Shqiptarët paguan tarifa korrupsioni për shërbimet publike 3 herë më shumë se në Rajon

Edhe për vitin 2018 shqiptarët paguan tarifa korrupsioni për shërbimet publike me shumë se vendet e tjera të Rajonit. Barometri i Ballkanit gjeti se 13 % e familjeve shqiptare kishin paguar tarifa korrupsioni për marrë një shërbim publik i cili ofrohet falas. Kjo përqindje ishte shumë më e lartë se vendet e tjera. Pas Shqipërisë … Continue reading Shqiptarët paguan tarifa korrupsioni për shërbimet publike 3 herë më shumë se në Rajon