është 0 lekë.

Zoti Arian Muçaj ka hapur një kartë krediti në Bankën Tirana Bank në shumën 100 000 lekë.

Viti 2012

Paga prej 951 676 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 1 007 766 lekë e bashkëshortit të deklarueses si specialist i policisë së shtetit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Tiranë për periudhën 01.01.2012 deri në 30.11.2012. paga në Credins Bank.

Të ardhura prej 24 000 lekë nga paga e Arian Muçaj si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë për Krime të Rënda Tiranë nga data 01.12.2012 deri në 31.12.2012. Paga është derdhur pranë Credins Bank.

Gjendja e llogarisë së pagës së deklarueses në datë 31.12.2012 është 10 661.84 lekë.

Gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortit në datën 31.12.2012 është 33 837.04 lekë.

Ka përfituar 150 Euro të depozituara nga Këshilli i Evropës në emër të Arian Muçaj pranë BKT, nga një seminar i zhvilluar prej KiE-es.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2012 vlerën 361 454.28 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2012 ka qenë 7.99%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2012 totali prej 3 289 142.01 lekë.

Shpenzuar 1 000 Euro për blerje automjeti 50 000 lekë për TVSH-në dhe taksat për regjistrimin e mjetit. automjet tip Daimler lloji A Class 170, në emër të bashkëshortit.

Viti 2013

Paga prej 1 113 793.80 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë dhe gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë pas datës 04.11.2013.

Paga prej 793 299 lekë e bashkëshortit të deklarueses si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë për Krime të Rënda Tiranë, Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në datë 31.12.2013 është 967.41 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2013 vlerën 357 195 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2013 ka qenë 7.99%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2013 totali prej 3 202 182.93 lekë.

Shtuar në llogarinë e djalit shuma prej 1 000 dollarë në bankën Intesa Sanpaolo me të ardhura të përfituara nga kursimet.

Shtuar në llogarinë e djalit shuma prej 100 000 lekë në bankën Raiffeisen Bank me të ardhura të përfituara nga kursimet.

Viti 2014

Paga prej 928 642 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë pas datës.

Paga prej 1 031 729 lekë e bashkëshortit të deklarueses si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në datë 31.12.2014 është 1 646.78 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2014 vlerën 397 853.47 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2014 ka qenë 7.99%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2013 totali prej 3 075 840.52 lekë.

Bashkëshorti i deklarueses ka hapur një llogari rrjedhëse pranë Intesa Sanpaolo Bank Në vlerën 50 000 lekë.

Viti 2015

Paga prej 1 141 675.32 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 1 003 989 lekë e bashkëshortit të deklarueses si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë dhe prokuror në Gjirokastër.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në datën 31.12.2015 është 2 472 lekë.

Gjendja e llogarisë së bashkëshortit të deklarueses në datën 31.12.2015 është 19 726 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2015 vlerën 289 226.16 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2015 totali prej 2 937 428.20 lekë

Kursime në vlerën 450 000 lekë të formuara nga pagat e bashkëshortëve ( jo në sistem bankar).

Viti 2016

Paga prej 1 177 078 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 817 266 lekë e bashkëshortit të deklarueses si prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë Gjirokastër.

Shtuar në emër të bashkëshortit shuma 131 Euro në Llogarinë në Euro pranë BKT nga pjesëmarrja në trajnim nga Këshilli i Evropës.

Shtuar në emër të bashkëshortit shuma 7 373 lekë nga pagesa si ekspert në Shkollën e Magjistraturës.

Gjendja në llogarinë e deklarueses në datën 31.12.2016 është 1 048 lekë.

Gjendja në llogari e bashkëshortit të deklarueses në datën 31.12.2016 është 25 448.01 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2016 vlerën 268 721 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2016 totali prej 2 777 494 lekë.

Viti 2017

Paga prej 1 166 575 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 1 125 957,01 lekë e bashkëshortit të deklarueses si prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë Gjirokastër.

Llogari në emër të bashkëshortit, në shumën 1 428 euro.

Llogari në emër të bashkëshortit, në shumën 14 917 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2017 vlerën 281 334 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2017 totali prej 2 620 001 lekë.

Viti 2018

Pakësuar kursimet me 200 000 lekë.

Paga prej 1 191 040 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 978 758 lekë e bashkëshortit të deklarueses si prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë Gjirokastër.

Shtuar llogaria e bashkëshortit me 859 euro.

16.030 lekë, nga pagaa e bashkëshortit në Shkollën e Magjistraturës.

Pension i parakohshëm si ish punonjës policie për bashkëshortin, në shumën 13 378 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2018 vlerën 276 240 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2017 totali prej 2 452 314 lekë./CNA.al

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lajm i Rekomanduar

Para dhuratë, makinë 10 mijë euro, por pa shtëpi/ Në 5 vite, gjyqtari kërkon luksin

Publikuar

-

Nga

Vettingu pritet të nisë me ritme të shpejta në shtator. Prioritet do të kenë kandidatat për në SPAK, por edhe subjekte të tjera.

Vettingu i skanon prokurorët dhe gjyqtarët në tre kritere, në atë të pasurisë, të pastërtisë së figurisë dhe në kriterin profesional.

Pjesa më e madhe e gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë rrëzuar deri më tani nga Vettingu ka qenë për shkak të pasurisë.

Që në vitin 2016, hipotekat në rang vendi kanë nisur një kontroll për verikimin e patundshmërive të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në mënyrë që të shmagnin ndryshimet eventuale të pronësisë që mund të bëheshin nga subjektet e rivlerësimit.

Një prej të verifikuarve është edhe gjyqtari i Kavajës, Genti Dokollari.  Sipas deklaratave të pasurisë, që CNA.al ka marrë pranë ILDKPKI-së, rezulton se Dokollari nuk ka pasuri të patundshme, por nuk i mungojnë të ardhurat.

Në formularin e vetdeklarimit, ai thotë se në vitin 2003 ka qëndruar ka muaj për pushime në Greqi. Bëhet fjalë për periudhën Qershor -Shtator 2003. Por, pushime pa para nuk bëhen.

Dokollari kur ka deklaruar pasurinë për herë të parë në vitin 2013, ka deklaruar një autoveturë, tip Volsvagen Golf, viti i prodhimit, 98, dhuratë nga familja, në shumën 500 000 lekë dhe gjendje llogarie në shumën 37 000 dhe 47 000 lekë.

Por, me punësimin si gjyqtar, ai ka përfituar të ardhura edhe nga Shkolla e Magjistraturës apo edhe nga mësimdhënia në Universitet private.

Në vitin 2015 ai deklaron një kredi dhe një overdraft.

Pas dy vitesh, në 2017-ën, ai deklaron se  ka shtim të pasurisë në kesh, me 20 000 lekë, në total 70 000 lekë. Gjithashtu ai thotë se ka lidhur kontratë për shitblerje me rezervë pronësie për blerje të automjetit tip BMW, E70, viti 2007, çmimi 10 000 euro, prej të cilit është paguar kapari 1 000 euro dhuratë nga babai.

Ndërsa në vitin 2018 ai deklaron se ka shitur automjetin e markës Mercedez Benz në shumën 8 000 euro. Sipas asaj që ka deklaruar bëhet fjalë për automjetin e blerë në vitin 2013 në shumën 840 000 lekë.

Në asnjë vit, Dokollari nuk deklaron pasuri të patundshme si shtëpi. Ose, jeton jashtë ose rri nëpër komshinj apo me prindërit, pasi babai i dhuron para edhe pse burimet financiare nuk i mungojnë. Por ka dhe variante të tjera, si ajo e fshehjes së pasurisë.

Më poshtë po sjellim pasurinë e deklaruar nga `gjyqtari Genti Dokollari.

Viti 2013 (Deklarata fillestare)

Autoveturë, tip Volsvagen Golf, viti i prodhimit, 98, dhuratë nga familja, në shumën 500 000 lekë.

Gjendje llogarie në shumën 37 000 dhe 47 000 lekë.

Viti 2013

Blerë makinë Mercedez Benz në shumën 840 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Tiranë, në shumën 164 000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në universitet privat në shumën 100 074 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në bordin e Shkollës së Magjistraturës në shumën 18 000 lekë.

Bashkëkredimarrës dhe overdraft në shumën 2 109 000 lekë.

Viti 2014

Makinë Mercedez Benz në shumën 840 000 lekë, blerë në vitin 2013.

Shitur, autovetura, tip Volsvagen Golf, në shumën 2 500 euro.

Shlyerje overdrafi 50 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Tiranë, në shumën 974 020 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në universitet privat në shumën, 274 200 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në bordin e Shkollës së Magjistraturës në shumën 36 000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia pranë fakultetit të drejtësisë në shumën, 24 800 lekë.

Viti 2015

Shpenzime për pushime, kujdes shëndetësor, nga shuma e shitjes së automjetit prej 2 500 euro. Gjendja që ka mbetur është 1 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Tiranë dhe Korçë, në shumën 985 450 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në universitet privat në shumën,7 200 lekë.

Bashkëkredimarrës dhe overdraft. Janë shlyer 378 840 37  lekë, ndërsa kanë mbetur pa u shlyer, 1 646  878 06 lekë. Si dhe shuma 100 000 lekë.

Viti 2016

Shpenzime për nveoja të zakonshme 90 000 lekë. Gjendje 50 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Korçë, në shumën 1 027 947 lekë.

Të ardhura, kompesim nga departamenti amerikan i shtetit për pjesëmarrjen në konferencë, në shumën 18 679 lekë.

Viti 2017

Shtim i pasurisë cash, me 20 000 lekë. Gjendja aktualue, 70 000 lekë.

Lidhur kontratë për shtiblerje me rezervë pronësie për blerje të automjetit tip BMË, E70, viti 2007, çmimi 10 000 euro, prej të cilit është paguar kapari 1 000 euro dhuratë nga babai.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Korçë, në shumën 1 047 214 lekë.

Detyrim financiar, për blerjen e automjetit në shumën 9 000 euro.

Bashkëkredimarrës dhe over draft. Është shlyer shuma 303 977 99 lekë, ka mbetur pa shlyer 1 052 376 18 lekë.

Viti 2018

Shitur automjeti i markës Mercedez Benz në shumën 8 000 euro.

Pakësuar gjendja cash nga 70 000 lekë në 35 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtarë në Korçë dhe në Kavajë, në shumën 950 437 lekë.

Bonus dhe honorare nga Shkolla e Magjistraturës dhe Fakulteti i Drejtësisë, në shumat 26 447 lekë dhe 23 261 lekë.

Bashkëkredimarrës dhe overdraft. Detyrimi i shlyer është 312 843 lekë dhe detyrim i pashlyer në shumën 739 533 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Lajm i Rekomanduar

Drejtuesi i Prokurorisë, i pa shkollë/ 68 gjyqtarë dhe prokurorë u shkarkuan në 7 muaj

Publikuar

-

Nga

Drejtësia pushon gjatë muajit, Gusht. Kjo vlen për procesin e Vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioni i Posaçëm i Apelimit pritet në shtator pritet të rinisin punën aty ku e kanë lënë.

Duke filluar me zbardhjen e vendimeve të subjekteve që janë rivlerësuar në ditët e fundit të korrikut dhe me seancat për subjektet e tjera prioritare.

188 vendime janë dhënë nga muaji Janar deri më 31 Korrik 2019 nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit .

81 subjekte janë konfirmuar në detyrë dhe 68 të tjerë janë shkarkuar nga detyra.

Shkarkimet kryesisht kanë qenë për shkak të pasurisë së pujustifikuar dhe të dyshimtë, ndërsa një pjesë e vogël për lidhje me botën e krimit.

Për 14 subjekte është ndërprerë procesi i rivlerësimit, për 8 subjekte është vendosur që të pushohet procesi, për 16 subjekte ka përfunduar procesi, ndërsa për 1 subjekt është vendosur  pezullim nga detyra.

Supriza e këtij sezoni ishte rikthimi në Shkollën e Magjistraturës për drejtuesin e Prokurorisë së Apelit të Shkodrës, Elvin Gogaj. Ky i fundit është pezulluar nga detyra derisa të mbaroj shkollën e magjistraturës.

Ky ishtë vendimi i parë që KPK ka marrë për mungesë të theksuar profesionalizmi, si një nga tre hallkat vlerësuese për të kaluar shkallën e parë të Vetingut, pastërtia e figurës, pasuria dhe profesionalizmi.

Gjatë këtij sezoni në procesin e Vettingut kaloi edhe kandidati për Prokuror të Përgjithshëm Olsian Çelaj, i cili u konfimua në detyrë.

Gjithashtu në proces, janë përfshirë edhe të përzgjedhurit për në SPAK, por, ndonëse disa prej tyre kanë kaluar nga KPK, janë ankimuar nga Komisioneri Publik dhe tashmë ata do të ballafaqohen me shkallën e dytë të Vettingut.

7 subjektë janë ankimuar gjatë kësaj kohe nga Komisioneri publik.

Ata janë, gjyqtari Kastriot Selita, prokurorja Manjola Kajana, e cila u përzgjodh për në SPAK, prokurori Dritan Peka, drejtuesja e Prokurorisë për Krime të Rënda Donika Prela, prokurori Adnan Kosova, prokurori Besnik Cani, i cili është përzgjedhur për në SPAK, si dhe gjyqtarja Alma Kolgjoka.

Në fakt për disa të ankimuar si Dritan Peka, Donika Prela mediat kanë dhënë alarmin, në kohën që ata kaluan Vettingun, pasi rezultojnë me pasuri që zor të jsutifikohet.

Ankimimet e Komisionerit Publik kanë dhënë rezultat, në mjaft raste , në këtë mënyrë pritet që edhe ata të cilët u amnistuan në shkallën e parë të mos falen nga shkalla e dytë, përkatësisht nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit./CNA.al

Privilegjet e një Kryeprokurori/ Dritan Peka “zhvat” të pastrehët

Mega-Skandali i drejtësisë/ Si i shpëtoi Dritan Peka hetimit?

Foto-PS rikonfirmoi Pekën në detyrë?/ Zbulohet anëtari i KQZ  që e shoqëronte

Kryeprokurorja e skandaleve dhe sherreve/ Donika Prela në Vetting

Nga pasuria e dyshimtë tek refuzimi i vizës amerikane/ Donika Prela si “minë me sahat”

Fshehje pasurie dhe transaksione të dyshimta/ Donika Prela drejt shkarkimit?

Vendimi për Donika Prelën/ Skandal, KPK i njohu të ardhurat e pataksuara si të ligjshme

Fakte të rënda/ Donika Prela e përfshirë në pastrim parash

Dy herë në Vetting/ Prokurori Adnan Kosova drejt “gijotinës”?

Rivlerësimi i prokurorit Besnik Cani/ Zbulohet skandali i KPK

Pas përzgjedhjes nga KLP/ Kërkohet ‘koka” e prokurores së SPAK-ut

Pasuri të dyshimta në Lezhë dhe Gjirin e Lalzit/ Olsi Komiçi dhe ONM kapin mat Kastriot Selitën

Dyshimet për konflikt interesi/ Komisioni publik ankimon në KPK Kastriot Selitën

U konfirmua në detyrë/ Komisoneri Publik kërkon “kokën” e kryegjyqtares së Krujës

Kryegjyqtarja e “listës së zezë”/ “Rrëzoi”, Prokurorinë dhe përfundoj në KLD  

LEXO TE PLOTE

Lajm i Rekomanduar

Rrjeti i Sorosit në drejtësi/ Si u zhdukën hetimet për gjyqtarin e Apelit?

Publikuar

-

Nga

Gjyqtarët dhe prokurorët, nuk fshehin vetëm pasurinë, por edhe të kalurën e tyre të errët profesionale.

Të ndihmuar nga politika, një pjesë prej tyre ia kanë dalë mbanë në këtë grup, dyshohet se bën pjesë edhe gjyqtari i Apelit të Tiranës, Artur Kalaja.

Kalaja ka qenë pjesë e trupës gjykuese,e  cila u dha pafajësinë anëtarëve të bandës “Hakmarrja për drejtësi”, në vitin  2017.

Vendimi ngjalli shumë debat atëherë, gjë që çoi edhe në reagimin e strukturave të larta shtetërore

Bujar Nishani, që në atë kohë,  President me cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i kërkoi KLD-së që të niste hetimet për gjyqtarët e Apelit të Krimeve të Rënda që vendosën pafajësi për gjithë anëtarët e bandës “Hakmarrja për Drejtësi”.

                                    Artur Kalaja

Me 14.02.2017, Inspektorati i KLD-së filloi hetimin për të verifikuar dyshimet e arsyeshme të ngritura në media dhe në opinionin publik për shkelje disiplinore të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë.

“Nga shqyrtimi paraprak i ngjarjes së transmetuar dhe nga shqetësimi i ngritur nga Presidenti i Republikës, njëherazi kryetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, u konstatua se ka vend që Inspektorati i KLD-së, të verifikojë veprimtarinë gjyqësore të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë, Alaudin Malaj, Artur Kalaja, Stavri Kallço, Sotiraq Lubonja dhe Etleva Temo, për akte dhe sjellje që diskreditojnë rëndë figurën e gjyqtarit në funksion të zgjidhjes së parregullt të një çështjeje gjyqësore penale”, thuhej në njoftimit e KLD.

Në media ishte raportuar se hetimi kishte si bazë me akuzën se Kalaja sëbashku me një koleg tjetër, kanë dhënë pafajësi për grupin ‘Hakmarrja për drejtësi” , duke zhdukur nga dosja penale, fashikuj zyrtar e dëshmi, akte eskpertimi e prova të tjera fizike.

Sot e kësaj dite nuk dihet se çfarë ka ndodhur me hetimet në fjalë, por ajo që dihet është se gjyqtari Kalaja nuk ka ndonjë procedim disiplinor dhe vijon punën normalisht.

CNA.al ka bërë një  vëzhgim mbi pasurinë e tij, sipas të dhënave ta marra pranë ILDKPKI dhe rezulton se deri në vitin 2009 të ardhurat i ka nga paga e tij dhe e bashkëshortes.

Kalaja rezulton pronar i një apartamenti 2+1, përfituar sipas Ligjit të Privatizimit, ndërsa bashkëshortja është bashkëpronare në dy pasuri të patundshme, në një shtëpi të dhuruar nga nëna e saj dhe një apartamenti 2+1.

Në vitin 2009, bashkëshortja ka përfituar një ambjent zyre me sipërfaqe 20 m2 si dhe ka një veturë tip Mercedes Benz në vlerën 14 000 euro.

Në vitin 2014, gjyqtari Kalaja ka deklaruar të ardhura të paguara nga “SOROS”, si ekspert në projektin “Reforma Kushtetuese”, 900 dollarë.

Deri më tani të gjithë ata që kanë pasur lidhje me Soros e kanë kaluar Vettingun dhe janë vënë në pozicione kyçe, pavarëoshst të kaluarës së tyre apo dyshimeve mbi pasurinë.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtari Artur Kalaja.

Viti 2003

Apartamen 2 plus 1 plus 1, përfituar në bazë të ligjit ‘Për privatizimin e banesave shtetërore’.

Bashkëshortja, Flora Kalaja, pronare me 20 % e një apartamenti 2 plus 1 plus 1 përfituar në bazë të ligjit ‘Për privatizimin e banesave shtetërore’.

Bashkëshortja, Flora Kalaja pronare e 1/12, në një shtëpi 2-katëshe dhe një trualli 800 m2, dhuruar nga e ëma Kudrete Hado e cila e ka përfituar sipas vendimit të KKKP-së, nr. 5, dt. 14.11.2001. Trualli është dhënë për ndërtim sipas kontratës së sipërmarrjes së vitit 2002.

Gjendja e depozitës bankare, në shumën 256 448 lekë.

Gjendja e depozitës bankare, në shumën 1 500 000 lekë.

Gjendja cash në shumën 300 000 lekë.

Të ardhura nga paga si Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, 734 000 lekë.

Bashkëshortja, Flora Kalaja, të ardhura nga paga si juriste në Drejtorinë Juridike, Bashkia Tiranë, 405 557 lekë bruto.

Viti 2004

Paga vjetore Artur Kalaja 795 926 lekë.

Bashkëshortja paga në vlerën 432 000 lekë.

Para Cash në vlerën 100 000 lekë.

Veturë tip Mercedes Benz në vlerën 500 000 lekë

Viti 2005

Paga vjetore Artur Kalaja 967 840 lekë.

Bashkëshortja paga në vlerën 432 000 lekë.

Para Cash në vlerën 300 000 lekë.

Llogaria e pagës gjendje 100 000 lekë.

Viti 2006

Paga vjetore Artur Kalaja 1 364 328 lekë.

Bashkëshortja paga në vlerën 694 800 lekë.

Depozitë bankare shtuar me 400 000 lekë.

Depozitë bankare në emër të djalit shtuar me 200 000 lekë.

Para Cash në vlerën 300 000 lekë.

Viti 2007

Paga vjetore Artur Kalaja 1 141 452 lekë.

Pagesa si ekspert trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës në vlerën 30 000 lekë.

Bashkëshortja paga në vlerën 694 800 lekë.

Bashkëshortja marrë nga nëna para të fituara nga shitja e një shtëpie në vlerën 400 000 lekë.

Para Cash në vlerën 700 000 lekë.

Viti 2008

Paga vjetore Artur Kalaja 1 159 536 lekë.

Pagesa si ekspert trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës në vlerën 30 000 lekë.

Bashkëshortja paga në vlerën 694 800 lekë.

Para Cash në shumën 1 000 000 lekë.

Viti 2009

Paga vjetore Artur Kalaja 1 159 536 lekë.

Bashkëshortja paga në vlerën 694 800 lekë.

Para Cash në vlerën 800 000 lekë.

Depozitë bankare shtuar me 500 000 lekë.

Viti 2010

Paga vjetore Artur Kalaja 1 159 536 lekë. Bashkëshortja paga në vlerën 694 800 lekë.

Bashkëshortja qira zyre në vlerën 2 400 euro.

Para Cash në vlerën 250 000 lekë.

Shitur apartamenti me sip. totale 130 m2 në vlerën 6 200 000 lekë.

Bashkëshortja përfituar ambient zyre me sip. 20 m2.

Blerë veturë tip Mercedes Benz në vlerën 14 000 euro.

Viti 2011

Paga vjetore Artur Kalaja 1 154 645 lekë.

Bashkëshortja paga në vlerën 694 800 lekë.

Para Cash në vlerën 600 000 lekë.

Viti 2012

Paga vjetore Artur Kalaja 1 471 910 lekë.

Para Cash në vlerën 500 000 lekë.

Viti 2013

Paga vjetore Artur Kalaja 1 152 156 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga aktiviteti i noteres në vlerën 760 819 lekë.

Bashkëshortja përfituar certifikatë pronësie për apartament banimi me sip. 171.75 m2.

Bashkëshortja përfituar certifikatë pronësie për një njësi me sip. 20.2 m2.

Bashkëshortja përfituar certifikatë pronësie për një garazh me sip. 31.72 m2.

Para Cash në vlerën 1 000 000 lekë.

Viti 2014

Të ardhura nga paga si gjyqtar, 1 230 609 lekë.

Të ardhura të paguara nga “SOROS”, si ekspert në projektin “Reforma Kushtetuese”, 900 dollarë.

Bashkëshortja, të ardhura nga puna si notere, 1 596 194 lekë.

Gjendja cash, 800 000 lekë.

Bashkëshortja, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 000 euro.

Viti 2015

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 218 863 lekë neto.

Bashkëshortja, Flora Kalaja, të ardhura nga interesat bankare në një bankë të nivelit të dytë.

Djali, Rei Kalaja, të ardhura nga bursa si student i ekselencës në Universitetin Publik të Tiranës, 8 900 lekë/ muaj.

Bashkëshortja, Flora Kalaja, të ardhura nga ushtrimi i veprimtarisë si notere, 1 668 380 lekë. Nga ky fitim 534 324 lekë është në llogari pa interes në një bankë të nivelit të dytë për realizimin e aktivitetit të përditshëm të noterit.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime të familjes gjatë vitit 2015 dhe vitit deklarues, 9 500 euro.

Gjendja cash, kursime familjare, 500 000 lekë.

Përfaqësues me prokurë i babait, Sadik Kalaja për një llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë në shumë 24 000 000 lekë, derdhur nga AKKP nëpërmjet shërbimit përmbarimor, në ekzekutim të vendimit dt. 10.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 225 912 lekë neto.

Të ardhura nga interesat bankare të depozitave të deklaruara më parë.

Djali, Rei Kalaja, të ardhura nga bursa si student i ekselencës në Universitetin Publik të Tiranës, 8 900 lekë/ muaj.

Bashkëshortja, Flora Kalaja, të ardhura nga ushtrimi i veprimtarisë si notere, 1 697 483 lekë.

Bashkëshortja, Flora Kalaja, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime të familjes gjatë vitit deklarues, 7 500 euro.

Gjendja cash, kursime familjare, 700 000 lekë.

Bashkëshortja, Flora Kalaja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë si person fizik, hapur në vitin 2013, shtesë 6 630 lekë. Gjendja totale, 540 954 lekë.

Viti 2017

Gjendje cash, jashte sistemit bankar, në shumën 800 000 lekë.

Paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit, në shumën 1 251 071 lekë.

Bashkëshortja, fitimi si notere, në shumën, 649 101 lekë.

Llogari rrjedhëse e bashkëshortes në shumën 3 600 lekë.

Djali, depozitë bankare, në shumën 150 000 lekë.

Djali, gjendje në karten e parapaguar Visa në shumën, 715 99 euro.

Viti 2018

Gjendje cash në shumën 700 lekë.

Paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit, në shumën 1 270 461 lekë.

Bashkëshortja, depozita, në shumën 3 000 euro.

Bashkëshortja, të ardhura nga qiraja e zyrës 139 000 lekë.

Bashkëshortja, fitimi si notere, në shumën, 709 882 lekë.

Bashkëshortja, llogaria rrjedhëse, në shumën 25 200 lekë.

Djali, shtuar depozita, me 7.028 lekë.

Djali, gjendje në karten e parapaguar Visa në shumën 533 84 euro.

Djali, llogari bankare në shumën 227 009 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE