Connect with Us

Bashkëshortin në listën e zezë ia mbrojti Llalla/ Zbardhet pasuria e gjyqtares Gentiana Muça

Vetingu

Bashkëshortin në listën e zezë ia mbrojti Llalla/ Zbardhet pasuria e gjyqtares Gentiana Muça

Publikuar

-

Procesi i Vettingut pritet të rinisë në shtator. Shorti me emrat që do të kalojnë në rivlerësim është hedhur më herët.

CNA.al, po vijon me pasuritë e gjyqtarëve e prokurorëve të cilët pritet t’i nënsshtrohen këtij procesi.

Një pjesë e tyre rezultojnë të punësuar familjarisht në sistemin e drejtësisë. Nëse njëri shkarkohet për shkak të pasurisë, i bie që të shkarkohet edhe tjetri.

Në filtër sot kemi kaluar gjyqtaren e Gjykatës së Tiranës, Gentiana Muça e cila edhe bashkëshortin e ka prokuror.

Bëhet fjalë për prokurorin Arin Muça, emri i të cilët ëhstë lakuar në listën e zezë të kryeministrit Edi Rama të publikuar më herët.

Pavarësisht se ishte në këtë listë, ish Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla nuk e ndëshkoi Muçën.

Ndërsa emri i gjyqtares Gentiana Muça, nuk është lakuar as nga profesionale as nga pasuria.

Çifti Muça, sipas të dhënave që CNA.al ka marrë pranë ILDKPKI-së,  ka një pasuri modeste.

Të ardhurat i kanë vetëm nga pagat dhe seminaret ku kanë marrë pjesë.

Ndërsa të vetmet patundshmëri, që është banesë e ka  blerë në vitin  2010.

Gjyqtarja deklaron se janë shpenzuar 79 387 euro për lidhjen e një Kontratë Porosie me një shoqëri ndërtimi, me objekt kontrate një banesë me sipërfaqe 108.75 m2 në Tiranë.

Banesa, thotë ajo,  është në bashkëpronësi me vjehrrin z. Skënder Muçaj ku 63% e banesës është e vjehrrit dhe 27 %  e bashkëshortëve Muça.

Sipas saj,  50 000 Euro janë paguar nga vjehrriSkënder Muçaj dhe 25 000 euro janë marrë kredi nga bashkëshorti,  Arian Muçaj.

Në vitin kur e ka blerë, pra në 2010 ajo deklaron se kanë mbetur pa likujduar 4 387 euro firmës së ndërtimit.

Ndërsa në viti 2012, prokurori, bashkëshorti i gjyqtares ka shpenzuar 1 000 Euro për blerje automjeti 50 000 lekë

Më po sjellim të detajuar pasurinë e gjyqtares Gentiana Muça.

Viti 2003

Paga si Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga e bashkëshortit prej 611 000 lekë bruto dhe 508 000 lekë neto si punonjës në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Viti 2004

Paga e deklarueses prej 789 812 lekë nga pozicioni gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga e bashkëshortit prej 766 428 lekë nga puna në Ministrinë e Rendit Publik.

Viti 2005

Paga vjetore e deklarueses prej 930 600 lekë në pozicionin Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga vjetore e bashkëshortit prej 876 000 lekë nga Ministria e Brendshme Tiranë.

Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortit në vlerën 210 000 lekë pranë Bankës Amerikane.

Llogari rrjedhëse të Gentiana Muçaj në vlerën 421 675 lekë pranë Raiffeisen Bank me overdraft.

500 000 lekë të shpenzuara për blerjen e një autoveture tip Audi Ag.

Viti 2006

Paga vjetore e deklarueses prej 802 715 lekë në pozicionin Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Paga vjetore e bashkëshortit prej 1 200 000 lekë si oficer i Policisë Gjyqësore pranë Ministrisë së Brendshme Tiranë.

Zonja Muçaj ka përdorur Overdraftin pranë Raiffeisen Bank gjatë vitit 2005. Ka paguar gjatë 2005 vlerën 60 000 lekë për shlyerjen e tij, dhe ka detyrim në 31.12.2005 vlerën 120 000 lekë.

Shtuar me 300 000 lekë Llogaria bankare e bashkëshortit pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë Tiranë.

Viti 2007

Paga prej 821 160 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga e bashkëshortit të deklarueses nga pozicioni si specialist në Drejtorinë e Përgjithshme Të Policisë së Shtetit. ( Ministria e Brendshme Oficer i Policisë Gjyqësore pranë Prokurorisë se Krimeve të Rënda).

Llogari në emër të bashkëshortit pranë Raiffeisen Bank në vlerën 814 euro.

Viti 2008

Paga prej 828 936 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 1 008 000 lekë e bashkëshortit të deklarueses nga pozicioni Oficer i Policisë Gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Llogari bankare “Fortuna” në vlerën 1 100 dollarë pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë.

Bashkëshorti ka përdorur overdraftin nga ku në datë 31.12.2008 ka detyrim të mbetur 84 000 lekë pranë Bankës Raiffeisen.

Viti 2009

Vlera 833 327 lekë e ardhur nga puna si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë ( i janë paguar nga punëdhënësi dhe sigurimet shoqërore për shkak të mungesës për arsye shëndetësore dhe lejes së lindjes).

Vlera 1 079 090 lekë nga paga e bashkëshortit si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë për Krime të Rënda Tiranë.

Bashkëshortët kanë hapur Llogarinë Bankare prej 1 000 dollarë në emër të djalit, pranë bankës San Paolo. Shuma u formua me të ardhura nga kursimet.

Viti 2010

Paga prej 755 134 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 1 120 590 lekë e bashkëshortit të deklarueses si punonjës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

600 000 lekë të përfituara nga shitja e makinës.

Bashkëshorti ka marrë në datë 30.01.2010 një kredi pranë BKT në vlerën 3 500 000 lekë për qëllim blerje banese. Kredia ka afat shlyerje 240 muaj, dhe interes bazë “Bono thesari” plus 1.3%. Interesi nuk mund të llogaritet pasi është i ndryshueshëm në janar të çdo viti sipas interesit të bonove të thesarit në dhjetor të vitit paraardhës. Gjatë 2009 ka shlyer 347 662 lekë nga ku 297 161 lekë interes dhe 50 501 lekë principal.. Pra interesi për vitin 2010 ka qenë 10.3%. Mbetur pa paguar nga principali 3 449 499 lekë. Interesi nuk mund të llogaritet pasi është i ndryshueshëm.

Shpenzuar vlera 79 387 Euro për lidhjen e një Kontratë Porosie me një shoqëri ndërtimi, me objekt kontrate një banesë me sipërfaqe 108.75 m2 në Tiranë. Banesa është në bashkëpronësi me vjehrrin zotin Skënder Muçaj ku 63% e banesës është e Vjehrrit dhe 27 % e subjektit deklarues me bashkëshortin. Janë paguar 50 000 Euro nga zoti Skënder Muçaj dhe 25 000 euro ( marrë me kredi) nga Zoti Arian Muçaj. Janë pa likujduar 4 387 euro firmës pasi të bëhet Kontrata e Shitjes.

Viti 2011

Paga prej 916 526 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 998 446 lekë e bashkëshortit të deklarueses si specialist i policisë së shtetit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Tiranë.

Gjendja e llogarisë së pagës së deklarueses në datë 31.12.2011 është minus 62 263 lekë.

Gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortit në datën 31.12.2011 është 1 517 lekë.

Bashkëshorti ka depozituar në bankën Intesa Sanpaolo vlerën prej 174 428 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2011 vlerën 366 098 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2011 ka qenë 8.57%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2011 totali prej 3 373 580 lekë.

Zoti Arian Muçaj ka mbyllur overdraftin pranë Bankës Raiffeisen për shkak të ndryshimit të bankës ku i derdhej paga nga institucioni. Detyrimi në datë 31.12.2011 është 0 lekë.

Zoti Arian Muçaj ka hapur një kartë krediti në Bankën Tirana Bank në shumën 100 000 lekë.

Viti 2012

Paga prej 951 676 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë.

Paga prej 1 007 766 lekë e bashkëshortit të deklarueses si specialist i policisë së shtetit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Tiranë për periudhën 01.01.2012 deri në 30.11.2012. paga në Credins Bank.

Të ardhura prej 24 000 lekë nga paga e Arian Muçaj si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë për Krime të Rënda Tiranë nga data 01.12.2012 deri në 31.12.2012. Paga është derdhur pranë Credins Bank.

Gjendja e llogarisë së pagës së deklarueses në datë 31.12.2012 është 10 661.84 lekë.

Gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortit në datën 31.12.2012 është 33 837.04 lekë.

Ka përfituar 150 Euro të depozituara nga Këshilli i Evropës në emër të Arian Muçaj pranë BKT, nga një seminar i zhvilluar prej KiE-es.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2012 vlerën 361 454.28 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2012 ka qenë 7.99%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2012 totali prej 3 289 142.01 lekë.

Shpenzuar 1 000 Euro për blerje automjeti 50 000 lekë për TVSH-në dhe taksat për regjistrimin e mjetit. automjet tip Daimler lloji A Class 170, në emër të bashkëshortit.

Viti 2013

Paga prej 1 113 793.80 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Rrethin Gjyqësor Lezhë dhe gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë pas datës 04.11.2013.

Paga prej 793 299 lekë e bashkëshortit të deklarueses si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë për Krime të Rënda Tiranë, Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në datë 31.12.2013 është 967.41 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2013 vlerën 357 195 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2013 ka qenë 7.99%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2013 totali prej 3 202 182.93 lekë.

Shtuar në llogarinë e djalit shuma prej 1 000 dollarë në bankën Intesa Sanpaolo me të ardhura të përfituara nga kursimet.

Shtuar në llogarinë e djalit shuma prej 100 000 lekë në bankën Raiffeisen Bank me të ardhura të përfituara nga kursimet.

Viti 2014

Paga prej 928 642 lekë e deklarueses nga pozicioni Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë pas datës.

Paga prej 1 031 729 lekë e bashkëshortit të deklarueses si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në datë 31.12.2014 është 1 646.78 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2014 vlerën 397 853.47 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Interesi për vitin 2014 ka qenë 7.99%. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2013 totali prej 3 075 840.52 lekë.

Bashkëshorti i deklarueses ka hapur një llogari rrjedhëse pranë Intesa Sanpaolo Bank Në vlerën 50 000 lekë.

Viti 2015

Paga prej 1 141 675.32 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 1 003 989 lekë e bashkëshortit të deklarueses si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë dhe prokuror në Gjirokastër.

Gjendja e llogarisë së deklarueses në datën 31.12.2015 është 2 472 lekë.

Gjendja e llogarisë së bashkëshortit të deklarueses në datën 31.12.2015 është 19 726 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2015 vlerën 289 226.16 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2015 totali prej 2 937 428.20 lekë

Kursime në vlerën 450 000 lekë të formuara nga pagat e bashkëshortëve ( jo në sistem bankar).

Viti 2016

Paga prej 1 177 078 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 817 266 lekë e bashkëshortit të deklarueses si prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë Gjirokastër.

Shtuar në emër të bashkëshortit shuma 131 Euro në Llogarinë në Euro pranë BKT nga pjesëmarrja në trajnim nga Këshilli i Evropës.

Shtuar në emër të bashkëshortit shuma 7 373 lekë nga pagesa si ekspert në Shkollën e Magjistraturës.

Gjendja në llogarinë e deklarueses në datën 31.12.2016 është 1 048 lekë.

Gjendja në llogari e bashkëshortit të deklarueses në datën 31.12.2016 është 25 448.01 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2016 vlerën 268 721 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2016 totali prej 2 777 494 lekë.

Viti 2017

Paga prej 1 166 575 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 1 125 957,01 lekë e bashkëshortit të deklarueses si prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë Gjirokastër.

Llogari në emër të bashkëshortit, në shumën 1 428 euro.

Llogari në emër të bashkëshortit, në shumën 14 917 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2017 vlerën 281 334 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2017 totali prej 2 620 001 lekë.

Viti 2018

Pakësuar kursimet me 200 000 lekë.

Paga prej 1 191 040 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Paga prej 978 758 lekë e bashkëshortit të deklarueses si prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë Gjirokastër.

Shtuar llogaria e bashkëshortit me 859 euro.

16.030 lekë, nga pagaa e bashkëshortit në Shkollën e Magjistraturës.

Pension i parakohshëm si ish punonjës policie për bashkëshortin, në shumën 13 378 lekë.

Bashkëshorti ka paguar për vitin 2018 vlerën 276 240 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2017 totali prej 2 452 314 lekë./CNA.al

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Prokurorja e lidhur me bandën e vjedhjes së votave/ “Zgjohet” Këshilli i Lartë i Prokurorisë

Publikuar

-

Nga

Drejtuesja e komanduar e Prokurorisë Dibër Esmeralda Keshi  nuk do të jetë më në pozicion drejtues.

Ajo qëndron në këtë detyrë që prej vitit 2013.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, të hënën do të miratojë projekt-aktin pёr ndёrprerjen e caktimit tё përkohshёm tё Drejtueses sё Prokurorisë pranë Gjykatës së së Shkallës së Parë Dibёr, Znj.Esmeralda Keshi (Cami).

Kështu ka njoftuar sot KLP, e cila nuk dihet ka ardhur nga Rilindja për të rehabilituar Esmeralda Keshin. Gjithsesi plani do të zbulohet të hënën.

Prokurorja Keshi nuk është emër i panjohur për publikun. Ajo ka lidhje me përgjimet e dosjes 184, dosje e cila nga Prokuroria për Krime të Rënda është transferuar për t’u shkatërruar në Prokurorinë e Dibrës.

                  Esmeralda Keshi (Cami)

Esmeralda Keshi (Cami), është kunata e Arben Keshit, drejtorit të Ministrisë së Brendshme, i cili doli në përgjimet e prokurorisë i implikuar në pazarin e shit-blerjes së votave ne zgjedhjet e pjesshme të vitit 2016 që u mbajtën në Dibër.

Në përgjimet, të cilat u bënë publike nga gazeta gjermane BILD, Arben Keshi me Kryeministrin Rama, të cilit i jep llogari për komisionerët e PS-së në votime, me votuesit ku bën pazare për blerje votash, me drejtorin e arsimit në Dibër, të cilin e urdhëron që t’ju bëjë presion të gjithë mësuesve se nëse nuk votojnë për PS-në do të shkarkohen nga detyra.

Gjithashtu kunati i prokurores Keshi doli në përgjime duke biseduar me  Sali Skurën, Shef tek Komisariati i Policisë Nr.5 në Kamëz, të cilit i kërkon të ndalojë votuesit e PD-së që jetojnë në Kamëz, por që kanë ende të drejtë vote në Dibër si dhe me ish-Ministrin e Infrastrukturës Damian Gjiknuri i cili e lajmëron Keshin se po i dërgon tek shtabi disa “tipa problematikë’, që t’i këtë për çdo rast”.

Pavarësisht këtyre rrethanave dosja u çua tek Esmeralda Keshi që ta shkatërronte plotësisht.

Pavarësisht këtyre rrethanave Esmeralda Keshi e kaloi Vettingun. Duket se lidhje me Rilindjes i ka vlejtur. Dhe njësoj si prokurori Klodjan Barho që klaoi Vettingun në këmbim të shkatërrimit të dosjes 184, edhe prokurorja Esmeralda Keshi e kaloi Vettingun, duke u hedhur poshtë problemet e konstatura.

Institucioni i Komisionerit Publik ende nuk ka reaguar në lidhje me Vettingun e Keshit.

Vettingu i dyshimtë i Keshit

Kujtojmë se drejtuesja e Prokurorisë së Dibrës Esmeralda Keshi u konfirmua në detyrë nga KPK, duke  vendosur edhe dërgimin e një çështje ndaj saj për procedim etik e disiplinor.

Gjatë hetimit ishin konstatuar edhe probleme me pasurinë, por sipas trupës gjykyese e përbërë nga Pamela Qirko,  Firdes Shuli dhe  Etleda Çiftja, prokurorja Keshi i kishte dhënë prova se e kishte të ligjshme pasurinë.

Probleme fillimisht u konstatuan tek prona “Tokë arë, me sip. 368 m2, Tiranë.

Nga hetimi administrativ kryesisht, në pyetësorin nr. 2, datë 14.5.2019, prokurores iu kërkua të shpjegojë qëllimin e blerjes së kësaj prone në Kamëz dhe nëse bashkëshorti i saj e ka zhvilluar këtë pronë (ka ndërtuar, e ka dhënë me qira etj.)

Në përgjigje të pyetësorit,  të datës 21.5.2019, prokurorja Keshi, shpjegoi se pasuria tokë arë, me sipërfaqe 368 m2 , ishte blerë nga bashkëshorti i saj, z. G.K., me qëllim zhvillimin e pronës në të ardhmen, deri më sot kjo pasuri nuk është zhvilluar asnjëherë dhe as nuk janë bërë përpjekje për zhvillimin e saj. Nuk është dhënë në asnjë rast me qira, si dhe nuk janë realizuar të ardhura në asnjë moment nga posedimi i kësaj pasurie.

Komisioni kreu hetim të mëtejshëm për çmimin e pasurisë, për këtë pronë.

Referuar VKM-së, të datës 13.2.2008, “Për miratimin e çmimeve të trojeve, të përcaktuara në hartat përkatëse për qarqet e Fierit, të Elbasanit, të Tiranës, të Vlorës, të Durrësit dhe të Shkodrës”, vlera për tokë bujqësore në zonën Kamëz është 626 lekë/m2 , ndërkohë që sipas kontratës së shitblerjes vlera është 282 lekë/m2 .

Nga hetimi administrativ, duket se çmimi i blerjes së kësaj toke arë për vlerën 103,776 lekë është më i ulët se çmimi i parashikuar në VKM-në e datës 13.2.2008 dhe/ose çmimi për m2 i tregut në zonën e Kamzës për vitin 2010.

Për sa rezultoi subjektit të rivlerësimit iu kërkua të japë shpjegime.

Në shpjegimet e saj prokurorja Keshi deklaroi se kjo pasuri gjendet e pozicionuar në fshatin Bathore.

Pasuria, ndonëse ndodhet në territorin e bashkisë Kamëz, pozicioni i saj konkret është në zonën e Bathores.

Për të përcaktuar çmimin e tregut të kësaj toke bujqësore, në momentin e lidhjes së kontratës në vitin 2010, referenca ka qenë çmimi i përcaktuar në VKM, ku për Bashkinë Kamëz, fshati Bathore, rezulton të jetë 282 lekë/m2 dhe jo çmimi i parashikuar për qytetin Kamëz, i cili rezulton të jetë 626 lekë/m2.

Mos deklarimi i të ardhurave

Sipas KPK, prokurorja Esmeralda Keshi, nuk ka deklaruar gjendjen e llogarisë së pagës në deklaratën periodike vjetore të vitit 2011, gjendje në vlerën 60,490 lekë.

Gjithashtu edhe bashkëshorti i saj nuk ka deklaruar gjendjen e llogarisë së pagës në deklaratën periodike vjetore të vitit 2014, gjendje në vlerën 589 lekë.

Më tej, KPK konstaton se Bashkëshorti i saj nuk ka deklaruar çmimin e blerjes së tokës arë, me sip. 368 m2 ,Tiranë, në deklaratën periodike vjetore të vitit 2014.

Prokurorja Keshi është justifikuar duke thënë, se mospasqyrimi në deklaratë i kursimeve nuk ka pasur për qëllim mosdeklarimin e tyre (kursimet nuk kanë qenë në cash, por në sistemin bankar).

Lidhur me mospasqyrimin e çmimit të blerjes së tokës me sip. 368 m2 , në pronësi të bashkëshortit të saj, Keshi ka thënë, se ka qenë një neglizhencë, duke menduar se bëhej fjalë për pasuri të krijuar para martese, e cila disponohej veçmas nga bashkëshorti dhe subjekti i deklarimit nuk kishte kontribuar në krijimin e pasurisë, në ndryshime, pakësime apo shtesa të vlerës së saj.

Dyshime për aftësitë profesionale

Në lidhje me çështjet e shortuara, Komisioni ka vërejtur se në njërën prej dosjeve që ka hetuar janë konstatuar disa problematika.

Për sa i përket dosjes penale “Vendim për pushimin e procedimit penal”, datë 16.6.2016, për veprën penale “fshehje e të ardhurave” dhe “shkatërrim prone”, parashikuar nga nenet 150 dhe 180 të Kodit Penal, të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Komisioni konstatoi se:  Subjekti i rivlerësimit shprehet gabimisht për një shkak tjetër ligjor ku bazohet vendimi për pushimin e procedimit penal, shkak që korrespondon me germën “ë”, të nenit 328, të Kodit të Procedurës Penale.

Shkaku i shprehur nuk ka lidhje me çështjen – objekt hetimi, në të cilin nuk ka persona nën hetim/të pandehur. Gjithashtu në këtë dokument përmendet emri D. D., person i cili nuk ka lidhje me çështjen.  Nuk është bërë hetim lidhur me lejen datë 4.3.2013 e Qendrës Kombëtare të Licencimit, Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës për subjektin “***” me veprimtari Leje minerare shfrytëzimi për mineralin krom etj.

Pra, të provohej nga ministria përkatëse fakti që kjo leje nuk ka qenë e revokuar gjatë asaj periudhe. Nuk janë bërë hetime lidhur me shtetasin B.C., i cili nuk figuron të jetë i regjistruar për ushtrim aktiviteti privat, por nuk shpjegohet në cilën cilësi e ka nënshkruar kontratën e nënmarrjes me shoqërinë “**.

Komisioni çmon se konstatohen mangësi profesionale në moskryerjen e hetimeve të thelluara dhe shteruese si dhe në cilësimin korrekt të bazës ligjore në vendimin e pushimit.

“Kjo çështje duhet të transferohet në bazë të pikës 4, të nenit 59, të ligjit nr. 84/2016, pranë organit kompetent për inspektim për të verifikuar nëse evidentohen shkaqe që përbëjnë shkelje disiplinore, sipas ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ose nëse ka shkaqe për t’u marrë parasysh gjatë vlerësimit periodik të subjektit të rivlerësimit”, thuhet në vendimin e KPK-së./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Gjyqtari që futi në “kurth” bashkëshorten/ Si ka ndryshuar pasuria e Aleks Nikollit

Publikuar

-

Nga

Gjyqtari Aleks Nikolli është nën hetim nga Prokuroria për Krime të Rënda për korrupsion.

Hetimet ndaj tij kanë nisur pasi Nikolli ishte pjesë e trupës gjykuese që dha vendimin në Apel për Dritan Dajtin.

Nga Apeli i Shkodrës ishin deleguar për të shqyrtuar çështjen gjyqtarët Skënder Damini, Fuat Vjerdha, i cili mban dhe postin e kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkodër,  Petrit Aliaj, si dhe Lindita Hoxha dhe Aleks Nikolli nga Gjykata e Apelit të Shkodrës

Vendimi që gjyqtarët në fjalë morën, shkonte në favor të  Dritan Dajtit, duke e shpëtuar atë nga burgimi i përjetshëm, pas pranimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar.

Në këto rrethena Prokuroria për Krime të Rënda, urdhëroi kontroll në banesat e gjyqtarëve që kishin votuar pro Dajtit dhe menjëhere nisi procedimin penal ndaj tyre.

Në banesën e gjyqtarit Aleks Nikolli, policia nuk gjeti asgjë të dyshimtë, por pasuria e tij është vënë  nën hetim.

Prokuroria u ka nisur shkresa zyrtare për informacion të gjitha bankave dhe institucioneve për pasurinë e Nikollit.

CNA.al ka zbardhur pasurinë e gjyqtarit Nikolli, referyar të dhënave të ILDKPKI-së.

Në vitin 2003, gjyqtari Nikolli deklaron  një shtëpi banimi, tre katëshe e ndërtuar po në vitin 2003 me sipërfaqe 146 m2 për kat, që kushton 10 milion lekë.

Po në të njëjtin vit ai ka deklaruar se ka blerë edhe një patundshmëri, tokë bujqësore me sipërfaqe  1 200 me vlerë 5 milion lekë. Gjithashtu ai deklaron dhe një depozitë bankare me afat tremujor në shumën 15 000, euro për të cilat thotë se i ka nga transferta e vëllezërve në Angli. Në vitin 2004 këto transferta kanë shkuar në vlerën e 15 225. 19 euro.

Në vitin 2006 ka shitur një makinë në shumën 2 500 000 dhe me të njëjtat para ka blerë një tjetër.

Në vitin 2008 deklaron se ka blerë një njësi me sip 12 m2 në Lezhë me vlerë 1 200 000 lekë, të cilën ia ka shitur një vit më vonë  bashkëshortes me vlerë 3 200 000 lekë.

Pra, ia ka shitur rreth dyfish më shtrenjtë bashkëshortës. Ky po që  është pazar. Është hera që konstatojmë se një lloj tregtie të tillë mes dy bashkëshortëve. Nga vëzhgimet e pasurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve që CNA.al ka zbardhur deri tani, kemi mësuar se ku ka të tilla lëvizjesh, atëherë diçka nuk shkon.

Po, në vitin 2009 ai deklaron se ka blerë tokë arë me sipërfaqe 1 500 m2, me vlerë 620 000 lekë, prej të cilave 420 000 lekë, thotë se ia ka marrë vëllait hua, për t’ia kthyer në vitin 2010, shkruan CNA.al.

Në vitin 2014 gjyqtari Nikolli deklaron, lontratë porosie për të ndërtimin e një apartamenti me sipërfaqe 124.9 m2 në Yzberisht me vlerë 5 200 000 lekë. Sipas tij, pagesa është bërë nga shuma e kursimeve të mbledhura ndër vite.

Në vitin 2018 gjyqtari Nikolli ka blerë një tjetër patundshmëri. Ai deklaron një kontratë sipërmarrje për ndërtim apartamenti me sipëefaqe 90 m2 ne Tiranë, me vlerë 56 925 euro.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtari Aleks Nikolli.

Viti 2003

Shtëpi banimi, tre katëshe e ndërtuar në vitin 2003 me sip 146 m2 për kat me vlerë 10 milion lekë.

Tokë bujqësore dhe truall i shtëpisë së mësipërme , blerë me 21.9.2001 me vlerë 1.5 milion lekë.

Tokë bujqësore me sip 1 200 m2  blerë me 22.12.2003 me vlerë 05. milion lekë.

Makinë, viti i prodhimit, 1984.

Depozitë bankare me afat tremujor në shumën 15 000 euro. Transferta nga vëllezërit në Angli.

Paga mujore si gjyqtar në shumën, 0.63 milion lekë.

Paga mujore e Fabiana Nikolli në shumën 14 905 lekë.

Viti 2004

Llogari bankare në shumën 15 225. 19 euro. Transferta nga vëllezërit në Angli.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 775 000 lekë në vit.

Viti 2005

Llogari bankare në shumën 382 263 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 767 232 lekë.

Viti 2006

Shitur autovetura tip Benz, në shumën 250 000 lekë.

Blerë autovetura tip Benz, në shumën 250 000 lekë.

Llogari bankare në shumën 407 070 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 874 520 lekë.

Viti 2007

Llogari bankare në shumën 389 369 lekë.

Interesi nga kursimet bankare në shumën 14 058 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 979 200 lekë.

Viti 2008

Blerë një njësi me sip 12 m2 në Lezhë me vlerë 1 200 000 lekë.

Tërheqja e kursimeve në shumën 1215000 lekë.

Kursimet e depozituara nga tërheqja e mësipërme në shumën 150 812 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 818 071 lekë.

Viti 2009

Ka shitur njësinë me sip.12 m2 në Lezhë me vlerë 3 200 000 lekë.

Ka blerë tokë arë me sip 1 500 m2, me vlerë 620 000 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 868 295 lekë.

Interesi nga depozitat bankare në shumën, 103 970 lekë.

Hua në vlerën 420 000 lekë, për të blerë tokë arë me sip 1 500 m2.

Viti 2010

Depozitë bankare në shumën 170 000 lekë. Vlera aktuale e depozitës është 3 470 086 lekë.

Shlyer huaja vëllait marrë në vitin 2009, në shumën 420 000 lekë.

Kursime në shumën 207 751 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 867 934 lekë.

Interesi nga depozitat bankare në shumën 151 510 lekë.

Bashkëshortja Blerta Nikolli, njësi me sip 12 m2, me vlerë 3 200 000 lekë.

Bashkëshortja Blerta Nikolli, tokë bujqësore në fshatin Gjadër me sip 3 444 m2, në bashkëpronësi me familjarë.

Bashkëshortja Blerta Nikolli, tokë bujqësore në komunën Dajç, me sip 13 200 m2, në bashkëpronësi me familjarë.

Viti 2011

Depozitë bankare në shumën 229 311 lekë.

Kursime në shumën 318 696 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 906 439 lekë.

Interesi nga depozitat bankare në shumën 229 311 lekë.

Viti 2012

Depozitë bankare në shumën 107 466 lekë.

Kursime në shumën 431 889 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 869 922 lekë.

Interesi nga depozitat bankare në shumën 107 466 lekë.

Viti 2013

Depozitë kursimi në shumën 80 891 lekë.

Kursime në shumën 375 874 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 879 215 lekë.

Interesi nga depozitat bankare në shumën 80 891 lekë.

Viti 2014

Kursime nga paga 182 320 lekë.

Interesat nga depozitat bankare në shumën 247 500 lekë.

Kontratë porosie për të ndërtimin e një ap. me sip.124.9 m2 në Yzberisht. Pagesa është bërë nga shuma e kursimeve të mbledhura ndër vite. Vlera 5 200 000 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 1 127 999 lekë.

Interesi nga depozitat bankare në shumën 247 500 lekë.

Viti 2015

Kursime në shumën 315 739 lekë.

Shitur automjeti Benz Mercedes në shumën 1 500 euro.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 1 156 793 lekë.

Paga e bashkëshortes, Blerta Nikolli në shumën 422 784 lekë.

Viti 2016

Kursime në shumën 506 105 lekë.

Paga si gjyqtar në shkallën e parë të Shkodrës për katë muaj në shumën 390 021 lekë.

Paga si gjyqtar në Apelin e Shkodrës për katër  muaj në shumën 825 812 lekë.

Shpërblim me çek për shërbimin si ekspert mnga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në shumën 340 dollarë amerikanë.

Interesa nga llogaria rrjedhëse në shumën 1 254 lekë.

Paga e bashkëshortes, Blerta Nikolli në shumën 756 736 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Blerta Nikolli nga qiraja e njësisë me sip 12 m2 në pronësi të saj, për katër muaj në shumën 17 000 lekë.

Kursimet nga bashkëshortja në shumën 251 027 lekë.

Viti 2017

Kursime në shumën 602 770 lekë.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 1 250 668 lekë.

Shpërblim me çek për shërbimin si ekspert mnga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në shumën 510 dollarë.

Honorar për botim shkencor në revistën e Shkollës së Magjistraturës në shumën 27 3102 lekë.

Interesa nga llogari rrjedhëse në shumën 1 175 lekë.

Paga e bashkëshortes, Blerta Nikolli në shumën 793 641 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Blerta Nikolli nga qiraja e njësisë me sip 12 m2 në pronësi të saj  për vitin 2017  me vlerë 5 000 lekë në muaj. Vlera 51 000 lekë.

Bashkëshortja, kursime në shumën 305 591 lekë.

Viti 2018

Ulur shuma e kursimeve. Gjendja është 428 069 lekë.

Akt marrëveshje për zgjidhje kontrate sipërmarrje dhe shpërblim me vlerë 6 450 000 lekë.

Hapur llogari bankare me vlerë 64 771 lekë.

Kontratë sipërmarrje për ndërtim ap. me sip.90 m2 ne Tiranë, me vlerë 56 925 euro.

Tërhqur në dy ditë dhe konvertuar në lekë, shuma e mabetur në euro është 7 741 euro.

Paga si gjyqtar, shpërblime, dieta në shumën 1 249 682 lekë.

Shpërblim si eskpert nga Shkolla e Magjistraturës në shumën 39 086 lekë.

Paga e bashkëshortes, Blerta Nikolli në shumën 538 551 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, Blerta Nikolli nga qiraja e njësisë me sip 12 m2 në pronësi të saj, me vlerë  51 000 lekë.

Bashkëshortja, kursime në shumën 228 101 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Nga sekretet e korrupsionit tek miliardat/ Sheiku i koridoreve të Rilindjes

Publikuar

-

Nga

partia socialiste selia qendrore

Shqipëria është vend i varfër por me politikanë të pasur. Pasuria e tyre  përllogaritet në miliarda, të paktën ajo që deklarojnë.

Një ndër miliarderët e politikës ëhstë edhe Spartak Braho, ndryshe njihet si “Baba Taku”.

Kur përmendet Spartak Braho, nuk mund të harrohet çanta e zezë që mbart sekretet e korrupsionit.

Braho i cili dikur ishte në krah të Ilir Metës tashmë President dhe Monika Kryemadhit, sot kryetare e LSI, ka kaluar në “prehrin” e Partisë Socialiste.

Sa nga Meta e Kryemadhi tek Rama, i cili e bëri edhe këshilltar personal për Palamentin, Braho nga viti në vit e ka shtuar pasurinë e tij në mënyrë të frikshme.

                              Spartak Braho

Sipas të dhënave që CNA.al ka marrë pranë ILDKPKI-së, rezulton se Braho ka një shtëpi banimi 200 m2, të cilën thotë se e ka ndërtuar me kontribut familjar me vlerë 5.000.000 lekë.

Ndër të tjera ai ka deklaruar një automjet tip Mercedes S Clas 3500, blerjen e së cilës e justifikon me anë të një kredie.

Në vitin 2018 Braho ka blerë edhe 800 m2 tokë në një fshat të Skraparit me vlerë 400.000 lekë.

Kjo është një pjesë e pasurisë e deklaruar në emër të tij, pasi bashkëshortja Anida Braho, deklaron një shtëpi banimi me sipërfaqe 120 m2 si dhe një automjet Toyota fuoristradë që kushton 3.000 euro, të cilën thotë se ia ka dhuruar bashkëshorti.

Edhe djemtë e tij nuk mbeten pas me pasuri.

Djali i tij, Kreshnik Braho ka një shtëpi banimi me sipërfaqe 100 m2 me vlerë 30.000 euro, ndërsa djali i tjetër Arbër Braho, i cili ka mbajtur edhe postin e nënkryetarit të Bashkisë së Durrësit, përveç shtëpive ka deklaruar disa makina.

Arbër Braho, deklaron se ka dy shtëpie me sipërfaqe 90 dhe 224 metra2 me vlera respektivisht 25.000 dhe 160.000 euro. Gjithashtu ai deklaron një automjet tip Mercedz Benz prodhim i vitit 1988 me vlerë 800 euro, një automjet tip Lançia viti i prodhimit 1991 me vlerë 240.000 lekë, një automjet tip AlfaRomeo e vitit 1991 me vlerë 5.000 euro, një motor Harley Davidson me vlerë 10.000 euro, një motor Suzuki, për të cilin thotë se ia kanë dhuruar, një automjet tip Mercedez Benz me vlerë 15.000 euro.

Më tej Arbër Braho deklaron është pronar i njjë ambient shërbimesh me sipërfaqe 347 m2, një sipërfaqe objekt ndërtimi 600 m2 si dhe është edhe aksioner në pjesëmarrje 100 % në shoqërinë “Ëhite Stone Berat” me vlerë 200.000 lekë. Por, të ardhurat rezulton se i ka vetëm nga paga si nënkryetar i Bashkisë së Durrësit.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga familja Braho që nga viti 2003 deri në vitin 2018.

Viti 2003

Ap. banimi me sip.130 m2, 3+1, në vlerën 5 milion lekë, blerë me kredi.

Autoveturë Fuoristradë, me vlerë 1.7 milion lekë, blerë me të ardhurat e deklaruesit.

Të ardhurat nga paga si deputet, në shumën 1 465 938 lekë.

Të ardhura nga Anida Braho nga Drejtoria e Arkivit në Durrës, në shumën 0.337 lekë.

Detyrim, 5 milion lekë për blerje ap.

Detyrim në emër të bashkëshortes 50 000 euro për blerje ap.

Viti 2004

Likujditet në bankë në shumën 2000 dollarë.

Kredi në shumën 5 000 lekë marrë në vitin 1999. Detyrimi i pashlyer është 4 500 lekë.

Kredi 50 000 euro, marrë në vitin 2003. Detyrimi i pashlyer është 45 000 euro.

Të ardhurat nga paga si deputet, në shumën 1 323 198 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja Anida Braho, në shumën 4 20 000 lekë më vit.

Të ardhura nga paga e djalit nga Prokuroria, Durrës, në shumën 600 000 lekë.

Viti 2005

Të ardhurat nga paga si deputet dhe këshilltar në shumën 1 451 420 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja Anida Braho, në shumën 360 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho nga Prokuroria, Durrës, në shumën 660 000 lekë.

Kredi bankare në shumën 5 000 000 lekë, viti 2000 -2020. Interesi 3%. Detyrime të pashlyera në shumën 4032000 lekë.

Kredi bankare për banesë në shumën 50 000 000 euro, viti 2004-2016. Interesi 8%. Detyrime të pashlyera në shumën 35 856 euro.

Viti 2006

Të ardhura nga paga si deputet në shumën 146 570 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja Anida Braho, në shumën 600 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho nga Prokuroria, Durrës, në shumën 630 000 lekë.

Kredi, 50 000 euro marrë në vitin 2003. Detyrime të pashlyera në shumën 20 000 euro.

Kredi 50 000 000 lekë, marrë në vitin 1999. Detyrime të pashlyera në shumën 25 milion lekë.

Viti 2007

Ap, 1+1 në Durrës në emër të djalit Arbër Braho.

Të ardhura nga paga si këshilltar, jurist në Parlament në shumën  951 789 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja Anida Braho, në shumën 40 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho, në shumën 25 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho, në shumën 4 7 000 lekë.

Kredi, 50 000 euro marrë në vitin 2003. Detyrim i shlyer në shumën 5 800 euro.

Kredi 50 000 000 lekë, marrë në vitin 1999. Detyrim i shlyer në shumën 2.5 milion lekë.

Viti 2008

Veturë Volsvagen, blerë me kursimet në shumën 9 000 euro.

Të ardhura nga paga si deputet në shumën 1 457 781 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja Anida Braho, në shumën 35 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho, në shumën 47 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho, në shumën 50 000 lekë.

Kredi, 50 000 euro marrë në vitin 2003. Detyrim i shlyer në shumën 7 000 euro.

Kredi 50 000 000 lekë, marrë në vitin 1999. Detyrim i shlyer në shumën 280 000 lekë.

Bashkëshortja, shtëpi banimi 2+1, që nga viti 2002 në vlerën 30 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë bankare në shumën 500 mijë lekë.

Djali Kreshnik Braho, shtëpi banimi 2+1 me sip.100 m2, në Durrës me vlerë 30 000 euro.

Djali Kreshnik Braho, kredi bankare e marrë në vitin 2008 në shumën 5 milion lekë.

Djali Arbër Braho, shtëpi bamimi  1+1 me sip. 90 m2, në Durrës, me vlerë 25 mijë euro.

Djali Arbër Braho, të ardhurat nga paga në Kontrollin e Lartë të Shtetit në shumën  50 000 lekë.

Djali Arbër Braho, ka blerë një sip 3500 m2 tokë arë në vlerën 1 milion lekë.

Viti 2009

Tokë, arë 510 m2, me vlerë 600 000 lekë.

Paga si këshilltar ligjor në Kuvend dhe pensioni i pjesshëm si deputet në shumën 125 782 lekë.

Të ardhura nga paga si deputet në shumën 45 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho, në shumën 47 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho, në shumën 62 000 lekë.

Kredi, 50 000 euro marrë në vitin 2003. Detyrim i shlyer në shumën 7 000 euro.

Kredi 50 000 000 lekë, marrë në vitin 1999. Detyrim i shlyer në shumën 240 000 lekë.

Bashkëshortja, shtëpi banimi 2+1, që nga viti 2002 në vlerën 30 000 euro.

Viti 2010

Veturë Volsvagen, blerë me kursimet në shumën 9 000 euro.

Toyota, blerë në vitin 2002 me vlerë 7 000 euro.

Paga si këshilltar ligjor dhe pesion suplementar në shumën 90 000 lekë në muaj.

Të ardhura nga bashkëshortja Anida Braho, në shumën 60 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho, në shumën 50 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho, në shumën 60 000 lekë.

Kredi, 50 000 euro marrë në vitin 2003. Detyrim i pashlyer në shumën 20 000 euro.

Kredi 50 000 000 lekë, marrë në vitin 1999. Detyrim i pashlyer në shumën 2.3 milion lekë.

Bashkëshortja, shtëpi banimi 2+1, që nga viti 2002 në vlerën 30 000 euro.

Bashkëshortja, tokë, arë 510 m2, me vlerë 600 000 lekë.

Viti 2011

Shtëpi banimi 200 m2,  me vlerë 50 milion lekë.

Autoveturë Mercedez 3200 me vlerë 14 000 euro.

Paga si këshilltar ligjor dhe pesion suplementar në shumën 130 000 lekë në muaj.

Të ardhura nga bashkëshortja Anida Braho, në shumën 60 000 lekë në muaj.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho, në shumën 50 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho, në shumën 70 000 lekë.

Kredi, 50 000 euro marrë në vitin 2003. Detyrim i pashlyer në shumën 15 000 euro.

Kredi 50 000 000 lekë, marrë në vitin 1999. Detyrim i pashlyer në shumën 2 milion lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si deputet në shumën 3 045 100 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga në shumën 756 288 lekë.

Djali Arbër Braho, të ardhura nga paga në shumën 864 000 lekë.

Djali Kreshnik Braho, të ardhura nga paga në shumën 792 000 lekë.

Shtëpi banimi me sip. 200 m2 në Pogradec, në shumën 5 000 000 lekë.

Fuoristradë me vlerë 7 000 euro.

Veturë tip Mercedes Benz, në vlerë 4 000 euro.

Veturë tip Mercedes Benz, me vlerë 6 000 euro.

Detyrime të papaguara në vlerën 60 000 lekë për kredi bankare me këst mujor 25 000 lekë.

Detyrime të papaguara në vlerën 4 800 000 lekë ndaj një personi fizik marrë në Prill 2013 në shumën 5 000 000 lekë.

Detyrime të papaguara në vlerën 21 000 euro ndaj shoqërisë “Autostar” për ndërrim mjeti.

Bashkëshortja, pronare me 100% i një shtëpie banimi me sip. 120 m2 në Durrës.

Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në bankë të nivelit të dytë, 3 051 875 lekë.

Djali Kreshnik Braho, pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 100 m2 në Durrës, 30 000 euro.

Djali Kreshnik Braho, detyrime të papaguara në vlerën 2 500 000 lekë për kredi bankare marrë në vitin 2008 me principal 5 000 000 lekë.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 90 m2 në Durrës, 25 000 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture tip Mercedes Benz, 800 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture, 240 000 lekë.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture, 2 000 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture, 15 000 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një toke are me sip. 3 900 m2.) Djali Arbër Braho, aksioner me 80% pranë Ëhite-Stone shpk, 200 000 lekë.

Djali Arbër Braho, pronar i një objekt ndërtimi me sip. 600 m2 në Pogradec.

Detyrime të paguara në vlerën -360 000 lekë për kredi bankare me këst mujor 25 000 lekë.

Detyrime të paguara në vlerën -200 000 lekë ndaj një personi fizik marrë në Prill 2013 në shumën 5 000 000 lekë.

Detyrime të paguara në vlerën -13 000 euro ndaj shoqërisë “Autostar” për ndërrim mjeti.

Djali Kreshnik Braho, detyrime të paguara në vlerën -2 500 000 lekë për kredi bankare marrë në vitin 2008 me principal 5 000 000 lek.

Viti 2013

Të ardhurat nga paga si Këshilltar Ligjor në periudhën Janar-Shtator 130 000 lekë.

Të ardhurat nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë 140 000 lekë.

Bashkëshortja, të ardhurat nga paga 720 000 lekë.

  1. Kreshnik Braho, të ardhurat nga paga pranë Prokurorisë së Rrethit Durrës, 648 000 lekë.
  2. Arbër Braho, të ardhurat nga paga si Nënkryetar i Bashkisë Durrës 960 000 lekë.

Blerje automjeti me vlerë 6 000 euro.

Pagesë detyrimi me vlerë 5 000 euro për një kredi bankare të marrë në vitin 2003.

Pagesë detyrimi me vlerë 300 000 lekë për një kredi bankare të marrë në vitin 1999.

Pagesë detyrimi me vlerë 100 000 lekë për një kredi marrë personave të tretë.

Viti 2014

Të ardhura nga paga si deputet, 2 727 581 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga 700 000 lekë.

Djali Arbër Braho, të ardhura nga paga 800 000 lekë.

Djali Kreshnik Braho, të ardhura nga paga 600 000 lekë.

Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 2 000 euro.

Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 1 200 00 lekë.

Viti 2015

Të ardhura nga paga si deputet, 3 045 100 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga 756 288 lekë.

Djali Arbër Braho, të ardhura nga paga 864 000 lekë.

Djali Kreshnik Braho, të ardhura nga paga 792 000 lekë.

Shtëpi banimi me sip. 200 m2 në Pogradec, 5 000 000 lekë.

Veturë tip Fuoristradë, 7 000 euro.

Veturë tip Mercedes Benz, 4 000 euro.

Veturë tip Mercedes Benz, 6 000 euro.

Detyrime të papaguara në vlerën 60 000 lekë për kredi bankare me këst mujor 25 000 lekë.

Detyrime të papaguara në vlerën 4 800 000 lekë ndaj një personi fizik marrë në Prill 2013 në shumën 5 000 000 lekë.

Detyrime të papaguara në vlerën 21 000 euro ndaj shoqërisë “Autostar” për ndërrim mjeti.

Bashkëshortja, pronare me 100% i një shtëpie banimi me sip. 120 m2 në Durrës.

Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në bankë të nivelit të dytë, 3 051 875 lekë.

Djali Kreshnik Braho, pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 100 m2 në Durrës, 30 000 euro.

Djali Kreshnik Braho, detyrime të papaguara në vlerën 2 500 000 lekë për kredi bankare marrë në vitin 2008 me principal 5 000 000 lekë.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 90 m2 në Durrës, 25 000 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture tip Mercedes Benz, 800 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture, 240 000 lekë.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture, 2 000 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një veture, 15 000 euro.

Djali Arbër Braho, pronar me 100% i një toke are me sip. 3 900 m2.

Djali Arbër Braho, aksioner me 80% pranë Ëhite-Stone shpk, 200 000 lekë.

Djali Arbër Braho, pronar i një objekt ndërtimi me sip. 600 m2 në Pogradec.

Detyrime të paguara në vlerën -360 000 lekë për kredi bankare me këst mujor 25 000 lekë.

Detyrime të paguara në vlerën -200 000 lekë ndaj një personi fizik marrë në Prill 2013 në shumën 5 000 000 lekë.

Detyrime të paguara në vlerën -13 000 euro ndaj shoqërisë “Autostar” për ndërrim mjeti.

Djali Kreshnik Braho, detyrime të paguara në vlerën -2 500 000 lekë për kredi bankare marrë në vitin 2008 me principal 5 000 000 lekë.

Viti 2016

Shtëpi banimi me sip. 200 m2 në Pogradec, 5 000 000 lekë.

Veturë tip Fuoristradë, 7 000 euro.

Veturë tip Mercedes Benz, 4 000 euro.

Veturë tip Mercedes Benz, 6 000 euro.

Të ardhura nga paga për vitin 2016 në shumën 2 606 076 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 756 288 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho në shumën 1 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit, Kreshnik Braho në shumën 792 000 lekë.

Vazhdon shlyerja e kredisë me këst 25 000 lekë. Detyrim i pashlyer në shumën  60 000 lekë.

Hua e marrë në shumën 5 milion lekë në pril të vitit 2013. Detyrim i pashlyer në shumën 3 milion lekë.

Detyrim financiar kundrejt një shoqërie për arsye të ndërrimit të makinës e cila është vlerësuar 34 000 euro.  Detyrim i pashlyer në shumën 21 000 euro.

Bashkëshortja, shtëpi në Durrës, me sip.120 m2.

Bashkëshortja, llogari bankare në shumën 3 251 874 68 lekë.

Djali, Kreshnik Braho, shtëpi me sip 100 m2 në Durrës, me vlerë 30 000 euro.

Kredi bankare, në shumën 5 000 000 lekë marrë në vitin 2007. Detyrimi i pashlyer është 2 000 000 lekë.

Djali, Arbër Braho, shtëpi në Durrës me sip 90 m2 me vlerë 25 000 euro dhe shtëpi me sip 224 m2 e fituara me trashëgimi me vlerë 160 000 euro.

Djali, Arbër Braho, automjet Mercedez me vlerë 800 euro.

Djali, Arbër Braho, automjet Lancia me vlerë 240 000 lekë.

Djali, Arbër Braho, automjet Toyota me vlerë 6 000 euro.

Djali, Arbër Braho, automjet Alfa Romeo me vlerë 5 000 euro.

Djali, Arbër Braho, automjet mercedez benz me vlerë 15 000 euro.

Djali, Arbër Braho, tokë-arë me sip 3 900 m2.

Djali, Arbër Braho, aksioner në shoqërinë Ëhite Stone, Berat. Vlera 200 000 lekë.

Djali, Arbër Braho 600 m2 sipërfaqe objekt ndërtimi në Pogradec.

Djali, Arbër Braho, të ardhura nga paga si nënkryetar i Bashkisë në shumën 1 200 000 lekë.

Viti 2017

Shtëpi banimi me sip. 200 m2 në Pogradec, 5 000 000 lekë.

Veturë Toyota e blerë në 2001 me vlerë 7 000 euro.

Veturë Mercedez 3200 blerë në 2017 me vlerë 34 000 euro.

Vetura Mercdez 2500 blerë në vitin 2009 , është shitur në vitin 2017 në vlerën 3 000 euro.

Të ardhura nga paga në shumën 3 045 100 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 756 288 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho në shumën 792 000 lekë.

Vazhdon shlyerja e kredisë me këst 25 000 lekë. Detyrim i pashlyer në shumën  4 080 000 lekë.

Hua e marrë në shumën 5 milion lekë në pril të vitit 2013. Detyrim i pashlyer në shumën 2 milion lekë.

Detyrim financiar kundrejt një shoqërie për arsye të ndërrimit të makinës e cila është vlerësuar 34 000 euro.  Detyrim i pashlyer në shumën 10  000 euro.

Bashkëshortja, shtëpi në Durrës, me sip.120 m2.

Bashkëshortja, llogari page në shumën 3 056 619 19 lekë.

Djali, Kreshnik Braho, shtëpi me sip 100 m2 në Durrës, me vlerë 30 000 euro.

Djali, Arbër Braho, shtëpi në Durrës me sip 90 m2 me vlerë 25 000 euro dhe shtëpi me sip 224 m2 e fituara me trashëgimi me vlerë 160 000 euro.

Djali, Arbër Braho, automjet Lancia me vlerë 240 000 lekë.

Djali, Arbër Braho, automjet Toyota me vlerë 6 000 euro.

Djali, Arbër Braho, automjet Alfa Romeo me vlerë 5 000 euro.

Djali, Arbër Braho, automjet mercedez benz me vlerë 15 000 euro.

Djali, Arbër Braho, tokë-arë me sip 3 900 m2 në Bubq.

Djali, Arbër Braho, aksioner në shoqërinë Ëhite Stone, Berat. Vlera 200 000 lekë.

Djali, Arbër Braho 600 m2 sipërfaqe objekt ndërtimi në Pogradec.

Viti 2017 (Deklarata pas largimit nga funksioni)

Shtëpi banimi me sip. 200 m2 në Pogradec, 5 000 000 lekë.

Veturë Toyota e blerë në 2001 me vlerë 7 000 euro.

Veturë Mercedez 3200 blerë në 2017 me vlerë 34 000 euro.

Të ardhura nga paga në shumën 3 045 100 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 756 288 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho në shumën 792 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho në shumën 864 000 lekë.

Vazhdon shlyerja e kredisë me këst 25 000 lekë. Detyrim i pashlyer në shumën 60 000 lekë.

Hua e marrë në shumën 5 milion lekë në pril të vitit 2013. Detyrim i shlyer në shumën 2000 000  lekë.

Detyrim financiar kundrejt një shoqërie për arsye të ndërrimit të makinës e cila është vlerësuar 34 000 euro.  Detyrim i shlyer në shumën 13  000 euro.

Bashkëshortja, shtëpi në Durrës, me sip.120 m2.

Bashkëshortja, llogari page në shumën 3 051 874 68 lekë.

Viti 2018

Shtëpi banimi 200 m2 me vlerë 5 milion lekë.

Automjet mercedez clas i blerë me kredi në shumën 20 000 euro.

Ka blerë 800 m2 toka arë në Skrapar me vlerë 400 000 lekë.

Të ardhura nga paga në shumën 1 555 787 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 756 288 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho në shumën 792 000 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Arbër Braho në shumën 864 000 lekë

 

Vazhdon shlyerja e kredisë me këst 25 000 lekë. Detyrim i pashlyer në shumën 120 000 lekë.

Detyrim financiar kundrejt një shoqërie për arsye të ndërrimit të makinës e cila është vlerësuar 34 000 euro.  Detyrim i shlyer në shumën 20 000 euro.

Bashkëshortja, shtëpi në Durrës, me sip.120 m2.

Bashkëshortja, llogari bankare në shumën 3 500 000 lekë.

Bashkëshortja, automjet Toyota, dhuratë nga bashkëshorti në shumën 3 000 euro.

Viti 2018 (Deklarata pas largimit nga funksioni)

Shtëpi banimi 200 m2 me vlerë 5 milion lekë.

Veturë Toyota e blerë në 2001 me vlerë 7 000 euro.

Veturë Mercedez 3200 blerë në 2017 me vlerë 34 000 euro.

Të ardhura nga paga në shumën 3 045 100 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 756 288 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Kreshnik Braho në shumën 792 000 lekë.

Vazhdon shlyerja e kredisë me këst 25 000 lekë. Detyrim i pashlyer në shumën 25 000 lekë.

Huaja e marrë në shumën 5 milion lekë ndaj një shtetasi në vitin 2013. Detyrim i pashlyer në shumën 4 000 000 lekë.

Detyrim financiar kundrejt një shoqërie për arsye të ndërrimit të makinës e cila është vlerësuar 34 000 euro.  Detyrim i shlyer në shumën 6 000 euro.

Bashkëshortja, shtëpi në Durrës, me sip.120 m2.

Bashkëshortja, llogari bankare në shumën 3 056 619 19 lekë.

Djali, Kreshnik Braho, shtëpi banimi në Durrës me sip.70 m2, me vlerë 4 000 000 lekë.

Djali, Kreshnik Braho kredi në shumën 35 000 euro. Shlyer detyrimi në shumën 20 000 euro, ndërsa pashlyer detyrimi në shumën 15 000 euro./CNA.al

LEXO TE PLOTE